Page 1

NOCTURNIA

CORUÑA MUTANTE A R E V I S TA D E C U LT U R A E O C I O D E N O C T U R N I A PA R A A M O C I DA D E

Nº 12 OUTUBRO 2019 - FEBREIRO 2020

BOCADOS PARA UNHA VIDA SA

Descubre a exposición da Domus sobre nutrición e coñece as chaves para levar unha dieta saudable

A CIDADE DAS TIC

Coñece algunhas das iniciativas que fan da Coruña un referente das novas tecnoloxías

A MÚSICA QUE SOARÁ ESTE OUTONO Goza con todas as propostas musicais que chegarán á cidade

PAIXÓN POLO MONOPATÍN

Descubrimos o mundo do skate, que pasa das rúas aos Xogos Olímpicos

FAITE VOLUNTARIO!

Coñece as diferentes opcións que che ofrece o Concello da Coruña

SIGUE A PISTA DE... María Sanjurjo

CORUÑA XUVENTUDE


NOCTURNIA

CORUÑA MUTANTE Que tal o verán, mutante?

para facilitarnos un pouco máis a

o skate será deporte olímpico en

Agardamos que o gozaras moito,

vida. Se queres saber como, non

Tokio 2020? Xa que os deportes

aínda que tamén queremos que

tes máis que ler a reportaxe para

urbanos suman cada vez máis

o fagas este outono. Tes nas túas

descubrilo!

adeptos e adeptas, aproveitamos

mans un novo número da revista Coruña Mutante cheo de propostas para os vindeiros meses. Non perdas detalle!

Nas páxinas centrais da revista encontrarás o calendario dunha nova edición de Nocturnia. As actividades terán lugar de outubro

Abrimos a revista cunha reportaxe

de 2019 a decembro de 2019. Busca

sobre a exposición Bocados, que xa

aquelas que máis che gusten e

podes visitar na Domus. Dun xeito

inscríbete! Ademais, coma sempre,

lúdico e interactivo descubrirás o

resumímosche a axenda de

mundo da nutrición e a relación

propostas culturais que terán lugar

da alimentación co medio natural.

na cidade nas próximas semanas.

Ademais, para afondar nas chaves dunha dieta equilibrada, entrevistamos á nutricionista

mundo con Valentina Planes. Con tan só doce anos a moza coruñesa encabeza os campionatos galegos e está en segunda posición nos estatais. Toda unha campioa! Ademais, o noso cuestionario mutante permitirache descubrir a María Sanjurjo, outra gran deportista. A xogadora coruñesa de hóckey debutou este ano coa

Tamén che contamos polo miúdo

selección española e xa gañou un

os concertos que chegan á Coruña

mundial.

coruñesa María Pérez Muñoz. Con

este outono e que encherán

ela aprenderás a facer unha lista da

teatros, salas e o Coliseum, onde

anaquiño do teu tempo libre ao

compra máis saudable e modificar

se celebra por primeira vez o REC

servizo dos demais, contámosche

os teus hábitos alimentarios de ser

Fest Coruña. No cartel destacan

diferentes formas de facer

preciso.

Ska-p, Dakidarría, La Regadera ou

voluntariado na cidade.

Neste número tamén quixemos entrar no corazón das TIC da Coruña e de Galicia. Trátase do

Ezetaerre. Se che gustan o rock, o punk e o ska, entón este é o teu festival da temporada.

Finalmente, se queres dedicar un

Agardamos que che gusten os contidos que vas ler nas seguintes páxinas. Lembra que podes

CITIC (Centro de Investigación TIC),

Sempre tratamos de ofrecervos

facernos chegar as túas suxestións

un centro vinculado á Universidade

un contido variado e para todos

para o vindeiro número e seguirnos

da Coruña onde un total de cento

os gustos, polo que neste número

a través das redes sociais de

dez persoas investigan cada día

falamos de deporte. Sabías que

Nocturnia.

O equipo de Coruña Mutante somos: Edita: Concellaría de Igualdade, Benestar Social e Participación do Concello da Coruña - www.coruna.es/participacion Deseño, maquetación e contidos: The Office Comunicación - www.theofficeco.es Imprime: SGRAF ARTES GRAFICAS S.L. - www.sgraf.es Depósito legal: C-272-2016

2

para coñecer un pouco máis deste


BOCADOS PARA UNHA VIDA SA

4

ENTREVISTA Á NUTRICIONISTA MARÍA PÉREZ

5

A CIDADE DAS TIC

6-7

ACTIVIDADES E CALENDARIO NOCTURNIA

8 - 11

AXENDA CULTURAL DE OUTUBRO - DECEMBRO

12

UN OUTONO CHEO DE MÚSICA

13

URBANOS E OLÍMPICOS 14 COMO FACER VOLUNTARIADO 15 SIGUE A PISTA DE... MARÍA SANJURJO

15

3


BOCADOS PARA UNHA VIDA SA

A Domus acolle desde o pasado verán a exposición permanente Bocados, que nos permite explorar o mundo da nutrición desde o punto de vista das necesidades biolóxicas do corpo humano e da sustentabilidade do planeta. Anímate a visitala!

O único museo interactivo de España dedicado en

no teu corpo. Ademais, Barciela comenta o grande

exclusiva ao ser humano está na Coruña. Trátase

interese que esperta esta exposición ao ofrecer

da Domus e, desde xullo, agárdate cunha das

unha serie de claves que axudarán a modificar

exposicións máis importantes dos últimos anos.

tanto o noso estilo de vida como a nosa relación co

Bocados quere facernos reflexionar sobre a relación

mundo.

entre a alimentación e o medio ambiente. Ao longo

Alimentación e sustentabilidade

dos catorce módulos da mostra atoparás contidos dedicados ao equilibro físico, onde se abordan

A exposición tamén está vinculada aos dezasete

diversas cuestións como a necesidade de exercicio

Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da

físico diario, e ao equilibrio emocional.

Organización das Nacións Unidas que se relacionan,

Esta mostra permite coñecer cales son os alimentos máis beneficiosos para a nosa saúde e tamén ofrece consellos sobre as diferentes técnicas de cociñado. Patricia Barciela, directora técnica da Domus, explica que cada elaboración (á grella, ao vapor, cocido, asado, salteado ou ao microondas) ten o seu segredo para conservar o valor nutritivo dos alimentos.

4

de forma directa ou indirecta, coa nutrición. Deste xeito, en Bocados abórdanse temas que van desde a vida urbana, a educación e a igualdade de xénero ata o acceso á auga e á saúde. Por exemplo, cal é a relación entre os cereais e o obxectivo “fame cero”? Barciela explica que os cereais son un dos alicerces da alimentación nos países en desenvolvemento,pero o cambio climático pon en perigo a súa produción. De aí que este

Un dos signos de identidade da Domus e dos

obxectivo contemple promover prácticas agrícolas

Museos Científicos da Coruña é a interactividade.

sustentables que permitan obter alimentos para

De feito, un dos elementos que máis sorprende ás

abastecer unha poboación mundial en crecemento.

persoas visitantes da mostra, como sinala a súa

Aquí observamos un vínculo directo entre un

responsable, son os módulos interactivos. Destacan

alimento e un obxectivo, aínda que outras veces as

unha gran roda sobre a que poderás camiñar para

relacións son más sutís. Queres descubrilas? Visita

comprobar as calorías consumidas e tamén unha

a exposición na Domus calquera día da semana de

báscula que indica a cantidade de auga presente

10 a 19h!


