Page 1

AIESEC The international platform for young people to discover and develop their potential

AIESEC Piteşti Office@ aiesecpitesti.ro

www.aiesecpitesti.ro

Summer School

InterAcţionează cu AIESEC Piteşti!

ro

Iunie-Iulie 2009

pg 01

Local Training and Planning Conference

InterAct with AIESEC Piteşti!

en

June - July 2009


AIESEC este o organizaţie pentru tineri unde aceştia pot

să- şi descopere şi să- şi

dezvolte abilităţile pe ntru a avea un impact poziti v în societate

.

ro Summer School se afla la a VI-a editie anul acesta, scoala de vara adresata elevilor de liceu fiind structurata pe 5 module: -My future way; -Cultural diversity; -Public speaking; -Team work; -Hello marketing

AIESEC is a youth organizati on where young people ca n disc over and develop their potentia l in order to have a

positive impact in society.

pg 02

Fiecare modul conţine mai multe traininguri la care au participat 170 de elevi din clasele a IX -a, a X-a si a XI -a din liceele reprezentative din Piteşti: Colegiul Naţional I.C Bratianu, Colegiul Naţional Zinca Golescu, Colegiul Economic Maria Teiuleanu, Colegiul Tehnic Ioan Cantacuzino, Liceul Ion Barbu . Aceste module sunt ţinute de facilitatori din reţeaua internaţională cu ajutorul membrilor AIESEC Piteşti. Deschiderea oficiala a avut loc în data de 16 iunie 2009, unde participanţii au avut ocazia sa cunoasca facilitatorii internaţionali , iar închiderea a avut loc în data de 20 iulie 2009, elevii primind diplome de participare . Evenimentele au avut loc în incinta Muzeului Judeţean Piteşti, căruia îi mulţumim pentru găzduire.

en Summer School is at it’s 6th

is being divided into 5 modules:

edition,

this year it

-My future-way; -Cultural diversity; -Public speaking; -Team-work; -Hello Marketing; Each module contains several trainings involving 170 students from classes IX-a, X and XI of the representative high of Piteşti: IC Bratianu National College, Zinca Golescu National College, Maria Teiuleanu Economic College, Ioan Cantacuzino Technical College,Ion Barbu High School. These modules are held by facilitators of the international AIESEC Network with the help of AIESEC Pitesti members. The official opening took place on 16th of June 2009, where participants had the opportunity to meet the international facilitators, and the closing took place on 20th of July, when the students received diplomas of participation. The events took place at the Museum Council Pitesti whom we thank for hosting.


AIESEC este o organizaţie pentru tineri unde aceştia pot

să- şi descopere şi să- şi

dezvolte abilităţile pe ntru a avea un impact poziti v în societate

.

ro

en

FACILITATORII INTERNAŢONALI

INTERNATIONAL FACILITATORS

Cei trei facilitatori internaţionali au venit în România prin intermediul programului Exchange realizat de către AIESEC de 61 de ani, printr-un stagiu de lucru plătit, iar aceştia sunt:

Queeny Lu din California, San Jose, are vârsta de 19 ani şi a reuşit să impresioneze participanţii deoarece este o fire deschisă şi prietenoasă;

Andrea Gulova

AIESEC is a youth organizati

Slovacia

are vârsta de 24 de ani şi s-a remarcat prin numeroasele sfaturi oferite participanţilor; din

The three international facilitators came to Romania through the Exchange program developed by AIESEC for 61 years, in an intership.

Queeny-Lu from California, San Jose, age 19 who has managed to impress the participants because she was so open and friendly;

Andrea Gulova from Slovakia age 24 who was appreciated for the many tips offered to the participants;

on where young people ca n disc over and develop their potentia l in order to have a

positive impact in society.

pg 03

Olya Baburina este din Ucraina, are vârsta de 21 ani şi a impresionat prin dinamismul şi felui ei de a fi;

Baburina Olya

is from

Ukraine, age

21 who has impressed the pupils with her dynamism and her way to be;


ro

en

DESCRIEREA CELOR 5 MODULE

DESCRIPTION OF THE 5 MODULES

Cu o medie de 80 de participanţi pe modul, temele alese au avut un real succes, elevii fiind entuziasmaţi şi receptivi la informaţiile primite.

