COMBAT

Page 1Koen Vanmechelen

Landcommanderij / Landcommandery Alden Biesen


COMBAT Strijd dus.

Voortdurend, eeuwig bewegend: geschiedenis.

In en aan deze waterburcht, op deze prachtige erfgoedsite: de

Kosmopolitische strijd. Zoektocht naar symbiose en harmonie.

Landcommanderij Alden Biesen. Ooit een residentie van de Duitse

Tomeloze energie uit het niets?

Ridderorde. Een oord met geschiedenis. Verhalen over roem en eer,

Volgens Conficius is het “herstellen van de waarde van de

over strijd, over verval en wederopstanding.

woorden” de belangrijkste bijdrage aan meer geluk in de

Een prachtige plek om, naar inhoud en vorm, in dialoog te gaan met

samenleving.

krachtig werk van hedendaags kunstenaar Koen Vanmechelen.

Koen maakt ons gelukkiger.

Combat: strijd!

De essentiële materie van het leven heeft Koen tot zijn kunst

Misschien wel een goed woord om het oeuvre van Koen te

gemaakt.

typeren, te identificeren.

Hij stelt de inhoud van de kernwoorden die ons leven en onze

De strijd van een wolf in schaapskleren: een kunstenaar met

maatschappij bepalen, voortdurend in vraag.

kippenveren.

Via zijn verbeelding verwoordt en herdefinieert Koen Vanmechelen

Als bij een ijsberg: alleen het puntje steekt boven de zeespiegel

platgetreden of verwaarloosde denkpatronen. Zijn werk

uit, voor de essentie moet je wat dieper kijken. Tijd nemen.

confronteert ons met ons zijn en hoe we als mens in de wereld

Reflecteren. Ontdekken.

staan.

Want niets is wat het lijkt.

Of het nu gaat over The Cosmopolitan Chicken Project (Koen is in

Het gaat over de nooit aflatende strijd van, in en tussen alles wat

de volksmond gekend als “…die van de kiekens…”), of het gaat

leeft.

over The CosmoGolem, The Walking Egg of the Open University

Over energie: plus en min, het knettert en geeft vonken.

Of Diversity: Het gaat over connecties, verbindingen, de deur naar

Kabbelt soms onzichtbaar onderhuids verder. Ontspoort af en toe.

elders.

Levend wezen: ontstaat ongevraagd, gedoemd tot groei én verval.

Vandaag met de opening van COMBAT op deze schitterende

En ondertussen de strijd om identiteit.

historische plek is dat niet anders.

Dialoog, commentaar, confrontatie, reflectie.

Vanuit het hart van deze waterburcht, de erekoer, nam de

Zij tegen ons, ik tegen hen, ik tegen ik.

kunstenaar het kasteel in. Hij bezette strategisch de vier

IK.

wachttorens met mijlpalen uit zijn werk. Geklasseerde gebouwen

Wroeten.

geven zich niet zomaar. Ruimte na ruimte won hij voor zijn werk.

Boetseren aan de weg.

Daar is wederzijds respect voor nodig.

Individu, familie, groep, soort, ras, nationaliteit.

Koen kwam, zag, voelde en overwon.

Allochtoon of autochtoon: insider of outsider?

Koen reflecteert, via zijn werk, over de essentie van alles wat

Zaad, ei en bloed.

(samen)leeft.

Vermenging, verovering, vermenging.

Het werk van Koen Vanmechelen is ondertussen wereldwijd erkend

De nood aan herinnering.

als veel meer dan alleen maar goede kunst.

De behoefte aan verankering.

En dat alles van onder zijn huid, een jas van kippenbont.

Domesticatie.

Koen, ik weet al langer dat je in de hedendaagse kunstwereld een

Regels en afspraken.

te koesteren goudhaantje bent. Ik kijk met veel respect terug naar

De noodzaak van verandering.

het kunstenaarsparcours dat je aflegde en naar de consequente

Vernieuwing en veroudering.

strijd die je voerde en voert. Ik wens je proficiat met Combat en

Kruising en versmelting. Transformatie, groei, evolutie.

ik kijk reikhalzend uit naar wat je in de toekomst aan onze wereld te

Diversiteit. De deur naar elders.

vertellen hebt.

Nieuwe dingen, nieuwe materie, nieuwe woorden, nieuw leven. Gisteren, vandaag en morgen. Niets is permanent, behalve de verandering.

Zie pagina 62 voor Engelse versie / For English version see page 62

[8

Jan Moeyaert, Intendant vzw Kunst Inleidingspeech COMBAT, 7 oktober 2012, Bilzen


Combat - C.C.P., 2012


[ 10


Inhoud / Contents COMBAT, Jan Moeyaert................................................................................................................................................... 8-9 Inleiding / Introduction, Lies Kerkhofs........................................................................................................................... 12-13 COMBAT, Koen Vanmechelen...................................................................................................................................... 14-15 Een arena voor artistieke strijd / An arena for artistic combat, Adriano Berengo......................................................... 16-17 Tussen toen en nu, tussen verleden en toekomst / Between then and now, between history and future, Lut Maris........ 18-19 Geschiedenis van Landcommanderij Alden Biesen / History of Landcommandery Alden Biesen............................... 20-21 Brief aan Koen / Letter to Koen, Anna Luyten.............................................................................................................. 22-23 Landcommanderij / Landcommandery Alden Biesen........................................................................................... 24-161 Concept COMBAT, Koen Vanmechelen........................................................................................................................ 28-29 Kasteelinkom / Entrance............................................................................................................................................... 30-35 Appartement / Apartment............................................................................................................................................. 36-53 Ridderzaal / Knights’ Hall............................................................................................................................................... 54-57 Hoekkamer & Torenkamer / Corner Chamber & Tower Chamber................................................................................ 58-67 Roelants du Vivier ......................................................................................................................................................... 68-73 Koninklijke Trap / Royal Stairway................................................................................................................................... 74-81 Königsegg - Rothenfels................................................................................................................................................. 82-87 Prinsenkamer & Oude Kapel / Prince’s Chamber & Old Chapel................................................................................... 88-97 Nieuwe Kapel / New Chapel....................................................................................................................................... 98-107 Kanselarij & Schrijverstoren / Chancellery & Writer’s Tower..................................................................................... 108-115 Geheim Secretariaat / Secret Secretariat.................................................................................................................. 116-119 Kelder / Cellar............................................................................................................................................................ 120-143 Tuin van de Landcommandeur / Garden of the Land Commander........................................................................... 144-167 Werken in de tentoonstelling / Works in the exhibition..................................................................................... 168-173 Biografie / Biography.............................................................................................................................................. 174-181 Een woord van dank / A word of thanks.............................................................................................................. 182-187

11

]


Dear art lover, You are holding the catalogue of COMBAT. This magnificent exhibition is created by two established values in the art scene of the province of Limburg. On the one hand, there is the Landcommandery Alden Biesen with its long-standing tradition of stirring exhibitions, its promotion of new talents and the exhibition of international art in Limburg. On the other hand, there is Koen Vanmechelen, an artist who has been exploring the boundaries of art and science for more than thirteen years with his Cosmopolitan Chicken Project. Worldwide diversity – cross-pollination – put into practice. His theme of constant renewal and adaptation is as essential to art as it is to species. The Landcommandery, international cultural centre of the Flemish Community, and the artistic oeuvre of Koen Vanmechelen share mutual values. Yet at the same time, they show significant contrasts. For starters, the majestic and static character of Alden Biesen inspire a certain stability. They lend a touch of eternity. Nevertheless Alden Biesen has also changed and grown over time, much like a species. Just like the chicken, it has always been present, though constant change and growth. Koen Vanmechelen came to Alden Biesen, looked eternity in the eye and wrestled his way through it. To us, it was obvious that one of Flanders’ most important artists of his generation, has found his place in one of Flanders’ most prominent icons in the province of Limburg. We are truly grateful to everyone who made this possible: the workers, the sponsors and the dreamers. Special thanks go to Lut Maris from Art Gallery De Mijlpaal. Collaborating with her is always a pleasure. Her devotion and insight radiate upon everyone. In the coming months, a tour of Alden Biesen is incomplete without visiting De Mijlpaal. I sincerely hope that this book helps you to enjoy the exhibition for many hours after your visit, and I truly wish to see you again in Alden Biesen. Lies Kerkhofs Managing Director Alden Biesen September 2012

Lies Kerkhofs, MA in political and social Sciences, managing director Landcommandery Alden Biesen

[ 12


Beste kunstliefhebber, In uw handen hebt u de catalogus van COMBAT. Een schitterende tentoonstelling die het product is van twee gevestigde waarden in de Limburgse kunstenwereld. De landcommanderij Alden Biesen enerzijds, met haar jarenlange traditie van boeiende exposities, de promotie van nieuw talent en de tentoonstelling van internationale kunst in Limburg. Aan de andere kant hebben we Koen Vanmechelen. Een man die al dertien jaar de grenzen van kunst en wetenschap aftast met zijn Cosmopolitan Chicken Project. Mondiale diversiteit – kruisbestuiving – in de praktijk gebracht. Het constante vernieuwen, het aanpassen aan de omstandigheden, dat zo belangrijk is voor een soort, maar ook voor de kunst, worden door hem samengebracht. Het zijn waarden die gelijklopen binnen de missie van de Landcommanderij, internationaal cultuurcentrum van de Vlaamse Overheid, en het oeuvre van Koen Vanmechelen. Maar toch zorgt het ook voor contrasten. Want het statige en het statische van Alden Biesen duiden toch ook op een zekere stabiliteit, ze geven een waas van eeuwigheid aan de dingen. Terwijl Alden Biesen, net zoals een soort, ook veranderd is. Zoals de kip er altijd geweest is, maar ook veranderd is. Koen Vanmechelen heeft hier in Alden Biesen de eeuwigheid in de ogen gekeken en zich erdoorheen geworsteld. Het was voor ons vanzelfsprekend dat een van de grootste Vlaamse kunstenaars van zijn generatie een plaats kreeg in een van de belangrijkste iconen van de provincie Limburg. Maar we zijn ook bijzonder dankbaar aan iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft. De werkers, de sponsors en de dromers. Bovenal ook een dankjewel aan Lut Maris van Kunstgalerij De Mijlpaal met wie samenwerken altijd een genoegen is. Haar inzet en haar inzicht stralen af op allen die met haar samenwerken. Deze maanden is een bezoek aan Alden Biesen dan ook niet compleet zonder een bezoek aan De Mijlpaal. Ik ben er zeker van dat dit boek u nog vele uren laat nagenieten van deze tentoonstelling, en ik hoop u nog vaak te zien in Alden Biesen. Lies Kerkhofs Directeur Alden Biesen September 2012

Lies Kerkhofs, Lic. politieke en sociale Wetenschappen, directeur Landcommanderij Alden Biesen

13

]


COMBAT 1

The first-generation hybrids, the

The exhibition project COMBAT deals with the struggle that underlies our search for identity. The rooms

Mechelse Bresse, resulted from

at Alden Biesen provide the perfect locus amoenus for my reflection about the way in which man tries to

cross-breeding the Belgian Mechelse

mould and anchor his identity time and again. Through battle, the conquest of spaces and spirits, through

Koekoek, with the top French

destruction and reconstruction. But also by constantly redefining boundaries, a process which always takes

chicken, the Poulet de Bresse. Each

the usual (human) sacrifices. In this way, man tries to escape his destiny, just like Prometheus. And again

successive generation of hybrids

this pride results in decay and resurrection, in a never-ending ebb and flow. In history.

originates from cross-breeding

On this splendid location, my work aims to comment on the Teutonic Order’s ancient ambitions to create

previous generation’s hybrid with

a German-Christian civilisation and identity in the heart of Europe. The duty of this religious military order

another pure breed. In 2012, the

- even today this does not sound like a contradictio in terminis - was to expel the heathens from mainland

16th crossing will come into being by

Europe. Initially, this pan-European community of knights, with branches in many different countries, was

crossing the Mechelse Fayoumi (born

responsible for the safety and nursing of pilgrims on their way to the Holy Land. They facilitated their path

on the 54th biennial of Venice) with

to self-fulfilment and built hospitals. A them-against-us story which eventually ended in disaster. Protectors

the Poulet de Senegal, hereby adding

turned into aggressors. The Teutonic Order became a myth.

Africa to the project.

The confrontation between my work and the rich history of the Teutonic Order exposes a number of parallels. They both bear strong evidence of past combats. After all, without combat there is neither life nor growth. To me, it is about breaking the egg cell, the egg, the membrane of the world. The search for identity is both hard and dangerous, but is essentially one of the individual against himself. Our primitive urge is not about the battle against ‘the other’. On the contrary, the other is ME. The only possible path to true transformation is through crossing and fusion. Biocultural diversity is our only gateway to elsewhere. This is also what my Cosmopolitan Chicken Project represents: an artistic cross-breeding project with chickens1, with different breeding centres all over the world. A project that attracts people working in many disciplines. This is an absolute must, because fusion prevails over conquest; it makes us stronger as species in every possible way. The rooster, an explicit symbol of Christianity, also becomes a symbol of cosmopolitan mankind. The egg is the world, both of the individual, his world, and of our species. From this point of view, the egg and chicken provide a critical experience of the past and present within the context of this moated castle and its gardens. To me, this is the ideal basis to look for a symbiosis between the present and the past, for the future. This requires a strong sense of equilibrium because the question is whether today’s cosmopolitan battle can be fought at all without the battlefields of olden times. And finally, whether cosmopolitan dreams of mankind must and will water down to blood? Like a Phoenix rising from the ashes. What came first, domestication or transformation? I want to set visitors of Alden Biesen on their way to look for answers and motives behind this process. Because everything can be traced back to the generations. We can only be where we are today because of where we were yesterday. The answer is always yesterday. By interpreting the project in this way, other themes such as domestication, are touched upon as well. The search for spaces, the fixing of boundaries. A process that undoubtedly still counts today, but in a more subtle manner. It is based on conventions, cultural expressions of language and identity. But it is always shifting and moving. Is there a Holy Grail in Alden Biesen? Koen Vanmechelen Artist September 2012

[ 14


COMBAT Het tentoonstellingsproject COMBAT gaat over de strijd die aan de basis ligt van onze zoektocht naar

1

identiteit. De ruimtes van Alden Biesen vormen de perfecte locus amoenus voor mijn reflectie over

Mechelse Bresse, is het resultaat

de manier waarop de mens keer op keer zijn identiteit probeert te boetseren en verankeren. Via strijd,

van de kruising van de Belgische

de verovering van ruimtes en geesten, via vernieling en wederopbouw. Maar ook via de voortdurende

Mechelse Koekoek en de Franse

herdefiniëring van grenzen, een proces dat altijd met de nodige (slacht)offers gepaard gaat. Op deze wijze

Poulet de Bresse. De opeenvolgende

probeert de mens, net als Prometheus, aan zijn lot te ontsnappen. En ook hier leidt deze hoogmoed tot

generaties zijn telkens het resultaat

verval en wederopstanding, tot een eeuwig eb en vloed. Tot geschiedenis.

van de kruising van de hybride van

Op deze schitterende locatie wil mijn werk een commentaar vormen op de oude ambities van de Duitse

de vorige generatie met een ander

Orde om een Duits-christelijke beschaving en identiteit te scheppen in het hart van Europa. Deze militair-

zuiver ras. In 2012 zal Afrika aan het

religieuze orde – zelfs in onze tijd klinkt dat niet als contradictio in terminis – had de taak om de heidenen van

project toegevoegd worden door

het Europese vasteland te verjagen. Aanvankelijk stond deze pan-Europese riddergemeenschap, met takken

de Mechelse Fayoumi (geboren op

in vele landen, in voor de beveiliging en verzorging van pelgrims naar het Heilige Land. Ze vergemakkelijkten

de 54ste biënnale van Venetië) te

hun weg naar zelfvervulling en bouwden hospitalen. Een zij-tegen-ons verhaal dat uiteindelijk faliekant afliep.

kruisen met de Poulet de Senegal.