“A chave está en cambiar os nosos hábitos alimentarios de forma que os poidamos manter a longo prazo.” María Pérez Muñoz (A Coruña, 1991) é graduada en Nutrición Humana e Dietética. Desde pequena sempre estivo interesada no eido da saúde e cando descubriu a carreira de Nutrición, decidiu estudala para axudar a xente nun ámbito decisivo no coidado do organismo e na prevención de doenzas. Con ela descubrimos diversas claves para manter unha alimentación sa e equilibrada. Cales son as chaves para facer unha compra saudable?

Por desgraza, neste exceso de datos atopamos tamén

A verdadeira chave está en ter a información sobre

moitos mitos alimentarios que dificultan a adquisición

o que imos mercar. Moitas das “malas decisións” que

de hábitos adecuados. É importante acceder a fontes

tomamos á hora de facer a compra son consecuencia

de calidade para obter unha información veraz.

do noso descoñecemento como consumidores e consumidoras debido ás campañas publicitarias da industria alimentaria. Unha boa cesta da compra é aquela na que predomine a verdadeira comida: vexetais,

Podes indicarnos algúns destes mitos? Algúns exemplos de mitos moi implantados: “consumir máis de 3 ou 4 ovos á semana fai subir o colesterol”,

froitas, froitos secos, legumes, patacas, arroz integral,

“a auga con limón en xaxún adelgaza”, “os lácteos son

peixe, carne e ovos.

imprescindibles para a saúde ósea” ou “os alimentos de

De que produtos debemos fuxir?

orixe animal son indispensables”.

Temos que afastarnos, sempre que poidamos,

Como coidarse dun xeito san a nivel psicolóxico?

dos refrescos, as bebidas alcólicas, o azucre ou os

Para chegar a unha situación de benestar é importante

produtos que o conteñen, como galletas, biscoitos,

que estean en equilibrio catro factores: alimentación

doces industriais, derivados cárnicos (salchichas,

saudable, actividade física, descanso e saúde mental.

embutidos, friame)..., os aperitivos salgados e a comida hiperpalatable (pizzas e hamburguesas precociñadas). Todos estes alimentos teñen en común un alto contido en sal, azucre e graxas.

A mocidade é un dos grupos máis vulnerables aos trastornos da conduta alimentaria. Como detectar que algo vai mal? Normalmente quen sofre este tipo de trastornos non é

Que opinas do movemento “comida real”?

consciente da situación e son as persoas máis próximas

Paréceme adecuado como estratexia para informar

as que o detectan. Unha preocupación extremadamente

a poboación, dunha maneira sinxela, da existencia

alta pola alimentación, que limita a vida social da

de alimentos saudables e doutros que non o son.

persoa ou lle impide gozar das actividades que antes

Unha vez temos esta información clara é importante

realizaba, o sentimento de culpabilidade tras consumir

contextualizar os hábitos alimentarios. Podemos levar

determinados alimentos, sumado a unha insatisfacción

un estilo de vida saudable e, de forma esporádica, consumir conscientemente alimentos que non o son. En relación con isto, que hai dos ultraprocesados light? Que un produto sexa light significa que ten o 30% menos de calorías que o seu produto de referencia. Isto non o fai nin baixo en calorías nin san.

constante a nivel corporal, poden espertar a alarma. Esta valoración debe facela un profesional da Psicoloxía. A frase “estar a dieta” xa semella un sacrificio e quizais por iso en moitos casos non teña resultado. Que lles aconsellarías a esas persoas que precisan adelgazar e non o conseguen? Que non fagan dieta. A chave está en cambiar os

Cres que a mocidade está informada sobre como

hábitos alimentarios de xeito que se poidan manter

afecta a nutrición á súa saúde?

a longo prazo e, polo camiño, gozar das mudanzas

Hoxe en día a preocupación pola saúde e a alimentación

realizadas. Un ou unha dietista-nutricionista é a

vai en aumento, así como a información relacionada.

persoa adecuada para axudar no proceso.

5


A CIDADE DAS TIC

Na Coruña hai moitas iniciativas no eido da innovación e da tecnoloxía que converten a cidade en todo un referente. Neste número de Coruña Mutante entramos no corazón das novas tecnoloxías para coñecer en que proxectos están traballando no Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) da Universidade da Coruña (UDC). O CITIC foi creado no ano 2008 pola UDC para

O primeiro é TREBOADA, un proxecto no que se

impulsar a investigación e a transferencia no ámbito

traballa sobre técnicas de predición de choiva mediante

das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. No

aprendizaxe máquina e a utilización de sensores de

centro traballan ao redor de catro áreas: intelixencia

baixo custo, instalados en tres localizacións da cidade

artificial, ciencia e enxeñaría de datos, computación de

que proximamente se verán ampliadas: Oza, o edificio

altas prestacións e redes e servizos intelixentes. Todas

do CITIC no Campus de Elviña e a Escola de Náutica no

elas cunha materia transversal: a ciberseguridade.

Paseo de Ronda.

No CITIC traballan máis de cen investigadores e

En segundo lugar, o proxecto eDSalud ten como

investigadoras nunha media de sesenta e cinco

obxectivo o deseño e desenvolvemento dunha

proxectos ao ano. Un total de catrocentas dezanove

plataforma de telemedicina que contará con

publicacións en revistas JCR (Journal Citation Reports),

todos os servizos de diagnóstico relacionados

dezanove patentes licenciadas e dezanove rexistros de software son só algúns fitos deste centro nos últimos tres anos. Estas cifras avalan o distintivo de Centro Singular de Investigación de Galicia outorgado en 2016 pola Xunta de Galicia, recoñecemento que foi unha gran satisfacción e motivo de orgullo para o director

coas especialidades de cardioloxía, dermatoloxía, oftalmoloxía e radioloxía. Mediante o uso dunha aplicación móbil, o usuario ou usuaria poderá recibir un diagnóstico en tempo real de especialistas de todo o mundo.

do CITIC, Manuel F. González, quen destaca o traballo

En terceiro lugar, coñecemos FASTPARSE, un

realizado por todos as persoas integrantes do centro.

proxecto que pretende reducir e eliminar as

Toda unha referencia a nivel autonómico, é o único centro coa distinción e sitúa á Coruña como unha cidade relevante no ámbito da tecnoloxía. O CITIC tamén dinamiza o movemento de persoal altamente cualificado e propicia o intercambio de estudantes entre a Universidade e empresas da contorna.

limitacións de velocidade dos algoritmos de análise sintáctica actuais. Como se consegue? Pois mediante a utilización dos resultados obtidos en oracións anteriores para evitar os cálculos redundantes, a aplicación de modelos de inspiración cognitiva e a explotación das regularidades da linguaxe humana. O obxectivo é poñer ao alcance de institucións e

Tres proxectos estrela

6

6

pequenas empresas o que, por agora, só estaba ao

Visitamos o CITIC para coñecer os proxectos nos que

alcance das grandes. É un proxecto cunha importancia

están traballando actualmente os diferentes equipos

estratéxica para Europa e, sobre todo,para Galicia,

e imos desvelarche tres deles.

pois non existen asistentes intelixentes para o galego.


Un avance “real” Hai moitos motivos para dedicarse á investigación pero,

a nivel local, nacional e internacional con colegas

sen dúbida, un dos máis importantes é contribuír a unha

que senten a mesma paixón por conseguir resolver

mellor calidade de vida das persoas. Javier Pereira,

problemas nunca antes formulados,supón un importante

subdirector do CITIC, dinos que obter un avance real que

reto que estimula e satisfai persoalmente.

axude a mellorar algún aspecto da cidadanía é a mellor recompensa que pode recibir unha persoa dedicada á investigación. No mesmo sentido se expresa Manuel F. González, quen comenta que poder ver como o traballo feito día a día desde hai anos repercute en melloras que lles facilitan a vida ás persoas é o principal motivo para seguir adiante. Ademais, conclúe o director, traballar

Para investigar tamén se precisa paixón, polo que se sentes inquedanza pola tecnoloxía, animámoste a coñecer a oferta educativa existente na UDC (ou noutras universidades). Quen sabe! Quizais acabes formando parte dun dos equipos do CITIC. Non che parece interesante?

