Page 1

AIESEC The

international pl atform

for young people to e x p l o r e and develop their leadership potential

AIESEC Piteşti ( 0748 012 051 0734 921 630 *

:

office@aiesecpitesti.ro www.aiesecpitesti.ro

concept:

Cosmin Şerban Photography: Gabriel Onescu Cosmin Şerban Bogdan Badea

gROw 0.9

DTP & Layout:

Cosmin Şerban Cosmin Borcan

ro

martie-aprilie 2011 Piteşti

pg 01

en

March-April 2011 Piteşti


AIESEC este o organizaţie pentru tineri unde aceştia pot să-şi descopere şi să- şi dezvolte abilităţile pentru a a v e a u n impact pozitiv în societate. Prezentă în peste 1500 de centre universitare din peste 110 ţări, organizaţia noastră oferă sprijin organizaţiilor (companii, instituţii şi ONG-uri) şi tinerilor să se dezvolte prin intermediul programului eXchange - Schimb Internaţional de Tineri.

AIESEC is a youth organization where young people can discover and develop their potential in order to have a positive impact in society. Present in over 1500 univeristy centres in over 110 countries, the organization offers its support to other organizations (companies, institutions a n d NGOs) and to young people who w a n t t o d eve l o p themselves through the eXchange Program.

pg 02

Ce este gROw?

gROw este un program de lungă durată, nonformal şi este adresat elevilor de liceu din România, din clasele a 9-a, până într-a 12-a. Acest proiect este coordonat de către organizaţia non-guvernamentală Şcoala de Valori, împreună cu AIESEC, cea mai mare organizaţie de studenţi din lume. Programul este proiectat pentru adolescenţii din 13 oraşe din România (rad, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Iaşi, Lugoj, Oradea, Piteşti, Sibiu, Suceava, Târgu-Mureş, Timişoara) şi a fost creat ca un ciclu de educaţie de patru ani. Scopul principal al programului este acela de a da elevilor de liceu o şansă de a-şi dezvolta anumite abilităţi cum ar fi cele de gestionare a unui proiect, abilităţi de comunicare şi să ia parte la o experienţă internaţională. Următoarele caracteristici fac gROw un program unic de educaţie: Perspective internaţionale - trainingurile sunt livrate de studenţi internaţionali şi sunt ţinute în limba engleză. Program naţional - se desfăşoară în toată România. Sesiuni profesionist proiectate - curricula (conţinutul şi desfăşurarea sesiunilor) este creată de către psihologi, sociologi şi de traineri profesionişti. Abordare pe termen lung - gROw nu este o tabără de vară sau un seminar de training de un weekend, este un program educaţional ce se desfăşoară pe durata a 4 ani. Experienţă - membrii Şcolii de Valori şi AIESEC România au decenii de experienţă în dezvoltarea de programe educaţionale pentru elevi şi studenţi din toată România.

What is gROw?

gROw is a long-term non-formal education program addressed to the high school students in Romania from 9th to 12th grade. It is run by School of Values (Şcoala de Valori), the non-governmental organization and AIESEC, the biggest student worldwide organization. The program is designed for the teenagers from 13 Romanian cities (Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Iaşi, Lugoj, Oradea, Piteşti, Sibiu, Suceava, Târgu-Mureş, Timişoara) and created as a four-year educational cycle. The main purpose of the program is to give the students a chance to develop certain skills such as project management or communication skills and to take part in an international experience. The following features make gROw a unique education program: International perspective – the trainings are delivered by international students and are held in English. Nationwide program – it is run all over Romania Professional session design – the curriculum (set and content of the sessions) is created by psychologists, sociologists and professional trainers Long-term approach – gROw is not a summer camp or a weekend training seminar, but a 4-year educational program Expertise – the members of School of Values and AIESEC Romania have decades of experience in the development and implementation of educational programs for university and high school students from all over Romania.


