Page 1

ge i th a w hp is

gl En

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

Központ

13

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.

Közkép

20

 Tüntetések és tárgyalások

Kávéház

 Török Gábor elemez válaszol

30 

Kalita, a tökéletes filter eszköz

Fölocsúdott nemzedék

Forrás: huszti István / Index.hu

Hallgatók az utcán és a tárgyalóasztalnál � Molnár Gyula

V

iharos két hónap áll mögöttünk. Korábban elképzelhetetlen helyzetek álltak elő: az

egyetemek pénzhiány miatt bezárni kényszerültek kapuikat. Az oktatásért felelős államtitkárt eldugták a nyilvánosság elől. Az egyetemi

hallgatók, sőt, már a középiskolások is példát mutattak civil kurázsiból és tüntetési kultúrából a kormánynak és a világ közvéleményének.

December elején sokkolta mind a felvételizni készülőket, mind az egyetemeket a felsőoktatási keretszámok radikális csökkentése. Mindehhez társult az egyetemeket érintő év végi zárolás, amelynek következtében fenntarthatatlanná vált még a rezsiköltségek kifizetése is.

Közben nyilvánossá váltak a felsőoktatás finanszírozásának jövő évi sarokszámai, melyek szerint 2013-ban az előző évi 157,5 milliárd helyett csak 123,5 milliárd forintot szán a kormány egyetemekre és főiskolákra – ez pedig a működésképtelenséget jelenti még a patinás folytatás a 13. oldalon

Impresszum

Hajas Ádám főszerkesztő | Papp Gergő felelős szerkesztő | Rovatvezetők Közhír: Glóger Anna | Közélet: Holjencsik Sophie | Katedra: Nyéki Júlia Központ: Pekoli Miklós | Közkép: Csabai Tünde | Kultúra: Südi Anna | Connection: Bártfai Eszter | Karrier: Fisi Marcell | Kávéház: Gyimesi Bernadett Tördelés Balogh Katalin | Lektorálás Kerekes Zsolt | Németh Gábor | Nyéki Gábor | Papp Johanna | Rátosi Eszter | Nyelvi lektor Kathryn Polanec

| közgazdász

Fotó Bóta Nikolett | Horváth Réka | Jekkel Dóra | Nagy Orsolya | Nikes-Soós Bálint | Szász Marianne | Telegdi Adrián | Europress Fotóügynökség Index.hu | kormany.hu | MTI | Munkatársaink Bardóczky Veronika | Berza Zsuzsanna | Borbély Blanka | Dicsuk Dániel | Fazakas Gergely

 a Budapesti Corvinus Egyetem hivatalos lapja

Fodor Emese Zsófia | Galambos Szabolcs | Hajdu Roland | Hankiss Laura | Jánoska Rita | Kassai Adrienn | Kiss István | Kóbor Andrea | Molnár

 a Corvinus Hallgatói Médiaközpont tagja

Gyula | Muck Ferenc | Muck Iván | Nagy Klára | Novák Rebeka | Nyerges Enikő | Oláh Gábor | Orbán Patrícia Krisztina | Pálfi Gergő | Sándor Márton

 megjelenik szorgalmi időszakban háromhetente 4500 példányban

1093 Budapest, Fővám tér 8., 233. | E-mail: media@bcehok.hu | Honlap: www.uni-corvinus.hu/kozgazdasz | Kiadja a Budapesti Corvinus Egyetem

Simon Szimonetta | Szabó Szilvia | Szász Nóra | Takács Ádám | Zsargó Zsófia | Corvinus Hallgatói Médiaközpont – Közgazdász szerkesztőség: rektora és a BCE HÖK elnöke | Nyomtatja a Topbalaton Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | ISSN: 0230-7529 | Hirdetés: hirdetes@bcehok.hu


2

Közhír Kiss Dávid,

Kocsa Norbert,

Koselák Zoltán,

a BCE HÖK elnöke

a BCE HÖK alelnöke

a BCE HÖK alelnöke

Végzős politikatudomány mesterszakos hallgató. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökségi tagja, és a European Students’ Union magyar képviselője. 2007 óta a Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának tagja, melynek választmánya korábban három alkalommal is bizalmat szavazott neki a részönkormányzat vezetésére. Számos eredményes projekt, szép élmény és közösen kivívott eredmény után tavaly sikeresen pályázott az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki tisztségének betöltésére.

Elsőéves vezetés és szervezés mesterszakos hallgató. A Közgáz Campuson oktatási referense, a GTK HÖKben pedig oktatási felelős. Két éve tagja a Hallgatói Önkormányzatnak, elsősorban oktatási ügyekkel, kommunikációval, valamint szervezeti ügyekkel foglalkozik. Tervei között szerepel az érdekképviseleti tevékenység, valamint az egyetem és a hallgatók közötti kommunikáció hatékonyabbá tétele.

Hőnigh Zsuzsanna,

Markovics Alexandra,

az ÉTK HÖK elnöke

a TájK HÖK elnöke

Negyedéves élelmiszermérnök alapszakos hallgató, négy éve tagja a HÖK-nek. Idén harmadik alkalommal választották meg az Élelmiszertudomány Kar HÖK elnökének. Fontosnak tartja az oktatókkal fennálló kapcsolatok ápolását, javítását, a hallgatói érdekek maximális képviselete mellett. Célja az egyetemi integráció elősegítése a kari sajátosságok megtartásával, valamint baráti kapcsolat kiépítése más egyetemek hallgatói önkormányzataival.

Csurgó Ádám, a GTK HÖK elnöke Negyedéves gazdálkodási és menedzsment, valamint harmadéves pénzügy és számvitel alapszakos hallgató. Több mint két éve tagja a G-kari HÖK-nek, melyen belül eddig főként kommunikációval és rendezvényszervezéssel foglalkozott. Idén az eddig megszokott szolgáltatáscsomagok megújítása mellett szeretne számos, kari szintű projektet is megvalósítani, amelyek szintén az idejáró hallgatók elégedettségét szolgálnák.

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.

Harmadéves táj­ren­de­ zõ és kertépítő mérnök alapszakos hallgató. Első egyetemi évében csatlakozott a HÖK csapatához, melynek azóta is gyökeres tagja. Ettől az évtől a Tájépítészeti Kar Hallgatói Önkormányzatának elnökeként tevékenykedik, így magasabb prioritású helyre került az értékrendendjében a hallgatói érdekek érvényesítése az oktatókkal való kapcsolatápolás mellett. A jövőben erősítené az integrációt az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal a kari sajátosságok kihangsúlyozása és megtartása mellett.

Csicsai Frigyes, a KeTK HÖK elnöke Negyedéves kertészmérnök alapszakos hallgató. Célja, hogy az új választmányi tagokat a lehető leggyorsabban és a leghatékonyabb módon felkészítse arra, hogy a hallgatói érdekképviseletet és a hagyományok ápolását a jövőben minél jobban ellássák. Fontos számára, hogy egyetemünk jelen gazdaságsági megszorításai mellett is minőségi maradjon a hallgatói közélet.

Harmadéves élelmiszermérnök alapszakos hallgató. Az ÉTK HÖK oktatási felelőse. Két éve a HÖK tagja, ahol már az elején oktatási ügyekben kezdett el tevékenykedni. Célja a hallgatók segítése és a Budai, illetve a Közgáz Campus közötti kapcsolat, kommunikáció javítása.

Farkas Fanni, a KöTK HÖK elnöke Harmadéves alkalmazott közgadaságtan alapszakos hallgató. Kari elnökként legfontosabb feladata a választmányi tagok és megbízottak összetartása, hogy erős csapatként minél hatékonyabban működjenek együtt. A hallgatók érdekképviseletén kívül több programmal is készülnek az idén, hogy a kar hallgatóit segítsék, s színesebbé tegyék számukra az egyetemi életet. Szerveznek prágai kirándulást, szakmai előadássorozatot, ingyenes vizsgafelkészítőket, emellett tervben van a Közösségi Kezdeményezések Fórumának megalapítása is.

Wágner Máté, a BCE HÖK oktatási referense Elsőéves biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakos hallgató. A BCE HÖK oktatási referenseként az egyetemi oktatási bizottság munkájában vesz részt. Ezen túl a BCE HÖK Egyetemi Oktatási Bizottságának a vezetése jelenti a feladatát. Ezt egy olyan fórumként működtetik, ahol kari oktatási felelősökkel közösen tanácskoznak a hallgatóságot érintő, a karnál, vagy campusnál magasabb szintet igénylő kérdésekről. Ezen túl terveznek egy összegyetemi díjat alapítani, amivel mindkét campus kiemelkedő hallgatóit tudják jutalmazni az egyetem érdekében végzett tevékenységükért.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


Közhír

3

Leövey Gergely,

Lipi Balázs,

Nyéki Júlia,

a BCE HÖK diákszervezeti referense

a BCE HÖK gazdasági referense

a BCE HÖK kommunikációs referense

Elsőéves pénzügy mesterszakos hallgató, negyedik éve a HÖK aktív tagja. A diákszervezeti referensséget három éve vállalta el, és úgy érzi ez alatt az idő alatt sikerült teljesen új alapokra helyezniük a diákszervezetek működését, adminisztrációját. A feladatuk kettős: képviselni a szervezetek érdekeit a HÖK-ön belül, valamint képviselni a HÖK-öt a diákszervezetek között. A legnagyobb sikerének tartja, hogy a szervezetek és a HÖK kapcsolata az elmúlt években látványosan javult.

Elsőéves számvitel mesterszakos hallgató. 2010 augusztusában kezdte a Hallgatói Önkormányzati tevékenységét, s habár aktívan részt vesz több projekt- és munkacsoport munkájában is, 2010 vége óta két éven át a kari, s másfél éven át a Campus HÖK gazdálkodását is vezette 2012 végéig. A hatkari HÖK gazdálkodást egy éve irányítja, s ez idő alatt kiépült az egységes gazdasági rendszer, melynek alapja az átláthatóság, tervezhetőség és költséghatékonyság. Filozófiája, hogy a legtöbb nehézség egyben lehetőség is.

Jelenleg másodéves gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszakos hallgató. Az utóbbi félévben a Közgazdász felelős szerkesztője volt, de tavaly február óta aktívan tevékenykedik a CHM újságírójaként, januári megválasztása óta pedig a HÖK kommunikációjával foglalkozik. Kommunikációs referensként összetett feladatkörrel rendelkezik, amely magában foglalja többek között az információáramoltatást, az egységes arculat és megjelenés biztosítását, a kommunikációs csatornák (honlap, facebook) kezelését, de ide tartozik még a sajtófigyelés és sajtómegjelenés is.

Keresztúri Lilla,

Kiss István,

Hajas Ádám,

a BCE HÖK kollégiumi referense

a BCE HÖK diákjóléti referense

a CHM főszerkesztője

Jelenleg másodéves Ph. D. hallgató a Gazdálkodástani Doktori Iskolában, emellett a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszéken tanít számos tárgyat. A Tarkaréti Kollégiumban lakik már több, mint 9 éve. Kollégiumi referensként fő feladata az egyetem kollégiumi felvételi rendszerének felügyelete és működtetése (kapcsolattartás a kollégiumok vezetőivel, pályázatok, fellebbezések elbírálása), illetve a Kollégiumi Bizottság vezetése.

Negyedéves gazdaságinformatikus alapszakos hallgató. Feladata a BCE HÖK Diákjóléti Bizottságának vezetése és a hat kar munkájának összehangolása. A DJB foglalkozik a legtöbb hallgatót érintő üggyel: a Rendszeres Szociális Ösztöndíj/Alaptámogatás/Tankönyvtámogatás, valamint a Kompenzációs Program pályáztatásával, emellett Diákhitel 2 szerződéseket is kötnek, valamint segítenek a kollégiumi felvételiben is.

A BCE másodéves gazdasági és vidékfejlesztési alapszakos, valamint az SZTE földrajz– környezettan-tanári alapszakos hallgatója. Főszerkesztőként szervezi és irányítja a médiaközpont munkáját, ellátja a CHM képviseletét és kapcsolatot tart a BCE HÖK elnökével, illetve kommunikációért felelős referensével. Az elmúlt hónapokban megújították a Közgazdász hírlapot, a Corvinus Offline hallgatói magazin és a Corvinus TV felületeit. Célja, hogy felépítse a Corvinus kreatív, informatív és minőségközpontú médiáját.

Papp Gergő,

Südi Anna,

Nagy Botond,

a Közgazdász felelős szerkesztője

a Corvinus Offline felelős szerkesztője

a Corvinus TV felelős szerkesztője

A BCE elsőéves politológia alapszakos, valamint az ELTE másodéves társadalmi tanulmányok alapszakos hallgatója. A Közgazdász felelős szerkesztői pozícióját tölti be 2013 februárjától. Célja, hogy a nagy múltú Közgazdász, a Corvinus Hallgatói Médiaközpont „zászlóshajójának” is tekinthető újság a folyamatos minőségi fejlődés mellett egyre inkább hallgatóközpontúvá váljon, a szerkesztőség pedig ne csupán munkahelyként, hanem szellemi műhelyként is funkcionáljon.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

Harmadéves gazdálkodási és menedzsment illetve másodéves nemzetközi tanulmányok alapszakos hallgató. A CHM tagjaként a tollforgatáson túl a Közgazdász kultúra rovatát, valamint a médiaközpont hallgatói magazinját, a Corvinus Offline-t irányítja. Ez utóbbiban sok kihívást és lehetőséget lát, éppen ezért szeret kísérletezni, határokat feszegetni és folyamatosan újítani, hogy valóban értéket teremtsen, és ennek segítségével az magazin túllépjen a diáklapokhoz fűzött sztereotípiákon.

Harmadéves alkalmazott közgazdaságtan alapszakos hallgató. 2013 februárjától látja el a Corvinus TV felelős szerkesztői pozícióját, előtte mint vágó és operatőr tevékenykedett a médiaközpontban. Márciustól szeretné megkezdeni a tematikus műsorok gyártását. Célja, hogy ezek a 4-6 perces adások tájékoztassák és szórakoztassák a diákságot. A csapatot teljes mértékben a Corvinus egyetem hallgatói alkotják.

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.


4

Közhír

Interjú Kiss Dáviddal, a BCE HÖK elnökével

„Mindannyian felelősséggel tartozunk a jövőnkért” � Papp Gergő

Kiss Dávidot, a Hallgatói Önkormányzat újraválasztott elnökét kérdeztük a tavalyi év munkájáról, valamint a következő időszakra kitűzött célokról.

Visszatekintve az elmúlt egy évre, miket tartasz 2012 legfontosabb eredményeinek? Elsőként azt, hogy sikerült megújítanunk a Hallgatói Önkormányzatot, mind szervezetileg, mind filozófiájában. Új alapszabályt fogadtunk el, amely alapján új testületek, szervezeti egységek álltak fel. Szerettük volna tisztázni az egyes szervezeti szintek viszonyát is, a döntéshozatali mechanizmusokat pedig hatékonyabbá tenni. Ezért egy alapvetően egységes HÖKöt hoztunk létre, amelynek kari és campus-szinten a saját ügyeiket tekintve autonóm részönkormányzatai vannak. Azt hiszem, a 2012es év már bizonyította, hogy ez az új struktúra eredményesebb a korábbinál. Itt említeném meg a Corvinus Hallgatói Médiaközpontot is, amely méltó gazdájává vált az egyetemi sajtónak. Ezzel

a szervezeti háttérrel vágtunk bele a munkába, ami akadt bőven… A „hétköznapi” tevékenységünkön kívül nagy szerepet vállaltunk az országos ügyekben és az egyetem melletti kiállásban is. Nagyon nehéz politikai és gazdasági helyzetben vészeltük át az elmúlt évet, és büszke vagyok rá, hogy a hallgatók mindent megtettek az egyetem egyben maradása és sikeres működése érdekében. Egyetemünk nyerte el a 2013-as EFOTT fesztivál szervezési jogát. Mik a célkitűzések, milyen házigazda lesz a Corvinus? Céljaink közt hatványozottan szerepel, hogy a fesztivál visszakapja turisztikai jellegét, ez ugyanis az utóbbi időben kissé háttérbe szorult. Ennek érdekében bevonjuk a régió településeit, akik illusztrálják a környék kultúráját. Emellett

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.

a civil–közéleti szférára is nagy hangsúlyt fektetünk. A megújúló civil faluban többek között diákszervezetek, valamint országos és helyi érdekeltségű egyesületek ismertetik majd tevékenységüket. A tervek szerint a fesztiválon bemutatkozik a Magyar–Olasz Kulturális Évad is egy igazi, itáliai hangulatot árasztó kávézóval, ahol közéleti beszélgetésekre, előadásokra is sor kerül. A hagyományokhoz híven a pártok ifjúsági szervezetei szintén jelen lesznek, a felsőoktatás- és ifjúságpolitika a közelgő választások miatt különösen fontos szerepet kap majd. Pezsgő kulturális és közéleti kínálattal készülünk tehát, aminek a keretei között, házigazdaként természetesen a Corvinus sokszínűségét is be szeretnénk majd mutatni. Sokszor került reflektorfénybe a Corvinus az elmúlt időszak diáktüntetései és tárgyalásai során, fórumok, sajtótájékoztatók voltak itt. Milyen hatással lehet mindez az egyetem megítélésére? Az elmúlt időszakban kettős minőségemben vettem részt a hallgatói képviseletben. Egyrészt a BCE HÖK elnökeként, másrészt a HÖOK elnökségi tagjaként. Ahogy már említettem, elnökként különösen nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy a Corvinus része legyen az országos hallgatói vérkeringésnek, hiszen ha végignézünk az elmúlt évtizedeken, mindig is fontos szerepet játszottunk a felsőoktatás világában. Ezért törekedtünk arra, hogy ismét vegyük ki a részünket a tüntetésekből és az események alakításából, sőt, ha kell, akár húzóereje is legyünk annak, ami történik. Örülök, hogy ez az elképzelés találkozott az egyetemi vezetés véleményével is. Valóban több alkalommal üléseztek itt a felsőoktatás jövőjéről tanácskozó egyeztető fórum

tagjai, mi pedig, a társadalomért is felelősséget vállaló hallgatók, igyekeztünk megmutatni, mennyire fontos nekünk az egyetemük. Mik a tervek a következő időszakra, mik a második elnöki ciklus programjának leghangsúlyosabb pontjai? Tavaly létrehoztunk egy új rendszert és közben persze személyi változások is akadtak. Ez az időszak tehát akkor is zaklatott lett volna, ha nincsenek ilyen nagy horderejű változások, de közben új rektora lett az egyetemnek, elcsatoltak tőlünk egy kart és a felsőoktatási reformok is dübörögtek – egyáltalán nem a legjobb irányba. A második év legfontosabb feladata az, hogy a rendszert finomhangoljuk, a hiányosságokat pótoljuk, a korrekciókat elvégezzük. Szeretném látni, hogy minden, amit megálmodtunk, valóban működik. Ezenkívül, hála a tavalyi év eredményes tevékenységének, 2013-ban számos igen fontos esemény kötődik

szorosan egyetemünkhöz. Az EFOTT mellett részt veszünk a Magyar– Olasz Kulturális Évad szervezésében és kommunikációjában, illetve vendégül látjuk az Országos Felsőoktatási Véradóverseny díjátadóját és a European Students’ Union elnökválasztó közgyűlését. Azzal, hogy ezeket sikerült a Corvinusra hozni, reményeim szerint erősítjük az egyetem presztízsét és társadalmi beágyazottságát. Természetesen újra és újra szembe találjuk majd magunkat kihívásokkal, miközben tovább dolgozunk oktatáspolitikai céljainkért, a gazdasági nehézségek miatt pedig az egyetem is komoly átalakítások előtt áll. Úgy hiszem, a HÖKnek bizony az is feladata, hogy ezekben részt vegyen: tapasztalatával, véleményével és támogatásával hozzájáruljon az egyetem és a magyar társadalom sikeréhez, hisz mindannyian felelősséggel tartozunk a jövőnkért. Ezt tesszük most is – és ezentúl is így fogunk cselekedni.

fotóK: Horváth Réka

2013-ban is: Évkönyv! � Pekoli Miklós

A

z évkönyvfotózás az idei tanévben sem maradhat el egyetemünkön; a bekerülés ingyenes, semmilyen kötelezettséggel nem jár, csupán pár pillanatra kell fényképező elé állni. A kötet karokra bontva tartalmazza a végzős diákok fotóit. Az idei kötet elkészítése is kezdetét vette, az első fotózás február 26-27-28-án zajlik majd egyetemünkön. A könyvben azok szerepelhetnek, akik

valamelyik képzési formát a 2012/13-as tanévben fejezik be a Corvinuson. A februári alkalmon kívül lesz még egy pótfotózás, ennek időpontja egyeztetés alatt áll. Ha végzős vagy, és nem szeretnél lemaradni egy ilyen vissza nem térő lehetőségről, akkor figyeld a plakátokat az egyetemen! A 2012-es évkönyveket az azt korábban igénylők nyugta ellenében már átvehetik a HÖK irodában. Ha valaki nem rendelt, de mégis szeretne vásárolni belőle, arra is van lehetőség.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


Közhír

5

Pályázz a Campus Hungary ösztöndíjra! � Papp Gergő

A Balassi Intézet által meghirdetett Campus Hungary ösztöndíj program keretében a hallgatók a világ összes országába pályázhatnak szakmai gyakorlatra, féléves részképzésre, csoportos és rövid tanulmányútra támogatásért.

A

2013. április 30. és 2014. augusztus 31. között felhasználható ösztöndíjra bármely aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató pályázhat, akinek legalább két lezárt szemesztere van, és a pályázott tevékenység munka-

A nagyobb egyetemeken, így a Corvinuson is sokszor tanácstalanul állunk, ha egyegy oktatót, tanszéket, irodát vagy tantermet keresünk. A felsőévesek is rendszerint „beguglizzák” a keresett neveket, és a kiadott eredmény, valamint a falakon található (sokszor közel sem egyértelmű) táblák segítségével próbálnak eljutni a kívánt célig.

A

KöZGÁZ! HÖK néhány éve elhatározta, hogy változtat ezen, az okostelefonok világában ugyanis nevetséges egyegy épületben bolyongani.

A megvalósítás folyamata 2012 őszén lezárult, a CID (Corvinus Informatikus Diákkör) és a HÖK együttműködésével elkészült az Unimap! Bár a rendszer fo-

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

tengerentúlra szeretnének eljutni a pályázat keretében. A pályázók kiválasztása a hallgató súlyozott féléves átlaga, tudományos tevékenysége és a munkaterve alapján történik. Előnyt jelent az OTDK-n elért helyezés, ha a hallgató a tevékenységéről blogot ír, élménybeszámolót készít vagy előadást tart, valamint ha tanulmányútja konkrét kutatási eredményekkel jár. A jelentkezés második fordulója február 10-től március 10-ig tart, az első fordulóval ellentétben most már 3-6 hónap hosszúságú külföldi részképzésre is van lehetőség pályázni. Az egyetem Campus Hungary koordinátora Veres Erzsébet, a Nemzetközi Iroda vezetője. Amennyiben az egyetem meglévő kapcsolatait kihasználva szeretnétek pályázni, forduljatok hozzá bizalommal. A program szervezői 2013. február 21-én, 14.50kor tartanak tájékoztatót a Corvinus egyetem E épületének I-es előadójában, a részletes felhívás pedig megtekinthető a www. campushungary.hu honlapon.