Tecnoloxía con selo coruñés Un ano máis, Bricolabs organiza a feira de tecnoloxía libre OSHWDem. A cita será o 9 de novembro na Domus, con entrada libre e de balde. No evento poderás coñecer os proxectos libres nos que traballan creadores e creadoras chegadas de toda España. Ademais, haberá diferentes obradoiros e competicións de robots. E, se es amante dos videoxogos, xa saberás que en 2020 verá a luz The waylanders, o primeiro videoxogo ambientado en Galicia. Está realizado por Gato Salvaje, estudio coruñés que comezou a súa aventura en 2010 no Accede Papagaio, un espazo municipal para fomentar o emprendemento, e que dez anos despois proxecta crear unha aceleradora de videoxogos na cidade. 7


Actividades nocturnia

ACTÍVATE AO TEU RITMO

Danza Malinke

Acroioga

ganas de indagar máis nas culturas africanas acompañados dos seus ritmos e

O Acroioga é unha perfecta fusión de acrobacias e ioga, e mais o coidado do corpo. Adaptándose a todas as condicións físicas grazas á versatilidade que xorde coa combinación da base do ioga e a dinámica da acrobacia podendo encontrar infinitas posibilidades! Dinamiza: Asociación As Loairas

Iniciación á capoeira Arte de orixe afro-brasileira, onde un número de persoas se reúnen nunha roda e, mentres dous simulan unha loita, os outros tocan instrumentos, dan palmas e cantan. As persoas vanse alternando en parellas facendo os movementos ao ritmo da música. Dinamiza: Asociación Cultural Capoeira Coruña

Dálle ao pedal: roteiro en bicicleta Comezando cunha breve introdución sobre a cidade, partiremos nunha ruta en bicicleta na que percorrer e descubrir diferentes zonas e espazos da Coruña. Dinamiza: Campa. *Non é preciso ter bicicleta para participar

Escalada en rocódromo Participa nesta iniciación á escalada, un completo deporte de diversión e acción con incontables beneficios físicos, psicolóxicos e sociais, no que mellorar forza, resistencia, equilibrio, flexibilidade e coordinación. Dinamiza: Agrupación Montañeros Independientes - AMI

Iniciación ao piragüismo Unha forma de iniciarse na práctica deste deporte acuático que combina destreza, forza e o coñecemento do mar. Dinamiza: Sociedade deportiva As Xubias *Requisito: saber nadar

Iniciación ás técnicas aéreas de circo Unha primeira toma de contacto con esta dura pero bela disciplina circense, onde traballaremos os pasos e figuras básicas en dous elementos: o trapecio e as teas. Dinamiza: Marta Iglesias

Orientación e navegación en kaiak

Obradoiro intensivo de danza africana Malinké para mozos e mozas que teñan danzas, e con música en directo! Dinamiza: Repica Acción Cultural

DJ por un día A través da introdución á figura do/a Dj daranse a coñecer os diferentes formatos ou soportes sonoros, e en particular o vinilo, nun taller esencialmente práctico, dirixido a todas as persoas interesadas en descubrir as técnicas de edición dos/das Dj. Dinamiza: 7H Cooperativa Cultural

Introdución ao cabaré Unha proposta para achegarse ao mundo da interpretación a través do cabaré, de coñecer diferentes técnicas de desinhibición e de traballar a máscara e a conciencia corporal para ser capaces de desenvolver unha aproximación a un personaxe cabareteira/o. Dinamiza: J. Alberte Rodríguez

Laboratorio de estampado Un laboratorio artístico para o gozo e a experimentación artística a través da creatividade e da imaxinación, explorando libremente todos os materiais cos que desenvolver técnicas de estampado. Dinamiza: Sucede Arte Visual

Lindy Hop (swing) Un espazo para descubrir o lindy hop, no que poder xerar un ambiente social de diversión e formación na danza, compartindo e experimentando o espírito do swing. Dinamiza: Albairia Liñares

Obradoiro de medo escénico* Unha proposta na que xerar un marco de confianza, seguridade, apertura e exposición ante o grupo e, por conseguinte, ante “o público”. É un obradoiro para aprender dunha/un mesma/o e dos demais a través de exercicios parateatrais que sirvan como detonante para una activación persoal positiva ante o público en calquera situación. Dinamiza: Carlos Sante *De continuidade – 3 sesións

Obradoiro de Xilografía

Unha actividade para aprender a orientarse no mar, coñecer as normas de seguridade e gozar navegando en kaiak e observando a cidade desde o mar. Dinamiza: Píntega Kaiak *Requisito: saber nadar

Achegamento ao gravado sobre madeira como técnica de gravado en

Iniciación ao quidditch

Roteiros Hª e cidade:

Descubre esta adaptación deportiva do quidditch, o deporte ficticio creado por J.K. Rowling na saga de Harry Potter, que é unha mestura única de elementos de rugby, balonmán e balón prisioneiro. Dinamiza: Dementores Quidditch Coruña

Sendeirismo na natureza Roteiros de sendeirismo por espazos naturais de montaña e costeiros, nos que achegarnos á riqueza medioambiental, patrimonial e social de Galicia. As rutas propostas discorrerán por: • Lagoa de Cospeito, entre aves e auga | Ruta adaptada • Outariz e burga de Canedo • A senda do Arenteiro, patrimonio nas terras do Avia • Terras de Friol, a vida no medievo • Costa de Camelle, mar e vento Dinamiza: Oxígeno Gestión

Técnicas de circo

relevo. O taller consistirá en deseñar un motivo, levalo á madeira, gravalo e, finalmente, estampalo sobre papel. Dinamiza: Manchea Itinerarios didácticos e lúdicos para coñecer a cidade, a súa historia, personaxes, lugares e anécdotas dunha forma diferente, amena e participada. Realizaranse tres percorridos diferentes: • Anecdotario coruñés: o que os ollos non ven • As fontes da cidade • Mulleres no rueiro Dinamiza: Asociación Cultural Scénica

Taller bullet journal Espazo onde se explicará e traballará o método de organización e as distintas partes do “bullet journal” coa idea de que cada persoa saia cun método de organización útil e creativo e que teña as ferramentas para adaptar o bullet ás súas necesidades do día a día. Dinamiza: Asociación Flutelo

Taller de haka maorí

Mediante o taller de iniciación ás técnicas de circo achegarémonos a unha das actividades circenses menos accesibles polas necesidades que implica. Estar colgadas/os no aire e suspendidas/os por chaves, desafía os nosos esquemas espaciais e permite desenvolver a conciencia corporal. Dinamiza: Davinia Rico

Taller de danza típica da Polinesia, tradicional da cultura maorí, que ten como

Tiro con arco I

Taller de achegamento á impresión tradicional con tipos móbiles. Durante o

Unha actividade para descubrir o mundo do tiro con arco e adquirir os coñecementos básicos para poder tirar frechas e gozar deste fermoso deporte nun ambiente animado e estimulante. Dinamiza: The Cutarc Team

obradoiro aprenderemos o básico sobre composición con tipos de imprenta e sobre o uso das diferentes prensas. Dinamiza: Manchea

