Page 1


Un loc pe care îl vezi e Un loc pe care îl ai Un loc pe care îl vezi e un loc pe care îl ai – acesta este sloganul actualei campanii de imagine derulate de compania TAROM, slogan ce provine din noua noastră filosofie de brand, prin care vrem să spunem faptul că noi considerăm că lumea ar fi mai bună, dacă am vedea viaţa ca suma tuturor destinaţiilor. Dorim, astfel, să ne adresăm unei tensiuni culturale care tinde să devină tot mai puternică: trăim într-o lume în care valorile materiale tind să devină mai apreciate decât experienţele de viaţă emoţionale şi intelectuale. Iar călătoriile ne îmbogăţesc viaţa, ne extind orizonturile şi ne schimbă percepţiile asupra lumii. Într-o lume orientată spre material, spre ce ai – mai mult decât spre cine eşti, vrem să revenim la adevăratele lucruri care ne fac viaţa frumoasă: experienţele, amintirile pe care le împărţim împreună cu familia şi prietenii. De aceea, noi credem că un loc pe care îl vezi este un loc pe care îl ai. Fiecare destinaţie este o nouă experienţă, ce ne îmbogăţeşte ca oameni. Fiecare destinaţie pe care o experimentezi are puterea de a te schimba ca om. Odată ce i-ai descoperit secretele, acel loc devine parte din experienţa ta de viaţă, un loc al tău. Şi pentru că ne dorim ca tu să călătoreşti mai mult, ne-am adaptat ofertele în consecinţă, spre exemplu, te invităm să vezi Londra şi să profiţi de promoţia noastră Duo Concept, valabilă pentru două persoane care călătoresc împreună pe ruta Bucureşi – Londra şi retur. Biletele sunt disponibile la vânzare până la data de 20 noiembrie 2010, iar călătoriile pot fi efectuate până la data de 30 noiembrie (data ultimului retur). Oferta – cu toate taxele incluse – este de 359 EUR pentru cei care îşi încep călătoria din Bucureşti şi de 299 GBP pentru cei care călătoresc din Londra către Capitala României. De asemenea, dacă alegi să călătoreşti cu TAROM, în perioada 1 noiembrie 2010 – 31 ianuarie 2011, acumulezi 3.000 de mile bonus prin programul Flying Blue, la primul zbor dus-întors efectuat pe una dintre următoarele noastre 10 rute: Amman, Beirut, Belgrad, Budapesta, Cairo, Dubai, Londra, Lyon, Riga şi Zurich. Cele 3.000 de mile bonus se cumulează celor pe care le obţii, în mod obişnuit, pentru destinaţia aleasă. Aşadar, te invităm să profiţi de ofertele noastre, gândite special pentru ca tu să poţi călători mai mult şi să poţi spune despre fiecare loc pe care îl descoperi că este şi al tău. Zbor plăcut şi cer senin!

A place you see is a place you can call your own – this is the slogan of the current image campaign begun by TAROM company, a slogan that originates from our new brand philosophy, meant to say that we think the world would be a better place if we saw life as the sum of all destinations. We thus aim to address a cultural tension that tends to become ever stronger: we live in a world where material values are becoming more appreciated than emotional and intellectual life experiences. And journeys make our life richer, they expand our horizons and change our perception of the world. In a world focused on the material aspects, on what you own, rather than on what you are, we want to go back to the true things that make our life beautiful: experiences, memories we share with our family and friends. This is why we think that a place you see is a place you can call your own. Every destination is a new experience, which makes us richer as human beings. Every destination you try out has the power to make you a different person. Once you discover its secrets, that place becomes part of your life experience, a place of your own. And because we want you to travel more, we have adjusted our offers to your needs. For instance, we invite you to see London and take advantage of our Duo Concept offer, valid for two people traveling together from Bucharest to London and back. Tickets are available for sale until November 20, 2010 and the journeys can be made until November 30 (date of the last return flight). The offer, with all taxes included, costs 359 euros for those who begin their journey from Bucharest and 299 British pounds for those who travel from London to the Romanian capital. Also, if you choose to travel with TAROM between November 1, 2010 and January 31, 2011, you can gather 3,000 bonus miles through the Flying Blue program, at the first round trip you take on one of the following ten routes: Amman, Beirut, Belgrade, Budapest, Cairo, Dubai, London, Lyon, Riga and Zurich. The 3,000 bonus miles are added to the ones you normally get for the chosen destination. Therefore, we invite you to take advantage of our offers, especially designed to help you travel more and say about every place you discover that it is your own as well. May you have a pleasant flight and clear skies!

a place yoU see is a place yoU can call yoUr own

Ruxan dra Bruta ru Director General TAROM PRESIDENT & CEO TAROM

November - December 2010 TaroM insiGHT

3


noiembrie - decembrie 2010

What’s cool? 62

32 best oF roMaNia

ioN Zupcu un fotograf român la New York a Romanian photographer in New York

ajUns UnUl dinTre cei Mai apreciați FoToGraFi de pesTe ocean, roMânUl ion zUpcU vorBeșTe despre evolUția FoToGraFiei roMâneșTi de dUpă coMUnisM HavinG BecoMe one oF THe MosT appreciaTed pHoToGrapHers across THe ocean, THe roManian ion zUpcU speaks aBoUT THe evolUTion oF roManian pHoToGrapHy aFTer THe coMMUnisT era

Alexandru Dumitrescu și Victor Mihalachi canotorii de aur the golden rowers

Foto/Photo: Cosmin Bumbuț

Nicolae Mateescu Matte priMul roMÂN laureat al „Nobelului“ aviației

first Romanian to win aviation “Nobel”

96 52

22 taroM Face

bogdaN MariN și prima campanie de imagine din istoria taroM

and the fist image campaign in TAROM’s history 4 TaroM insiGHT

noiemebrie - decembrie 2010

Filip Florian, scriitură românească peste hotare Filip Florian, Romanian writing abroad

Q&a Maria popistașu priMa acTriță roMâncă din Galeria sHooTinG sTars a FesTivalUlUi de la Berlin THe FirsT roManian acTress in sHooTinG sTars Gallery oF Berlin FilM FesTival


noiembrie - decembrie 2010

Destinations

80

70

lYoN city agenda

78

suceava

austria DEsTINAţIA pERFECTă pENTRu vACANţA DE IARNă. uNDE ALTuNDEvA pOțI TRECE DE LA O ZI pE pâRTIE LA O sEARă DE pOvEsTE îN hAINE DE gALă? THe perFecT desTinaTion For a winTer vacaTion. wHere else can yoU GeT FroM a day on THe ski slope To an eveninG in Gala Gowns?

destinație de week-eNd destination

36

73 budapesta și Noua adresă a artei budapest aNd its New aRt addRess 6 TaroM insiGHT

noiemebrie - decembrie 2010

viscri uNde tradiția se îMpletește cu ModerNitatea wheRe tRaditioN aNd modeRNitY bleNd togetheR


noiembrie - decembrie 2010

What’s New?

General Manager Adrian Rus Advertising Manager Robert vasilescu robert.vasilescu@corporatemedia.ro Cell: 0040-723 183 595 T.: 0040-21 202 82 35

90 BUn veniT în saTUl copiilor Fericiți welcoMe To THe villaGe oF Happy cHildren

40 reportaJ / Feature TaroM a sărBăToriT 56 de ani la MiTinGUl aviaTic de la saTU Mare

Publisher Cristina Butaru Editor in chief Cristina Manolache Creative Director Adrian Mitran Editor Diana Bodan DTP Mihaela gheorghe Traduceri Alecs Iancu RevisTă ReAlizATă de CMP (Corporate Media publishing)

O divizie grupul de presă Român (gpR) This magazine is a product of CMP (Corporate Media Publishing)

A part of Grupul de Presă Român (GPR)

TaroM Has celeBraTed 56 years aT THe saTU Mare air sHow

CALENDAR NOIEMBRIE-DECEMBRIE NOvember–December caleNDar >> 26

T.: 0040-21 202 81 82 Address: 3 Nerva Traian st., M101 Building, 8th floor, Bucharest, Romania Foto: Mihai Barbu paul Antoniu shutterstock AFp Relaxnews. Tipar: Megapress

TAROM

Editorial Manager: sonia Borțoi sonia.bortoi@tarom.ro

69 treNduri/treNds stațiuNea whistler oFeră lecţii de schi…oliMpic whistleR ResoRt offeRs olYmpiaN ski lessoNs 8 TaroM insiGHT

noiemebrie - decembrie 2010

Address: 224F Calea Bucureștilor st., 2nd floor Otopeni, Romania Tel: 0040-21 201 47 33 Fax: 0040-21 351 53 68 www.tarom.ro IssN 1583 - 4964


neWSagenda

8 Lumea acum

Pilsen–cehia capitala culturală europeană pentru 2015 Comitetul de selecție al Uniunii Europene a ales orașul ceh Pilsen (Plzen) pentru a fi capitala culturală europeană în anul 2015, potrivit președintelui său, Sir Robert Scott. Dacă alegerea va fi aprobată formal de Uniune în cursul acestui an, orașul cu o populație de 167.000 de locuitori, faimos în toată lumea pentru producerea berii Pilsner Urquell, va împărți titlul cu orașul belgian Mons.

The European Union's selection committee has picked the Czech city of Pilsen (Plzen) as Europe's capital of culture for 2015, according to its head, Sir Robert Scott. If approved formally by the EU later this year, the city with a population of 167,000, world-famous for the production of the Pilsner Urquell lager, will share the title with Belgium's Mons.

czech pilsen, picked as europe’s capital of culture for 2015

SubStitutul afinelor, mai ieftin și cu mai mulți antioxidanți Orezul negru chinezesc ar putea înlocui afinele drept cel mai important aliment la un preț mult mai scăzut şi oferind mai multe beneficii pentru sănătate. Doar o lingură de tărâțe de orez negru conţine mai mulți antioxidanți și antocianină – substanțe care promit combaterea bolilor de inimă, cancerului și altor boli, decât se găsesc într-o linguriţă de afine, având mai puţin zahăr şi mai multe fibre și antioxidanți din vitamina E.

The blueberry subsTiTuTe: cheaper and with more antioxidants Chinese black rice could replace blueberries as the most important superfood for a fraction of the price and deliver more health benefits. Just a spoonful of black rice bran contains more health promoting anthocyanin antioxidants – substances that show promise for fighting heart disease, cancer, and other diseases than are found in a spoonful of blueberries, but with less sugar and more fiber and vitamin E antioxidants.

10 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010


neWSagenda

8 The world now

sua oferă cele mai bune parcuri de distracţii din lume Parcurile de distracţii din Statele Unite ale Americii au măturat toate cele 25 de categorii la premiile anuale ale industriei, Golden Awards. Cedar Point din Sandusky, Ohio, a luat premiul „Cel mai bun parc de distracţii,“ în vreme ce Texas's Schlitterbahn Waterpark Resort a primit coroana de regină a parcurilor acvatice. Idlewild & SoakZone, Pennsylvania, parcul de distracții pentru întreaga familie, a fost numit „Cel mai bun parc de distracţii pentru copii” și a învins în cele din urmă Legoland California, după şase ani în care s-a clasat pe locul doi la categoria sa.

the us offers the world's best amusement parks

US-based amusement parks made a clean sweep of all 25 categories at the annual Golden Ticket Awards. Cedar Point in Sandusky, Ohio, took “Best Amusement Park,” with Texas's Schlitterbahn Waterpark Resort taking the Best Waterpark crown. Idlewild and SoakZone, the Pennsylvania-based family fun park, was named “Best Children's Amusement Park," finally beating Legoland California after six years of being judged runner-up in the category.

cele mai atrĂgĂtoare aeroPorturi din euroPa pentru cumpărături

În ceea ce privește oportunitățile de cumpărături pe aeroport, Roma întrece cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, urmat de Frankfurt şi Berlin, dar cele mai bune ocazii de shopping pentru poșete, parfumuri sau băuturi variază enorm de la un hub la altul. Gatwick şi Heathrow din Marea Britanie sunt cele mai ieftine pentru cumpărături mărunte cum ar fi ţigări, parfum și alcool. Studiul a avut loc pe 10 aeroporturi în Marea Britanie, Germania, Franţa, Italia şi Spania – adunând 383 milioane de pasageri, 80% din traficul european.

Best europe airport buys For airport shopping deals, Rome tops Europe's busiest airports, followed by Frankfurt and Berlin, but best buys for bags, perfumes or drink vary hugely from one hub to the next. Britain's Gatwick and Heathrow are cheapest of all for humdrum stuff like cigarettes, perfume and alcohol. The survey regards 10 airports – in Britain, Germany, France, Italy and Spain – representing 383 million passengers, or 80% of European traffic.

aSia conduce redresarea turiSmului mondial în 2010 Turismul mondial își revine în forță din criza economică globală în acest an, condus de Asia și Orientul Mijlociu, a constatat Organizația Turismului Mondial al Națiunilor Unite (UNWTO). Sosirile internaționale ale turiștilor au totalizat 421 de milioane în primele șase luni ale anului, cu 7 procente mai mult decât anul trecut, a declarat UNWTO într-un raport. Asia, regiunea Pacificului și Orientul Mijlociu „conduc în continuare această creștere în prima jumătate a lui 2010, cu majoritatea destinațiilor înregistrând o creștere cu 2% a numărului de turiști”.

AsiA leads world tourism recovery in 2010

World tourism rebounded strongly this year from the global financial crisis, led by Asia and the Middle East, the United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) stated. International tourist arrivals totaled 421 million in the first six months of 2010, up 7 percent on last year, the UNWTO said in a report. Asia, the Pacific and the Middle East, “continue to lead growth in the first half of 2010 with the majority of destinations in these regions posting double digit growth rates.”


neWSagenda

8 Lumea acum

biblioteca Vaticanului se redeschide după trei ani de restaurare Vatican library to re-open after massive 3-year restoration Vaticanul a anunțat că își va redeschide biblioteca pentru oameni de știință în urma restaurării masive care a ținut-o închisă vreme de trei ani. Restaurarea clădirii care adăpostește mai bine de 1,5 milioane de cărți, a inclus instalarea sistemului de climatizare modernă pentru a prezerva volumele vechi, consolidarea zidurilor de rezistență și instalarea măsurilor de securitate la zi.

The Vatican announced it would re-open its library to scholars after a massive restoration that kept it shut for three years. The restoration of the building, which holds more than 1.5 million books, included the installation of a modern climatisation system to preserve older tomes, the consolidation of loadbearing walls and the installation of up-to-date security measures.

ascensiunea pe muntele Sacru din JaPonia ar putea fi taxată În urma celui mai aglomerat sezon din istoria Muntelui Fuji, autoritățile locale iau în considerare introducerea unei taxe pentru oricine vrea să urce pe cel mai faimos vârf japonez. Ascensiunea pe muntele sacru, o activitate care durează în medie opt ore, a devenit o provocare din ce în ce mai populară pentru vizitatorii Japoniei, în plus față de miile de japonezi care vor să facă același pelerinaj în fiecare an.

complex de distracții enorm, planificat în Qatar Statul din Orientul Mijlociu Qatar va deschide un complex de distracții și retail de 433.000 de metri pătrați în 2012, au anunțat dezvoltatorii. Complexul va găzdui un uriaș mall, un parc de distracții și două hoteluri, iar primii chiriași anunțați sunt Ikea, Toys „R” US, InterSport și brandul britanic Marks and Spencer. Când proiectul de 1,26 miliarde de euro va fi încheiat, în 2015, va fi cel mai mare complex cu mai multe întrebuințări din țară și va avea un „design futurist”, prin care vizitatorii vor fi transportați de la roller coastere la zona de retail.

enormous entertainment complex planned for Qatar

Japan's sacred mountain

may charge climbing fee

After the busiest climbing season in the history of Mount Fuji, local authorities are considering introducing a toll for anyone wanting to climb Japan's most famous peak. Reaching the top of the country's sacred mountain -- an activity that takes an average of about eight hours, has become an increasingly popular challenge for summer visitors to Japan, supplementing the thousands of Japanese who want to make the same pilgrimage each year. 12 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010

The Middle Eastern state of Qatar is to open a 433,000 square meter entertainment and retail complex in 2012, developers announced. It will house a huge shopping mall, an entertainment park and two hotels, with furniture chain IKEA, Toys "R" Us, InterSport and British brand Marks and Spencer confirmed as the first tenants. When the 1.26 billion euro project is completed in 2015, it will be the largest multipurpose complex in the country and will feature a “futuristic design,” to transport visitors from roller coasters to the retail area.


November - December 2010 TAROM INSIGHT

13


neWSagenda

8 Lumea acum

cele mai bune beri din lume, identificate de lanțul four seasons Revista lanțului hotelier Four Seasons a constatat că cele mai bune beri din lume se găseasc în Germania, Irlanda și Statele Unite. Lista include Guiness-ul din Dublin și Paulaner-ul din München. În mod normal, berea nu este sinonimă cu hotelurile Four Seasons, dar materialul „Trendul băuturilor de top pentru 2010”, realizat de Benchmark Hospitality International, a observat că „cinele la care se bea bere sunt tot mai populare, demonstrând compatibilitatea berii cu mâncarea. Berea a intrat și în cocktailuri, cum ar fi margarita cu bere”.

The Four Seasons hotel chain's magazine stated that the "world's best beers" are found in Germany, Ireland, and the United States.The list includes Dublin's Guinness and Munich's Paulaner. Normally, beer is not synonymous with the Four Seasons hotels, however Benchmark Hospitality International's "Top Beverage Trends for 2010" noted that, "Beer dinners are growing in popularity, demonstrating the compatibility of beer with food. Beer is also working its way into cocktails, such as with beer margaritas."

World's best beers identified by Four seasons chain

Hotelurile SHeraton

PlanificĂ reVitalizarea SPa-urilor Sheraton Hotels va lansa un nou concept de spa la nivel global. Spa-urile „Strălucește pentru Sheraton“ vor fi introduse în majoritatea hotelurile şi staţiunile lanţului. Saloanele vor oferi produse de spa si îngrijire a pielii din marca Germaine de Capuccini, precum şi cinci tratamente specifice, inclusiv un masaj corporal, unul facial, un tratament corporal, manichiură /pedichiură şi un tratament pentru două persoane. Oaspeţii pot încerca deja noul concept de spa înainte de lansarea la nivel mondial la hoteluri selecte din China, Vietnam, Maldive şi Slovacia.

sheraton hotels plans spa revitalization Sheraton Hotels is to roll out a new spa concept globally. "Shine for Sheraton" spas will be introduced across the chain's hotels and resorts. The spas will offer products by spa and skincare brand Germaine de Capuccini, as well as five signature treatments including a massage, facial, body treatment, manicure/pedicure and a treatment for two. Guests can already try the new spa concept at select hotels in China, Vietnam, the Maldives and the Slovak Republic before its global rollout. 14 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010


neWSagenda

8 The world now

mulțimile de turiști Pun în Pericol caPela SixtinĂ

Grupurile mari de turiști din Capela Sixtină pun în pericol renumitele fresce care decorează pereții, a declarat directorul Muzeelor Vatican. “Respirația și traspirația umane și praful și umiditatea periclitează frescele”, a spus Antonio Palucci, directorul Muzeelor.

TourisTs’ crowds endanger sistine chapel Big groups of tourists from the Sistine Chapel are endangering the worldrenowned frescoes decorating its walls, the head of the Vatican museums said. "Humans breath and perspire and the dust and humidity endanger the frescoes," the director of the Vatican Museums Antonio Paolucci said.

restaurarea temPlului greceSc atena nike, încheiată Constructorii au încheiat o nouă etapă a restaurării Acropolelui din Atena prin îndepărtarea schelelor din templul Atena Nike, potrivit șefului echipei de restaurare, Maria Ioannidou. „Intrarea în Acropole este lipsită de schele, o priveliște care nu a mai fost văzută de la sfârșitul anilor ’70”, a spus ea, încurajând turiștii să profite de asta înainte de începerea lucrărilor la Parthenon.

greece's Temple of AThenA nike restoration complete

Builders have completed another stage of restoration of the Acropolis in Athens with the removal of scaffolding from the temple of Athena Nike, the head of renovation efforts, Maria Ioannidou, said. "The entrance to the Acropolis is free of all scaffolding, a sight not seen since the end of the 1970s," Maria Ioannidou said, urging tourists to take advantage of it before more work begins on the Parthenon.


neWSagenda

8 Lumea acum

templul dedicat bucĂtĂriei italiene, „eataly”, s-a deschis în new York Cu mozzarella făcută de chefi de top, o librărie și șapte restaurante, centrul comercial „Eataly” și-a deschis ușile în New York pentru a răspândi mesajul său de bază: „Mâncați sănătos“. Aflat la intersecția dintre Fifth Avenue și Broadway, uriașul magazin de 5.000 de metri pătrați care vinde vinuri și mâncare italienească, face parte din mișcarea „slow food”. Oferă tot ce și-ar putea dori un iubitor al mâncării italiene, de la brânzeturi, pește, vinuri și pizza napoletană.

'eataly' temple to italian cuisine opens in new york

With mozzarella made by top chefs, a bookstore and seven restaurants, the “Eataly” food emporium opened its doors in New York to spread its basic message: “eat healthy.” Located at the corner of Fifth Avenue and Broadway, the huge 5,000 square meter Italian food and wine market is part of the international "slow food" movement, with branches all over Italy and in Japan. It offers everything an Italian food lover could want in cheese, fish, wine and Neapolitan pizzeria.

PrezintĂ inițiatiVe legate de mediu

Siteul de licitații eBay a anunțat că va începe utilizarea cutiilor refolosibile într-o inițiativă prietenoasă cu mediul menită să reducă deșeurile. Ideea este ca vânzătorii să solicite o cutie de la eBay. Cutia va fi apoi trimisă de câteva ori între vânzători și cumpărători înainte să devină inutilizabilă și să fie reciclată. Dacă 100.000 de cutii vor fi folosite de câte cinci ori, va fi economisită destulă energie pentru a alimenta 49 de case un an întreg.

Online auction and retail site eBay announced that it will begin using reusable boxes in an environmentally friendly initiative designed to reduce waste. The idea is that sellers can request the box which will be sent to them by eBay; the box can then be sent continuously back and forth between sellers and buyers before it is recycled. If 100,000 boxes were each used five times, the annual savings would be enough energy to power 49 homes for an entire year.”

youtube aratĂ o zi VĂzutĂ Prin ocHii din întreaga lume Canalul „Viaţa într-o zi“ disponibil pe youtube.com, arată momente capturate de camere video din întreaga lume în 24 iulie, ca parte a unui documentar despre o singură zi de pe Pământ. În total, 80.000 de clipuri video din 197 ţări au fost prezentate în ceea ce YouTube numește „cel mai mare film generat de utilizatori.“ Pentru a face navigarea mai ușoară, aveţi posibilitatea de a sorta videoclipurile în funcție de geografie, ora din zi, starea de spirit şi altele. 16 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010

ebay introduces environmental initiatives

youtube shows a day through eyes around the world The “Life in a Day” channel available on youtube.com let people see moments from July 24 captured by cameras as part of an experiment to create a documentary about a single day on Earth. A total of 80,000 videos were submitted from 197 countries in what YouTube describes as “the world's largest user-generated film.” To make browsing easy, you can sort videos by geography, time of day, mood and more.


neWSagenda

8 Lumea acum

aparatul de bărbierit pentru ras uscat și umed Philips a creat un nou aparat de bărbierit electric Senso Touch 3D care se bazează pe trei caracteristici excepționale. Gyroflex 3D permite aparatului să urmărească perfect conturul unic al feţei. UltraTrack este noul cap de bărbierire inovator. Acesta combină trei lame specializate, care prind toate firele de păr. Observând comportamentul şi doriţele consumatorului, Philips a dezvoltat un aparat de bărbierit care să satisfacă nevoile tuturor bărbaţilor, fie că îşi doresc un bărbierit uscat şi confortabil (oriunde, chiar şi în maşină), fie un bărbierit umed, cu spumă/gel de bărbierit, revigorant şi hidratant. Astfel s-a născut Aquatec, sistemul de etanşare al aparatului care permite utilizarea atât umedă, cât şi uscată.

SHakeSPeare simplificat într-un nou video e-book Disponibil pentru dispozitivele iOS, prin iBookstore, sau în versiunea online, noul e-book „Shakespeare simplificat” colectează 16 piese de teatru în variante simplificate de faimoasa autoare de cărți de copii Edith Nesbit. Piesele includ „Visul unei nopți de vară”, „Neguțătorul din Veneția”, „Romeo și Julieta”, „Furtuna”, „Macbeth” și „Hamlet”. E-book-ul este disponibil în versiuni pentru iPhone, iPod Touch și iPad, fiecare la prețul de 1,50 de euro.

shakespeare simplified

in new video e-book

Available for iOS devices, through the iBookstore, or in an online version, the new Shakespeare Made Easy e-book collects 16 plays in simplified versions by the famed children's book author Edith Nesbit. Plays include A Midsummer Night's Dream, Merchant of Venice, Romeo and Juliet, The Tempest, Macbeth and Hamlet. Shakespeare Made Easy is available in versions for the iPhone, iPod Touch, and iPad. All versions are 1.50 euro.

mai mult de 17.000 de participanți la concursul îngrijitorilor de panda

the shaving machine for dry and wet shaving Philips has designed a new electric shaving machine, Senso Touch 3D, which rely on three exceptional traits. Gyroflex 3D allows the machine to follow each face’s unique shape very accurately. UltraTrack is the new, innovating shaving head. It combines three special razors, which can cut even the shortest hair. By being receptive to customers’ behavior and desires, Philips has developed a shaving machine that can satisfy the needs of all men, may they want a dry and comfortable shave (no matter where, even in their car) or a wet shave, using refreshing and invigorating shaving foam/gel. This was how Aquatec came into being – the machine’s airtight sealing system that allows it to be used for both dry and wet shaving.

18 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010

Mai mult de 17.000 de oameni din întreaga lume s-au înscris în concursul prin care pot deveni îngrijitori ai urșilor panda pentru o lună în China, potrivit organizatorilor. „Proiectul Panda”, lansat de Chengdu Panda Base și WWF în sud-vestul provinciei Sichuan, are ca scop acordarea șansei de a studia comportamentul urșilor panda pentru o lună celor șase câștigători. Îngrijitorii vor fi martori la nașterea puilor de panda și vor explora munții din jurul Chengdu, capitala Sichuanului, pentru a studia urșii în libertate.

more than 17,000 enter china panda-keeper contest More than 17,000 people from around the world have entered a contest to become a panda keeper for a month in China, organisers said. "Project Panda," launched by the Chengdu Panda Base in the southwestern province of Sichuan and the WWF, aims to give the contest's six winners a chance to study panda behaviour for one month. The keepers will witness the birth of baby pandas and explore the mountains around Chengdu, Sichuan's capital, to study wild pandas.


neWSagenda

SHakeSPeare simplificat într-un nou video e-book Disponibil pentru dispozitivele iOS, prin iBookstore, sau în versiunea online, noul e-book „Shakespeare simplificat” colectează 16 piese de teatru în variante simplificate de faimoasa autoare de cărți de copii Edith Nesbit. Piesele includ „Visul unei nopți de vară”, „Neguțătorul din Veneția”, „Romeo și Julieta”, „Furtuna”, „Macbeth” și „Hamlet”. E-book-ul este disponibil în versiuni pentru iPhone, iPod Touch și iPad, fiecare la prețul de 1,50 de euro.

shakespeare simplified in new video e-book Available for iOS devices, through the iBookstore, or in an online version, the new Shakespeare Made Easy e-book collects 16 plays in simplified versions by the famed children's book author Edith Nesbit. Plays include A Midsummer Night's Dream, Merchant of Venice, Romeo and Juliet, The Tempest, Macbeth and Hamlet. Shakespeare Made Easy is available in versions for the iPhone, iPod Touch, and iPad. All versions are 1.50 euro.

8Lumea acum

locul unde trĂiești îți influențeazĂ Silueta Cercetătorii au analizat 14 popoare pentru a vedea pe ce locuri se clasează în ceea ce privește mersul cu bicicleta și zonele propice plimbărilor pentru a vedea ce impact au acestea asupra sănătății oamenilor. Potrivit cercetătorilor, elvețienii, olandezii și spaniolii sunt cei mai supli, iar americanii, australienii și canadienii sunt cel mai puțin în formă. Profesorul și cercetătorul John Pucher, care a condus studiul, a explicat: „este foarte important să promovăm plimbările și mersul cu bicicleta ca mijloace sigure, convenabile și fezabile de transport pentru fiecare zi”.

where you live influence your silhouette Researchers analyzed 14 nations to see how they rank in terms of biking- and walking-friendly areas and to see how those areas might have an impact on the health of populations. According to the researchers, the Swiss, Dutch and Spanish are the fittest while Americans, Australians and Canadians are the least in shape. John Pucher, a professor and researcher who led the study, explained, “It's really important to promote walking and cycling as safe, convenient and feasible modes of getting around on an everyday basis.”

finlanda vrea să construiască Prima autoStradĂ Verde

Finlanda vrea să construiască prima autostradă verde, cu stații care vor oferi puncte de reîncărcare pentru mașinile electrice și pompe pline cu biocombustibili locali, a anunțat managerul Aki Marjasvaara. Proiectul privește ultimii 140 de kilometri din estul țării, unde urmează să fie construită o autostradă care va lega Turku, de pe coasta sud-vestică finlandeză și Vaalimaa, de lângă granița rusească.

finland aims to build first ever green highway Finland wants to build the world's first "green highway," with service stations offering charging points for electric cars and pumps filled with local biofuels, the project manager Aki Marjasvaara announced. The project concerns the remaining eastern 130-kilometre yet to be built on a highway linking Turku on Finland's southwestern coast with Vaalimaa near the Russian border.