De eerste generatie hybriden, de

Beschermers werden agressors. De Duitse Orde werd een mythe. De confrontatie van mijn werk met de rijke geschiedenis van de Duitse Orde legt enkele parallellen bloot. Zo dragen beiden een sterk verleden van strijd of combat in zich. Zonder strijd immers geen leven en groei. Voor mij gaat dat echter over doorbreken van de eicel, van het ei, van het membraan van de wereld. De zoektocht naar de identiteit is moeilijk en gevaarlijk, maar ze is er fundamenteel een van het ik tegen het zelf. Onze oerdrang gaat dus niet om de strijd tegen ‘de ander’. Integendeel: de ander, dat ben ik. De enige mogelijke weg naar echte transformatie ligt in kruising en versmelting. Bioculturele diversiteit is onze enige deur naar elders. Dat zegt ook mijn Cosmopolitan Chicken Project; een artistiek kruisingsproject met kippen1, met verschillende broedcentra over de hele wereld. Een project dat mensen uit vele disciplines aanzuigt. Zoals dat hoort, want vermenging haalt het van verovering, het maakt ons als soort op alle vlakken sterker. De haan, als uitgesproken christelijk symbool, wordt hier dan ook een symbool voor de kosmopolitische mens. Het ei is de wereld, zowel die van het individu, de belevingswereld, als die van onze soort. Zo gezien leiden ei en kip in de context van deze waterburcht en haar tuinen tot een kritische beleving van het heden en het verleden. Voor mij vormt dat een ideaal vertrekpunt om een symbiose tussen vroeger en nu te zoeken voor de toekomst. Dat vraagt om een sterke evenwichtsoefening want de vraag is of de kosmopolitische strijd van vandaag überhaupt kan gevoerd worden zonder de slagvelden van vroeger. En finaal of kosmopolitische dromen van de mens niet noodzakelijk moeten en zullen verwateren tot bloed? Om daarna herop te staan als een feniks. Wat was er eerst? Domesticatie of transformatie? Ik wil de bezoeker door Alden Biesen op weg zetten, op zoek naar antwoorden en naar de motieven achter dit proces. Want alles is terug te vinden in de generaties. Waar we vandaag staan, kan enkel door daar waar we gisteren geweest zijn. Het antwoord is altijd gisteren. Door het project op deze manier op te vatten, worden ook andere thema’s, zoals domesticatie, aangeraakt. De zoektocht naar ruimtes, het vastleggen van grenzen. Een proces dat zeker ook vandaag speelt, maar wel op een meer subtiele manier. Gebaseerd op afspraken, culturele uitingen van taal en identiteit. Maar altijd in verschuiving, en altijd in beweging. Is er een heilige graal in Alden Biesen? Koen Vanmechelen Kunstenaar September 2012

15

]


An arena for artistic combat 1

Hybrid vigor, heterosis, or

The Cosmopolitan Chicken Project is an artistic-scientific, racial and cultural hybridization through which

outbreeding enhancement, is the

Koen Vanmechelen raises questions and searches for answers to some fundamental questions of existence.

improved or increased function of any

The chicken and the egg, which he uses as the central subjects of his work, are the conceptual and visual

biological quality in a hybrid offspring.

devices for a complex discourse on identity that thrives on the fusion of various disciplines. In this sense,

Heterosis is the occurrence of a

the exhibition COMBAT in Landcommandery Alden Biesen - scene and symbol of the Teutonic struggle

superior offspring from mixing the

for the Christianization of Eastern Europe - becomes the metaphysical arena for a virtual fight between

genetic contributions of its parents

personal, artistic and cultural ideals in contemporary Europe. Yet the search for identity - even before the

(Wikipedia, 2012).

confrontation and clash with the different and thus threatening other - is the battle of the individual against himself. Because as the artist asserts, “I am the other”. Often generating destruction, this battle has,

2

Genetic erosion is a process of

throughout history, become the expression of Vanmechelen’s artistic and scientific quest, the creative

wearing away the genetic resources

power supporting a utopian plan to connect the individual and the outside world, the self with others. In

of the biosphere (Cocks & Bennett,

short, it is the transformation of an individual path into one of universal significance.

1999, p. 69).

For Koen Vanmechelen, the theme of identity is not a line to be held at all costs but the product of exchanges, combinations, and fusions as well as a tool for cultural understanding. In this sense, the idea of “hybrid vigor1“ is used metaphorically by the artist to express not only the genetic but also the social advantages that result from the hybridization of races, ideas, and cultures. The so-called “genetic erosion2” – resulting from an inbreeding that, in its broadest and most abstract sense, can be represented by the cultural depression that plagues developed societies today – is being challenged artistically by the multidisciplinary and multimedia nature of Vanmechelen’s works. Like the artist’s “glass crossings”; here, Vanmechelen blends the characteristics of glass artifacts from various national traditions by “crossing” the work of glass masters from different countries with authentic Murano glass. The result is a “genetic” mix of various glassblowing traditions that creates unexpected and transgressive works. A mix of different cultures and glass breeds. At this moment; the artist realized eleven glass crossings with successively Murano, Waterford (Ireland), France, USA, Sweden, Taiwan, Japan, Lebanon, India, Iran and Malaysia. Out of each crossing, a unique glass piece is born, carrying typical characteristics of these countries. Ultimately, all crossings become visionary installations given substance by transmedia crossings with e.g. drawings, video, books, light boxes and photographs. The rationale behind this process is the same as the one behind the Cosmopolitan Chicken Project; Vanmechelen transforms an entirely devalued element into a Phoenix. New life arises out of destruction. He calls this “the middle”, the true place of art: breaking seemingly opposing extremes to create the unexpected. This is Vanmechelen’s way of reflecting on the existential questions of individual identity and life, the social and cultural condition of people that is always in motion. It is a perpetually changing composition, like Koen Vanmechelen’s art, always fighting in the artistic arena for perpetual evolution. Adriano Berengo Founder Venice Projects September 2012

Adriano Berengo, founder of Venice Projects and Glasstress, promotes internationally recognized contemporary artists and provides them with the opportunity to express themselves in a new medium; glass.

[ 16


Een arena voor artistieke strijd The Cosmopolitan Chicken Project is een interdisciplinair project dat zich op de snijlijn van kunst en

1

wetenschap bevindt, thema’s als ras en cultuur aankaart, en dat Koen Vanmechelen in staat stelt om

is het effect dat de nakomeling

vragen op te roepen en antwoorden te zoeken rond een aantal fundamentele, existentiële vraagstukken.

het gemiddelde van een of meer

De kip en het ei, in zijn werk centrale onderwerpen, zijn de conceptuele en visuele middelen voor een

eigenschappen van de beide ouders

complex discours over identiteit dat kan gedijen dankzij de versmelting van verschillende disciplines. De

overtreft. Het effect kan zowel bij

tentoonstelling COMBAT die plaats vindt in de Landcommanderij Alden Biesen, dé plaats van en hét

planten als dieren voorkomen

symbool voor de Teutoonse strijd om de christianisatie van Oost-Europa; wordt in die zin de metafysische

(Wikipedia, 2012).

Hybride groeikracht of heterosis

arena voor een virtueel gevecht tussen ideeën over kunst, identiteit en cultuur in het huidige Europa. De zoektocht naar identiteit is meer nog dan de confrontatie en de clash met de ander – die vaak als ‘anders’

2

en dus bedreigend wordt ervaren – het gevecht van het individu met zichzelf, want – zoals de kunstenaar

van het verdwijnen van genetische

zegt – “ik ben de ander”. Deze strijd, die in de loop van de geschiedenis dikwijls tot destructie heeft

materiaal uit de biosfeer (Cocks &

geleid, is de expressie geworden van Vanmechelens artistieke en wetenschappelijke zoektocht. Het is de

Bennett, 1999, p. 69).

Genetische erosie is het proces

creatieve drijfveer van een utopisch plan om de wereld van het individu te verbinden met de buitenwereld, om ‘ik’ te verbinden met anderen. Kortom, het is de transformatie van een individueel pad naar een pad van universeel belang. Voor Koen Vanmechelen is identiteit geen constant begrip dat tegen elke prijs onveranderbaar moet worden gehouden, maar een product van uitwisselingen, combinaties en versmeltingen en een instrument voor cultureel begrip. In die zin gebruikt de kunstenaar de idee van hybride groeikracht1 niet enkel als metafoor om de genetische, maar ook om de sociale voordelen die de kruising van rassen, ideeën en culturen met zich kan meebrengen, uit te drukken. Het werk van Vanmechelen daagt dan ook de zogenaamde ‘genetische erosie’2 , die het gevolg is van inteelt en – die in de breedste en meest abstracte zin – veruitwendigd wordt door de culturele depressie die onze moderne samenleving teistert, op een multidisciplinaire en multimediale manier uit. De ‘glaskruisingen’ van de kunstenaar zijn hier een sterk voorbeeld van. In dit project, mengt Vanmechelen de typische eigenschappen van glasblazers van verschillende nationale tradities, door glas uit verschillende landen te ‘kruisen’ met authentiek Murano glas. Het resultaat is een ‘genetische’ mix van verschillende tradities uit de glaskunst, die onverwachte en grensoverschrijdende kunstwerken opleveren. Een mix van verschillende culturen en glassoorten. Op dit moment heeft de kunstenaar al elf glaskruisingen gerealiseerd met glassoorten uit respectievelijk Murano, Waterford (Ierland), Frankrijk, de Verenigde Staten, Zweden, Taiwan, Japan, Libanon, India, Iran en Maleisië. Uit elke kruising ontstaat een uniek glazen kunstwerk, dat de typische eigenschappen van deze landen in zich draagt. Uiteindelijk worden alle kruisingen als visionaire installaties gepresenteerd, die aan de hand van verschillende transmediale kruisingen (tekeningen, videobeelden, boeken, lichtbakken en foto’s) vorm krijgen. De grondgedachte achter dit proces is identiek aan het Cosmopolitan Chicken Project; Vanmechelen transformeert een volledig gedevalueerd element tot een ‘Feniks’. Nieuw leven dat uit destructie ontstaat. Hij noemt dit ‘het midden’, de ware plaats van kunst: schijnbaar tegengestelde extremen breken om iets onverwachts te creëren. Dit is Vanmechelens manier om na te denken over existentiële vragen die betrekking hebben op individuele identiteit, het leven en de

Adriano Berengo, oprichter van

sociale en culturele staat van mensen, die altijd in beweging is. Het is een compositie die eeuwig verandert,

Venice Projects en Glasstress,

net zoals de kunst van Koen Vanmechelen, die in de artistieke arena altijd vecht voor constante evolutie.

promoot internationaal erkende hedendaags kunstenaars en biedt

Adriano Berengo

hen de mogelijkheid om zichzelf uit

Oprichter Venice Projects

te drukken in een nieuw medium

September 2012

namelijk glas.

17

]


Between then and now, between past and future COMBAT is a new cooperation project between Alden Biesen and Art Gallery De Mijlpaal. This happened in collaboration with artist Koen Vanmechelen. The moated castle of Alden Biesen forms the arena for a battle between Koen Vanmechelen and the original inhabitants of the site. Words like castle, knight and crusades conjure up spontaneous associations. We humans need myths and stories, and the powerful the better. A castle makes an impact, even on a successful international artist like Koen Vanmechelen. Initiated by his father in the world of mythology, Koen has a strong feel for old sagas and captivating histories. Now he is picking up the gauntlet and taking to arms for a battle between then and now, between past and future. At the sounding of the horns, the medieval knight mounts his horse to embark on a crusade, to free the world he knows from another faith that beckons hostilely and menacingly. The emblem on his tabard is a cross, the symbol for the power of the church and the whole of Europe. The fight to preserve and safeguard his own identity is an attractive calling. Thus the church retains its individuality, repels foreign invaders and discourages and even suppresses another faith. This is undoubtedly a noble calling for any bold knight! On the other side of the arena, artist Koen Vanmechelen is waiting impatiently. The opponents seem evenly matched and even bear the same symbols and sigils. At a restless and hellish pace, world citizen Koen Vanmechelen boards the plane to take him to the other side of the world. This morning in Meeuwen, in Moscow at noon, and at night in Seoul. Undaunted and indefatigable, he travels the girth of the planet. His mission: to translate the meaning of the word “identity� into works of art. He too employs the archetypal symbol of the cross. What began as crossbreeding chickens evolved into artistic creations with a scientific foundation for genetic research. Koen’s present day crusade is aimed at modern, cosmopolitan society. Cultural differences are something to be cherished. Our society has a desperate need for open-mindedness and an understanding of others. In Alden Biesen, Koen fights against the import of this historic site, an encounter between two extremes. It is a constructive confrontation resulting in a symbiosis, an ultimate melting pot between the exhibition site and his own work. Who will win the fight? Do we need a winner? The artist of today pushes the boundaries back. Has the time not come to redefine or shelve certain words (or nationalities and borders)? Then again, perhaps it has not. In a world where a short film clip on the internet can reignite old feuds between faith and convictions, the crusades feel horribly close at hand! COMBAT will get visitors thinking for a few months. The artist heads to battle through the use of symbols, myths and many sigils from the Old World, but with an open view on the future. Who will enter the battlefield? Lut Maris Coordinator COMBAT September 2012

Lut Maris, MA in Archeology and Art History, artdirector of Art Gallery De Mijlpaal Heusden-Zolder (BE), coordinator of the exhibition COMBAT.