Relaxación, conexión e consciencia

O malabarismo é un exercicio dinámico que axuda a desenvolver a motricidade

Neste taller practicaremos diferentes técnicas de relaxación e consciencia corporal nas que a través de dinámicas e materiais, poderemos relaxarnos a nivel físico e mental, conectando co noso interior e aprendendo vías para utilizar na nosa vida diaria para gozar dun estado de relaxación. Dinamiza: Laura Martínez

obxectivo achegar a cultura das illas do Pacífico Sur a Galicia. Dinamiza: Escuela Ia Ora Tahití

Taller de letterpress

Técnicas malabares básica, promove o

desenvolvemento da visión periférica que nos axuda

enormemente á optimización dos nosos reflexos e favorece a concentración nun ambiente de xogo e distensión. Dinamiza: Ramón Aguiar

Waacking Jam Session “Waacking jam session” é unha sesión de improvisación de danza e

CREA, COÑECE E IMAXINA Creando con colaxe Descubrir o inesperado a través da colaxe, unha técnica que nos permite o xogo e a sorpresa. Divertirse, coñecer obras de artistas que empregan o “cortar e pegar” como maneira de expresión e facer cada participante a súa proposta artística. Dinamiza: Taller de Polo

Curtas para todos/as Dirixido por profesionais e persoas con discapacidade da entidade social organizadora, non se trata dun taller audiovisual máis. Neste taller aplicaremos unha metodoloxía diferente e eficiente na que un grupo de persoas, con e sen discapacidade, que non se coñecen, interveñen activamente e traballan en todas as fases do proxecto. Unha aprendizaxe conxunta a través do traballo en equipo nun contexto inclusivo. Dinamiza: Asociación Down Coruña *De continuidade – 2 sesións

8

movemento guiada pola compañía de danza urbana Elahood, centrándose na esencia do Waacking, creando un ambiente divertido e seguro, sen prexuízos, onde a mocidade coruñesa poida expresar a súa individualidade a través do movemento e da danza urbana ao son da música disco. Dinamiza: Repica Acción Cultural

Zentagle art Tangle en inglés significa “enredo, maraña, embrollo, lío”, polo que o Zentangle non deixa de ser un método de meditación artística que consiste en crear fermosas imaxes debuxando patróns estruturados chamados tangles. Dinamiza: Asociación As Loairas

Taller de cómic Neste obradoiro aprenderemos a narrar unha historia persoal a través de viñetas, realizando un guión, deseñando personaxes e elaborando unha páxina de cómic. Dinamiza: Bea Lema


INFÓRMATE E FÓRMATE Ilustración dixital con Illustrator A partir da análise técnico – creativa da obra de profesionais e artistas, e da realización dunha serie de casos prácticos, descubriremos unha ampla variedade de recursos cos que poder iniciar a andadura nos campos da ilustración, a publicidade e o diseño

Taller de bordado e transferencia A través do bordado e a transferencia de imaxes, aproveitaremos o poder dos círculos de creación e a unión do fío para reflexionar sobre a sororidade, a autoestima e a igualdade. Dinamiza: 7H cooperativa Cultural

Taller de cartonaxe

gráfico. Dinamiza: Rafael Rumbo – Escuela Marcelo Macías

Neste obradoiro aprenderemos a confeccionar os nosos propios accesorios de escritorio

Mirar as estrelas*

empregando técnicas sinxelas para realizalo e desenvolvendo todo o proceso, desde o

Un obradoiro no que aprender a encontrar, recoñecer e nomear constelacións, estrelas

deseño ao montaxe. Dinamiza: La bagatela – Alba Caamañez

e outros fenómenos do ceo a través de explicacións accesibles, consellos prácticos e

Taller de estampado en madeira

de compartir narracións e consellos interesantes. Ademais, realizaremos un libro con

Unha forma de iniciarnos na arte da estampado artesanal, coñecendo unha gran

mapas celestes para levar. Dinamiza: Froukje Weeteling *De continuidade – 2 sesións

variedade de recursos e tendo a madeira como protagonista do obradoiro. Dinamiza:

Quérote en feminino*

Sucede Arte Visual

O título do obradoiro “Quérote en feminino” pretende reflectir a visión en positivo

Taller de estampado téxtil

do papel da muller na sociedade actual, así como a necesidade de terse en conta, de

Un proceso no que mergullarnos entre follas secas, plumas, froitos, codias… co que

coidarse, de tomar decisións de forma responsable e de acadar relación saudables.

iniciarnos nas técnicas de estampado artesanal manual e no que realizar unha volva con

Dinamiza: Centro Quérote+ Coruña *Actividade para mulleres maiores de 18 anos

un deseño moi persoal. Dinamiza: Sucede Arte Visual

Obradoiro non mixto: pracer e sexualidade feminina*

Taller de encardenación de álbum Polaroid

No obradoiro abordaranse distintas cuestións que teñen que ver co modelo de

Neste taller aprenderemos a facer os nosos propios álbums artesanais (para formato

sexualidade feminina, caracterizada por unha vivencia máis global. Abordaranse aspectos fisiolóxicos e psicolóxicos da corporalidade, proporcionaranse explicacións sobre a fisioloxía e a resposta sexual feminina, o ciclo menstrual, entre outras cousas. Analizaranse as presións sociais sobre a sexualidade e potenciarase o empoderamento erótico a través da escoita das propias necesidades, límites e crenzas individuais,

“Polaroid”), de forma sinxela e con materiais e ferramentas comúns. Iniciarémonos nalgunhas técnicas de encadernación xaponesa ao redor do encartado do papel, sen cosido. Crearemos obxectos únicos combinando a encadernación coa arte do origami. Dinamiza: Tocamadera

así como mediante o desenvolvemento dun estilo de comunicación asertivo.

Taller de bastidores e láminas botánicas

Dinamiza: Asociación Galega para a Saúde Sexual - Agasex *Actividade para mulleres

Neste taller construiremos pequenos soportes en madeira para suxeitar láminas

maiores de 18 anos

creadas en papel e tea (estampado vexetal). Deseñaremos patróns, superposicións,

Roteiro ambiental: vivir entre polinizadores

composicións de elementos naturais e xogos de cores para idear as nosas propias

Una proposta para concienciar e poñer en valor os espazos verdes da cidade, a través

láminas botánicas que, a continuación, coseremos ás estruturas. Dinamiza: Tocamadera

da promoción de actitudes e valores positivos relacionados coa natureza e o medio

Taller de lettering (iniciación)

ambiente. Dinamiza: Abei Educación Ambiental

Un taller para iniciarnos nas técnicas da caligrafía e nas diferentes posibilidades

Taller de fotografía: brilla con luz propia

creativas desta, de forma amena e divertida.