Egyetemi ösztöndíjak

Vége a felesleges bolyongásnak � Pekoli Miklós

nyelvén legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik. Bár a program a világ ös�szes országába szól, kimondatlan célja az Erasmus programon kívüli hallgatói mobilitás támogatása, így nagyobb esélyekkel indulnak akik Ázsiába, esetleg a

� Kiss István

lyamatos fejlesztés alatt áll, sok funkció már működőképes; lehet teremre, szervezeti egységre és személyre is keresni. A felület interaktív és látványos: a Sóház teljes egészében, az E és a C épületek öt, illetve hét szintje böngészhető. Sajnos egyelőre csak az egyetemi gépekről és a belső wifihálózatra (Cornet-EAP, Cornet) kapcsolódott eszközökről érhető el, azonban a közeljövőben reményeink szerint integrálódik majd az SSO-rendszerbe (csakúgy, mint a Moodle).

J

elenleg a Kiemelt Kari Tanulmányi Ösztöndíj pályázat zajlik a Közgáz Campuson. A pályázatok leadási határideje: 2013. február 15. Bővebb információ és a pályázati kiírás megtalálható a Diákjóléti Bizottság oldalán (http://djb. uni-corvinus.hu/). A 2012/2013-as tanév tavaszi félévére vonatkozó Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás, Tankönyvtámogatás már pályázható. A pályázatokkal kapcsolatos minden információ – beleértve a pályázati kiírást, a határidőket és a szükséges igazolások listáját – elérhető az edjb. uni-corvinus.hu oldalon. A

jelentkezési határidő mindegyik szociális alapú ösztöndíj esetében: 2013. február 20. 23:59. Az érvényes pályázás feltétele a jelentkezési határidőig a pályázati rendszerben a jelentkezés kitöltése és véglegesítése, majd az eredeti és aláírt pályázati kivonat, továbbá az igazolások egy részének eljuttatása személyesen vagy postán (amelynél a jelentkezési határidő feladási határidőt jelent) az Egyetemi Diákjóléti Bizottsághoz. Aki TDK dolgozatot szeretne leadni, a jelentkezési határidő: 2013. február 18., a dolgozatokat pedig 2013. március 25-ig kell majd leadni. További információ a http://tdk.uni-corvinus.hu/ honlapon található.

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.


6

Közélet

Dunán innen, s Dunán túl � Simon Szimonetta

A Duna egyik és másik oldalán sem kön�nyű a hallgatóságot tanrenden kívüli előadás okán a campuson tartani. A BME Liska Tibor Szakkollégiuma mégis minden évben kísérletet tesz erre nyolcéves múltra visszatekintő rendezvényével, és Liska Tibor Szakmai Hetek néven ismét üdvözli régi és új vendégeit. Dunán innen, s Dunán túl.

A

korábban Gazdasági és Menedzsment Szakmai Hetekként ismert, minden év februárjában megrendezett előadássorozat a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának legnagyobb, hallgatók által szervezett szakmai programja. A szakkollégistákból álló szervezőgárda minden évben a hagyományteremtő elődök alapvetéséből indul ki: szükség van azokra a másfél órákra, amelyek képesek megmutatni a tankönyv ízű közgazdaságtan izgalmasabb vetületeit. Az elmúlt majd’ egy évtized illusztris előadói névsora – benne többek közt olyan szaktekintélyekkel, mint

Simor András, Király Júlia vagy Mérő László – garanciát jelent a kiváló szakmai színvonalra. A szervezők célja a tematika kialakítása során minél szélesebb hallgatói réteg számára érdekes, vonzó program összeállítása. Ennek jegyében a pénzügyi és közgazdaságtani témájú előadások mellett számos példa volt már pszichológiai, szociológiai, gazdaságpolitikai, környezetgazdaságtani kitekintésre. S nemcsak a téma, a keretrendszer is változatos: az idő jelentős részében egyirányú kommunikációval jellemezhető hagyományos előadások sorát viták, panelbeszélgetések, a múlt

Két éves a KDSZ! � Holjencsik Sophie

A KDSZ – Közgazdászok a Közpolitikában egyetemünk egyik legfiatalabb diákszervezete. Jelenleg 50-60 alap- és mesterszakos hallgatót számlál. Idén januárban ünnepelték a tagok a szervezet második évfordulóját. Ebből az alkalomból beszélgettünk a szervezet szakmai alelnökével, Golovics Józseffel. Mi motiválta a szervezet megalakítását, kivel indult a KDSZ története? 2011-ben kezdődött minden, Vers Ádám, későbbi elnök és néhány közgazdálkodás és közpolitika mesterszakos hallgató kezdeményezésével. A Közszolgálati Diákszervezet létrehozását legfőképpen az motiválta, hogy még nem volt az egyetemen kizárólag szakpolitikákkal, kormányzati te-

vékenységgel diákszervezet.

foglalkozó

Milyen fejlődésen ment keresztül a szervezet? Voltak nagyobb változások? Saját munkámon keresztül is tapasztalom, hogy mekkora fejlődésen ment keresztül a szervezet, hiszen sok mindent sikeresen indítottunk el, gondolok itt a különféle szakmai programok-

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.

évben pedig egy gyárlátogatás is színesítette. Hogy idén mire lehet számítani? A rendezvény fővédnökének, Király Júliának február 25-i nyitóelőadása után vendégünk lesz Schöpflin György, az Európai Parlament tagja, a London School of Economics egykori politológusprofesszora,

aki Magyarország jelenlegi brüsszeli megítélésével kapcsolatos tapasztalatairól beszél. Az érdeklődő beülhet Geszti Péter előadására marketingről, sikerről, a mindig újító szellem válságkezelési stratégiájáról, és meghallgathatja a közel 24 000 rajongóval rendelkező Hollywood Hírügynökség blog szerzője,

ra. Az egyik legnagyobb változás volt tavaly ősszel, amikor az „első generáció” lediplomázásával a tagság lényegében kicserélődött. A jelenlegi félév nagy kihívása lesz a külső megjelenés és a marketing erősítése, hogy még több hallgató megismerjen minket.

adásokból állnak majd, hanem különféle workshopok, modellezések és viták fognak váltakozni.

A következő szemeszterre milyen kurzusokat terveztek? Első programunk egy földpolitikai konferencia lesz, emellett pedig három kurzust indítunk: oktatáspolitika és nyugdíjrendszer kérdéskörében fogunk vizsgálódni, illetve folytatódik a már tavaly is sikeres Szakpolitikák szakértői című kurzusunk, ide a közszférából hívunk szakembereket, akik szakterületük aktuális kérdéseit vetik fel előadásaikban. Nagy újítás, hogy a kurzusok nem csupán elő-

Hogyan ünneplitek a kétéves évfordulót? A szemeszter első felében lesz egy „KDSZ-nap”, ahol

Szirmai Gergely történeteit – ahogy ő hívja – az álomgyár szörnyszülötteiről. A környezeti kérdések és a mérnöki szemlélet iránt fogékony hallgatóknak szól a Paksi Atomerőmű bővítése kapcsán létrejövő kerekasztal-beszélgetés, amelyen a kérdéskört minél több dimenzióban szeretné a szervezőgárda a hallgatók elé tárni. A Paks II. Zrt. vezérigazgatója fog beszélgetni Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének igazgatójával, valamint Magyar Emőkével, az ÖKO Zrt. munkatársával. A múlt év tavaszán ötödik születésnapját ünneplő Szakkollégium lelkes csapata saját hagyományainak ápolása mellett törekedett a fejlődésre és megújulásra, valamint nem feledkezett meg kezdeti célról sem: alternatívát kínálni a hallgatótársaknak a szabadidő értelmes és élvezetes eltöltésére. További információk a www.szakmaihetek.hu-n, és a Liska Tibor Szakkollégium Facebook oldalán! előadásokra, vitára és egy fogadásra kerül majd sor. A kétéves évforduló egy nagy mérföldkő számunkra, mert az egyesület a semmiből indult 2011 januárjában, és két év alatt egy jól működő, dinamikus és fejlődőképes diákszervezetté nőtte ki magát.

fotó: Bóta Nikolett

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


7

Közélet HVG Állásbörzén az Effemine � Zsargó Zsófia

Az Effemine – Egyesület a Fiatal Nőkért az idei évet is nagy lendülettel kezdi: a félév elején egy nagyszabású projektbe kezdünk, közben pedig a nagyközönségről sem feledkezünk meg, hiszen ismét saját standdal jelenünk meg a HVG Állásbörzén.

T

avaly nagy lépés volt az Egyesület életében, hogy immáron a hatodik generáció tagjait köszönthettük. A karácsonyt már együtt ünnepeltük, és az ajándékokat is egyre több kéz csomagolta a Cipősdoboz Akció keretében. Februárban Ti is találkozhattok az egyesülettel a HVG Állásbörzén. A SYMA csarnokban már második alkalommal állíthatunk saját standot a Női sarokban, ahol színvonalas szolgáltatásokkal állunk az érdeklődők rendelkezésére. Tavaly nagy sikert aratott mindhá-

rom programunk, így idén is két napon keresztül, február 26-án és 27-én állunk az álláskeresők rendelkezésére. Protokoll és stílustanácsadással segítünk azoknak, akik az első állásinterjúra készülnek, és bizonytalanok öltözködési, illetve protokolláris kérdésekben. A recept egyszerű: vessünk egy pillantást ruhatárunkra – készen állunk az állásinterjúra? Az Egyesület stílus- és protokoll-gyorstalpalója segít kiválasztani a megfelelő megjelenést a hatásos első benyomáshoz. Standunknál vendég pszichológusaink közremű-

ködésével egy-egy teszt segítségével ismerheted meg érzelmi intelligenciád, vagyis az EQ-d bizonyos aspektusait. Az érzelmi intelligencia nagyon fontos tényező lehet a pályaválasztásnál, az álláskeresésnél, vagy a munkahelyi kihívások megoldásában. Hogy mennyire jársz jó úton a karrierválasztásodban, illetve hogy hogyan is tudod kezelni a munkahelyi stresszt, erre most nálunk választ kaphatsz. Az érdeklődők nagy számára való tekintettel idén is előzetes bejelentkezés szükséges mindkét programra – ezt a HVG Állásbörze weboldalán teheted meg. Hogy az Effemine-ségből is adhassunk, az érdeklődőknek megterveztük a Női karrier útvonalat, mivel napjainkban a munkaadók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a női karrierutat érintő célkitűzések és megoldások kidolgozására. E tendencia fényében állt ös�sze nőknek szóló útvonalunk, amely összefogja a kiemelkedő női programokkal rendelkező kiállítóinkat. A kiemelt kiállítók listája pedig megtalálható az Effemine standjánál; hogy elindulhassunk az úton a siker felé. Immáron pedig sokadik alkalommal előadót is köszönthetünk az állásbörze színpadán. Idén Schäffer Erzsébet, Pulitzer-díjas újságíró, író, publicista fogadta el meghívásunkat, hogy meséljen életútjáról és sike-

reiről, sikermenedzsmentről női módra. Márciusban indítjuk első, nagyszabású programunkat, amelyben nyitunk a fiatalabb generáció felé. A Generációs Kötelék elnevezésű kezdeményezésünk célja, hogy valamit átadhassunk a felsőoktatás kihívásai előtt álló lá-

nyoknak abból, amit mi magunk már megtapasztaltunk az egyetem falai közt. Reméljük, a későbbiekben jó hírekkel szolgálhatunk majd a Generációs Kötelék beindításával kapcsolatban, de addig is minden érdeklődőt várunk a HVG Állásbörzén!

Felvételi az ENSZ Modell Diákegyesületnél! � Holjencsik Sophie

A

Magyar ENSZ Modell Diákegyesület konferenciáin az ENSZ és más nemzetközi szervezetek tárgyalásait modellezik. A résztvevő diákoknak döntéshozó politikusok szerepébe kell képzelniük magukat. Tét nélkül kipróbálhatják, milyen érzés egy komoly tárgyaláson részt venni, és hogy mennyire

tudják érdekeiket érvényesíteni. A Magyar ENSZ Modell Diákegyesületbe egészen március 15-ig lehet jelentkezni, a jelentkezési lapot a szervezet honlapján, a www. enszmodell.hu címen érhetitek el. A következő limitált részvételű BPMUN konferencia április elején lesz, mindemellett több érdekes előadás és program is várható a félév során.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.


8

Közélet

Elmés gondolat, szellemes beszélgetés vagy izgalmas előadás?

� Takács Ádám

V

annak hetek, amikor semmi nem jön össze. Amikor úgy érzed, túl sokat vállaltál. Próbálod összeírni a teendőket, beosztani a napokat, az órákat és a perceket, de tudod, hogy már késő. Az ég beborul és esni kezd, Te pedig, bár próbálsz küzdeni és elkerülni minden esőcseppet, titokban mégis reméled, hogy történni fog valami, és kitisztul az ég.

Ilyenkor sokszor elég egy elmés gondolat, egy szellemes beszélgetés vagy egy izgalmas előadás, hogy felismerd, milyen apróságok nőnek megoldhatatlannak látszó problémává, míg az igazán fontos dolgokon nincs időd gondolkodni. A Forum Corvinumnak köszönhetően tavasszal minden héten lesz legalább egy olyan alkalom, mikor elmés gondolatok és szellemes beszélgetések során tanulhatsz meg nevetni a

problémákon, miközben jobban megismered önmagad és fejleszted a kommunikációs képességeidet. Előadásaink és szemináriumaink során lehetőséget adunk a nyilvános beszéd gyakorlására, valamint vitakultúrád, érveléstechnikád, prezentációs készségeid fejlesztésére is, miközben szórakozva sajátíthatod el a közösségi interakciók és a konfliktuskezelés fortélyait. A Forum Corvinum csapata mindezt elképesztően

izgalmas és sokszínű programmal teszi lehetővé. Light néven folytatjuk olyan előadások és szemináriumok szervezését, amelyek során ismert és elismert médiaszemélyiségek beszélnek saját tapasztalatikról, a sikerhez vezető útról és a kommunikáció, valamint a magabiztos fellépés fontosságáról. A Light keretein belül vendégünk lesz Gundel Takács Gábor, Csernus Imre és Spitzer Gyöngyi is.

Core néven elindul a vállalati kommunikációra és a pályakezdőkre váró kihívásokra fókuszáló előadássorozatunk, amely során többek között a PriceWaterhouseCoopers, az OTP Bank, a Coca-Cola és a Microsoft szakértői életre szóló jó tanácsokkal látják el az érdeklődőket. “Forum Corvinum a tárgyalóteremben” címen jogász hallgatóknak és ügyvédbojtároknak szóló programsorozatot indítunk, amellyel a szakma gyakorlati oldalának megismerésében és a megfelelő kommunikációs készségek elsajátításában nyújtunk segítséget. Eközben megkezdi munkáját a Forum Corvinum középiskolai programja, a sChOOL is, amelynek célja a középiskolások kommunikációs készségeinek fejlesztése, és a diákok egyéni kompetenciáinak fejlődését szolgáló, kooperatív oktatásszervezés terjesztése Magyarországon. A programjainkkal és közösségünkkel kapcsolatos legfrissebb hírekért és információkért kövesd Facebook oldalunkat! Fejlődj velünk! Fejlődj nevetve!

AIESEC tagsági program Ha szeretnél egy inspiráló közösség tagja lenni, gyakorlati tapasztalatot szerezni, és megvalósítani ötleteidet egy nemzetközi szervezetben, akkor jelentkezz most az AIESEC Közgáz tagsági programjába!

Meghívó

További információért látogass el információs estjeinkre február 18án és 19-én 18:00-kor, a főépület III-as előadóba, ahol tagjaink mesélnek arról, hogy mivel foglalkoznak az AIESEC-ben, és miért választották szervezetünket. Jelentkezni a http://bit.ly/aiesectagsag13tavasz címen tudsz.

� Hankiss Laura

Kedves Elsősök! Idén is elérkezett a felvételi időszak a Fiatal Autonóm Közgazdászok Társasága Szakkollégiumban. Gyertek el infóestünkre február 27-én, 18:00-kor a Központi Könyvtár üvegfalú termébe, ahol megismerhetitek szervezetünket!

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


DIÁKHITEL

A

megújuló felsőoktatási rendszer bevezetésével a diploma megszerzése az eddiginél nagyobb anyagi ráfordítást igényel a felsőoktatásban résztvevő diákok és családjuk részéről. 2013. január 1-től pozitív változás, hogy a szabad felhasználású Diákhitel1 kamatlába a hazai diákhitelezés történetében az eddigi legalacsonyabb szintre, 7,75%-ra csökkent; a kizárólag képzési díjra fordítható Diákhitel2 kamata változatlanul alacsony 2% maradt. A felsőfokú végzettség megszerzése ma komoly anyagi terhet ró a családokra, melynek felismerése hívta életre a Diákhitel2 konstrukciót, mely kötött felhasználású hitelként kizárólag a képzési díjra fordítható, azaz közvetlen a diploma megszerzésére irányuló befektetés. Az új hitelkonstrukciót csak 35 év

alatti állami részösztöndíjas és önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatók vehetik igénybe. A Diákhitel2 felvehető összege a képzési költségekhez rugalmasan igazodik, azaz a felvehető összegnek nincsen felső határa. A Diákhitel Központ az igényelt összeget közvetlen a felsőoktatási intézményeknek utalja, így a hitel valóban a képzés finanszírozását szolgálja. A kötött felhasználású Diákhitel kamata rendkívül kedvező: az ügyfelek által fizetendő kamat évi 2%, a kamat fennmaradó részét pedig az állam átvállalja. A Diákhitel2-vel párhuzamosan a szabad felhasználású Diákhitel konstrukció is tovább él, melyet az állami ösztöndíjas, részösztöndíjas, önköltséges, valamint a korábban államilag finanszírozott és költségtérítéses képzésben tanuló hallgatók egyaránt igényelhetnek.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

A Diákhitel visszafizetési feltétele maximálisan illeszkedik a fiatal egyetemisták és pályakezdők speciális élethelyzetéhez. Úgy kínál pénzügyi segítséget az egyetemi évekre, hogy törlesztését csak annak befejezését követően, azaz a hallgatói jogviszony megszűnését követő negyedik hónaptól kell megkezdeni. A törlesztő­ részlet a törlesztési kötelezettség kezdeti két évében a minimálbér alapján kerül meghatározásra, így nem jelent terhet a munka világába fris-

sen belépő fiatalok számára. A visszafizetendő összeg nagysága nem emelkedik meredeken a törlesztés harmadik évétől sem, ugyanis a törlesztő­ részlet alapját a két évvel azelőtti jövedelem képezi. A kötött felhasználású Diákhitel kötelező törlesztési hányadai a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontjában fennálló tartozás függvényében 1 millió forintig 4 százalék, 1 000 0001 és 2 millió forint között 5 százalék, 2 000 001 és 3 millió forint között 7 százalék, 3 000 001 és 4

9

millió forint között 9 százalék, míg 4 millió forint felett 11 százalék. Mind a szabad, mind a kötött felhasználású Diákhitel igénylése kifejezetten egyszerű. A szükséges nyomtatványt a Diákhitel honlapjának internetes hitel­ ügyintézési felületén, a Diákhitel Direkten (www. diakhiteldirekt.hu) lehet kitölteni, amelyet kinyomtatva és aláírva a Diákhitel Központ partner pénzintézeteiben, takarékszövetkezetekben, postahivatalokban és felsőoktatási intézményekben lehet leadni.

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.


10

katedra

Biztonságban online vásárláskor is � Nyéki Júlia

B

izonyára mindannyian vásároltatok legalább egyszer vonatjegyet utazás előtt online, vagy könyvet karácsonyra, esetleg tavasszal egy új Converse cipőt az eBayről. Sokan azonban szkeptikusak az internetes vásárlással szemben. Nem tudják, nem értik, hogy mi zajlik a háttérben, és sajnos egyre gyakrabban hallani adathalász weboldalakról, csalókról, ellopott kártyaadatokról, ezért természetesen mindenki félti a virtuális világban pihenő vagyonát. Magyarország egyik elismert online banki tranzakciókkal foglalkozó cégének munkatársainak segítségével boncolgattuk a biztonságos vásárlás részleteit. Bankkártya adatokat világszerte csak azok a cégek kezelhetnek, akik rendelkeznek a kártyatársaságok, például a Visa és MasterCard által előírt tanúsítvánnyal. Ez a tanúsítvány a PCI DSS (Payment Card Data Security Standard). Ahhoz,

hogy egy cég megkaphassa ezt a jogosítványt, létre kell hoznia a lebonyolításhoz szükséges rendszert, a programozói háttért, ki kell építenie az informatikai infrastruktúrát és a fizikai biztonsági szolgálatot. Egy független ellenőrző szerv ezután egy részletekbe menő, több tízezer eurós kontroll során, körülbelül egy héten át kutatja a rendszer réseit. Ha minden biztonságosan működik, kiállítják a tanúsítványt, amellyel egy éven keresztül bekérhetik, tárolhatják, tehát kezelhetik a bankkártyák adatait. Egy év elteltével aztán meg kell újítaniuk ezt az engedélyt. A procedúra komolysága és anyagi vonzatai miatt ez csak azoknak éri meg, akik az ezzel generált szolgáltatást értékesíteni tudják. A tanúsítvánnyal rendelkező cégeket (pl. OTP Bank, CIB Bank, Budapest Bank, K&H, Escalion) felkeresik az online forgalmazni kívánó kis-, közép-, és nagyvállalatok, akik integrálják a szolgáltatást. Majd

amikor a vásárló interneten keresztül szeretne vásárolni, a termék kiválasztása után a szolgáltató biztonságos weboldalán adja meg a kártyaadatait, majd a szolgáltató lebonyolítja a tranzakciót és megjeleníti az eredményt. A kereskedő a háttérben csak a tranzakció eredményét kapja meg (tehát az adatokat nem), majd ennek alapján teljesíti a megrendelést. Hogy mi, laikusok honnan tudjuk, hogy egy „biztonságos weboldalra” értünk, azt a böngészősávban csekkolhatjuk. Például a weboldal címe „https” szócskával kezdődik, ahol az „s” jelzi a biztonságos kommunikációt. Rögtön amellett szerepel a szolgáltatást nyújtó cég neve, amellett pedig egy kis lakat. Ezen feliratra kattintva a felugró ablakban számunkra is elérhetővé válik a biztonsági tanúsítvány. Talán a leírtak után még mindig sokan teszik fel a kérdést: ilyen egyszerű lenne? Tényleg biztonságban vagyunk? Lényegében, a

forrás: Europress fotóügynökség

vásárló szemszögéből nézve ez relatíve egyszerű. A kereskedő és a kártyaelfogadó intézet viszont a háttérben rengeteget dolgozik azért, hogy az adatok valóban biztonságban maradjanak. Ha véletlenül adathalászok áldozatául esnénk, és ismeretlen tranzakciót terhelnek számlánkra, még mindig ott a chargeback lehetősége. Itt a kártyát kibocsájtó bankot felkeresve visszaigényelhető a szerintünk jogtalanul levett összeg. A folyamat elindítására a terhelést köve-

tően általában hat hónap áll a rendelkezésünkre. A bankok a gyakorlatban ilyenkor semmit nem kérdeznek, rögtön visszautalják a kérdéses összeget, majd a terhelést intéző kereskedővel tisztázzák az esetet. Online vásárolni egyszerű, kényelmes és egyre biztonságosabb, de kétes eredetű oldalon, mint pl.: „Te vagy a szerencsés tizedik, nyertél egy iPhone-t” alapos körültekintés után sem érdemes bankkártyánk adatait megadni.