[ 18


Tussen toen en nu, tussen verleden en toekomst Op 7 oktober 2012 opende met COMBAT een nieuw samenwerkingsproject tussen Alden Biesen en De Mijlpaal, samen met kunstenaar Koen Vanmechelen. De waterburcht van Alden Biesen vormt de arena voor het gevecht tussen Koen Vanmechelen en de oorspronkelijke bewoners van de site. Woorden als kastelen, ridders en kruistochten veroorzaken nog altijd spontane associaties. Wij, mensen, hebben immers nood aan oersterke mythes en verhalen. Een kasteel maakt indruk, ook op de succesvolle, internationale kunstenaar Koen Vanmechelen. Ingewijd door zijn vader in de wereld van de mythes, is Koen sterk sensitief voor oude sagen en boeiende historie. Daarom kan nu het gevecht beginnen. Een combat tussen toen en nu, tussen verleden en toekomst. Onder hoorngeschal bestijgt de middeleeuwse ridder zijn paard om op kruistocht te gaan, om zijn bekende wereld te vrijwaren van het andere geloof dat vijandig en bedreigend lonkt. Het teken op zijn kleed is het kruis, hét symbool voor de macht van de kerk en de hele Europese wereld. Het gevecht om de eigen identiteit te bewaren en te verzekeren is zijn missie. En zo kan het Avondland even haar eigenheid bewaren, worden vreemde indringers geweerd en is een ander geloof niet welkom. Een edele missie voor elke koene ridder! Aan de andere kant van de ring trappelt vol ongeduld kunstenaar Koen Vanmechelen. De tegenstrevers lijken aan elkaar gewaagd; ze gebruiken gelijkaardige symbolen en tekens. Onrustig en in een hels tempo stapt wereldburger Vanmechelen in het vliegtuig om zich te bewegen naar de uiterste grenzen van de aarde. ’s Morgens in Meeuwen, ’s middags in Moskou, ‘s nachts in Seoul. Onvermoeid verovert en omarmt hij de hele wereld. Zijn missie bestaat erin de inhoud van het woord ‘identiteit’ te vertalen in kunstwerken. Ook hij gebruikt het archetypische symbool van het kruis. Wat begon met het ‘kruisen’ van kippen, evolueerde naar artistieke creaties onderbouwd door fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in de genetica. Koens actuele kruistocht is bestemd voor de nieuwe kosmopolitische mens. Culturele verschillen moeten we net gaan koesteren. Onze samenleving heeft dringend nood aan ruimdenkendheid en begrip voor de andere. In Alden Biesen vecht Koen met de geladenheid van de historische plaats; een extreme ontmoeting. Het is een constructieve confrontatie met als resultaat een symbiose, een maximale versmelting tussen de ruimte en eigen werk. Wie zal de strijd winnen? Is er wel nood aan een winnaar? De kunstenaar van vandaag verlegt zijn grenzen. Wordt het geen tijd om bepaalde woorden – zoals nationaliteit en grenzen – te archiveren en te herdefiniëren? Of toch niet? In een wereld waar een internetfilmpje oude vetes tussen geloof en overtuiging weer brandend actueel maakt, lijken kruistochten weer akelig kort nabij! COMBAT zet gedurende enkele maanden de bezoekers aan het denken. De kunstenaar gaat de strijd aan door gebruik van symbolen, mythes en vele tekens uit de oude wereld maar met een open vizier naar de toekomst. Wie stapt mee in de ring? Lut Maris Coördinator COMBAT September 2012

Lut Maris, Lic. Archeologie en Kunstgeschiedenis, artistiek en zakelijk leider kunstgalerij De Mijlpaal in Heusden-Zolder, coördinator tentoonstelling COMBAT.

19

]


History of Landcommandery Alden Biesen 1

The Order of Brothers of the German

The origin of the Teutonic Order1 dates back to the era of the Third Crusade. In 1190 in Acre (Palestine),

House of Saint Mary in Jerusalem

merchants from Bremen and Lübeck founded a civil hospital annex fraternity. Eight years later, in 1198, it

(Official names: Latin: Ordo domus

was transformed into a brotherhood of knights. To finance their assignment at the borders of Christianity,

Sanctæ Mariæ Theutonicorum

the Teutonic Order received all across Europe numerous goods, parishes and hospitals as gifts. In 1220

Hierosolymitanorum), commonly

Count Arnold III of Loon and his sister Matilda of Are, abbess of the abbey of Munsterbilzen, donated a

the Teutonic Order (Today: German

pilgrimage chapel to the Teutonic Order. The chapel was located in Bilzen (Rijkhoven) at a place where a

Order), is a German medieval military

typical swamp plant called ‘biezen’ grew.

order, and in modern times a purely

During the Middle Ages, the Teutonic Order played a powerful political and military role. Alden Biesen

religious Catholic order (Wikipedia,

became the headquarters of the Biesen bailiwick or province in the region of the Maas and Rhine. From

2012).

the 16th century onwards, the order lost its original goal: the destruction of pagans, the christening of Europe and the protection of the borders of the kingdom of Hungary. The profits from war and possessions were mainly used for the development of a wealthy life. In Alden Biesen, this led to the construction of an enormous castle complex. At its peak, between the 16th and 18th century, Alden Biesen developed into a luxury residence for high nobility land commanders who held prominent offices outside the Order. The French Revolution, which turned mainly against the Catholic Church and the nobility, put an end to this prosperous period. All the properties of the Teutonic Order were publicly sold. Alden Biesen passed into private hands and fell into decline. To make matters worse, a fire destroyed large parts of the castle in 1971. This also turned the tide. The government decided to purchase the 54 ha estate and carried out extensive restorations. Nowadays the Landcommandery is an international cultural centre of the Flemish Community and a magnificent heritage site. Apart from being a podium for historical and European activities, Alden Biesen is also a conference centre and a cultural and tourist attraction. The activities are based on three pillars: the European, the historical and the cultural tourism pillar. The Alden Biesen management took up the challenge of striking a balance between the heritage values of this exceptional site and the many demands of opening up the Landcommandery to tourism. With success. Today Alden Biesen represents one of the largest heritage sites in Flanders with thousands of visitors annually.

More info on www.alden-biesen.be

[ 20


Geschiedenis van Landcommanderij Alden Biesen Het ontstaan van de Duitse Orde1 gaat terug tot de tijd van de Derde Kruistocht toen in 1190 in Akko

1

(Palestina) op initiatief van kooplui uit Bremen en Lübeck een burgerlijk hospitaal annex broederschap werd

domus Sanctæ Mariæ Theutonicorum

opgericht. Acht jaar later, in 1198, werd het broederschap omgevormd tot een ridderorde. Om haar taak aan

Hierosolymitanorum”) is een

de grenzen van het christendom te financieren, kreeg de Duitse Orde over heel Europa tal van goederen,

geestelijke ridderorde ontstaan

parochies en hospitalen als geschenk. In 1220 schonken graaf Arnold III van Loon en zijn zus Mechtildis

tijdens de Derde Kruistocht.

van Are, abdis van de abdij van Munsterbilzen, een bedevaartkapel met toebehoren aan de Duitse Orde. De

Sinds de Moderne Tijd bestaat de

kapel bevond zich in Bilzen (Rijkhoven) op een plek waar veel biezen groeiden.

orde voort als een katholieke orde

In de middeleeuwen speelde de Duitse Orde een belangrijke rol. Alden Biesen werd de hoofdzetel van de

met charitatieve doelen

balije Alden Biesen van de Duitse Orde in het land van Maas en Rijn. Vanaf de 16de eeuw verloor de orde

(Wikipedia, 2012).

De Duitse Orde (Latijn: “Ordo

echter haar oorspronkelijke doelstelling, namelijk de strijd tegen de andersgelovigen aan de grenzen. De opbrengsten van de bezittingen werden vooral aangewend voor de uitbouw van een rijkelijk leven. In Alden Biesen kwam dit het best tot uiting in de bouw van een geweldig kasteelcomplex. Alden Biesen kende haar hoogtepunt tussen de 16de en de 18de eeuw. Hoog adellijke landcommandeurs bekleedden tevens belangrijke ambten buiten de orde en bouwden Alden Biesen uit tot een luxeresidentie. De Franse Revolutie, die zich vooral tegen kerk en adel keerde, maakte een einde aan het mooie leventje. De Duitse Orde werd uit onze gewesten verdreven. Het kasteelcomplex en de Biesense goederen werden door de Franse Republiek geconfisqueerd en openbaar verkocht. Alden Biesen was geen landcommanderij meer en bleek te groot en te kostelijk voor zijn opeenvolgende nieuwe eigenaars. Het verval zette zich in. Na WO II leek de site haast verloren. Tot overmaat van ramp legde in 1971 een brand grote delen van het kasteelcomplex in de as. Maar dit bracht ook de kentering. De Landcommanderij werd in datzelfde jaar, na ongeveer twee eeuwen privébezit, eigendom van de Belgische staat. De restauratie kon beginnen. Vandaag is de Landcommanderij een internationaal cultuurcentrum van de Vlaamse overheid en een schitterende erfgoedsite. Alden Biesen bouwde niet alleen een historische en een Europese werking uit, maar is tevens een congrescentrum en een cultuurtoeristische trekpleister. Haar werking berust op drie grote pijlers: de Europese werking, de historische en de cultuurtoeristische werking. Het management van Alden Biesen ging de uitdaging aan een evenwicht te zoeken tussen de erfgoedwaarden van deze uitzonderlijke site en de vele eisen van een toeristische ontsluiting. Met succes. Alden Biesen is vandaag een van de grootste erfgoedsites in Vlaanderen en trekt jaarlijks duizenden bezoekers.

Meer info op www.alden-biesen.be

21

]


15 October 2012, on the plane from Casablanca to Brussels

Dear Koen, I have spent the past few months roaming through unsettled, mediterranean regions. I have seen death and destruction, but I have also seen the strength of people who trust each other. It’s the latter that has left the greatest impression on me. We never form part of a larger plot. Instead, we stagger across a road that, day after day, is built and then blasted open again. A person traverses winding roads so that he need not disappear. And in his quest for a homeland, he usually stumbles over well-worn paths. I see that you are now stationed in Alden Biesen - as a modern-day knight of a different order. I see that you are waging a battle with the spirit of a militant clergy that once protected the borders of its own faith. Transcending borders has always been your hallmark. You break open rigid and controlled environments. You force us to look at the world with a broader perspective. It’s been a long time since I first talked to you over a kitchen table. You spoke of chickens and crossings, and you gave me a lump in my throat: that stubbornness, that genius, that cheerfulness... and that will to soothe fear along the way. You have never wandered well-worn paths. I see a portrait of you now; a man covered in white feathers, like an angel unwilling to ascend. As if you crawled out of an egg. You have broken through your shell - not so much triumphant, but with the courage of the cautious, like a man with a bird’s eye view to the world who observes reality with startling and razorsharp insight. I see your messianic beard and the mystery that you spread. I see how you have opened up the architecture of power in that ancient castle and made it into a place that is both yours and ours. You transform knowledge into the power of conjecture. The brain has its territorial instincts too. You subvert knowledge, you force it into uncomfortable surrender. This is likewise a form of destruction and rebuilding. Maybe that is your artistic gift. I know that you have travelled the world round - as a professional foreigner, as a discoverer of species. I know that you can delve deeply into that. In the castle, you have used the portraits of men, their torsos adorned with the symbols of power, as a measure of how we view ourselves. That expression as mirror, as father confessor, as executioner. It’s as if you have pulled something out of the fire, an existence that breathes behind the frontlines, up where the main battle for survival wages on. In this way, you lay bare the fragility of the self. We are only creatures made of skin and bones who now and then encounter each other briefly. Anna Luyten studied philosophy, as

Greetings,

well as theater and literary studies.