Şcoala de Valori este o organizaţie nonguvernamentală modernă a cărei viziune este dezvoltarea prin educaţie inovativă a unei societăţi bazate pe valori. Ca organizaţie, Şcoala de Valori pune sub semnul întrebării graniţele educaţiei tradiţionale pentru a pune la dispoziţia indivizilor informaţii valoroase, experienţe de formare a caracterului, interacţiune cu modele pozitive şi expunere internaţională.

The School of Values is a modern non-governmental organization whose vision is the development through an innovative education of a value-based society. As an organization, the School of Values questions the boundaries of the traditional education in order to provide individuals valuable information, experiences that help forming one’s character, interaction with positive models and international exposure.

pg 03

Desfăşurare În primăvara aceasta, proiectul gROw s-a desfăşurat pentru elevii de clasa a 9-a. La această ediţie a proiectului au aplicat peste 100 de elevi din următoarele 7 licee piteştene: C.N. I.C. Brătianu, C.N.L. Zinca Golescu, C.N.L. Alexandru Odobescu, Liceul Teoretic „Ion Barbu”, C.E. „Maria Teiuleanu”, G.Ş. de Industrie Uşoară „Armand Călinescu”, G.Ş. „Ion Cantacuzino”. Pregătirea din cadrul acestei ediţii a proiectului a fost asigurată de 2 traineri internaţionali: Tzuting Chou din Taiwan şi Marta Jarzabek din Polonia. Acestea au ţinut sesiuni în care şi-au prezentat ţara fiecăreia, sesiuni de team-building, sesiuni în care s-a pus accent pe lucrul în echipă şi comunicare, şi sesiuni în care s-au prezentat caracteristici ale Uniunii Europene. De asemenea, pe parcursul acestei ediţii, elevii care au participat la proiect au avut parte şi de activităţi împreună cu trainerii, cum ar fi: ieşiri în oraş, „seri de film”, plimbări în parc, acestea având rolul de a-i apropia pe participanţi între ei. Pentru încheierea acestei ediţii, elevii participanţi au fost împărţiţi în 4 grupe, fiecare grupă trebuind să creeze un filmuleţ despre Piteşti, acestea fiind prezentate la ceremonia de închidere, cea mai bună prezentare fiind premiată. Evenimentul s-a terminat prin înmânarea de diplome de participare către elevi.

Unfolding During this spring, the gROw project was conducted for the 9th grade students. Over 100 students applied at this edition of the project from the following 7 high-schools in Piteşti: C.N. I.C. Brătianu, C.N.L. Zinca Golescu, C.N.L. Alexandru Odobescu, Liceul Teoretic „Ion Barbu”, C.E. „Maria Teiuleanu”, G.Ş. de Industrie Uşoară „Armand Călinescu”, G.Ş. „Ion Cantacuzino”. The trainings during this edition of the project were held by 2 international trainers: Tzuting Chou from Taiwan and Marta Jarzabek from Poland. They’ve held trainings in which they presented their countries, teambuilding trainings, trainings in which team-work and communication were emphasized, and sessions where EU characteristics were presented. Also, during this edition, the students that participated at the project have had activities with the trainers, like night-outs, movie nights, walks in the park, activities that were intended to help them interact better with each other. At the closing, the students were splitted intro 4 groups, each group needed to create a movie about Piteşti, and were presented at the closing ceremony, where the best presentation was awarded. The event ended with the handing of awards for participation for each student.


Gânduri pentru participanţi

„Pentru mine, a face cunoştinţă cu elevii care

Tzuting Chou Taiwan

vin dintr-un mediu cultural diferit, cu atât de multe diferenţe culturale este o experienţă complet diferită. Totuşi, ăsta este motivul pentru care avem nevoie de acest proiect, GROW pentru elevii din România, şi în special pentru cei din Piteşti. Eu şi cu Marta suntem foarte bucuroase că am avut oportunitatea asta şi că am avut 10 tipuri diferite de sesiuni în 6 săptămâni, în Piteşti. Pe parcursul acestor zile am avut ocazia să văd cât de creativi, curioşi, dulci şi inteligenţi sunteţi. Uneori timizi, dar mereu încercând să faceţi totul bine, şi văd asta pe feţele voastre. Sper că v-a plăcut proiectul, pentru problemele despre care am vorbit, pentru jocurile pe care le-am jucat şi să nu uităm limbile străine pe care le-am învăţat. Încă o dată, spec că v-a plăcut GROW şi timpul petrecut cu mine şi cu Marta, vom rămâne mereu prietenii şi trainerii voştri.