Un obradoiro de fotografía innovadora no que coñecer os fundamentos básicos de

Dinamiza: Asociación Flutelo

fotografía nocturna e do uso das luces, en concreto a luz negra ou ultravioleta, para deseñar

Taller de lettering (avanzado)

a idea da fotografía que se quere realizar e poñela en marcha. Dinamiza: Diana Fajardo

Un paso máis cara á aprendizaxe das técnicas da caligrafía e das diferentes posibilidades creativas desta, de forma amena e divertida. Dinamiza: Asociación Flutelo

Taller de cadernos con cosido visto

DESCUBRE, XOGA E EXPERIMENTA Taller de cociña do mundo

Un espazo para coñecer diferentes culturas a través da súa gastronomía, elaborando diferentes receitas e descubrindo produtos e ingredientes tradicionais de cada rexión. Realizaranse obradoiros de: • Cociña árabe • Cociña thai • Cociña xaponesa Dinamiza: Colectivo Argallando Mil

Cociña de tupper Esta actividade baséase en transmitir aos participantes que comer fóra de casa non significa comer de forma desordenada e pouco saudable, senón que grazas a unha planificación semanal e coñecementos básicos dos alimentos podemos elaborar

Nesta actividade aprenderemos a confeccionar os nosos propios cadernos empregando diversos materiais e ferramentas que nos permitan aplicar diferentes tipos de cosidos. Dinamiza: La Bagatela – Alba Caamañez

Taller de reciclaxe: parques de xogos para gatos Un espazo creativo no que, partindo da madeira de palet como elemento principal, crearemos un parque de xogos para gatos a través da reciclaxe e da reutilización de diferentes elementos. Dinamiza: Xanzá Movemento Ecocreativo

Taller de reciclaxe: letreiros personalizados Neste obradoiro partiremos da madeira como elemento principal para elaborar uns orixinais letreiros personalizados. Utilizaremos madeiras de palets, facendo artesanía ao mesmo tempo que axudamos ao medio ambiente, reducindo residuos e reciclando este material para darlle unha nova vida creando un novo elemento. Dinamiza: Xanzá Movemento Ecocreativo

pratos para levar ao traballo, ao instituto, de pícnic... que sexan saudables, completos e

Xogos de estratexia

baseados en alimentos reais. Dinamiza: Emilia Pena Rossler

Unha xornada baseada de partidas e torneos na que ver as dinámicas e estrutura de

Obradoiro de atrapasoños

diferentes xogos de taboleiro. Dinamiza: Asociación Draco

Elaboración de atrapasoños para decorar e harmonizar os nosos espazos con elementos

Xornada de xogos: noite de misterio

naturais e cachos de tea co obxectivo de fomentar a imaxinación, a concentración,

As noites de misterio ou “cluedos” en vivo son unha experiencia que combina as festas

promover a relaxación activa mediante o uso creativo coas mans, reconectar, revalorizar

e reunións sociais cos xogos de misterio e rol. Tal e como as coñecemos, naceron

e reintroducir a natureza nas nosas vidas. Dinamiza: Asociación As Loairas

nos anos 80, aínda que a súa orixe se remonta ao final do século XIX no Reino Unido

Obradoiro de envoltorios creativos

onde, por mor do popular asasinato na mansión Road Hill, xurdiron moitos detectives

Un espazo no que, de forma divertida e creativa, descubrir e aprender ideas orixinais

afeccionados que trataron de resolver o crime. Desde entón, o xénero de misterio foi

para envolver e presentar os agasallos. Dinamiza: Empaquetando Ando

unha constante moi atractiva nos xogos de taboleiro, onde o maior expoñente é o

Obradoiro de kokedamas

Cluedo, e tamén nos xogos de rol. Dinamiza: Asociación Draco

As kokedamas son plantas cultivadas sen testo, tendo como base do substrato unicamente

Xornadas de xogos de dedución e escapismo

elementos naturais como o musgo e a arxila. Descubriremos esta técnica xaponesa e

Os xogos de taboleiro son unha forma de ocio moi habitual e adoitan estar presentes en

crearemos os nosos pequenos ecosistemas con plantas creativas e orixinais, engadíndolle

case todos os fogares, ao ser perfectos para pasar unhas horas divertíndose en grupo.

o noso propio estilo a cada unha das nosas creacións. Dinamiza: Plano Pementa

Por outra banda, desde hai uns anos popularizouse un novo tipo de actividades: as

Reciclaxe de palets: estantes creativos

chamadas sala de escape. Estas consisten en encerrar a participantes nunha sala chea

Neste obradoiro partiremos da madeira como elemento principal para elaborar estantes

de enigmas e misterios que deben resolver se queren, non só saír da sala, senón tamén

creativos. Utilizaremos madeiras de palets, elaborando artesanía ao mesmo tempo que

descubrir a historia detrás dos misterios nela. Este tipo de actividades estendeuse de

axudamos ao medio ambiente, reducindo residuos e reciclando este material para darlle

forma natural aos xogos de taboleiro, o que supón a posibilidade de vivir a experiencia

unha nova vida. Dinamiza: Xanzá Movemento Ecocreativo

dun xogo de escapismo nunha escala pequena. Dinamiza: Asociación Draco

9


CALENDARIO nocturnia

NOCTURNIA, é o programa de ocio para a xuventude do servizo de Mocidade da Concellaría de Igualdade, Benestar Social e Participación. Ofrece unha serie de actividades gratuítas para que a xente nova, de entre 12 e 30 anos, as teñan en conta á hora de planificar as súas fins de semana.

QUERES PARTICIPAR EN NOCTURNIA? 1. Bótalle un ollo a todas as actividades. Mira as que sexan para a túa idade. Lembra que son para persoas de 12 a 30 anos, aínda que algunhas poden concretar máis as idades dentro de cada tramo.

VENRES 25 DE OUTUBRO

3. Se xa sabes a cal ir, inscríbete nos prazos axeitados e mira toda a información do programa en www.coruna.es/ participacion Lembra que as inscricións abren os luns ás 16.00 h e pechan os xoves ás 12.00 h ou ao esgotar as prazas. Ah! Se as actividades son de continuidade só tes que inscribirte unha vez. 4. Segues con dúbidas? Consúltanos calquera cousa que precises a través do correo electrónico nocturniacoruna@gmail.com

SÁBADO 9 DE NOVEMBRO

Inscrición do 21 ao 24 de outubro de 2019 Taller bullet journal 21,00 a 00,00 h - Ágora Dinamiza: Asociación Flutello

Inscrición do 4 ao 7 de novembro de 2019 Sendeirismo termal: Outariz e burga de Canedo 8,00 a 20,00 h - Saída desde o Fórum Metropolitano Dinamiza: Oxígeno Gestión

Obradoiro de medo escénico* 21,00 a 00,00 h - Ágora Dinamiza: Carlos Sante

Iniciación ao piragüismo 16,00 a 18,00 h - Praia de Oza Dinamiza: SD As Xubias

Curtas para todos/as 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: Asociación Down Coruña

Obradoiro de atrapasoños 18,30 a 20,30 h - CCM Os Rosales Dinamiza: Asociación As Loairas

Dálle ao pedal: roteiro en bicicleta 20,00 a 23,00 h - Saída desde o Milenium Dinamiza: Campa Tiro con arco I 21,00 a 23,00 h - Frontón da Torre de Hércules Dinamiza: The Cutarc Team

SÁBADO 26 DE OUTUBRO

Inscrición do 21 ao 24 de outubro de 2019 Sendeirismo: terras de Friol, a vida no medievo 9,00 a 20,00 h - Saída desde Fórum Metropolitano Dinamiza: Oxígeno Gestión Orientación e navegación en kaiak 11,00 a 14,00 h - Marina Coruña Dinamiza: Píntega Kaiak Xornada de xogos: noite de misterio 19,00 a 23,00 h - Espazo de Iniciativas Xuvenís Dinamiza: Asociación Draco Taller de cartonaxe 19,00 a 21,00 h - Espazo de Iniciativas Xuvenís Dinamiza: La Bagatela - Alba Caamañez

VENRES 8 DE NOVEMBRO

Inscrición do 4 ao 7 de novembro de 2019 Obradoiro de medo escénico* 21,00 a 00,00 h - Ágora Dinamiza: Carlos Sante Zetangle art 21,00 a 23,30 h - Ágora Dinamiza: Asociación As Loairas Taller de encadernación de álbum Polaroid 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: Tocamadera Xogos de estratexia 19,00 a 23,00 h - Espazo de Iniciativas Xuvenís Dinamiza: Asociación Draco

10

2. Mira as datas, os lugares e as horas nas que teñen lugar. Fíxate tamén no número de sesións.

Ilustración dixital con Illustrator 17,00 a 21,00 h - Escuela Marcelo Macías Dinamiza: Rafael Rumbo - Escuela Marcelo Macías