My future way - În cadrul acestui modul elevii au participat la traininguri de dezvoltare personală şi profesională, prin intermediul cărora au reuşit să se cunoască mai bine pe ei însuşi , atât în ceea ce priveşte defectele şi calitaţile fiecăruia, cât şi legat de ceea ce-şi doresc să faca pe viitor; Cultural

- Participanţii au învaţat cum sa fie nişte ambasadori buni ai României şi cum să treacă peste idei preconcepute despre alte culturi, tradiţii şi moduri de gândire. La finalul proiectului ei au fost repartizaţi în echipe pentru realizarea unui Global Village, unde trebuie sa fie ambasadori pentru o ţară; diversity

Public speaking - În cadrul acestui modul elevii au

învaţat notiuni de baza despre ce înseamna vorbitul în public , conceperea şi transmiterea unui mesaj .Participanţii au avut parte de o simulare în care au fost împarţiţi în echipe ce reprezentau diverse ţări, câştigatoare fiind Antarctica;

pg 04

With an average of 80 participants per module, the themes chosen were a real success, the participants being enthusiastic and receptive to the information given.

My

- In this module students have participated in a personal and proffessional development training, through which they managed to get to know themselves better, both the defects and qualities, and what do they want for the future; future way

Cultural

- Participants were taught how to be good ambassadors of Romania and how to move from preconceptions about other cultures, traditions and ways of thinking. At the end of the project they were divided into teams for Global Village where they had to be ambassadors for a country; diversity

Public speaking - In this module the students have learned basic notions about what public speaking, designing and sending a message is. Participants were part of a simulation in which they were divided into teams that represented different countries,the winner being Antarctica;


ro

en

DESCRIEREA CELOR 5 MODULE

DESCRIPTION OF THE 5 MODULES

Team work - Liceenii au învaţat elemente de leadership şi cum sa lucreze în echipă. Deasemenea au participat la un Team Building în care au pus în practică informaţiile primite în cadrul trainingurilor. Elevii au participat la Global Village împreună cu cei de la Cultural diversity; Hello

- Acest modul a fost ţinut de partenerul nostru educaţional Hello Piteşti, iar în cadrul acestuia participanţii au avut parte de mici simulări, elemente de guerilla marketing, şi au învaţat cum să organizeze o conferinţa de presă si elemente despre personal branding. marketing

Cu această ocazie mulţumim Nicoleta Magargiu, Marketing & Communication Officer - Hello Piteşti, pentru participarea în Summer School şi susţinerea acestui modul.

pg 05

Team work – High school students have taught elements of leadership and how to work as a team. They also participated in a Team Building in which they put into practice the information received during the trainings. Students participated in the Global Village togheter with the ones from Cultural Diversity; Hello marketing - This was given by our educational partner, Hello Pitesti, there were small simulations, elements of Guerilla Marketing, and also they taught how to organize a press conference and elements of personal branding. With this ocasion , we thank Nicoleta Magargiu, Marketing & Communication Officer - Hello Pitesti, for participanting in Summer School and held this module.


ro

en

GLOBAL VILLAGE

GLOBAL VILLAGE

Global Village poate fi rezumat printr-un singur cuvânt: interculturalitate. Evenimentul a constat în prezentarea a 20 de ţări din intreaga lume în incinta Jupiter City. Elevii au fost împarţiti în echipe de aproximativ 5 participanţi în cadrul unei echipe, iar evenimentul a reunit cca 10.000 de vizitatori. Fiecare ţara a fost reprezentată de un stand, ţarile caştigătoare fiind: Japonia-locul 1, Spania-locul 2 si Turcia-locul 3.

Global Village a avut un mare

asupra participanţilor, deoarece au avut ocazia să pună în practică cunoştinţele acumulate în cadrul modulelor, elemente de internaţionalism şi cunoaşterea altor culturi . Standurile au cuprins obiecte reprezentative pentru fiecare ţara participantă, mâncare, elemente de vestimentaţie, dansuri tradiţionale, filmuleţe cu poze.

pg 06

impact

Global Village can be summarized in one word: interculturality. 20 countries were represented inside Jupiter City. Students were divided into teams of approximately 5 participants within a team and the event brought together about 10,000 visitors. Each country was represented by a stand and the winning countries were: Japan-first place, second place-Spain and Turkey-third place.

Global Village had a large impact on the participants, as thez had the opportunity to implement knowledge gained in the modules, elements of internationalism and information of other cultures. The stands included items representative of each participating country, food, items of clothes, traditional dances, movies with pictures.


ro

en

GLOBAL VILLAGE

GLOBAL VILLAGE

În încheiere toţi participanţii au dansat într-o horă mare ce a reunit toate cele 20 de ţari! Global Village se află la a doua ediţie în incinta Jupiter City, cărora le mulţumim pentru gazduire. Centrul Comercial Jupiter City reprezintă un punct de atracţie atât pentru persoanele care doresc să facă cumparături, cât şi pentru cei care vor să traiască atmosfera oraşelor turistice din Europa. Acest eveniment a fost sustinut de Kiss FM şi

Zile şi Nopţi.

pg 07

Finally all the participants danced in a hora (traditional romanian dance) that united all the 20 countries!