20 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010


destination... 8The humanoid robot of the future trendS I TECH8Xxxxxxxxxxxxxxxxx

JaPonia

face încă un pas în înlocuirea

oamenilor cu roboți î o

nlocuirea oamenilor de către maşini la locul de muncă a făcut încă un pas odată cu prezentarea de către cercetătorii japonezi a unui model de robot care ar putea duce la crearea de lucrători umanoizi. Kawada Industries şi Institutul Naţional de Industrie, Știință și Tehnologie Avansată (AIST) speră că robotul va fi un pas spre crearea unui model care poate ajuta la diminuarea lipsei forţei de muncă din Japonia, ce se profilează la orizont.

The replacement of humans by machines in the workplace took another step on as Japanese researchers unveiled a model they hope could lead to humanoid menial workers. Kawada Industries and the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) hope the robot will be a step towards creating a model that can help ease greying Japan's looming labour shortage.

Japan takes another step in replacing humans with robots November - December 2010 TAROM INSIGHT

21


INTERVIU

8vIP, trenduri, picanterii

maria popistașu În 2007, actrița Maria PoPistașu a adus roMânia Pentru PriMa dată În galeria shooting stars a Festivalului de FilM de la Berlin, galerie care adună 25 dintre cei Mai Buni tineri actori euroPeni. cel Mai nou FilM În care joacă, „Marți duPă crăciun”, rulează deja Pe Marile ecrane din toată euroPa, și din PriMăvara 2011, va Putea Fi văzut și În statele unite ale aMericii. In 2007, the actress MarIa PoPIstașu brought roManIa for the fIrst tIMe In the shootIng stars gallery of berlIn fIlM festIval, a gallery that reunItes 25 of the best young euroPean actors. her newest fIlM, “tuesday after chrIstMas”, Is already on the euroPean bIg screens, and froM the 2011 sPrIng, It wIll be also seen In the unIted states of aMerIca.

Foto/Photo: Dan Piersinaru

Cum te simți în momentul de față? Nerăbdătoare.

How are you feeling rigHt now?

Care sunt Cele trei Cuvinte Care te CaraCterizează Cel mai bine? Social, rațional, articulat.

wHat are tHe tHree words tHat best desCribe you?

Ce găsim în bagajul tău de mână Când Călătorești Cu avionul? În afară de acte și iPhone, încerc să nu uit perna de călătorie și nu uit niciodată o carte.

wHat Can we find in your Hand luggage wHen you travel by plane?

Care este Cea mai mare extravaganță a ta? Trăiesc în continuare în România.

wHat is your biggest extravaganCe?

Care Crezi Că este Cea mai supraestimată virtute? Sărăcia.

wHat do you tHink is tHe most overestimated virtue?

Ce-ți plaCe să faCi Cel mai mult într-o Călătorie? Îmi place să merg fără direcție prin orașe necunoscute, îmi plac restaurantele populate de localnici, caut să mănânc sushi pentru că acasă îmi lipsește, iar seara îmi place să beau un pahar de ceva bun în holul hotelului.

wHat do you like to do most on a journey?

anxious.

social, rational, articulate.

beside my documents and my iPhone, I try not to forget my travel pillow and I never forget a book.

I am still living in romania.

Poverty.

I like walking with no direction through unknown cities, I like restaurants that are populated by locals, I try to eat sushi because I miss it at home, and in the evenings I like drinking a glass of something good in the hotel lobby.


8vIP, trenduri, picanterii

Foto / Photo: Film „Die Zweite Frau“

loCul favorit din lume? Pe plajă.

favourite plaCe in tHe world?

on the beach.

Cea mai plăCută desCoperire? Berlinul.

most pleasant disCovery?

daCă ai reveni pe pământ sub forma unui animal, Ce ai fi? Pterodactil.

were you to return to eartH as an animal, wHat would you be?

Ce înseamnă feriCirea absolută pentru tine? Armonie.

wHat does absolute Happiness mean to you?

oCupația favorită în timpul liber? Să cos.

favourite leisure aCtivity?

Ce talent ți-ar plăCea Cel mai mult să ai? Să cânt la un instrument.

wHat talent would you like to Have most?

daCă ai putea sCHimba Ceva pe pământ Ca prin farmeC, Ce ai faCe? Aș reechilibra ecosistemul.

if you Could use magiC to CHange sometHing in tHe world, wHat would you do?

Care este Cea mai de preț posesiune a ta? Umorul.

wHat is your most preCious possession?

pe Cine sau Ce iubești Cel mai mult? Pe toți ai mei.

wHo or wHat do you love most?

Cine este eroul tău preferat? Ochi Albaștri din „Aventurile lui Habarnam“. Călătorești mult Cu avionul. Ce-ți plaCe să faCi în timpul zborului? Citesc, dorm și joc Sudoku.

Foto /Photo: Film „Marți după Crăciun“

INTERVIU

pe Care dintre Colegii tăi de profesie îl admiri Cel mai mult? Acum îmi plac Samantha Morton și Cate Blanchett, mâine Chloe Sevigny. Nu am un actor preferat.

berlin.

a pterodactyl.

harmony. sewing.

Playing an instrument.

I would rebalance the ecosystem.

My sense of humor.

all of my people.

wHo is your favourite Hero?

blue eyes from “the adventures of habarnam”.

you’re on planes a lot. wHat do you like to do wHen you fly?

I read, I sleep and I play sudoku.

wHiCH of your Colleagues do you most admire?

I now like samantha Morton and cate blanchett, tomorrow, chloe sevigny. I don’t have a favourite actor.

Care este moto-ul tău? Nu e un moto. Încerc să fiu un om mai bun decât sunt.

wHat is your motto?

adaugă tu o întrebare: Toate locurile pentru acest zbor sunt rezervate?

add a Question:

It’s not a moto. I try to be a better person than I am. Is this flight fully booked?


New year’S eve

ageNda 8Calendar 19 dec, buchareSt

21 Nov, buchareSt

Tango Finesse Artişti de prestigiu vin pe scena Ateneului, să danseze Tango la Ediția 11-a a Galei „Crăciun Pentru Toți“. Artists come together on the Athenaeum stage, to Tango in the 11th edition of the “Christmas for all” Gala.

Iris Concert Una dintre cele mai cunoscute și apreciate trupe rock românești, Iris își lansează anul acesta un nou album – „12 porți”. One of the best known and appreciated Romanian rock band is launching a new album – “12 gates”.

19-25 Nov, buchareSt

29 dec - 1 JaN, ScotlaNd

ediNburgh'S hogmaNay Una dintre cele mai cunoscute petreceri de Anul Nou din lume, include o procesiune a torțelor, un festival al Focurilor și concerte, într-un oraș luminat într-un mod straniu.

Festival Post Fiction La noul festival de film rulează filme experimentale, filme de montaj, animații, videoclipuri și experimente video. At the new film festival you can see experimental films, editing films, animations, videos and video experiments.

EdINBuRGH'S HoGMANAy One of world's best new Year Celebrations, with a torchlight procession, a Fire Festival, fireworks and concerts in a city strangely lit.

13 Nov, belgium

Public Brewing Session De la 6.30 dimineața, sunteți invitați la sesiunea de degustare de la Cantillon Brewery din Bruxelles. From a dizzying 6.30am, the Master Brewer invites visitors to the public brewing session at the Cantillon Brewery in Bruxelles.

14 - 15 Nov, SwitzerlaNd

3 Nov - 8 dec, SpaiN

World Press Photo Exhibition Cunoscut drept cel mai important eveniment de fotojurnalism, expoziția care are loc la Barcelona expune foLady Gaga Concert tografii șocante, purtând un În urma succeselor sale de- mesaj politic puternic. a lungul ultimilor ani și cu Regarded as the world's ocazia ultimului său album, most important display The Fame Monster, Lady of photojournalism, the 14 Nov, FraNce Gaga concertează la Zurich. exhibition that takes Marathon des place in Barcelona shows Riding high on her sucAlpes-Maritimes shocking and poignant cesses with the latest Peste 10.000 de alergători album, The Fame Monpolitical statements. participă la maratonul care ster, Lady Gaga brings her 4 - 12 dec, italy își întinde cursul de la Nisa electronic shock-pop to L'Artigiano in Fiera până la Cannes. Zurich. Cea mai mare expoziție a Over 10,000 runners take meșteșugarilor din Italia 21 Nov, italy on the marathon which este L’Artigiano din Fiera, winds its gruelling course La Salute Milano. Haine, mâncare, from Nice to the finish line Festival religios care se desfășoară la basilica Santa mobilă, bijuterii, antichiin Cannes. tăți. Maria della Salute în Veneția. L'Artigiano in Fiera is Italy's largest crafts A religious festival at the exhibition in Milano. beautiful Basilica Santa Clothes, food, furniture, Maria della Salute in jewellery, antiques. Venice. 26 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010

3 - 5 dec, FraNce

Paris International Showjumping Parte din Salon du Cheval de la centrul Villepinte din Paris, săritorii își testează limitele pe acest traseu provocator. Part of the Salon du Cheval at the Villepinte exhibition centre in Paris. Top show-jumpers test their limits on a challenging course.

26 – 28 Nov, buchareSt

Good wine Târgul internaţional de vinuri ajuns la ediţia a III-a oferă o serie de degustări de vinuri, inclusiv vinuri lansate în premieră în România. The International Wine Fair has reached its third edition and provides a series of wine tastings, including wine premiere in Romania. 16 Nov - 14 Feb, SpaiN

Impressionist Gardens Lucrări ce datează din perioada 1840-1918, ale lui Delacroix, Courbet, Klimt sau Sargent. Works, dated between 1840 and 1918, by Delacroix, Courbet, Klimt and Sargent. 26 Nov - 6 JaN, italy

10- 23 dec, uK

Harrods Christmas Grotto Fă-i o vizită lui Moș Crăciun la cea mai luxoasă grotă a sa din pluș la magazinul Harrods. Copiii stau pe genunchiul lui și primesc o carte, o insignă și o poză. Visit Father Christmas' most luxurious grotto in the plush department store of Harrods. Children can sit on Santa's knee and receive a book, badge and photo.

Nativity Scenes, Rome O expoziție de 200 de piese cu iesle de Crăciun. Modelele variază de la cele de secol XVII, până la cele contemporane. A Christmas crib exhibition displaying around 200 pieces. Designs range from classical 17th-century cribs to contemporary styles.

caleNdar Noiembrie- decembrie


1 dec- 31 dec, Sibiu

Ceata Junilor Obiceiul folcloric presupune colindatul la gospodării din comună, și pe 26 decembrie un joc specific în faţa bisericii din localitate. The folkcloric custom involves singing carols and on December 26 takes place a specific dance in front of the local church.

cele mai frumoase piețe de crăciun ale europei late Nov - 23 dec, germaNy

Piețele de Crăciun care au loc în întreaga Germanie sunt calde, colorate și te ajută să te îngrași. În plus, sunt situate în decoruri spectaculoase. Esslingen este cunoscută pentru colindele și costumele medievale. Vei găsi cu siguranță zăpadă la Wurzburg. La Berncastel-Kues se spune că are loc cea mai frumoasă piață. Lubeck este monument UNESCO. Regensburg este luminată minunat și foarte romantic. La Rothenburg, găsiți un fel de Disneyland medieval.

22 dec, buchareSt

Christmas in Vienna Strauss Festival Orchester interpretează un repertoriu bogat, incluzând compozitorii din familia Strauss.

Strauss Festival Orchester plays a rich repertoire of composers including Strauss family.

Europe’s best Christmas Markets 26 Nov - 2 JaN, belgia

31 december, auStria

Kaiserball În magnificul palat Hofburg din Viena, are loc în fiecare an unul dintre cele mai strălucitoare și mai animate baluri ale iernii. At the magnificent Hofburg Palace in Vienna takes place every year a stunning, glamorous, lively winter Ball. 31 dec, huNgary

New year's Gala Concert Un program extravagant de muzică clasică și multă șampanie la cea mai decadentă petrecere ce are loc la operă.

A lavish programme of classical music and plenty of champagne at the most decadent party at the opera house.

These wonderfully warm, colourful and fattening Christmas markets are set in spectacular locations. esslingen specific includes medieval costumes and carols. In Wurzburg snow is probable. Berncastel-Kues is considered arguably the prettiest. Heidelberg is a paradise for kids. lubeck is set on an UneSCO World Heritage Site. regensburg is superbly lit and romantic. rothenburg is a medieval disneyland.

13 Nov - 24 dec, auStria

Vienna Christmas Market Gustă din deliciile tradiționale vieneze, precum fructe glazurate și mere coapte. Fă apoi o plimbare până în parcul RatWinter Wonders Piața Winter Wonders din hauspark din apropiere, unde copiii pot călări Bruxelles adună 240 de ponei, se pot da cu trenucăsuțe din lemn așezate de jur împrejurul piețelor lețe miniaturale sau într-o tiribombă de epocă. Sainte Catherine și Grand'Place, un patinoar în aer liber, spectacole de stradă și un carusel imens, magic, care îi ține ocupați pe copii. Brussels' mammoth Winter Wonders event envolves around 240 wooden chalets which Try traditional Viennese are dotted around the Christmas treats like Place Sainte Catherine glazed fruits and baked and the Grand'Place, apples. Head for the and an ice-skating rink, Rathauspark nearby, street entertainment where children can ride and a big magic ponies, the miniature roundabout keep the railway or an old-fashkids entertained. ioned merry-go-round.

19 Nov - 29 dec, huNgary

Budapest Christmas Fair În piața Vörösmarty, vizitatorii pot gusta din produsele tradiționale ungurești, precum kenyérlángos (un fel de turtă), rétes (ștrudel), pecsenye (friptură), și nu în ultimul rând, cea mai bună băutură de iarnă, forralt bor (vin fiert). In Vörösmarty Square, visitors can taste traditional Hungarian foods like kenyérlángos (a flat bread like dough cooked in a cob oven), rétes (strudel), pecsenye (roast meats), and last but not least, the most of typical winter drinks, forralt bor (mulled wine).

November - december caleNdar

5 - 8 dec, italy

oh Bej! oh Bej! Tarabe cu antichități, mimi și acrobați, castane coapte și vată pe băț. Este apreciat mai ales de cei mici. Prima zi a târgului coincide cu deschiderea stagiunii la una dintre cele mai faimoase opere din lume, La Scala. Antique stalls and buskers to roast chestnuts and candy floss. The fair provides an excellent opportunity to do some Christmas shopping, and is particularly enjoyed by children. The Saint's day also coincides with the opening of the season of the world famous Milan La Scala Opera.

November - December 2010 TAROM INSIGHT

27


muzeul țăranului român

artSagenda

8De la târg, în ghetuțe

Cadouri tradiționale, pe tarabele meșterilor populari PRogRaM /schedule: 3–5 deceMbRie / deceMbeR adResa /AddRess: Şoseaua Kiseleff, nR. 3, bucuReŞti tel 021.317.96.60/61 www.muzeultaranuluiroman.ro PReȚ bilete / tickets pRice: 4 lei (AdulȚi /Adults), 2 lei (elevi, studenȚi, pensionARi / pupils, students, pensioneRs). În credința populară, Sfântul Nicolae este cel care aduce iarna scuturându-și barba și umplând pământul de zăpadă. În noaptea dintre 5 și 6 decembrie, el poposește în fiecare gospodărie și lasă cadouri în ghetuțele lustruite de cu seară. In popular belief, Saint Nicholas is the one who brings winter, shaking his beard and covering the earth in snow. On the night of December 5 going into 6, he stops at every household and leaves presents inside shoes carefully polished that evening.

rintre gospodăriile desprinse de pe ulițele vechilor sate românești, Muzeul Țăranului Român (MȚR) face loc, la început de decembrie, unui târg menit să răspundă oricui dorește să umple ghetuțele celor dragi cu daruri tradiționale. Sosiți în mijlocul Bucureștiului din toate colțurile țării, din Maramureș până în Sibiu sau Vrancea, 150 de meșteri populari vin cu desagi pline de mici minuni de tot felul, toate acoperite de farmecul poveștilor de demult: ici bijuterii ceramice, de la farfurii până la căni și cahle, colo, țesături și împletituri delicate, ii, ștergare, ba chiar și covoare.

P

28 tArom insigHt

Și asta nu e tot. Odată ajuns în mijlocul târgului, sute de alte mici podoabe îți vor fura privirea: măști sculptate cu grijă, brățări și opinci din piele moale și mărgele lucioase din lemn. Găvanele pline cu dulcețuri, oalele greoaie de sarmale și aromele de cozonac, turtă dulce și pălincă îți vor aduce aminte de bucătăria bunicii numaidecât, iar ocarinele, fluierele și fluiericile vor asigura coloana sonoră. Nu sunt uitați nici prichindeii: oriunde te întorci, dai cu ochii de ornamente de brad, ghirlande și îngerași din pănușă. Pentru iubitorii artei populare, meșterii vor aduce icoane pictate pe

noiembrie - decembrie 2010

lemn și pe sticlă, doar este sărbătoarea Sfântului Nicolae. În plus, Galeria de Artă Țărănească va completa spectacolul

AtmosferA cAldă A cAselor țărănești de odinioAră, bucAte Alese, podoAbe cAre pot înveseli și cele mAi întunecoAse odăi, pe toAte le puteți găsi lA târgul de sfântul nicolAe orgAnizAt de muzeul țărAnului român.

de/By diana Bogdan

meșteșugarilor cu alte posibile cadouri: pristolnice, coșuri de nuiele, copăițe, scoarțe sau cergi călduroase.

Artizani din toată țara își aduc obiectele la MȚR. Popular artists from all over the country bring their objects at MȚR.


trAditionAl gifts, brougHt to bucHArest by folk Artists The warm air of long ago peasanT houses, The besT fooD, ornamenTs ThaT can cheer up even The DarkesT rooms, you can finD all of These anD more aT The sainT nicholas fair organizeD aT The romanian peasanT museum.

A

mong households that seem to have emerged from the narrow streets of old romanian villages, the romanian peasant museum will host in early December a fair meant to answer the needs of anyone who wishes to make traditional gifts to their loved ones for st. nicholas. gathered in downtown bucharest from all corners of the country, from maramureș to sibiu or vrancea, 150 folk artists come with their bags full of many small wonders, all engulfed by the charm of long ago stories: ceramics jewels here, dishes, mugs and stove grates over there, but also delicate woven fabrics, traditional folk blouses and even rugs. and this is not all. once you get at the heart of the fair, hundreds of other small ornaments will catch your attention: carefully carved

masks, bracelets and traditional shoes made of soft leather and shiny wooden beads. bowls full of jam, heavy pots with ‘sarmale’ and the flavor of ‘cozonac,’ gingerbread and plum brandy will remind you right away of your grandmother’s kitchen, while cheering sounds made by whistles, flutes and ocarinas will assure the background music. children are in for a treat too: wherever you look, you will see christmas decorations, garlands and angel figures made of corn husk. for folk art fans, the craftsmen will bring icons painted on wood and glass, given that it will be st. nicholas’s celebration. moreover, the peasant art gallery will complete the craftsmen’s show with other possible gifts: communion bread seals, wicker baskets, tubs, or warm traditional blankets.


TRENDS I travel 8Cleaner air

FUMATUL INTERZIS” pentru newyorkezi

S O

ă aprinzi o țigară în Times Square, Central Park şi pe plaja de la Coney Island va deveni ilegal în cadrul unei noi politici a primarului Michael Bloomberg. New York City are 14 mile (circa 22 de kilometri) de plaje şi mai mult de 1.700 de parcuri și locuri de joacă, între care faimosul Central Park. Noua interdicţie încearcă să elimine fumatul în locurile turistice populare, inclusiv piețele pietonale, cum ar fi Times Square, unde o altă iniţiativă Bloomberg a interzis accesul autoturismelor.

30 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010

“No smoking”

signs for the newyorkers

Lighting up in Times Square, Central Park and on the beach at Coney Island will become illegal under a new smoking by Mayor Michael Bloomberg. New York City has 14 miles (some 22 kilometers) of beaches and more than 1,700 parks, like the famous Central Park, and playgrounds. The new ban would seek to eradicate smoking in popular tourist spots including pedestrian plazas such as Times Square where another Bloomberg initiative banned cars.


best of romania

8Sport pe cea mai înaltă treaptă a podiumului

alexandru duMitrescu și Victor Mihalachi, canotorii de aur THe GOldeN ROweRS

n luna august, în urma Campionatului Mondial de la Poznan, Polonia, palmaresul de kaiac-canoe românesc s-a îmbogățit cu două medalii de aur. Responsabil de aceste performanțe a fost echipajul format din sportivii Alexandru Dumitrescu și Victor Mihalachi, care a cucerit titlurile supreme la proba de 500m și la cea de 1.000m, învingând adversari redutabili. Cu aceste două medalii, canotorii români au intrat în galeria marilor campioni ai disciplinei și au devenit deja favoriți la probele de kaiac-canoe de la Olimpiada de vară de la Londra, din 2012.

Î

„Programul nostru este destul de încărcat. dimineaţă la 6:30 ne trezim, facem câte douătrei antrenamente Pe zi, în care vâslim aProximativ 35 de kilometri, la care se adaugă Pregătirea fizică, Plus alergare cinci kilometri, Program de recuPerare, iar seara cazi lat”. “our schedule is rather busy. We Wake uP at 6:30 every morning, do tWo or three training sessions Per day and roW about 35 kilometers, Plus Physical training, Plus running five kilometers and a recovery Program, so in the evening We just collaPse, dead tired.“ alexandru dumitrescu

32 TAROM INSIGHT

portivii și-au început cariera încă din copilărie, Dumitrescu de la 13 ani, iar Mihalachi de la 9 ani (când a devenit și campion la categoria juniori, reprezentând Republica Moldova, țara natală). Colaborarea dintre cei doi a început, însă, abia în primăvara acestui an, iar victoriile nu au întârziat să apară. E vorba de medalia de bronz la cursa de 1.000m de la Campionatele Europene din Spania, de cele trei medalii de aur de la Campionatele Mondiale Universitare și de premiile de la Campionatul Național, unde antrenorul sportivilor, Igor Lipalit, nu i-a lăsat să se relaxeze chiar dacă erau favoriți.

S

olecția de medalii a celor doi campioni s-a completat astfel ajungând acum la câteva zeci. „Nu le ştiu numărul, dar de nouă ani de când fac canoe doar la trei concursuri nu am urcat pe podium, în rest am fost acolo sus”, spune Dumitrescu. Aceeaşi comoară de medalii se găseşte şi peste Prut: „Eu le-am dus pe toate acolo, chiar dacă ajung destul de rar. Oricum România este ca şi casa mea acum”, spune Victor, care s-a mutat în țară de trei ani şi o reprezintă cu mândrie.

C

noiembrie - decembrie 2010

i

n August, after the World Championship in Pozan, Poland, Romanian kayakcanoeing became richer by two gold medals. Those responsible for this performance are athletes Alexandru Dumitrescu and Victor Mihalachi, a team that won the supreme titles in the 500m and 1,000m race, defeating redoubtable rivals such as Belorus brothers Bahdanovich. With these two medals, the Romanian canoers entered the gallery of great discipline champions and have already become favorites in the kayakcanoe events to take place at the 2012 Summer Olympics in London.

t

he two rowers began their career at an early age – Dumitrescu at 13 and Mihalachi at 9 (he was also champion in the junior category, representing his native country, the Republic of Moldova). The collaboration between the two however began this spring and victories followed immediately. They won a bronze medal in the 1,000m race at the European Championships in Spain, three gold medals at World University Champions and awards at the National Championship, where their coach, Igor Lipalit, did not allow them to relax at all, even if they were the favorites.

t

he two champions’ medal collection grew and now counts a few dozens. “I don’t know their number but since I took up canoeing nine years ago, I failed to win medals in only three contests. Other than that, I was always on the podium,” Dumitrescu says. The same medal treasure can be found across the river Prut. “I took all of them there. Anyway, Romania is like my home now,” says Victor, who moved to Romania three years ago and has been proudly representing the country since then.


best of romania

8Cuvinte pentru toate limbile pământului

scriitură românească peste hotare ROMANIAN wRITING AbROAd nul dintre cei mai prezenți scriitori români în afara granițelor, Filip Florian a atras atenția caselor de editură și criticii de specialitate deopotrivă. Cele trei romane scrise până acum au apărut sau sunt în curs de apariţie în Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, Spania, Ungaria, Polonia şi Marea Britanie. Fragmente din proza sa au fost incluse în reviste şi antologii publicate la Varşovia, Berlin, Budapesta și Viena.

U

omanul său de debut, „Degete mici”(2005), a câștigat numeroase premii în țară și în străinătate, surprinzând prin maturitatea scriiturii. „«Degete mici» este un debut excepțional, debutul unui scriitor deja matur”, scria Neue Zürcher Zeitung, în vreme ce Der Spiegel admira farmecul straniu al poveștii.

R

"duPă mine, logica lucrurilor, a tuturor lucrurilor, e căutarea bucuriei. iar scrisul, dincolo de tutun, de singuratate, de îndoieli, de Prăbușiri, de învieri și de nervi măcinați, înseamnă o bucurie uriașă. e singurul meu criteriu" "in my oPinion, the logic of things, of all things, is looking for joy. and Writing, beyond the tobacco, the loneliness, the doubts, falls, resurrections and nerveWracking, means huge joy. it’s my only criterion” 34 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010

n 2006, împreună cu fratele său Matei Florian, a publicat romanul „Băiuţeii”. Următorul lui roman, „Zilele regelui”, a fost distins cu Premiul Manuscriptum al Muzeului Literaturii Române şi a fost ales Cartea anului 2008.

Î

aturitatea scriiturii lui Florian se poate explica și prin experiența acestuia de aproape zece ani în presa scrisă. Între 1990 şi 1999, a fost, pe rînd, redactor la săptămânalul „Cuvântul” şi corespondent al posturilor de radio Europa liberă şi Deutsche Welle, renunţând apoi definitiv la gazetărie în favoarea ficțiunii.

M

o

ne of the most present Romanian writers across our borders, Filip Florian drew the attention of both publishing houses and critics. The three novels he wrote until now have been published or are being published in the United States, Germany, Italy, Spain, Hungary, Poland and Great Britain. Excerpts of his prose were also included in magazines and anthologies published in Warsaw, Berlin, Budapest and Vienna.

h

is debut novel, “Degete mici” (“Little Fingers”) (2005), won numerous awards in the country and abroad, surprising everyone with its mature writing style. “<<Little Fingers>> is an exceptional debut, the debut of an already mature writer,” Neue Zürcher Zeitung wrote, while Der Spiegel voiced admiration for the story’s strange charm.

i

n 2006, together with his brother Matei Florian, he published the novel “Băiuţeii”. His next novel, “Zilele regelui,” was awarded the Romanian Literature Museum’s Manuscriptum Prize and was chosen best book of 2008.

t

he maturity of Florian’s writing style can also be explained through his near-ten years’ experience in the written press. Between 1990 and 1999, he was editor at weekly ‘Cuvîntul’ and correspondent for radio channels Free Europe and Deutsche Welle, then giving up journalism for good, in favor of fiction.


best of romania

8800 de ani de istorie

unde tradiția se împletește cu modernitatea wHeRe TRAdITION ANd MOdeRNITy bleNd TOGeTHeR

i

f you patiently follow the path that slowly unwinds from the road connecting Brașov to Sighișoara, after a few minutes’ walk you will get to a Transylvanian Saxon village well hidden in Carpathian valleys. Here, on a small hill in the center of the village, surrounded by the neighboring forest, there lies one of the best preserved and most impressive peasant citadels in Transylvania, a fortified complex that was included in the UNESCO heritage list. The citadel’s walls protect the Roman-style church-hall that dates back to the 12th century. Dating as far back are four Roman column heads, one of them currently serving as a baptismal font.

acă urmezi cu răbdare calea ce se despletește lin din drumul care leagă Brașovul de Sighișoara, vei ajunge după câteva minute de mers într-un sat săsesc tăinuit de văile Carpaților. Aici, pe un mic deal din centrul satului, ascunsă de păduricea din împrejurimi, este una dintre cele mai bine conservate și impresionante cetăți țărănești din Transilvania, un ansamblu fortificat intrat în patrimoniul UNESCO. Zidurile cetății protejează biserica-sală în stil romanic ridicată la 1200. Din aceleași vremuri s-au păstrat și patru capiteluri romanice, unul dinte ele servind acum drept cristelniță.

D

rumusețea locului, a așezării și a cetății au atras atenția Prințului Charles al Marii Britanii, încă de la prima lui vizită, din 1997. Acesta este motivul pentru care a renovat cetatea și câteva dintre vechile case ale satului, redându-le strălucirea inițială. Pe una dintre ele, cea de care s-a atașat cel mai mult, a și cumpărat-o.

