Page 1

Van links naar rechts: Ruud van der Pol, Paul Klasens, Wim van Diepen, Ruud Engelhart en Erik Gremmee

Bij Tata Steel in IJmuiden wordt hoogwaardig staal geproduceerd en bewerkt, veelal voor toepassingen die ons leven veiliger en comfortabeler maken. Staal vormt de basis van veel producten die niet meer zijn weg te denken uit onze maatschappij. 24 VNSG Magazine mrt/11

INTERVIEW EN TEKST Bas van der Poel en Djoekie Klein • Fotografie Marielle van Uitert

Wat dacht je van de veel veiligere en

is ronduit indrukwekkend. Er werken 9100

tegelijk lichtere auto’s door het gebruik

medewerkers om de ambitie waar te maken:

van hoogwaardig staal? Denk ook aan

het beste hoogwaardige staal leveren aan

kwalitatieve en veilige verpakkingen

een selecte groep internationale klanten.

van voedsel, waarbij het gewicht en de

Bij het onderdeel Coated Products van

hoeveelheid verpakkingsmateriaal de

Tata Steel worden koudgewalste rollen staal

afgelopen jaren enorm is afgenomen en het

bekleed met een dun laagje zink. Een deel

gebruik van staal in de bouw van moderne,

van de rollen wordt daarna geverfd.

comfortabele huizen en kantoren. Kortom:

Afgelopen drie jaar is het SAP

Tata Steel houdt zich met haar hoogwaardige

Competence Centre erin geslaagd dit proces

staal bezig met industriële innovatie.

volledig met SAP te ondersteunen.

De vestiging van Tata Steel in IJmuiden


1

ROL uiT DE FABRiEK Bij tata Steel wordt het geproduceerde staal per rol afgeleverd aan de volgende productiestap of klant. de rollen zijn geproduceerd in

afgesproken breedte en lengte. Voor de productie van smalle rollen bewerkt staal kan gebruik worden gemaakt van een brede rol, die dan na bewerking op maat wordt gemaakt. Het is een continu proces zonder stilstand, waarbij rollen over de volledige lengte worden voorzien van bijvoorbeeld zink en/ of verf. Voordat het staal kan worden geverfd, moet het eerst worden ontvet en schoongemaakt. Vervolgens gaat er een laag chromaat op, zodat de verf beter hecht.

2

ROL iNZETTEN iN DE iNSTALLATiE Voor de uitvoering van een bepaald proces wordt een rol afgewikkeld, waardoor een lange band ontstaat die door de verschillende

installaties wordt gevoerd. In deze reportage gaat het staal eerst naar de verzinklijn en vervolgens naar de verflijn. Beide lijnen draaien volcontinu met vijfploegendiensten.

3

STuuRhuiS Vanuit verschillende stuurhuizen wordt de gehele lijn aangestuurd en gecontroleerd. daarnaast bevinden zich in het proces

verschillende inspectiecabines waar het bewerkte staal wordt ge誰nspecteerd. In deze stuurhuizen wordt gewerkt met meerdere systemen om alle processtappen zorgvuldig te kunnen monitoren. de afhankelijkheid van die systemen is groot, de verwerking in SAP loopt minimaal drie uur voor op de productie in verband met het tijdig beschikbaar hebben van de verf voor de installatie. Het SAP systeem moet dus 7 dagen 24 uur beschikbaar zijn.

4

DE vERZiNKBAK Op de verzinklijn wordt een dun laagje zink op het staal aangebracht door het staal door een bak met vloeibaar zink te leiden. Voordat het staal de

verzinkbak ingaat wordt het eerst gekoeld, zodat de temperatuur in de zinkbak (450 graden) niet verandert. de verzinklijn heeft twee verzinkbakken: voor normale en magi-zink. Magi-zink heeft een lager percentage magnesium, wat van invloed is op de corrosiewerendheid. Het wordt onder andere gebruikt voor binnenpanelen.

Foto: Beeldarchief tata Steel VNSG Magazine mrt/11 25


ZiNK AFBLAZEN Met zogenaamde luchtmessen wordt het overtollige zink van het staal afgeblazen. de dikte van de overgebleven zinklaag is afhankelijk

5

van de kracht waarmee wordt geblazen en de afstand van het luchtmes ten opzichte van het staal. Hierna wordt het staal afgekoeld en nabehandeld. tenslotte wordt een laagje olie aangebracht om te voorkomen dat het zink gaat oxideren.

vERFMAGAZijN de verflijn verwerkt jaarlijks 180.000 kiloton staal. Hiervoor is 3,5 miljoen kilo verf nodig. deze verf ligt opgeslagen in het magazijn

6

dat aan de verflijn verbonden is. de verf voor de toplaag is beschikbaar in meer dan 1000 kleuren en is verpakt in vaten (ca. 220 kg/vat) of containers (ca. 1200 kg/container). de containers verf staan, tijdens productie, op een weegschaal zodat duidelijk is wanneer een container verf vervangen moet worden door een volle container. Bij de uitgifte van de verf aan de productielijn komt SAP om de hoek kijken.

COATERROOM Het staal wordt in twee fasen geverfd. In de coaterroom (verfkamer) wordt eerst aan beide zijden van het staal een primer aangebracht.

7

Vervolgens wordt het staal door een oven geleid om te drogen en uit te harden. Hierna wordt het staal gekoeld en naar de volgende coaterroom geleid waar de toplaag wordt aangebracht. Ook hierna gaat het staal 30 seconden de oven in.

CONTiNu PROCES Omdat de verflijn een continu-proceslijn is, moeten de rollen die over de lijn gaan met elkaar worden verbonden. Afhankelijk van de

8

eigenschappen van het staal wordt dit gedaan door stitchen of lassen.

26 VNSG Magazine mrt/11


9

DE LuSSENTOREN In het gehele verf- en verzinkproces bevinden zich meerdere lussentorens. deze dienen als buffers in het productieproces. Als bijvoorbeeld

een rol aan een nieuwe rol wordt gestitcht (of gelast), dan staat de band daar stil. de lussentoren voorkomt dat de rest van de lijn stilstaat, doordat het staal uit de lussentoren wordt getrokken.

10

LABORATORiuM Voordat een rol staal het daadwerkelijke productieproces in gaat, wordt eerst een proeflak gemaakt. deze proeflak wordt in het

laboratorium gecontroleerd op verschillende eigenschappen, die door de klant zijn gespecificeerd. Kenmerken die onder andere worden getest, zijn de kleur (RGB code), helderheid, flexibiliteit, hechting en glans.

11

vERFOvEN In de verfoven wordt de verf op hoge temperatuur (ca. 230 ยบC) uitgehard, waarna het staal weer wordt gekoeld, verhit en nogmaals

gekoeld.

12

vERPAKKEN Als alle bewerkingen zijn uitgevoerd, wordt het staal weer opgerold en wordt de rol van de lijn gehaald. Vervolgens gaat het naar de

folieinpaklijn. Hier krijgt de rol een kartonnen kraag, wordt verpakt in folie en krijgt een label. tenslotte wordt de rol met de trein vervoerd naar de verzendhal.

VNSG Magazine mrt/11 27

De kracht van staal  

Bij het onderdeel Coated Products van Tata Steel worden koudgewalste rollen staal bekleed met een dun laagje zink. Een deel van de rollen wo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you