Anna

She is currently visiting professor of art philosophy at The School of Arts in Gent. She is a journalist and writer. For Canvas, she produced interviews with a number of artist (i.a. for the television show ‘Goudvis’)

[ 22


15 oktober 2012, op de vlucht tussen Casablanca en Brussel

Beste Koen, Ik heb de voorbije maanden in onstabiele, mediterrane streken rondgezworven en de vernietiging en de dood gezien. Maar ook de kracht van mensen die elkaar vertrouwen. Dat laatste beklijft het meest. We zijn nooit een deel van een plot, maar waggelen over een weg die dag na dag wordt aangelegd en weer opengebroken. Een mens gaat langs kronkelwegen om niet te moeten verdwijnen. En in zijn zoeken naar een thuisland, struikelt hij het meest over platgetreden paden. Ik zie dat jij nu neergestreken bent in Alden Biesen. Als een hedendaagse ridder van een andere orde. Ik zie welke strijd jij voert met de geest van een militante clerus die de grenzen van het eigen geloof beschermde. Grenzen overstijgen is altijd jouw waarmerk geweest. Je breekt rigide en gecontroleerde omgevingen open. Je doet ons naar de wereld kijken, wijd en open. Het is lang geleden dat ik voor het eerst met je sprak, aan een keukentafel. Je had het over kippen en kruisingen. Het gaf me een krop in de keel: die koppigheid, die genialiteit, die blijmoedigheid en die wil om in het maken angst te balsemen. Platgetreden paden, die heb je nooit bewandeld. Ik zie nu een portret van jou. Een man gehuld in witte veren. Als een engel die niet wil opstijgen. Alsof je zelf uit een ei kwam gekropen. Je hebt een schelp doorbroken, niet triomferend maar met de moed van de voorzichtige. Als een man die in vogelvlucht de wereld bekijkt en met een haarscherpe en verrassende kijk de wereld om zich heen opneemt. Ik zie je messiaanse baard en het enigma dat je verspreidt. Ik zie hoe je de architectuur van de macht in die oude landcommanderij hebt verruimd en de plek tot de jouwe en de onze hebt gemaakt. Je transformeert het weten tot de kracht van het vermoeden. Ook het brein heeft zijn territoriumdrift. Jij verstoort kennis, je dwingt tot verlegen overgave. Ook dat is vernietiging en wederopbouw. Wellicht ligt daar jouw kunst. Ik weet dat je de wereld hebt rondgereisd, als een professionele vreemdeling, een ontdekkingsreiziger van de soort. Ik weet dat je daarin ver kan gaan. In de landcommanderij heb je de portretten van mannen die hun torso’s met machtssymbolen bekleedden gebruikt als meetlat voor iedere blik in onszelf. Als spiegel, als biechtvader en als beul. Het is alsof je iets uit de brand hebt gesleept, een bestaan dat ademt achter de frontlinies waar de primaire strijd om te overleven wordt gevoerd. Zo leg je de fragiliteit van iedere identiteit bloot. We zijn maar wezens van vel en gebeente die elkaar soms kruisen. Gegroet,

Anna Luyten studeerde filosofie,

Anna

literatuurwetenschappen en theaterwetenschappen. Ze is gastprofessor kunstfilosofie op de School of Arts in Gent. Ze is journaliste en schrijfster. Voor Canvas interviewde ze verschillende kunstenaars o.m. voor het programma Goudvis.

23

]Landcommanderij / Landcommandery Alden Biesen


[ 26


27

]


Concept expo COMBAT Koen Vanmechelen, September 2012

[ 28


29

]


In den beginne is er de ontmoeting, de vonk en de overdracht die leidt tot de schepping van leven en schoonheid. In de inkomhal neemt het werk In Statu Nascendi de bezoeker mee naar belangrijke kruispunten in de geschiedenis van de mens; de vonk van het goddelijke (Michelangelo’s Schepping) en die van het menselijke (technologie). Om hem daarna verwonderd op weg te zetten door het kasteel en de loop van het leven. In the beginning, there is contact, a spark and a transfer that leads to the creation of life and beauty. In the entrance hall, the work In Statu Nascendi takes the visitor to two pivotal moments in human history; the spark of the divine (Michelangelo’s Creation) and the spark of the human (technology). Then the surprised visitor is sent to explore the castle and the course of life.

[ 30


Kasteelinkom / Entrance


In Statu Nascendi – C.C.P., 2012

[ 32

Hier lagen de privévertrekken van de landcommandeur, verhuiselijkt via portretten van familieleden. In dit ‘inner sanctum’ hangt nog steeds het enige ‘vrouwelijke’ portret van Alden Biesen. Het gaat om Anna Maria von Bocholtz, nichtje van de gelijknamige landcommandeur. Vijf werken gunnen de bezoeker een kijk op het persoonlijk archief van Koen Vanmechelen, zijn wordingsproces en het begin van zijn en elke evolutie; domesticatie. Vanmechelens eigen muze is te zien in het videowerk In digest. These were the private quarters of the land commander, made homely with portraits of family members. This “inner sanctum” hides the only “feminine” portrait of Alden Biesen. It shows Anna Maria von Bocholtz, niece of the land commander of the same name. Five artworks offer the visitor a view at the personal archive of Koen Vanmechelen, his genesis and the start of his and every evolution; domestication. Vanmechelen’s own muse can be seen in the video work In digest.

[ 36


Appartement / Apartment


Cosmopolitan Fossil – C.C.P., 2012 Origineel: Bambino con il gallo Original: Bambino con il gallo Jaar: 1868, Firenze (IT) Year: 1868, Florence (IT) Grootte: 78.7 x 48.3 x 43.2 cm Dimensions: 78.7 x 48.3 x 43.2 cm Plaats: Palazzo Pitti in Firenze (IT) Location: Palazzo Pitti in Florence (IT) Kunstenaar: Adriano Cecioni (1836-1886) Artist: Adriano Cecioni (1836-1886) Beeld verwijst naar: Andrea del Verrocchio’s 15de-eeuwse meesterwerk Putto met Dolfijn en heel wat Griekse marmeren beelden van kinderen met ganzen. Beeld toont worsteling van jongen met haan. Sculpture associated with: Andrea del Verrochio’s 15th century masterpiece Putto with Dolphin and many Greek marble statues of children with geese. Statue shows a struggle of a boy with a rooster. Bekendheid: sinds 1869 toen kunstcriticus en patron Diego Martelli een foto van het werk meebracht naar Parijs. Known since; 1869, when art critic and patron Diego Martelli brought a picture of the work with him to Paris. Traject beeld: Van Firenze over Parijs (1870) en Wenen (1873, brons) via de Amerikaanse collectioneur Stewart A. Resnick naar het Philadelphia Museum of Art (2001, brons) en via Koen Vanmechelen naar Alden Biesen (2012, marmer en opgezette kip). Journey of the sculpture: From Florence to Paris (1870) and Vienna (1873, bronze) via the American collector Stewart A. Resnick to the Philadelphia Museum of Art (2001) and via Koen Vanmechelen to Alden Biesen (2012, marble and taxidermic chicken)

[ 38


39

]


Cosmopolitan Fossil – C.C.P., 2012

[ 40


41

]
Carried by Generations – C.C.P., 2011

[ 44


45

]Symbiosis – C.C.P., 2011

47

]
In digest – C.C.P., 2012

[ 50


51

]Hybridity in Art and Science – C.C.P., 2012

53

]


Van het privévertrek gaat het naar de publieke ruimte. In de grootste en meest pronkerige ruimte van het kasteel, de Ridderzaal, ontving de commandeur zijn officiële bezoek. Na domesticatie volgt confrontatie en vorming van de clan. De onderbouw hiervoor heet religie, een aanvaard systeem van symbolen. Het imposante werk Salvator Globe verbeeldt de overgang van domesticatie naar religie. Het christelijke symbool par excellence, de haan op de kerktoren, vormt een vrouwenteken. From private we move to public space. In the largest and most lavish room of the castle, the Knights’ Hall, the commander welcomed his formal guests and visitors. Domestication is followed by confrontation and clan formation. The necessary base is religion, an accepted system of symbols. The imposing work Salvator Globe depicts the transition from domestication to religion. The Christian symbol par excellence, a weathercock on a church tower, forms the symbol of femininity.

[ 54


Ridderzaal / Knights’ Hall


Salvator Globe – C.C.P., 2005

[ 56Drie werken in deze ruimtes belichten een van de centrale thema’s in Vanmechelens oeuvre; dat van de transformatie en groei. Ze zijn levensnoodzakelijk voor de ontwikkeling van de eigen identiteit en die van de groep. Verstarring is een evolutionaire cul de sac. Nodig is een proces van strijd en adaptatie dat kan verder bouwen op voorbije generaties. Opnieuw wordt hier het belang van religie in zijn transparante vorm beklemtoond. The three art works in these rooms highlight one of the central themes in Vanmechelen’s oeuvre; that of transformation and growth. Both are vital for the development of one’s own identity and that of the group. Inflexibility is an evolutionary cul de sac. Needed is a process of struggle and adaptation that can build on past generations. Here, again the importance of religion in its transparent form is stressed.

[ 58


Hoekkamer & Torenkamer / Corner Chamber & Tower Chamber


King’s Crown – C.C.P., 2011

[ 60COMBAT A battle.

Diversity. The door to somewhere else.

In and at this moated castle, on this splendid heritage site: the

New things, new materials, new words, new life.

Landcommandery of Alden Biesen. Once a residence of the knights

Yesterday, today, tomorrow. Nothing is permanent but change.

of the Teutonic Order. A location with a history. Tales about glory

Persisting, constantly in motion: history.

and honour, about combat, about defeat and resurrection.

Cosmopolitan combat. The search for symbiosis and harmony.

A marvellous setting in which to enter into a discussion about

Unbridled energy from nothing?

content and form, with the powerful artwork by contemporary artist

According to Confucius, “restoration of the value of words” is the

Koen Vanmechelen.

most important contribution to more happiness in a society.

Combat: battle!

Koen makes us happier.

This is probably a good word to characterise and identify Koen’s

Koen has turned the essential material of life into his art.

oeuvre.

He is constantly questioning the content of the key words that

The battle of a wolf in sheep’s clothing: an artist with chicken

determine our life and our society.

feathers.

Through his imagination, Koen Vanmechelen puts into words and

Just like an iceberg, only the tip is visible above the waterline; to

redefines worn-out or neglected thinking patterns. His work brings

find the essence, you must look a little deeper. Take your time.

us face-to-face with ourselves and how we stand in the world.

Reflect. Discover.

Whether it concerns The Cosmopolitan Chicken Project (Koen

Because nothing is as it seems.

is colloquially known as “that guy with the chickens”) or The

It is about the ever relentless battle of, in and between all living

CosmoGolem, The Walking Egg or the Open University Of

things.

Diversity; it’s all about connections, relations, the door to

About energy: plus and minus, it sputters and sparks.

somewhere else.

Occasionally creeps further under your skin. Invisibly. Derails now

Today is the same with the opening of COMBAT at this splendid

and again.

historical location.

Living being: arises unrequested, doomed to growth and decay.

From the heart of this moated castle, the cour d’honneur, the artist

And, in the meantime, the fight for an identity.

stormed the castle. He strategically occupied the four watchtowers

Dialogue, comments, confrontation, reflection.

with milestones from his work. Listed buildings do not just

Them against us, me against them, me against me.

surrender. He seduced room after room for his work. Mutual

ME.

respect was gained.

Slaving away.

Koen came, saw, felt and conquered.

Being moulded along the way.

Koen reflects, through his work, on the essence of every living

Individual, family, group, species, race, nationality.

thing, and everything living together.

Foreigner or native: insider or outsider?

Koen Vanmechelen’s work has, in the meantime, gained global

Seed, egg and blood.

renown as being much more than good art.

Mixing, conquering, mixing.

And it all comes from under his skin, a “chicken fur” coat.

The need to be reminded.

Koen, I’ve known for a long time that you are a special man to be

The need to be grounded.

cherished within the contemporary art world. I look back with a

Domestication.

great deal of respect on the artistic path that you have blazed and

Rules and agreements.

on the consistent battle that you waged and still wage today. I’d like

The need to change.

to congratulate you on COMBAT and I eagerly await what you have

Renewal and aging.

to tell our world in the future.

Crossbreeding and amalgamating. Transformation, growth, evolution. Jan Moeyaert, Intendant vzw Kunst Opening speech COMBAT, 7 October 2012, Bilzen Zie pagina 8 voor Nederlandse versie / For Dutch version see page 8

[ 62


COMBAT – C.C.P., 201265

]


Carried by Generations – C.C.P., 2012

[ 66


67

]


Leven is overleven. De Boom van het Leven schudt van de onafgebroken strijd. Zonder veilige haven is ontwikkeling niet mogelijk. Destructie en constructie zijn echter twee handen op een buik. In deze ruimte hangt een portret van een man met harnas: landcommandeur Caspar Anton van der Heyden ofwel Belderbusch (1722-1784), beschermer van het christelijke erfgoed. Ook in het werk Under Cover vinden we het thema bescherming terug in zand, schaal en schild. Onder een dieprode gloed. Life is survival. The Tree of Life shakes by a ceaseless struggle. Without a haven, development is impossible. Destruction and construction are, however, two hands on one belly. This room is dominated by the portrait of a man in harness; land commander Caspar Anton van der Heyden or Belderbusch (1722-1784), protector of the Christian heritage. Also in the work Under Cover the theme of protection is mirrored in sand, scale and shield. Under a deep red glow.

[ 68


Roelants du VivierUnder Cover – C.C.P., 2012


[ 72


73

]


In de trappenhal waar traditioneel de kasteelheer wordt geportretteerd, torent nu de kunstenaar. Hij is gehuld in een bontjas van kippen, net een Icarus die weigert op te stijgen. Als een echte schepper is en gebruikt hij zijn schepping. Maar het werk is ook een tongue-in-cheek: Rattenkönig - Kippenkoning. Wie profiteert van wie? Kip van mens of mens van kip? Vanmechelens antwoord is ondubbelzinnig; beiden hebben hun voordeel via kruising en co-evolutie. Het codewoord, zeggen de Medusa’s, is hybriditeit. In the stairway hall, where traditionally the lord of the castle is portrayed, a portrait of the artist is towering. He is wearing a fur chicken coat, resembling an Icarus who refuses to take off. As a true creator, he uses his creation. Nevertheless the work is also a tongue-in-cheek: Rattenkönig - Chicken King. Who benefits whom? Chicken, man or man, chicken? Vanmechelen’s answer is unequivocal; both have their advantage through crossbreeding and co-evolution. The code word according to the Medusa’s is hybridity.

[ 74


Koninklijke Trap / Royal StairwayMedusa – C.C.P., 2012


[ 78


79

]


Medusa – C.C.P., 2012

[ 80


81

]


Het portret hier is van de keurvorst van Keulen; Kรถnigsegg-Rothenfels, van wie landcommandeur Anton van der Heyden ooit de page was. De vorst personifieert de macht, beklemtonen ook de machtselementen die aanwezig zijn in de twee kunstwerken; de imponerende jas van kippenbont (Under my Skin) en een scepter van zilver en een van goud (Scepter). Onder een tufje kip. De majestueuze kracht van evolutie is vaak onzichtbaar, maar altijd aanwezig. The portrait shows the prince-elector of Cologne, Kรถnigsegg-Rothenfels. Land commander Anton van der Heyden used to be his page. The monarch personifies power, an aspect stressed by the dominant elements that are present in the two works of art; the imposing chicken coat (Under my Skin) and a scepter of silver and one of gold (Scepter). The scepters are hidden under the head of a chicken. The majestic power of evolution is often invisible, but always present.