F

t

he beauty of this settlement and citadel attracted Prince Charles of Great Britain since his first visit in 1977. This is why he renovated the citadel and a few of the village’s old houses, restoring their initial glow. He even bought one of them, the one he grew most fond of.

a

t Viscri, the charm of past traditions borrowed a drop of modernity. Old Saxon households, with massive wooden gates, still tower over the village streets. But next to them there stand guest houses meant to shelter tourists who wish to live by peasants’ side for a while.

a Viscri, farmecul orânduielilor de odinioară a împrumutat un strop de modernitate. Vechile gospodării săsești mărginesc în continuare ulițele satului. Lângă ele, însă, s-au ridicat case de oaspeți pentru turiștii care vor să trăiască o vreme cot la cot cu sătenii.

L

ot la Viscri, vechile meșteșuguri al croșetării și al coaserii au fost transformate într-un meșteșug al întregului sat. 125 de țărănci tricotează aproximativ 10.000 de perechi de şosete, mănuşi, căciuli, pulovere sau papuci de pâslă care ajung la depozitul central din Naumburg - Germania, de unde se vând în toată ţara, sau la cafeneaua internaţională din Viscri.

a

T

36 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010

Liturghiile au loc o dată la două săptămâni în biserica de la Viscri. services take place every two weeks in the viscri church.

lso at Viscri, the old craft of sewing and crocheting was turned into a craft embraced by the entire village. A hundred and twenty-five peasant women weave approximately 10,000 pairs of socks, gloves, hats, sweaters or felt shoes that end up at the Naumburg, Germany central storage, from where they are sold everywhere in the country, or at the international café in Viscri.


best of romania

8Muzică medievală

www.antonpann.ro

sau călătorind Muzical prin istorie OR A MuSIcAl jOuRNey THROuGH HISTORy

Pe 16 noiembrie și 12 decembrie, formația anton Pann va susține câte un concert la sala radio din bucurești. Pe 19 decembrie, al doilea concert va fi transmis de bbc în toată lumea. on november 16 and december 12, anton Pann band Will give a concert at bucharest’s radio hall. on december 19, the second concert Will be broadcast all over the World by bbc.

P

luiere jucăușe care se strecoară printre notele grave ale contrabasului și accente puse meșteșugit de instrumentele de percuție, toate vă pot fi tovarăși de călătorie prin istorie dacă poposiți la un concert al formației de muzică veche Anton Pann.

F

layful flutes finding their way through the grave notes of the double bass and skillfully mastered beats from percussion instruments, all these can be your travel companions through history if you attend a concert by old music band Anton Pann.

nsamblul și-a început cariera în 2004 la inițiativa câtorva studenți ai Universității Naționale de Muzică și ai Facultății de Teologie Ortodoxă din București, sub bagheta dirijorului Constantin Răileanu. Redescoperirea muzicii românești vechi a pornit cu partiturile din culegerea folcloristului Anton Pann, compozitorul muzicii imnului național român. A urmat apoi munca de cercetare a vechilor scrieri muzicale româneşti, mergând până acolo încât formaţia şi-a propus să interpreteze cântecele care au circulat pe teritoriul românesc în vechime, incluzând şi melodii ale altor popoare. În prezent, influențele ansamblului înseamnă muzică medievală, balcanică și orientală.

t

A

reațiile formației Anton Pann au luat forma a patru discuri de-a lungul anilor, dar și a numeroase concerte atât în România, cât și în Italia, la Bologna și Reggio Emilia.

C

he group began their career in 2004, at the initiative of a handful of students with the National Music University and Orthodox Theology School of Bucharest, under the guidance of conductor Constantin Răileanu. Rediscovery of old Romanian music began from the sheets included in a selection by folk artist Anton Pann, composer of the national anthem music. Then followed research of old Romanian music writings, with the band ultimately deciding to perform music that was encountered on Romanian territories long ago plus songs from other peoples. At the moment, the group’s influences include medieval, Balkan and Oriental music.

a

nton Pann band’s work was included in four records over the years, with the group also holding numerous concerts both in Romania and in Italy – at Bologna and Reggio Emilia.


destination... trends I ECO 8Drinking green for the planet

eco-băuturi

cea mai recentă inovaţie a hotelurilor „Verzi”

Eco-drinks

l O

anțul hotelier Wyndham, care operează peste 7.000 de hoteluri din întreaga lume, a introdus meniul de băuturi eco-friendly, astfel încât clienţii să se poată bucura de un triplu-sec ştiind că astfel contribuie la protejarea mediul înconjurător. Meniul în sine este produs din materii naturale şi reciclate, lucru care nu este neobişnuit, deoarece gustul contează. Fiecare hotel Wyndham își va personaliza meniul pentru a oferi produse locale şi regionale, precum şi o selecţie de vinuri ecologice, cocktailuri şi băuturi spirtoase. Cocktailul specific, de exemplu, este Blue TRU, un Martini făcut cu vodcă TRU organică, lichior de portocale Fruit LAB din fructe organice, suc proaspăt de lămâie şi sirop natural cu nuanță albastră.

thelatestgreen hotelinnovation Wyndham, which operates over 7,000 hotels around the world, has introduced an eco-friendly drinks menu so that customers can enjoy a tipple knowing that they are contributing to the environment. The menu itself is produced using natural and recycled materials, which isn't that unusual, but what's inside is where it really gets interesting. Every Wyndham hotel will customize the menu to offer local and regional products, as well as a selection of organic wines, cocktails and spirits. The signature cocktail, for example, is the TRU Blue, a martini made with TRU organic vodka, Fruit Lab organic orange liquor, fresh lemon juice and naturally blue-tinted syrup.

November - December 2010 TAROM INSIGHT

39


TAROM a sărbătorit 56 DE ANI la Mitingul aviatic de la SATU MARE La împLinirea a 56 de ani de La înfiinţare, Compania Tarom a fosT prezenTă în CadruL CeLei de-a Treia ediții a „miTinguLui aviaTiC - saTu mare – 2010“, pe 18 sepTembrie, evenimenT organizaT de ConsiLiuL Judeţean saTu mare şi aeroCLubuL româniei.

Tarom celebrated 56 years at the satu mare air show Marking 56 years since its creation, taroM coMpany was present in the third edition of the “satu Mare air show 2010” on septeMber 18, an event organized by the satu Mare county council and the roManian aero club. aeronavă TAROM venită la Satu Mare pentru a sărbători a 56-a aniversare a companiei alături de spectatorii sătmăreni, avioane ultraușoare și planoare, motodeltaplanuri, parașutiști, avioane Extra 300, acestea au fost ingredientele evenimentului aviatic din nordul țării. În ciuda vremii ploioase, de început de toamnă, spectacolul aerian a fost de zile mari. Cel mai mare punct de interes pentru toți cei prezenți a fost aeronava TAROM ATR 42-500, care a putut fi vizitată de toți cei interesați, vreme de câteva ore. Mai mult, vizitatorii au putut pătrunde și în carlinga avionului unde au fost întâmpinați de comandantul Cristian Dumbrăvescu și de restul echipajului de zbor. În plus, 48 de pasageri au avut posibilitatea de a survola județul Satu Mare la bordul aeronavei TAROM într-un zbor

O

40 Tarom insigHT

noiembrie - decembrie 2010

T

aroM plane that came to satu Mare to celebrate the company’s 56th anniversary together with local spectators, ultralight jets and gliders, motor deltaplanes, parachutists, extra 300 planes, these were the main ingredients of the air show organized in the north of the country. despite the rainy weather typical for early fall, the air show was an extraordinary success. but the biggest attraction for everybody present was the taroM atr 42-500 plane, which was open for visiting by all those interested, for several hours. Moreover, visitors were able to enter the plane’s cockpit, where they were greeted by captain cristian dumbrăvescu and the rest of the flight crew.


de agrement care a durat 30 de minute. La aterizare, pasagerii au spus că impresiile lor au fost dintre cele mai plăcute și au urat companiei o activitate cât mai lungă: “La mulți ani TAROM-ului! A fost o experiență foarte interesantă, de care nu am mai avut parte până acum și mă bucur foarte tare că de dimineață nu am cedat primului impuls, de a rămâne acasă din cauza vremii urâte. Aș fi pierdut o amintire frumoasă”, a spus una dintre pasagere, Maria Vasilescu. Aeronava cu care compania TAROM a participat la evenimentul aviatic este de tip ATR 42 – 500, cu o capacitate de 48 de locuri. Viteza de croazieră a avionului este de 474 de kilometri pe oră, iar altitudinea de croazieră este de 7.000 de metri. Un element impresionant pentru spectatorii care au rămas la sol au fost acrobațiile aeriene realizate de formația demo a Aviației Sportive Române compusă din trei avioane Extra 300, Hawks of Romania. În cadrul demonstrației, „Vulturii” de la Hawks of Romania au flancat aeronava TAROM pentru câteva minute spre încântarea privitorilor. Formația este compusă în prezent din piloții Attila Goger (aripa stângă), George Rotaru (capul) și Ferencz Laszlo (aripa dreaptă). Mitingul aviatic a fost organizat de Consiliul Județean Satu Mare cu sprijinul Aeroclubului României. TAROM a fost un partener important, potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean, Adrian Ștef: “Prima ediție a mitingului a fost concepută ca o încercare de a populariza aeroportul în rândul sătmărenilor. Apoi, evenimentul s-a păstrat, și, în timp, aeroportul nostru a devenit din ce în ce mai important, iar compania națională a mărit numărul de curse de la 2, 3 pe săptămână până a ajuns la 8, câte sunt în prezent. Mulțumim TAROM pentru sprijin și pentru prezența aici, chiar în ziua în care compania se aniversează”.

ic Aeronavele invitate la spectacolul aviat

furthermore, 48 passengers had the chance to fly over satu Mare county on board the taroM plane in a 30minute flight. after landing, passengers shared their most pleasant impressions of the flight and wished the company a long and fruitful activity. “happy birthday, taroM! it was a very interesting experience, a first for me, and i am very happy this morning i didn’t give in to my first impulse, that of staying home because of the bad weather. i would have missed the opportunity to experience such a beautiful moment,” said one of the passengers, Maria vasilescu. the plane taroM took to the air show is an atr 42 – 500, with a 48-seat capacity. the plane’s cruise speed is 474 km per hour and the cruise altitude reaches 7,000 meters. an impressive element for the spectators left on the ground was the air acrobatics performed by the romanian sports aviation’s demonstration team, made of three extra 300 planes, the hawks of romania. during the demonstration, the hawks of romania flanked the taroM aircraft for several minutes, to people’s great delight. the team currently consists of pilots attila goger (left wing), george rotaru (head) and ferencz laszlo (right wing). the air show was organized by the satu Mare county council, with the support of romania’s aero club. taroM was an important partner, according to county council vice president adrian Ștef: “the air show’s first edition was designed as an attempt to make the airport more popular among the local population. the event was then maintained and over the years, our airport grew more important and the national flight company increased the number of flights from two-three to eight per week. we would like to thank taroM for its support and presence here, on the very day it celebrates its anniversary.”

that were invited at the air show au încântat spectatorii / The airplanes

delighted the public

November - December 2010 Tarom insigHT

41


Avioanele Extra 300 au amuzat publicul nce The Extra 300 airplanes amused the audie

Motodeltaplane au zburat pe cerul sătmă The motodeldaplanes flied on Satu Mare’s rean sky

Avioanele Extra 300 au însoțit aeronava TAROM The Extra 300 airplanes accompanied the TAROM aircraft

deliciul spectatorilor Avioanele ultraușoare au făcut the public The extralight airplanes delighted

Parașutiștii au colorat cerul înnorat The parachutists coloured the cloudy sky Sătmărenii au putut vizita aeronava TAROM câteva ore The people of Satu Mare could visit the TAROM airplane for a few hours


Attila Goger (aripa stângă / left wing Hawks of Romania), George Rotaru , (capul / the head of Hawks of Romania) Cristian Dumbrăvescu (comandantul TAROM (TAROM Captain) și Ferencz Lazlo (aripa dreaptă / right wing of Hawks of Romania)

zilei Avioanele Extra 300 au fost acrobații the The Extra 300 airplanes were acrobats of the day

Comandantul Cristian Dumbrăvescu și însoțitorii de zbor alături de unul dintre micii pasageri Captain Cristian Dumbrăvescu and the flight attendants together with one of the youngest passangers


DESTINATION... TreNDs I TECH 8Inovative technology

Celule solare PENTRU FERESTRE

D O

ezvoltarea de unei noi tehnologii fotovoltaice organice de către Universitatea din Cambridge ar putea face instalarea de celule solare mai uşoară şi mai ieftină şi chiar va permite generarea de energie alternativă prin intermediul ferestrelor. Noile panouri solare vor fi sub forma unui material flexibil, transparent, care poate fi uşor derulat, fiind mai simplu de folosit şi având o versatilitate mai mare.

Solar cellS for windows The development of new organic photovoltaic (PV) technology by Cambridge University could make the installation of solar cells easier and cheaper and even allow homeowners to generate alternative energy from their windows.The new solar panels will be developed on flexible transparent material which can easily be unrolled, allowing them to be used more simply and with more versatility.

46 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010


8Protection through innovation

Dialog pe probleme de mediu DR. DelIA DIMITRIu, expeRT IpCC – pReMIul NObel peNTRu pACe 2007 (CONTRIbuITOR)

Dialogue on Environment ExPErt IPCC- NobEl PEaCE PrIzE 2007 (CoNtrIbutor) Stimate Pasager,

C

ontinuăm să vă dezvăluim aspecte ale Programului de Schimbări Climatice al Companiei TAROM, cu accent pe politica de economisire a combustibilului ars. Această politică este împărțită în două părți: în aer și la sol. Redăm mai jos măsurile luate de TAROM pentru implementarea acestei politici în aer. Ghidându-ne după faptul că un bagaj în greutate de un kilogram la bordul avionului duce la arderea în exces a unei cantități de 0.3 kg kerosen, generând 0.945 kg de CO2, prioritatea a fost dată reducerii greutății produselor transportate la bord.

MaNageMeNTul greuTății (la borDul avioNului)

TAROM și-a schimbat conceptul de catering de la bord, axându-se pe dispozitive mai ușoare și folosirea unei pungi biodegradabile pentru colectarea resturilor. Managementul greutății la bord va suferi modificări suplimentare. Se va transporta cu 20% mai puțină apă potabilă și mai puține materiale de inflight și entertainment. De asemenea, documentația de zbor va fi transferată pe suport electronic.

Dear Passenger,

W

e continue to inform you on taroM’s Climate Programme, discussing the Company’s policy on Fuel Management. the policy is divided in two main parts: in the air and on the ground. let’s have a look on the measures taken in the air by taroM for this issue. based on the fact that: 1kg carried aboard an aircraft leads to excess consumption of around 0.3kg of kerosene, generating 0.945kg of Co2, the priority was given to reducing the weight of products carried aboard.

Weight management taroM has changed the catering concept on board using lighter devices, and a biodegradable bag to collect remains. Waste management on board will suffer changes as well. also, the Company is intending to carry less potable water by 20%, less inflight and entertainment materials, and currently is in the process of transferring the flight documentation on electronic format.

adopting neW Flying procedures taroM pilots are familiar with CDo (Continuous Descent operations) since 2003, when b-CDa ( basic-CDa) was firstly introduced as a trial project sponsored by

aDopTarea Noilor proCeDuri operațioNale

Piloții TAROM sunt familiarizați cu CDO (Operații de aterizare continuă) încă din 2003, când s-a implementat un proiect privind Aterizarea Continuă – concept primar, sub forma unui studiu pilot sponsorizat de EUROCONTROL. Astfel, piloții TAROM sunt mândri să facă parte dintr-o echipă europeană care a contribuit

November - December 2010 TAROM INSIGHT

47


8Protecție prin inovație

la dezvoltarea pachetului de măsuri privind implementarea CDA (aterizare continuă). În prezent, implementarea noilor proceduri de aterizare continuă se află permanent sub procesul reînnoirii și îmbunătățirii, piloții TAROM lucrând alături de colegii lor de la ROMATSA (Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian). Progresul implementării acestor noi proceduri este supravegheat de comandantul instructor Dan Trușcă, Șeful Detașamentului Airbus. În prezent, echipa de la Airbus-318 este angajată în optimizarea traiectoriei de aterizare continuă sub îndrumarea unor colegi de la Airbus-France.

EuroCoNtrol. they are proud to be part of a European team which contributed to the development of CDa (Continuous Descent approach) guidelines. the implementation of CDos is under a continuous review and improvement, taroM’s pilots working closely with their colleagues from roMatSa- the romanian aNSP, while the progress is recorded by the Head of airbus Fleet, Captain instructor Dan trușcă. at present, taroM a318 aircraft are engaged in optimising the CDa trajectories under the supervision of an airbus-France dedicated team.

În prezenT, implemenTarea noilor proCeDuri De aTerizare ConTinuă se află permanenT sub proCesul reÎnnoirii și ÎmbunăTățirii The implemenTaTion of CDos is unDer a ConTinuous revieW anD improvemenT

Dr. Delia Dimitriu

iNvesTirea îN wiNgleTs

inVesting in Winglets

TAROM a făcut eforturi semnificative prin investirea în winglets, dispozitive atașate la vârful aripii, cu rolul de a reduce consumul de combustibil. Astfel, consumul de petrol pentru croazieră poate fi redus cu aproximativ 6%. TAROM și-a instalat winglets la toate aeronavele Boeing 737NG, așteptând și alte beneficii asociate acestei măsuri. Astfel, aceste dispozitive aduc un aspect nou aeronavei, stimulând încrederea pasagerului. Alte aspecte demne de menționat ale Politicii privind managementul eficient al combustibilului sunt: zborul la altitudinea optimă de croazieră și optimizarea rutelor și adoptarea unui program eficient de economisire a combustibilului prin optimizarea zilnică a planului de zbor. Optimizarea cantității de petrol luate suplimentar, bazată pe noua politică internă a Direcției de Zbor. În numărul viitor vă vom prezenta măsuri suplimentare adoptate de Compania TAROM la sol, legate de asemenea de politica de management eficient al combustibilului.

taroM has made significant investment in winglets, which are wingtip devices attached at the end of the wing of aircraft to reduce fuel burn. thus, cruise fuel flow is reduced by up to 6% according to literature. taroM has installed winglets at all its b737NG aircraft, expecting other benefits as well. thus, Winglets bring a modern look and feel to aircraft, and improve customers' perceptions of the airline. other aspects of the taroM’s Fuel Management Policy worth to mention are: using optimum cruise level and optimise routes and adopt a fuel efficiency programme through optimizing flight plan on daily basis. optimise fuel uplift according to taroM’s internal policy of Flight operations Department. In the next issue of the magazine we will present additional measures taken by taroM on the ground, also related to fuel management.

Vă așteptăm cu sugestii, comentarii sau propuneri pe adresele de email de mai jos: /

Should you have any comments, ideas, proposals, please contact us at:

delia.dimitriu@tarom.ro; d.dimitriu@mmu.ac.uk; dragos.munteanu@tarom.ro 48 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010


TreNDs I gasTro 8Health from the plate

Cereale iNTegrale

pentru sănătatea ta

C O

ercetările medicale au demonstrat beneficiile cerealelor integrale, alimente esenţiale pentru o dietă sănătoasă. Cerealele integrale au în mod natural un conținut redus în grăsimi și sunt bogate în fibre, vitamine, minerale și alte elemente nutritive importante cum ar fi seleniu, potasiu şi magneziu. Există o diversitate de produse din cereale integrale pe piaţă, inclusiv produse de panificaţie, supe, produse lactate, dulciuri, gustări şi băuturi.

Whole grains for a healthier you Medical research has proved the benefits of whole grains, food that is essential to one's diet. Whole grains are naturally low in fat and high in fiber, vitamins, minerals and other important nutrients like selenium, potassium and magnesium. There is a diversity of whole grains products on the market, including breads, soups, dairy, sweets, snacks and drinks.

November - December 2010 TAROM INSIGHT

49


AGENDA 8Pagina pasagerilor

dEcolând sprE Europa / taking off to EuropE pE aripilE taroM, Mii dE oaMEni zboară zi dE zi sprE casă, în vacanță sau în intErEs dE sErviciu. iată câțiva dintrE pasagErii carE s-au întâlnit cu Echipa taroM insight în tErMinalul plEcări intErnaționalE. on the wings of taroM, thousands of peopLe fLy hoMe, in vacation and for Business day By day. here are soMe of the passengers who Met the taroM insight teaM in the internationaL departures terMinaL. nume/name

i

aDriana GârBoan și anDrei Bursuc

profesie/profession

i vârstă/age i

ingineri /engineers

25

decolând spre/going to

Paris

de ce aM aLes taroM? pentru că aM căutat cea Mai convenaBiLă oră de pLecare și ceL Mai Bun preț, iar taroM a răspuns acestor cerințe aLe noastre. faptuL că serviciiLe sunt de înaLtă caLitate a fost un Motiv în pLus să îi aLegeM. why dId we choose taroM? Because we searched for the Most convenIent departure hour and the Best prIce, and taroM answered these deMands of ours. the facts that the servIces have a hIgh qualIty Is one More reason to choose theM. nume/name

i

profesie/profession

i vârstă/age i

decolând spre/going to

23

PalMa De Mallorca

studentă / student

Mihaela BârDan

de fiecare dată când zBor cu taroM apreciez serviciiLe pe care Le oferă echipajuL, trataMentuL exeMpLar pe care îL priMiM din partea însoțitoriLor de zBor și întreguL confort de care are parte fiecare dintre noi, pasagerii. every tIMe I fly wIth taroM, I apprecIate the servIces offered By the crew, the treatMent that we receIve froM the flIght attendants and the coMfort that every passenger can get. nume/name

i

clauDiu Mirescu

profesie/profession

i vârstă/age i

decolând spre/going to

economist

35

cluj

întotdeauna aM apreciat că orareLe de zBor sunt foarte convenaBiLe și prețuriLe sunt corecte, niciodată exagerate. în pLus, poți Mereu să fii sigur că o să ți se ofere tot confortuL. I have always apprecIated the very convenIent flIght schedules and the very correct prIces, never exaggerated. In addItIon to that, you can always Be sure that you wIll Be offered all the coMfort. nume/name

i

Doina iliescu

profesie/profession

i vârstă/age i

decolând spre/going to

studentă/student

27

lonDra

ceea ce M-a convins să optez pentru taroM au fost aeronaveLe Boeing 737, în care Mă pot siMți în siguranță și în care Mă pot Bucura de tot confortuL. nu e de trecut cu vederea nici profesionaLisMuL echipajuLui, desigur. what convInced Me to choose taroM were the aIrplanes BoeIng 737, In whIch I can feel safe and I can enjoy coMfort. we can’t overlook the crew’s professIonalIsM, of course. nume/name

lionel utricht

i

profesie/profession

i vârstă/age i

tehnician/technician

52

decolând spre/going to

München

Lucrez aici, în București, așa că zBor des cu taroM și de fiecare dată serviciiLe sunt Mai MuLt decât corecte, însoțitorii de zBor sunt profesioniști și aeronaveLe sunt Mereu punctuaLe și confortaBiLe. I work here In Bucharest so I frequently fly wIth taroM and the servIces are every tIMe More than correct, the flIght attendants are professIonal and the aIrshIps are always punctual and coMfortaBle. 50 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010


nie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne orbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. spre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește 8un brand modern și dinamic direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de TAROM FACE de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, ata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCrul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate sagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMnie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, roM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe n toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie gdan Marin.Cu istoriede de56 56de de ani ani în în spate, taroM aa deCis Cu ooistorie deCis să săse seModernizeze Modernizezeșișisăsăarate pasagerilor lui Că te o CoMpanie dinaMiCă, gata să toate Media disponibile. priMaprin CaMpanie de iMagine a arate pasagerilor luiCoMuniCe Că este oprin CoMpanie dinaMiCă, gata sădespre CoMuniCe roM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne odernizeze șivorbește să arate direCtorul pasagerilorde luistrategie Că este obogdan CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media Marin. sponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o orie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie diaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește A 56-yeAR-hiSTORy behind hAS decided becOMe reCtorul de strategieWiTh bogdan Marin.Cu o istorie de 56iT,deTAROM ani în spate, taroM aTO deCis să se MORe Modernizeze și să MOdeRn And ShOW iTS pASSengeRS ThAT iT iS A dynAMic cOMpAny, ReAdy TO despre ate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. cOMMunicATe AVAilAble MediA de MeAnS. STRATegy diRecTOR bOgdAn Ma CaMpanie de iMagine a taroM by ne All vorbește direCtorul strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de MARin TellS uSpasagerilor AbOuT TAROM’S iMAge cAMpAign. i în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate lui CăfiRST este o CoMpanie dinaMiCă, gata să oMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de rategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasageror lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de agine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a Cis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate edia disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan arin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o oMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modnizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponie. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, ata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCrul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate sagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMnie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, roM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe n toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie DE/BY Diana BogDan gdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că emarată în luna septembrie a acestui an, noua icked off in September this year, TAROM’s new te o CoMpanie dinaMiCă, să CoMuniCe prin toate despre CaMpanie de iMagine a campaniegata de imagine a TAROM va profita de toateMedia disponibile. image campaign will takepriMa advantage of all roM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan de 56channels de aniinîn spate, a deCis să se canalele de comunicare în captarea atenției Marin.Cu o istorie communication order to gettaroM its săipasagerilor și va cuprinde un spot machete de passengers’ attention, and CoMuniCe will include a TVprin clip, press odernizeze șipasagerilor să arate lui CăTV, este o CoMpanie dinaMiCă, gata să toate Media presă, un spot radio, o campanie interactivă, outdoor și ads, a radio jingle, an interactive outdoor and indoor sponibile. despre CaMpanie iMagine acampanie taroM de ne vorbește strategie bogdan Marin.Cu o indoor,priMa un proiect special înde cinema, dar și o campaign, direCtorul a special cinema de project and a public orie de 56 derelații ani publice. în spate, taroM a deCis să se și să arate pasagerilor Că este o Astfel, călătorii vor înțelege că Modernizeze TAROM este relations campaign. Thus, travelers lui will understand thatCoMpanie dimaiCoMuniCe mult decât o companie care leMedia câștigă disponibile. întotdeauna TAROM is more than a company that alwaysaearns aMiCă, gata să prin toate despre priMa CaMpanie de iMagine taroM ne vorbește reCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să ate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre 52 taroM insigHt noiembrie - decembrie 2010 Ma CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de i în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să