és a részletekről a kozgaz. bcehok.hu/veradas oldalon olvashattok bővebben, ahol egyéb hasznos információkat is találtok a véradásról. Itt még azonban nem ér véget a sor, ha szerencsések vagytok, még egy Nikon fényképezőt is nyerhettek. Megéri tehát eljönni, viszont ne feledkezzünk meg az egész verseny céljáról és létrejöttének okairól. A vérbankokban időnként fellépő vérhiány és a kialakult helyzet miatt egyre fontosabb, hogy minél több fiatal vegyen részt rendszeresen

véradásokon. Ha vért adsz, megmented három ember életét. Sajnos a fiatalok körében egyre kevesebben adnak vért, és ha ez a tendencia nem változik, súlyos következményei lesznek. A verseny keretei közt az országban tavaly közel 37 ezer ember életét mentettük meg mi, hallgatók közösen, és reméljük ez a szám ebben az évben is csak növekedni fog. Ehhez azonban szükség van Rád is! Gyere el február 19-20-21-én (Fővám tér 8. I. emelet, zsibongó) és segíts Te is!

Véres időszak elé nézünk � Oláh Gábor

M

int azt bizonyára tudjátok, a tavalyi évben a Budapesti Corvinus Egyetem nyerte az Országos Felsőoktatási Véradóversenyt. A megmérettetésen természetesen idén is indul egyetemünk,

azonban immár a verseny zászlóvivőjeként a tét sokkal nagyobb. Be kell bizonyítanunk, hogy nem csak megnyerni vagyunk képesek egy ilyen versenyt, hanem meg is tudjuk tartani az első helyünket. Továbbá célunk, hogy az előző év-

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.

ben elért eredményünket (tavaly a hallgatók 6,9%-a vett részt az eseményeken) feltornásszuk 10%-ra. A verseny nem gyerekjáték, kategóriánkban a legnagyobb egyetemek és főiskolák versenyeznek egymással és az előző évből okulva tudjuk, hogy a véghajrá még csak most kezdődik és bármi megtörténhet. Ezért, hogy minél többen kedvet kapjatok a részvételre, ebben ez évben új meglepetéseket találtunk ki Nektek. Ismét zsíros kenyérrel és kész teával várunk Benneteket, a következő véradáson belépőt nyerhettek a felezőre, valamint fődíjként kisorsolunk egy iPad 3-at a résztvevők között. A nyereményekről

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


katedra Vajon tényleg állami pénzelnyelő a felsőoktatás? � Hajdu Roland

Erre a kérdésre a választ dr. Gilly Gyula segítségével keressük, aki többek között az Oktatási Minisztériumban a Felsőoktatási Fejlesztési Világbanki Program igazgatója volt, egyike az első Diákhitel-konstrukció megalkotóinak, s nemrégiben a HÖOK siófoki vezetőképzőjén tartott előadást a humán tőke gazdaságpolitikai szerepével kapcsolatban.

A

z elmúlt hónapokban egyre több alkalommal lehetett azt olvasni a bejelentett forráscsökkentések mellett, hogy Magyarországnak nincs szüksége ennyi diplomásra: egyes szakokon túlképzés van, más szakokra nincs is igény, a frissdiplomások egyébként sem tudnak elhelyezkedni, és ha véletlen mégis, akkor sem olyan munkakörben, mint amire a megszerzett képesítések feljogosítanák – akkor pedig mi értelme van a diploma megszerzésének? Lássuk csak! A technológiai fejlődés folyamatosan keresletet támaszt a rugalmas, a széleskörű és a differenciált, illetve az alapvető készségek fejlesztése iránt. A specifikus ismeretek elavulhatnak, az általánosabb tudás, valamint az alkalmazkodó-

képesség eredményezi a szükséges munkaerőpiaci rugalmasságot, a versenyképességet. A diploma megkülönböztető értékű: a HR-es nem tudja első ránézésre megmondani, hogy ténylegesen megvannak-e a szükséges készségeid, de a diploma megléte megerősítésként szolgálhat, egyben nagyobb önállósságra, teherbírásra enged következtetni. Ennek köszönhetően a munkanélküliség a diplomások körében a legalacsonyabb, és természetes folyamatnak mondható, hogy az alacsonyabb képzettségűek kiszorulnak egyes betölthető pozíciókból, s azokat a felsőoktatásban végzettek veszik át. „A hallgatói létszám expanziója ellenére a diplomás jövedelemprémium nem csökkent” – szögezi le dr.

Gilly Gyula, tehát a korábban nem-diplomások által betöltött munkaköröket magasabb fizetés mellett végzik a felsőfokú végzettségűek. Ennek alapja a nagyobb hozzáadott érték a magasabb képzettség révén, s a munkáltatók igénye az önálló(bb) munkavégzésre, a problémamegoldó képességre, a szélesebb látókörre és a munkaerőpiac információs aszimmetriájának kiküszöbölésére. Vonjuk le a következtetést: a felsőfokú végzettség a legfontosabb „védőfaktor” a munkanélküliség ellen, és a technológiai fejlődés következtében felgyorsult világban is a diplomások tudnak a leginkább alkalmazkodni a változásokhoz. Magas foglalkoztatottsági és alacsony munkanélküliségi ráta, magasabb jövedelem és minőségibb életszínvonal, és még a várható élettartam is növekedik, az egészségi állapot is jelentősen jobb a felsőfokú végzettségűek körében. Nem változtat rajta az sem, hogy a tömegoktatás kialakulásával minőségromlás következett be. „A minőségromlás nem a megnövekedett részvételi arányban keresendő, hanem a hallgatói létszám növeke-

dését figyelmen kívül hagyó finanszírozásban.” – Tisztázza dr. Gilly Gyula, s nem tartja helyénvalónak, hogy a képzés összes költségét a hallgató térítse meg. Ha a képzésnek nem lenne semmilyen társadalmi haszna, hanem kizárólagosan egyéni javakat szolgálna, akkor ez indokolt lenne. Azonban esetünkben ez nem igaz: számos össztársadalmi előnye van a felsőoktatásnak, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Többek között megoldást jelenthet az elöregedő társadalmak problémájára: csökkenő aktív létszám és növekvő fajlagos produktivitás mellett elérhető ugyanakkora GDP, mint magasabb aktív létszám, ámde kisebb fajlagos produktivitás esetén. A magasabb jövedelmek értelemszerűen az adóforintok növekedésében is közvetlen szerepet játszanak, a fogyasztás generálásán keresztül pedig közvetve is. A javuló egészségügyi állapot következtében az egészségügy terhei is csökkenek. Gyakorta felejtik el azt is említeni, hogy egy felsőoktatási intézmény nemcsak meglévő ismeretek nyújt, hanem újakat is létrehoz. A kutatási eredmény „public good”-ként viselkedik, és éppen ezért nem is háríthatóak át a hallgatókra a kutatás-fejlesztés költségei. A K+F egyben a jövőbeli

fejlődést is biztosítja, a gazdaság fejlődési lehetőségeivel összefüggőnek is gondolják. Megjelenik a Nemzeti Stratégiatervben az innováció, mint Magyarország fejlődésének sarokköve, de a forráskivonások épp ellenkező célokat valósítanak meg. Eszmefuttatásunk végéhez közeledvén megválaszolhatjuk a kérdést, hogy szüksége van-e Magyarországnak a felsőoktatásra? „Igen, határozottan” – válaszolja dr. Gilly Gyula. – „Szükség van a felsőoktatás reformjára is, de nem jó az irány.” Válaszának alátámasztásául a korábbi felvételi statisztikák összevetését tekintettük meg, mely kimutatta, hogy a tavalyi évben a csökkentett keretszámnak köszönhetően tízezrek tűntek el a felsőoktatás világából. Megbecsülni sem lehet, hogy emiatt milyen károk keletkezhetnek, mint ahogy azt sem lehet tudni, hogy ezek a fiatalok milyen döntést hoztak meg: munkavállalás esetén alacsony végzettségük miatt veszélyeztetettnek számítanak a munkaerőpiacon, vagy választhatták a külföldi továbbtanulást is, aminek következtében többek között az elöregedő társadalom problémája fokozódhat. Beszélgetésünk napján még csak a levegőben lógott a keretszám újabb csökkentése, másnapra ez meg is történt…

és a kötvénykibocsátásról). Úgy látom, hogy az utóbbi időben a kormánytól megszokott verbális arbitrázs, azaz azonos fogalmak különböző jelentéstartalommal való párhuzamos használata veszített a jelentőségéből, a költségvetést és a gazdaságpolitikát kisebb mértékben érintő területekre szorult. Az ár-

folyamot gyakran rángató „kinnfenteseknek” szóló információk, azaz bennfentes, hangsúlyos szereplőknek a piacoknak szóló üzengetései is mintha megszűnőben lennének. A piacok mintha megnyugodtak volna, és várnának az MNB tavasszal megújuló vezetésére és a vele esetlegesen érkező adrenalinbombákra.

forrás: portfolio.hu

Euróárfolyam-elemzés � Fazakas Gergely

J

anuár-februárra a piaci szereplők jelentős része várta, hogy a forint/euró árfolyam átkerül a lélektani határt jelentő 300 forintos szinten. Megjegyezném, hogy bizonyára nem ez az árszint az, amely technikai támaszként funkcionált volna, hiszen az euró inkább a 285 – 290 forintos sávban mozgott előzetesen, és már ebből a sávból való kitörése is önmagát gerjesztő piaci gyengülést (vö. technikai alapon kezdett kereskedések) indukált. Az elmúlt pár hónap folyamataival ellentétben most határozottan bizako-

dó vagyok a forint árfolyamát illetően – bár nagyon egyértelmű okokkal nem tudom megindokolni, inkább megérzésekkel, halvány magyarázatokkal . A fő meglátásom, hogy a kormány mintha megfáradt volna az erősen vitatható gazdaságpolitikai lépései megtételében. Ebben a politikai ellenzék megerősödése, a túlságosan nagyszámú megnyitott frontvonal éppúgy közrejátszhatott, mint az oktatási politikában nem-várt hatásos ellenállás, a diákok és oktatók látványos, hatásos, és részeredményeiben sikeres fellépése is. Ennek sikerével az

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

árfolyam erősödését talán nehéz lenne magyarázni, hiszen az oktatási kiadások növelése a költségvetési bűvös 3% (2,7%? ,3,5%?) hiányt is erodálhatná. Ezzel szemben én úgy látom, hogy a tényleges arcvonalak megnyílása a kormányzatot is átgondoltabb, felelősebb gazdaságpolitikára készteti, és párhuzamosan józanabb, mértéktartóbb, felelősebb kormánypolitikusok előtérbe tolásával járt (lásd Klinghammer István felsőoktatási államtitkár színre lépése vagy a hos�szú idő óta a nyilvánosságot kerülő Martonyi János nyilatkozata az euróárfolyamról

11

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.


12

katedra

Egy pillanat a debreceni Nagyerdőért � Berza Zsuzsanna

A

mikor Debrecen neve elhangzik, mindenkinek a Virágkarnevál, a Református Nagytemplom és a Nagyerdő jut eszébe. Az utóbbi egy olyan téma, amivel úgy érzem, szükségszerű foglalkozni, mert a nagyfokú igénybevétel miatt fokozatosan romlik az állapota. Debrecen és a Nagyerdő elválaszthatatlan fogalmak, az erdő ittléte fontos szerepet játszott a város kialakulásában. Az Alföld leghíresebb erdeje, de sokan nem is gondolják, hogy a Nagyerdő jogilag Magyarország első természetvédelmi területe, pontosan 1939 óta van nyilvántartásban. Az akkor elsőként kijelölt 31 hektárból mára sajnos szinte semmi sem maradt. Idős fáit az ’50-es években kivágták, mindössze 7 hektárnyi területen találhatók már csak ősi egyedek. A kitermelt fák helyére ugyan fiatal tölgyeket ültetettek, de ezek közel sem azonos

értékűek az egykori erdővel. Területe folyamatosan csökken, az 1900-as évek elején 1360 hektár volt, ma az 1000 hektárt sem éri el. Örülhetünk, hogy még élvezhetjük jótékony hatásait, mert kialakulása óta számtalan fennmaradását hátráltató tényezővel kellett megküzdenie. A városi szövettel egységet alkotó erdőrész rohamosan pusztul, hiszen a természetközeli állapotot az antropogén hatások negatív irányba terelik. Gondolhatunk itt a legalapvetőbb problémára, az illegális hulladékok elhelyezésére, illetve azokra, amik felett az átlagember szeme átsiklik, de óriási károkat okoz. A közelmúltban a nagy területet érintő tarvágások és a fafajcserék veszélyeztették leginkább az erdőt. Eredeti társulása a homoki gyöngyvirágos kocsányos tölgyes. Komoly problémát okoz az erdő fenntarthatóságának szempontjából az ellenállóbb, igénytelen idegenhonos fajok elterjedése,

melyek a tarvágások helyén koncentráltan jelennek meg. Ezek a fafajok ugyanis nem tudják fenntartani az erdő eredeti állapotát, hisz más tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az eredeti társulás, így az őshonos élővilág is megbomlik, károsodik. A város terjedése nem csak területet hódít el az erdőtől, hanem előidézi

A vizsgaidőszak végeztével természetes, hogy a szervezetünk legyengült, és könnyebben ér el bennünket a meghűlés, rosszabb esetben az influenza. Szerencsére a méregdrága antibiotikumok és egyéb készítmények használata helyett a természet számos alapanyagot kínál nekünk orvosság gyanánt.

forrás: Europress fotóügynökség

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.

és a lágyszárúak fajösszetételét is befolyásolja. Régen nagyon gazdag cserjeszinttel rendelkezett a Nagyerdő, mára pedig sok helyen csak gyomok és csalánok élnek meg, ezáltal az értékes növényállomány fokozatosan csökken. Itt az ideje, hogy jobban odafigyeljünk a környezetünkre, mert nem csak a debreceni Nagyerdő kongatja a vészharangot. A zöldfelületek értünk vannak, mi is legyünk egy kicsit őértük.

fotó: Berza Zsuzsanna

Patika a szabad ég alatt � Jánoska Rita

a felszín alatti vizek csökkenését, így a talaj nagyfokú kiszáradásához vezetnek, amit a tarvágásokkal csak tovább fokoztak. A felborult egyensúlyt nagyon nehezen lehet csak helyreállítani, az őshonos növényzet pedig nem képes alkalmazkodni a megváltozott klimatikus viszonyokhoz, így a tévesen idetelepített tágtűrésű akác, fenyő, ostorfa, fekete dió és egyéb tájidegen fajok válnak uralkodóvá a kritikus területeken. A megváltozott faállomány a cserjeszintet

E

llenállóvá tehetjük szervezetünket például a kasvirágok kivonatával, melyhez Echinacea néven juthatunk hozzá, leggyakrabban cseppek vagy tea formájában. A növény jótékony hatását több száz évre visszamenő kutatások igazolják. Megállapítható, hogy megakadályozza a hialuronidáz enzim termelődését, így hatékony a különféle fertőzésekkel és vírusokkal szemben. Ezenfelül pozitív hozadéka, hogy a limfotikus rendszert is stimulálja, tehát méregtelenít. A kasvirág kivonata eltávolítja azokat az anyagokat a szervezetből, melyek a fertőzések leküzdése után maradnak a testben, így felgyorsítja a betegségekből történő felépülést. A növény hatóanyagai a fehérvérsejtek képződését

megsokszorozzák, melynek köszönhetően szervezetünk a legkülönfélébb betegségek ellen képes hosszú távon küzdeni, akár a rosszindulatú daganatok ellen is. Szintén kiváló és kézenfekvő antibakteriális és immunerősítő hatású növény a fokhagyma (Allium sativum). Gyógyhatása és jellegzetes illata azonos okokból adódik: több mint száz kéntartalmú vegyület található „húsában”. Fontos tudnivaló, hogy csak a nyers, szétzúzott fokhagyma lehet hatékony, hiszen az aprítás során felszabadul az allicin nevű anyag. Ez olyan elemeket tartalmaz, amelyek baktériumölő hatásuknak köszönhetően a bakteriális alapú megbetegedéseket gátolják, érrendszereink karbantartásában segítenek. Mézzel, citrommal fogyasztva nem állítom, hogy kiváló csemege, de mindenképpen hatékony.

Tavasszal, nyár elején érdemes lesz a következő szezonra előre gondolkozni, és olyan közismert és értékes gyógynövényeket gyűjteni, mint a hársfa virágát, kakukkfüvet, zsályát, borsmentát, citromfüvet, később esetleg csipkebogyót. Májusban virágzik a fekete bodza (Sambucus nigra), melynek sokrétű felhasználásából kevés esetben említjük, hogy a belőle főzött tea kitűnő nyákoldó, köhögéscsillapító, izzasztó és lázcsillapító. A szakemberek, egyetemünk gyógy- és aromanövények tanszéke, a vajákos asszonyok és az internet kimeríthetetlen forrása ezenfelül számos ötletet, költséghatékony megoldást ajánlhat nekünk. Véleményem szerint érdemes tehát ebben a témában tájékozódni, jobban elmélyedni az egészségünk védelmében.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


központ A KÖZGAZDÁSZ FÓKUSZ ROVATA

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.

Tüntetések és tárgyalások napról–napra � Molnár Gyula

December 5. \\ A kormány bejelenti az államilag finanszírozott felsőoktatási keretszámok drasztikus csökkentését.

December 6. \\ A tiltakozássorozat kezdete: a HÖOK sajtótájékoztatón ismerteti kiáltványát a keretszám-csökkentéssel kapcsolatosan, és a szénszünetre utalva

egy zsák szenet borít az NGM épülete elé. December 7. \\ A HÖOK az ügyről első ízben egyeztet az MRK, a PDSZ és a HaHa képviseletével.

December 10. \\ Több száz fős hallgatói fórum az ELTE-n. A HÖOK és a HaHa elfogadja közös hat pontját – e követelések mindmáig a kormán�nyal való tárgyalás

alapját jelentik. \\ A fórum után spontán szerveződő tüntetők elfoglalják a Petőfi hidat, majd a Corvinus, az ELTE BTK és a Parlament előtt elvonulva a Lánchidat is. A mene-

Emmi: Emberi Erőforrások Minisztériuma ESU:

European Students’ Union

FDSZ: Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete HaHa: Hallgatói Hálózat HÖOK:  Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája KiHa:

Középiskolai Hálózat

MRK:

Magyar Rektori Konferencia

Nftv.:

Nemzeti felsőoktatási törvény

NGM:

Nemzetgazdasági Minisztérium

OFEF: Országos Felsőoktatási Egyeztető Fórum OHA:

Oktatói Hálózat

PDSZ: Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete PSZ:

forrás: MTI

tudományegyetemeknek is. A miniszterelnök pedig kijelentette, hogy önfinanszírozó felsőoktatást szeretne – holott aki kicsit is konyít az oktatáspolitikához, az tudja, hogy ilyen állat nem létezik. Mindezek az események hidegzuhanyként érték mind a jelenlegi, mind a jövendő egyetemi hallgatókat, akár csak az egyetemek vezetését. Már a bejelentés másnapján megmozdultak a hivatalos érdekképviseleti szervek, és különös módon a civil szférából is meglepő gyorsasággal érkezett válasz a kormány intézkedéseire. A HaHa és az OHA unortodox eszközökkel, de alapvetően jó célért, a felsőoktatás érdekében kezdte meg tevékenységét. A sajtóban igen sok furcsaság, pontatlanság, sőt,

olykor rosszindulatú valótlanság jelent meg az elmúlt két hónap eseményeiről. Való igaz, hogy a tüntetések, hallgatói fórumok és ke­r ek­a sz tal-tárgyalások körül néha felütötte a fejét a zűrzavar, de spontán rendezvényeknél ez elkerülhetetlen. Az országos sajtó azonban pontosan ezeket az apró hibákat felnagyítva igyekezte diszkreditálni a hallgatók és oktatók tiltakozását, miközben elhallgatta az alternatív javaslatokat és kompromisszumokat, amelyek a HÖOK, a HaHa, a szakszervezetek és a rektorok egyetértésben tártak az oktatási államtitkárság elé. Ezzel egy olyan széles körű koalíció jött ráadásul létre, ahol részben ellenérdekelt felek találtak közös nevezőt, ami pedig nem

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

más, mint a versenyképes és stabil felsőoktatás. A Budapesti Corvinus Egyetem több alkalommal is az események középpontjába került. A nyomtatott és elektronikus sajtót is bejárta a kép, amint Kiss Dávid HÖK-elnök a tüntetőkkel tárgyal a bezárt északi bejáratnál december 12-én. Azt azonban senki sem mondta el, hogy a tervezett hallgatói fórumot nem felsőbb utasítás miatt nem tarthatták meg, hanem mert a tüntetők kitérőt tettek az NGM és a Parlament felé, így pedig este tíz óráig nem lehetett volna megtartani a hallgatói fórumot – pedig közismert, hogy a Közgáz Campus épületeiben tíz után senki sem tartózkodhat. Az már csak hab a tortán, hogy a tüntetés-

Pedagógusok Szakszervezete

be időközben látványosan nem oda tartozó személyek is bekapcsolódtak (ők ugráltak át a Parlamentet övező virágládákon is), az ő beengedésüket pedig jóérzésű ember nem vállalhatta magára a műemléki védettségű Fővámpalotába. Az sem volt igaz, hogy a HÖOK merő udvariatlanságból állt föl a tárgyalóasztaltól december 18-án az Emberi Erőforrások Minisztériumában. A jegyzőkönyvekből visszakereshető, hogy adott tárgyaláson Balog Zoltán miniszter a felsőoktatásban kialakult helyzetért a Gyurcsány-kormány mellett a HÖOK-ot tette felelőssé, illetve kitért arra, hogy az államadósság magas szintje szintén a HÖOK felelőssége. Mivel érdemi kérdések megvitatására nem került sor, ezért szakadt meg a tárgyalás, de ez nem egyoldalú döntés volt a HÖOK részéről. Téves volt az a híradás is, miszerint áll a bál a HaHa és a HÖOK között. Való-

jában az apró súrlódások ellenére folyamatos volt az együttműködés és egymás segítése. December 22-én például Fatér Ambrust, a HaHa egyik prominensét nem akarták beengedni az Emmibe az aktuális tárgyalásra. Ekkor Nagy Dávid, a HÖOK elnöke ott helyben kinevezte Fatér Ambrust a HÖOK elnöki megbízottjának – csak arra a napra. Így végül is a HaHa is megjelenhetett a tárgyaláson. Igaz ugyan, hogy az egyes szervek más háttérrel és más célokkal rendelkeznek. A HÖOK nem viselkedhet ugyanúgy, ahogy a HaHa. De az Oktatói Hálózatnak is más a logikája, mint mondjuk a Magyar Rektori Konferenciának. Azonban csak az egységes fellépés és az érdekközösség vállalása garantálhatja, hogy a tiltakozássorozat végül meghozza a gyümölcsét, és az Orbán-kormány eláll a forráskivonástól és a felsőoktatás kapkodó átalakításától.

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.