VENRES 15 DE NOVEMBRO Inscrición do 11 ao 14 de novembro de 2019 Escalada en rocódromo 20,00 a 23,00 h - Frontón de Riazor Dinamiza: Agrupación de Montañeros Indepedientes - AMI Iniciación ao Quidditch 21,30 a 23,30 h - Frontón de Riazor Dinamiza: Dementores Quidditch Coruña Acroioga 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: Asociación As Loairas Taller de cociña xaponesa 21,00 a 00,00 h - Ágora Dinamiza: Colectivo Argallando Mil Técnicas malabares 21,00 a 00,00 h - Ágora Dinamiza: Ramón Aguiar Laboratorio de estampación 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: Sucede Arte Visual Lindy Hop (swing) 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: Albairia Liñares Xornadas de xogos de dedución e escapismo 19,00 a 22,00 h - Ágora Dinamiza: Asociación Draco

SÁBADO 16 DE NOVEMBRO

Taller de cociña árabe 21,00 a 00,00 h - Ágora Dinamiza: Colectivo Argallando Mil

Inscrición do 11 ao 14 de novembro de 2019 Sendeirismo para principiantes: Lagoa de Cospeito, entre auga e aves 9,00 a 20,00 h - Saída desde Fórum Metropolitano Dinamiza: Oxígeno Gestión

Roteiro Hª e cidade: as fontes da cidade 21,00 a 23,00 h - Saída desde Praza de Santa Catalina Dinamiza: Asociación Scénica

Taller de lettering (iniciación) 20,00 a 23,00 h - Espazo de Iniciativas Xuvenís Dinamiza: Asociación Flutello

Iniciación ás técnicas aéreas de circo 21,00 a 23,00 h - Nave deportiva Dinamiza: Marta Iglesias

Taller de cadernos con cosido visto 20,00 a 22,00 h - Espazo de Iniciativas Xuvenís Dinamiza: La Bagatela - Alba Caamañez

Curtas para todos/as 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: Asociación Down Coruña

Técnicas de circo 18,00 a 19,30 h - Centro Zo Dinamiza: Davinia Rico


VENRES 22 DE NOVEMBRO Inscrición do 18 ao 21 de novembro de 2019 Quérote en feminino* 19,00 a 21,00 h - Centro Quérote+ Dinamiza: Quérote+ Escalada en rocódromo 20,00 a 23,00 h - Frontón de Riazor Dinamiza: Agrupación de Montañeras Independientes - AMI Iniciación ao Quidditch 21,30 a 23,30 h - Frontón de Riazor Dinamiza: Dementores Quidditch Coruña Relaxación, conexión e consciencia 21,15 a 23,00 h - Palacio dos Deportes de Riazor Dinamiza: Laura Martínez Rey Introdución ao cabaré 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: J. Alberto Rodríguez Obradoiro de kokedamas 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: Plano Pementa Taller de reciclaxe: letreiros personalizados 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: Xanzá Movemento Eco-Creativo Taller de bastidores e láminas botánicas 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: Tocamadera Taller de letterpress 21,00 a 00,00 h - Ágora Dinamiza: Manchea Obradoiro de medo escénico* 21,00 a 00,00 h - Ágora Dinamiza: Carlos Sante

SÁBADO 23 DE NOVEMBRO Inscrición do 18 ao 21 de novembro de 2019 Roteiro ambiental: vivir entre polinizadores 11,00 a 12,30 h - Saída de Parque de Eirís Dinamiza: Abei Educación Ambiental

Waacking Jam session 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: Répica Acción Cultural Tiro con arco II 21,00 a 23,00 h - Frontón da Torre Dinamiza: The Cutarc Team Roteiro Hª e cidade: mulleres no rueiro 21,00 a 23,00 h - Saída desde Praza Pontevedra Dinamiza: Asociación Scénica

SÁBADO 30 DE NOVEMBRO Inscrición do 25 ao 28 de novembro de 2019 Sendeirismo: A senda do Arenteiro, patrimonio nas terras do Avia 8,00 a 20,00 h - Saída desde Fórum Metropolitano Dinamiza: Oxígeno Gestión Reciclaxe de palets: estantes creativos 18,00 a 20,00 h - CCM Cidade Vella Dinamiza: Xanzá Movemento Eco-Creativo Taller de cómic 18,00 a 20,00 h - CCM Cidade Vella Dinamiza: Bea Lema Taller de lettering (avanzado) 20,00 a 23,00 h - Espazo de Iniciativas Xuvenís Dinamiza: Asociación Flutello Taller de estampado en madeira 20,00 a 22,00 h - Espazo de Iniciativas Xuvenís Dinamiza: Sucede Arte Visual DJ por un día 17,00 a 20,00 h - Biblioteca Infantil e Xuvenil Dinamiza: 7H Cooperativa Cultural

VENRES 13 DE DECEMBRO Inscrición do 9 ao 12 decembro de 2019 Tiro con arco III 21,00 a 23,00 h - Frontón da Torre Dinamiza: The Cutarc Team

Taller de estampado téxtil 18,00 a 20,00 h - CCM Cidade Vella Dinamiza: Sucede Arte Visual

Roteiro Hª e cidade: anecdotario coruñés, o que os ollos non ven 21,00 a 22,30 h - Saída desde Praza de María Pita Dinamiza: Asociación Scénica

Taller de bordado e transferencia 19,30 a 21,30 h - Espazo de Iniciativas Xuvenís Dinamiza: 7h Cooperativa Cultural

Obradoiro de Xilografía 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: Manchea

Creando con colaxe 21,00 a 23,00 h - Espazo de Iniciativas Xuvenís Dinamiza: Taller de Polo

Danza Malinke 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: Répica Acción Cultural

VENRES 29 DE NOVEMBRO

Cociña de tupper 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: Emilia Pena Rossler

Inscrición do 25 ao 28 de novembro de 2019 Taller de fotografía: brilla con luz propia 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: Diana Fajardo Taller de cociña Thai 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: Colectivo Argallando Mil Taller de reciclaxe: parques de xogos para gatos 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: Xanzá Movemento Eco-Creativo

Obradoiro non mixto: pracer e sexualidade feminina* 21,00 a 00,00 h - Ágora Dinamiza: Agasex. Asociación Galega para a Saúde Sexual Mirar as estrelas* 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: Froukje Weeteling

SÁBADO 14 DE DECEMBRO

Capoeira (iniciación) 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: Asociación Capoeira Coruña

Inscrición do 9 ao 12 decembro de 2019 Sendeirismo: costa de Camelle, camiños de mar e vento 9,00 a 20,00 h - Saída do Fórum Metropolitano Dinamiza: Oxígeno Gestión

Lindy Hop (iniciación) 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: Albairia Liñares

Taller de haka maorí 21,00 a 23,00 h - CCM Cidade Vella Dinamiza: Escuela Ia Ora Tahití

Mirar as estrelas 21,00 a 23,00 h - Ágora Dinamiza: Froukje Weeteling

Obradoiro de envoltorios creativos 20,00 a 22,00 h - Espazo de Iniciativas Xuvenís Dinamiza: Empaquetando Ando 11


AXENDA A CORUÑA

OUTUBRO - DECEMBRO 2019 18 e 19 de outubro

15 de novembro

13 e 14 de decembro

Teatro Rosalía Castro. 20.30h Teatro. Ciclo Principal: Curva España, de Chévere e Teatros del Canal.

Teatro Rosalía Castro. 20.30h

Teatro Rosalía Castro. 20.30h

Danza. TRC Danza: Carmen.