PRIMA CAMPANIE DE IMAGINE DIN ISTORIA TAROM

First image campaign in taroM’s history

D

K


panie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Moder izeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibi despre priMa CaMpanie de iMagine fAce a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie 8A modern and dynamic brand TAROM 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiC gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește dire torul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să ara votul încredere prin profesionismul său, este și să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa Ca pasagerilor lui Cădeeste o CoMpanie dinaMiCă, gata un brand capabil să profite de atuurile panie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spa contemporane ale comunicării eficiente și să transmită chiar și celor mai tineri taroM a deCis să se Modernizeze și pasageri să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuni informații interesante. Iar această realizare prin toate Media disponibile. despre priMaeste CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strateg strâns legată de eforturile depuse de colectivul bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, direcției de strategie condusă de Bogdan Marin. taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine Compania TaRoM este recunoscută atât de taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să români, cât și de călătorii străini ca fiind o Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Med valoare în ceea ce privește aviația mondială. Cum va îmbunătăți campania de imagine în disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu istorie de 56 dedesfășurare această percepție? ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie naMiCă, gataAm sălansat CoMuniCe prin toate Media despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbeș prima campanie de imagine din disponibile. istoria de ani a mărcii ca parte Marin.Cu a strategiei TAROM direCtorul de de56strategie bogdan o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și de a face cunoscute consumatorilor serviciile dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. desp arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie companiei oferite la standarde internaţionale - în priMa CaMpanie deaderării iMagine a taroM necare vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 contextul la SkyTeam, alianţa calitatea serviciilor ani în spate,certifică taroMprofesionalismul a deCis să seşiModernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata noastre în industria aviatică. CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul Prin campania de imagine demarată, ne propunem strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56dede ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasage să atingem câteva obiective importante comunicare: consolidarea capitalului de imagine ilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie şi creşterea notorietăţii mărcii TAROM, atât în iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM rândul consumatorilor români, cât şi la nivel deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toa internaţional, creşterea gradului de loialitate şi de încredere în rândul consumatorilor şi stabilirea Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogda unei legăturide emoţionale între şi publicula deCis theirsă vote confidence with its it is also a Marin.Cu o istorie 56 de ani înTAROM spate, taroM seofModernizeze șiprofessionalism, să arate pasagerilor lui Că este său, precum şi poziţionarea mărcii TAROM ca un brand able to profit from contemporary advantages of CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taro brand dinamic, modern, asociat cu elemente efficient communication and transmit interesting information de călătorie. ne vorbeșteemoţionale direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu otoistorie de 56passengers. de ani în taroM isa deCis să se Mo even the youngest Andspate, this achievement closely related to the efforts up by the strategy ernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata săput CoMuniCe prin toate Media dispon Campania s-a bazat pe o serie de studii department, led by director bogdan Marin. bile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o isto calitative și cantitative desfășurate  de 56 de ani în de companie. Care au fost concluziile spate, taroM a deCis să se Modernizeze și TAROM să arate pasagerilor lui Căand este o CoMpanie dinaMiC is recognized by both Romanian foreign acestor studii? travelers as being a valuable asset of world aviation. gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroMhow newill vorbește dire the ongoing image campaign improve this perception? torul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să ara Studiile au fost realizate pe un eşantion reprezentativ de CoMpanie 1.100 repondenţi din mediul pasagerilor lui Că este o dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin Media disponibile. priMa Ca We have launched thetoate first image campaign in the brand’sdespre 56urban, cu vârsta peste 18 ani şi care în ultimii 2 year history as part of TAROM’s strategy to popularize among panie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spa ani au cumpărat bilete de avion pentru a călători consumers the services offered by the company on taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuni în interes personal. international standards – given our recent accession to ne-a arătat că TAROM prin toateAceastă Mediacercetare disponibile. despre priMaareCaMpanieSkyTeam, de iMagine a taroM ne the vorbește direCtorul de strateg an alliance that certifies professionalism and creată baza pentru a fi alegerea numărul 1 în quality of our aviation industry services. bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui rândul călătorilor români, fiind lider în percepţia The image campaign that we kicked off aims at helping us reach este o CoMpanie dinaMiCă, CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine românilor la atributegata foarte să importante, precum several important communication targets: consolidating our linie aeriană cu tradiţie, companie de încredere, taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu istorie dethe56fame de of ani în spate, taroM a deCis să image capitaloand increasing TAROM brand both brand familiar. De asemenea, brandul TAROM Romanian consumers and on international level, increasing Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este owith CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Med face parte din valorile de care românii sunt the degree of loyalty and confidence among consumers and disponibile. despre CaMpanie a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu mândri,priMa însă este perceput cade uniMagine brand învechit – establishing an emotional connection between TAROM and its pe în carespate, noua campanie dorim să istorie de 56atribut de ani taroM ne a deCis săîl se Modernizeze săalso arate pasagerilor lui Că modern este o CoMpanie target group,șibut positioning TAROM as a dynamic, spre o companie actuală, Media modernă, brand, associated with CaMpanie emotional journey elements. a taroM ne vorbeș naMiCă, gataschimbe să CoMuniCe prin toate disponibile. despre priMa de iMagine direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. desp November - December 2010 taroM insigHt 53 priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata


nie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne orbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. spre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește 8un brand modern și dinamic direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de TAROM FACE de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, ata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate sagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMconstruită pe valori autentice, respectându-şi în acelaşi The campaign was based on a series of nie de iMagine a taroM Marin.Cu o istorie timp tradiţia. ne vorbește direCtorul de strategie bogdan qualitative and quantitative studiesde 56 de ani în spate, roM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este conducted o CoMpanie gata să CoMuniCe by yourdinaMiCă, company. What Ce factori au încurajat compania să pună la punct were the results of these studies? n toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie această campanie? ogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis săThe se surveys Modernizeze și săonarate pasagerilor lui Că were conducted a Atât aderarea la Alianţa necesitatea de toate a ne adresa te o CoMpanie dinaMiCă, gata SkyTeam, să CoMuniCe prin Media disponibile. despre CaMpanie de iMagine a representative sample of priMa 1,100 respondents şi unuidireCtorul segment de consumatori mai tineri, cât şi Marin.Cu o in the urban overîn 18, spate, who roM ne vorbește de strategie bogdan istorie dearea, 56 aged de ani taroM a deCis să se concurenţa, comunicarea agresivă a celorlalte companii care bought plane tickets for personal journeys odernizeze șioperează să arate pasagerilor Cămotivele este ocare CoMpanie dinaMiCă, gata săofCoMuniCe prin toate Media în România. Acestea lui au fost ne-au in the last couple years. determinat să începem această campanie, prima din istoria sponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește de strategie bogdan Marin.Cu o ThisdireCtorul research has showed us that TAROM Competiţia acerbăacu care sesă confruntă TAROM haspasagerilor a solid base to belui theCă firsteste o CoMpanie diorie de 56 deTAROM. ani în spate, taroM deCis se Modernizeze și săalready arate pe piaţa de transport aerian a impus dezvoltarea unei choice of Romanian passengers, being aMiCă, gata să CoMuniCe prin toate disponibile. despre priMa CaMpanie de as iMagine taroM ne vorbește strategii viabile de business şi deMedia comunicare pentru perceived by Romanians a leader inavery menţinerea poziţiei sale în rândul companiilor reCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, aspects, taroMsuch a deCis să se și să important as an airline withModernizeze a internaţionale de linie. long tradition, a trustworthy company, a ate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre Aderarea noastră, în iunie 2010, la Alianţa SkyTeam – cea familiar brand. The TAROM brand is also Ma CaMpaniede-a de doua iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu mare alianţă internaţională din lume, ce oferă part of the values Romanians are proudo of,istorie de 56 de celor 395 de milioane pasageri transportaţi unarate sistem pasagerilor ni în spate, taroM a deCis să sedeModernizeze și să Că este o CoMpanie gata să but it lui is perceived as outdated – and thisdinaMiCă, is global de peste 13.000 zboruri zilnice către 898 de something the new campaign aims at oMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de destinaţii, în 169 de ţări – a fost un proces ce a durat doi changing, so as to give the image of a rategie bogdan Marin.Cu o istorie detoate 56 de ani înpentru spate,a taroM modern, a deCisup-to-date să se Modernizeze ani, timp în care TAROM a depus eforturile company, built onși să arate pasagercriteriiledinaMiCă, de aderare: degata la relaţiile cu clienţii, prin toate or lui Că esteîndeplini o CoMpanie să CoMuniCe Media disponibile. despre authentic values and staying true to its priMa CaMpanie de accesul în lounge-urile aeroporturilor şi prioritatea tradition at the same time. agine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a transportului bagajelor, până la stabilirea de acorduri Cis să se Modernizeze săcode arate lui Că este o CoMpanie gata săthe CoMuniCe prin toate comerciale deșitip sharepasagerilor cu membrii SkyTeam. WhatdinaMiCă, factors have encouraged edia disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește de strategie bogdan companydireCtorul to design this campaign? arin.Cu o istorieCe își propune compania să le transmită călătorilor de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o prin noua campanie de comunicare? both accession to the SkyTeam Alliance, oMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despreofpriMa the necessity focusingCaMpanie our attentionde to iMagine a taroM În primul rând, vrem să comunicăm o schimbare de imagine vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 deofani în spate, taroM a segment younger consumers, and a deCis să se Modși vrempasagerilor să comunicăm filosofia aggressive communication nizeze și să arate lui CăTAROM: este o considerăm CoMpaniecădinaMiCă,competition, gata să CoMuniCe prin toate Media disponilumea ar fi mai bună dacă românii ar vedea viaţa ca suma from other companies that have e. despre priMa CaMpanie de iMagine taroM vorbește direCtorul strategie tuturor destinaţiilor. De aceea, înacadrul noii ne noastre operationsde in Romania. Thesebogdan were the Marin.Cu o istorie 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Căuseste o CoMpanie dinaMiCă, reasons that determined to begin this campaign, the first in TAROM’s history. The ata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCfierce competition TAROM is facing on the orul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroMmarket a deCis să se Modernizeze și să arate air transport has required the sagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe development prin toateofMedia disponibile. despre priMa CaMa viable business and communication strategyo in istorie order to de 56 de ani în spate, nie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu maintain the company’s position among roM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie international airliners. dinaMiCă, gata să CoMuniCe n toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a Our taroM vorbește joiningne SkyTeam AlliancedireCtorul in June 2010, de strategie the second largest international alliancepasagerilor in ogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate lui Că the world, offering over 395 million te o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a passengers a global system of over 13,000 roM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o daily istorie ani în spate, flightsde to 56 898de destinations in 169 taroM a deCis să se countries, was asă process that lastedprin for toate Media odernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata CoMuniCe two years and in that time, TAROM spared sponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o no efforts to meet accession criteria: from orie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și săcustomer arate pasagerilor Că este o CoMpanie direlations, access tolui airport aMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește reCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să ate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre 54 taroM insigHt noiembrie - decembrie 2010 Ma CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ni în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să


panie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Moder izeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibi despre priMa CaMpanie de iMagine fAce a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie 8A modern and dynamic brand TAROM 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiC gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește dire torul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să ara pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa Ca campanii de comunicare integrate afirmăm că lounges and luggage transport priority to establishing panie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie Marin.Cu o istorie „Drumul ne formează, dar destinaţia ne code sharebogdan type of commercial agreements with de 56 de ani în spa defineşte” . Am gândit, astfel,șipoziţionarea SkyTeam members. taroM a deCis să se Modernizeze să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuni companiei naţionale ca acel expert care dă prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strateg valoare vieţii românilor prin descoperirea de noi What does the company want to tell its travelers bogdan Marin.Cu o istorie denoastră ani înfilosofie spate,detaroM a deCis săthesenew Modernizeze și să arate pasagerilor lui experienţe, pentrude că 56 noua through communication campaign? brand afirmă că experienţele de viaţă trăite prin atât toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe la nivel emoţional, câtde şi intelectual sunt mult first of all, want to de communicate a change in image and taroM ne vorbește direCtorul strategie bogdan Marin.Cu owe istorie 56 de ani în spate, taroM a deCis să mai importante decât valorile materiale. Un loc the TAROM philosophy: we think the world would be a Modernizeze și să arate pasagerilor este o CoMpanie gata CoMuniCe prin toate Med pe care îl vezi este un loc pe care îl ailui - unCă slogan better place ifdinaMiCă, Romanians saw life as să the sum of all pe care îl folosim adeseori în reclamele noastre, is why our newde integrated communication disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM nedestinations. vorbeșteThis direCtorul strategie bogdan Marin.Cu care mai mult decâtaundeCis slogan,să este campaignșisays “The pasagerilor journey makes us but istorie de 56 dedar ani îneste spate, taroM se Modernizeze săthat arate luithe Că este o CoMpanie crezul nostru. Această campanie de imagine nu destination defines us.” Thus, we have intended to make the naMiCă, gata sădefineşte CoMuniCe prinfilosofia toatede Media despre priMa emerge CaMpanie iMagine taroM ne vorbeș însă numai brand, disponibile. ci şi national company as that de expert who givesavalue to de valoribogdan TAROM: unMarin.Cu brand contemporan, Romanians’ by helping them discover new experiences, direCtorul de setul strategie o istorie de 56 de anilives în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și modern, cunoscător, calmo şi elegant. our new brand philosophy that the life arate pasagerilor lui Că este CoMpanie dinaMiCă, because gata să CoMuniCe prin maintains toate Media disponibile. desp experiences one goes through at both emotional and priMa CaMpanieCum vor resimți aceștia schimbarea  de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul strategie bogdan o istorie de 56 intellectualde levels are more important thanMarin.Cu material goods. de imagine a TaRoM? place you see is a place you este have –o a slogan we oftendinaMiCă, use ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arateApasagerilor lui Că CoMpanie gata in our advertising, but this is more than a slogan, it is our CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul Ne-am propus să creştem notorietatea mărcii creed. This image campaign however defines more than just strategie bogdan Marin.Cu o istorie români, de 56 de a deCisit also să defines se Modernizeze să arate pasage atât în rândul consumatorilor cât ani şi la în spate, thetaroM brand philosophy, TAROM’s set of și values: internaţional, să creştem gradul contemporary, calm anddespre elegant brand. ilor lui Că este nivel o CoMpanie dinaMiCă, gatade să CoMuniCeaprin toate modern, Mediaknowing, disponibile. priMa CaMpanie loialitate al acestora, dar şi să stabilim o legătură iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM emoţională între companie şi publicul său. how will consumers feel the effects deCis să se Modernizeze și vor să vedea arate pasagerilor lui Că este of o TAROM’ CoMpanie gata să CoMuniCe prin toa Clienţii noştri deschidere, s changedinaMiCă, in image? transparenţă, dinamism, Media disponibile. despre priMacomunicare, CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogda accesibilitate. urmărim to increase the brand’s bothpasagerilor among Marin.Cu o istorie de 56Din deaceastă ani înperspectivă, spate, taroM a deCis We să plan se Modernizeze și săfame arate lui Că este să ne adresăm şi unui segment de public mai Romanian consumers and at international level, to CoMpanie dinaMiCă, gata sădeCoMuniCe prin toate disponibile. despre priMa an CaMpanie tânăr, de sub 35 ani, printr-o prezenţă activăMediaincrease their loyalty and establish emotional de iMagine a taro în viaţa lor cotidiană, iar în vederea atingerii ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie between de 56 de în spate, connection theani company and itstaroM target a deCis să se Mo acestui pasagerilor obiectiv, TAROM a operat modificări în audience. ernizeze și să arate lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media dispon strategia de vânzări care demonstrează o Our customers will get to see openness, transparency, bile. despre priMadeschidere CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie Marin.Cu o isto şi orientare mai mare spre clienţii dynamism, communication, accessibility.bogdan from this point speciale, pachete de 56 de ani în tineri: spate,oferte taroM a deCis săpromoţionale, se Modernizeze și of săview, arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiC we aim to focus our attention to a younger diversificarea destinaţiilor europene, curse public, below 35 years old, by having a more active gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește dire charter, zboruri interne. presence in their day-to-day life. And in order to achieve torul de strategie bogdan o istoriemai de 56 de ani spate,TAROM taroM deCis să se Modernizeze și să ara De asemenea, amMarin.Cu acordat o importanţă thisîn objective, hasamade changes in its sale mare canalului online – de la impulsionarea pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prinproving toateitsMedia despre priMa Ca strategy, further opennessdisponibile. and attention to vânzărilor de bilete online, până la creşterea de strategie the needs bogdan of young consumers: special panie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul Marin.Cu ooffers, istorie de 56 de ani în spa prezenţei brandului în mediul digital şi în promotional packages, a greater variation of european taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuni social media prin paginile TAROM de destinations, charter flights, internal flights. Facebook şi Twitter. despre priMa CaMpanie deWe prin toate Media disponibile. iMagine taroM ne vorbește direCtorul de strateg also gave a increased importance to the online channel La finalul campaniei, vom mai face un studiu – from stimulating online ticketing to increasing the bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui pentru a vedea dacă ne-am atins aceste brand’s presence in the digital environment and in social este o CoMpanie dinaMiCă, gata săseCoMuniCe Media disponibile. despre de iMagine obiective. În cazul în care va dovedi a fiprin un toate media, through TAROM’s facebook andpriMa TwitterCaMpanie accounts. succes – iar eu personal cred cu toatăbogdan Marin.Cu taroM ne vorbește direCtorul de strategie o istorie de 56 we dewill ani în spate, taroM a deCis să At the end of the campaign, conduct another convingerea că era pasagerilor nevoie de o asemenea survey to seedinaMiCă, if we have reached targets. if it proves Modernizeze și să arate lui Că este o CoMpanie gatathese să CoMuniCe prin toate Med campanie pentru TAROM – anul viitor ne to be a success – and i personally am fully convinced that disponibile. despre priMa CaMpanie desăiMagine vorbește de– next strategie bogdan Marin.Cu putem gândi să continuăm investim a întaroM neTAROM neededdireCtorul such a campaign year we will astfel de acțiuni. istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie considerșicontinuing to invest in such projects. naMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. despre priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbeș direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 de ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata să CoMuniCe prin toate Media disponibile. desp November - December 2010 taroM insigHt 55 priMa CaMpanie de iMagine a taroM ne vorbește direCtorul de strategie bogdan Marin.Cu o istorie de 56 ani în spate, taroM a deCis să se Modernizeze și să arate pasagerilor lui Că este o CoMpanie dinaMiCă, gata


TAROM NEWS

8prima campanie de imagine

„Drumul ne formează, Dar Destinația ne Definește” “the road shapes us, but the destination deFines us”

DepARTe De A fI DOAR MeSAjul cAMpANIeI De IMAgINe pe cARe O DeSfășOARă cOMpANIA TAROM, fRAzA De MAI SuS SINTeTIzeAză peRfecT fIlOSOfIA șI VAlORIle AceSTuI bRAND, cu O ISTORIe De peSTe juMăTATe De SecOl. Far From being only the message oF tarom’s image campaign, the phrase above perFectly captures the philosophy and values oF this brand, with a history oF over halF a century.

T

rima campanie pe care o desfășoară compania reușește să încorporeze tradiția, responsabilitatea și experiența privind, în același timp, spre viitor. Până la urmă, ce este zborul dacă nu evoluție, inovație, spirit competitiv și noi provocări?

P

he first campaign conducted by the company succeds to blend tradition, responsibility and experience, looking, in the same time, towards the future. In the end, what is flying if not evolution, innovation, competition and new challenges?

la Destinație, vei afla cine ești cu aDevărat

At your destinAtion, you will leArn who you truly Are

Dezvoltată în colaborare cu grupul de comunicare Ogilvy, campania de imagine TAROM se derulează în lunile noiembrie și decembrie şi cuprinde un spot TV, machete de presă, un spot radio, o campanie interactivă, outdoor şi indoor, dar și un proiect special în cinema, înglobate alături de o campanie de relaţii publice.

Developed in collaboration with Ogilvy communication group, TAROM’s image campaign runs in November and December and includes a striking TV commercial, a radio jingle, an interactive outdoor and indoor campaign, but also a special cinema project, plus a public relations campaign. “The alliance with SkyTeam, the orientation of the company

56 tarom insight

noiembrie - decembrie 2010


TAROM NEWS

8The first image campaign

„Alianţa cu SkyTeam, orientarea companiei către segmente de public mai tânăr şi noua campanie de comunicare vin să ajute la construirea imaginii actuale a brandului TAROM, care este un brand contemporan, modern, ce face parte, în continuare, din elita aviaţiei mondiale”, consideră Ruxandra Brutaru, Director General TAROM. Conceptul campaniei se bazează pe ideea că drumul pe care îl alegi în viață, experiențele pe care le acumulezi, sunt cele care te definesc. „Întreaga campanie se leagă de ideea că, oricât de importantă ar fi călătoria, doar la destinaţie aflăm cine suntem cu adevărat – drumul ne formează, dar destinaţia ne defineşte. Trăim într-o lume în care suntem caracterizați mai degrabă de sume de bani şi vrem să schimbăm asta. Vrem să spunem că fiecare dintre noi e o sumă de călătorii, de experienţe, de gânduri şi de trăiri, că a fi nu înseamnă a avea, că destinul fiecărui om este de fapt o sumă de destinaţii,” spune Loredana Caradimu, Unit Business Director Ogilvy.

to younger segments of the public and the new image campaign aim at helping us build the present image of TAROM brand, which is a contemporary, modern brand that continues to be part of the world's aviation elite," thinks Ruxandra brutaru, president & ceO of TAROM. The campaign's concept is based on the idea that the road you choose in life, the experiences you accumulate, are the ones that define you. “The entire campaign has to do with the idea that no matter how important the journey is, only at the destination do we find out who we truly are – the road shapes us, but the destination defines us. We live in a world where we are rather characterized by how much money we have or not, and we want to change this. We want to say that each and every one of us is a sum of journeys, experiences, thoughts and feelings, that being does not mean having, that every person’s destiny is in fact a sum of destinations,” says loredana caradimu, unit business Director Ogilvy.

cum să-ți Deschizi aripile într-un spot care aterizează la fix

how to spreAd your wings in A commerciAl thAt comes At the right time

Filmările care au durat două zile, au fost realizate împreună cu casa de producţie ABIS şi cu regizorul Julius Oliver, iar scenele au fost filmate în Bulgaria și România. Una dintre protagonistele spotului este Ramona Ciobanu, cea mai bună săritoare în apă din România. „Mi-a plăcut foarte mult locaţia în care a fost filmat spotul, echipa cu care s-a lucrat. Emoţiile premergătoare primei mele sărituri de pe o stâncă (pentru prima dată în viaţă) pot fi comparate cu cele

Shooting took two days and was done in collaboration with AbIS production house and director julius Oliver, and the scenes were filmed in bulgaria and Romania. One of the protagonists is Ramona ciobanu, Romania’s best diver. “I really enjoyed the location where the commercial was shot and the team we worked with. What I felt before jumping off a cliff (for the first time in my life) can be compared with

November - December 2010 tarom insight

57


TAROM NEWS

8fiecare dintre noi este suma propriilor călătorii

trăite în timpul primei sărituri din cadrul concursului de la Jocurile Olimpice. Dar cu ajutorul întregii echipe am reuşit să le înving şi, cred eu, să facem o treabă bună, vizionarea spotului confirmând acest lucru.” Dani Macarie, directorul de creație, a vrut să imprime un aer dinamic și modern campaniei, care se adresează unui segment de public mai tânăr. Un public care trăiește intens, care este pasionat atât de pulsul urban, cât și de activitățile în aer liber, care este rezultatul libertății de mișcare și suma tuturor destinațiilor văzute. „Ne-a plăcut să facem noi primul spot de imagine pentru TAROM, să lucrăm cu una dintre puţinele companii româneşti cu care ne mai putem mândri. Ne-a plăcut filosofia brandului, execuţia la care am ajuns şi oamenii care ne-au ajutat să ajungem la ea”, spune directorul de creație al campaniei. Cerințele alianței aviatice internaționale din care compania face parte din acest an, a determinat crearea unei strategii pe termen lung de schimbare a percepției asupra brand-ului TAROM. „Oportunitatea TAROM este de a deveni alegerea numărul unu în topul preferinţelor românilor în ceea ce priveşte liniile aeriene, iar noua campanie urmăreşte să capteze acest moment benefic şi să schimbe imaginea învechită a mărcii într-o companie actuală, modernă, construită pe valori autentice,” declară Bogdan Marin, Director Strategie TAROM.

58 tarom insight

noiembrie - decembrie 2010

what I felt during my first jump at the Olympic games. but with the help of the entire crew, I managed to get past that, and I think we did a good job, watching the commercial confirmed it.” Dani Macarie, the campaign’s creation director, wanted to give a dynamic, modern feel to the company, which is addressed to a younger segment of the public. A public that lives life to the full, that is passionate about the urban pulse and activities in the open, a public that is the result of freedom of movement and the sum of all seen destinations. “We enjoyed making the first image clip for TAROM, to work with one of the few Romanian companies we can still be proud of. We liked the brand’s philosophy, the level of execution we got to and the people who helped us get there,” the campaign’s creation director says. The requirements set by the international aviation alliance the national company has been part of, starting this year, determined the creation of a long-term strategy to change the way TAROM brand is perceived. “TAROM’s opportunity is that of becoming the number one choice in Romanians’ airline preferences and the new campaign aims at seizing this beneficial moment and at changing the brand’s old image into a up-to-date, modern company, built on authentic values,” says bogdan Marin, TAROM Strategy Director.


TAROM NEWS

8each of us is the sum of his journeys

REAcții MEdiA lA cAMpANiA dE iMAgiNE TAROM media response to tarom’s image campaign viCtor KAprA, ConsultAnt online Fără laude gratuite și de circumstanță, TAROM, companie al cărei pasager am fost destul de des în ultimii ani, este una dintre puținele companii naționale care oferă servicii la nivel occidental, în unele cazuri chiar mai bune decât alte linii aeriene mult mai mari. De aceea, campania de imagine – care transmite ideea unei linii aeriene prietenoase, dinamice, sigure – a venit la timp și ne convinge încă o dată că putem avea încredere în TAROM. În definitiv, fiecare avion cu logo-ul TAROM este o parte din România care călătorește în lume.

Without unnecessary, gratuitous praise, TAROM – a company whose passenger I was quite often in the last few years – is one of the few national companies that offer services on Western level, in some cases even better services than those of much bigger airlines. This is why the image campaign – which gives the idea of a friendly, dynamic, safe airline – came right on time and convinces us once again that we can trust TAROM. After all, every plane with the TAROM logo is a part of Romania that travels the world.

CorinA ComAn, biZ Într-o periodă economică dificilă precum cea pe care o traversăm, investițiile în marketing reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru creșterea business-ului. Campania va spori cu siguranță vizibilitatea companiei TAROM în rândul consumatorilor și va ajuta la „întinerirea“ acestui brand perceput în ultimii ani ca fiind învechit. Spotul TAROM este interesant, aspirațional și, per ansamblu, include valorile promovate de companie.

In times of financial distress, like the ones we go through now, marketing investments are one of the most efficient tools in growing one’s business. The campaign will surely increase TAROM company’s visibility among consumers and will help ‘rejuvenate’ this brand, which was perceived as outdated in the last few years. The TAROM commercial is interesting, inspirational and as a whole, includes the values the company promotes.

otiliA HArAgA, business review O campanie de imagine era demult necesară și ar fi trebuit să aibă loc chiar mai devreme. Acest lucru probabil ar fi avut un impact pozitiv și în veniturile companiei. Mi se pare o decizie corectă aceea de a încerca implementarea acestei campanii în cât mai multe medii posibile, pentru ca vizibilitatea să fie maximă. După părerea mea, o campanie în limba engleză care să fie implementată și în afara țării este absolut necesară. Cred că această campanie nu poate avea decât un efect pozitiv, mai ales că este prima campanie de acest fel implementată de TAROM.

An image campaign was long overdue and should have happened sooner. This would probably have had a positive impact on the company’s incomes. I think it is the right decision to try and implement this campaign in as many media as possible, for maximum visibility. In my opinion, a campaign in english, to be conducted abroad as well, is an absolute must. I think this campaign can only have positive effects, especially that it is the first campaign of the kind implemented by TAROM.

AdriAn CiubotAru, blogger O astfel de campanie poate avea rezultate atât la nivelul percepţiei asupra TAROM (companie care se bucură de notorietate, cât şi de o imagine „învechită”) şi, continuată în aceeaşi direcţie, cred că TAROM îşi poate vedea în anul următor o creştere simţitoare a cotei de piaţă.

Such a campaign can yield results in terms of how TAROM is perceived (a company that enjoys fame but has an ‘outdated’ image) and, if it continues in the same direction, I think TAROM will see a significant increase in its market share next year. November - December 2010 tarom insight

59


62 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010


SUB REFLECTOR

8In the spotlight

un fotograf român la New York Cu expozIțII la galerII renumIte prIntre CunosCătorI, preCum Clampart gallery ny, gallery 339, phIladelphIa, mIller BloCk gallery, Boston, șI ColeCțII permanente la detroIt InstItute of art,unIversIty of mIChIgan, museum of art, dayton art InstItute, dennos museum Center, șI luCrărI în ColeCțIa museum of fIne arts, huston, dar șI în ColeCțII preCum fIdelIty Investment, Ion zupCu este unul dIntre CeI maI apreCIațI fotografI de peste oCean. la 20 de anI de Când a pleCat dIn românIa, CeleBrul fotograf vorBește Cu apreCIere în IntervIul aCordat InsIght tarom despre modul în Care a evoluat fotografIa româneasCă de la Căderea ComunIsmuluI. De/By Cristina ManolaChe

a Romanian photographer in New york WITH exHIbITIONS AT ReNOWNed GAlleRIeS AMONG cONNOISSeuRS, SucH AS clAMpART GAlleRy Ny, GAlleRy 339, pHIlAdelpHIA, MIlleR blOck GAlleRy, bOSTON, ANd peRMANeNT cOllecTIONS AT deTROIT INSTITuTe Of ART, uNIveRSITy Of MIcHIGAN, MuSeuM Of ART, dAyTON ART INSTITuTe, deNNOS MuSeuM ceNTeR, ANd WORkS IN THe MuSeuM Of fINe ARTS, HOuSTON, cOllecTION buT AlSO IN cOllec-TIONS SucH AS fIdelITy INveSTMeNT, ION Zupcu IS ONe Of THe MOST AppRecIATed pHOTOGRApHeRS AcROSS THe OceAN. TWeNTy yeARS AfTeR He lefT ROMANIA, THe fAMOuS pHOTOGRApHeR SpeAkS WITH AppRecIATION AbOuT HOW ROMANIAN pHOTOGRApHy HAS evOlved SINce THe fAll Of cOMMuNISM, IN A SpecIAl INTeRvIeW TO INSIGHT TAROM.

November - December 2010 TAROM INSIGHT

63


foto/photo: lori Adams

n anii ’90, când România tocmai se trezea la viață după decenii de comunism, câțiva români au decis să își caute soarta și un destin mai îngăduitor în afara țării. O parte dintre aceștia au atins faima ce le-ar fi fost inaccesibilă între granițele înguste ale României. Între ei, Ion Zupcu, fotograful plecat din micul oraș de provincie Slobozia și ajuns unul dintre cele mai frecvente nume pe buzele iubitorilor de fotografie fine art și still life din Statele Unite ale Americii. La 31 de ani, în 1991, Zupcu urca în avionul care avea să îl ducă spre New York cu doar câțiva dolari în buzunar și fără prea multe perspective. Șofer de taxi în „The Big Apple”, tânărul fotograf român s-a întâlnit cu șansa în momentul în care proprietarul unui studio de fotografie alb-negru a urcat în mașina sa și i-a oferit posibilitatea să lucreze împreună. Zupcu a avut ocazia să își continue meseria și a deprins tehnici legate de print și developare în fotografia alb-negru. Primul proiect care a atras atenția iubitorilor și criticilor de artă fotografică asupra lui Zupcu avea în centru florile. Au urmat serii în care fotograful s-a jucat cu forma și textura unor sticle, țesături sau ouă, proiecte care au contribuit la recunoașterea lui Zupcu pe scena artei fotografice americane. Între proiectele sale, cel mai popular a fost și este „Works on Paper”.