14

KÖZPONT

tet a HÖOK és a HaHa közösen vezeti.

December 15. \\ Orbán Viktor miniszterelnök rejtélyes körülmények között egyeztet fiatalokkal az Ötkert nevű szórakozóhelyen, majd YouTubeüzenetben bejelenti: nem lesznek keretszámok.

December 12. \\ Kétezer fős HÖOK-demonstráció a BME főépületében. A tüntetők az NGM épülete elé, majd a Parlamenthez vonulnak. A tüntetés után a Kossuth téren és a Fővám téren kisebb atrocitásra kerül sor.

December 16. \\ Balog Zoltán minisz-

ter sajtótájékoztatón jelenti be hivatalosan, hogy a kormány eltörli a keretszámokat. Kiderül, hogy az előző napi romkocsmás találkozón Orbán Viktor a Fidelitas képviselőivel egyeztetett. December 17. \\ Az Országgyűlés egy reggel benyújtott ja-

vaslatra rendkívüli gyorsasággal, fél nap alatt módosítja a Nftv.-t, és eltörli a keretszámokat. \\ A Humán Platform tüntetése után több ezres tömeg vonul a Magyar Rádió elé, ahol a hallgatók hat pontjának beolvasását követelik. Ez végül módosított verzióban megtörténik.

„Semmit rólunk, nélkülünk” � Muck Ferenc

2012. január 20-án a kormány bejelentette a keretszámok csökkentését és a kizárólag önköltséggel induló szakok listáját. Azon a napon törtek össze a jogászi, közgazdászi babérokra törő – az előző évekhez képest szinte teljesíthetetlen követelményekkel és az önköltséggel nem bíró – érettségizők álmai.

É

állami férőhelyek számát azon a 16 szakon, amelyen korábban csak önköltséges formában lehetett volna tanulni. A legkiválóbbak számára lehetővé tették az ingyenes képzést – az úgynevezett „minimum ponthatárok” megállapításával –, sőt, a kormány ígéretet tett arra, hogy ha túl magasnak bizonyulna a bekerülési limit, a felvételizők 10-20 százaléka ingyen tanulhat majd. A részmegállapodás eredménye a január 31-én megalakult Felsőoktatási Kerekasztal is, ahol többek között a hallgatói szerződésről szóló kérdéseket tárgyalják tovább. A társadalmi nyomás hatására tehát a kormány mintha meghallotta volna az egyetemisták szavát, és reménykedjünk, hogy előbb-utóbb a „semmit rólunk, nélkülünk” elv is érvénybe léphet.

PRO

n is akkor tettem le a matúrát, és reménnyel telve vártam az esetleges megmozdulásokat, egyezkedéseket. A híreket azonban mintha hazánk apátiába hajló politikai kultúrája által megfertőzött, közömbös fülek hallották volna meg, mintegy tudomásul véve a felsőoktatást sújtó, kétségbeejtő módosításokat. 2012 decemberében immár egyetemistaként figyeltem az eseményeket: új közoktatási törvény és drasztikus mértékben lecsökkentett keretszámok

„díszelegtek” a címlapok hasábjain, amelyre diáktársaim tüntetéssorozattal válaszoltak. A kérdésre, hogy vajon volt-e értelme a megmozdulásoknak, vagy mindez csak a közlekedés megbénítására volt képes, pár hét elteltével megkaptuk a választ: a kormány tárgyalóasztalhoz ült az Emberi Erőforrások Minisztériumával, a HÖOK-kal és a Magyar Rektori Konferenciával. A tárgyaló felek nyolc pontból álló részmegállapodást írtak alá, amelyben megállapították az

Körkérdés | Befolyásol-e a felvételi jelentkezésben, hogy

Varga Panna Révai Miklós Gimnázium, Győr 11. évfolyam

Nagyban befolyásolja a felvételimet ez a döntés, ugyanis korábban a keretszámcsökkentés hatására elkezdtem érdeklődni a külföldi képzések iránt is, főleg a bécsi egyetemeket néztem meg. Így viszont csak hazai felsőoktatási intézményekbe adom be, első helyen a Corvinusra.

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.

Misti Evelin Raoul Wallenberg Humán Szakközépiskola 13. évfolyam

Engem nem befolyásolt az állami férőhelyek bővítése, mert még nem döntöttem el, hogy Magyarországon vagy pedig külföldön szeretnék-e tanulni. Viszont, ha a későbbiekben kapnék egy külföldi állásajánlatot, akkor nem szeretném, hogy a röghöz kötés miatt ne tudjak élni vele.

Kursinszki Krisztina Karinthy Frigyes Kéttannyelvű Gimnázium 12. évfolyam

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


KÖZPONT \\ Az ELTE főépületében egyeztet a HÖOK és az MRK. A HÖOK javaslatára a tanácskozók köre kibővül: első alkalommal ül össze az OFEF. A résztvevő szervezetek (HÖOK, MRK, FDSZ, PDSZ, PSZ, HaHa és OHA) közös nyilatkozatban fogadják el a hallgatók hat pontját.

December 20. \\ A kormány ülése alatt Nagy Dávid HÖOK-elnök ülősztrájkot tart a Parlament előtt, ahol felkeresi őt Karina Ufert, az ESU elnöke is. Az ülés után Balog Zoltán miniszter tájékoztatást ad a fejleményekről. \\ A kormány döntése értelmében 16 szak csak

December 18. \\ Miután a HÖOK az előző héten az idő rövidsége miatt kétszer is visszautasította Balog Zoltán miniszter meghívását, először ülnek tárgyalóasztalhoz az Emmi és a HÖOK képviselői. Érdemi szakmai vita nem alakul ki, az egyeztetés idő előtt megszakad.

15 tandíjas formában kerül meghirdetésre. A teljes jogi és gazdaságtudományi képzés mellett ezek közé tartozik a nemzetközi tanulmányok, a kommunikáció és médiatudomány, valamint az andragógia is. \\ A középiskolások országszerte tiltakoznak a kiszámíthatatlan

Nesze semmi, fogd meg jól! � Molnár Gyula

A 2013. január 21-én aláírt részmegállapodás a HÖOK és az Emmi között egyetlen érdekcsoportnak jelentett előrelépést. Igaz, ők a legkiszolgáltatottabb csoport is egyben: a felvételiző diákok. A hallgatók és az intézmények számára azonban több olyan taposóaknát is elrejtett a kormány, amelyek még nagyot robbanhatnak.

I

gazság szerint a felvételizőknek is sovány vigasz, hogy jó államszocialista módszerrel, központilag meghatározott pontszámokat állapítottak meg az érintett 16 szakra, amik ráadásul módfelett magasak is. Így tehát bizonyos, hogy állami finanszírozásban csak igen kevés hallgató tanulhat majd e szakokon. A keretszámok eltörlése pont a minőségjavítás ellen hat, hiszen ezzel az egyetlen olyan mérőszámot vették ki a rendszerből, amely mutatja a felvételizők tudásszintjét. A pontszámítás módszerét lehet kritizálni, és az sem sze-

rencsés, hogy a felvételik eltörlése óta szinte minden évben reszeltek valamit a képleten. Mégis, ez az intézkedés megint csak az intézmények és az egyetemek kezéből veszi ki a döntés lehetőségét. Korlát másrészről mégiscsak van, hisz a felvehető hallgatók számát az intézményi kapacitás adja meg – de mi történik, ha az Emmi szerint mondjuk a közgazdászokat képző intézmények kapacitása 1, azaz egy fő? Dicséretes, hogy a rektorválasztás rendjét változatlanul hagyná a minisztérium („pedig akár közéjük is lövethetett volna”). Azon-

ban a kancellári rendszer bevezetéséhez továbbra is ragaszkodik a kormányzat, ami durva beleavatkozás az egyetemi autonómiába, másrészt egy, az intézmény gazdálkodási rendjét nem ismerő „ejtőernyős” könnyen káoszt okozhat az intézménynél. Ráadásul ez nem csak az egyetemek belső gondja, hanem érint minden olyan vállalkozást, melynek szolgáltatásait a felsőoktatás igénybe veszi. A hátrányos helyzetű diákok számára indítandó program megint csak látszatmegoldás. A hátrányos helyzetű gyerekek már az érettségiig sem jutnak el; és nyelvvizsga, különórák híján nem képesek annyi pontot szerezni, hogy egyáltalán felvegyék őket bárhová. Bár való igaz, hogy az iskolaállamosítással a közoktatásban dolgozók amúgy sem magas fizetése akár 10-20%-kal is csökkent – az ő gyerekeik pedig így már konkrétan belecsúsznak a hátrányos helyzetű kategóriába.

KONTRA

mégis minden szakon indul állami ösztöndíjas képzés? Nagyon örülök ennek a hírnek, mert így sokkal több esélyt látok arra, hogy államilag támogatott helyre bekerülhessek. Főleg a Corvinusra szeretnék jelentkezni. Szerintem ez esetben, sokkal több esélye lesz a szegényebb, de tehetséges diákoknak is bekerülni a felsőoktatásba.

Vass Antal III. Béla Gimnázium, Baja 11. évfolyam

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

Tisztában voltam vele, hogy milyen keretszámok és felvételi ponthatárok várhatók, így ez nem befolyásolta a döntésemet. Tulajdonképpen már a gimnáziumi tanulmányaim megkezdése óta tudatosan készülök a Corvinusra, emelt szintű érettségit és felsőfokú nyelvvizsgát fogok tenni.

Mig Barbara Tömörkény István Gimnázium és Szki. 12. évfolyam

Nagymértékben befolyásolja döntésemet, mert a közgazdász és a jogász szakokon ismét jelentkezhetek államilag támogatott képzésre, ami engem elsősorban érdekel. Ugyanakkor a röghöz kötéssel teljes mértékben egyetértek akkor, ha a felvett diákhitelemet egészében visszafizeti majd az állam. � Hajas Ádám fotók: Nikes-Soós Bálint

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.


16

KÖZPONT

felvételi eljárás miatt. Este az MTA előtt tüntetéssel folytatódik a „Télirózsás Diákforradalom”, majd a tömeg a Margit hídra vonul, ahol jelképesen rózsákat ejtenek a Dunába. A rendőrség 3 személyt állít elő, akiket reggel szabadon engednek.

December 22. \\ A HÖOK javaslatára újabb tárgyalásra kerül sor a miniszterrel. Az egyeztetésen nem születik megállapodás, azonban a felek kinyilvánítják szándékukat az érdemi tárgyalások megkezdésére. Balog Zoltán ígéretet tesz, hogy megnyílik a lehetőség a hallgatói

szerződésekkel és a 16 diszkriminált szakkal kapcsolatos tárgyalásokra is. December 22 – január 6. \\ A finanszírozás elégtelensége és a drasztikus év végi költségvetési zárolások miatt az ország szinte valamennyi felsőoktatási intézménye bezárásra kény-

szerül a vizsgaidőszak kellős közepén. Január 7. \\ A HaHa fórumot tart az ELTE-n. A jelenlevők ultimátumot fogalmaznak meg: ha a kormány február 8-ig nem teljesíti a hat pont követeléseit, február 11-től újrakezdődnek a demonstrációk. A fó-

MRK – Beszélgetés Dr. rostoványi zsolttal

„Az oktatásba invesztálni kell!” � Muck Iván

Mikor beléptem a rektor úr irodájába, egy furcsa festmény hevert az asztalán, egy hidat ábrázolt sárgás-vöröses háttérben. A képet, mint megtudtam, a szaúdi felsőoktatási miniszter, immáron egyetemünk díszdoktora ajándékozta. Szaúd-Arábia oktatása a költségvetés 25 százalékából újulhat meg – talán ez a helyes útja a nyugati világhoz való felzárkózásnak. – Az oktatásba invesztálni kell, hiszen eddig is azok a nemzetek voltak képesek a modernizációra, amelyek komoly összegeket fordítottak a polgárok képzésére. Természetesen ismerjük Magyarország helyzetét, a válságot. Az egyetemek és főiskolák most arra kényszerülnek, hogy más, alternatív forrásokat próbáljanak bevonni. Nagy probléma, hogy egymásnak ellentmondó

nyilatkozatok, számsorok keringenek. Emellett nincs átfogó stratégia, homályos a felsőoktatás irányvonala, és a célok csak általánosan lettek felvázolva – magyarázta dr. Rostoványi Zsolt, egyetemünk rektora. Majd rá is tértünk beszélgetésünkben a Corvinus finanszírozhatóságára, a napok-hetek rémhíreire, és az Oktatásért Felelős Államtitkárság sajtóközleményére (amely sze-

rint az állam 2013-ban több pénzt költ a felsőoktatásra, mint előző évben). – A kormány által hangsúlyozott 47 milliárdos támogatás, amely a PPP-k (köz- és magánegyüttműködések) kiváltását, adósságátvállalást és pályázati összegeket foglal magában, jelentős segítség lehet számunkra, de fontos megemlítenünk, hogy ezek nem a működési költségek fedezésére szolgálnak, nem fizethetünk belőlük béreket, járulékokat, gázt. Ezeknek a kiadásoknak az állami támogatása idén 4 milliárd forinttal csökkent, így jelentős költségvetési hiánnyal küszködünk, de természetesen téves az az elképzelés, miszerint minden harmadik dolgozónktól megválnánk. Amit reálisnak tartok, hogy a hiány felét egyetemünk gazdálkodja majd ki többek között vezetői szintek, adminisztrációt végzők létszámának a csökkentésével, oktatók átcsoporto-

Középiskolai Hálózat

A változások valódi érintettjei � Pekoli Miklós

A

lapvetően nem jellemző Magyarországra, hogy középiskolás szerveződések bele kívánnak szólni a nagypolitikába; a fiatalság vezetői történelmi mértékben nézve is mindig az egyetemisták, főiskolások voltak. Tavaly decemberben nyilvánvalóvá vált, hogy a kormány az általa ígérgetett felsőoktatási reformok keretein belül drasztikusan csökkenteni kívánja az állami férőhe-

lyek számát, ezt pedig már a gimnazisták sem tűrték szótlanul. „Nagyon sokan bizonytalanságba sodródtak, volt, akinek lehetetlenné vált például a Corvinusra való bejutás. Ennek apropóján egy szegedi cukrászda emeletén decemberben létrehoztuk a Diákellenállás a Felsőoktatásért nevű szerveződést” – mondta az egyik alapító, Reményfy Dániel. Az ügy azonban a helyi jellegű szerveződésnél többet kívánt, ezért egy pesti fórumon megalakult a

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.

Középiskolai Hálózat is. Bár az elnevezés hasonlóságot mutat az Oktatói Hálózattal és a Hallgatói Hálózattal, utóbbi csak támogatja a KiHa-t, működésébe hivatalosan nem avatkozik bele. Az új szerveződés alapvetően a közoktatás szakmai érveket nélkülöző átalakítása és államosítása, valamint az érintettekkel való kommunikáció teljes hiánya ellen kíván fellépni, és társadalmi összefogást sürget. Mindemellett ők is elfogadhatatlannak tartják

fotó: Nikes-Soós Bálint

sításával, lehetőleg elkerülve a nagyarányú elbocsátásokat – összegzi a 2013-as célzott többlettámogatásokat a Corvinus egyetem rektora. – Növelnünk kell továbbá a bevételeinket, amely szintén óriási kihívás, hiszen a cégek, vállalatok, bankok mind nehezebb helyzetben vannak, a magántőke kétszer is meggondolja, hogy hova invesztál. Ezenfelül ingatlanaink értékesítését, bérbeadását, hatalmas üzemeltetési költségeink lefara-

gását, valamint a szervezeti, oktatási és bolognai tárgystruktúra átalakítását kell eszközölnünk a hatékony működés biztosítására. A helyzet tehát megannyi kihívást rejt, de bízzunk benne, hogy az egyetem vezetésének törekvései sikeresnek bizonyulnak, elősegítve az oktatás átfogó reformját, megőrizve az ország egyik legkiválóbb szakembereit képző egyetem finanszírozhatóságát és színvonalát is egyben.

a felsőoktatás átalakítását a jelenlegi keretek között. Természetesen máshogyan kell értékelni egy tizenévesekből álló, gimnazisták által vezetett szervezetet, mint a széles körű kapcsolati hálóval rendelkező HÖOKot vagy HaHa-t. Aktív taglétszámuk szűk egy hónap után 130, az alapító szerint azért, mert „egy teljesen alulról szerveződő, tőke nélküli dologról van szó, a lefedettség azonban kellően nagy”. A részmegállapodást, amelyet januárban a HÖOK kötött a minisztériummal, nem tartják elégségesnek,

már csak azért sem, mert ez nem oldotta meg a közoktatás problémáit. További egyeztetéseket sürgetnek, az érintett felek teljes körű bevonásával. A Középiskolai Hálózat (későbbi) tagsága egyébként már a kezdetek óta része a fiatalok megmozdulásainak és tiltakozásainak: az az Ábrahám Máté például a szervezet egyik legaktívabbja, aki a Műegyetemen is beszédet mondott, de a szintén alapító Reményfy is a „hallgatóság kedvence volt” (a Magyar Narancs fogalmazásában) az I. Országos Középiskolai Fórumon.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


KÖZPONT rumon Nagy Dávid és Kiss Dávid tájékoztatást adnak a HÖOK hivatalos tárgyalásairól. Január 11. \\ Az Emmi és a HÖOK tárgyalásán a felek kompromisszumos javaslatokat fogalmaznak meg, például egy felsőoktatási kerekasztal létrehozásával

tart az OFEF, ezúttal a Corvinuson, ahol a HÖOK tájékoztatást ad a tervezett részmegállapodás tartalmáról.

kapcsolatosan, megállapodás azonban még nem születik. Január 16. \\ Közös sajtótájékoztatóján a HÖOK és a HaHa, valamint az OHA újra deklarálja együttműködését, cáfolva ezzel a súlyos konfliktusokról szóló sajtóhíreket. \\ Délután újabb ülést

Január 17. \\ Bizonyos kérdésekben egyezség születik a HÖOK és az Emmi között, amit a felek részmegállapodás aláírásával deklarálnának.

HÖOK – Interjú Nagy Dávid elnökkel

Aktívan a hallgatók is tehetnek az ügyért � Nyéki Júlia

Legutóbbi interjúnkkor, második elnöki ciklusa kezdetekor arról kérdeztük Nagy Dávidot, hogyan tud a HÖOK felkészülni a felsőoktatást érintő hirtelen támadásokra. Akkor azt felelte, hogy az oktatási kormányzat percről percre változó, egyre hajmeresztőbb koncepcióival nehezen lehet előre számolni. Védekezni lehet, de csak a legjobb és legmegalapozottabb érvekkel. Akkor még nem sejtette, hogy rövidesen eljön a védekezés és a támadás ideje is. A felsőoktatási csatározás elmúlt eseményeiről és a mostani helyzetről kérdeztük a HÖOK elnökét, akitől azt is megtudtuk, hogy ő személyesen hogyan élte meg az elmúlt időszakot, és hogy mit tehetünk mi, kiszolgáltatott hallgatók az ügy érdekében. Hogyan emlékszel vissza az első eseményekre, a felsőoktatási botrány kezdetére? Novemberben kaptunk egy előterjesztést, harmichatezer állami hellyel, ahol már jelentős elvonások voltak a jogász és közgazdász képzések finanszírozása terén, konkrétan nem hirdettek volna meg állami ösztöndíjas helyeket. Jeleztük, hogy ez nagyon kevés,

és ezzel nem értünk egyet. Akkor azt a választ kaptuk, hogy újragondolják a keretszámokat, amiből az lett, hogy az előző szám 10500 főre csökkent, és 16 szakon teljesen megszűnt volna az államilag támogatott képzés. A mi olvasatunkban ez már tandíjnak számított, a HÖOK pedig nem hisz a tandíjköteles felsőoktatásban. Mi nem egyezünk bele abba, hogy a felvételi előtt állók a lehető

fotó: Telegdi adrián

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

legkiválóbb eredményekkel se kaphassanak lehetőséget tandíjmentesen a diploma megszerzésére. Amikor szembesültünk ezzel, rögtön megkezdődött a demonstrációk szervezése és az éles nyomásgyakorlás is. Két hónap csatározás és rengeteg történés után hogyan látod a helyzetet, hol tart jelen pillanatban a felsőoktatás átalakítása? Elégedett vagy az eddigi eredményekkel? Az út elején vagyunk, de kicsit kettébontanám ezt a kérdést. A decemberi eseményekkel nagyon sok régi sérelem is napvilágot látott, felszínre hozta azokat a problémákat, amelyek már régóta megoldásra vártak. Az, hogy a diákok akadályoztatva vannak a továbbtanulást illetően, csak egy probléma a sok közül, de erre szerencsére már legalább született egy részmegállapodás, tehát mind a 16 „mostohaszakon” lesz állami hely. A forráskivonások, az egyetemi autonómia korlátozása, a hallgatói szerződés és az átfogó felsőoktatási reform hiánya miatt még további csatározások várhatóak. Negatívum az is, hogy a részmegállapodás csak a 2013-as felvételi rendszerre vonatkozik, így nagy valószínűséggel jövőre ez a probléma újra terítéken lesz. Úgy szoktam fogalmazni, hogy égett a ház, tüzet kellett oltani, de nyílászárókat nem cserélnek. A részmegállapodásban elértekkel elégedett vagyok, de mint említettem, az a meglévő problémák tö-

redékére jelent csak (rész) meg­oldást. Van-e a HÖOK-nak titkos csodafegyvere a következő időszakra? Megalakult a Felsőoktatási Kerekasztal, ami bár még nem elég széles körben ülésezik, de legalább a HÖOK jelen van az egyeztetéseknél. Három munkacsoport működik, egy a hallgatói jogokkal és kötelezettségekkel foglalkozik, egy másik a finanszírozás kérdésével és a harmadik a strukturális átalakításokkal. A fegyverünk nem titkos, eddig is létezett, mégpedig, hogy minden megbeszélésre felkészülten és határozott elképzelésekkel érkezünk, elindulva abba az irányba és tartva azt, hogy minden, amit mondunk, alátámasztható legyen. Addig, amíg tárgyalóasztal mellett, szakmai érvekkel eredményeket lehet elérni, nem szervezünk újabb demonstrációkat. A médiában sokszor negatívan tüntetik fel a HÖOK tevékenységét és munkatársait. Szerinted hogyan vélekedik rólatok a magyar köztudat, és vajon elfogad-e egyenrangú tárgyalópartnerként titeket az oktatási kormányzat? Azt gondolom, hogy a minisztérium mindenképpen komolyan vesz bennünket, ezt már korábban is tapasztaltuk, de most, amikor a demonstrációk zajlottak, még erősebbé vált érdekképviseleti szavunk. Arról is pozitív véleményem van, hogy a társadalom mennyire veszi komolyan a munkánkat. A sajtó természetesen kikezdett minket; hetente neveznek fideszbérencnek, szélsőjobb-

17 Január 18. \\ A HÖOK szénszünetet hirdet az Educatio szakkiállításon; az akció idején sok egyetem és főiskola standján szünetel a tájékoztatás. \\ A HaHa aktivistái megzavarják a II. Nemzeti Köznevelési Konferencián felszólaló Balog Zoltán és Hoffmann Rózsa beszédét. oldalinak, kommunistának, talán csak liberális nem voltam még, de én igyekszem minden alkalommal hangsúlyozni, hogy mi pártoktól függetlenül a hallgatókért, diákokért cselekszünk. Két hónap távlatából visszatekintve, hogyan élted meg az elmúlt időszak eseményeit? Voltak nehéz pillanatok, de rendkívül pozitívnak tartom azt az összetartást, ami az elmúlt időben mind a hallgatók, mind a középiskolások, oktatók, rektorok, civilszervezetek részéről megvalósult. Másrészt viszont csalódott is vagyok a kormány viselkedése miatt. Köztudott és dokumentált is, hogy az elmúlt két évben nem egy összetűzésem volt a kormánnyal, de nem gondoltam, hogy idáig fajulhatnak a dolgok. Amikor a kormány ráerősít arra, hogy a sajtó értesülései helyesek, majd másnap azt mondják, hogy az egész csak egy munkaanyag volt, ez a hozzáállás mindenképpen csalódás számomra, ahogy az is, hogy a tandíjat álnéven próbálják bevezetni. Mit tehetnek a hallgatók a felsőoktatás ügye érdekében? A jelenlegi felsőoktatási problémák mindenkit érintenek, nem csak a felvételi előtt állókat. A forráskivonások, a hallgatói szerződés ugyancsak megnehezíti a már felvett hallgatók helyzetét is. Ezért tanácsolom a hallgatóságnak, hogy legyenek aktívak és tájékozottak, csatlakozzanak a békés demonstrációkhoz, szerveződjenek, legyenek naprakészek, és ne üljenek fel téves híreknek.

