Page 1

CURS Teòric-Pràc c d’HORTICULTURA ECOLÒGICA Centre Cívic del Llombo

(c/Jaume I el Conqueridor, 7)

ONTINYENT - MARÇ 2013

TEMARI 1ª Jornada: 9 de març

LA TERRA FÈRTIL Introducció a l’horticultura ecològica L’origen i importància de la terra Tipus de sols hortícoles segons la física i la química La biologia del sòl Relacions ecològiques planta/sòl Pràctica: - Conèixer la textura del sòl -Apreciar el contingut en matèria orgànica

2ª Jornada: 16 març

TÈCNIQUES DE FERTILITZACIÓ La qualitat dels aliments i el model de producció La importància de la matèria orgànica Tipus de fems i el seu ús El compost i el compostatge Pràctica: - Preparació d’un muntó de compost. Salut i malalties en els cultius Els productes curatius autoritzats Principals fisiopaties de les plantes cultivades.

- Horts de l’Arrel


TEMARI 3ª Jornada: 23 març

EL CONEIXEMENT DE LES PLANTES Escoles de l’agricultura ecològica La multiplicació de les plantes: llavors i esqueixos La llavor, el planter i el trasplantament Les famílies botàniques d’interès agrícola Pràctica - La germinació de les llavors (test de germinació) - Preparació del planter hortícola

4ª Jornada: 30 març

LA SANITAT I CULTIUS EN HORTICULTURA ECOLÒGICA Malalties hortícoles Les plagues dels cultius Pràctica: - Reconeixement d`alteracions en les verdures

ELS PRINCIPALS CULTIUS HORTÍCOLES Els horts personals, d’oci, educatius, de recolzament, etc… Descripció dels principals cultius de la zona El reg i l’aigua en horticultura Descripció de les tècniques agronòmiques ecològiques (laboreig, podes, entutorat, cobertes, control d`adventícies, forçats, etc…) HO ORGANITZA: HI COL·LABORA:

Totes les sessions seran de 9 a 14h Més info: colla.ecologista.arrel@gmail.com

Curs reg medi ambient colla ecologista l'arrel  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you