Î

Urmăresc cU atenție și admirație ce se întâmplă pe scena fotografiei din românia i am closely watching and have great admiration for what happens in romanian photography

64 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010

i

n the 1990s, when romania was just waking up after decades of communism, a few romanians decided to look for a kinder destiny abroad. some of them reached the fame that would have been inaccessible within romania’s narrow borders. among them, Ion zupcu, a photographer who left from the small provincial town of slobozia and is now the name most uttered by fans of fine art and still life photography in the united states of america. at 31, in 1991, zupcu was getting on a plane to new york with only a few dollars in his pocket and with little prospects. a taxi driver in ‘the Big apple,’ the young romanian photographer ran into destiny when the owner of a black & white photography studio got in his cab and offered him the possibility of working together. zupcu had the opportunity to continue his work and he learned new techniques about print and developing black & white photography. the first project that made photographic art admirers and critics turn their attention to zupcu centered on flowers. In the series that followed, the photographer played with the shape and texture of bottles, fabric or eggs, projects that contributed to his recognition on the stage of american photography. among his projects, the most popular was and still is “Works on paper.”

I


IN THE SPOTLIGHT

8romanian photographic art in the usa

Cea mai recentă expoziție a lui Zupcu s-a deschis pe 15 aprilie la ClampArt Gallery în New York și conține proiectul “Painted Cubes”. Fotografiile sunt o transcriere a “conversației” dintre fotograf și câteva cuburi, derulată în studioul foto. În România, puteți admira lucrări ale lui Zupcu la Muzeul Județean Ialomița, Slobozia (120 km distanță față de București), fotografiile fiind donate de către autor la expoziția organizată aici în 2006.

zupcu’s most recent exhibition was opened at Clampart gallery in new york on april 15, and consists of the project “painted Cubes.” the photos are a transcript of the ‘conversation’ between the photographer and a few cubes in the photo studio. In romania, you can admire zupcu’s works at the Ialomița County museum, slobozia (120 km from Bucharest), photographs donated by the author for the exhibition organized here in 2006.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

doUă cUbUri și eU în stUdio cU Ușile închise, încercăm să avem o conversație two cUbes and i in the stUdio, behind closed doors, trying to have a conversation

FotograFia – o coNversație PhotograPhy – a conversatIon Care au fost pașii care v-au făcut să ajungeți unul dintre cei mai apreciați fotografi ai momentului în Statele Unite? Care este secretul din spatele acestei reușite?

Fotografia a apărut în a doua parte a anilor 70’. Nu știu care este secretul, cred că doar am fost curios să ascult și să urmez ce-mi spune mintea. Pe când o nouă expoziție în România? Ce v-ar determina să expuneți aici și care este relația pe care o aveți cu muzeele și curatorii români? Primul obstacol care intervine în urma unui astfel de început de discuție, este costul necesar transportului și prezentării unei expoziții. Doar să menționez, în 2006 am avut o expoziție la Muzeul Județean Ialomița. Toate imaginile din expoziție au fost donate muzeului. Slobozia este orașul în care am trăit 30 de ani din viața mea. Care sunt proiectele în care sunteți implicat la acest moment? Ce urmează să se adauge portofoliului dumneavoastră? Două cuburi și eu în studio cu ușile închise, încercăm să avem o conversație. Același proces, alb/negru.

What were the steps that made you become one of the most appreciated photographers in the united states right now? What is the secret behind this achievement? October 30, 2004

photography emerged in the second half of the 1970s. I don’t know what the secret is, I think I was just curious to listen and follow what my mind told me. When will you have a new exhibition in romania? What would make you exhibit your works here and what is your relationship with romanian museums and curators? the first obstacle that appears following such a discussion is the cost of transport and presenting an exhibition. In 2006, I had an exhibition at the Ialomița County museum. all the photos were donated to the museum. slobozia is the town I lived in 30 years of my life.

February 13, 2006

What projects are you involved in at the moment? What will be added to your portfolio? two cubes and I in the studio, behind closed doors, trying to have a conversation. the same process, black and white. What does a good photo mean to you? an image I have not seen before. I am rather interested in the image’s structure. Qualities: …an image that makes me think. November - December 2010 TAROM INSIGHT

65


SUB REFLECTOR

8priorități: pictură, sculptură, arhitectură, design, fotografie și muzică

Ce înseamnă pentru dumneavoastră o fotografie bună? O imagine pe care nu am mai văzut-o. Sunt mai degrabă interesat de structura imaginii. Calități:… o imagine care mă face să gândesc.

fotografia încă nU se bUcUră de același sUcces internațional ca noUl val al cinematografiei românești photography does not yet enjoy the same international sUccess as the new wave of romanian cinema

Cine v-a inflențat arta? Și nu mă refer numai la artiști din zona fotografiei… Arta. În ultimii ani, prioritățile sunt în ordinea următoare: pictură, sculptură, arhitectură, design, fotografie și muzică. V-ați gândit să îmbinați fotografia și cu alte arte? Mi-a fost frică de pictură și încă îmi este. Am început să pictez de curând, cuburile de lemn care au fost folosite pentru proiectul Painted Cubes. Există diferențe în modul în care este primită arta fotografică în

Who or what had an influence on your art? and I’m not referring only to photography artists… art itself. In the last few years, priorities have been as follows, in this order: painting, sculpture, architecture, design, photography and music. have you considered combining photography with other arts? I was scared of painting and I still am. I only recently began painting, those wooden cubes used for the painted Cubes project. Is there a difference between how photographic art is received in europe and america? Where do you feel you belong better, as an artist? personally, my works sell in the united states, mostly in new york. a few of my friends are represented in europe as well. But I see more photography exhibitions hosted by museums here, in the u.s. I have no other data. I live one hour north of manhattan, in dutchess County. many other artists live nearby. Woodstock is only 50 minutes away. the situation right now is favorable to me. We will visit Berlin at the end of september. I might have different opinions afterward… What do you think of how photography evolved in romania?

March 23, 2009

66 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010

I am closely watching and have great admira-tion for what happens in romanian photo-graphy. I am referring to photographic art, the magazine punCtum, accurately led by Cosmin Bumbuț, raising to european stan-dards. photomagazine in oradea refers both to commercial and art photography. I would like to mention only a few galleries that include photography in their inventory: galeria plan B/plan B gallery (Cluj/Berlin) and galeria posibilă/possible gallery (Bucharest), mnaC – national museum of Contemporary art (Bu-charest), also open to contemporary photo-graphic art. I am sorry if I left out any other important places dedicated to photographic art in romania. all of the above did not exist in the early 1990s, but


IN THE SPOTLIGHT

8priorities: painting, sculpture, arhitecture, design, photo and music

❰ February 20, 2009

February 21, 2009 November 11, 2009

❰ June 26, 2009

Europa și în America? Unde simțiți că vă potriviți mai bine ca artist? Personal, lucrările mele se vând în Statele Unite, cu precădere în New York. Câțiva dintre prietenii mei sunt reprezentați și în Europa. Observ mai multe expoziții de fotografie găzduite de muzee aici, în USA. Alte date nu am. Locuiesc la o oră distanță spre nord de Manhattan, în Dutchess County. Mulți alți artiști locuiesc în jurul nostru. Woodstock este la doar 50 de minute distanță. Situația de acum îmi este favorabilă. Vom vizita Berlinul la sfârșitul lunii septembrie. S-ar putea să am alte opinii după aceea... Cum vedeți evoluția fotografiei în România? Urmăresc cu atenție și admirație ce se întâmplă pe scena fotografiei din România. Mă refer la arta fotografică, revista PUNCTUM, condusă cu acuratețe de Cosmin Bumbuț și care este la standarde europene. PhotoMagazine din Oradea se referă atât la fotografia comercială, cât și la cea de artă. Aș vrea să menționez doar câteva

let’s be honest, photography does not yet enjoy the same international success as the new wave of romanian cinema. you left the country 20 years ago, at a time when romania was only starting to know the world, and you went straight to new york. What impact did the city have on you? how did you adjust? “pressure makes diamonds.” I was more intimidated in 2005, when we bought the house we live in now, only an hour away from new york, and having the entire family around me. In 1991, when I landed at Jfk airport, I had only 500 dollars in my pocket and half of it was spent on rent. moreover, I didn’t have any prospects to get a job soon.

am începUt să pictez de cUrând, cUbUrile de lemn care aU fost folosite pentrU proiectUl painted cUbes i only recently began painting, those wooden cUbes Used for the painted cUbes project

Which city you always miss? What about the one you feel most comfortable in? paris. new york City. November - December 2010 TAROM INSIGHT

67


SUB REFLECTOR

8presiunea naște diamante

galerii care au și fotografie în inventarul lor: Galeria Plan B (Cluj/Berlin) și Galeria Posibilă (București), MNAC – Muzeul Național de Artă Contemporană (București) de asemenea deschis artei fotografice contemporane. Regret dacă am omis și alte locuri importante dedicate artei fotografice din România. Toate cele de mai sus nu au existat la începutul anilor 90, dar trebuie să fim onești, fotografia încă nu se bucură de același succes internațional ca noul val al cinematografiei românești. Ați plecat în urmă cu 20 de ani din țară, într-un moment când România abia se întâlnea cu lumea și v-ați oprit direct la New York. Care a fost impactul orașului asupra dumneavoastră? “Pressure makes diamonds” (Presiunea naște diamante n.r.). Am fost cu mult mai intimidat în 2005, când am cumpărat casa în care trăim acum, la numai o oră de New York și cu familia în jurul meu. În 1991, am avut 500 de dolari în buzunar la aterizare pe JFK Airport, din care jumătate au mers la chirie. În plus, eram și fără perspectiva de a avea un job curând. De ce oraș vă este mereu dor? Dar cel în care vă simțiți cel mai bine? Paris. New York City. Care este destinația favorită pentru petrecerea timpului liber? MOMA (Muzeul de Artă Modernă din New York) mă surprinde și inspiră întotdeauna. Ce înseamnă zborul pentru dumneavoastră? De la A la B, non-stop. Ce înseamnă compania TAROM pentru dumneavoastră? I love TAROM! TAROM a fost legatura cea mai sigură și confortabilă pentru mine și familia mea între New York și București. Ce vă place să faceți în timpul unui zbor cu avionul? Momentul când se servește masa. Apoi, dacă pot să dorm, consider că am avut un zbor frumos. Care sunt locurile dumneavoastră favorite din țară? În București acestea sunt următoarele locuri în care merg cu sfințenie: Muzeul Național de Artă din România (MNAR), Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC), Muzeul Satului și Librăria Cărturești.

January 4, 2010

What is your favorite leisure destination? moma (museum of modern art in new york) is always surprising and inspiring. What does flying mean to you? from a to B, non stop. What does tarom mean to you? I love tarom! tarom was the safest, most comfortable connection between new york and Bucharest for me and my family. What do you like to do during a flight? I enjoy the moment when the meal is served. and if I also get to have a nap, I say I’ve had a nice flight. What are your favorite places in the country? In Bucharest, these are the following places I am sure to visit whenever I get the chance: national art museum of romania (mnar), national museum of Contemporary art (mnaC), village museum and Cărturești Bookstore.

Ion Zupcu este reprezentat de ClampArt Gallery din NewYork. / is represented by ClampArt Gallery of New York. (www.clampart.com)

68 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010


DESTINaTION...

8xxxxxxxxxxxxxxxxx

Travel treNDs

8Winter on wings

STațIUNEa WHISTLER oferă lecţii de schi… olimpic

D o

acă v-aţi dorit vreodată să învăţați să schiați de la un profesionist, un hotel din Canada are cel mai bun pachet turistic. Din iarnă şi până la sfârşitul sezonului de schi 2011, hotelul Four Seasons din Whistler oferă pachetul „Schi cu un olimpic”, care include lecții cu foști sau actuali câștigători ai medaliilor olimpice sau campioni mondiali la schi, cu numai 400 de euro de persoană pe noapte. Lecţia este personalizată pentru fiecare oaspete, obiectivele putând include îmbunătățirea tehnicii de schiat, poveşti la prima mână de la gloriile Olimpice sau „dreptul de a te da mare în anii care vor veni.”

If you've ever wanted to be taught WhIstler resort offers how to ski by a pro, one hotel in Canada has the package for you. Olympian ski lessOns through winter and to the end of the 2011 ski seasons, the four seasons resort Whistler in British Columbia is offering a "ski with an olympian" package, which includes lessons with current or former olympian or World Cup Champion skiers at 400 euros per person per night price. the lesson is customized for each guest, with four seasons saying that goals can include improving technique, hearing first-hand stories of olympic glory or "simply securing bragging rights for years to come."

InsIde the travel seCtIon:

BuDapesta 71

suceava 76

austria 78

69


cityagenda 8lyOn locuitori ies să petreacă în bistro-uri, cafenele sau vinării care se transformă în adevărate locuri de petrecere.

concert gotan project (20 noiembrie)

Artiștii tangoului vin să-i încânte pe cei îndrăgostiți de muzica argentiniană la centrul cultural Le Radiant. Concertul va promova cel mai nou album al trupei, Tango 3.0.

BeAujOlAis nOuveAu (18th november)

each year, on the third Thursday of november at midnight, the new Beaujolais wine is launched into the world. On this occasion, in the Beaujolais capital, citizens get on streets, bistros, cafees or wineries transforming them into real party places.

gOTAn PROjecT cOnceRT (20th november)

The artists of tango come to enchant the ones in love with the Argentinean music at the cultural center le Radiant. The concert will promote the band’s most recent album, Tango 3.0.

piața de crăciun (28 nov-24 dec)

Tradiționala Marché de Noël, adică piața de Crăciun, ce are loc în Piața Carnot, este un mozaic de arte, meșteșuguri și gastronomie din zona Rhône-Alpes. Căsuțe din lemn pictat găzduiesc peste 100 de comercianți care vând “santos” – statuete de sfinți făcute de mână și cadouri. Nu lipsesc ornamentele de brad.

festivalul luMinilor (8-12 decembrie)

Fiecare clădire din Lyon este luminată feeric pe toată durata Festivalului Luminilor în vreme ce localnicii organizează parade în timpul nopții purtând lanterne în mâini. Istoria festivalului începe în 1852, atunci când o statuie a Fecioarei Maria a fost ridicată pe un deal al orașului în timpul unei furtuni năprasnice. www.fetedeslumieres.lyon.fr

FesTivAl OF lighTs (8-12 december)

every building in lyon is illuminated during the magical Fêtes des lumières as locals parade through the night, lantern in hand. 70 TAROM INSIGHT

chRisTMAs MARkeT

zboruri taroM la lyon / TAROM FlighTs TO lyOn bucurești henri coandă - lyon zbor flight ro 387 ro 387

perioada de operare period 31 oct 10-26 mAr 11 31 oct 10-26 mAr 11

zile de operare days of service 1,3,5* 7*

plecare departure 13:55 08:50

sosire arrival 15:50 10:45

avion aircraft A318 A318

plecare departure 16:35 11:35

sosire arrival 20:15 15:15

avion aircraft A318 A318

lyon - bucurești henri coandă zbor flight ro 388 ro 388

perioada de operare period 31 oct 10-26 mAr 11 31 oct 10-26 mAr 11

zile de operare days of service 1,3,5* 7*

(*) 1 – luni/Monday, 3 – miercuri/Wednesday, 5 – vineri/Friday, 6 – Sâmbătă,7 – duminică / Sunday.

The tradition dates from 1852, when a statue of the virgin was unveiled on the hillside during a strong storm. www.fetedeslumieres.lyon.fr

noiembrie - decembrie 2010

beaujolais nouveau (18 noiembrie)

În fiecare an, în cea de-a treia zi de joi a lunii noiembrie, la

miezul nopții, este lansată în lume noua recoltă Beaujolais. Cu această ocazie, la Lyon, capitala Beaujolais-ului, mulți

(28 nov – 24 dec)

lyon's Marché de noël, or christmas Market, in the Place carnot showcases gastronomy, arts and crafts from the Rhône-Alpes. Painted wooden chalets host over 100 exhibitors selling handmade santons (nativity figurines) and presents. christmas tree decorations don’t miss.


EDITORIAL CristinaManolache Editor in chiEf

Bilanț pe plus la final de an

positive turnover at the end of the year

în vreme ce zăpada se așterne blând peste oraș și fiecare casă se pregătește de sărbătoare, ne întoarcem către sine adunând plusurile anului care tocmai își ia adio. este cel mai bun moment pentru introspecție. 2010 a fost un an al încercărilor, prin urmare, un an al oportunităților. iar tarom a profitat din plin de oportunitățile ce i s-au oferit. în 2010, compania aeriană națională a făcut unul dintre cei mai așteptați și mai importanți pași din strategia sa – integrarea în alianța skyteam. de acum înainte, tarom are un partener de încredere, iar tu, pasagerul său fidel, ai noi oportunități de a călători, posibilitatea de a acumula mile-premium și o companie mai dinamică mereu alături. una dintre schimbările cele mai vizibile pe care le-a adus parteneriatul cu skyteam, este campania de imagine pe care tarom a desfășurat-o la sfârșitul lui 2010. Fiecare dintre noi este suma propriilor experiențe și, extrapolând, suma tuturor călătoriilor de care ne-am bucurat și de care urmează să ne bucurăm. acesta este și mesajul pe care tarom vrea să îl transmită la finalul lui 2010. așează-te comod în scaun, leagă bine centura de siguranță și pornește și în 2011 alături de tarom în cât mai multe călătorii. până vei ajunge la destinație, aruncă un ochi și în revista

While the snow is tenderly spreading above the city and every home is preparing for holiday, we turn back to ourselves gathering the pluses of the year that is just saying goodbye. This is the best time for introspection. 2010 was the year of great tests and therefore, a year of opportunities. And TAROM took full advantage of the opportunities coming its way. In 2010, the national air carrier took one of the most anticipated and important steps in its strategy – joining the SkyTeam Alliance. From now on, TAROM has a trustworthy partner and you, its faithful passenger, have new opportunities to travel, the possibility of gathering bonus miles, and a more dynamic company always by your side. One of the most visible changes brought about by the SkyTeam partnership is the image campaign TAROM conducted at the end of 2010. Each of us is the sum of our own experiences and by extrapolating, the sum of all the journeys we enjoyed or will enjoy. This is also the message TAROM wants to send out at the end of 2010. Sit comfortably in your chair, tighten your seatbelt and set off into 2011, joining TAROM on as many journeys as possible. Until you get to your destination, thumb through our magazine as well. In this issue, you can find out the

>>

Fiecare dintre noi este suma propriilor experiențe și, extrapolând, suma tuturor călătoriilor de care ne-am bucurat și de care urmează să ne bucurăm. acesta este și mesajul pe care tarom vrea să îl transmită la Finalul lui 2010. November - December 2010 TAROM INSIGHT

71


EDITORIAL

CristinaManolache Editor in chiEf

>>

noastră. vei afla în acest număr treasures of Austria – the care sunt comorile austriei – most appropriate winter cea mai potrivită destinație de destination. Its romantic iarnă. decorul său romantic scenery is ready to greet este gata să întâmpine orice any couple in search of a dream vacation, while its pereche în căutarea unei endless ski slopes, vacanțe de vis, în vreme ce unmatched in Europe, are pârtiile sale nesfârșite și școlile ready to offer an de schi fără pereche în europa unforgettable journey to sunt gata să ofere familiilor cu families desiring an poftă de adrenalină un sejur de adrenaline rush. neuitat. Don’t miss a walk through nu rata plimbarea prin cel mai Budapest’s hippest district, hip district al budapestei, noua art’s latest address – adresă a artei - jozsefvaros. Jozsefvaros. Concerts, concerte, expoziții, muzee nou exhibits, newly opened deschise, arhitectură clasică museums, classical îmbinată cu cele mai recente architecture combined with trenduri în folosirea spațiului the most recent trends in urban sunt melanjul cu care al the use of urban space, viii-lea district al capitalei make up the mixture that ungare atrage turiști boemi din helps the Hungarian întreaga europă. capital’s eighth district și după ce te-am plimbat prin attract bohemian tourists două dintre cele mai from all over Europe. atrăgătoare destinații ale And after taking you to two continentului, vrem să îți of the continent’s most prezentăm câțiva oameni attractive destinations, let deosebiți și poveștile lor. între Vă rugăm să ne trimiteți comentariile și sugestiile dumneavoastră la/ us introduce some special ei, ion zupcu, unul dintre cel Please send your comments and suggestions at: cristina.manolache@corporatemedia.ro people and their stories. mai bine cotați fotografi ai Among them, Ion Zupcu, americii. în acest număr, află povestea plecării sale din românia imediat după ‘90 one of America’s highest rated photographers. In this și, mai ales, impresia pe care o are despre arta fotografică issue, learn the story of his leaving Romania immediately din țara noastră. after 1990 and most of all, what he thinks and feels about și cum sărbătorile de iarnă tocmai și-au întins farmecul photographic art in our country. asupra noastră, a tuturor, iar acesta este un timp al And since winter holidays have already engulfed us in their generozității, apleacă-te și asupra articolului despre charm and this is a time of generosity, spare a few satele în care toți copiii sunt fericiți. vei afla despre moments to read the story on the villages where all activitatea sos satele copiilor și despre efortul acestei children are happy. You will learn about SOS Satele Copiilor’s activity and the organization’s efforts to find a organizații care asigură o familie iubitoare tuturor celor loving family for all those under its care. care se află în grija sa. Now that you’ve reached your destination don’t forget acum, că ai ajuns la destinație, nu uita să pui în geanta to put a copy of our magazine in your shoulder bag. You ta de umăr și un exemplar al revistei noastre. vei găsi will find stories just as interesting when you’re sitting povești la fel de intersante și atunci când vei sta comod comfortably in your armchair at home. în fotoliul tău de acasă.

EAcH Of uS IS THE SuM Of OuR OwN ExpERIENcES AND by ExTRApOLATING, THE SuM Of ALL THE jOuRNEyS wE ENjOyED OR wILL ENjOy. THIS IS ALSO THE MESSAGE TAROM wANTS TO SEND OuT AT THE END Of 2010. 72 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010


în Budapesta

Noua adresă a artei

­După­ani­lungi­în­care­era­consiDerată­cea­mai­rău­famată­zonă­a­capitalei ungare,­al­Viii-lea­District­al­BuDapestei­a­luat­forma­unei­mici­Bijuterii culturale­pe­malul­Dunării,­numai­Bună­pentru­turiștii­care­Vor­să­treacă De­la­clasic­la­moDern,­pe­măsură­ce­trec­De­pe­o­straDă­pe­cealaltă.­

Art’s new Address in Budapest

after­many­years­as­the­hungarian­capital’s­worst­fameD area,­BuDapest’s­eighth­District­is­now­a­small­cultural gem­on­the­shore­of­the­DanuBe,­the­perfect­place­for tourists­who­want­to­go­from­classic­to­moDern­as they­moVe­on­from­one­street­to­the­next. de/by dIANA BOGdAN


8De­la­arta­clasică…­

Olympi

DeSTinAȚie De SeZon

Józsefváros reunites many neoclassical buildings

ocul de care trebuie să te ferești”, așa era cunoscut de turiști Józsefváros, al VIII-lea district al budapestei, și asta până nu demult. Motivul? Rata uluitoare a criminalității. Tărâmul fărădelegilor, unde chiar și localnicilor le era teamă să pășească, s-a transformat, însă, după ce municipalitatea a decis instalarea camerelor de supraveghere direct pe străzi, acum câțiva ani. Încet-încet, pe măsură ce infracțiunile s-au împuținat simțitor, arta a redat strălucirea muzeelor și palatelor de secol XIX din district. În plus, profitând de chiriile mult mai scăzute decât cele din restul orașului, a prefăcut alte clădiri lăsate în paragină în galerii, gazde ale artiștilor tineri. Astăzi, zona de pe malul din Pesta al Dunării atrage anual sute de turiști boemi din toată lumea, care sunt dornici să intre într-unul dintre laboratoarele europene ale diversității, artei, muzicii și arhitecturii.

L

ÎNapoi la caNoaNele clasice Repere ale moștenirii artistice maghiare, o clădire neoclasică desprinsă din anii 1800, expoziții și concerte organizate în grădina

Mark McEnery

Józsefváros reunește o mulțime de clădiri neoclasice

T

he­place­you­must­keep­away­from”­–­this­was how­józsefváros,­Budapest’s­eighth­district,­was known­to­tourists­until­not­long­ago.­a­realm­of crime,­where­even­locals­were­afraid­to­set­foot­in,­it has­undergone­an­amazing­transformation­since­the city­decided­to­set­up­surveillance­cameras­in­the streets­a­few­years­back.­gradually,­as­crimes­grew scarcer,­art­restored­the­shine­of­19th­century­museums and­palaces­in­the­district.­moreover,­taking­advantage

budapesta – bucurești heNri coaNdă

bucurești heNri coaNdă – budapesta zbor perioada de operare zile de operare

74 TAROM INSIGHT

flight

period

Ro 233

31ocT – 26mAR

plecare

sosire

avioN

days of service departure arrival aircraft

noiembrie - decembrie 2010

Luni – vineRi

18:00

18:50

ATR

zbor perioada de operare zile de operare plecare flight

period

Ro 234

31ocT – 26mAR

sosire

avioN

days of service departure arrival aircraft Luni – vineRi

19:20

22:00

ATR


8from­classical­art...

Joost van Beek

SeASon DeSTinATion

Muzeul NațioNal Maghiar Programul de marți până duminică, de la 10 la 18. Prețul biletelor: • copii sub 6 ani, cetățeni italieni și vizitatori cu dizabilități: gratuit • vizitatori între 6 și 26 de ani: 550 de forinți (2 euro) • vizitatori peste 26 de ani: 1.100 de forinți (4 euro)

Gregoriosz

The hungarian naTional MuseuM

încântătoare, toate acestea fac parte din descrierea punctului focal cultural al districtului, Muzeul Național Maghiar. Somptuoasa clădire găzduiește atât expoziții permanente, legate de istoria modernă și contemporană a Ungariei, cât și expoziții speciale care prezintă comori protejate, semnate de artiști tineri. Toate pot fi vizitate și virtual pe site-ul muzeului, www.hnm.hu. Muzeul are grijă și de educația celor mici: trece peste regula clasică a muzeelor care nu permite vizitatorilor să atingă piesele expuse, ba chiar îi încurajează pe copii să mânuiască, să miroasă și să asculte reproducerile fidele ale obiectelor de odinioară, oferindu-le astfel șansa de a vedea pe pielea lor cum trăia omul antic.

schedule: Tuesday to Sunday, from 10 a.m. to 6 p.m. Ticket prices: • children under 6, Italian citizens and visitors with disabilities: free of charge • visitors between 6 and 26 years old: 550 forints (2 euros) • visitors over 26 years old: 1,100 forints (4 euros)

of­the­fact­rents­here­are­much­lower­than­in­the­rest of­the­city,­many­buildings­left­to­rot­were­turned­into art­galleries­to­host­young­artists’­works. nowadays,­the­area­on­the­Danube’s­pesta­shore attracts­every­year­hundreds­of­bohemian­tourists­from all­around­the­world,­who­are­eager­to­enter­one­of­the european­laboratories­of­diversity,­art,­music­and architecture.

Back to classical canons landmarks­of­the­hungarian­artistic­inheritance,­a­neoclassical­building­that­seems­to­have­emerged­from­the November - December 2010 TAROM INSIGHT

75


DeSTinAȚie De SeZon

8...­la­arta­modernă

1800s,­exhibitions­and­concerts­held­in­the­fabulous­garden, all­these­are­part­of­the­description­of­the­district’s­focal cultural­point,­the­national­hungarian­museum.­the sumptuous­building­hosts­both­permanent­exhibitions, connected­to­the­country’s­modern­and­contemporary history,­and­special­exhibitions­that­present­protected treasures­by­young­artists.­all­of­them­can­also­be­visited online,­on­the­museum’s­website,­www.hnm.hu.­ the­museum­also­looks­after­children’s­education:­it­breaks the­classic­rule­of­museums­that­don’t­allow­visitors­to touch­the­items­on­display,­and­even­encourages­children to­handle,­smell­and­listen­to­the­faithful­reproductions­of objects­long­ago,­thus­giving­them­the­chance­to­see­by themselves­how­the­ancient­man­was­living. also­in­józsefváros,­the­hungary­of­long­ago­can­bee­seen in­the­palace­area,­where­a­tourist­eager­to­taste hungarian­music­and­literature­from­past­centuries­can visit­the­wenckheim­palace,­hosting­the­metropolitan library­with­100,000­books­and­manuscripts,­15­reading halls,­a­library­for­children­and­a­collection­of­classical music­from­all­around­the­world.

Tot în Józsefváros, Ungaria de altădată se întrezărește în zona palatelor, unde turistul dornic să guste din literatura și muzica maghiare a secolelor trecute poate vizita Palatul Wenckheim, care găzduiește biblioteca Metropolitană cu cele 100.000 de cărți și manuscrise, 15 săli de lectură, o bibliotecă dedicată copiilor și o colecție de muzică clasică din întreaga lume.