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.


18 Január 19. \\ Budapesten néhány tucat aktivista megalapítja a Középiskolás Hálózatot. Január 21. \\ Nagy Dávid HÖOKelnök részmegállapodást ír alá Balog Zoltán miniszterrel, amely a diszkriminált 16 szakon biztosítja is

KÖZPONT az állami finanszírozású helyeket, garantálja a rektorválasztás régi rendjét, illetve létrehozza az ideiglenes mandátumú Felsőoktatási Kerekasztalt. Az MRK, az FDSZ és a PSZ támogatja, a HaHa és az OHa bírálja a részmegállapodást.

Január 31. \\ Megalakul a Felsőoktatási Kerekasztal, amelyben az Emmi, a HÖOK és az MRK mellett a gazdasági szektor képviselői (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar Európai Üzleti Tanács) is tagok. Az FDSZ jelzi csatlakozási szándékát, a civilek pedig sé-

Hallgatói Hálózat

Egyre többen állnak ki magukért és másokért � Kóbor Andrea

H

aHás vagyok, a Hallgatói Hálózat büszke tagja, aktivistája. Nem vezetője, mert nálunk olyanok nincsenek. Tényleg nincsenek, amiről csak lehet, közösen döntünk, bázisdemokratikusan. Sokszor elég körülményes a rendszer, de megéri. Ugyanis nagyon jó dolgok születnek belőle: például egy önszerveződő civil diákmozgalom, amely felrázza a diákokat, az oktatókat és a magyar politikát. A tiltakozási hullám sikerességét nem csak abban mérhetjük, hogy mennyit teljesített a kormányzat a diákok követelésiből – hiszen akkor igen lesújtó képet kapunk – hanem abban is, hogy hányan mozdultak

meg végre saját és mások érdekeiért. Hogy hány diák jött rá az utcán a téli hidegben a tömegben vonulva, vagy egy elfoglalt egyetemi előadóban fórumozva, hogy ő az, akire mindig is várt, hogy majd felemeli a hangját és megváltoztatja a rossz irányba menő dolgokat. Hiszen a dolgok rossz irányba mennek, különösen az oktatás területén. Mégis mindenki hallgatott. Aztán decemberben egyik pillanatról a másikra több száz diák közösen megszavazta, majd kitódult az utcára, hogy a felháborodásától vezérelve elfoglaljon egy hidat, majd elinduljon a belvárosba. Sokan még aznap csatlakoztak, a menet két nap múlva már sokezresre nőtt. Ehhez nagyon fontos volt, hogy a különböző – rivá-

lisként számon tartott – hallgatói szervezetek, a hivatalos HÖOK és a civil önszerveződő HaHa a köztük feszülő ellentétek ellenére össze tudtak fogni egy közös ügyért. Sokan karácsony körül már egy új generáció születéséről írtak, a fiatalság ébredéséről, akik kritikusak a jelenlegi rendszerrel szemben és új politikai kultúrát hoznak az országba azzal, hogy ők maguk a lehető le g­d e m o kr atik u s abba n, pártoktól függetlenül, vezetők nélkül építik saját mozgalmukat. Ezek az írások azonban kicsit túlzóak, mert a generációnknak még mindig csak egy kis része vett részt a megmozdulásokon, de a csatlakozók száma egyre bővül. Decemberben és januárban sorra alakultak

Oktatói Hálózat

Az érem harmadik oldala � Szász Nóra

A

felsőoktatást érintő változások kapcsán egyre gyakrabban hallunk a tiltakozások oktatói oldalról jövő támogatásáról is, amelynek a Magyar Rektori Konferencia mellett az Oktatói Hálózat (OHA) az egyik fő mozgatója. A friss kezdeményezés, amely alulról, teljesen spontán módott kezdett szerveződni tavaly februárban az interneten keresztül, a magyar felsőoktatásban dolgozó oktatók és kuta-

tók autonóm egyesülése. Az egyetlen olyan szereplő, amelyen keresztül az oktatók is hangot adhatnak véleményüknek, aggályaiknak, javaslataiknak. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni a kormány, valamint a diákok közötti egyeztetések és a kölcsönös nyilatkozatáradat közepette, hogy egy harmadik fél is érintett a végbemenő „reformokban”. Az OHA proto­szer­ve­zet­ ként teljesen független, a tagok lazán kapcsolódnak egymáshoz, mégis különállóak, jól mutatja ezt, hogy

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.

életét továbbra is a világhálón éli, ahol közzéteszik állásfoglalásaikat. Működése a mai napig informális keretek között zajlik, nincsenek tisztségviselőik, a feladatokat az egyes tagok önkéntes alapon látják el. Talán épp emiatt nem tekinti a kormány tárgyalópartnernek, nem vehettek részt az egyeztetéseken, így a január 31-én alakult Felsőoktatási Kerekasztalon sem; véleményük mégis markánsan kivehető közleményeikből. Programjuk négy nagy téma köré csoportosul, ezek

relmezik, hogy csak a törvényben nevesített, hivatalos képviseletekkel tárgyal a kormány. Február 6. \\ Első ülésüket tartják a Felsőoktatási Kerekasztal munkacsoportjai. Ezzel három területen (finanszírozás, hallgatói jogok és

a HaHás helyi sejtek különböző egyetemeken, januárban Szeged és Pécs árasztott magából fórumokat, kreatív akciókat és blogposztokat, de a miskolciak és a debreceniek is aktívak, Budapesten is egyre több egyetemen alakulnak sejtek, ám ami még ennél is fontosabb, hogy megalakult a Középiskolai Hálózat (KiHa) is. Kialakult egy több száz hallgatóból és középiskolás diákból álló nagyon színes közösség, amely oszt közös értékeket, mint a szolidaritás, a transzparencia és a demokrácia, ám folyamatosan alakul is. A HaHát senki nem finanszírozza, senki nem irányítja és senki nem áll mögötte. A szüleinket kivéve persze, akik aggódva figyelik gyerekeik „gyanús” tevékenységét. Elég nehéz a két politikai oldal kereszttüzében élni a hétköznapjainkat, egyik oldalról küzdünk a baloldal agresszív nyomulásával,

másrészt a jobboldali média folyamatos és alaptalan támadásaival. Ugyanannyi közünk van a CIA-hoz, mint Soroshoz, Bajnaihoz vagy a Fideszhez: nulla. És nem akarunk velük foglalkozni. Az oktatással akarunk foglalkozni. Azzal, hogy legyen egy olyan minőségi oktatási rendszer Magyarországon, amely kreativitásra, kritikaiságra, szolidaritásra és aktív állampolgárságra neveli a diákokat, és amelyhez egyformán hozzáférhetnek a gazdag és szegény családok szülöttjei. Amely rendszer kialakításában részt vesznek az érintettek, hogy a lehető legnagyobb társadalmi konszenzus övezze az egyik legfontosabb intézményrendszerünk kialakítását. Ettől viszont most fényévekre vagyunk. A kormány arrogáns és erőből politizál. Úgy tűnik, még mindig nem hiszik el, hogy ezt nem hagyjuk. Pedig nem fogjuk.

az autonómiafinanszírozás, méltányosság (esélyegyenlőség), átlátható és stabil szabályozási környezet. A szervezet szerint a felsőoktatás alappillére, mint ahogy már ezer éve, az autonómia. Úgy gondolják, hogy bár lehet dobálózni a keretszámokkal, felesleges, míg nincs egy olyan intézmény a felsőoktatásban, amely mind személyi, mind tárgyi felszereltségével önállóan képes biztosítani az európai színvonalú oktatást. Enélkül nem lehet az oktatás egyenlőségéről beszélni. Ahogy diákok nélkül sem; csak a továbbtanulás kiszélesítésével zár-

kózhatunk fel Európához. A részfinanszírozás tandíj, a diákhitel hitel, ezzel pedig sokakat kizárnak a felsőoktatásból – állítják. Ez – az Oktatói Hálózat megfogalmazásában – amúgy is csak az elit egyetemek elit szakjainak elit diákokkal való megtöltését szolgálja. Legégetőbb problémának a forráskivonást találják, amely ellehetetleníti a hos�szú távú tervezést az intézmények számára, bizonytalanná teszi a jövőjüket és tömeges elbocsátásokhoz vezet. Véleményük szerint elsőként az intézmények finanszírozását lenne szükséges megoldani.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


KÖZPONT kötelezettségek, strukturális reformok) kezdődik meg a szakmai munka. Február 8. \\ Lejár a HaHa ultimátuma. Néhány nagyobb egyetemen kihirdetik, hogy február 11-én megtartják a demonstrációt. Egy ak-

tivista alpinista felszereléssel ereszkedik le a Corvinus főépületéről. \\ A kormánytöbbség alkotmányos szintre emelné a röghöz kötést és a gazdasági autonómia elvonását: módosító javaslatot nyújtanak be az Alaptörvényhez.

Február 11. \\ A HaHa újrakezdi a demonstrációkat. Megmozdulások Budapesten és Szegeden: a HaHa blokád alá vonja az ELTE-t, több előadást megzavarnak. Az előadások megzavarását futballhuligánok zavarják meg. A HÖOK – hivatkozva a

19 folyó tárgyalási fordulókra – nem csatlakozik az újabb tüntetésekhez. Február 12. \\ A felsőoktatási államtitkár pozícióját Klinghammer István veszi át Hoffmann Rózsától.

Oktatásért Felelős Államtitkárság – Beszélgetés dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkárral

A kormány válaszol � Hajas Ádám

Szénszünetek, keretszámok, hídfoglalások, hallgatói fórumok, részmegállapodás, tárgyalások és kerekasztal – végül távozik Hoffmann Rózsa a teljes oktatáspolitika éléről és közoktatási államtitkárként folytatja. Megoldás lehet-e a 2012-es év végén kicsúcsosodó felsőoktatási káoszra az önálló felsőoktatásért felelős államtitkárság, élén Dr. Klinghammer Istvánnal, az ELTE egykori rektorával?

A

felsőoktatási tárgyalások során teljes mértékben háttérbe szorult Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár. Helyette Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter és dr. Maruzsa Zoltán, a felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár képviselte a kormány érdekeit. Megkeresésemre az oktatási kormányzat részéről Maruzsa Zoltán elmondta, hogy ez a felállás a hatékonyabb szervezésnek volt köszönhető. Sokkal racionálisabb munkamegosztásban dolgoztak az ügyben, a minisztériumban ugyanakkor minden döntésben részt vett Hoffmann is. Az, hogy a miniszter saját hatáskörében kezelte a felsőoktatás kérdését, megnyugtató döntésnek bizonyult a kormányzat részéről, hiszen nyomatékot adott a korábban súlytalan ágazati politikának. A diákmegmozdulások hatására végül mégis csak létrejött a párbeszéd a kormány és az érdekképviseletek között. Maruzsa szerint már az ősz folyamán folyamatos egyeztetések

zajlottak az érdekkeltekkel, miniszteri és államtitkári szinteken (a HÖOK viszont állítja, ilyen jellegű egyeztetésekre nem kapott meghívást korábban.) November végén azonban jelentős fordulat következett be, több alkalommal tárgyalta a kormány a felsőoktatás kérdéseit, ezzel párhuzamosan kellett ugyanakkor egy más típusú egyeztetést bevezetni. Főleg azért, mert a helyettes államtitkár szerint a médiának köszönhetően számos olyan hír is napvilágot látott, ami nem volt aktuális, vagy éppen valósághű. Ilyen volt például a kancellária kérdése, amit valóban tárgyalt a kormány, és most a Felsőoktatási Kerekasztal is, de azóta sem született az ügyben semmilyen döntés. „Ha a kormány valóban erőszakosan szerette volna átvinni az akaratát, akkor decemberben mindezt már a salátatörvény formájában meg is valósította volna, mégsem ez történt”. A megmozdulások eredménye részben a párbeszéd, részben pedig az, hogy a december környékén felvetődött koncepciók

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

közül végül azért kikristályosodott egy új felvételi eljárási logika. Sokakban azonban továbbra is felvetődik az a kérdés, hogy mi a különbség a keretszámok és a kapacitásszámok között. A helyettes államtitkár válaszában erre is kitért: a keretszám azt rögzítette, hogy a kormány hány fő számára biztosít magyar állami ösztöndíjat, a kapacitás pedig egy komplexebb szám, ez azt adja meg, hogy adott szakon, adott képzési formában, adott intézményben, az adott nyelven az intézmény hány fővel képes, illetve hány fővel akar képzést hirdetni. Arra pedig, hogy mennyi az annyi, vagyis ténylegesen milyen többletforrások kerülnek szétosztásra a fel-

sőoktatásban, ugyancsak választ kaptunk. Milliárdos források vannak a Nemzeti Kiválóság programban, oktatói, hallgatói ösztöndíjak formájában, vagy gondoljunk csak a Campus Hungary nemzetközi mobilitási programra. Ebben a két projektben ott van 10 milliárd forint, a PPP konstrukciók kiváltásaira pedig a kormány ígérete szerint 27 milliárd forintot különít el. Ha a statisztikákat nézzük, akkor ezeknek 2014, 2015-ben már látható eredménye lesz, ugyanakkor a teljes felsőoktatási PPP állomány kiváltása nem 27 milliárd lenne. Ugyanakkor a hallgatói szerződés és a felsőoktatási stratégia kérdése továbbra sem tisztázott teljes mértékben. Maruzsa Zoltán

szerint a minisztérium a tárgyalások során nyilvánvalóvá tette, hogy a kormány ragaszkodik a hallgatói szerződés alapelveihez, azaz ahhoz, hogy legyen egy feltétele a magyar állami ösztöndíjasok közteherviselése kapcsán. A stratégia kérdésében olyan egységes álláspont nem fog megszületni, ami minden félnek teljes mértékben megfelelne. A kulcskérdés az, hogy a felsőoktatásnak az ágazatirányításon keresztül, vagy pedig szabályozások mentén kell mindezt jó irányba terelni az intézményi színtereken. A kormány egyik legfontosabb feladata tehát, hogy megtalálja az egyensúlyt az ágazatirányítás és az intézményi irányítások között.

fotó: J. KORNÉL

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.


20

közkép

Török Gábor elemez válaszol � Csabai Tünde

Dr. Török Gábor egyetemi docenssel beszélgettünk. Kérdeztük blogjáról, a tanításról, közéletről és politikáról.

Az egyetem legtöbb diákjának Önről azon kívül, hogy itt tanít, Törökgáborelemez című blogja ugrik be először. A honlapon áll egy rövid bemutatkozás: „Egy politikai elemző reménytelen küzdelme a megértésért.” Úgy érzi, mára megértik Önt? A mottó nem túl régóta szerepel a blogon, ez tulajdonképpen a tapasztalataimat összegzi, a hangsúly pedig talán nem is a megértés szón van, hanem sokkal inkább a reménytelenségen. Emellett két dolgot szerettem volna üzenni ezzel az olvasóknak, hiszen maga a megértés is kétértelmű. Egyrészt a politikai elemző feladata, hogy megértse és megértesse a történéseket, másrészt hogy magát megértesse, ez esetben az olvasókkal. Sajnos mindkettőben tapasztalom a reménytelenséget. A visszajelzések alapján az az elemzői szerepfelfogás, az a fajta véleményalkotás, amelyik elsősorban nem ítélkezni vagy politizálni akar, nagyon kevés ember egyetértésével találkozik. Egy elemzőtől a többség saját politikai nézeteinek megerősítését várja, semmint azt, hogy valamilyen szempontokat adjon a politika értelmezéséhez. Ma a közéletben szinte mindenki politizál, minden fórum

határozott véleményekkel van tele. Tudatosan döntöttem úgy, hogy nem a politikai véleményemet akarom megírni, hanem elemezni szeretnék, ez pedig elég küzdelmes. Soha nem merült fel Önben, hogy politizáljon? Nehéz függetlennek maradni 2013-ban Magyarországon. Nehéz kérdés, mert ös�szekeverednek a közéletben a független és semleges szavak. Szerintem semleges ember nincs. Amint a világra vonatkoztatva eldöntendő kérdéseket teszünk fel magunknak és értékeket választunk, valahol elhelyezzük magunkat. Az elemző célja inkább az, hogy a meglévő politikai elkötelezettségein megpróbáljon felülemelkedni, illetve lehetőség szerint független legyen a pártoktól, illetve a politikai szereplőktől. Ami a politizálást illeti, valóban egy lehetséges út azok számára, akik a politikával foglalkoznak. Persze bennem is felmerült a politizálás lehetősége, de egyszerűen úgy gondolom, hozzám közelebb áll a szemlélődő, elemző magatartás, mint a cselekvő, átalakító habitus. Ez persze változhat még, de úgy érzem, hasznosabb munkát tudok végezni elemzőként, mint politikusként.

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.

Ebbe a megfigyelő szerepkörbe hogyan fért bele az, hogy 2010-ben független képviselőjelöltként indult az aszófői választásokon, majd meg is választották? Ez kétségtelenül egy aktívabb szerep. Aszófő számomra részben az elköltözést jelenti Budapestről, ami szerintem nagyon illeszkedik a fenti életformába, hiszen távol lenni a politizálás színtereitől legalább időnként nagyon hasznos tud lenni. Még 130 kilométer távolság is sokat segít abban, hogy az ember másképp lássa a dolgokat. Ami pedig a képviselőséget illeti, egy 400 fős településen nem keverném össze azzal, amit a politika egyébként jelent. Természetesen ugyanolyan fontosak az ottani történések, de nincs jelen a klasszikus értelemben vett pártpolitika. Leginkább tapasztalatszerzés céljából döntöttem úgy, hogy indulok az önkormányzati választáson. Sokat tudtam már a politikáról felülnézetből, de nagyon érdekelt, hogyan is néz ki mindez egy kistelepülés életében. Rettentően tanulságos, hogy az országos szintű döntések hogyan csapódnak itt le, milyen változásokat hoznak. Nem utolsósorban a Corvinuson is tanít: mi az, amit megpróbál átadni a diákjainak? Ma a fiatalabb generáció körében rengetegen tesznek olyan kijelentéseket, hogy nem érdekli őket a politika, így elzárkóznak a közélettől, nem tájékozottak. Mit lehet ilyen közegben eljuttatni a diákokhoz? Amikor az ember tanítani kezd, eleinte mindent izgalmasnak talál benne. Aztán eljut egy pontra, ahol felteszi a kérdést: van haszna is annak, amit csinálok? Az egyetemi tanítás során ez a kérdés többször is megfogalmazódott bennem, és ahogy Ön is fogalmazott, a kulcs talán az átadás szón lehet.

Arra jutottam, hogy egyetlen dolog miatt lehet a hallgatók számára fontos, esetleg érdekes az, hogy vannak tanárok is az egyetemen: a személyes tapasztalatok megszerzése miatt. A diákok mintákat kapnak arról, hogy mások hogyan gondolkodnak, példákat látnak, és közvetlen kapcsolatuk lehet az oktatókkal. Persze ezek a példák nem feltétlenül jók, de a rossz példából is lehet tanulni. Igyekszem azt megmutatni a hallgatóknak, hogy hogyan gondolkodom, hogyan közelítek meg problémákat. Minden más megtanulható más forrásokból, ahhoz nem szükséges bejönni az egyetemre. Mi a legfontosabb tulajdonság egy kezdő politológusban? Mit tanácsolna nekik, illetve azoknak, akik politológiával szeretnének foglalkozni? Szerintem a legfontosabb az, hogy a hallgatók az itt töltött éveket komolyan vegyék. A tapasztalatok alapján egy olyan szakon, ahol nem egyértelmű, hogy mi lehet az emberből, azok a hallgatók lesznek később sikeresek, akik már az egyetemen felhívják magukra a figyelmet, legyen ez egy nagyszerű TDK-dolgozat, esetleg publikációi jelennek meg, bekapcsolódik kutatásokba, vagy elkezd dolgozni valahol. Az első naptól kezdve kell lennie egy célnak, határozott elképzelésnek, ami túlmutat azon, hogy a diák készül az órákra. Hasznos lenne, ha sokan tanulnának politológiát, hiszen hozzátartozik az alapműveltséghez, viszont a politológusképzést én in-

kább egy elitképzéses formában képzelem el, hiszen a tapasztalatok szerint csak a legjobbak tudnak elhelyezkedni ott, ahol valójában szeretnének. Önt mi terelte a politikatudományok felé? Ahhoz a generációhoz tartozom, amely fiatalon élte át a rendszerváltást, amikor a magyar politika hirtelen érdekes lett, amikor tétje lett annak, ami történik. Történésznek készültem, a 19. század érdekelt, de az, hogy végül a jelenkorral foglalkozó politológus lettem, leginkább 1989–90 politikai eseményeinek köszönhető. Mi az, ami Önt ezen a pályán tartja, mi motiválja leginkább? Talán a pozitív visszajelzések? Mióta elindult a blogom, a néhány kedves szó mellett rengeteg negatív véleményt kapok. Az interneten sokkal keményebbek és bántóbbak a kritikák, úgyhogy talán elhiszi nekem: nem a visszajelzések motiválnak. Az is kétségtelen, hogy az elmúlt években nagyon sok illúziómat elvesztettem mind a politikával, mind a politika megértésével kapcsolatban. Ennek ellenére, bárkik is vannak a politikai színtéren, engem továbbra is érdekel ez a világ, leginkább azért, mert a politika nagyon sokat mond el magáról az emberi jellemről is. Bármennyire is próbáljuk racionálisnak bemutatni a politikát és a politikusokat, itt is emberi döntésekről, sorsokról, hibákról és sikerekről van szó. Ha valaki szereti figyelni az embereket, annak ez mindig érdekes lesz.

fotóK: Telegdi Adrián

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


MAGYAROLASZ

21

Találkozások – Incontri � Kassai Adrienn

A 2013-as Magyar-Olasz Kulturális Évadról sok minden eszünkbe juthat: Verdi születésének 200. évfordulójától kezdve, Osvárt Andreán és a Budapesti Fesztiválzenekaron át, a Caracalla Termák idei nyitóelőadásán, a Spartacus című baletten keresztül Kaiser Ottó fotókiállításával bezárólag. Illetve nem, itt még közel sincs vége a programkavalkádnak. Akár mindről hallottunk, akár egyikről sem, így is- úgy is tartogat számunkra ínyencségeket az olasz és a magyar kultúra találkozása.