[ 82


Königsegg – Rothenfels


Under My Skin – C.C.P., 2012

[ 84
Scepter – C.C.P., 2012

87

]


New Generation heet het werk in de Prinsenkamer. De transparante urnen met hun beenderige inhoud contrasteren fel met het roodgloeiende neon. Uit het oude leven ontstaat steeds nieuw leven, een oneindig proces. Maar evolutie laat zich nooit voorspellen, haar bedding ligt nooit vast. In de Oude Kapel neemt dat nieuwe leven een fascinerende vorm aan. Maar meer dan een hint krijgen we niet. Het beeld Virtual Fighter presenteert zich als ‘futuristische archeologie’, een relict van wat zou kunnen geweest zijn. New Generation is the name of the installation in the Prince’s Chamber. The transparent urns and their bony content contrast sharply with bright red neon light. Old life begets new life, that is an infinite process. Evolution however is never predictable, its bedding is never fixed. In the Old Chapel, this new life takes shape in a fascinating way. Vanmechelen offers us no more than a hint of what it will be. The artwork Virtual Fighter presents itself as “futuristic archaeology”. It serves as a relic of what might have been.

[ 88


Prinsenkamer & Oude Kapel / Prince’s Chamber & Old ChapelVirtual Fighter – C.C.P., 2005


New Generation – C.C.P., 2012

[ 92
95

]
In 1716-1720 injecteerde landcommandeur en bisschop SchĂśnborn meer religie in het kasteel door de bouw van een privĂŠkapel met Kanselarij en altaar. Vanmechelen stelt hier een reeks van opgezette kippen tegenover kolossale portretten voor. Allen zijn het hybriden. Vrouwen (opgezette kip) staan tegenover mannen (portret). Enkel in het midden bij de oerhen en -haan zijn de rollen omgekeerd. Adam staat, Eva hangt. Verder zien we in het altaar de combinatie buizerd/kip. Kruisen en mixen vergroten de kans op overleven. Between the years of 1716-1720, land commander and bishop SchĂśnborn injected more religion in the castle by building a private chapel with chancellery and altar. Vanmechelen proposes a series of stuffed female chickens confronting the larger-than-life portraits of their male counterparts. All are hybrids. In the middle of the line, the roles are reversed. A portrait of the female of the Red Jungle Fowl is viewed by the stuffed male animal. Feathered Adam and Eve. Furthermore, in the altar the visitor notices the combination of a buzzard and a chicken. Crossing and mixing increases the possibility of survival.

[ 98


Nieuwe Kapel / New Chapel101

]
Vesta – Mechelse Uilebaard – CCP6, 2012

[ 104

Vesta – Red Jungle Fowl, 2012


Vesta – Mechelse Louisiana – CCP7, 2012

105

]Some Make, Some Take – C.C.P., 2001


Belangrijke documenten, veel ‘pomp and glory’ maar ook ware macht. Dat is de uitstraling van een kanselarij. Het gouden spoor dat hier wordt getoond, werd chirurgisch ingebracht bij een haan die in de strijd met een concurrent zijn spoor verloren had. Via de ingreep kreeg hij meer dan zijn kracht terug, hij had uitstraling en macht. Hij werd opnieuw kapitein van het schip dat evolutie heet. Welke koers hij vaart, wordt getoond in de vierde toren, een baarkamer. Ze staat voor nieuw leven, voor vruchtbaarheid. Aan een lang snoer (Eggcord) dat uit het plafond stroomt, hangen transparante, glazen druppels. Samen vormen ze een uitvergroot DNAmolecuul. De code in het snoer is transparant en pluripotent, nog niet vastgelegd. Alles is nog mogelijk. Valuable documents, ‘pomp and glory’ but also true power. That’s the feel of a chancellery. The golden spur displayed here was surgically attached to a rooster after having lost a spur in a battle. Through surgery, he got back more than his strength. He gained charisma and power. He again became captain of the ship called evolution. Which course he is setting out, is displayed in the fourth tower, a nursery. The room stands for new life, for fertility. A long string (Eggcord) is hanging from the ceiling like transparent, glass drops. Together they form a magnified DNA molecule. The code in the string is transparent and pluripotent, not fixed yet. Everything is still possible.

[ 108


Kanselarij & Schrijverstoren / Chancellery & Writer’s Tower


Golden Spur – C.C.P., 2010

[ 110[ 112


113

]


The Eggcord – C.C.P., 2008

[ 114


115

]


Hier werden belangrijke documenten bewaard. Hier werd na de bevruchting gebroed, vertelt de gepantserde zwarte deur. Welk broedsel er ontstaat, toont het van rood druipende werk Spawn. Vele kloppende eieren die wachten op het breken van de schaal. Het rood suggereert levensenergie maar ook de dreiging van het onbekende. Wat als de schaal breekt? In this room, valuable documents were stored. After fertilisation, this was the place for brooding, tells the armoured black door. What brood hatched here suggests the dripping red installation Spawn. Many beating eggs are waiting for the breaking of the scale. The red colour suggests life energy but also the threat of the unknown. What if the scale breaks?

[ 116


Geheim Secretariaat / Secret Secretariat


After the Moon – C.C.P., 2012

[ 118


Spawn – C.C.P., 2011


Ondergronds gebeurt steevast dat wat het daglicht (nog) niet mag zien of het zonlicht niet kan verdragen. Daar is er ruimte voor experiment, voor een ander soort broeden en bevruchten, voor het laboratorium (eerste ruimte). Een alziend oog houdt als een oculus dei toezicht over celdeling in de tweede ruimte, terwijl in de laatste kamer de strijd van al het leven tegen het leven woedt. Invariably what happens underground may not (yet) see the daylight or cannot bear the sunlight. Here, is a place for experiment, for a different kind of brooding and fertilisation, for the laboratory (the first space). An omniscient eye, an oculus dei, is supervising cell division in the second space. While in the last room, the struggle of life against life is raging.

[ 120


Kelder / CellarLAB – C.C.P., 2008

123

]


[ 124

[ 128[ 130Grale – C.C.P., 2012[ 134


135

]137

]


In Transit – C.C.P., 1999[ 140


141

]


[ 142


143

]


Wat brengt de toekomst? Tussen de strakheid van de Franse tuin vertelt het varken, tussenschakel tussen kip en mens, dat alle leven verbonden is. Zonder dat inzicht oogt de toekomst somber. Een gargantuesk en massief ei met onbestaande datum voorspelt een onbekende toekomst. Welk beest breekt uit deze kooi? Intussen beschermt het slotwater een dobberend nest van glazen eieren tegen een mogelijke dreiging. Uit het oog van iedereen. Het leven vindt altijd een weg. What does the future bring? Surrounded by the rigidity of the French garden, the pig, intermediary between chicken and human, tells us that all life is interconnected. Not understanding that leads us to a bleak future. It can go many ways. A gargantuan and massive egg with a non-existent date symbolises the unknown future. What beast will break out of this cage? Meanwhile, the water around the castle protects a floating nest of glass eggs against a possible threat. Far away from curious eyes it is drifting off. Life always finds a way.

[ 144


Tuin van de Landcommandeur / Garden of the Land Commander


[ 146


147

]


Coming World – C.C.P., 2010

[ 148[ 150


151

]


Carrara, Italy In Between – C.C.P., 2012

[ 152


153

]


[ 154


155

]


[ 156


157

]


In Between – C.C.P., 2012

[ 158


159

]


Het varken is de brug tussen mens en kip. In deze kruising ontstaat het inzicht. The pig is the bridge between human and chicken. In this crossing, the insight originates. Koen Vanmechelen

[ 160


Inzicht - C.C.P., 2012


[ 162


163

]
[ 166[ 168


Werken in de tentoonstelling / Works in the exhibition


COMBAT Landcommanderij /

In digest – C.C.P., 2012

COMBAT – C.C.P., 2012

Landcommandery Alden Biesen

Video (Variabele afmetingen /

125 cm x 89 x 7 cm

dimensions variable)

Print (lambda) op plexiglas, houten

Kasteelinkom / Entrance

Collectie Times Square Art, New York

kader

In Statu Nascendi – C.C.P., 2012

(US), CCP Productions, Hasselt

Cosmopolitan Chicken bvba –

65 cm x 11 cm x 5 cm

Collection Times Square Art, New York

Koen Vanmechelen, Hasselt

Polyamide (Selective Laser Sintering),

(US) & CCP Productions, Hasselt

Print (lambda) on plexi glass, wooden frame

zilver, silicone Cosmopolitan Chicken bvba –

Hybridity in Art and Science –

Cosmopolitan Chicken bvba –

Koen Vanmechelen, Hasselt

C.C.P., 2012

Koen Vanmechelen, Hasselt

Polyamide (Selective Laser Sintering),

60 cm x 120 cm x 110 cm

silver, silicone

Vitrinekast (glas en staal), paspoorten

Carried by Generations – C.C.P., 2012

Cosmopolitan Chicken bvba –

kippen CCP, dossier Hybridity in Art

80 cm x 80 cm x 135 cm

Koen Vanmechelen, Hasselt

and Science, canvas, video (The

Polyamide (Selective Laser Sintering),

Cosmpolitan Chicken Project - Koen

inox onderstel, broedlamp, glas

Appartement / Apartment

Vanmechelen), monitor, hoofdtelefoon

Particuliere verzameling, Ede (NL)

Cosmopolitan Fossil – C.C.P., 2012

Collectie dOCUMENTA (13), Kassel

Polyamide (Selective Laser Sintering),

85 cm x 30 cm x 70 cm

(DE) & collectie van de kunstenaar

stainless steel stand, breeding lamp,

Marmer, opgezette kip, zilveren ring

Showcase (glass and steel), passports

glass

courtesy Guy Pieters Gallery,

chickens CCP, file Hybridity in Art

Private collection, Ede (NL)

Sint-Martens-Latem

and Science, canvas, video (The

Marble, taxidermic chicken, silver ring

Cosmpolitan Chicken Project - Koen

Roelants du Vivier

courtesy Guy Pieters Gallery,

Vanmechelen), monitor, headphones

Under Cover – C.C.P., 2012

Sint-Martens-Latem

Collection dOCUMENTA (13), Kassel

500 cm x 600 cm x 120 cm ( Variabele

(DE) & collection of the artist

afmetingen / dimensions variable)