Budapesta artistică, astăzi Dacă preferi mai degrabă jazzul, fie el maghiar sau internațional, atunci ai putea petrece măcar o seară în budapest Jazz Club, singurul loc din budapesta dedicat exclusiv jazzului. Fiecare zi a săptămânii înseamnă o altă varietate a genului: marți, concerte ale studenților Universității de Muzică Franz Liszt, miercuri, swing, joi, etno-jazz, vineri și sâmbătă, clasici ai jazzului. Concertele încep

artistic Budapest today

Joost van Beek

Curious Expeditions

if­you­prefer­jazz,­may­it­be­hungarian­or­international, then­try­spending­at­least­one­evening­at­the­Budapest jazz­club,­the­only­place­in­Budapest­dedicated exclusively­to­jazz.­every­day­of­the­week­brings­a different­variety­of­the­genre:­tuesdays­–­concerts­by students­of­the­franz­liszt­music­university,­wednesdays

76 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010

Sală de lectură a Bibliotecii Metropolitane din Palatul Wenckheim Reading room from the Metropolitan Library of Wenckheim Palace


SeASon DeSTinATion

8...­to­modern­art

de la ora 21, iar prețurile biletelor sunt în jur de 1.000 de forinți (aproximativ 5 euro). Nu trebuie uitate nici galeriile de artă, cele care dau culoare întregului district. Galeria Lumen a fost creată în 2008 pentru a promova fotografia maghiară și internațională. Acum, pe lângă expoziții și artiști premiați în toată lumea, galeria mai oferă și o cafenea în care poți încheia seara cu un cocktail sofisticat. La doar câteva minute de mers se află Ateliers Pro Arts, care găzduiește studiouri pentru artiști, o galerie spațioasă și un restaurant încântător, APA Cuka, în care poți să guști din savurosul copan de rață cu piure (2.380 de forinți – aproximativ 9 euro). Arta și gastronomia se mai împletesc și în cazul Cafenelei Zappa, în care specialități specifice puburilor, ca tortilla cu pui și usturoi sau halbele cu bere maghiară Dreher Classic se servesc în același timp cu concertele de rock’n’roll, jazz și blues. Fanii nu trebuie decât să stea confortabil pe fotolii și să cânte cot la cot cu artiștii de pe scenă. Turul districtului Józsefváros trebuie să se termine în Café Csiga, o oază hip cu podele de lemn și creații contemporane expuse pe pereți, în care se adună seară de seară localnici și turiști care caută inspirație, toți gata să se amestece în creativa viață artistică maghiară, pe care o vezi la orice pas în district

–­swing,­thursdays­–­ethno-jazz,­fridays­and­saturdays­–­jazz classics.­concerts­begin­at­9­p.m.­and­tickets­cost­about 1,000­forints­(about­5­euros). one­cannot­forget­the­art­galleries,­which­give­more­life­to the­entire­district.­lumen­gallery­was­set­up­in­2008­to promote­hungarian­and­international­photography.­now, besides­exhibits­and­artists­awarded­everywhere­around­the world,­the­gallery­also­includes­a­café­where­you­can­end the­evening­with­a­sophisticated­cocktail.­ at­a­stone’s­throw­lies­ateliers­pro­arts,­which­hosts­artist studios,­a­spacious­gallery­and­a­lovely­restaurant,­but­also­apa cuka,­where­you­can­enjoy­the­savory­duck­drumstick­with mashed­potatoes­(2,380­forints,­about­nine­euros). art­and­gastronomy­blend­at­zappa­café­as­well,­as­here, specialties­specific­to­pubs,­such­as­chicken­and­garlic­tortilla or­mugs­of­hungarian­beer­Dreher­classic­are­served­at­the same­time­with­rock’n’roll,­jazz­and­blues­concerts.­fans­must only­sit­back­and­relax­in­their­armchairs­and­sing­along­with the­artists­on­stage. a­tour­of­józsefváros­district­must­end­at­café­csiga,­a­hip oasis­with­wooden­floors­and­contemporary­works­of­art displayed­on­the­walls,­where­locals­and­tourists­in­search of­inspiration­gather­every­evening,­all­of­them­ready­to jump­in­the­creative­artistic­life­you­see­at­every­corner­of the­district. Ateliers Pro Arts găzduiește studiouri pentru artiști și o galerie spațioasă Ateliers Pro Arts hosts art studios and a spacious gallery

Budapest Jazz Club este sigurul loc din capitala maghiară dedicat exclusiv jazz-ului Budapest Jazz Club is the only place in the Hungarian capital dedicated exclusively to jazz

călătoriNd priN district Pentru un tur de trei ore al atracțiilor districtului, poți apela la compania turistică beyond budapest Sightseeing (beyondbudapest.hu). Turul costă 4.000 de forinți (aproximativ 15 euro).

Imre Molnar

Travelling Through The disTricT

For a three-hour tour of the district’s most attractive places, you can contact tourism company Beyond Budapest sightseeing (beyondbudapest.hu). A tour costs 4,000 forints (about 15 euros).

November - December 2010 TAROM INSIGHT

77


lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Destinații De week-enD

8 Pelerinaj în Bucovina

traseu sucevean Ce alt moment al anului e mai potrivit să vizitezi cele mai armonioase lăcașuri de cult din întrega țară decât în preajma sărbătorilor de iarnă, când zidurile medievale sunt acoperite de omătul gros și afânat, iar cântecele corurilor sună mai înflăcărat ca niciodată. Te invităm, deci, în inima județului Suceava, la un pelerinaj religios care îți va rămâne în suflet.

Suceava >>> Probota >>> Humor 50 km Suceava. Cetatea de scaun a statului medieval Moldova adăpostește Catedrala mitropolitană Mirăuți, locul unde se ungeau viitorii domni ai țării. Acustica deosebită a clădirii, datorată unor oale de lut zidite în pereții de piatră ai lăcașului de cult, transformă cântecele corale din timpul slujbelor în adevărate concerte.

Humor. Monumentul intrat în patrimoniul UNESCO farmecă prin arhitectura în stil gotic și frescele în care personajele sunt copleșitoare prin dimensiuni, chipurile sunt luminoase, iar culorile sunt îmbinate cu măiestrie. Mănăstirea păstrează din epoca veche iconostasul, câteva sculpturi înfățișând fețe bisericești și câteva strane.

noiembrie - decembrie 2010

SuCEava. Medieval Principality of Moldavia’s seat hosts the metropolitan Cathedral mirăuți, the place where future rulers were sworn in. The special acoustics of the building, due to clay pots being built in the stone walls, turns choir songs during religious service into real concerts.

1

Probota. Mănăstirea datând din anul 1530 este una dintre primele lăcașe religioase românești, pictate atât în interior, cât și în exterior. Frescele sunt uimitoare prin atenția acordată expresiilor faciale ale personajelor, iar lumina care se strecoară prin vitralii creează impresia pătrunderii într-o altă dimensiune.

78 TAROM INSIGHT

21 km

2

Probota. Dating back to 1530, the monastery is one of the first Romanian religious buildings with paintings both on the inside and outside walls. the frescoes here are amazing through the attention given to characters’ facial expressions, while the light coming in through stained glass windows gives visitors the impression they have entered another dimension.

3

Humor. A monument included in the uNESCo world heritage list, which charms visitors with its Gothic-style architecture and frescoes, with characters of an overwhelming size, bright faces and skillfully combined colors. The monastery keeps the old iconostasis, a few sculptures representing leading church figures, and a few pews.


lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

week-end destinations

8 Pilgrimage in Bucovina

suceava itinerary What better time of the year is there to visit the most harmonious religious places in the country than around the winter holidays, when medieval walls are covered in thick, fresh snow and choir chants are more passionate than ever. We therefore invite you to the heart of Suceava County, for a religious pilgrimage that will always stay with you.

>>> Sucevița >>> Dragomirna >>> Putna >>> Suceava 60 km

6 km

15 km

Putna. Una dintre cele mai vechi mănăstiri sucevene, datând din anul 1466, Putna adăpostește un bogat muzeu mănăstiresc în care se păstrează piese rămase din vremea ctitorului Ștefan cel Mare: icoane, broderii, manuscrise, o cădelniță de argint și câteva cruci din lemn sculptat. Arhitectura clădirii împletește stilurile gotic, renascentist și bizantin.

6

Dragomirna. Unică între mănăstirile sucevene prin liniile arhitecturale suple și elegante, mănăstirea mai uimește și prin pictura exterioară înlocuită cu sculptura în piatră și turla împodobită în întregime cu motive florale și geometrice. Biserica păstrează numai în naos și altar fragmente din fresca bizantină originală datând din secolul al XVII-lea.

Sucevița. Un al doilea monument UNESCO din acest colț al țării, mănăstirea Sucevița îmbină elemente arhitecturale bizantine cu cele gotice și cele desprinse din perioada vechilor biserici de lemn ale Moldovei. Picturile murale interioare și exterioare sunt o amplă poveste a Noului și Vechiului Testament.

4

5

69 km

PutNa. One of the oldest Suceava monasteries, dating back to 1466, Putna hosts a rich monastery museum that includes items from the time of ruler Ștefan cel mare: icons, embroideries, manuscripts, a silver censer and a few crosses of carved wood. The building’s architecture blends Gothic, Renaissance and Byzantine styles.

DragomirNa. Unique among Suceava monasteries with its supple and elegant architecture, the place is amazing through its stone carvings on the outside walls, instead of paintings, and its spire, entirely adorned with floral and geometrical motifs. In its nave and altar, the church keeps fragments of the original byzantine fresco, dating back to the 17th century.

SuCEvița. The second UNESCO monument in this part of the country, Sucevița Monastery combines Byzantine architecture elements with Gothic elements and those typical for Moldavia’s old wooden church age. Interior and exterior mural paintings depict an exhaustive interpretation of the old and New testament.

November - December TAROM INSIGHT

79


CaleidosCop de iarnă. aCeasta este definiția exaCtă a austriei. se aglomerează într-o singură vaCanță zăpada fină a pârtiilor, hanurile primitoare, fierbințeala plăCută a izvoarelor termale, eleganța valsurilor vieneze și, nu în ultimul rând, un meniu de poveste. de/by Cristina ManolaChe

A winter kAleidoscope. this is the exAct definition of AustriA. you hAve A mix of the finest snow from the slopes, welcoming inns, the pleAsAnt wArmth of the thermAl springs, the elegAnce of the viennese wAltz And lAst, but not leAst, A menu from the fAiry-tAles in A single holidAy


AustriA,

destinaţia perfectă pentru

vacanţa de iarnă

THE PErfEcT dEsTinaTion for winTEr Holidays


acă ești îndrăgostit de anotimpul rece și plănuiești vacanța visurilor tale, ar fi bine să începi documentarea. Prietenii pot fi o sursă inepuizabilă de sfaturi și recomandări, iar dacă cineva din anturajul tău și-a petrecut sejurul de iarnă în Austria, va fi o noapte lungă. Îți va povesti despre sutele de kilometri de pârtie și despre regretul de a nu fi reușit să-i parcurgă în totalitate, despre cabanele desprinse din basmele pentru copii, nopțile geroase și zăpada ce scârțâie sub tălpile săniilor trase de cai, ori despre minunatele SPA-uri, în care vei găsi o oază de relaxare, atât pentru corpul chinuit luni întregi în scaunul corporatist, cât și pentru mintea acaparată de cifre, bugete și tabele. Nu-l întreba despre deliciile culinare pe care le-a încercat. Vei răzvrăti papilele gustative și brusc, ceaiul cu scorțișoară ce vă animă conversația nu va mai fi de ajuns. Îți vei spune în gând că ar fi total nepotrivit să faci snowboarding cu burta plină și vei face haz de poftele subite ale celui care-ți împărtășește din senzațiile divine, dar, la sfârșitul unei zile petrecute pe pârtie, vei aprecia savoarea unui Wiener Tafelspitz, copt pe îndelete, la foc mic. Ai grijă să pui în valiză și pantofii de dans! Cu siguranță, vei dori să participi la unul dintre faimoasele baluri Vieneze, unde eleganța și fastul locației nu va fi întrecută decât de toaletele sofisticate și strălucirea bijuteriilor. Și nu uita să rezervi din timp biletele TAROM către cele două destinații austrice, Viena și Salzburg! La urma urmei, au aflat și alții că Austria este minunată iarna...

D

I

f you’re in love with the cold season and plan on having the vacation of your dreams, you should start doing some research. your friends can be an endless source of advice and recommendation and if someone in your entourage got to spend a winter vacation in Austria, you’re in for a long night. they will tell you of the hundreds of kilometers of slope and the regret of not getting to go down all of them, about the chalets that seem to have emerged from fairytales, the frosty nights and the snow squeaking underneath the horse-drawn sleighs, or the wonderful spas where you will find an oasis of relaxation both for your body, tormented by the corporate chair for months on end, and for your mind, under siege from complicate figures, budgets and charts. but don’t ask your friend about the culinary delights he or she tried out. you risk making their taste buds riot and all of the sudden, the cinnamon flavored tea that stimulates your conversation will no longer be enough. you’ll tell yourself that it would be totally inappropriate to go snowboarding on a full stomach and you will make fun of the sudden urges of the person sharing their divine sensations, but at the end of a day spent on the ski slope, you will appreciate the flavor of a wiener tafelspitz, thoroughly roasted. be careful to pack your dancing shoes as well! you will certainly wish to take part in one of the famous viennese balls, where the elegance and pomp of the location will only be challenged by the sophisticated attires and glowing jewelry. And don’t forget to book tickets in time with tArom for the two Austrian destinations, vienna and salzburg. After all, there are surely others who have learned how wonderful Austria is in winter…

Zboruri tArom pentru vienA / tArom flights to wien BuchArest – WieN flight

perioD

DAys of service

DepArture

ArrivAl

AircrAft

rO341

31 Oct ‘10–26 MAr ’11

zilnic/dAily

08:05

08:50

A318

rO343

31 Oct ‘10–26 MAr ’11

1, 2, 3, 4, 5, 7

16:10

16:55

A318

WieN - BuchArest flight

perioD

DAys of service

DepArture

ArrivAl

AircrAft

rO342

25 Oct’09–26 MAr ‘10

zilnic/dAily

10:35

13:10

A318

rO344

31 Oct’09–27 MAr ‘10

1, 2, 3, 4, 5, 7

20:05

22:40

A318

(*) 1 – luni/Monday, 2 – marți/Tuesday, 3 – miercuri/Wednesday, 4 – joi/Thursday, 5 – vineri/Friday, 7 – duminică / Sunday.

82 tarom insight

noiembrie - decembrie 2010


pârtii… mișcAre… iArnă, AustriA! redusă la o desCriere de trei Cuvinte, austria este țara tuturor posibilităților pentru iubitorii sporturilor de iarnă. un potpuriu de stațiuni, pârtii exCelente și atitudinea Cool a loCalniCilor atrag anual milioane de turiști în țara Care stăpânește opt ghețari.

Ski SlopeS… exerciSing… winter, AuStriA! reduced to A brief, three-word description, AustriA is the lAnd of All possibilities for those who love winter sports. A seemingly infinite ArrAy of resorts, excellent slopes And cool Attitude from residents, AttrAct millions of tourists every yeAr to the country thAt owns eight glAciers. a prețuri accesibile, Alpii austrieci oferă intimitatea orășelelor de munte care și-au păstrat arhitectura tipică și eficiența pârtiilor impecabile deservite de o infrastructură ireproșabilă. Explicația pentru această eficiență este la îndemână. Practic, austriecii au dezvoltat un adevărat lifestyle în jurul sporturilor de iarnă. În fiecare an, investesc peste 50% din câștiguri în dezvoltarea infrastructurii de schi, de la modernizarea instalațiilor de teleschi, la mașinile de zăpadă artificială, pârtii noi, șosele, spații de parcare și restaurante. Micul și cochetul orășel Lech, situat în regiunea Arlberg, la numai două ore distanță de Zurich, unde ajungi cu aeronavele TAROM, este diamantul coroanei. Orășelul care găzduia cândva doar fermieri temerari gata să îndure luni de izolare, este situat în punctul în care se înregistrează cele mai bogate căderi de zăpadă din Alpi. Imediat ce noile șosele au făcut mult mai accesibilă valea în care este așezat Lech, undeva la începutul secolului trecut, turismul a înflorit datorită peisajelor uluitoare și serenității localității. Dar chiar și acum, se înregistrează zile în care stațiunea rămâne izolată din cauza viscolului. Așa că, nu e de mirare că pârtiile sunt practic inundate în fiecare iarnă de zăpadă afânată, spre bucuria schiorilor și a riderilor. Le stau la dispoziție 110 km de pârtii pentru orice nivel de pregătire, peste 40 de instalații de tip

L

A

t accessible prices, the Austrian Alps offer the intimacy of small mountain towns that keep their typical architecture and the efficiency of impeccable ski slopes based on a flawless infrastructure. the explanation for this efficiency is close at hand. the Austrians have practically developed a real lifestyle around winter sports. every year, they invest more than 50 percent of their earnings into developing ski infrastructure, from modernizing platter lift installations to having artificial snow generators, new ski slopes, roads, parking lots and restaurants. the small and fancy little town of lech, located in the Arlberg region, only two hours away from zurich, which you can reach through tArom planes, is the crown jewel. the little town that once used to host only daring farmers ready to bear months of isolation is located in an area of the Alps where snow is the most abundant. As soon as the new roads made the valley where lech lies more accessible to the rest of the world, sometime at the turn of the previous century, tourism blossomed here due to amazing landscapes and the place’s serenity. but even now, there are days when the resort gets cut off from the world by strong blizzards. so no wonder then that ski slopes are practically buried under fresh snow every winter, to the great joy of skiers and riders. they have at their disposal 110 km of slope for all training levels, more than 40 aerial tramway – platter lift installations and four November - December 2010 tarom insight

83


telescaun – teleschi și patru gondole. Grație acestor instalații, peste 44 de mii de oameni pe oră pot urca versanții abrupți pentru a reîncepe alunecarea lină pe pârtie. Principala atracție a stațiunii este însă helischiul și heliboardingul, Lech fiind singura stațiune din Europa unde aceste sporturi sunt permise. Turiștii sunt duși la mare înălțime cu elicopterul de unde, însoțiți de un ghid specializat în astfel de trasee, încep coborârea pe pârtii neamenajate. La fiecare zbor pot fi transportate trei persoane plus ghidul, mânate de adenalina provocată de pârtiile neamenajate, de eventualele obstacole pe care le pot întâlni, de coborârea palpitantă. Dacă tocmai ți s-a stârnit pofta de adrenalină, atunci următoarea stațiune în care merită să te oprești este St. Anton. Vei găsi aici cele mai bune pârtii de schi pentru schiorii experimentați, unde cei de nivel intermediar abia fac față, dar și cele mai bune off-piste. Deloc surprinzător, căci aici s-a înființat primul club de schi din Alpi, în anul 1901. Nu e de mirare că la acest moment stau la dispoziția schiorilor 260 km de pârtii, deservite de peste 80 de telescaune și 10 gondole. Iar St. Anton nu este numai un paradis al 84 tarom insight

noiembrie - decembrie 2010

gondolas. due to these installations, over 44,000 people per hour can go up the steep mountain flanks to resume their smooth descent on the ski slopes. the resort’s main attraction points are however heliskiing and heli-boarding, lech being the only resort in europe where these sports are allowed. tourists are carried high up in the mountain by helicopter and from there, accompanied by a guide specialized in such itineraries, they start skiing downhill on natural, non-arranged slopes. each flight can carry three people plus the guide, people who are driven by the adrenaline infused by natural slopes, possible obstacles they can encounter and the exciting descent. And if this whets your appetite for adrenaline, then the next resort worth making a stop in is surely st. Anton. you will find here the best ski slopes for experienced skiers, where those of an intermediate level can barely handle the descent, but also the best off-tracks. it comes as no surprise then that this is where the first ski club in the Alps was created, in 1901. And that 260 km of ski slope, served by more than 80 aerial tramway installations and ten gondolas, are at skiers’ disposal here.


schiorilor. Cei mai mulți snowboarderi consideră stațiunea drept o adevărată Mecca, deoarece aici ninsorile sunt abundente, viroagele abrupte și au la dispoziție nenumărate trasee pentru freerideri. Și cum atâta adrenalină te ține în formă până seara târziu, barurile din St. Anton sunt mereu pline. Îți recomndăm barul Anton pe unde trece în fiecare seară aproape toată lumea bună din stațiune în căutare de distracție. barurile Hazienda și Piccadilly sunt alte două atracții mondene. Dar dacă vrei să simți cu adevărat gustul petrecerilor din St. Anton, atunci trebuie să te oprești la Underground on the Piste. Vei găsi aici muzică live, antren și bună dispoziție. Pentru variație, încearcă și base Camp, Funky Chicken sau Fang House.

And st. Anton is not only a paradise for skiers. most snowboarders think of the resort as a real mecca because snow here is abundant, the hills are steep and have numerous routes available for freeriders. And given that so much adrenaline keeps one fit until late in the evening, st. Anton bars are always full. we recommend the bar Anton, where all the high-life of the resorts gathers every evening looking for fun. the bars hazienda and piccadilly are two other attractions. And if you really want to taste the parties of st. Anton, then you must make a stop at underground on the piste. you will find here live music, entertainment and good mood. for variation, also try base camp, funky chicken or fang house.

prețuri HelioscHi / Heliskiing prices:

elicopter / helicopter de la / from 330 euro la / to 390 euro ghid de schi / ski guide De la / from 210 euro la / to 400 euro

Zboruri tArom pentru vienA / tArom flights to wien cluJ NApocA – WieN flight rO347

perioD

DAys of service

DepArture

ArrivAl

AircrAft

31 Oct ‘10–26 MAr ’11

1, 2, 3, 4, 5

09:05

09:55

Atr

perioD

DAys of service

DepArture

ArrivAl

AircrAft

31 Oct ‘10–26 MAr ’11

1, 2, 3, 4, 5

10:40

13:20

Atr

WieN - cluJ NApocA flight rO348

(*) 1 – luni/Monday, 2 – marți/Tuesday, 3 – miercuri/Wednesday, 4 – joi/Thursday, 5 – vineri/Friday.

November - December 2010 tarom insight

85


Drumeții prin ținutul

Salzburgului

daCă preferi mai degrabă o vaCanță liniștită și odihnitoare la munte, atunCi urCă-te în prima Cursă de salzburg și de aColo nu te opri până nu ai ajuns în orășelul Wagrain. vei avea oCazia să explorezi Cea mai romantiCă regiune a austriei.

Exploring thE land of Salzburg

if you prefer A cAlm, relAxing vAcAtion in the mountAins, then hop on the first flight to sAlzburg And don’t stop until you get to the little town of wAgrAin. you will hAve the opportunity of exploring AustriA’s most romAntic region. GhId montAn / mountAIn GuIde hArAld BerGer www.BerGersteIGen.At t: +43 0664.1718.081

86 tarom insight

a Wagrain, Joseph Mohr a scris versurile celebrului „Silent Night”, inspirat de serenitatea peisajului din regiune. Așa că profită de cel mai bun mijloc de a admira frumusețea munților înzăpeziți și pornește la drum cu o sanie închiriată. Plimbarea se potrivește ca atmosferă și stare de spirit atât cu perechile de îndrăgostiți, cât și cu grupurile mai mari, puse pe distracție. Odată pornit la drum, sate pitorești și idilice, peisaje de munte sălbatice și întinderi domoale de zăpadă ți se vor perinda înaintea ochilor. Câte un han își va deschide porțile pentru a pofti drumeții la o ceașcă proaspătă de ceai și la un desert delicios precum un Apfelstrudel, aromatul și fragedul ștrudel cu mere. Dacă totuși o plimbare cu sania ți se pare prea domoală, ai oricând posibilitatea să pleci în explorarea munților la picior, pe cărări speciale pentru traseele montane de iarnă. Majoritatea ghizilor din regiune te vor îndruma către Harald berger, unul dintre locanicii cu experiență în astfel de expediții. El îți va propune o plimbare de jumătate de zi, de o zi sau chiar de mai multe zile, în funcție de pregătirea fizică și de dorința ta.

L

noiembrie - decembrie 2010

A

t wagrain, Joseph mohr wrote the lyrics of the famous “silent night,” inspired by the serene landscape. so take advantage of the best way of admiring the beauty of snow-bound mountains and set off in a hired sleigh. the ride fits in mood and state of mind both with pairs of lovers and larger groups set on having fun.. once you set off, you will see picturesque and idyllic villages, wild mountain scenery and silent stretches of snow run before your eyes. now and then, an inn will open its gates to invite travelers to a fresh cup of tea and some delicious dessert, such as the Apfelstrudel, the flavory and tender apple strudel. still, if you think a sleigh ride is too slow, you have the possibility to set off exploring mountains on foot, on special paths for winter mountain routes. most guides in the region will tell you to go to harald berger, one of the local residents with rich experience in such expeditions. he will offer you a hiking trip of half a day, a day or even several days, based on how fit you are physically and on your desires.


dArul neAșteptAt Al MunțilOr după o zi lunga la sChi, o baie fierbinte relaxează mușChii, șterge oboseala și destinde spiritele. iar austria oferă sChiorilor săi un dar minunat, apele termale Care împânzesC țara.

Hot SpringS, mountains’ unexpected gift After A long dAy skiing, A hot bAth will relAx the muscles, mAke weAriness go AwAy And help you loosen up. And AustriA hAs A gift for its skiers: the hot springs from Across the country. nfrastructura dezvoltată în jurul apelor termale de la Gastein, cea mai bogată regiune a Austriei în astfel de izvoare, atrage anual mii de turiști. Spa-ul de la Felsentherme Gastein este uriaș ca întindre, numai zona de Adventure Spa se întinde pe 600m². Nu e de mirare, în condițiile în care spa-ul este alimentat de 17 izvoare termale. La bad Hofgaistein, Alpen Therme pune la dispoziția turiștilor șase zone de relaxare și sănătate, o zonă de saună și un lac montan propriu. Între toate acestea atracții, se detașează orășelul montan Langenfeld, din inima uneia dintre cele mai cunoscute zone de schi – valea Otzal. Doi ghețari, izvoare termale și un peisaj care îți taie răsuflarea sunt punctele de atracție al Langanfeld. Nu trebuie ratat principalul centru spa al regiunii – Aqua Dome. Clădirea construită din piatră, lemn și sticlă se integrează perfect în peisajul muntelui. Apele termale de aici au între 34 și 36 de grade, iar programele pe care instructorii de la spa le propun celor care le trec pragul se adresează tuturor vârstelor.

I

t

he infrastructure developed around gastein, the richest Austrian region in hot springs draws in thousands of tourists every year. the felsentherme gastein spa is huge, with only the Adventure spa area stretching on 600 square meters. And this comes as no surprise given that the spa is supplied by 17 hot springs. At bad hofgaistein, Alpen therme offers tourists six areas of relaxation and health, a sauna area and its own mountain lake. Among all these attractions, the little mountain town of längenfeld stands out, at the heart of one of the most reputed ski areas – Ötztal valley. two glaciers, hot springs and breathtaking scenery are the main points of interest at längenfeld. you must not miss the main spa center of the region – Aqua dome. the building made of stone, wood and glass is a perfect fit with the mountain landscape. thermal waters here are between 34 and 36 degrees and spa instructors have programs for all sorts of tourists, of all ages.

AQUA DOME Tirol Therme Oberlängenfeld 140 A-6444 Längenfeld Tel: +43.5253.6400 office@aqua-dome.at AQUA DOME Tirol Therme Oberlängenfeld 140 A-6444 Längenfeld Tel: +43.5253.6400 office@aqua-dome.at

November - December 2010 tarom insight

87


deStinAție de SezOn

8stele michelin pentru măiestria austriacă

poftește în deliciosul kitZbüHel! o vaCanță la sChi nu înseamnă doar Cristiane prin zăpadă și zbor deasupra pârtiilor luCioase. înseamnă și plăCeri gastronomiCe numai bune să te întremeze după o zi aCtivă.

Step inSide the deliciouS Kitzbühel!

A ski vAcAtion meAns more thAn gliding between snowdrifts And flying over shiny slopes. it involves gAstronomic delights Just right to freshen you up After A full dAy. unoscut vreme îndelungată ca fiind paradisul schiului în care turiștii pot aluneca pe 166 de km de pârtie, micul Kitzbühel s-a transformat în ultimii ani într-una dintre stațiunile de iarnă faimoase și pentru restaurantele sofisticate. Astfel, Kitzbühel se mândrește acum cu cinci localuri premiate cu valoroasele stele Michelin. Cele mai celebre restaurante din Kitzbühel se află în hoteluri, cum ar fi Hotel Tennerhof, de cinci stele, care oferă oaspeților un restaurant cu o stea Michelin și trei toci Gault-Millau, o altă distincție franceză valoroasă. Tot aici trebuie menționat și hotelul Schwarzer Adler cu restaurantul său Neuwirt, unde se servesc feluri de mâncare provenind din Europa Centrală, cum ar fi ficatul de gâscă garnisit cu prune, totul îmbrăcat în sos de migdale coapte. Nu trebuie uitat nici spa-ul A-Rosa, care găzduiește trei restaurante, inclusiv faimosul KAPS, distins cu o stea Michelin și recunoscut pentru Meniul Omului Sărac, format din feluri de mâncare bazate pe rețete tradiționale ale regiunii. Cât despre restaurantele din afara Kitzbühel-ului, trebuie amintite Rosengarten, de două stele Michelin, care se află la 5 km depărtare de stațiune, și Schindlhaus, a cărui bucătărie este dedicată exclusiv ingredientelor locale. Dacă preferi mai degrabă peisajele bucolice, poți încerca o cină în hambarul hotelului Stanglwirt, ridicat în urmă cu 400 de ani, unde poți savura gulaș și tradiționalul șnițel austriac după o zi plină de aventuri în zăpadă.