Teatro. Ciclo Principal: Luces

maquia, de Titoyaya Dansa,

de bohemia, producida polo

baixo a dirección de Gustavo

Teatro Clásico de Sevilla, baixo

19 de outubro

Ramírez Sansano e Verónica

a dirección deAlfonso Zurro.

Pazo da Ópera. 21.00h Concerto de Amaia.

García Moscardó.

16 e 17 de novembro

Coliseum. 21.00h (apertura

25 de outubro

Teatro Rosalía Castro. 20.30h

de portas ás 19.00h)

Teatro Rosalía Castro. 20.30h Danza. TRC Danza: Dancing with Frogs, de Sol Picó.

Teatro. Ciclo Principal: La

26 de outubro Teatro Rosalía Castro. 20.30h Teatro. Ciclo Principal: Invisibles, de Redrum Teatro e Centro Dramático Galego.

Carmen Maura e Félix Gómez, baixo a dirección de Josep María Mestres.

16 de novembro

Concerto de Melendi.

19 de decembro Teatro Colón. 20.30h Concerto de León Benavente.

21 de decembro Coliseum. 19.30 h

Teatro Colón. 20.30h

Patinaxe. Revolution

Teatro. Perfectos

on Ice 2019.

26 de outubro

desconocidos, de Pentación

Coliseum. 22.00h (apertura de portas ás 20.30h) Concerto de Pixies.

Espectáculos, baixo a

21 de decembro

dirección de Daniel Guzmán.

Teatro Rosalía Castro. 20.30h

31 de outubro Teatro Rosalía Castro. 20.30h Danza. TRC Danza: Los limones, la nieve y todo lo demás, de Matarile Teatro.

Danza. TRC Danza: The Lamb,

22 de novembro

de Mattia Russo e Antonio de

Teatro Colón. 20.30h

Rosa.

Concerto de Coque Malla.

22 de decembro 22 e 23 de novembro

Teatro Rosalía Castro. 20.30h

Teatro Rosalía Castro. 20.30h

Teatro. Ciclo Principal: Se

1 e 2 de novembro

Teatro. Ciclo Principal: La

fosen turistas levarían gafas,

Teatro Rosalía Castro. 20.30h Teatro. Ciclo Principal: Romancero gitano, interpretada por Núria Espert e producida por Julio Álvarez e Interludio.

strada, baixo a dirección de

de Teatro Limiar e Crémilo,

Mario Gas.

en coprodución co Centro

2 de novembro

Dramático Galego, Teatro

23 de novembro

Nacional Dona María II de

Coliseum. 19.30h (apertura

Lisboa, Comédias do Minho,

de portas ás 19.00h)

Compañía Nacional de

Festival REC Fest.

Fósforos de Bos Aires e ECIE de San José de Uruguai.

Coliseum. 22.00h (apertura de portas ás 20.30h) Concerto de Amaral.

30 de novembro

8 e 9 de novembro Teatro Rosalía Castro. 20.30h Teatro. Ciclo Principal: Carpe diem, de Producións Teatrais Excéntricas, baixo a dirección de Quico Cadaval.

12

golondrina, interpretada por

14 de decembro

Teatro Rosalía Castro. 20.30h

28 de decembro

Danza. TRC Danza: Likes, de

Coliseum. 22.00h (apertura

Núria Guiu Sagarra.

de portas ás 20.30h) Concerto de Estopa.

5 de decembro Coliseum. 22.00h (apertura de portas ás 19.30h) Concerto de Marea.


UN OUTONO CHEO DE MÚSICA Quen dixo que o outono era aburrido? Desde logo na Coruña non se pode dicir que non existan actividades para poder organizar plans variados! Este novembro nace a nivel musical o REC Fest, un novo festival para os máis roqueiros e roqueiras que terá lugar no Coliseum. Ademais, haberá moitas outras citas para todos os gustos. Toma nota, mutante! Se vos gusta o rock, o punk e o ska, seguramente

La Regadera e as valencianas Machete en boca. Todos

andades a botar en falta un festival onde gozar con

estes grupos conforman un cartel ecléctico (punk, rock,

estes estilos. Pois aquí o tedes! Nace o REC Fest na

folk e, incluso, hip-hop) con elementos en común: letras

Coruña para revivir a liturxia do rock na cidade e para

reivindicativas e música combativa.

converterse nun referente a nivel estatal entre as persoas amantes desta música. A primeira edición terá lugar o sábado 23 de novembro no Coliseum da Coruña con Ska-p como cabeza de cartel. Sen dúbida, este é un dos mellores grupos de ska do mundo e non o podes perder en directo. No REC Fest tamén estarán os galegos Dakidarría,

Ten boa pinta, non? Pois xa sabes, o 23 de novembro, o REC Fest encherá o Coliseum con máis de seis horas de enerxía e adrenalina pura. Ademais, ao ser un festival diúrno (comeza ás 19 horas), poden asistir menores de idade. As entradas xa están á venda en Ticketea, Ataquilla e no quiosco da praza de Ourense. Este outono volve o rock con maiúsculas á Coruña!

EzetaerreeBastards on Parade, os burgaleses

Concertos na Coruña Máis alo do REC Fest, a cidade conta cunha ampla

Operación Triunfo 2017, actuará no Pazo da Ópera o

programación musical no propio Coliseum, en teatros

sábado 19 de outubro coa súa primeira xira titulada

e salas.

Pero no pasa nada.

Co cartel de entradas esgotadas desde a súa posta á

Na cidade herculina contamos ademais cunha rede

venda, o 26 de outubro encherán o Coliseum co seu

consolidada de locais con programación musical. Toma

rock indie alternativo os americanos Pixies. Quizais

nota dos nomes que pasarán pola cidade neste outuno

sexa o concerto do ano na Coruña, pero se quedaches

- inverno de 2019: El Kanka (19 de outubro), Natos y

sen entrada, non te preocupes. Hai moitas outras citas

Waor (15 de novembro), Second (16 de novembro),

ben interesantes para gozar cos artistas e grupos que

Depedro (23 de novembro), Los Zigarros (29 de

che gustan ou mesmo deixarse levar e descubrir novas

novembro), Novedades Carminha (30 de novembro)

propostas. No mesmo espazo actuarán Amaral (2 de

e Carolina Durante (14 de decembro).

novembro), Marea (5 de decembro), Melendi (14 de decembro) e Estopa (28 de decembro).

Como ves, mutante, temos propostas musicais para todos os gustos e para non aburrirse ningunha fin de

O Teatro Colón acollerá concertos variados:

semana. E iso que non chas dixemos todas, porque

Coque Malla (22 de novembro) e León Benavente

moitas delas irán anunciándose pouco a pouco.

(19 de decembro) encóntranse entre as nosas

Cóntanos nas redes de Nocturnia se vas a algún

recomendacións. Pola súa parte, Amaia, gañadora de

concerto na cidade e que música che gusta.

13


URBANOS E OLÍMPICOS

Os deportes urbanos suman cada vez máis seguidores e seguidoras e están conseguindo chegar ao nivel doutras disciplinas deportivas con maior tradición. Boa mostra disto é que o skate será deporte olímpico en Tokio 2020!