Carried by Generations – C.C.P., 2011

Glasplaten, stalen schragen,

50 cm x 50 cm x 133 cm

Ridderzaal / Knights’ hall

lampen, glazen eieren, kippeneieren,

Kippenpoten, fossiel dinosaurussenei,

Salvator Globe – C.C.P., 2005

struisvogeleieren, emoe eieren,

staal, glas

160 cm x 110 cm x 110 cm

marmeren schild, glazen schilden,

Collectie Vanmechelen - Kindt,

Opgezette kippen, inox

zilvernitraat, zand, bladgoud

Meeuwen

Particuliere verzameling, Genk

Cosmopolitan Chicken bvba –

Chicken feet, fossil dinosaur egg,

Courtesy Deweer Gallery, Otegem

Koen Vanmechelen, Hasselt

steel, glass

Taxidermic chicken, stainless steel

Glass, steel trestle work, lamps, glass

Collection Vanmechelen - Kindt,

Private collection, Genk

eggs, chicken eggs, ostrich eggs, emu

Meeuwen

Courtesy Deweer Gallery, Otegem

eggs, marble shield, glass shields,

Symbiosis – C.C.P., 2011

Hoekkamer & Torenkamer /

Cosmopolitan Chicken bvba –

50 cm x 25 cm x 25 cm

Corner Chamber & Tower Chamber

Koen Vanmechelen, Hasselt

Selective Laser Sintering (polyamide),

King’s Crown – C.C.P., 2011

hout, inox

180 cm x 120 cm x 120 cm

Koninklijke Trap / Royal Stairway

Cosmopolitan Chicken bvba –

Inox, brons, bladgoud

Medusa – C.C.P., 2012

Koen Vanmechelen, Hasselt

Courtesy Absolute Art Gallery, Knokke

42 cm x 20 cm x 31 cm

Selective Laser Sintering (polyamide),

Stainless steel, bronze, gold leaf

Opgezette kip, opgezette leguaan

wood, stainless steel

Courtesy Absolute Art Gallery, Knokke

Cosmopolitan Chicken bvba –

silver nitrate, sand, gold leaf

Cosmopolitan Chicken bvba – Koen Vanmechelen, Hasselt

[ 170

Koen Vanmechelen, Hasselt


Mechelse Louisiana – CCP7, 2006

Cosmopolitan Chicken bvba –

Prinsenkamer & Oude Kapel / Prince’s Chamber & Old Chapel

Koen Vanmechelen, Hasselt

New Generation – C.C.P., 2012

Opgezette kip, inox onderstel

300 cm x 145 cm x 70 cm

Cosmopolitan Chicken bvba –

Medusa – C.C.P., 2012

Glazen urnen, assen CCP, beenderen

Koen Vanmechelen, Hasselt

89 cm x 30 cm x 20 cm

CCP, neon, inox tafel, collage

Taxidermic chicken, stainless steel

Opgezette kip, opgezette leguaan

Cosmopolitan Chicken bvba –

stand

Cosmopolitan Chicken bvba –

Koen Vanmechelen, Hasselt

Cosmopolitan Chicken bvba –

Koen Vanmechelen, Hasselt

Glass urns, ashes CCP, bones CCP,

Koen Vanmechelen, Hasselt

Taxidermic chicken, taxidermic

neon, stainless steel table, collage

iguana

Cosmopolitan Chicken bvba –

Mechelse Silky – CCP14, 2011

Cosmopolitan Chicken bvba –

Koen Vanmechelen, Hasselt

39 xm x 25 cm x 30 cm

Taxidermic chicken, taxidermic iguana

46 cm x 17 cm x 37 cm

Opgezet kip, inox onderstel

Koen Vanmechelen, Hasselt Virtual Fighter – C.C.P., 2005

Courtesy CONNERSMITH, Washington

Königsegg – Rothenfels

120 cm x 120 cm x 140 cm

(US) & Cosmopolitan Chicken bvba –

Under my Skin – C.C.P., 2012

Selective Laser Sintering, goud, glas

Koen Vanmechelen, Hasselt

160 cm x 120 cm

en inox

Taxidermic chickens, stainless steel

Print (lambda) op plexiglas

Cosmopolitan Chicken bvba –

stands

Cosmopolitan Chicken bvba –

Koen Vanmechelen, Hasselt

Courtesy CONNERSMITH, Washington

Koen Vanmechelen, Hasselt

Selective Laser Sintering, gold, glass

(US) & Cosmopolitan Chicken bvba –

Print (lambda) on plexi glass

and stainless steel

Koen Vanmechelen, Hasselt

Cosmopolitan Chicken bvba –

Cosmopolitan Chicken bvba –

Koen Vanmechelen, Hasselt

Koen Vanmechelen, Hasselt

Under my Skin – C.C.P., 2012

Nieuwe Kapel / New Chapel

Opgezette kip, inox onderstel

160 cm x 70 cm x 40cm

Vesta – Mechelse Louisiana –

Cosmopolitan Chicken bvba –

Kippenbont, kapstok

CCP7, 2012

Koen Vanmechelen, Hasselt

Collectie Vanmechelen - Kindt,

Vesta – Mechelse Silky –

Taxidermic chicken, stainless steel

Meeuwen

CCP14, 2012

stand

Chicken fur, clothes hanger

Vesta – Red Jungle Fowl, 2012

Cosmopolitan Chicken bvba –

Collection Vanmechelen - Kindt,

Vesta – Mechelse Auracana –

Koen Vanmechelen, Hasselt

Meeuwen

CCP9, 2012

Red Jungle Fowl – CCP, 2006 43 cm x 22 cm x 34 cm

Vesta – Mechelse Uilebaard -

Mechelse Auracana – CCP9, 2012

Scepter – C.C.P., 2012

CCP6, 2012

49 cm x 19 cm x 36 cm

100 cm x 60 x 91 cm

155 cm x 216 cm x 8 cm

Opgezette kip, inox onderstel

Opgezette kip, inox, bladgoud, glas,

Print op canvas, houten kader

Cosmopolitan Chicken bvba –

staal

Courtesy Guy Pieters Gallery,

Koen Vanmechelen, Hasselt

Cosmopolitan Chicken bvba –

Sint-Martens-Latem

Taxidermic chicken, stainless steel

Koen Vanmechelen, Hasselt

Print on canvas, wooden frame

stand

Taxidermic chicken, stainless steel,

Courtesy Guy Pieters Gallery,

Cosmopolitan Chicken bvba –

gold leaf, glass, steel

Sint-Martens-Latem

Koen Vanmechelen, Hasselt

Cosmopolitan Chicken bvba – Koen Vanmechelen, Hasselt

171

]


Mechelse Uilebaard – CCP6, 2012

Glazen eieren, glazen bokalen, water,

47 cm x 20 cm x 39 cm

Geheim Secretariaat / Secret Secretariat

Opgezette kip, inox onderstel

Spawn – C.C.P., 2011

Cosmopolitan Chicken bvba –

Cosmopolitan Chicken bvba –

100 cm x 140 cm x 200cm

Koen Vanmechelen, Hasselt

Koen Vanmechelen, Hasselt

Glasplaat, glazen eieren, inox tafel,

Glass eggs, glass bowls, breeding lamp,

Taxidermic chicken, stainless steel

broedlampen

stainless steel, water, videos

stand

Courtesy Venice Projects, Venetië (IT)

Cosmopolitan Chicken bvba –

Cosmopolitan Chicken bvba –

Glass, glass eggs, stainless steel ,

Koen Vanmechelen, Hasselt

Koen Vanmechelen, Hasselt

breeding lamps Courtesy Venice Projects, Venice (IT)

Some make, Some take –

In Transit – C.C.P., 1999 200 cm x 300 cm (Variabele afmetingen/

C.C.P., 2001

After the Moon – C.C.P., 2012

dimensions variable)

16 cm x 15 m x 10 cm

60 cm x 60 cm x 5 cm

Video

Opgezette kip, opgezette buizerd

Print op canvas, lichtbak met LED

Cosmopolitan Chicken bvba -

Cosmopolitan Chicken bvba –

verlichting

Koen Vanmechelen, Hasselt & CCP

Koen Vanmechelen, Hasselt

Cosmopolitan Chicken bvba –

Productions, Hasselt

Taxidermic chicken, taxidermic buzzard

Koen Vanmechelen, Hasselt

Cosmopolitan Chicken bvba –

Print on canvas, light box with LED lighting

Tuin van de Landcommandeur /

Koen Vanmechelen, Hasselt

Cosmopolitan Chicken bvba –

Garden of the Land Commander

Koen Vanmechelen, Hasselt

Coming World – C.C.P., 2010 Diameter 300 cm x 50 cm

Kanselarij & Schrijverstoren / Chancellery & Writer’s tower

Kelder / Cellar

Staal, takken, glazen eieren

Golden Spur – C.C.P., 2010

LAB – C.C.P., 2008

Cosmopolitan Chicken bvba –

400 cm x 500 cm x 150 cm ( Variabele

700 cm x 1100 cm x 153 cm ( Variabele

Koen Vanmechelen, Hasselt

afmetingen / dimensions variable)

afmetingen / dimensions variable)

Steel, twigs, glass eggs

Kunstoffen prothese, glazen stolp,

Marmeren tafelbladen, incubator,

Cosmopolitan Chicken bvba –

vergrootglas, lampje, inox onderstel,

porceleinen ei, opgezette reptielen,

Koen Vanmechelen, Hasselt

goud, opgezette kip, video

opgezette kip, opgezette slang, silicone,

Arts2 collectie, Genk

haar, hout, glas, glazen stolpen, kuiken,

In Between – C.C.P., 2012

Plastic prosthesis, glass bell jar,

opgezette havik, epoxy, vergrootglazen,

240 cm x 180 x 180 cm

magnifying glass, small lamp, stainless

broedlampen, bureaulamp

Carrara marmer, gouden lettering

steel stand, gold, taxidermic chicken,

Courtesy Venice Projects, Venetië (IT) &

Courtesy Guy Pieters Gallery,

video

Cosmopolitan Chicken bvba –

Sint-Martens-Latem

Arts collection, Genk

Koen Vanmechelen, Hasselt

Carrara marble, golden lettering

Marble table leafs, incubator, porcelain

Courtesy Guy Pieters Gallery,

The Eggcord – C.C.P., 2008

egg, taxidermic reptiles, taxidermic

Sint-Martens-Latem

300 cm x 300 cm x 450 cm (variabele

chicken, taxidermic snake, silicon, hair,

afmetingen / dimensions variable)

wood, glass bell jars, chicks, taxidermic

Inzicht – C.C.P, 2012

Glazen eieren, staalkabel, video

hawk, epoxy, magnifying glasses, breeding

118 cm x 278 cm x 360 cm

Courtesy Venice Projects, Venetië (IT) &

lamps, desk lamp

Opgezet varken, glazen eieren, glas,

Cosmopolitan Chicken bvba –

Courtesy Venice Projects, Venetice (IT)

inox, hout, staal, broedlamp

Koen Vanmechelen, Hasselt

& Cosmopolitan Chicken bvba –

Cosmopolitan Chicken bvba –

Glass eggs, steel cable, video

Koen Vanmechelen, Hasselt

Koen Vanmechelen, Hasselt

2

Taxidermic pig, glass eggs, glass,

Courtesy Venice Projects, Venetië (IT) &

[ 172

broedlamp, inox, video’s

Cosmopolitan Chicken bvba –

Grale – C.C.P., 2012

stainless steel, wood, steel, breeding lamp

Koen Vanmechelen, Hasselt

675 cm x 550 cm x 174 cm ( Variabele

Cosmopolitan Chicken bvba –

afmetingen / dimensions variable)

Koen Vanmechelen, Hasselt


Koen Vanmechelen, Studi Nicoli, Carrara (IT) 2012

173

]


[ 174


Biografie / Biography


CV Koen Vanmechelen Belg / Belgian

• Cosmopolitan Chicken – Diversity,

• Red Jungle Fowl - Genus XY, CRAC,

Augustus / August 26,1965

Espace Européen pour la Sculpture,

Hilde Teerlinck, Altkirch (FR)

info@koenvanmechelen.be

Parc Tournay-Solvay, Brussel 2004

www.koenvanmechelen.com 2009

• Red Jungle Fowl - Genus XY, Z33,

Onderscheidingen / Honors & Awards (selection)

• Cosmopolitan Chicken Project (DC),

curator Jan Boelen, Hasselt

Conner Contemporary Art,

• Cosmopolitan Chicken Project,

- Doctor Honoris Causa UHasselt, 2010

Washington (US)

Bourbourg (FR)

- Honorary citizenship Sint-Truiden,

• The Cosmopolitan Chicken Project,

• Mechelse Dresdner, Galerie k4,

Muziekgebouw aan ‘t IJ,

München (DE)

Belgium, 2005 - Gustav-Henemann-Friedenspreis

Amsterdam (NL)

(with Gregie de Maeyer for Juul,

• The Cosmopolitan Chicken Project -

2003

Altiora), 1996

Orloff, Deweer Gallery, Otegem

• The Cosmopolitan Chicken Project,

• Unicorn, 53rd Venice Biennale

Musée Départemental de l’ Abbaye

Tentoonstellingen / Exhibitions

2009, Venice (IT)

de St. Riquier (FR)

• Connection, St. Lucas Gallery,

• Cosmopolitan Chicken Project –

Solotentoonstellingen / Solo-exhibitions (selection)

Brussel

Desire, De Brakke Grond,

2012

2008

• Cosmopolitan Chicken Project –

• COMBAT, Landcommandery Alden

• Breaking the Cage – The art of

Mechelse Owlbeard, GEM Den

Biesen, Bilzen (BE)

Koen Vanmechelen, Victoria and

Haag / KunstRAI, curator Wim Van

• Hotel de Inmigrantes 2 –

Albert Museum, Arts & Business,

Krimpen, Amsterdam (NL)

Cosmopolitan Stranger, Open

curator Mike Phillips, London (GB)

• Cosmopolitan Chicken Project –

University of Diversity, Hasselt (BE)

• The Chicken’s Appeal, Museum

Second Generation: Mechelse

(Collateral Event Manifesta 9)

Valkenhof, curator Frank Van der

Bresse – Sex & Mortality, Deweer

Schoor, Nijmegen (NL)

Gallery, Otegem

2011

• CCP Ten Generations, Galerie k4,

• Visible / Invisible, Galerie Tapper,

• Nato a Venezia, collateral event of

München (DE)

Malmö (SE)

• Breaking the Cage, IKOB, Museum

2007

2002

of Contemporary Art Eupen (BE)

• CCP Ten Generations, Deweer

• Artificial Cross-breeding, Berengo

• The Cosmopolitan Chicken Project,

Gallery, Otegem

Fine Arts, Miami Art Fair (US)

Art Labor, Shanghai (CN)

• CCP Au Salon, Marijke Schreurs

• Who’s Calling, Berengo Fine Arts,

• C.C.P. – In-vetro, Mediaruimte,

Gallery, Brussel

Mi Art, Milaan (IT)

Brussel (BE)

• The Accident, Cornice, Venice

• Smak, smak, The Mechelse Bresse,

• King’s Crown – C.C.P., Absolute Art

Project, Venice (IT)

S.M.A.K., curator Jan Hoet Junior, Gent

Amsterdam (NL)

54th biennial of Venice, Venice (IT)

Gallery, Knokke (BE) 2001

2006

• The Cosmopolitan Chicken, Deweer

2010

• The Accident, curator Agnes

• 14th Generation: Mechelse Silky,

Husslein, Palm Court, Miami Beach (US)

Art Gallery, Otegem

2005

2000

• Cosmopolitan Chicken Project -

• Performance Blood & Colours,

Virtual Mechelse Fighters, Deweer

Filmfestival, Venezia (IT)

Himalayas Center, Pudong Shanghai (CN)

Gallery, Otegem

[ 176


Groepstentoonstellingen / Group exhibitions (selection)

2009

2011 • Modified Spaces – C.C.P.,

• Lineart art fair 2009, Blikvanger:

4th triennial of Guangzhou,

Unicorn, Showcase; Figure it out,

Guangdong Museum of Art (CN)

Ceramics; China, China, Flanders

Expo, Gent (BE)

2012

• Genetic Freedom – C.C.P.,

• Hybridity in art and science – C.C.P.,

Scenarios about Europe,

• The Cosmopolitan Chicken, Pulse,

dOCUMENTA (13)

GFZK, Leipzig (DE)

PULSE Miami 2009 (US)

(‘The Worldly House’), Kassel (DE)

• Glasstress, Venice Projects, Venice

• Contemporary Art Fair, The Ice

• Instead of sleeping, Glasstress

(IT), Oslo (NO)

Palace, Miami (US)

Beirut, Beirut Exhibition Center,

• Sjamanism – C.C.P., Andermans

• Becoming Intense,

Beirut (LBN)

Veren, De Mijlpaal, Heusden (BE)

Becoming Animal, Becoming ..., Völkerkundemuseum von Portheim-

• Hotel de Inmigrantes – Cosmopolitan Stranger, Open

2010

Stiftung, Heidelberg (DE)

University of Diversity, Hasselt

• Mediations Biennale Beyond

• Breaking the Cage, In Bed Together,

(Collateral Event Manifesta 9) (BE)

Mediations, Tower of Babel,

Royal/T, curator Jane Glassman,

• In Transit – C.C.P.,

Poznan (PL)

ManifestAanwezig, Kasteel

• Schone Schijn, Beeldende

d’Aspremont-Lynden, Oud-Rekem

kunstmanifestatie Heemskerk (NL)

2009, Toronto (CA)

(Collateral Event Manifesta 9) (BE)

• inGewikkeld, De Mijlpaal,

• The Cosmopolitan Chicken Project,

• Without Time Frame, Parallel

Clarissenklooster, Hasselt

Mechelse Orloff, Against

Worlds, CIAP, Hasselt (Collateral

• The Cosmopolitan Chicken Project -

Exclusions, 3rd Moscow Biennale

Event Manifesta 9) (BE)