C

K

nown for a long time as the ski paradise where tourists can slide downhill on 166 km of slope, the little kitzbühel has been turned in the last few years into one of the ski resorts, also famous due to its sophisticated restaurants, with delicious food. thus, kitzbühel now takes pride in five restaurants awarded with the reputed michelin stars. the most famous restaurants in kitzbühel are within hotels, such as five-star hotel tennerhof which offers its guests a restaurant with a michelin star and three gault-millau toques, another valuable french distinction. we must also mention the hotel schwarzer Adler, with its restaurant neuwirt, serving dishes from central europe, such as goose liver on plums, sprinkled with roast almond sauce. we must not forget the A-rosa spa, which hosts three restaurants, including the famous kAps, awarded with a michelin star and well-known for its poor man menu, consisting of dishes based on traditional regional recipes. As for the restaurants outside kitzbühel, one must mention rosengarten, two michelin stars, located 5 kms away from the resort, and schindlhaus, whose cuisine is dedicated exclusively to local ingredients. And if you prefer rustic scenery, you can try to have dinner in the barn of hotel stanglwirt, erected 400 years ago, where you can revel in some goulash and the traditional Austrian schnitzel after a day full of adventures in the snow.

Zboruri tArom pentru sAlZburg / tArom flights to sAlzburg BuchArest – sAlzBurg flight

perioD

DAys of service

DepArture

ArrivAl

AircrAft

rO345

11 dec ’10

6

14:50

15:50

73G

rO345

19 dec ’10–09jAn ’11

7

13:30

14:30

73G

rO345

15 jAn ’11–05 MAr ’11

6

14:50

15:50

73G

rO2345

30 dec ’10–06 jAn ’11

4

10:35

11:35

73G

rO2345

29 jAn ’11–05 feb ’11

6

12:15

13:15

A313

sAlzBurg - BuchArest flight

perioD

DAys of service

DepArture

ArrivAl

AircrAft

rO346

11 dec ’10

6

16:40

19:35

73G

rO346

19 dec ’10–09jAn ’11

7

15:30

18:25

73G

rO346

15 jAn ’11–05 MAr ’11

6

16:40

19:35

73G

rO2346

30 dec ’10–06 jAn ’11

4

12:35

15:30

73G

rO2346

29 jAn ’11–05 feb ’11

6

14:15

17:10

A313

(*) 4 – joi/Thursday, 6 – sâmbătă/Saturday, 7 – duminică / Sunday.

88 tarom insight

noiembrie - decembrie 2010


în fieCare iarnă, viena își îmbraCă ținuta de gală și înCepe să danseze. e vorba de sezonul balurilor în Care Cele mai frumoase Clădiri ale Capitalei austrieCe sunt animate de seri pline de poveste și eleganță.

Vienna iS waltzing

every winter, viennA puts on its gAlA gown And stArts dAncing. this is the seAson of bAlls, when the AustriAn cApitAl’s most beAutiful buildings Are AnimAted by evenings full of fAirytAle chArm And elegAnce. trălucirea candelabrelor se reflectă uimitor pe podeaua ringului de dans. Deasupra, în loji, sute de invitați, toți în fracuri și rochii de bal, așteaptă. Sala începe să vibreze cu adevărat când grupul de debutanți, tineri care intră în înalta societate, își ocupă locul pe ring. Urmează un dans simplu, de grup, și încântătorul vals vienez, în care tinerele perechi alunecă grațios sub privirile atente ale spectatorilor. Dar balurile vieneze înseamnă mult mai mult decât vals. Este vorba și de foxtrot, tango, quickstep, ba chiar și polka schnell și cadril, totul în eleganta atmosferă austriacă. Tradiția balurilor vieneze își are rădăcina în decizia împăratului Iosif al II-lea de a deschide somptuoasele săli ale palatului Hofburg și oamenilor de rând. Treptat, balurile au devenit o obișnuință pentru toți locuitorii Vienei și din ce în ce mai multe clădiri istorice austriece au început să le găzduiască. Calendarul balurilor cuprinde câteva zeci de evenimente, unul mai fermecător decât celălalt. De pildă, poți începe noul an la balul Imperial (Kaiserball), de pe 31 decembrie, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente vieneze. Nu e de trecut cu vederea nici balul Operei Vieneze, unde ai ocazia să întâlnești artiști faimoși în întreaga lume, ca Monserrat Caballé sau Placido Domingo.

S

t

he chandeliers’ brightness casts amazing reflections on the dance floor. in boxes high above, hundreds of guests, all wearing tailcoats and ball gowns, are waiting. the hall begins to truly vibrate when the group of debutantes, young women and men who are joining the ranks of high society, take their place in the ring. what follows is a simple group dance, along with the charming viennese waltz, in which young pairs flow graciously under the audience’s intent gaze. but viennese balls mean much more than waltzing. there is also foxtrot, tango, quickstep and even the polka schnell and quadrille, everything in the elegant Austrian atmosphere. the viennese ball tradition descends from emperor Josef ii’s decision to open the sumptuous halls of hofburg palace to common people as well. gradually, the balls became a virtual habit for all vienna residents and a growing number of historical Austrian buildings began hosting them. the ball calendar includes dozens of events, one more charming than the next. for instance, you can begin your new year at the imperial ball (kaiserball), on december 31, one of the most spectacular viennese events. one must not overlook the vienna opera ball either, as there you have the chance to meet famous artists from all around the world, such as monserrat caballé or placido domingo. November - December 2010 tarom insight

89


Bun venit în satul copiilor fericiți! SOS Satele COpiilOr eSte de 20 de ani ramura rOmâneaSCă a Celei mai mari aSOCiații Caritabile din lume, O aSOCiație Care eSte nOminalizată anual, din 1999, la premiul nObel pentru paCe. Și aSta deOareCe tOate efOrturile ei Se îndreaptă Către aSigurarea unei vieți feriCite pentru COpiii pe Care îi prOtejează.

Welcome to the village of happy children! SOS Satele COpIIlOr (ChIldren’S VIllageS) haS been, fOr the laSt 20 yearS, the rOmanIan branCh Of the largeSt CharIty aSSOCIatIOn In the wOrld, whICh haS been nOmInated fOr a nObel peaCe prIze eVery year SInCe 1999. and that IS beCauSe all ItS effOrtS gO tO aSSurIng a happy lIfe fOr the ChIldren It prOteCtS. DE/BY DIANA BOGDAN ntr-un colț înverzit de București, în spatele unei porți înalte, din lemn masiv care poartă încrustații în stil maramureșean, adulții au construit o lume de poveste care are în centru o mână de copii. E o lume în care casele cu acoperișuri roșii și cerdac, desprinse parcă din inima satelor tradiționale de odinioară, se înșiră ordonat pe alei luminoase pe care copiii se pot juca și alerga după pofta inimii, o lume în care o grădiniță colorată îi primește pe cei mici cu ușile deschise, gata să le descopere dorințele și talentele și să îi ajute să clădească pornind de la ele. Vorbim de așezământul din București ridicat de asociația SOS Satele Copiilor, o organizație non-profit care protejează copiii care nu pot fi crescuți de familiile naturale.

Î

90 tarOm inSigHt

noiembrie - decembrie 2010

I

n a green patch of Bucharest, behind a tall wooden gate with Maramureș-style carvings, adults built a fairy-tale world that centers on a handful of children. It’s a world in which homes with red roofs and porch, which seem to have descended from the very heart of long-gone traditional villages, neatly line up on bright alleys where children can play and run freely, a world where a colored kindergarten greets little ones with open doors, ready to discover their desires and talents and help them build themselves from there. We are talking about the special place created in Bucharest by SOS Satele Copiilor association, a non-profit organization that protects children who cannot be raised by their natural families.


FEATURE

8A village for 8Xxxxxxxxxxxxxxxxx the little ones

Organizația s-a desprins din SOS Kinderdorf International, un ONG apărut în Austria, care acum ajută copii din 132 de țări din întreaga lume. În România, în afară de satul din București, SOS se mai mândrește cu încă două sate, în Cisnădie, lângă Sibiu, și în Hemeiuș, lângă Bacău, cu 50 de tineri complet integrați în societate și cu 1.000 de beneficiari ai tuturor proiectelor.

The organization separated itself from SOS Kinderdorf International, an NGO that was set up in Austria and now helps children in 132 countries all over the world. In Romania, besides the village in Bucharest, SOS takes pride in two more villages – in Cisnădie, near Sibiu, and in Hemeiuș, near Bacău, in 50 youngsters who were fully integrated in society and in 1.000 beneficiaries of all the projects.

“o familie iuBitoare pentru fiecare copil”

“A loving fAmily for every child”

Sub sloganul “O familie iubitoare pentru fiecare copil” satele SOS asigură copiilor o familie substitutivă, clădită cu ajutorul unor mame sociale, până când ei își termină studiile. De asemenea, organizația se implică în dezvoltarea comunităților în care trăiesc copiii, prin trei Centre de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți, o tabără de vacanță, două grădinițe și un proiect social mobil numit SOS Mașina cu Jucării. Creativitatea copiilor este și ea un lucru îngrijit și valorificat de organizație cu fiecare ocazie. O astfel de ocazie este inițiativa Felicitărilor de Crăciun, o modalitate de strângere de fonduri pentru masa de Sărbători a copiilor din sate, dar și un mijloc de promovare a viziunii SOS. În fiecare an, felicitările se nasc în urma unui eveniment de creație la care participă copiii, eveniment ce are în centru întrebarea “Cum arată Crăciunul pentru tine?”. Cele mai bune desene sunt premiate și devin apoi modele de felicitări pentru Sărbătorile de iarnă. Felicitările sunt mai târziu trimise marilor companii care, oferind aceste mici daruri partenerilor cu ocazia Crăciunului, pot susține cauza organizației. Anul acesta, evenimentul a avut ca invitați personalități române din domenii diverse, de la business (Camelia Șucu) și sport (arbitrul Ion Crăciunescu) la jurnalism (Robert Turcescu, cel care a jurizat concursul, și Ema Pendiuc). La final, toate desenele copiilor au fost premiate. Felicitările pot fi comandate de pe sos-satelecopiilor.ro/ felicitări, iar prețul lor va lua forma unei donații pentru copiii din satele SOS, care se pot bucura astfel de sărbători mai frumoase.

Under the slogan “A loving family for every child”, SOS villages give children a substitute family, built with the help of so-called social mothers, until they finish their studies or return to their natural family. The organization is also taking part in developing the communities where the children live, through three Counseling and Support Centers for Children and Parents, a vacation camp, two kindergartens and a mobile social project called SOS Mașina cu Jucării (Car full of toys). Children’s creativity is also nourished and capitalized by the organization, with every opportunity. Such an opportunity is the Christmas Card initiative, a means of raising funds for village children’s Christmas meal, but also a way to promote the SOS vision. Every year, the cards come to life following a creative event that gathers all children, an event that focuses on the question, ‘What does Christmas look like to you?’ The best drawings get rewarded and then become models for winter holidays cards. The cards are later on sent to large corporations, which support the organization’s cause by offering these small gifts to their partners for Christmas. This year, the event had Romanian personalities coming from diverse fields as invites, from business (Camelia Șucu) and sports (the referee Ion Crăciunescu) to journalism (Robert Turcescu, who also juried the contest, and Ema Pendiuc). At the end, every drawing of the children was awarded. The cards can be ordered on sos-satelecopiilor.ro/felicitări, and their price will be a donation for SOS village children, who will thus be able to enjoy more beautiful holidays.

DESPRE / ABOUT sos satele copiilor Dacă vrei să afli mai multe despre ce se întâmplă dincolo de porțile SOS Satele Copiilor, poți vizita site-ul organizației, www.sos-satelecopiilor.ro, pentru a vedea cum poți ajuta și, de ce nu, chiar să le faci o vizită copiilor. Vei descoperi povești minunate și copii foarte talentați.

Arbitrul Ion Crăciunescu i-a ajutat pe copii la crearea felicitărilor. referee Ion Crăciunescu helped the children create the cards.

If you want to find out more about what is going on behind the SOS Satele Copiilor gates, you can visit the site of the organization, www.sos-satelecopiilor.ro, to see how you can help and, why not, even visit the children. You will discover wonderful stories and very talented children.

November - December 2010 tarOm inSigHt

91


REPORTAJ

8transportând campionii

TAROM transportator oficial al Campionatului de Golf „pepsi – international pairs“ După ce anul trecut a organizat prima cupă De golf tarom, compania națională aeriană a trecut la nivelul următor, susținânD în această vară campionatul De golf „pepsi – international pairs“, ca transportator oficial al evenimentului.

official carrier for ”Pepsi – International Pairs Golf Championship“ After orgAnizing the first tAroM golf cup lAst yeAr, the nAtionAl Air cArrier Moved on to the next level, supporting “pepsi – internAtionAl pAirs“ golf chAMpionship this suMMer, As officiAl cArrier for the event. in luna mai până în octombrie, aeronavele TAROM i-au purtat pe participanții români de la campionatul de golf „Pepsi – International Pairs“ la meciurile de calificare din Pianu de Jos, București și Breaza și până la Finala Mondială din Scoția. Totul, ca transportator oficial al campionatului. Finala care s-a desfășurat între 5 și 9 octombrie, a fost găzduită de terenul „The Carrick on Loch Lomond“ și castelul Cameron House, una dintre cele mai pitorești locații de golf din Regatul Marii Britanii. În urma celor două zile ale finalei, sportivii români Florin Vinersar și Emil Gota, membri ai clubului Paul Tomiță, au încheiat concursul pe un onorabil loc 8 chiar dacă România se afla la prima participare în această competiție mondială. „International Pairs“ este un eveniment la care, în fazele de calificare, participă peste 400.000 sportivi din peste 35 țări. România este prima țară esteuropeană care a ajuns în acest an, în Finala Mondială. Evenimentul se adresează tuturor jucătorilor amatori de golf din România, care s-au putut înscrie în perechi, atât mixte, cât și unisex.

D

F

rom may to october, tarom planes carried romanian participants in ”pepsi – international pairs“ golf championship from pianu de Jos, Bucharest and Breaza to the World final in scotland. all this, as official carrier of the championship. the october 5-9 final was hosted by ”the carrick on loch lomond“ course and cameron House castle, one of the most picturesque golf locations in the united Kingdom. after the final, romanian golfers florin vinersar and emil gota, members of the paul tomiță club, ended the contest in an honorable eighth place, even if this was romania’s first participation in this international competition. ”international pairs“ is an event whose qualification stages gather more than 400,000 golfers from over 35 countries. romania is the first eastern european country that made it into the World final this year. the event is addressed to all golf players in romania who were able to register in both mixed and unisex pairs.

aeronava TAROM / Florin Vinersar și Emil Gota în l Gota on board of TAROM airplane Emi and Florin Vinersar


Individualitatea

în jurul căreia se rotește lumea Din Roma până la new YoRk, Din lonDRa până la paRis, Rio și JohannesbuRg se întinDe o cultuRă caRe celebRează inDiviDualitatea și aRe gRiJă să RăspunDă oRicăRoR pRefeRințe, fie că sunt legate De o călătoRie cu avionul sau De un espResso savuRos.

Individuality makes the world go ‘round From rome to New York, From LoNdoN to Paris, rio aNd JohaNNesburg there sPreads a cuLture ceLebratiNg iNdividuaLitY aNd seekiNg to aNswer aNY PreFereNces, maY theY be reLated to a FLight or a tastY esPresso. 94 taRom insight noiembrie - decembrie 2010


AFFORDABLE LUXURY

8the scent of your fingerprint

iecare persoană este unică” este un adevărat crez al culturii contemporane care permite oricui să se bucure exact de ce își dorește. De pildă, fiecare iubitor al cafelei este îndrăgostit de o anumită trăsătură a băuturii, fără de care cana din fața lui nu ar mai fi atât de ispititoare. Unii sunt hipnotizați de căldura care îi cuprinde când sorb din ceașca aburindă. Alții, de aroma amețitoare care umple întreaga cameră. Iar alții sunt pur și simplu fermecați de spuma de lapte care se așază peste băutură. Indiferent ce îți dorești, poți gusta acasă din varietatea ta favorită de espresso italian, la fel de savuroasă ca în cafeneaua ta preferată din oraș, pentru că nimic nu se compară cu originalul. Totul, cu ajutorul espressorului Philips Saeco Xelsis Digital ID, care, prin intermediul sistemului de identificare a amprentei, îți pregătește specialitatea ta preferată de cafea, prin simpla apăsare a unui buton, foarte ușor și rapid, oricând dorești. Reglezi totul după preferințele tale, de la temperatură, ba chiar și nivelul spumei de lapte așa încât să îți creezi o băutură delicioasă și personalizată pe care să o savurezi pe nerăsuflate. Poți să fii sigur că băutura ta va fi de înaltă calitate: boabele întregi sunt măcinate și procesate direct pentru fiecare ceașcă, cu ajutorul unei râșnițe ceramice care nu supraîncălzește cafeaua, ci îi păstrează aroma intactă și gustul italian desăvârșit. În plus, apa folosită este proaspăt filtrată cu ajutorul sistemului de purificare a apei BRITA INTENZA pentru un gust pur. Laptele oferă o plăcere cremoasă funcţiei integrate automate, de preparare a laptelui pentru cappuccino sau latte macchiato. Ciclurile de curăţare automată pentru circuitele de cafea şi lapte şi pentru compartimentele direct accesibile pregătesc espressorul pentru o nouă utilizare. Unitatea de preparare a cafelei se curăță cât ai clipi, doar scoțând-o și clătind-o cu apă. Urmează apoi o nouă experiență croită exact după preferințele tale!

F

prin sistemul de identificare a amprentei, espressorul philips saeco XelXis digital id îți pregătește specialitatea preferată de cafea. with its fingerprint identification system philips saeco XelXis digital id prepaires your favorite coffee specialty

e

very person is unique” is not only a slogan, it’s a real creed of contemporary culture, which allows everyone and anyone to enjoy exactly what they want when they want it. For instance, all coffee aficionados are in love with a particular feature of this drink and without that trait, their cup would not feel so enticing. some are hypnotized by the warmth that engulfs their entire body when taking a sip from a steaming cup. others are thrilled by the dizzying aroma that floods the entire room when the coffee is fresh. and others are simply charmed by the milk foam that floats on top of the dark drink. No matter what your preferences may be, you can enjoy your favorite italian espresso variety at home and it will be just as tasty as the one they serve at your favorite café downtown, since nothing can compare with the original. still, with the help of Philips saeco Xelsis digital id, with its fingerprint identification system, you can prepare your favorite coffee specialty, by simply pressing a button, very easy and quick, whenever your heart desires. You can set the machine according to

your own preferences, from coffee temperature to flavor intensity, quantity and concentration, percentage of ingredients, even the level of milk foam, so as to create a delicious, personalized drink for your personal relish. You can be certain that your coffee drink will be top quality: the beans are ground and processed for each cup, with the help of a ceramic grinder that doesn’t overheat the coffee, but keeps its aroma and consummate italian taste intact. moreover, the water is freshly filtered with the help of the brita iNteNZa aroma system’s individual adjustment, to offer the purest taste, while the milk gives creamy pleasure due to the integrated, automatic function that prepares the milk for cappuccino and latte macchiato. the automatic cleaning cycles for coffee and milk circuits for the directly accesible compartments prepare the expresso for a new use. more than that,the unit can be cleaned up in the blink of an eye, just by rinsing them in water. and a new experience tailored perfectly to your preferences will follow.

November - December 2010 taRom insight

95


Nicolae Mateescu Matte

PRIMUL ROMÂN LAUREAT AL „Nobelului“ aviației

CAlITATeA de păRINTe Al dISCIplINeI dRepTuluI AeRIAN șI SpAțIAl, O CARIeRă de zeCI de ANI îN leGISlAțIA AeRIANă șI Nu MAI puțIN de 32 de pReMII, dISTINCțII șI MedAlII, ACeSTeA SuNT INGRedIeNTele uNeIA dINTRe Cele MAI MARI ReAlIzăRI Ale AvIAțIeI CIvIle ROMâNe: pRIMA ACORdARe A îNAlTeI dISTINCțII edwARd wARNeR uNuI ROMAN, pROf. dR. NICOlAe MATeeSCu MATTe.

first romanian to win aviation “nobel“ Being the father of air and space law, with a career of several decades in aviation legislation and no less than 32 awards, distinctions and medals, these are the main ingredients of one of romanian civil aviation’s greatest achievements: winning for the first time the high distinction edward warner, through professor doctor nicolae mateescu matte.

96 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010


EVERYONE’S TALKING ABOUT

8the international civil aviation medal

na dintre cele mai strălucite minți în domeniul legislației aeriene”, așa îl caracteriza Ministrul Transporturilor din „ Guvernul Canadei, Chuck Strahl, pe Nicolae Mateescu-Matte, primul român laureat al premiului Edward Warner, oferit de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), cea mai importantă distincție în domeniul aviatic. Înmânat de președintele OACI, Roberto Kobeh Gonzalez pe 28 septembrie, la cea de-a 37-a sesiune a Adunării Generale a OACI de la Montreal, premiul reprezintă recunoașterea internațională pentru meritele deosebite ale profesorului Mateescu în domeniul dreptului aerian și spațial, disciplină esențială pentru aviația actuală. La eveniment au fost prezenți peste 1.000 de reprezentanți ai celor 190 de țări participante, printre care s-a numărat și delegația română, compusă din Constantin Dascălu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Cătălin Cotruț, reprezentantul României în Consiliul OACI, și Cătălin Radu, Directorul General al Aviației Civile.

U

pe poDiumul aviației civile iNterNațioNale Nominalizarea României a fost primită cu brațele deschise de membrii juriului OACI, care au decis în unanimitate acordarea înaltei distincții prof. dr. Matte. Printre ceilalți candidați la titlu s-a numărat și australianul David Warren, inventatorul cutiei negre, a cărei analiză permite

Despre DiscipliNă / ABOUT THE DISCIPLINE Dreptul aero-spatial este disciplina care reglementeaza regimul juridic al activitatilor desfasurate in spatiul extraatmosferic. Acesta include acorduri internationale, tratate, conventii si reglementari ale organizatiilor internationale, norme nationale, etc. Dreptul aero-spatial guverneaza activitati precum lansarea si recuperarea de sateliti. Space law can be described as the body of law applicable to and governing space-related activities. It also includes international agreements, treaties, conventions, rules and regulations of international organizations, national laws, etc. Space law governs activites such as launching and recovery of satellite equipment.

Președintele Consiliului OACI, Roberto Kobeh Gonzalez, a fost cel care i-a acordat premiul profesorului Mateescu Matte President of ICAO Council Roberto Kobeh Gonzalez was the one to award professor Mateescu Matte

O

ne of the most brilliant minds in the field of aviation legislation,” this is how canadian transport minister chuck strahl described nicolae mateescu-matte, the first romanian to win the edward warner award, offered by the international civil aviation organization (icao), the highest distinction in the world of aviation. handed by president of icao council roberto Kobeh gonzalez on september 28, at the 37th session of icao general assembly in montreal, the award stands as international recognition of professor mateescu’s special contribution to air and space law, an essential subject for current aviation. the event was attended by over 1,000 representatives of the 190 participating countries, including the romanian delegation, consisting of constantin dascălu, secretary of state in the ministry of transport and infrastructure, cătălin cotruț, representative of romania in the icao council, and cătălin radu, director general of civil aviation.

On the pOdium Of internatiOnal civil aviatiOn romania’s nomination was happily greeted by icao jury members, which unanimously decided to grant the high distinction to prof. dr. matte. other contenders to the title November - December 2010 TAROM INSIGHT

97


CEI MAI...

8medalia aviației civile internaționale

Profesorul Mateescu Matte, Secretarul General OACI, Raymond Benjamin, Președintele Consiliului ICAO, Roberto Kobeh Gonzalez și delegația României Professor Mateescu Matte, Secretary General of ICAO Raymond Benjamin, President of ICAO Council Roberto Kobeh Gonzalez and the Romanian delegation

identificarea cauzelor accidentelor aeriene. De altfel, valoarea prof. dr. Matte este recunoscută la toate nivelurile la Montreal, lucru dovedit de numirea Matte a unui bulevard al orașului. În discursul său, profesorul a mulțumit României pentru nominalizare și a declarat că este mândru

included australia’s david warren, who invented the black box, which helps identify the causes of air accidents. in fact, prof. dr. matte’s value is recognized on all levels at montreal, and the decision to name one of the city’s avenues matte stands as concrete proof. in his speech, the professor thanked romania for

Nobelul aviatic / THE AVIATION AWARD Premiul Edward Warner a fost înfiinţat de Consiliul OACI în anul 1958 ca un tribut în cinstea Dr. Edward Warner, primul Preşedinte OACI, ca recunoaştere a serviciilor oferite în domeniul aviaţiei civile intemaţionale. Este oferit o dată la trei ani candidaţilor care au contribuit într-un mod semnificativ într-unul sau mai multe dintre domeniile aviaţiei civile internaţionale, fiind considerat cea mai înaltă onoare oferită de către comunitatea aviaţiei civile internaţionale. The Edward Warner award was created by the ICAO Council in 1958, as tribute to Dr. Edward Warner, the first ICAO president, and was meant as recognition of the services to international civil aviation. Every three years, it is given to candidates who have had a significant contribution to one or several fields of international civil aviation, being considered the highest honor handed out by the international civil aviation community.

98 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010


EVERYONE’S TALKING ABOUT

8the international civil aviation medal

o iNflueNță iNterNațioNală/ AN INTERNATIONAL INFLUENCE „Contribuția dr. Matte adusă acestui domeniu minunat este mai presus de cuvinte!” Discursul delegaţiei române “Dr. Matte’s contribution to this wonderful field is beyond words.” Romanian delegation speech

de originea sa română. Prin obținerea acestei distincții, România a demonstrat că prin experții săi, poate deveni un pol de expertiză, capitala est-europeană a aviației și că poate ocupa un loc fruntaș în aviaţia mondială. Prof. Dr. Matte a obținut Diploma în Drept Aerian la Universitatea din București. Sosit în Canada în 1950, a pus bazele disciplinei Dreptului aerian și spațial, devenind apoi un adevărat punct de referință în domeniu. Între anii 1976 şi 1991, a fost Directorul Institutului de Drept Aerian şi Spaţial din cadrul Universitătii McGill din Montreal Prof.Dr. Matte este Director Emerit al Institutului. Pasiunea sa pentru aviaţie l-a determinat ca, în anul 1976, să înfiinţeze Centrul de Cercetare pentru Aer şi Spaţiu, precum şi „Analele Dreptului Aerian şi Spaţial”, care sunt recunoscute la nivel mondial pentru valoarea lor unică. Premiul Edward Warner este o distinție oferită extraordinarei sale influențe asupra întregii lumi și o continuare a tradiției aviației civile române, începută de Traian Vuia, Aurel Vlaicu și Henri Coandă. Dar pe lângă toate acestea, este o distincție oferită eforturilor românești și o reafirmare a capacităţii României de a contribui la dezvoltarea aviaţiei civile internaţionale.

having nominated him and said he was proud of his romanian origin. By obtaining this distinction, romania proved that through its experts, it can become a pole of expertise, the east-european capital of aviation, and that it can take a leading role in international aviation. prof. dr. matte obtained a diploma in aviation law at the Bucharest university. he arrived in canada in 1950, where he lay the foundation of air and space law as a separate subject and then became a real point of reference in the field. from 1976 to 1991, he was the director of the institute and centre for air and space law of mcgill university in montreal. prof. dr. matte is also honored director of the institute. his passion for aviation made him set up the air and space research center in 1976, but also the “air and space law annals,” whose unique value is recognized all over the world. the edward warner award is a distinction offered for his extraordinary influence over the entire world and a continuation of the romanian civil aviation tradition that began with traian vuia, aurel vlaicu and henri coandă. But beyond this, it is a distinction offered to romanian efforts and a reafirmation of romania’s capacity to contribute to the development of international civil aviation. November - December 2010 TAROM INSIGHT

99


Jocuri

8Provocări inteligente la înălțime

Cu sinceritate Animal rar

h

Pică

NOTES

;

A se uni

Culoare de păr

h

h

:

h

Avertizat

Usturoiat

;

Nu cere nimic

Amabili

;

;

Onestă (pl.)

:

h

Nechifor Alexandru / © www.rebus-integrame.ro

A atârna

Deasupra Pentru

h

h

h

Etaj

Conifer

Notă muzicală

h

:

A introduce

Pe ascuns Doar atât

Forțat

;

h

h

Rudă

Ritual

:

h

Persoană

h Supus la împotrivire

Nota redacției

: 100 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010

h

Apără țara

Pană de despicat

h

h

Măsură mare

h

:

Marginea apei

Nechifor Alexandru / © www.rebus-integrame.ro

h

Celebru

Oraș italian

;

Răi

Ușor

;

;

Ocrotita

........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................


Games 1

2

3

8How smart do you feel at this altitude?

