Page 1

AIESEC The international platform for young people to discover and develop their leadership potential

AIESEC Piteşti tel: 0348 430 285 pitesti.ro@gmail.com, www.aiesecpitesti.ro aiesecpitesti.blogspot.com

Recrutare Primavara 2010 InterAcţionează cu AIESEC Piteşti!

Spring Recruitment 2010 InterAct with AIESEC Piteşti!

concept

Alex Șerban www.3puncte.ro Dtp & Layout Cosmin Șerban Coordonator proiect Anca Dumitru

ro

februarie - aprilie 2010

pg 01

en

february - april 2010


AIESEC este o organizaţie pentru tineri unde aceştia pot

să- şi descopere şi să- şi dezvolte abilităţile pentru a avea un impact pozitiv în societate.

Prezentă în peste 1100 de

centre universitare din peste

105

ţări, organizaţia noastră oferă sprijin organizaţiilor (companii, instituţii şi

ONG- uri) şi tinerilor

să se dezvolte prin intermediul

Programului eXchange - Schimb Internaţional de Tineri.

ro

en

AIESEC este...

AIESEC is...

AIESEC, cea mai mare organizaţie studenţească din lume, este platforma internaţională ce contribuie la dezvoltarea potenţialului tinerilor.

AIESEC, the largest student organization in the world, is the international platform which contributes in the development of youth’s potential.

În prezent AIESEC a ajuns sa fie reprezentat în peste 105 de ţări și teritorii, să numere aproximativ 22 000 de membrii din peste 1000 de mari centre Universitare, să fie partener a peste 250 de organizaţii, multinaţionale, ONG-uri, instituţii publice.

Nowadays, AIESEC is represented in over 105 countries and territories, has approximately 22 000 members from over 1000 universities and is partner with more then 250 organizations, multinationals, NGO, public institutions.

AIESEC Piteşti

AIESEC is a youth organization where young people can discover and develop their potential in order to have a positive impact in society.

Present in over 1100

univeristy centres in over

105

countries, the organization

offers its support to other organizations (companies, institutions and

NGOs) and

to young people who want to develop themselves through the e Xchange

pg 02

Program.

În acest moment avem 37 de membri activi din diferite facultăţi ale Universităţii din Piteşti. Prin desfăşurarea programului EXCHANGE a oferit oportunitatea tinerilor studenţi şi absolvenţi din Piteşti de a pleca în stagii internaţionale de lucru, şi a contribuit la dezvoltarea mediului economic local prin aducerea unor tineri străini în companii din Piteşti. AIESEC Piteşti îşi propune sa realizeze activităţi şi proiecte cu impact în mediul universitar şi în comunitatea din Argeş. Printre proiectele avute in vedere de noi se numara Argeş în Verde, Grow, Summer School şi World Citizenship

AIESEC Pitesti

In this moment we have 37 active members from different faculties from the Pitesti University. EXCHANGE program offered young students the opportunity to go and work in an international internship, and to contribute in the development of the local economical environment by introducing foreign students in the companies in Pitesti. AIESEC Pitesti plans to make activities and projects with impact in the academic environment and in Arges community. Within our projects we mention Arges In Green, Grow, Summer School and World Citizenship.


“Le recomand tuturor AIESEC, să se implice, să învețe și să studenților să aplice în

îndrăznească să își testeze limitele.“

Anca Dumitru, coordonator Recrutare Primavară

“I recommend all the students to apply for AIESEC, to be involved, to learn and to DARE to test their limits“ Anca Dumitru, Spring Recruitment Coordinator

pg 03

Despre proiect

About the project

Proiectul de Recrutare are ca scop atragerea şi selectarea tinerilor interesaţi de dezvoltarea abilităţilor personale şi profesionale prin punerea in practică a cunoștințelor teoretice dobândite în facultate.

The Recruitment Project is meant to select students interested in developing their personal and profesional abilities by putting into practice the knowledge gathered in the University.

Cu doua recrutări pe parcursul unui an (toamna şi primăvara), AIESEC Piteşti încearcă să aducă o schimbare în societate prin dezvoltarea unei noi generaţii de tineri lideri cu potenţial şi abilităţi care să poată influența pozitiv mediul în care trăiesc.

With the two recruitments during one year (autumn and spring), AIESEC Pitesti tries to bring a change in the society by developing a new generation of young leaders that are able to have a possitive impact in their society.

După etapa de selecție, tinerii primesc o serie de pregătiri în urma careia ei pot alege departamentul în care vor activa în cadrul organizației. Departamentele din AIESEC Pitești sunt următoarele: finanțe, vânzări, resurse umane, marketing și două departamente ce se ocupă cu stagiile internaționale de practică.

After the selection, the youngsters recieve a set of trainings that will help them choose the department where they will work inside the organisation. The departments inside AIESEC Pitesti are: finance, sales, human resources, marketing and two exchange departments.


Proiectul și-a atins obiectivele numerice, aducând o generație nouă de membrii activi, dornici să se dezvolte.

The

project

numerical a

fresh

reached

objectives,

genration ,

develop themselves.

Concluzii În urma promovării din cadrul Universității Pitești 198 de studenții au aplicat pentru AIESEC, iar dintre acestia, în urma procesului de selecție, 17 au devenit colegii nostrii, ridicand numarul total de membri activi la 37.

After the promo from the University of Pitesti, 198 students applied for AIESEC, but only 17 became our colleagues after the full selection process, raising the total active members number at 37.

Nu în ultimul rând dorim sa mulțumim partenerilor ce ne-au sustinut pe acest proiect si celor din grupul local de parteneri pentru sprijinul acordat în cadrul activităților de peste an.

Last but not least, we would like to thank our partners for the support given during this project and those from the local group of partners for the constant support during the whole year.

Project Partners:

the

bringing eager

Conclusions

to

Local group of partners Main

TN Takers

Sponsors

Event

Accounting

Supporters

Media

Powered by

Strategic

TN Takers

Sponsors

Educational

Birotic

Supporters

Media

Powered by

Local group of partners

pg 04

Evaluare Recrutare Primavara 2010  
Evaluare Recrutare Primavara 2010  

Proiect realizat de AIESEC Pitesti

Advertisement