A

z évadról Prőhle Gergely helyettes-államtitkárral beszélgettem, és első kérdésem az ötletre vonatkozott. Legutóbb egy évtizede, 2002 második félévében tartottak magyar kulturális évadot Olaszországban, még csak egyoldalúan. A két ország jó kapcsolata miatt nem meglepő, hogy az évad javaslata már 2011 őszén megfogalmazódott Martonyi János kül-

ügyminiszter és akkori olasz partnere, Franco Frattini római találkozóján. A cél pedig egyszerű: itthon ismerjük meg jobban a modern Olaszországot, ők pedig kapnak egy kis ízelítőt a mi kultúránkból. Nos, ez persze mind szép és jó, de jövőbeli közgazdászként engem valami más is foglalkoztatott. A piszkos anyagiak. A pénzügyekről érdeklődve semmi konkrétat nem

kötöttek az orromra, de megtudtam, hogy az évad költségvetése rendkívül visszafogott. Ám a szervezők ezt korlátként élik meg, inkább kreativitásra és dinamizmusra ösztönözi őket. A kommunikációban például biztosan nem jelent problémát a soványabb pénztárca, hiszen az évad programjait honlapokon, blogokon, a Youtube-on és a Facebookon is lehet követni. Ezeknek a felületeknek a célja, hogy minél szélesebb réteghez jusson el akár egy Liszt-koncert - amelyet „realtime” is követhetünk - vagy az Uffizi Képtárban nyíló tárlat. Az évad nagy hangsúlyt fektet a fiatalok elérésére, ami talán abból látszik legjobban, hogy tavaly a Sziget Fesztiválon tartott sajtótájékoztatót az évadról Gina Giannotti igazgatónő. Bár eddig főként klasszikus zeneszerzőkről esett szó - ami valljuk be - az átlag fiatalo-

kat nem igazán hozza lázba. Sőt. Valószínűleg sajnos lenne olyan, aki Puccini-ről azt hinné, hogy egy tésztafajta. De azoknak, akiknek volt szerencséje pár évet lehúzni valamilyen zenei tanintézményben remélhetőleg van egy jobb tippje is. Pontosan ezért is tettem fel a kérdést: ezek a zenei programok mégis milyen réteget vonzanak? Elgondolkodtató választ kaptam. „Én minden színvonalas zenei alkotást szívesen meghallgatok – egyházzenei műveket, barokk, romantikus, vagy akár modern alkotásokat, operákat, szimfóniákat, rock-dalokat – az olasz nagykövet asszonnyal egyébként a múlt nyáron a Sziget Fesztivál techno-hangzavarában merültünk el. Véleményem szerint a minőségen van a hangsúly – s az évad is erre koncentrál. Remélem, hogy így az érdeklődők legszélesebb köréhez szólhatunk. A kultúra mindenkié.”

forrás: nol

Összességében az évad nagyon jól kezdett, hatalmas az érdeklődés mindkét részről. Amellett, hogy rengeteg érdekes program várja a látogatókat, és tényleg mindenki találhat magának kedvére valót, szerintem van egy fontosabb feladata. Ebben az évben megvan a potenciál, hogy a világ jobban megismerje és talán megértse a mi szemszögünket és látásmódunkat. Nekünk pedig megadatott a lehetőség, hogy külföldön pozitívabb megítélés alakítsunk ki Magyarországról. De vajon ki tudjuk használni?

Olasz módi Budapest szívében � Hajdu Roland

Az idei Magyar-Olasz Kulturális Évad egy olyan színes programsorozat, melynek keretében megismerkedhetsz Olaszország sokrétű kultúrájával, amely jócskán túlmutat a pizza készítés fortélyain, és az AS Roma vagy a Lazio hangulatos derbijein.

A

z Olasz Kultúrintézet ad otthont a februári rendezvényeknek, a Xenia Galériában lesz megtekinthető a „The Italian Way: kézműipar és technológia” című kiállítás (2013.02.14. 18:00 – 2013.03.06.), mely a legváltozatosabb termékeken keresztül mutatja be az olasz kézművesipar és a technológia kapcsolatát. Ebben a hónapban keddenként az olasz filmművészet legkedveltebb és legismertebb remekeivel

is találkozhatsz: elgondolkodhatsz a Kedves Michele (2013.02.19.) címszereplésével fémjelzett filmdrámán, a Petites Historias das Crianças (2013.02.26.) című dokumentumfilmet választva megtapasztalhatod a labdarúgás beilleszkedést és szocializálódást elősegítő szerepét a hátrányos helyzetű gyermekek körében, március elején pedig a Magyarországon forgatott Én és a húgom (2013.03.05.) című filmet is megtekintheted. A vetítések

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

a Federico Fellini teremben lesznek megtartva. Az irodalomkedvelőknek is érdemes felkeresni az említett helyszínt, hiszen palettán van Filippo Rosace A maffia malaca című regényének bemutatója (2013.02.18. 18:00), s az olasz és a világirodalom nagy klasszikusa is bemutatkozik, amikor Dante Alighieri Isteni színjáték című alkotásának egy részletét fogják felolvasni (2013.02.21. 18:00). A rendezvénysorozat nyomon követhető az eseményhez tartozó Facebook oldalon és blogon (magyarolasz2013. wordpress.com), részletesebb információért pedig a hivatalos honlapot érdemes felkeresni (magyarolasz.hu). Ismerjük meg együtt az olasz kultúrát, ne maradj ki Te sem!

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.


22

kultúra

Underground a város felett � Szabó Szilvia

A

Corvintető vezetősége idén úgy döntött, hogy öt év után ideje véget vetni a romkocsma hangulatnak és átalakításba kezdeni. Ennek kapcsán Rozgonyi ‘Rozi’ Zoltánnal, a hely egyik tulajdonos-ötletgazdájával beszélgettünk

a január 30-i újranyitáson, többek közt arról, hogyan jött az átalakítás ötlete, milyen változásokat várnak tőle és milyen újdonságokat kínálnak az underground szerelmeseinek. A hely átalakításának célja főként az volt, hogy egy kulturáltabb, vendégbarát, tiszta helyet biztosítson a

Fotó: Telegdi Adrián

szórakozni vágyóknak. Rozi szavaival élve: „Attól, hogy egy hely az alternatív zenének ad otthont, nem kell igénytelennek lennie. El kell tudnia varázsolni az embert a zenével és a fénnyel, el kell feledtetnie az emberrel a problémákat.” A korábbi VIP és a nagyterem most bővült egy kisteremmel, ahol a kisebb tömeget megmozgató Dj-k kapnak lehetőséget. A VIP részleg átalakult bisztróvá, ami már kora este is várja azokat a vendégeket, akik egy csöndesebb beszélgetős helyre vágynak, ahonnan később aztán csak a szomszéd teremig kell menniük, ha mégis a bulizás mellett döntenének. Az újranyitás Zosha, MC Columbo, MC Fedora mellett a megszokott szerdai Rewinddal (Palotai–Cadik –Zeek trió) indult, amely talán az egyetlen olyan elektronikus zenei rendezvény, ami a hét közepén rendszeresen 6-700 embert mozgat meg. A Corvintető továbbra is a megszokott árakon, de igényesebb és tisztább környezetben, modernebb technikával várja a bulizni vágyókat.

Bábszínházba egyetemistaként? Na ne viccelj! � Orbán Patrícia Krisztina

Valljuk be őszintén, bábszínházi előadásra kisiskolásként is csak kevesen, egyetemistaként pedig talán egyikünk sem gondolt ellátogatni, pedig a Budapest Bábszínház műsorán több olyan darabot is találunk, amelyek kifejezetten felnőttek és fiatalok számára íródtak.

A

színház 2013-as évadában három előadás is célzottan „idősebb“ korosztály számára készült. A Semmi című zenés-bábos pszichothriller (fogadok, iyen műfajról sem hallottál még soha) Janne Teller dán írónő azon regényét veszi alapul, amelyet hazájában először betiltottak, majd kötelező olvasmánnyá tettek. A világ dolgainak értelmét (ha van

egyáltalán nekik) elemző darab első bábos adaptációját mutatja be 2013-ban a Budapest Bábszínház. A FÜGÉ-vel közös produkcióban prezentált Kivi című előadás az író, Daniel Danis saját társulatával már bejárta Európát, 2008-ban pedig elnyerte a legjobb ifjúsági dráma díját Németországban. A címszereplő hányattatott sorsát és szerelmi életét meglepő egy-

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.

szerűséggel feldolgozó mű megtekintése kifejezetten 14 éves kor felett ajánlott. A Bábszínház Babák című, legfelnőttesebb előadását a MaNNá-val közösen viszi színre. A darab elsősorban 18 éven felülieknek ajánlott: tartalmát, hivatkozásait a fiatalabbak nehezen érthetnék meg. A darabot a Budapest Bábszínház saját weboldalán néhány szóban így jellemzi: „fantáziavilág a fantáziavilágról“. A darabról az is sokat elmond, hogy ihletőiként Jean Genet-t, George Michaelt és Christina Aguilerat nevezik meg. Az egyes előadások bővebb tartalmáról, időpontjairól a budapestbabszinhaz. hu oldalon találhattok információt.

Corvinus Teatrum – Színház. Érted. � Novák Rebeka

2012 novemberében készen állt az új ötlet, hogy átlépjen a megvalósítás fázisába: sok gondolat és tervezés után létrehoztuk a Corvinus Teatrumot. Ennyi idő távlatában kijelenthetjük: jó úton járunk afelé, hogy a Corvinuson egy olyan közösséget alakítsunk ki, amely nyitott a színházi kultúrára.

S

zenvedéllyel vágtak bele az alapítók a megvalósításba (Méhes Csaba és Fadgyas Ábel), hiszen szívügyüknek tekintették azt, hogy mi, fiatalok is képviseltessük magunkat a színházak nézősoraiban, hogy tudjuk azt mondani: mi olyan egyetemisták vagyunk, akiket nem csak érdekel a kultúra, de hajlandóak egy bulijegy árát (1000-1500 Ft-ot) a kultúra fenntarthatóságának oltárán feláldozni. A színházak tárt karokkal vártak minket; megkeresésünkre rengetegen ajánlottak fel kedvezményeket, hogy minél jutányosabb áron tudjunk együtt színházba menni. Az első darabnál hihetetlenül izgultunk, mert a sok rajongó, aki 2-3 nap alatt csatlakozott a közösséghez, mégsem tűnt annyira lelkesnek, hogy vásároljon is jegyet a Katona Színház Farsangjára. Aggodalmaink ellenére azonban sokan gyűltünk össze, jó hangula-

tú előadás volt, és örömmel láttuk, hogy a közeledő vizsgaidőszak sem tántorítja el a színházra vágyókat. Ekkor már cseppet sem aggódtunk, inkább arra koncentráltak a főszervezők, hogy minél több remek darabra tudjunk meginvitálni Titeket – természetesen ugyanúgy kedvezményes áron. Ez alatt a röpke három hónap alatt már voltunk a Katonában a Farsangon, a Radnótiban a Kurázsi mama és gyermekein, most készülünk az Örkénybe Shakespeare Viharjára, és már a február 28-ai program is tisztázódott: a Magyar Színházban 3500 Ft helyett 1500 Ft-ért nézhetjük meg a My Fair Lady-t! Boldogok vagyunk, mert egy olyan szervezetnek segíthetünk, amely lehetőséget ad arra, hogy minden diák megengedhesse magának a kultúrát, és élvezhesse annak egyik gyümölcsét: a színházat. Ezért is gondoljuk úgy, hogy ez tényleg színház. Méghozzá érted.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


kultúra Oscar – megint Spielberg? � Borbély Blanka

2013 februárjában ismét „piroslik” Amerika. A világhírű vörös szőnyeg immár nyolc­van­ ötödjére fogadja a neves tervezők méregdrága ruháiban érkező hírességeket. A lista élén Steven Spielberg Lincolnja áll 12 jelöléssel.

I

dén február 24-én rendezik meg az amerikai filmes ünnepélyek legrangosabbikát, az Oscar-díjátadó gálát, hivatalos nevén az Academy Awardot. A Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia 1929 óta adja ezt az elismerést, több kategóriában. A jelöléseket január elején a Beverly Hills-i Samuel Goldwyn színházban hirdették ki. A tavalyi év legjobbjainak listáját eszerint az Argoakció, a Django elszabadul, a Lincoln, A messzi dél vadjai , a Napos Oldal, A nyomorultak, a Pi élete, a Szerelem és a Zero Dark Thirty alkotják. A legtöbb kategóriában Steven Spielberg Lincoln-ját

jelölték. Nem hiába: csodálatos rendezés, kiváló színészek és szereposztás, mindenképp Oscart érdemel. Daniel Day-Lewis, a legjobb férfi főszereplőnek kijáró díj várományosa fátyolos és nyugodt hangjával pillanatok alatt az 1860-as évekbe röpít minket. Spielberg és Daniel olyan finoman fogták meg Lincoln karakterének lényegét, hogy a nézőnek eszébe sem jut a XIII.törvénymódosítás – tehát a rabszolga felszabadítás – ellen szavazni. Az elnök karaktere nyugodt, megfontolt, minden helyzetre találó példákkal áll elő korábbi tapasztalataiból, és az aprócska mosoly az idősödő színész arcán egysze-

Filmek, február és nem az Oscar… � Südi Anna

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a világ Amerika körül forog, kiváltképp, ha filmekről van szó, és még inkább, mikor közeleg a méltán híres, méltán hírhedt aranyszobros díjátadó. Pedig van élet az Oscaron kívül is, az idén 63. alkalommal megrendezett Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, a Berlinale színpompás világának értékeit igazán nagy hiba lenne figyelmen kívül hagyni.

A

z 1951-ben alapított és 1978 óta évente megrendezésre kerülő Berlini Filmfesztivál a cannes-i és a velencei mellett a világ egyik legrangosabb filmes eseménye, fél millió látogatójával pedig a világ legnagyobb közönségfesztiválja, ahol idén közel 400 olyan, a fesztivál kezdetét megelőző egy évben készült film kerül bemutatásra,

melyeket a gyártó ország határain kívül még nem láthatott a közönség. Az aranyszobor - bár némileg és szó szerint más formában - de itt sem maradhat el, hiszen a legjobb filmet megillető díj nem más, mint az Arany Medve, a főbb alkotói kategóriákban pedig az Ezüst Medvékért vetélkednek a filmesek. Az Arany Medve Életműdíj

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

23

rűen bizalmat szavaz neki. Rendkívül tiszta és hiteles alakítás. A befogadó ezáltal automatikusan bensőséges kapcsolatot teremt Lincolnnal. Szívére veszi a 16. elnök ügyét, és szinte könnyfakasztóvá válik a film egyik legzseniálisabb jelenete, a szavazás. Amerikában sem kérdés, hogy a két Oscarral már rendelkező színészóriás, Day−Lewis, valószínűleg harmadik szobrocskájával a kezében fog hazatérni. Ami a legjobb rendező kategóriát illeti, sokak szerint Spielberg győzelme várható, ugyanis kiemelkedőt alkotott az amerikai történelem egy nagy alakjáról. Michael Haneke (Szerelem) csak a külföldi kategóriában versenyezhet, Russel filmje (Napos oldal) pedig hiába lett nagy kedvenc, túl kön�nyed a téma, amit az Akadémia nem szokott díjazni. Érdekesség, hogy a legjobb női főszereplő kategóriájában jelölt egy kilenc éves kislány, Quvenzhané Wallis, aki amilyen fiatal, olyan komoly színésznő is

egyben, esélyesnek persze nem ő, hanem Jessica Castain vagy Jennifer Lawrence mondható. Végül a legjobb női mellékszereplő kategória várományosa Anne Hathaway A nyomo-

rultakban nyújtott kiemelkedő alakításáért. Mindez azonban csak találgatás, a gála még érdekes meglepetéseket tartogathat, a híres aranyszobrocskák sorsát egyelőre homály fedi.

szintén minden évben kiosztásra kerül, melyet idén a holokauszt ábrázolásával új filmes és etikai megközelítést teremtő, 88 esztendős francia dokumentumfilmes alkotó, Claude Lanzmann érdemelt ki. A Berlinalén minden film megtalálja a maga helyét a különböző szekciókban: a nagy nemzetközi mozifilmek a versenyben indulnak, de a többi szekció is igazi különlegességeket rejteget. Ízelítőként: a Fórum szekció az avantgarde és kísérleti filmek színtere, a Generáció a fiataloké, a Panoráma a művész- és közönségfilmeké, a Perspektive Deutsches Kino a német filmművészet következő generációjának ad bemutatkozási lehetőséget, míg a Berlinale Speciale a filmművészet nagyjainak állít emléket, illetve szokatlan, újszerű produkciókat mutat be. A versenyfilmes szekcióba idén 23 produkciót válogattak be a szervezők, ebből azonban négy ver-

senyen kívül szerepelt a kínálatban, így az Arany Medvére érdemben 19 film vadászott, melyek többsége jellegzetesen a társadalmi valóság visszásságainak ábrázolására törekedett. A hét főből álló zsűri élén a világhírű kínai rendező-forgatókönyvíró, a fesztivált nyitó The Grandmaster című harcművészeti film alkotója, Wong Kar Wai állt. Mire ezt a cikket olvasod, a fesztivál véget ért, a dön-

tésre fény derült, a medve fogságba esett, de különleges, megosztó filmekről lévén szó, lehet, hogy egy másik alkotás téged sokkal mélyebben érint meg. Épp ezért, ha valami szokatlanra, különlegesre vágynál, mindenképp érdemes csemegézni a fesztivál nagyjaiból: magukkal ragadnak, megdöbbentenek, sokkolnak, esetleg éppen taszítanak – ez már csak tőled függ.

forrás: Europress fotóügynökség

forrás: Flickr.com

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.


24

kultúra

Golden Globe – előszobában az Argo-akció

Tarantinoesque � Orbán Patrícia Krisztina

Skalpolás, élve eltemetés és bosszú indíttatta kivégzés: mindez csak ízelítő Quentin Tarantino repertoárjából. A neves knoxville-i rendező legújabb filmje, a Django elszabadul 2012 végén került a mozikba, és hat díjjelöléséből ezidáig hármat hozott el. Tarantinót korábbi filmes munkáiért hat másik díjjal tisztelték már meg, és egy önálló stílust is elneveztek róla: ez a tarantinoesque.

K

� Südi Anna

A Golden Globe-ot gyakran nevezik az Oscar előszobájának, ám idén az innen nyíló ajtók némelyikét úgy látszik befalazták, ugyanis Ben Affleck hiába nyerte el a januári gálán a legjobb rendezőnek járó díjat, az Oscaron még csak jelölést sem kapott. Kérdés azonban, hogy duplázhat-e idén legjobb filmként az Argo-akció?

A

z Argo-akció egy 70es évek krimijét idéző, régimódi, teljesen szabályos, de kiválóan megkomponált politikai thriller, melynek legfőbb célja egyértelműen a szórakoztatás. Tökéletes témaválasztás, kidolgozott színészi alakítások, egyensúly, maximális hatáskeltés – a film kulcsszavakban, amit annak ellenére is végigizgulunk, hogy végkifejletét ismerjük. A sztori annyira képtelen, amilyen csak származhat annak a bizonyos Élet nevű hollywoodi forgatókönyvírónak a tollából. Az 1979-ben kezdődő történet hiteles képet ad a forradalom dúlta Iránról, ahonnan a CIA – a rendező által megformált – Tony Mendez őrültnek tűnő tervét követ-

ve próbálja kimenekíteni azt a hat diplomatát, akik megmenekültek a teheráni amerikai nagykövetség ostromakor. A kulcs talán a kiforrott rendezésben rejlik: az érzelmek erősen, de nem túláradóan jelennek meg; Affleck nem saját karakterével akarja learatni a babérokat, hanem hídként lavírozik a szereplők között; a komolyság, történeti hűség és szórakoztatás ötvözetében pedig teljes az egyensúly. A fűszer mindezen a képi megjelenítéssel való játék, mely a harsány hollywoodi és a zajos iráni felvételek kontrasztjával varázsol különös hangulatot. Akárhogy is, aranyszobor ide vagy oda, Ben Afflecknek most igazán kijár az elismerés.

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.

evés olyan filmrendező létezik, akiket nevük alapján (is) be tudnak azonosítani az emberek. Hitchcock, Spielberg, Lucas és Quentin Tarantino (becenevén QT) egyértelműen közéjük tartozik. Tarantino, aki középiskolája drámaóráin, majd egy videótéka alkalmazottjaként vált a filmek szerelmesévé, a 80-as években kezdte rendezői és forgatókönyvírói karrierjét, A legjobb barátom születésnapja című rövidfilmjével. 1990 végére olyan alkotások kerültek ki a keze alól és értek el hangos sikereket, mint a Ponyvaregény, vagy a Jackie Brown. A 2000-es évek termése eddig a Kill Bill 1 és 2, a Halálbiztos, a Becstelen Brigantyk és a Django elszabadul. A rendezőt amellett, hogy munkáit a közönség és a szakma zöme egyaránt imádja, kritikával is gyakran illetik. Sajátos stílusa ugyanis sokak számára túl kegyetlen, lelketlen vagy éppen felszínes; mások azt kifogásolják, hogy a filmrendező bagatellizálja és hétköznapi történésnek állítja be a szenvedést. A Tarantinót védők ezzel szemben azt állítják, a rendező okkal helyez el nagyszámú erőszakos jelenetet alkotásaiban, a megjelenő kegyetlenség fokát pedig egyszerűen stílusjegyként definiálják. A tarantinoesque-nek habár fontos eleme az erőszak, nem csak ebből áll. QT stílusát sok kevésbé vitatható elem is alkotja. A nem lineáris történetvezetés az egyik ilyen: valamennyi filmjében találunk visszaemlékező epizódokat és több műve tartalmaz időbeli kihagyást. Alkotásai egy másik jellemző

eleme a vágás nélküli hos�szú jelenet. A rendező talán legkülönlegesebb sajátja pedig a dialógusok kiemelése: míg legtöbb pályatársa a párbeszédekre szükséges rosszként tekint, addig ő lényeges tartalommal tölti meg azokat, és központi szerepet tulajdonít nekik. Tarantino filmjeinek valamivel konkrétabb jellemzője például az úgynevezett csomagtartó, vagy az „Isten szeme“ nézőpont. Az előbbi – logikusan – egy csomagtartóból az azt felnyitókra kinéző karakter szemszögét, az utóbbi egy a szereplőt tökéletesen felülről mutató beállítást jelent. Tarantinofilmekben ezenkívül gyakran látjuk az eseményeket a hullák szemszögéből is. Különösen nagy figyelmet látszik fordítani a rendező a lábakra. A Ponyvaregényben, a Kill Bill mindkét részében és a Becstelen Bringantykban is – tehát lényegében QT legnagyobb

hatású alkotásaiban – szerepel közelről felvett lábfej. Tükörben magukat szemlélő, vagy tükörképükhöz beszélő karakterek szintúgy gyakran szerepelnek filmjeiben, mint ahogy a tánc is, ha csak egy-egy jelenet erejéig, sokszor kerül középpontba. Az egyes történések helyszíneinek szempontjából pedig a fürdőszoba és az étterem vezetik Tarantino listáját. Az, hogy az oly sokféle, felsorolhatatlanul nagyszámú tényező meglétét a tarantinoesque-ben pontosan mi magyarázza, lehetetlen kideríteni. Quentin Tarantino ezzel a kérdéssel kapcsolatban annyit határozottan kijelentett többször is, hogy a filmjeiben megjelenő erőszak nem hivatkozás, vagy reakció bármely valós eseményre. A rendező emellett nem titkolja azon véleményét sem, miszerint a moziban látott kegyetlenség, habár hatással van a nézőkre, nem motiválja őket erőszakos cselekedetek végrehajtására. A hatás. Hát, igen. Ez az a szó, amely ha választani kellene egyet, a legjobban jellemezné Tarantino művészetét. Az élénk színek, a váratlan hanghatások, a közvetlenül megjelenített vagy sejtetett erőszakosság, a bosszú, mint motívum, a késleltetés: ezek mind a lehető legnagyobb hatás elérését segítik. QT sikerességét hatáskeltés szempontjából pedig sem a szakma, sem a közönség nem illette soha kritikával.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


kultúra

25

Mozgalmas félév a Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes mögött � Nyerges Enikő

A Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes őszi féléve igencsak mozgalmas volt. A Zalai Kamaratánc Fesztivál sikerei után, a Jornades Internacionals Folklóriques de Catalunyaról, a legnagyobb barcelonai katalán művészeti fesztiválról hazatérve az együttes újra nagy lelkesedéssel vetette bele magát a munkába. A félév legnagyobb kihívását a Fölszállott a páván, valamint a Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán való részvétel jelentette.