Os deportes urbanos chegaron para ficar. Cada vez sodes

tal é o caso da de Eirís ou dos Rosais. Nesta última foi

máis os mozos e as mozas que enchedes os parques da

onde Valentina lembra que comezou a facer as primeiras

Coruña de skate, roller ou parkour. Ademais, algúns e

piruetas, logo de que uns amigos que xa practicaban o

algunhas coruñesas comezades a destacar na práctica

deporte lle regalasen un monopatín. Esta moza comenta

das disciplinas urbanas e a dar o salto desde as rúas

que actualmente hai máis xente na Coruña que se une

da cidade a campionatos de todo o país. É o caso de

aos deportes urbanos por ter unha maior presenza e

Valentina Planes (A Coruña, 2007), que comezou na

existe unha comunidade de patinadores e patinadoras na

monopatinaxe con oito anos e,agora, con tan só doce,

que case todos e todas se coñecen.

desborda talento sobre a táboa. Esta coruñesa, que desde hai un ano forma parte do

urbanos, o Concello dedicará un espazo das futuras

Skater Club Northside Skatepark de Arteixo, practica as

Naves do Metrosidero a instalacións destinadas á

dúas modalidades de skate, de rúa e de rampla, aínda

práctica das diversas disciplinas. Na mesma liña sitúase

que lle gusta máis esta última. Na actualidade, encabeza

a celebración e o éxito do festival Street Games,

os campionatos galegos deste deporte e está de

organizado por primeira vez en 2018 baixo o nome de

segunda no circuíto nacional na modalidade de rampla.

Street Stunts, que xusto acaba de celebrar a súa segunda

Para chegar a este nivel, Valentina Planes, asiste a clase

edición. Os saltos e acrobacias de expertos chegados

un día á semana, ademais de patinar todos os días, pois

de todo o mundo deixaron coa boca aberta ao público

“hai que ser constante e ter paciencia, xa que os trucos

asistente. Boulder, slackline, parkour, highline, psicoblock

case nunca saen á primeira”.

e, por suposto, skate, foron os protagonistas deste

Se che gusta practicar algún deporte urbano, o recomendable é facer uso das prazas de skate da cidade,

Skate nos Xogos Olímpicos Os skaters preferidos de Valentina son Jaime Mateo eDanny León. Por agora non sabemos se os seus referentes conseguirán representar a España nos Xogos Olímpicos de Tokio en 2020. Si!, o skate será por primeira vez deporte olímpico, xunto coas outras disciplinas incorporadas: escalada, karate, béisbol e surf. Incluílas nas Olimpíadas supón, como indica a propia organización, un paso histórico para atraer a xuventude ao tempo que se reflicte a urbanización do deporte. O que para Valentina empezou coma un deporte, agora é unha filosofía de vida. Entre os seus soños están patinar por todo o mundo, mellorar cada día e seguir participando en moitas competicións. E, quen sabe se algún día, quizais,a vexamos nas Olimpíadas! Apuntar, apunta maneiras! E ti, mutante, practicas algún deporte urbano?

14

Sabedor do interese da mocidade polos deportes

evento sobre cultura urbana.


COMO FACER VOLUNTARIADO

SIGUE A PISTA de...

MARÍA SANJURJO

Gustaríache dedicar parte do teu tempo libre a unha boa causa? Actualmente, no Concello da Coruña existen diversas formas de colaborar e de exercer o voluntariado en espazos e actividades públicas.

María Sanjurjo (A Coruña, 2000) comezou xogando ao hóckey con

Presentámosche algunhas delas.

seis anos. Confesa que no colexio non había moitos deportes entre os que escoller e como os seus amigos e amigas practicaban esta disciplina, decidiu anotarse. Sen dúbida, foi unha boa elección. A ex-

Un dos lugares onde podes ser voluntario ou voluntaria

xogadora do Liceo coruñés fichou a tempada pasada polo Telecable

é nas bibliotecas municipais. Nelas ofrécese un servizo

Gijón, equipo co que conseguiu a comezos deste 2019 a Copa da

de préstamo a domicilio para persoas doentes ou con

Raíña. Ademais, con tan só dezanove anos, debutou coa selección

diversidade funcional que non poden acudir en persoa

española e gañaron o Mundial, sendo decisivos os puntos por ela

aos centros. Tamén están os Servizos Sociais, onde

marcados. “Creo que para calquera deportista é un soño representar

se lles presta axuda ás persoas maiores usuarias dos

o seu país nun mundial e, por riba, gañalo. Estou moi contenta”,

centros cívicos da cidade. Finalmente, podes colaborar nas grandes citas deportivas que se desenvolven na cidade herculina. Entre as tarefas a desempeñar

conta María. Agora só pensa no futuro máis próximo: seguir a sumar títulos este ano no Telecable Gijón ao mesmo tempo que estuda Administración e Dirección de Empresas.

encóntranse garantir unha boa organización dos eventos

Morriña da Coruña? Claro! “Todos os momentos na cidade coa miña

e darlles asistencia ás persoas participantes que o

familia e amizades son incribles e éntranme ganas de volver”, comenta

precisen. Cal das tres opcións che apetece máis?

a xogadora coruñesa, protagonista do noso cuestionario mutante. Toma nota dos seus consellos e gustos, xa que quizais che sirvan para

Por suposto, máis aló das propostas municipais, podes

descubrir novos e novas artistas, deportistas, series e películas.

ser voluntario ou voluntaria en organizacións sen ánimo de lucro. De feito, establecer ligazóns entrea mocidade e as entidades sociais que desenvolven proxectos na cidade é un dos obxectivos da Oficina do Voluntariado que o Concello da Coruña está a poñer en marcha. Se tes interese no voluntariado, achégate ás oficinas municipais para informarte e asesorarte. Ademais, o Centro Municipal de Información Xuvenil conta con recursos que che poden ser de utilidade e, a nivel galego,a Xunta posúe un programa específico de voluntariado para a xente nova que podes consultar en www.voluntariadogalego.org. Como ves, existen diversas opcións entre as que escoller. Só tes que decidir que ámbito che gusta máis e participar na construción dunha cidade e dun mundo mellor. Anímate, mutante!

SE NON FOSES XOGADORA DE HÓCKEY, SERÍAS...? Corredora ou surfista. DEPORTISTA DE REFERENCIA? Dúas persoas: Natasha Lee e Jordi Bargalló. UN DEPORTE? O surf. UN OBSTÁCULO SUPERADO? Moverme do Liceo, o meu equipo de toda a vida, e ir vivir a outra cidade eu soa. UN CONSELLO? Dous: loitar e traballar polo teu soño, por difícil que sexa, e confiar en ti mesma. UN SOÑO? Conseguir todos os títulos que me faltan tanto co equipo como coa selección. UN GRUPO OU CANTANTE? Leiva, Vetusta Morla e Dorian.

UNHA SERIE? Quantico e Arrow. UNHA PELÍCULA? El Rey León. A TÚA VIAXE FAVORITA? Un cruceiro polo Mediterráneo con parada en Italia e nas illas gregas. UN SITIO POR DESCUBRIR? Non podo elixir. Encantaríame viaxar por todo o mundo! UN RECUNCHO DA CORUÑA PARA ESCAPAR? Encántame ir ás rochas de Riazor para contemplar desde alí o mar mentres escoito música. Axúdame a desconectar. UN RECUNCHO DA CORUÑA PARA DIVERTIRSE? Se estou ben acompañada, pásoo moi ben en calquera parte da cidade!

UNHA CANCIÓN? Del estadio al cielo, de Morat. E ti, a quen queres que lle sigamos a pista no próximo número? Deixa a túa proposta nas redes sociais de Nocturnia. #Corunamutante 15


CORUÑA XUVENTUDE

Profile for Coruña Mutante

Coruña Mutante_12  

Que tal o verán, mutante? Agardamos que o gozaras moito, aínda que tamén queremos que o fagas este outono. Tes nas túas mans un novo número...

Coruña Mutante_12  

Que tal o verán, mutante? Agardamos que o gozaras moito, aínda que tamén queremos que o fagas este outono. Tes nas túas mans un novo número...