pg 04

Thoughts for participants

„For me, it’s a totally different experience

to get together with students that come from a different cultural background, with so many cultural differences. However, that’s the reason why we need GROW - this project, to the students in Romania, and especially to the students in Piteşti. Me and Marta we are very glad to have this opportunity and have 10 different kinds of sessions in 6 weeks with all of you, in Piteşti. During these days, I saw how creative, curious, sweet and intelligent you are. Sometimes shy, but always trying your best to do everything well and I can see everything from your face. I hope all of you enjoy the GROW, for the issues we talked about, the games we played, and don’t forget the foreign language we learned. I hope everyone of you enjoyed GROW, and the time spent with me and Marta, we will be forever friends and trainers of you.


Gânduri pentru participanţi

Marta Jarzabek Polonia

Aş dori să mulţumesc Şcolii de Valori pentru dezvoltarea programului GROW şi AIESEC Piteşti pentru că au făcut acest proiect posibil. Mulţumiri speciale merg către «şeful» nostru, Ony, pentru organizarea proiectului cu mult entuziasm şi pentru faptul că a fost de un real ajutor pentru noi. Dar mai ales, aş vrea să vă mulţumesc vouă, studenţii noştri. În primul rând, vă mulţumesc pentru că aţi fost curajoşi şi v-aţi înscris în proiect. Ştim cât de multe aveţi de făcut pentru şcoală şi în cât de multe activităţi extra-curriculare sunteţi implicaţi. Apreciem faptul că aţi decis să faceţi parte din GROW 0.9. Vă mulţumesc pentru faptul că aţi fost foarte activi în timpul sesiunilor noastre. Fără ideile, creativitatea şi entuziasmul vostru, acest proiect nu ar fi fost posibil. Vă mulţumesc pentru faptul că aţi fost curioşi şi deschişi. Ne-a plăcut faptul că aţi fost interesaţi să ne cunoaşteţi cultura şi limba, şi că ne-aţi ajutat să învăţăm limba şi cultura voastră. A fost o mare plăcere să vă întâlnesc şi să lucrez cu voi în aceste 6 săptămâni. Sperăm că v-aţi distrat de minune, că v-aţi făcut prieteni noi, dar cel mai important, că aţi descoperit ce tineri extraordinari sunteţi şi că voi

sunteţi responsabili de viitorul vostru.

pg 05

Thoughts for participants

I would like to thank The School of Values for developing the GROW Program and AIESEC Piteşti for making this project possible. Special thanks to our «boss», Ony, for organizing the project with a lot of enthusiasm and for being a great support to us. But most of all I would like to thank you, our students. First of all, thank you for being courageous and joining the project. We know how hard you have to work at school and how many extracurricular activities you are involved in. We appreciate that you decided to take part in GROW 0.9. Thank you for being so active during our sessions. Without your ideas, creativity and enthusiasm, this project would not have been possible. Thank you for your openness and curiosity. We loved the fact that you were interested in getting to know our culture and languages and helped us to learn your language and culture as well. It was a great pleasure to meet and work with you throughout these 6 weeks. We hope you had a lot of fun, made new friends, but most of all, you discovered how great young people you are and that you can be

responsible for your own future.


pg 06


AIESEC Piteşti doreşte să mulţumească partenerilor locali Digital design şi Guinness Pub pentru ajutorul şi suportul date în desfăşurarea în bune condiţii a proiectului.

AIESEC Piteşti would like to thank the local partners Digital design and Guinness Pub for their help and support given for the unfolding of the project in good conditions.

pg 07

Parteneri locali gROw 0.9 Piteşti

Local partners for gROw 0.9 Piteşti


Partners for Grow 0.9 – 2011

Evaluation of the gROw 0.9 edition 2011  

gROw 0.9, 2011 edition, Piteşti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you