Feed the world, Wijheizijweihij,

of contemporary art, curator Jean-

• Under Pressure – C.C.P., Leaving

Vredeseilanden, Eliksem

Hubert Martin, Moskou (RU)

for a Living, ArtAndAdvice, Hasselt

• The Cosmopolitan Chicken Project -

• Boer zoekt stijl, Designhuis,

(Collateral Event Manifesta 9) (BE)

Innovations and adaptation,

Eindhoven (NL)

• Coming World – C.C.P.,

Culver City (US)

• The Toronto International Art Fair

Dak’Art Biënnale, Dakar (SN)

• Glasstress, 53ste Biënnale van

Kunstenfestival Watou, Watou (BE)

• The Cosmopolitan Chicken – Frozen

Venetië, Venetië (IT)

• Conservation – C.C.P., De Etende

Culture Balance, Mediations,

• VOLTA Basel 2009, Bazel (CH)

Mens, Designhuis Eindhoven,

National Museum Warsaw,

• CIGE 2009, China International

Eindhoven (NL)

Warschau (PL)

Gallery Exposition, Beijing (CN)

• Inzicht – C.C.P., KANAL –

• Art Amsterdam, Amsterdam (NL)

• 101 Tokyo Contemporary Art Fair

Ondernemen is een kunst, Danis,

• Art Paris, Parijs (FR)

2009, Tokyo (JP)

Izegem (BE)

• Arco Madrid, Madrid (ES)

• Superstories, 2de Triënnale

• Communicating Vessels – C.C.P.,

• The Armory Show, New York City

Hasselt, curator Koos Flinterman,

KANAL – Ondernemen is een kunst,

(US)

Hasselt

Vanden Avenne, Ooigem (BE)

• Parallellepipeda, Museum M,

• Vesta – C.C.P., Lieux-Communs,

Leuven

Namen (BE)

• Figure it out?!, China China,

• Disabled – C.C.P., SCOPE NY,

Ceramics, De Mijlpaal,

New York (US)

Heusden-Zolder

• Entwined - C.C.P., Breaking the

• FADA Los Angeles Art Show 2010,

Mold, Glasstress, MADmuseum,

Los Angeles (US)

New York (US)

• (Ant)arcticmatters, Frozen Culture

• De Nieuwe Gouden Eeuw, Abbey of

Balance, Verbeke Foundation,

Sint-Bernardus, Bornem (BE)

Kemzeke

177

]


2008

2007

• ECLIPS / 25ste verjaardag Deweer

• Kort is de tijd en onherroepelijk,

• Ab Ovo, Troubleyn/Laboratorium,

Art Gallery, curator Jo Coucke,

Landgoed Groot Vijverburg,

Antwerpen

Transfo Zwevegem

Tytsjerk (NL)

• Genesis - The Cosmopolitan Chicken,

• Salvator Globe, Dat de verte nabijer

Centraal Museum Utrecht, curator

2003

dan ooit was, curator Giacinto di

Emilie Gomart, Utrecht (NL)

• Le Coq, Musée Départementale de

Pietrantonio, St. Bavokerk Watou

• Medusa, Totemisimi, National

l’Abbeye de Saint-Riquier (FR)

• Genesis: CCP 10 Generation, Zentrum

Gallery London (GB)

• Beaufort 2003, curator Willy Van den

Paul Klee, curator Fabienne

• De Kunstkas, Bio, Verbeke Foudation,

Bussche, Blankenberge

Eggelhöfer, Bern (CH)

Kemzeke

• Cinecittà, Berengo Fine Arts,

• The Salvator Globe, Art Brussels,

• Some make – Some take, Art Köln,

Filmfestival, Venetië (IT)

Brussel

Keulen (DE)

• The Walking Egg, Shinchu Museum, Taipei (TW)

• The Cathedral – Ectoplasma – CCP, Congress Centre, Davos (CH)

2006

• Doing it my way, MKM Museum

• Facing 1200° - Glass from the

2002

Küppersmühle für Moderne Kunst,

Berengo Collection, Museum

• 3 FEB 02, Museum Dhondt-

curator Lorenzo Benedetti,

Moderner Kunst Kärnten, Klagenfurt

Dhaenens, curator Edith Doove,

(AT)

Deurle

• DOTS, curator Stef Vanbellingen,

• Attitude, Château du Pauly (FR)

Duisburg (DE) • The Accident, Zerbrechliche

Schönheit, museum Kunst Palest,

Sint-Niklaas

curator Thijs Visser, Düsseldorf (DE)

• Handle with care, Pushkin Museum,

2001

• Mechelse Bresse, MARTA, Ad

Moskou (RU)

• Secret Gardens, curator Annemie

Absurdum, curator Jan Hoet, Herford

• Field Work met Hans Op de Beeck en

Van Laethem, Rekem

(DE)

Ricardo Brey, curator Roel Arkesteijn,

• www.murano.be, Venetiaanse

• Koen Vanmechelen x Mechelse

Kunstvereniging Diepenheim (NL)

Gaanderijen, Oostende • Wir sind die ander(en), curator

Koekoek, MARTA, Die Hände der Kunst, curator Jan Hoet, Herford (DE)

2005

• CCP Mechelse Cubalaya, Ephermeral

• LAT, Oda-Park, curator Marijke

Fringes, curator Filip Luyckx, Art

Cieraad, Venray (NL)

2000

Brussels, Brussel

• Super! Curator Edith Doove, Hasselt

• The Walking Egg, Arco 2000,

• The Cosmopolitan Chicken: 10

• Slow Art - Neue Akzente aus

Madrid (ES)

Generations, Mediations Biënnale,

Flandern und den Niederlanden,

• Storm Centers, curator Jan Hoet,

curators Yu Yeon Kim, Lorand Heg Yi,

Museum Kunst Palast, curator Thijs

Watou

Gu Zhenqing, Poznan (PL)

Visser, Düsseldorf (DE)

• A Shot in the Head, curator

• Lab, Betrekkelijk rustig, Kasteel

• Two Asias, Two Europes, Duolun

Jill Silverman, Lisson Gallery, Londen

Rekem, curator Annemie

Museum of Modern Art, curator

Van Laethem, Rekem (B)

Gu Zhenqing, Shanghai (CN)

• Somewhere in the Middle of Nowhere, CCP, curator Arno Vroonen,

2004

München (DE)

• Cultivando la Naturaleza, Fundacion César Manrique, curator Bianca Visser, Lanzarote (ES)

[ 178

Jan Hoet, Herford (DE)


Permanente installaties / Permanent Works (selection)

• In-Vetro – C.C.P., Symposium

• Day of Hope, Cosmogolem, Jeanne

Transparent vision – the art and

Devos Fonds, Mumbai (IN)

• The Cosmopolitan Chicken –

science of glass, Kijkduin Biënnale

• The Cosmopolitan Chicken Project,

Celestial body, VOKA Kamer van

(NL)

Victoria and Albert Museum, Londen

Koophandel Limburg, 2010, Hasselt

• The Open University of Diversity,

(UK)

• The Cosmopolitan Chicken –

Creativity World Forum, Hasselt (BE),

• The Cosmopolitan Chicken Project,

Time Temperature, BioVille, Campus

• The chicken’s appeal, Pecha kucha,

Creativity World Forum, Lotto Arena

UHasselt, Biomedical Research

Brussel (BE):

Antwerpen

Diepenbeek

2010

2007

• High-Breed, The European Academy

• The Chicken’s Appeal, TedxFlanders,

• The Walking Egg, Expert meeting

of Gynaecological Surgery, 2009,

Antwerpen

Fertility in Developing Countries,

Leuven

• The Cosmopolitan Chicken Project,

Arusha (TA)

• Troubleyn /Laboratorium, Ab Ovo,

European Conference On

2007, Antwerpen

Computational Biology, Gent

2005

• The Walking Egg – Born, Ziekenhuis

• The Cosmopolitan Chicken Project,

• CosmoGolem, Child abuse:

Oost-Limburg, 2005, Genk

Belgian pavilion World Expo,

Neglecting the Facts, Leuven

Institute (BIOMED), 2010,

Shanghai (CN) Lezingen - debatten / Lectures - debates (selection)

• Arts meets Science, Doctor Honoris

2004

Causa, Faculty of Medicine UHasselt,

• CosmoGolem en Cosmopolitan

2012

Hasselt

Chicken Project, The Jacobs

• The Open University of Diversity,

• The Accident, Debate with Professor

Foundation, Zurich (CH)

TEDxYouth Flanders, Antwerp (BE)

J.-J. Cassiman, Dr. Mike Philips, Dr.

• This is not a Chicken, World

Luc Vrielinck and Peter Adriaenssens,

2002

Appreciative Inquiry Conference,

moderator: Indra Dewitte, Museum

• The Cosmopolitan Chicken, Natural

Ghent (BE)

M, Leuven

History Museum, Londen (GB)

• The Cosmopolitan Chicken Project,

• The Cosmopolitan Chicken Project,

Genetic Freedom, Europe (to the

PULSE New York (US)

Publicaties / Publications (selection)

• The Cosmopolitan Chicken Project,

2009

• Facts, Views & Vision, The Low

Bioethics Congress, Rotterdam (NL)

• The Chicken’s Appeal, 3rd Moscow

Countries Journal of Obstetrics,

• The Walking egg, Unite for Sight

Biennale of Contemporary Art, 2009,

Gynaecology and Reproductive

Global Health & Innovation, Yale

Moskou (RU)

Health. A scientific Journal of

University (USA)

• The Cosmopolitan Chicken Project,

the Flemish Society of Obstetrics &

• Artist talk met Marcel Pinas, VUB

53e Biennale di Venezia (IT)

Gynaecology, June 2009.

universiteit, Brussel (BE)

• The Cosmopolitan Chicken Project –

• IVF in developing countries: an

Culture and Nature Balance Climat

artist’s view, Human Reproduction,

2011

Change Congress, 2009, Kopenhagen

An Oxford Journal, published by

• This is not a chicken, Galerie Für Zeit

(DK)

Oxford University Press, July 2008.

power of N), Berlin (DE)

Genössische Kunst, Leipzig (DE),

Eshre Special Task Force on

• Modified Spaces –C.C.P., Guanzhou

2008

Museum of Art (with Peter Noever),

• The Cosmopolitan Chicken, Debate,

Guangzhou (CN)

World Economic Forum, Davos (CH)

Developing Countries and Infertility.

179

]


Bibliografie - Bibliography (selection)

Artistic-Scientific projects (selection)

Foundations

• The Accident III, Chronicles of The

• CC®P; this artistic, genetic project

• The CosmoGolem Foundation;

Cosmopolitan Chicken, Guangzhou

is an alliance between Professor

founded in 2010, the goal of this

2011

Jean- Jacques Cassiman and artist

foundation is to coordinate the

• The Accident II, Chronicles of The

Koen Vanmechelen. The objective

project behind the growing series

Cosmopolitan Chicken, Hasselt

is to investigate the genetics

of towering wooden sculptures

2010

of the chicken and thus achieve

symbolizing children’s rights.

• The Chicken’s Appeal, Museum Het

a new angle in developing the

Chaired by Peter Adriaenssens,

Valkhof, Nijmegen 2008

Cosmopolitan Chicken Project.

child - and youthpsychiatrist (MD,

• The Accident, Het Glazen Huis,

• The Walking Egg; Art meets science;

Lommel 2007

Koen Vanmechelen with fertility

• The Accident, Chronicles of The

specialist dr. Willem Ombelet and

Cosmopolitan Chicken, Verbeke

a team of scientists, journalist and

founded in 2010 to support the

Foundation, Kemzeke 2007

thinkers. Publication of the quartely

Walking Egg Project and the

• The Walking Egg/Born, P. Dupont,

magazine ‘The Walking Egg’ and

research on (in)fertility in developing

Fertility Hospital, Genk 2005

projects like e.g. ‘Born’ in the

countries. Chaired by fertility

• The Cosmopolitan Chicken, Virtual

hospital ZOL in Genk (Belgium).

specialist Willem Ombelet

Mechelse Fighter, Deweert Art

• Frozen Culture; as a result of the

Jeanne Devos (DR). • The Walking Egg Foundation,

(MD, PhD).

Gallery, Otegem 2005

pandemic bird’s flu Koen Vanmechelen

• Cosmopolitan Chicken Project,

decided to safeguard the genetic

bridge the gap between art and

Barbara Simons & Wouter Keirse,

material of his Cosmopolitan Chicken

science, through the work of Koen

Ludion Gent-Amsterdam, De Brakke

Project by freezing in the sperm of

Vanmechelen. It is the intent of the

Grond, Amsterdam 2003

his Cosmopolitan cocks, a highly

foundation to create the possibility

• The Cosmopolitan Chicken, Sex

technological operation that is made

for scientific research as well as

& Mortality, Deweer Art Gallery,

possible through befriended scientists.

to support social projects. Chaired

Otegem, 2003 • The Cosmopolitan Chicken,

• The Golden Spur; after having

• CC®P Foundation; wants to

by architect Alfredo De Gregorio,

lost a spur in a battle a rooster

secretary Luc Vrielinck, honorary

Between Natural breeding

was treated by a surgical team, to

members Steve Stevaert, Prof. JJ

and genetic engineering, Deweer

provide a bone-anchored support,

Cassiman, Dr. Agnes Husslein, Dr.

Art Gallery, Otegem 2001

on top of which a screw-retained

Mike Phillips, Jill Silverman, and

golden spur was placed. The operation was carried out by Dr. Luc

[ 180

K.U.Leuven) honorary member is

Koen Vanmechelen. • The Open University of Diversity;

Vrielinck at Ziekenhuis Oud-Limburg

2011, an intellectual space unifying

in Genk, a regional hospital in

the artistic projects of Koen

Limburg, Belgium.

Vanmechelen and a place where

• Lambo; This crossing between

science and art can intersect. It

Lama, Ovambo and Labo, is a

serves as a think tank and is a

recent project which attempts to

meeting place for people to discuss

cross in a new way and is still in an

the core themes relating biocultural

experimental fase. A first result is

diversity which are found in the

the installation Connection.

artist’s work.