A

Fölszállott a páva az MTVA, a Duna TV és a Hagyományok Háza által közösen rendezett televíziós népművészeti tehetségkutató verseny. A szervezők a versennyel tisztelegni kívántak mindazok előtt, akik Bartók és Kodály szellemi örököseiként az elmúlt négy évtized alatt élet-

ben tartották nemzeti kultúránk legősibb ágát, a népi kultúrát. A fiatal énekesek, zenészek és táncosok négy kategóriában mérettethették meg magukat. Együttesünk túljutva ez előzetes válogatáson, szeptember 2-án Szegeden lépett színpadra. Az autentikus délalföldi táncokat bemutató

koreográfiánk sikerének köszönhetően továbbjutottunk az élő televíziós szereplést jelentő elődöntőbe, ahol nagyecsedi magyar és cigány táncokat mutattunk be. A szakmai zsűri gondosan elkészített, lendületes és látványos koreográfiaként jellemezte előadásunkat, mely magas színvonalú tánctudással párosul. Egy héttel később az együttes már a Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán (Minősítő), a magyar néptáncművészet legrangosabb szakmai fesztiválján lépett színpadra. A kétévente, különböző helyszíneken megrendezésre kerülő seregszemle során a neves szakemberekből álló zsűri szigorú szempontrendszer alapján értékeli a résztvevő együttesek műsorait.

A többéves gyűjtőmunkán, az edzőtáborok során az adatközlőkkel kialakított személyes, baráti kapcsolatokon, hosszú műhely-, valamint alkotómunkán alapuló félórás, egybefüggő, „Ki nem akar búval élni…” című műsorunk az erdélyi Tóvidék, azon belül is Feketelak magyar és cigány, valamint Kapor falu román táncait állította színpadra. A zsűri döntése alapján együttesünk harmadik alkalommal is a legmagasabb „Kiváló” minősítést érte el. Az együttes a követke-

ző időszakban is képviselni fogja magát és a Budapesti Corvinus Egyetemet a néptánc szakma jelentős eseményein. Ízelítőként: a Fölszállott a páva ugyan decemberben véget ért, a nagy sikerre és a közönség azóta sem lankadó érdeklődésére tekintettel, 2013. április 12-én, a Művészetek Palotája Fesztivál Színház termében rendezik meg a műsor hivatalos Gála estjét, melyre a verseny legjobb előadói, köztük a Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes is meghívót kapott.

milyen visszajelzéseket kaptál eddig? Tapasztalataim szerint a közönség pozitívan fogadta a darabot, és ennek azért örülök különösen, mert a Viktória a klasszikus operettektől eltérően egy modern, sanzonos-kuplés

hangulatú darab. Nekem annyi hiányérzetem maradt, hogy az átiratban a második felvonásban gyakorlatilag teljesen eltűnik a karakterem – ez eredetileg nem így volt –, de ettől függetlenül az előadást nagyon jónak tartom.

beszélgetés Csonka Andrással

Musicalben, operettben, prózában � Dicsuk Dániel

Bár sokan talán inkább televíziós műsorvezetőként vagy szólólemezei révén ismerték meg Csonka Andrást, ő elsősorban színművész. Ennek megfelelően az utóbbi években olyan ismert szerepekben tűnt fel, mint A Szépség és a Szörnyeteg Lángőrje, az Abigél Kőnig tanár ura, valamint a Mary Poppins Bertije, de az idei év első hónapjai különösen mozgalmasan alakulnak számára.

J

anuár 24-én mutatták be ugyanis a Budapesti Operettszínházban Ábrahám Pál Viktóriáját, március 7-től pedig a Játékszínben lesz látható A hölgy fecseg és nyomoz című vígjátékban. Ám hogy mindeközben se unatkozzon, arról a Madách Színház Jézus Krisztus Szupersztárja gondoskodott, melyben Heródes szerepében tűnt fel. Utóbbi próbája során beszélgettünk vele. Miben más egy valódi premier, mint egy „beállás”?

Utóbbi esetben sokkal jobban izgulok, hisz a Jézus Krisztus Szupersztárt például már két éve játssza sikerrel a társulat, és nekem is azonnal meg kell ugranom az ő szintjüket – el nem vehetek belőle, csak hozzátehetek. Míg egy premiert hosszú, hetekig-hónapokig tartó folyamat előz meg, ahol velünk együtt „születik” meg a végeredmény, ezúttal összpróbám zenekarral, nagyszínpadon például csak az első előadásom előtt lehetett – de ezt kompenzálta az, hogy rengeteg segítséget kaptam a kollégáimtól.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

Hogy érzed magad Heródes bőrében? Kissé sajátos a jelmezem és a sminkem, és a figurát is ehhez az extravaganciához képest kellett megalkotni, ami nem könnyű feladat. A bűvésztrükkökkel pedig nem most találkozom először, hisz már a Mary Poppinsban is volt szerencsém hozzájuk. Véleményed szerint van ennek a karakternek valamilyen köze a történelmi Heródeshez? A rockopera filctollal aláhúzott és kiragadott pár vonást, melyeket aztán erősen kihangsúlyozva épített fel egy erősen komikus szálat a darabba. De az előadásbeli Heródes két legjellemzőbb vonása, a hedonizmus és a nárcizmus akár igazak is lehettek – épp csak nem ebben a formában. Túl vagytok a Viktória bemutatóján is. Elég változatos fogadtatásban részesült a darab – Te

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.


26

karrier

„Határtalan” karrier – a külföldi munkavállalás buktatói � Pálfi Gergő

A külföldi munkavállalás kétségtelenül napjaink egyik legjelentősebb slágertémája. Lehet-e, kell-e, etikus-e külföldön dolgozni a diploma megszerzése után? Ezek mind olyan kérdések, amelyek nem intézhetőek el egy egyszerű „igen” vagy „nem” válasszal. Aki viszont azt állítja, hogy a külföldi munkavállalás mindenki boldogságának kulcsa, az hatalmasat téved.

A

problémák már a kezdetekkor felmerülnek: ha azt állítjuk, hogy

jelenleg nem egyszerű munkahelyet/szakmai gyakorlati helyet találni Magyarorszá-

gon, akkor ez külföldön halmozottan igaz. Számos ösztöndíjprogram kínál ugyanakkor kívánatos(nak tűnő) lehetőségeket, amelyeket hiba lenne nem megemlíteni. A külföldi vállalatok napjainkban egyre gyakrabban alkalmazzák megtakarítási célzattal a telefonos, esetenként Skype-on történő interjúkat. Ez ugyanakkor jó „felmérő” is: aki telefonon keresztül meggyőzően tud kommunikálni egy adott idegen nyelven, annak élő-

szóban sem lesznek gondjai. Ezzel el is érkeztünk a második problémakörhöz, a nyelvhez. A jó angoltudás alapvető elvárás. Azonban ahhoz, hogy igazán jó eséllyel pályázz egy menő európai munkahelyre, szinte elengedhetetlen, hogy az adott ország/vállalat nyelvét legalább középszinten beszéld, még akkor is, ha ez alapvetően nem volt feltüntetve a munkaköri leírásban. Ez a nagy nyugatés dél-európai országokra hatványozottan igaz. Ám a java csak ezután jön: be kell illeszkedni. Ez természetesen annál nehezebb, minél inkább különbözik a befogadó ország kultúrája a tiédtől, de elhihetitek, nem kell elmenni a Távol-Keletre ahhoz, hogy megtapasztald, mennyivel másabb a mindennapi élet külföldön: Németország, Franciaország vagy éppen az Egyesült Királyság is számos „kulturális megrázkódtatást” jelenthet számunkra. Praktikus tanácsként a metropoliszok általában befogadóbbak, mint a kisvárosok, érdemesebb ott próbálkozni. Ezen kívül a lakhatás leszervezése sem egyszerű otthonról,

és ilyen szempontból is a nagyvárosok a nyerők. Az érem másik oldala pedig a kiszakadás az otthoni környezetből: rossz esetben azt veszed észre, hogy egyedül vagy egy hatalmas országban, idegenek vesznek körül, minden máshogy működik, és nincsenek ott a barátaid és a családod, hogy támaszt nyújtsanak (bár a modern IT megoldások azért sokat segítenek). Így pedig a „rózsaszín álomnak” induló külföldi karrier rémálommá is változhat. Persze nem feltétlenül válik azzá, néhány egyszerű tanács megfogadásával. A legfontosabb, hogy csak olyan helyre menj, amely motivál, inspirál, és amely országnak ismered a nyelvét. A munkahelyed – amelynek profilja jó, ha az érdeklődési körödbe esik –, és lehetőség szerint a lakásod is legyen előre leszervezve. Végül soha ne zárd ki a hazatérés lehetőségét, és tudd, hogy itthon hazavárnak. Aki a megpróbáltatásokra nem érzi felkészültnek magát, inkább útnak se induljon, hiszen itthon is „kitárulhat a világ”. Persze azért erre külföldön nagyobb az esély.

mel kísérni. Az Európai Unió intézményei többféle gyakornoki programot kínálnak, rövid- és hosszútávra, fizetett és fizetetlen típusút. E programok során a gyakornokok bepillanthatnak az intézmények mindennapi munkájába és gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek egy multikulturális, többnyelvű, és etnikailag is sokszínű környezetben. Fontos feltétel szinte minden program esetében, hogy a jelentkező az Unió két hivatalos nyelvét is beszélje. Az Európai Unió intézményeinek állásajánlatait

az EPSO (www.europa.eu/ epso) teszi közzé. Az uniós intézmények leggyakoribb munkaköreire évente írnak ki versenyvizsgát. A nemrég bevezetett új kiválasztási eljárás a lexikális tudás felméréséről a kompetenciaalapú értékelésre helyezi át a hangsúlyt. A vizsga teljesítése nehéz, sokaknak csak többszöri próbálkozásra sikerül. A felkészülés fáradalmait azonban a többség megtérülőnek látja, amint kézhez kapja az uniós intézmények állandó alkalmazottainak járó igen méltányos fizetést.

forrás: ec.europa.eu

Munkavállalás az EU-ban � Nagy Klára

E

gy éve már, hogy a magyar állampolgárok – a többi, 2004-ben csatlakozott tagország mellett – munkát vállalhatnak az Európai Unió valamennyi tagállamában – szabadon, korlátozás nélkül. Korábban e gyakorlat azért nem érvényesülhetett, mert a régi tagállamok olyan átmeneti korlátozással éltek, mely hét évre biztosította számukra, hogy saját nemzeti szabályozásuk szerint

tegyék lehetővé a külföldiek munkavállalását. 2011-ben, Magyarország EU-s csatlakozásának 7. évfordulóján az uniós előírások szerint minden tagállam megnyitotta munkaerőpiacát, így már nincs szükség munkavállalási engedélyre az EU-n belüli munkavállaláshoz. A lehetőség tehát adott, de hogyan lássunk hozzá? Az interneten több adatbázis, álláskereső portál áll rendelkezésünkre. Az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja (EURES) egy nemze-

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.

ti adatbázisokat összekötő, azokhoz hozzáférést biztosító rendszer, mely nemcsak konkrét állásajánlatokat, hanem az elhelyezkedést segítő gyakorlati információkat is közöl. Az EURES portálján (www.eures.europa.eu) tájékozódhatunk az EU- és EGT tagállamokban hatályos munkajogi, adójogi, társadalombiztosítási, szociális szabályokról is. Frissen végzett diplomásként érdemes a külföldön meghirdetett szakmai gyakorlatokat is figyelem-

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


karrier

Budapesti Corvinus Egyetem Vállalati Kapcsolatok és Karrier Iroda

Budapesti Corvinus Egyetem Vállalati Kapcsolatok és Karrier Iroda

Aktuális állásajánlatok vállalat

pozíció

referencia szám

jelentkezési határidő

Audi Hungaria Motor Kft.

Trainee – Beszerzés

2013/0022/Á

azonnal

BCE Szolgáltató Nonprofit Kft.

Hallgatói recepció

2012/0328/Á

azonnal

Deloitte

Adótanácsadó (Tax Consultant)

2012/0302/Á

azonnal

Deloitte

HR gyakornok

2013/0041/Á

azonnal

27

Aktuális szakmai gyakorlatok vállalat

program

referencia szám

jelentkezési határidő

Audi Hungaria Motor Kft.

Gyakornok – Beszerzés

2013/0007/Szgy

azonnal

HR és Adminisztrációs Gyakornok

Deloitte

IT Audit & Risk Consultant

2013/0014/Á

azonnal

BCE Vállalati Kapcsolatok és Karrier Iroda

2012/0290/Szgy

azonnal

Deloitte

Könyvvizsgáló asszisztens (Audit Assistant)

2012/0303/Á

azonnal

British American Tobacco

Logisztika Gyakornok

2013/0039/Szgy

azonnal

Ernst & Young

Adótanácsadó

2013/0030/Á

azonnal Deloitte

HR gyakornok

2013/0042/Szgy

azonnal

Ernst & Young

IT Risk & Assurance – Intern

2013/0034/Szgy

azonnal

Ernst & Young

Junior Tanácsadó

2013/0035/Szgy

azonnal

Ernst & Young

Személyi jövedelemadó gyakornok

2013/0036/Szgy

azonnal

Procter & Gamble

Customer Business Development (Sales) Interns

2012/0196/Szgy

azonnal

Procter & Gamble

Product Demand Planner (LOGISTICS department)

2012/0285/Szgy

azonnal

Teva Magyarország Zrt.

Marketing és kereskedelmi gyakornok

2013/0005/Szgy

2013.02.08

Project Control Expert Kft.

Junior Controller

2013/0012/Szgy

2013.02.10

ING Bank Hungary

Trainee / Treasury Sales

2013/0016/Szgy

2013.02.15

KPMG

Financial Due Diligence Trainee

2013/0037/Szgy

2013.02.15

jelentkezési határidő

KPMG

HR Trainee

2013/0019/Szgy

2013.02.15

Hungexpo Zrt.

Kontroller gyakornok

2013/0023/Szgy

2013.02.16

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) – Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány

Ösztöndíj szakmai gyakorlat megszerzésére Németországban

2013/0043/Szgy

2013.03.01

Ernst & Young

Junior tanácsadó – Tranzakciós Tanácsadás Szolgáltatások területre

2013/0031/Á

azonnal

Ernst & Young

Könyvvizsgáló asszisztens

2013/0032/Á

azonnal

Ernst & Young

Valuation & Business Modeling Specialist

2013/0033/Á

azonnal

Project Control Expert Kft.

Junior Controller

2013/0011/Á

2013.02.10

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Nemzetközi kapcsolatok ügyintéző

2013/0040/Á

2013.02.15

GHF Kereskedelmi Kft.

Határidős Tőzsdei Kereskedő

2013/0017/Á

2013.02.15

HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt. KPMG

Nemzetközi gyakornoki program TAX Assistant – Mergers & Acquisitios

2013/0015/Á 2013/0018/Á

2013.02.15 2013.02.15

US Real Estate Investment Fund

Junior Investment Analyst

2013/0021/Á

2013.02.15

KPMG

Assistant / Data analyst in Data Team

2013/0028/Á

2013.02.22

KPMG

Assistant / Data analyst in Technology Team

2013/0029/Á

2013.02.22

Közétkeztetési és catering területen működő piacvezető magyar nagyvállalat PwC

Projekt koordinátor

2013/0046/Á

2013.03.07

Pályakezdő könyvvizsgáló

2013/0010/Á

2013.03.29

British American Tobacco

Marketing Management Trainee Programme

2013/0024/Á

2013.03.30

Aktuális külföldi szakmai gyakorlatok vállalat

pozíció

referencia szám

Continental AG

Intern on the field of Purchasing

2011/0017/Nszgy

azonnal

Google Confederation of Hungarian Employers and Industrialists – MGYOSZ-BUSINESSHUNGARY N.V. Robert Bosch S.A.

SMB Services Associate Hungarian – Dublin

2012/0018/Nszgy

azonnal

Intern – EU relations

2013/0002/Nszgy

2013.02.28

Assistant Quality/Purchasing Manager

2013/0004/Nszgy

2013.02.28

N.V. Robert Bosch S.A. Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) – Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány Careers International

Internship Assistant Concept Manager – Automotive Aftermarket

2013/0005/Nszgy

2013.02.28

Ösztöndíj szakmai gyakorlat megszerzésére Németországban

2013/0019/Nszgy

2013.03.01

European Management Trainee – Sappi

2013/0001/Nszgy

2013.03.31

Agfa Gevaert nv

International Internships at Agfa Graphics

2011/0056/Nszgy

2013.04.30

Aba Art Contemporani

Assistant / Graphic Designer

2012/0008/Nszgy

folyamatos

APPINA TRAVEL GmbH

Praktikant

2011/0002/Nszgy

folyamatos

CATT Innovation Management GmbH

2011/0010/Nszgy

folyamatos

2011/0033/Nszgy

folyamatos

2011/0034/Nszgy

folyamatos

Hilti AG

Placement opportunities Internship Brand Management Laundry & Home Care CEE – starting December 2011 Internship Brand Management Laundry & Home Care CEE – starting January 2012 Intern in Technical Marketing

2011/0036/Nszgy

folyamatos

Hilti AG

Intern Marketing in Business Unit Chemicals

2011/0037/Nszgy

folyamatos

Hilti AG

Intern Project Management in Business Excellence

2011/0038/Nszgy

folyamatos

Hilti AG

Intern Project Management in Roll-out Projects

2011/0039/Nszgy

folyamatos

Hilti AG

Intern Sourcing Controlling

2011/0040/Nszgy

folyamatos

Hilti AG

Intern Supporting the Spare Parts Project Management

2011/0041/Nszgy

folyamatos

Hilti AG

Internship Market Research

2011/0042/Nszgy

folyamatos

Hilti AG

Internship Product Management

2011/0043/Nszgy

folyamatos

InterNations

Intern

2011/0035/Nszgy

folyamatos

Kefren Sarl

Chief Executive Assistant

2012/0002/Nszgy

folyamatos

MM Barcoding Ltd.

International Finance Internship

2012/0021/Nszgy

folyamatos

MM Barcoding Ltd.

International HR Internship

2012/0022/Nszgy

folyamatos

MM Barcoding Ltd.

International IT Internship

2012/0023/Nszgy

folyamatos

MM Barcoding Ltd.

International Marketing Internship

2012/0024/Nszgy

folyamatos

MM Barcoding Ltd.

International Sales Internship

2012/0025/Nszgy

folyamatos

MM Barcoding Ltd.

International Supply Chain Internship

2012/0026/Nszgy

folyamatos

Spanish Work Exchange Programme

Hotel placements

2011/0018/Nszgy

folyamatos

Support Services Group Ltd

2012/0011/Nszgy

folyamatos

2012/0020/Nszgy

folyamatos

Videoplugger Ltd

Business Administration Support Project manager/ translator/ marketing specialist/ account manager intern Sales and Marketing assistant

2012/0001/Nszgy

folyamatos

Volkswagen Procurement Services GmbH

PraktikantIn in der Volkswagen Konzern IT Beschaffung

2012/0007/Nszgy

folyamatos

Volkswagen AG

Praktikant/in im Bereich Projektmanagement

2012/0006/Nszgy

folyamatos

Westhouse Italia Srl

Junior Recruiter Specialist

2013/0003/Nszgy

folyamatos

wordinc GmbH

Trainee (Translation/Project Management)

2011/0050/Nszgy

folyamatos

vállalat

pozíció/program

referencia szám

jelentkezési határidő

2013/0038/P

2013.02.11

2013/0045/P

2013.02.13

2012/0327/P

2013.02.17

2012/0141/P

2013.02.27

Work Competencies Questionnaire

2012/0140/P

2013.02.27

Adó Akadémia

2013/0044/P

2013.03.31

Karriertanácsadás Pályázati felhívás a BCE külföldi szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatóinak

2008/0112/P

folyamatos

2012/0233/P

folyamatos

Henkel Central Eastern Europe GmbH Henkel Central Eastern Europe GmbH

Transenter

Aktuális programok Procter & Gamble PwC Procter & Gamble BCE Vállalati Kapcsolatok és Karrier Iroda Corporate Relations and Career Development Office Corvinus University of Budapest PwC BCE Vállalati Kapcsolatok és Karrier Iroda BCE Vállalati Kapcsolatok és Karrier Iroda

International IDS Challenge 2013 – Tudj meg mindent a programról a P&G képviselőitől 02.11-én a BCE-n! Interjú szimuláció a PwC HR szakembereivel – KarrierExpo Felkészítő Programok International IDS Challenge 2013 Kompetenciavizsgálat kötelező szakmai gyakorlatos hallgatóknak – Munkahelyi viselkedés teszt"

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.


28

CONNECTION

Once again: Comparative Local Development Studies… � Roland Hajdu

Corvinus University of Budapest, the coordinator member of the Joint European Master in Comparative Local Development (CoDe), applied for the funding of its Master course – and it has just turned out to be a successful attempt.

I

t is a great honour for CUB and its partners, since only 30 applications were selected for funding, but The Education, Audiovisual, and Culture Executive Agency received more than 150 proposals under the Erasmus Mundus Master courses – which is reliable evidence for the quality of the course, available in English. The participating institutions are the University of Trento (Italy), the University of Ljubljana (Slovenia), the University of Regensburg (Germany), and of course, the head of the international Master programme: Corvinus University of Budapest. The main objective of the programme is to provide pupils with the necessary knowledge and skills for introducing, supporting, and coordinating processes of change and transformation at the local level. Its focus is local development, with the following

characteristics: interdisciplinary approach, combining sociology, economics, political science, and anthropology. The general approach is comparative and interdisciplinary. The diploma gives you the title: “Local Development Expert” with a promising career opportunity – and a competitive advantage, because you will be able to improve your knowledge in English and learn new foreign languages such as Italian or German. So it is a good way to become global and start an international adventure – which could be a challenging path, but if YOU do not give up and defeat the 7-Headed Dragon, your reward will come soon. The treasury may contain international relationships, tons of experience, delightful landscapes, and charming cities. Take your time to consider this option. Then choose bravely.