Global Village is the second edition inside Jupiter

City, whom we thank for hosting. Jupiter City

Shopping Center is a point of attraction for people who want to shop, and for those who want to live the atmosphere of the tourist cities in Europe. This event was supported by „Kiss FM” and

„Zile si Nopti”.


Excelenţa morală este un

rezultat al felului în care trăim.

Devenim corecţi, facând fapte corecte, devenim temperaţi comportându- ne temperat şi devenim curajoşi facând acte curajoase.

- Aristotel

ro

en

PARTENERI

PARTENERS

Mulţi liceeni au fost atraşi de lumea AIESEC şi au aplicat pentru a intra în organizaţie. Prin urmare, acest proiect a avut impact în rândul elevilor care mai târziu au devenit studenţi ai Universitaţii din Piteşti şi au aplicat pentru AIESEC, dorindu-şi astfel să investească mai mult în dezvoltarea lor. De asemenea, ne propunem ca la următoarea ediţie să avem mai mulţi participanţi şi să implicăm din nou traineri din reţeaua internaţională AIESEC. Acest lucru poate fi realizat prin implicarea mai multor firme şi instituţii puternice de la nivel local şi naţional. Tocmai de aceea susţinem orice intenţie de a investi în viitoarele generaţii şi de a sprijini dezvoltarea tinerilor.

pg 08

Many pupils were attracted by the AIESEC world and applied to enter the organization as university students. In conclusion, this project had an impact on the pupils, who later became students of the University of Pitesti and applied for AIESEC, wishing to invest more in their personal development. For the next edition we intend to attract more participants and to involve again members from AIESEC’s international network. This can only be achieved by involving more powerful local and national companies and institutions. This is the reason why we support any intention to invest in the future generations and to back youth development.


Excelenţa morală este un

rezultat al felului în care trăim.

ro

en

PARTENERI

PARTENERS

Devenim corecţi, facând fapte corecte, devenim temperaţi comportându- ne temperat şi

În final, dorim să mulţumim partenerilor şi susţinătorilor acestui proiect:

Finally we would like to thank our partners and supporters on this project:

devenim curajoşi facând acte

- Universităţii Piteşti - o universitate modernă şi dinamică! - Casa Studentului - alternativa timpului tău liber; - Muzeul Judeţean -prima instituţie muzeală românească şi Sud-Est europeană; - Direcţia Judeţeana de Tineret - alături de tinerii din Arges! - Laser Art - o companie tânără ce realizează multe! - Hello Piteşti - ghidul tău de distracţie urbană din Piteşti! - Deck Birotica - lideri de piaţă pe segmentul caselor de marcat. - Jupiter City - trăieşte atmosfera oraşelor turistice din lumea întreagă! - Zile si Nopti - cea mai mare reţea naţională de reviste de timp liber distribuite gratuit şi principalul nostru partener media, Kiss FM - cel mai ascultat post de radio din România!

- Universităţii Piteşti - a modern and dynamic University! - Casa Studentului - the alternative to you spare time; - Laser Art - a young company that achieves a lot. - Muzeul Judetean -first muzeum in Romania and South-East Europe - Hello Pitesti - your urban entertainment guide from Pitesti! - Directia Judeteana de Tineret - among the youth of Arges! - Deck Birotica - the market leader in the segment of registers houses - Jupiter City - live the atmosphere of tourist cities around the world! - Zile si Nopti - the largest national network of magazines distributed for free and our main media partner Kiss FM - the best listened radio station in Romania!

curajoase.

pg 09

- Aristotel


Excelenţa morală este un

rezultat al felului în care trăim.

Devenim corecţi, facând fapte corecte, devenim temperaţi comportându- ne temperat şi devenim curajoşi facând acte curajoase.

- Aristotel

AIESEC The international platform for young people to discover and develop their potential

AIESEC Piteşti Office@ aiesecpitesti.ro

www.aiesecpitesti.ro

pg 010

Evaluare Summer School 2009  

Summer School Local Training and Planning Conference offICE@AIESECpITESTI.ro AIESEC PItEştI June - July 2009 Iunie-Iulie 2009 p g 0 1 for yo...

Evaluare Summer School 2009  

Summer School Local Training and Planning Conference offICE@AIESECpITESTI.ro AIESEC PItEştI June - July 2009 Iunie-Iulie 2009 p g 0 1 for yo...

Advertisement