Artistiek-wetenschappelijke projecten (selectie)

Stichtingen

• CC®P, The Cosmopolitan Chicken

• The CosmoGolem Foundation;

Research Project; artistiek,

opgericht in 2010 ter ondersteuning

genetisch project met Professor

van het CosmoGolem project

Jean-Jacques Cassiman met als

waarbij houten beelden (de Golem)

doel de genetica van de kippen te

uitgezet worden over de hele wereld

onderzoeken.

als een symbool van universele

• The Walking Egg, Kunst ontmoet

kinderrechten. Voorgezeten door

wetenschap, met

Peter Adriaenssens en met als

fertiliteitspecialist Willem Ombelet

erelid, zuster Jeanne Devos.

en een team van wetenschappers,

• The Walking Egg Foundation;

journalisten en ‘denkers’.

opgericht in 2009 ter ondersteuning

Publiceert een vierjaarlijks

van The Walking Egg Project en het

magazine ‘The Walking egg’ en

onderzoek naar (on)vruchtbaarheid

project ‘Born’ in het ziekenhuis ZOL,

in ontwikkelingslanden, voorgezeten

Genk.

door Dr. Willem Ombelet.

• Frozen Culture; invriezen van

• CC®P Foundation; opgericht in

sperma van kosmopolitische

2008 ter ondersteuning van het

hanen met medewerking van o.a.

wetenschappelijk onderzoek dat

prof. dr. Ivo Lambrichts

geënt is op de filosofie achter

het werk van Koen Vanmechelen.

(UHasselt), Dr. Luc

Vrielinck en Jan Rutten.

Voorgezeten door Alfredo De

• The Golden Spur, chirurgische

Gregorio (De Gregorio & Partners)

ingreep bij haan zonder spoor

met als ereleden Steve Stevaert,

waarbij een ondersteuning in

Prof. JJ Cassiman, Dr. Agnes

het bot werd vastgemaakt waarop

Husslein, Dr. Mike Phillips, Jill

een nieuwe, gouden spoor kon aangebracht worden, met o.a. Dr.

Silverman en Koen Vanmechelen. • The Open University of Diversity;

Luc Vrielinck.

opgericht in 2011, een centrale

• Lambo, samentrekking van ‘Lama’,

locatie waar bovengenoemde

‘Ovambo’ en ‘Labo’, project dat op

stichtingen kunnen samen komen

zoek is naar een nieuwe manier van

en waar er plaats is voor debat

kruisen.

en ontmoeting tussen kunst en wetenschap.

181

]


“Bevruchting komt steeds van buitenaf. Dankzij jullie kan ik bestaan...” “Fertilisation always comes from outside. Thanks to you, I exist…” Koen Vanmechelen, September 2012

[ 182


Een woord van dank / A word of thanks


Aan alle sponsors / To all sponsors Arts² Soms kunnen mensen, die in een constante staat van strijd leven om hun doel te bereiken, wat hulp gebruiken. Sometimes people, who live in a constant state of combat to achieve their goal, need a little help. Blok 4 | grafische vormgeving Toffe kunstgalerij, kunstenaar en locatie zijn voor blok4 de ingrediënten om 3x ja te zeggen als partner voor deze expo. Dit werkt verslavend. Graag meer! Great art gallery, artist and venue are the reasons why blok4 wholeheartedly said yes to becoming a partner in this exhibition. It’s addictive. We want more! Caffè PIU Een hele eer om een dergelijk project te mogen steunen. Het Made in Belgium neemt op alle terreinen vorm en de wereldwijde erkenning groeit peilsnel naar omhoog. Net als Koen, zijn ook wij jaren geleden in België gestart met het vernieuwende espresso concept PIU. Beste Koen, nog veel succes of zoals men in Italië zegt : IN BOCCA AL LUPO!! It’s an enormous honour to be given the opportunity to support a project like this. The label “Made in Belgium” is taking shape in all domains and its worldwide recognition is growing quickly. Just like Koen, we started our brand in Belgium, introducing the innovating espresso concept PIU. Koen, we wish you all the best or, as they say in Italy: IN BOCCA AL LUPO!! Danis Koen heeft op zijn manier, met zijn waarden, drive en passie, samen met en voor Danis het prachtige kunstwerk ‘Inzicht’ gecreëerd. Zijn ruime engagement is begeesterend voor onze werknemers. In his own style and driven by his values, energy and passion, Koen Vanmechelen has created for and with Danis, the magnificent artwork “Inzicht”. The artist’s broad commitment is an inspiration to all our employees. EP Schroeyen Je prachtige kunstwerken willen we graag in beeld zetten! Your powerful artworks deserve to fill our screens! Goudsmederij Pauwels Spaenjers …omdat Koen inspirerend is voor artistieke en creatieve ondernemers. ...because Koen is a source of inspiration for artistic and creative entrepreneurs. Guy Pieters Gallery Het interessante achter het oeuvre van Koen is het conceptuele denken. De brug die Koen maakt tussen wetenschap en kunst is niet alleen uniek, maar biedt ook een extra dimensie aan hedendaagse kunst. In zijn constante queeste laat Koen verschillende technieken aan bod komen en schuwt hij geen enkel taboe. The driving force behind Koen’s oeuvre is his conceptual thinking. That he succeeds in building a bridge between art and science is not only unique, it also gives an extra dimension to contemporary art. In his constant quest Koen uses various techniques, never shunning taboos. Jos Appermont, wijnen met advies Enkele heerlijke flessen wijn bevloeiden ons toevallig eerste contact met Koen en Inge, een jong paar op huwelijksreis, wij op verlof. Het werd een onvergetelijke avond onder de Zuid-Franse platanen. Voldoende reden om vandaag onze wijn aan te bieden en opnieuw samen te klinken op de vriendschap en het verder succes van Koen en De Mijlpaal!

[ 184


A few delicious bottles of wine enlivened our accidental encounter with Koen and Inge, newlyweds on their honeymoon, whilst we were on our vacation. The evening turned out to be an unforgettable experience under the planetrees of Southern France. Plenty of reasons to serve you our wine today and to toast once again to our friendship and the continued success of Koen and De Mijlpaal. Provincie Limburg De provincie Limburg steunt de expo COMBAT omdat het een uniek samenwerkingsverband is tussen twee gevestigde namen in Limburg. De conceptuele kunst van Koen Vanmechelen in de historische kamers van landcommanderij Alden Biesen maakt het een uniek en inspirerend project die de provincie in de kijker zetten. De samenwerking biedt mogelijkheden voor nieuwe visies en ideeën die de provincie wil uitdragen. Proficiat! The province of Limburg supports COMBAT because it is a unique partnership between two established names in Limburg. The conceptual art of Koen Vanmechelen in the historical rooms of the Landcommandery Alden Biesen makes it a unique and inspiring project which raises the province’s profile. This partnership offers opportunities for new visions and ideas which the province seeks to promote. Congratulations! Transport H. Essers De combinatie kunst en transport is misschien niet de meest voor de hand liggende, maar beiden kunnen niet zonder elkaar. De ene ontroert, de andere vervoert. En beiden brengen ze de dingen samen. The combination art and transport may not be the most obvious one, but they cannot do without each other. One ‘moves’ us, the other ‘transports’ us. And both they bring things together. Stichting De Moffarts Stichting de Moffarts draagt de kunst, en in het bijzonder kunstcreatie, een warm hart toe, ongeacht de discipline waarin de kunstenaar actief is of het medium waarvan hij zich bedient. Elke kunstenaar die het verdient onder de aandacht van een ruimer publiek te worden gebracht, kan rekenen op de sympathie van de Stichting. COMBAT is een kunstproject dat door de unieke wijze waarop het zijn universele verhaal van destructie en vernieuwing vertelt onze sympathie en ondersteuning meer dan waard is. Foundation De Moffarts has warm feelings for art, and in particular for art creation, irrespective of the discipline in which the artist is active or the medium he or she uses. Every artist and each artwork that merits public attention can count on the sympathy of the foundation. COMBAT certainly deserves our sympathy and support because of the unique way in which it tells its universal story of destruction and reconstruction. Venice Projects Mijn samenwerking met Koen Vanmechelen begon in 1999. Voor ons plezier, maar ook omdat we het een uitdaging vonden. In die tijd was ik net begonnen met de creatie van kunstwerken uit Murano glas, toen een oude vriend me voorstelde aan een Belgische kunstenaar die aan het begin van zijn carrier stond. Ik herkende in Koen meteen zijn uitzonderlijk kunnen en potentieel om te groeien. Hij zocht op dat moment iemand die zijn sculpturen naar glas kon vertalen, maar vond niemand die in zijn project geloofde. Ik gooide mezelf in het project en meer dan 10 jaar later, werken we nog steeds samen. We zijn beiden erg gegroeid; ik als ondernemer en hij als kunstenaar. Ik ben erg trots een vaste partner te zijn in Koens glascreaties, maar nog meer ben ik verheugd dat Koen nu erkend wordt als een van België’s belangrijkste hedendaagse kunstenaars. My partnership with Koen Vanmechelen began in 1999 just for the fun of it but also as a challenge. At that time, I had begun promoting art that used Murano glass and an old friend had introduced me to this Belgian artist who was at the beginning of his career. I immediately recognized his exceptional ability and potential for growth. He was looking for someone to translate some of his sculptures into glass but could not find anyone who believed in his project. I threw myself into it head-first and we have not stopped working together since that time. We have both matured, I as an entrepreneur and he as an artist. I’m proud to consider myself his sole partner for the creation of Koen’s glass works and I am delighted that Koen is now recognised as one of Belgium’s most influential artists.

185

]


Aan alle mensen die bijgedragen hebben tot de realisatie van de tentoonstelling / To everyone that contributed to the realisation of the exhibition Concept Koen Vanmechelen

Begeleiding Cosmopolitan Chicken bvba - Koen Vanmechelen / Supervision Cosmopolitan Chicken bvba - Koen Vanmechelen

Coordinator / Coördinator Lut Maris

Begeleiding De Mijlpaal / Supervision De Mijlpaal Artistiek en Zakelijk Leider / Artistic and Managing Director

Algemene Coördinatie /

Lut Maris

General Coordination Begeleiding Landcommanderij Alden Biesen / Supervision Landcommandery Alden Biesen

Koen Vanmechelen

Directeur / Managing Director

Project Coordination & Communication

Website

Lies Kerkhofs

Goele Schoofs

Blok 4 | grafische vormgeving

Hoofd tentoonstellingen /

Administratieve en Communicatieve

Head of Exhibitions

Ondersteuning / Administrative and

Thanks to;

Hugo Simoens

Communicative Assistant

De bruikleengevers voor de

Renate Neven

tentoonstelling /

Installatie / Installation Het Mijlpaalteam

Projectcoördinatie & Communicatie /

The lenders for the exhibition

Technische Coördinatie / Technical Coordination

Hoofdredacteur / Senior Writer

Kaatje Goyens

Peter Dupont

Algemene Coördinatie /

Technische Coördinatie / Technical

Inge Kindt

General Coordination

Coordination

Mieke en Toon Vanmechelen

Pat Vincent

Stoffel Hias

Installatie / Installation

Installatie / Installation

Mario Maertens

Rik Gielen

Special thanks to;

Maurice Schrooten ICT Ludo Hoste

Elektricien / Electrician Jo Moors

En het volledige team van de boekhouding, de gidsenwerking,

Fotografie & Video /

het congres en de wachters,

Photography & Video

keukenpersoneel en technische ploeg.

Alex Deyaert

And the entire team of accountancy,

Julie van der Vaart

guided tours, congress, guards,

Yu Chen

kitchenstaff and technical support. Vormgever / Grapic Design Frank Dalemans

[ 186


Colofon / Colophon

Wij danken alle personen die

Illustratieverantwoording /

Uitgever / Publisher

meegewerkt hebben aan het tot stand

Photo credits

Cosmopolitan Chicken bvba -

komen en de realisatie van deze

De foto’s van de installaties van Koen

Koen Vanmechelen

catalogus.

Vanmechelen in Landcommanderij

Guy Pieters Editions

We want to thank all who participated

Alden Biesen zijn gemaakt door

Landcommanderij /

in the creation and realisation of this

Philippe van Gelooven. De foto’s van

Landcommandery Alden Biesen

catalogue.

de productie van In Between - C.C.P. werden gemaakt bij Studi Nicoli,

Met steun van /

Concept

Carrara (IT).

This publication was made possible by

Koen Vanmechelen

The photographs of Koen

Vlaamse Overheid Kunsten en Erfgoed

Frank Dalemans

Vanmechelen’s installations in the Landcommandery Alden Biesen

Vormgever / Graphic Design

are by Philippe van Gelooven. The

Frank Dalemans

photographs of the production of In Between - C.C.P. were made in Studi

Teksten / Texts

Stichting De Moffarts

Nicoli, Carrara (IT)

Jan Moeyaert Lies Kerkhofs

Overige Foto’s / Other Photographs

Koen Vanmechelen

Koen Vanmechelen

Adriano Berengo

p 9, 76, 84, 104-105, 118, 136-137,

Lut Maris

142-143, 154-156, 167

Anna Luyten

Julie van der Vaart

Peter Dupont

p 5, 50-51, 53, 72, 77, 96-97, 110,

Provincie Limburg

114-115, 126-127 Eindredactie / Final Editing

Isabeau Vermassen

Goele Schoofs

p 153, 157, 173

Redactie / Text Editing

Beeldbewerking / Image Editing

More information about the exhibtion;

Peter Dupont

Philippe van Gelooven

www.koenvanmechelen.com

Renate Neven

Frank Dalemans

www.guypietersgallery.com

Lut Maris

GeersOffset, Ghent

Meer informatie over de tentoonstelling /

Pat Vincent

Aantal pagina’s /

Francesca Giubilei

Number of Pages: 192

Het Mijlpaalteam

Drukker / Printing: Geers Offset, Ghent

Julie van der Vaart

Datum / Date: 2013

Vertaling/ Translation

Gedrukt en gebonden in België /

Team vertalingen Vlaamse Overheid

Printed and bound in Belgium

Peter Dupont Brenda Lea Stone

187

]


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, digitaal, door print-outs, fotokopieĂŤn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved under the international copyright conventions. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.