A month with and for African Americans � Eszter Bártfai

W

hat about getting a real insight into the Black diaspora’s issues with such things as history or poetry? If you feel like it, then here is your chance: in the U.S. all of February is dedicated to African American History, and for this occasion the American Corner Budapest is happy to introduce some outstanding presenters from the United

States. The event series takes place between the 5th and the 26th – for detailed information check out the following website: http://budapest.americancorner.hu/ htmls/welcome1.html. The next presentation, regarding Contemporary African American Literature, will be held on the 26th. Do not miss out on the chance to broaden your mind through these people’s view.

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.

Hungry in Hungary

fotó: Kánya Ildikó

� Patrícia Krisztina Orbán

It would take a while to add up how many times I have heard tourists who come to see Hungary use the phrase, “hungry in Hungary”. Guess what, this exact same joke was also the one that the Erasmus students of this spring semester learnt first. I had the chance to visit their orientation on January 28th .

I

arrived a bit too early; or rather, we arrived a bit too early. I was accompanied by four students from the National University of Singapore, who were participants of Erasmus. Getting to know them has enriched me with memorable, interesting, and sometimes unbelievable stories and a glimpse into a different culture, but it could not prepare me for the mixture of 38 nations, the sight of the group of 285 excitedly awaiting students. Some of them had already spent a term at Corvinus, but most of them were newcomers. The greatest number of students usually come from Germany and France. The very first Croatian exchange students, along with girls and boys from Korea, Italy, Belgium, the United Kingdom and all over the world were sitting in the 1st. Auditorium, where presentations on orientation were being held. They all came here with the same desire: to learn

at Corvinus and to explore Budapest and Hungary and Europe. Of course, they all have personal motivation too: “We heard some stories from last year’s exchange students, and those were all really interesting. They said that Budapest is so pretty, the students are so nice, and Corvinus is very nice too, so we decided to come here. According to the stories about last year, we think we are going to have a great time here.” said Eline and Wouter from the Netherlands. “Corvinus has a wide choice of English courses, similar to my courses. This is the main reason why I came here and the secondary reason is that Hungary is in Central-Europe, so I can travel and discover.” - a Greek girl explained to me. “We have come from Singapore. Budapest is really pretty because it is snowing every day. We heard that Hungary is a

very nice country and it is easy to travel Europe from here.” - according to the first impressions shared by Kellyn and her friends. The orientation lecture consisted of two main parts. The first included presentations of the International Office staff with basic information about Corvinus, the courses, Neptun, and Moodle obligations. As a little rest, in between the presentations three short movies were shown about our college and Hungary with its rather informal history. The second part gave the students a taste of their future life in Hungary spent outside of the walls of Corvinus. The president and the vice president of ESN (Erasmus Student Network) also said a few words about the programmes they offer for the exchange students including that night’s welcome party, trips to the surrounding countries, and a cultural week. The students were released with the words that I will repeat here in both my name and all the people of Corvinus: “Dear Exchange Students, enjoy your time spent with learning, with discovering, with meeting new people! Welcome to Hungary, welcome to Corvinus!”

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


EFOTT

EFOTT, Zánka, Corvinus Az idén 37 éves EFOTT nem véletlenül kapta az „ország legnagyobb hallgatói bulija” címet, az elmúlt évek folyamán ugyanis ténylegesen a nagy fesztiválok közé lépett mind a látogatók száma, mind pedig a programok színvonala alapján.

A

z EFOTT azonban nem csak egy átlagos fesztivál, hiszen a szervezők a zenei programkínálat mellett a hallgatói kulturális és sportélet színesítését is szívükön viselik. Mindemellett a fesztivál egyik legfőbb célja 1976 óta – a felhőtlen szórakozás mellett –, hogy megismertesse a fiatalokkal Magyarországot, ezért is vándorol évről évre új helyszínre. 2013-ban az EFOTT hosszú évek után visszatér a Balatonhoz, ugyanis idén az északi parton fekvő Zánkán található Új Nemzedék Központ fog otthont adni a rendezvénynek. A 209 hektáron fekvő erdős-ligetes tóparti területen mindenki megtalálhatja azt, amire ezen a június végi fesztiválon szüksége lehet. Maga az Új Nemzedék Központ a Balaton-felvidék természeti és történelmi értékekben gazdag festői környezetében fekszik olyan kedvelt turisztikai célpontok gyűrűjében, mint a Káli-medence, a Művészetek Völgye, Tihany vagy a Badacsony. Területi adottságainak köszönhetően hosszú partszakasza van, a pihenni, hajózni, kirándulni vagy sportolni vágyókat kikötő és strand várja. Emellett a tábor nagyságának köszönhetően a sátrazásnak is kitűnő hely biztosítható a fesztivál árnyékos-ligetes területén. Az idei EFOTT megközelíthetősége egyszerű lesz, hiszen a 71-es út mentén fekvő tábor saját buszmegállóval és vasúti megállóhellyel is rendelkezik, ahonnan pár percnyi sétával elérhető a fesztivál bejárata. Külön érdekessége az idei EFOTT-nak, hogy egyetemünknek sikerült elnyerni a rendező felsőoktatási in-

tézmény címet, ezért mindenki számára garantált lehet a Corvinustól megszokott színvonal. A jól hangzó pozíció különféle előnyökkel jár, viszont az, hogy pontosan mi is a házigazda intézmény feladata, sokszor nem egyértelmű. Cikkünkben ezt próbáljuk kicsit bemutatni. Ennek a minden évben pályázati úton elnyerhető tisztségnek alapvetően a nappali programok biztosítása a feladata, így idén egyetemünk csapata négy fő területen segíti a szervezést. A „mi” dolgunk ezek alapján megszervezni a civilfalut, a turisztikai programokat, a sporteseményeket, valamint minden mást, ami a fesztivált egyedivé és a nappalokat tartalmassá teszi. De mit is rejtenek magukban ezek a programok? A civilfalu az a része a fesztiválnak, amivel az elmúlt években leginkább találkozhattak azok, akik ellátogattak az EFOTT-ra. A szokásos civil szervezetek által szervezett programok és az oktatási intézmények kitelepülésein túl idén egyetemünk szervezőcsapata szeretne kicsit több színt vinni a civilfalu programkínálatába egy civil színpad létrehozásával, ahol közéleti beszélgetések, viták kapnak helyet. Emellett idén egy Hungarikum falu is kialakításra fog kerülni a tervek szerint, ahol Magyarország régióinak étel- és italkínálatából szemezgethetnek az arra járók. Idén nagyobb hangsúly kerül az EFOTT „T” betűjére, az elmúlt években kicsit mellőzött turisztikára. Hála a fesztivál elhelyezkedésének és az Új Nemzedék Központ felszereltségének, kiváló lehetőségek nyílnak a környék megismerésére, legyen szó

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

hajókirándulásokról vagy biciklis bortúrákról. A Sport Pont Programmal együttműködve a sport méltó helyet kap a fesztivál programjában, mivel az egyetemek közötti bajnokságok döntői az EFOTT-ra lettek időzítve. Emellett a tábor felszereltsége a hagyományosabb és a „strandsportok” mellett a kicsit komolytalanabb, vízi őrültködésekre is lehetőséget teremt, legyen szó csúszdaversenyről vagy vízibiciklis akadályversenyről. Természetesen ezzel nem ér véget a Corvinus

által szervezett programok sora, viszont pár meglepetést még szeretnénk megtartani magunknak, hogy igazán nagyot szólhassanak a helyszínen! Hogy mit nyújt az átlag corvinusosnak az, hogy egyetemünk a házigazda? Természetesen jegyárkedvezményt, ugyanis a normál árhoz képest olcsóbban, 12490 Ft-ért válthat bérletet egyetemünk minden hallgatója! A jegyvásárlás hogyanjáról további infókat a www. bcehok.hu honlapon találhattok, vagy leolvashatjátok az alábbi QR-kódot:

29 Minden más részletet megtudhattok a www. efott.hu vagy pedig a www. facebook.com/efott oldalakon, de kérdés esetén bátran írjatok az efott@bcehok. hu e-mailcímre, ahol a corvinusos szervezőcsapat szívesen rendelkezésetekre áll! Reméljük, ti is minél többen a kilátogatás mellett döntötök, hiszen az idei év rólunk szól! EFOTT, csak szabadon…

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.


30

kávéház

Itt az idő KöZGÁZ! – Kalita, A nagy betűrablás a tökéletes filter eszköz � Sándor Márton

� Török Ádám, barista hero

Az elmúlt évben rengeteg újdonsággal gazdagodott világunk, 2012-ben tovább bővült a magyar találmányok palettája. Ilyen az új világpremieres társasjáték, a Fontrobber©, mely tovább öregbítheti kicsiny országunk, és a világszinten már elismert, kreatív magyar elmék hírnevét…

Kalita a japánok által kifejlesztett és tökéletesített filter eszköz. Többféle kapható belőle, többek közt fém, üveg és porcelán. Mi a porcelánt használjuk, mivel tapasztalataink alapján ennek az anyagnak a legjobb a hőtartása. Az eszköz egy úgynevezett „pourover”, magyarul csepegtetős

A

társasjáték 2012. december 15-én látta meg a napvilágot, valójában még nagyon friss, exkluzív termék. Az eredeti koncepció megfogalmazója és jogtulajdonosa Szász Marianne, aki különféle művészeti ágak jeles hazai képviselője. Az ötlet alapja a nyelv és a játék szeretete, s ezért egy új játék létrehozása, mely bővíti a szókincsünket, és fejleszti a nyelvismeretet is. Fontos kihangsúlyozni társadalmi hasznosságát, készségfejlesztő mivoltát, mely felbecsülhetetlen értékű. Segíthet elkerülni a nyelvtani hibákat, észrevétlenül műveli a nyelvet. Főleg azért, mert társasjátékról beszélünk, összehozza a közösséget, elősegítve ezzel a csoportkohéziót. Egymással vetélkedő ellenfelek – egyben társak –, akik megtanítják egymást az adott szó jelentésére. Az egyének társas interakciója során megvalósul a tanulás

fotó: Szász Marianne

� Muck Ferenc

Itt a Spotted, az egyetlen forrásotok a közgázos elit botrányos életéhez… Na de a viccet félretéve, és mellőzve az amúgy is botrányos Gossip Girl sorozattal való párhuzamkeltést, ismerjük hát meg ezt az újfajta közösségi oldalt!

B

technikán alapszik. Fontos, hogy a kannát, amibe később a kávé fog folyni, valamint a filterpapírt előáztassuk, átmossuk forró vízzel, ezáltal előmelegítve a „dripper”-t. A dripper maga az eszköz, a szó magyarul csepegtetőt jelent. Miután ez a folyamat lezajlott, jöhet a kávé a papírba. Ennél az eszköznél egy közepesen durva őrlésfinomságra van szükségünk, hogy a víz ne tudjon átszaladni a túl durva őrleménybe, vagy ne tudjon megmaradni a túl finomnál. Az ideális lefolyási idő a hozzáadott víz mennyiségétől függ, ami 300 ml víznél 3 perc +/- 30mp kellene, hogy legyen. Miután az őrlemény teteje már nem nedves, és a csepegés abbamaradt, a kávé el is készült. már csak annyi a dolgunk vele, hogy csészébe töltsük és elfogyasszuk.

folyamata, mely a fejlődésünk alapja. Az országban mindössze pár száz darabot gyártottak le a termékből. Tulajdonosa a kérdésemre, hogy eladná-e a licencet, azt felelte: „A termék számtalan potenciállal rendelkezik. Ha egy vállalkozó szellemű ember megvásárolná a jogot, akár partner is lennék benne.” Egyedüli kérése, hogy a profit egy része alapítványokhoz, gyermekekhez kerüljön. Legyünk kicsik, vagy nagyok, a Betűrabló© nevetéssel fűszerezett, szórakoztató időtöltést nyújthat bármely korosztály számára. Itt az idő KöZGÁZ!, készen álltok a nagy betűrablásra?!

Elcsípve!

iztos veled is előfordult már, hogy melegszendvicsed és citrommal megspékelt teád nyújtotta komfortzónádba egyszer csak egy csinos hölgy, vagy egy daliás úriember lépett a campuson.

A

Ha nem sikerült megszólítanod, mert tele volt a szád, vagy éppen csak hogy magadhoz tértél a látványtól, esetleg depresszió üldöz, mert elszalasztottad életed szerelmét, sebaj! A nemrégiben elindult Spotted:

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.

BCE közösségi oldal Cupidót megszégyenítő önzetlenséggel áll szolgálatodra éjjel-nappal, virtuális sebtapasszal gyógyítva összetört szívedet. Nincs is más dolgod, mint üzenetet írni az adminnak a célszemély után kutatva, aki anonim módon teszi közzé azt a Facebook felületén, vissza nem térő lehetőséget nyújtva számodra a fantáziádat megmozgató úr/hölgy viszontlátására. Az oldal romantikus lánykéréshez sem utolsó online felülettel bír, és a nehezebben kezdeményezőknek is mankó lehet

az első lépések megtételéhez. Bár utóbbiaknak azért – magam részéről – inkább egy pohár bort ajánlanék önbecsülésük feltornázásához. Már csak egyetlen kérdés maradt nyitva, vajon ki vagy kik állhatnak az ötlet mögött? Egy-egy kommentet elcsípve kiderült számomra, hogy a Budai és Pesti Campus közös kezdeményezéséről lehet szó, vagy talán a hatalmas energiákat elpazaroló, és szeretettel „trollkodó” műszakisok már-már zseniális próbálkozásáról beszélünk.

A január idusán létrejött, jelenleg hatszáz körüli lélekszámmal bíró online közösség rohamosan tör előre a weben, népszerűségében és „kúlságában” magát a Közgáz COOL LISTET is zavarba hozva. Egy hónap alatt ennyi like-ot, még a világhírű MC Gyulának sem sikerült összeszednie, de vajon az egy hónapos csoda véget ér, vagy az oldal egyetemi médiaóriássá növi ki magát? Nos, ez csak rajtatok múlik, kedves hölgyek és urak! Adjatok egy esélyt a Spottednak!

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA


31

kávéház

A mindent látó Facebook � Papp Gergő

Milyen vallásúak a Mitt Romney szimpatizánsok? Milyen sorozatokat néznek az ateisták? Milyen párttal szimpatizálnak a Corvinusosok? Na és az ELTE-re vagy BMEre járók? Mostantól ha válaszokat szeretnénk kapni az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre, elég pár szót bepötyögnünk a Facebook felső keresősávjába.

N

éhány napja egy érdekesnek tűnő Facebook funkció kezdte ajánlgatni magát a gyanútlan felhasználóknak. A hangzatos „Facebook Graph Search” névre keresztelt, újfajta keresővel könnyedén végezhetünk komplex kereséseket, a kö-

zösségi oldalon található adatokat kedvünk szerint felhasználva. Ez a lehetőség pedig egyszerre félelmetes és zseniális. Félelmetes, mert könnyedén és minden eddiginél hatékonyabban használhatjuk az (ex)barát/barátnő vagy az épp aktuális kiszemelt

virtuális követésére. Elég csak bepötyögnünk, hogy „Photos of my non-friends XY commented on”, és máris láthatjuk, hogy mások mely fotóira kommentelt a célszemély, nem is sejtve, hogy valaki figyelemmel kíséri a tevékenységét. Kevésbé ijesztő, de hasonlóan értelmetlen dolgokra is jó a Graph Search. A ’Pages liked by people who like Gyurcsány Ferenc and Demokratikus Koalíció’ beírása után megtudhatjuk, hogy e két oldal lájkolói a Milka csokit szeretik, de nagyra tartják Paulo Coelhot is. Az is kiderül egy egyszerű keresés után, hogy a Jersey Shore című sorozatot

inkább a republikánusok nézik, az ateisták kedvenc filmjei közé tartozik a Fűrész és az Eredet, míg a keresztények inkább a romantikus filmeket, például az Alkonyatot és a Szerelmünk lapjait szeretik. De akár társkeresőként is használhatjuk a közösségi oldalt, például a „Females who are single and live nearby and like 1984 – George Orwell and are my age” adatokat beírva. És így már az első közös téma is megvan. Ha kiszórakoztuk magunkat, rájövünk, hogy a Facebook hatalmas adatbázisa az új kereső segítségével mostantól akár társadalomtudományi kutatásokra vagy komplex hálózatkutatásra is alkalmassá válhat. Bár a rendszer még

kiforratlan, már most is egyszerűen rákereshetünk akár az Obama-szimpatizánsok vallási beállítottságaira is. Messzemenő következetéseket nem kell, és nem is lehet levonni még a kapott eredményekből, van, hogy kis és jelentéktelen változtatások is teljesen más eredményt hoznak a keresésben. Ugyanakkor a Facebook jó úton halad afelé, hogy a társadalom összefüggéseit megfelelően átlátó adatbázissá változzon. A felhasználók viszont nem szeretik az efféle mindent látó szemet, így az adatvédelmi aggályokat is felvető funkció akár egyfajta kilépéshullámhoz is vezethet. Egy biztos: az új kereső túl nagy hatalmat ad az átlagfelhasználó kezébe.

Pompás Pampa: marhacsordák nyomában � Hajdu Roland

Nemcsak Észak-Amerikában vannak tehenészlegények, hanem Argentína kultúrájában is meghatározó szerepet játszanak: míg Hollywood a westernfilmjeit köszönheti a cowboyoknak, addig az argentin gasztronómia a marhafogyasztás kultuszát kapta – és tudtad-e, hogy Magyarországon is híresek a marhapásztorok? Magyarán a hajdúk.

É

szak-Argentína a Pampán fekszik, a kontinens egyik legnagyobb síkságán, itt legeltetik marhacsordáikat a gauchók is, akik körében nem a disznóvágás örvend népszerűségnek, hanem a marhahús változatos feldolgozása: az ismertebb étkek közé tartozik az argentin fűszeres kolbász (chorizo), a rostonsült oldalas (tira de asado), a borjúmirigy (mollejas) és a marha különböző részeiből készült steakek. Ennek egy-

velege a grilltál (parrillada), amely mellé a legkülönlegesebb, chilis-fokhagymás mártásukat (chimichurri) ajánlják. Úgy tűnik, hogy nem csak a Kárpát-medencében élnek hússzerető népek, s tán azon se csodálkozhatunk, hogy Buenos Airesben jegyzik az egyik legnagyobb magyar diaszpórát. Ám a vegetáriánusok sem maradnak éhen: nekik a grillezett sajtok (provoleta) és a töltött tészták (empanadas)

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

maradtak, noha utóbbi valójában húsos táska, s ennek egy változatát szokták édeskés kukoricatöltelékkel kínálni. Náluk is kóstolhatunk halászlevet, méghozzá kukoricásan (locro), s ebben a műfajban még említésre érdemes az argentin almaleves is (sopa de manzana), s ha már az előételeket és főételeket sorra vettük, nézzük a desszerteket: nagyon édesszájúak, a kedvencük hasonlatos a linzerhez, két piskótalap összetapasztva nyúlós, édes karamellkrémmel (alfajor), de palacsinta-különlegességeket is megtalálhatunk étlapjukon. Világszerte híres Argentína borkultúrája, évente megrendezik a Festival de Dome y Folklore nevezetű eseményt, ahol nemcsak az argentin gasztronómiával, hanem az argentin kultúrá-

forrás: commons.wikimedia.org

val is megismerkedhetnek a látogatók. Szerencsére nincs szükség ilyen messzire utazni, ha enni akarunk egy jó steaket: Budapesten né-

hány argentin étterem már megnyitotta kapuit, még csak messzire sem kell menni, mert éppen a Vámház körút sarkán található az egyik.

LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.


kávéház

PUBLICISZTIKA

A vonatozás örömei � Gyimesi Bernadett

K

icsit döcögősen indult a tanévkezdés az albérlet szempontjából, ugyanis hosszú keresgélés után sem sikerült megfelelőt találni. Augusztus utolsó hetében leltünk rá egyre, melybe viszont – az akkori információk szerint – csak szeptember végén költözhettünk volna be. Ám ez azóta sem történt meg. Így napi rendszerességgel ingázok Szolnokról. Nem is lenne ezzel gond, hiszen menetrend szerint a gyorsvonatok 77 perc alatt megteszik az utat, közben az ember nyugodtan alhat, olvashat, tanulhat. Legalábbis én így gondoltam. Novemberig nem is igen panaszkodtam, késé-

sek elő­fordulhatnak, bármi közbejöhet, számításba vettem az út megtervezésekor. Legtöbbször még extra problémákat is belekalkuláltam, hogy biztosan megérkezzek a zh-kra. Azonban egyszer a semmi közepén megállt a vonatom és bemondták, hogy meghatározatlan ideig nem tudunk továbbhaladni. Mint kiderült, egy szembejövő vonat egyik szerelvénye kigyulladt egy WC-be dobott cigarettacsikktől, amelynek köszönhetően az elektromos vezetékek zárlatosak lettek. A majdnem másfél órás utam 3 órával hos�szabbodott. Ebbe beletörődtem, nyilván ezzel sem lehetett előre számolni, szerencsétlenségemre pont azon a járaton

kellett utaznom. Amióta viszont bejött az igazi hideg, többnyire elkezdtek fűteni a kocsikon. Ennek ellenére nem egyszer utaztam teljes téli öltözékben azon elmélkedve, hogy az ablakot kinyitva nem jönne-e be melegebb. Megjegyzem, odakint mínusz fokok voltak. Amivel találkozom még, az a másik véglet. Január elején egyik vizsgámról hazafelé tartva a kupéban lévő szauna hőmérséklet miatt lehúzott ablakkal utaztam végig a 100 kilométert, holott szintén fagypont alatti volt a hőmérséklet. A 90%os diákbérletnek köszönhetően nekem még így is megéri, de vajon mennyibe telne kicsivel több odafigyeléssel még kényelmesebbé tenni az utunkat?

Sudoku � GYimesi Bernadett

M

inden számunkban másfajta különleges sudokuval vagy egyéb logikai rejtvénnyel kedveskedünk nektek. Ezen a héten egy 9x9-es sudoku vár megfejtésre. A szabály hasonló, mint a normál változatnál, annyi az eltérés, hogy itt nem a 3x3-as négyzetekben kell minden számnak egyszer szerepelnie, hanem a vastag vonallal körülhatárolt területeken. Függőlegesen és vízszintesen ugyanúgy csak egyszer szerepelhet egy szám. Jó szórakozást!

forrás: websudoku.com

32

Célkitűzés A kormány engedett a hallgatók követelésének, a 16 ominózus szakon mégis lesznek állami férőhelyek – így a Corvinus népszerű gazdasági szakjain is.

A HÓNAP FOTÓJA: Jekkel Dóra LIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM | 2013. FEBRUÁR 19.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HIVATALOS LAPJA

Közgazdász - 2013. február  

A Budapesti Corvinus Egyetem hivatalos lapjának 2013-as első lapszáma.

Közgazdász - 2013. február  

A Budapesti Corvinus Egyetem hivatalos lapjának 2013-as első lapszáma.

Advertisement