4

5

12

6

9

16

21

24

43

44

28

30

29

31

32

34

35

37

36

40

46

23

20

22

27

33

11

17

19

26

10

14

18

45

8

13

15

25

7

38

39

41

47

42

48

49

50

51

52

53

54

DOWN: 1. Green Gables girl 2. Rod and ______ 3. Pen 4. Range 5. Accomplishing 6. Notable period 7. Sewing guide 8. Made happy 9. Large parrot 10. Ball 11. _____ Moines 16. Perfect gymnastics score 20. Amtrak depot (abbr.) 23. Shore bird 24. Advantage

25. Speech problem 26. Buffalo’s lake 27. Feeler 28. Brewed drink 30. Spoke 31. Come before 34. Have a cold 37. Uncovers 38. Part of MPH 39. Ringlet 42. Ancient Peruvian 43. Read a bar code 44. At this location 45. Newsman ____ Rather 46. Be in debted 48. Goose formation

ACROSS: 1. Circle section 5. Actor Johnny ______ 9. Massachusetts cape 12. Cool! 13. Exam type 14. Raw material 15. Bargain 17. NBC’s rival 18. Gridiron number 19. Assigned job 21. London’s country (abbr.) 22. Manor 25. Permit 28. Gave medical aid 29. Animosity 30. Overturn 32. Association (abbr.) 33. Singer Frank ______ 35. Bifold Item 36. Tiny 37. Make a selection 40. Actor ______ Baldwin 41. Expire 45. Trumpeter ______ Severinsen 47. Deep respect 49. Carpenter’s tool 50. Eve’s garden 51. Injury mark 52. Once named 53. Poor grades 54. Sensible

NOTES

........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ November - December 2010 TAROM INSIGHT

101


Copyright © 2009 Jim Bumgardner www.crazydad.com

Copii

Exerciții pentru minți tinere

Delfinul jucăuș

în căutarea alunei

Atunci cânD nu înoAtă, micuL DeLfin sAre DeAsuprA ApeLor Liniștite să vADă norii și pescărușii. prefă-ți creionuL într-o ADiere De vânt și străbAte-L Din coADă până în vârfuL botuLui.

veverițA A sărit toAtă ziuA De pe o rAmură pe ALtA și Acum este înfometAtă. înDrum-o prin LAbirint și Ajut-o să găseAscă DrumuL spre ALună.

e playful dolphin

Looking for the nut

when he’s not swimming, the LittLe DoLphin is jumping over the cALm wAter to see the cLouDs AnD the seAguLLs. turn your penciL into A soft breeze AnD roAm him from his tAiL to the tip of his snout.

the squirreL hAs jumpeD ALL DAy from brAnch to brAnch AnD now she’s hungry. LeAD her through the mAze AnD heLp her finD the wAy to the nut.

102 TAROM INSIGHT

noiembrie - decembrie 2010


Exercise for young minds

țestoasa domoală

Acrobații în junglă

bătrânA broAscă țesoAsă merge DomoL printre AnimALeLe mArine. gâDiL-o cu vârfuL creionuLui Din picior până spre cAp, poAte-poAte se mișcă mAi repeDe.

mAimuțA se joAcă prin jungLă și fAce AcrobAții prin frunzișuL bogAt. totuși, nu reușește să Ajungă LA DeLicioAsA bAnAnă. Ajut-o și s-Ar puteA să te învețe să sAri LA feL cA eA.

e slow turtle the oLD turtLe is wALking sLowLy through the mArine AnimALs. tickLe it with the tip of your penciL from her Leg to her heAD, perhAps she wiLL move fAster.

Acrobatics in the jungle the monkey is pLAying in the jungLe AnD she is Acting Like An AcrobAt through the rich foLiAge. however, she cAn’t get to the DeLicious bAnAnA. heLp her AnD she might teAch you how to jump Like her.

November - December 2010 TAROM INSIGHT

103

Copyright © 2009 Jim Bumgardner www.crazydad.com

Kids


TAROM NEWS

8Siguranța zborului

Sărbătorind parteneriatul cu lufthanSa technick Celebrating lufthansa teChniCk partnership

T

angarul TAROM a fost gazda a zeci de angajaţi ai he TAROM hangar was packed with dozens of companiei aeriene naţionale vineri, 10 septembrie, în employees of the national air carrier on Friday, ziua în care s-au sărbătorit 31 de ani de parteneriat September 10, the day when 31 years of fruitful fructuos cu Lufthansa Technik, sub sloganul “Successfully partnership with Lufthansa Technik were celebrated Mastering Challenges Together” (“depăşind cu succes under the slogan “Successfully Mastering Challenges provocările împreună”). Petrecerea s-a bucurat şi de Together.” The party was also attended by participarea reprezentanţilor companiei germane, în frunte cu representatives of the German company, including vice vicepreşedintele Walter Heerdt. president Walter Heerdt. Ca la orice ocazie specială, nu au lipsit nici discursurile. Like with any special occasions, speeches were held. Directorul general al TAROM, Ruxandra Brutaru a lăudat TAROM president and CEO Ruxandra Brutaru praised pregătirea profesioniştilor din cele două echipe exprimându-și the training of both teams’ professionals and voiced her dorinţa ca legătura dintre TAROM şi Lufthansa Technik să wish that the relationship between TAROM and continue cel puţin încă 30 de ani. Lufthansa Technik will go on for at least 30 more years. La rândul său, domnul Heerdt a declarat că relaţia dintre In turn, Mr. Heerdt said the relationship between TAROM TAROM şi Lufthansa Technik s-a clădit în timp: and Lufthansa was built over the years: “We have been “Lucrăm cu TAROM din 1979 şi de-a lungul acestor 31 de ani am working with TAROM since 1979 and over these 31 years, creat o legătură corporativă şi un parteneriat care lasă loc multor we created a corporation tie and partnership that leave a alte oportunităţi pentru ambele companii. Din acest motiv, sunt lot of room for other opportunities for both companies. sigur că relaţia noastră va evolua chiar mai mult în viitor”. This is why I am certain our relationship will develop Un rol important în dezvoltarea parteneriatului dintre TAROM even more in the future.” şi Lufthansa Technik l-a avut şi Directorul tehnic al companiei An important role in the development of the naţionale, Eugen Nicolescu, care a declarat: TAROM-Lufthansa Technik partnership was played “Pentru TAROM, Lufthansa Technik este principalul furnizor by the national air carrier’s technical director, Eugen de componente pentru avioanele Boeing 737, de reparaţii Nicolescu, who said: “To TAROM, Lufthansa Technik motoare şi de suport logistic.” is the main provider of spare parts for the 737 plane, La finalul of engine repair and discursurilor, logistic support and reprezentanţii engineering. Lufthansa Technik After the speeches, i-au oferit un cadou Lufthansa Technik doamnei Brutaru, un representatives server pentru reţeaua offered a gift to Mrs. IT a companiei, care va Brutaru – a server for îmbunătăţi serviciile the company’s IT oferite de TAROM. network, which will “Credem că oferirea improve TAROM’s unui cadou arată services. respectul nostru “We think a gift offer pentru compania shows our respect for românească şi dorinţa the Romanian de a o ajuta să se company and the dezvolte din ce în ce wish to help it mai mult şi în develop more and Vicepreședintele Lufthansa Technick, Walter Heerdt, și Director general TAROM, perioada următoare”, a more in the near Ruxandra Brutaru Vicepresident Lufthansa Technick, Walter Heerdt and President and CEO TAROM, mai spus Walter future as well,” Walter Ruxandra Brutaru Heerdt. Heerdt added.

H


Focus ZBORURI Flights

TAROM TOURS tAROM tOURs

FLYING BLUE FlYiNg BlUE

REZERVĂRI ONLINE ONliNE BOOKiNg

GhIdUL cĂLĂTORULUI tRAvElER’s gUidE

2010 NOIEMBRIE-dEcEMBRIE / november-december

REZERvăRI ONlINE www.TAROM.RO  114 ONlINE bOOkINg RUTE EUROPENE 108 EUROPEAN ROUTES / RUTE INTERNE 106 DOMESTIC ROUTES RUTE INTERCONTINENTAlE 109 INTERCONTINENTAl ROUTES 117

FlyNg blUE / TAROM TOURS   TAROM INSIGHT

118


Timisoara

Oradea

Sibiu

Cluj-Napoca

Suceava

Bucharest rest

Targu Mures

Satu Mare Baia Mare

RUTE INTERNE  dOMEstiC ROUtEs

Iasi


Cod/Code: AF Cooperare/Cooperation: Paris Sediu/Home base: France

Cod/Code: UX Cooperare/Cooperation: Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Tenerife, Vigo, Las Palmas, Menorca Sediu/Home base: Baleares, Spain

Cod/Code: SU Cooperare/Cooperation: Moscow Sediu/Home base: Russia

Cod/Code: AZ Cooperare/Cooperation: Milan, Rome, Bari, Venice Sediu/Home base: Italy

Cod/Code: 9U Cooperare/Cooperation: Kishinev Sediu/Home base: Republic of Moldova

Cod/Code: BT Cooperare/Cooperation: Riga Sediu/Home base: Letonia

Timisoara ara a Sibiu Sib

Cluj-Napoca N Napoc

Ias Iasi s

Cod/Code: CY Cooperare/Cooperation: Larnaca Sediu/Home base: Cyprus

Cod/Code: FB Cooperare/Cooperation: Sofia Sediu/Home base: Bulgaria

Cod/Code: SN Cooperare/Cooperation: Brussels Sediu/Home base: Belgium

Cod/Code: OS Cooperare/Cooperation: Vienna, Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu, Sediu/Home base: Austria

Cod/Code: KL Cooperare/Cooperation: Amsterdam, Timișoara, Cluj, Iași, Sibiu Sediu/Home base: The Netherlands

Cod/Code: JU Cooperare/Cooperation: Belgrade Sediu/Home base: Serbia

Cod/Code: F7 Cooperare/Cooperation: Geneve Zurich Sediu/Home base: Switzerland

Cod/Code: RB Cooperare/Cooperation: Damascus Sediu/Home base: Syria

Cod/Code: RJ Cooperare/Cooperation: Amman Sediu/Home base: Jordan

Cod/Code: LO Cooperare/Cooperation: Warsaw Sediu/Home base: Poland

Zborurile în regim code-share sunt operate de compania TAROM și/sau de compania parteneră. The code-share flights are operated by TAROM and/or the airline partner.

Destinații operate împreună cu partenerii / Code-Share Destinations

Vienna

Partenerii COdE-shARE PARtNERs

Destinații operate de Compania TAROM / Destinations Operated by TAROM D

drid Madrid

Munich

kfurt Frankfurt

ZBORURI dIREcTE dIN ROMÂNIA diRECt Flights FROM ROMANiA


Las Palmas

Tenerife

Madrid d id Valenc Valencia

Menorca Me

Palma De Mallorca

Barcelona rcelon

Lyon n

Geneva a

Vienna na

Rome ome

Salzburg burg bu g

Munich h

Milan

Zurich h

Strasbourg ourg rg g

Brussels

Destinații operate de Compania TAROM / Destinations Operated by TAROM D

Vigo V

Paris s

London ondo

Frankfurt kfurt

Amsterdam ms mster ster ster

Athens the he ens ns

Thessaloniki nikii

Riga R

Sofia S fi

a Larnaca

Ist Istanbul

Bucharest B

Kishinev K

Destinații operate împreună cu partenerii / Code-Share Destinations

Bari ri

Belgrad

Budapest e est

Warsaw

RUTE EUROPENE EUROPEAN ROUtEs Moskow


Atlantic Ocean At cea

Tel-Avivv

Dam D m Damascus

m mma Amman

Beirut Beiru ei

Destinații operate de Compania TAROM / Destinations Operated by TAROM D

Cairo

Bucharest char

RUTE INTERcONTINENTALE iNtERCONtiNENtAl ROUtEs

D b Dubai


FocUS

FLOTA

Pe cursele interne [i externe, TAROM operează cu cinci tipuri de avioane, având în dotare 26 de aeronave.

tAROM operates five types of aircraft on its domestic and international flights. the fleet includes 26 airplanes.

thE FlEEt

airbuS a 310 - 325

avioane în dotare / total in service 2

Capacitate Viteză de croazieră Anvergură Lungime Greutate maximă la decolare Distanța maximă de zbor

Capacity Cruising speed Wingspan Length Maximum takeoff weight Range

20B + 189Y 880 km/h 43,9 m 46,66 m 164 t 9.000 km

bOeinG 737-800

avioane în dotare / total in service 3

airbuS a 318 - 111

avioane în dotare / total in service 4

Capacitate Viteză de croazieră Anvergură Lungime Greutate maximă la decolare Distanța maximă de zbor

Capacity 186BY/189BY Cruising speed 870 km/h Wingspan 35,8 m Length 39,5 m Maximum takeoff weight 72,5 t/71 t Range 2.400 km/2.300 km

Capacitate Viteză de croazieră Anvergură Lungime Greutate maximă la decolare Distanța maximă de zbor

Capacity 14B+99Y, 26B + 81Y Cruising speed 850 km/h Wingspan 34,1 m Length 31,452 m Maximum takeoff weight 61,5 t Range 2.780 km

bOeinG 737-700

avioane în dotare / total in service 4

atr 42-500

avioane în dotare / total in service 7

Capacitate Viteză de croazieră Anvergură Lungime Greutate maximă la decolare Distanța maximă de zbor

Capacity 14B + 102Y Cruising speed 870 km/h Wingspan 34,3 m Length 33,6 m Maximum takeoff weight 68 t/65,7 t Range 4.900 km/4.100 km

Capacitate Viteză de croazieră Anvergură Lungime Greutate maximă la decolare Distanța maximă de zbor

Capacity Cruising speed Wingspan Length Maximum takeoff weight Range

bOeinG 737-300

avioane în dotare / total in service 4

atr 72-500

avioane în dotare / total in service 2

Capacitate Viteză de croazieră Anvergură Lungime Greutate maximă la decolare Distanța maximă de zbor

Capacity 16B+102Y/10B+114Y/138Y Cruising speed 800 km/h Wingspan 28,9 m Length 33,4 m Maximum takeoff weight 56,5 t/60,1 t Range 2.780 km/3.400 km

Capacitate Viteză de croazieră Anvergură Lungime Greutate maximă la decolare Distanța maximă de zbor

Capacity Cruising speed Wingspan Length Maximum takeoff weight Range

110 tAROM iNsight

noiembrie - decembrie 2010

10B + 38Y 550 km/h 24,56 m 22,68 m 18,6 t 1.200 km

68BY 520 km/h 27,05 m 27,166 m 22,8 t 950 km


FocUS

GhIdUL cĂLĂTORULUI

thE tRAvElER’s gUidE informa]ii utile pentru îmbarcare Check-in recommendations

REcOMANdĂRI  LA ÎMBARcARE Pe Aeroportul Henri Coandă Bucure[ti trebuie să vă prezenta]i, pentru efectuarea formalită]ilor de check-in, în timp util, dar nu mai târziu de 45 de minute înainte de ora prevăzută pentru decolare. Pentru zborurile code-share operate de companiile partenere, precum [i pentru zborurile TAROM operate din străinătate, ora de închidere a formalită]ilor poate să varieze în func]ie de reglementările locale. Astfel, TAROM recomandă pasagerilor să se informeze în momentul achizi]ionării biletului de călătorie în legătură cu timpul limită de prezentare la checkin. Nici o decolare nu poate fi amânată

din cauza întârzierii pasagerilor. Se anulează rezervarea locurilor pasagerilor care nu se prezintă la aeroport la ora indicată, transportatorul având posibilitatea de a dispune de aceste locuri. Pasagerii

Fumatul (inclusiv al țigărilor artificiale) este interzis pe toate cursele interne și externe ale companiei tarOM. All TAROM flights on domestic and international routes are non-smoking .This also applies to artificial cigarettes.

care doresc servicii speciale (mâncăruri speciale la bord, asistență medicală pe durata călătoriei sau asistență pentru deplasarea la sol etc.) sunt rugați să solicite acest lucru înca din momentul rezervării.

CHECK-IN RECOMMENDATIONS When embarking from Henri Coanda International Airport, the check-in formalities will be closed 45 minutes prior to departure. For code-share flights operated by partner airlines and also for flights operated from abroad, check-in closing time may vary according to local regulations. TAROM recommends that all passengers ask about the check-in deadline when purchasing the flight ticket. No departure can be delayed because of the passengers late arrival. Passengers arriving too late will be considered to have cancelled their reservation and the carrier will be allowed to use the respective seats as it sees fit. Passengers are required to apply for special services (such as special meals, medical assistance during the flight or wheelchair assintance while boarding etc.) at the time of booking.

TARIFE SPEcIALE Copiii sub 2 ani care nu ocupă un loc individual [i au înso]itor beneficiază, în general, de o reducere de 90%. Copiii între 2 [i 12 ani, precum [i copiii sub 2 ani care ocupă locuri individuale, beneficiază de reduceri în func]ie de prevederile tarifelor aplicabile. Dacă mai mul]i copii sub 2 ani au un singur înso]itor adult, numai un singur copil beneficiază de reducerea de 90%, ceilal]i copii beneficiind de reducerea percepută pentru copiii între 2 [i 12 ani, chiar dacă nu ocupă locuri individuale. De tarife reduse mai beneficiază [i grupurile turistice sau de tineret.

SPECIAl FARES Children under the age of 2 who do not occupy a separate seat and are accompanied by an adult may benefit from 90% off the full price ticket. Children aged 2 to 12 and those under 2 who occupy a separate seat receive a fare reduction in accordance with the respective fares. If a single adult accompanies several children under the age of 2, only one child receives the special fare, while the others benefit from a separate offer for children aged 2 to 12, even if they do not occupy a separate seat. Tourist and youth groups may also receive reduced fares. September - October 2010 tAROM iNsight

111


FocUS

NOUTĂȚI ÎN SEZONUL dE IARNĂ  WiNtER sEAsON NEWs 2010-2011 31 octombrie 2010 - 26 martie 2011

Zboruri din bucurești / Flights from bucharest Munchen Zurich Dubai Atena

13 zboruri pe săptămână / 13 flights per week 5 zboruri pe săptămână / 5 flights per week 3 zboruri pe săptămână / 3 flights per week 11 zboruri pe săptămână / 11 flights per week

Beirut Salzburg Timișoara Sibiu Suceava

3 zboruri pe săptămână / 3 flights per week 1 zboruri pe săptămână / 1 flights per week 28 zboruri pe săptămână / 28 flights per week 8 zboruri pe săptămână / 8 flights per week 7 zboruri pe săptămână / 7 flights per week

CHECK-IN RECOMMENDATIONS

BAGAJE BAGAJE DE CALĂ. De la 1 iulie 2010, TAROM aplică următoarea politică de bagaje: Pentru pasagerii clasei Economic: se transportă gratuit o piesă cu maximum 23 kg (dimensiunile maxime L x l x h = 158cm). Pentru pasagerii clasei Business : se transportă gratuit maximum trei piese (dimensiunea maximă per piesă L x l x h = 158cm) cu maximum 23 de kg fiecare. Pentru infanți (copii cu vârsta între 0-2 ani): se transportă gratuit o piesă (dimensiuni maxime L x l x h =115 cm) de maximum 10 kg și un cărucior pliabil. Pentru membrii programului Flying Blue posesori de carduri Silver, Gold și Platinum: le este permisă o piesă de bagaj suplimentară standardului corespunzător clasei de călătorie. BAGAJELE DE MÂNĂ. Este recomandabil să vă limita]i la un singur bagaj de mână. Greutatea acestuia nu trebuie să depă[ească 10 kg, iar suma dimensiunilor să nu depă[ească 115 cm. Pentru zborurile operate cu aeronavele de tip AT42/ AT72 recomandăm pasagerilor să se prezinte cu un singur bagaj de cabină, ale cărui dimensiuni să nu depă[ească 85 cm, iar greutatea să nu treacă de 10 kg.

CHECKED BAGS. From 1st July 2010, TAROM apply following rules, regarding the free baggage allowance: Passengers traveling on Economy Class: one piece of baggage (max. dimensions l x h x w = 158 cm) weighting max. 23kg/each. Passengers traveling on Business Class: max. three pieces (max. dimension per piece l x h x w = 158cm) weighting max. 23kg/each. Infants (children aged between 0 and 2 years): one piece (max. dimensions l x l x w = 115cm) weighting max. 10kg and one collapsible stroller. Members of Flying Blue program, possessing Silver, Gold or Platinum cards: they are allowed one extra piece of baggage, which adds up to the standard of the corresponding travel class. HAND LUGGAGE. We recommend that you carry only one piece of hand luggage whose weight should not exceed 10 kg and whose dimensions should be less than 115 cm. For flights operated by AT42/ AT72 we recommend to the passengers to carry on one piece of cabin luggage whose size should be less than 80 cm, and weight should be less than 10 kg.

DIN MOTIVE DE SECURITATE, NU ACCEPTA}I BAGAJE APAR}INÂND ALTUI PASAGER! / FOR SAFETY REASONS, DO NOT ACCEPT BAGGAGE BElONGING TO ANYONE ElSE!

112 tAROM iNsight

noiembrie - decembrie 2010


FocUS ANIMALE dE cOMPANIE

PETS

În cabina de pasageri pot fi accepta]i numai câini sau pisici, a căror greutate maximă nu depă[e[te 5 kg, incluzând [i greutatea cu[tii standard (dimensiunile maxime admisibile sunt: 42 x 30 x 21 cm). Animalele de companie acceptate la transport în cabina de pasageri trebuie să respecte cerin]ele de acces în teritoriul de destina]ie/tranzit, după caz, să nu producă disconfort celorlal]i pasageri, să fie curate [i să nu fie gestante. Acceptarea acestora este supusă limitărilor specifice fiecărui tip de avion în parte, excep]ie făcând câinii utilitari, care beneficiază de un regim special [i care apar]in pasagerilor cu dizabilită]i. Animalele de companie care corespund criteriilor de mai sus, mai pu]in dimensiuni, greutate, rasă pot fi acceptate pentru transport în cala avionului, în func]ie de limitările aeronavei [i a regulilor companiei. La bordul aeronavelor de tip A318 nu se acceptă animale vii pentru transportul în cală.

In the passengers cabin are allowed only dogs and cats, 30 cm whose maximum weight is of 5 kilograms, including the weight of the standard 42 cm 21 cm cage (the accepted maximum dimensions are 42 x 30 x 21 cm). The pets allowed to travel in the passengers cabin must comply with the access requirements in the destination/transit country, must not cause discomfort to the other passengers, must be clean and not pregnant. Acceptance of pets is subjected to the limitations of each type pf aircraft, with the exception of service dogs belonging to passengers with disabilities, which receive special treatment. Pets which fit above criteria excepting weight, dimensions, strain, may be allowed for transportation in airplane hold but with taking into consideration company regulations and limitations of aircraft. On bord A318 it is not allowed to accept live animals in the hold.

dISPOZITIVE ELEcTRONIcE LA BORd

ElECTRONIC DEvICES ON BOARD

La bord este interzisă aparatura care poate interfera cu echipamentele avionului. Aparatele electrice de ras, radiourile [i laptopurile pot fi folosite doar cu aprobare. Telefoanele mobile vor fi închise.

It is forbidden to use electronic devices which may interfere with the equipment of the plane. Electric shavers, radios, and laptops may only be used with the crew’s approval. Mobiles are to be turned off.

NOILE REGULI ALE UNIUNII EUROPENE PRIVINd SEcURITATEA PE AEROPORTURI REGIMUL LICHIDELOR DIN BAGAJUL DE CABINĂ. Transportul lichidelor, aerosolilor, gelurilor, cremelor, pastelor etc. în BAGAJUL DE CABINĂ al pasagerilor care tranzitează sau au ca punct de plecare indiferent de direc]ie aeroporturi din interiorul Uniunii Europene este, acum, restric]ionat la o cantitate maximă de 1 litru, în recipien]i de maximum 100 ml. Ace[tia trebuie să fie plasa]i într-o pungă transparentă, resigilabilă. Transportul medicamentelor, al alimentelor pentru nou-născu]i [i al unor alimente necesare unei diete speciale, pot fi acceptate în bagajul de cabină, fără a fi introduse în pungile speciale, transparente [i resigilabile. Articolele cumpărate în zona de tranzit de pe aeroporturi din România, de pe alte aeroporturi din UE, ori de la bordul unei aeronave apar]inând unei companii UE, trebuie să fie înso]ite de chitan]ă sau factură, care se păstrează în vederea controlului de securitate. Dacă aceste mărfuri sunt vândute în ambalaje speciale [i sigilate, nu le deschide]i până la destina]ia finală sau înainte de controlul de securitate, efectuat pe aeroportul de transfer UE. z volumul maxim 1 litru

NEW SECuRITY REGulATIONS FOR CABIN BAGGAGE THE CARRIAGE OF lIQuIDS, CREAMS, PASTES, GElS, AEROSOlS, ETC IN THE HANDluGGAGE OF PASSENGERS TRANSITING OR DEPARTING , NO MATTER THE DESTINATION, FROM AIRPORTS WITHIN THE Eu IS NOW RESTRICTED to a maximum quantity of 1 liter, divided into doses of maximum 100ml each. These liquids need to be caried in a re-sealable , transparent plastic bag. The transportation of medications, baby food and special nutrition needed on board may be permitted without being wrapped in a special, transparrent resealable plastic boag. Items purchased within the transit area of Romanian Airports, from other Eu airports or on board an Eu aircraft must be accompanied by the apropriate invoice, which should be kept for security control purposes. If these items were sold packed and sealed, do not be open them until you have reached your final destination or before the security control at the Eu transfer airport.

z Punga trebuie să fie din plastic transparent și să se poată resigila

z Max. Volume 1L

z Transparent an Re-sealable

November - December 2010 tAROM iNsight

113


FocUS

REZERVĂRI ONLINE ONLINE BOOKING

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Motorul de rezervări prin internet pus la dispoziție de Compania TAROM la The online booking system available at www.tarom.ro is a comfortable, adresa www.tarom.ro este o alternativă comodă, sigură și eficientă la rezersecured and efficient alternative to a classical reservation made by a varea clasică prin agenție. Serviciile de rezervare online sunt disponibile 24 TAROM agency or an authorised agent. The online booking facilities are de ore pe zi de la orice calculator conectat la rețeaua World Wide Web, fiind available 24 hours a day from any computer connected to the World accesibile prin formularul de rezervare raWide Web by accessing the quick search pidă aflat pe prima pagină a site-ului form located on the main TAROM web TAROM. Fluxul de rezervări online a fost page. gândit în câțiva pași simpli, astfel încât The reservation flow was designed in a few dumneavoastră să dedicați un minimum simple steps so that you spend a minimum de timp pentru finalizarea rezervării. time to finish the reservation. All routes Toate rutele rezervabile prin site-ul bookable using www.tarom.ro are eligible for www.tarom.ro sunt eligibile electronic electronic ticketing. When paying online with ticketing. În cazul în care plătiți online cu a debit/credit card, the ticket is autoo carte de credit/debit, biletul se emite aumatically issued and the details of the tomat și detaliile itinerariului rezervat sunt trimise la adresa de e-mail indicată booked trip are sent at the e-mail address la momentul rezervării. indicated at booking time. În cazul în care alegeți plata „Agenție“, When you choose to pay the ticket at a biletul se emite numai după efectuarea TAROM agency, the ticket will be issued only plății. after payment completion. Vă rugăm să notați că modul de plată Please note that the ‘Agency’ payment mode „Agenție“ nu este disponibil pentru toate is not available for all departure cities. orașele de începere a călătoriei. Online payment can be completed using one Pentru plată online a biletului puteți folosi of the following accepted credit/debit cards: un card de credit/debit Mastercard, AmeMasterCard, American Express, visa or visa rican Express, Visa sau Visa Electron. Electron. The total sum, also confirmed at the Costul total al biletului, confirmat la sfârend of reservation process, will be autoșitul rezervării, va fi debitat automat din matically debited from the credit/debit card contul cardului în momentul confirmării account at the moment of online payment plății online. Autorizarea plății se face confirmation. The payment authorisation is printr-un procesator extern. Criptarea done by an external processor. The SSl SSL pe 256 biți a datelor transmise prin encryption on 256 bits guaran-tees the confiinternet asigură confidențialitatea informațiilor dumneavoastră. dentiality of your information sent through COntaCt: Pentru a veni în întâmpinarea celor care the Internet. nu dețin un card de credit/debit sau doresc For the persons who do not own a crewww.tarom.ro să folosească alte instrumente de plată dit/debit card or wish to pay using other e-mail: technical.assistance@tarom.ro (numerar, ordin de plată vizat de banca payment means (cash, payment order signed pentru plăți online/online payments: contact@tarom.ro emitentă, POS, etc), TAROM a introdus by the issuing bank, POS, etc), TAROM Bucharest helpline: 9361 posibilitatea de plați offline la agenție, în introduced the offline payment at the agency Tel.: +4021 317 44 44 / +4021 316 20 37 termen de maximum 48 de ore de la finain a maximum timeframe of 48 hours from lizarea rezervării. Puteți plăti la agenție the reservation moment. You can pay at the numai în cazul în care ați selectat agency only if you choose the ‘Agency’ option at the reservation moment. opțiunea „Agenție“ în momentul rezervării online. Nu se pot achita ulterior The payment cannot be completed through internet if you have already prin internet rezervările dumneavoastră a căror metodă de plată aleasă e deja completed an ‘Agency’ reservation. For more information please click on „Agenție“. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați secțiunea the ‘Online assistance’ button on our web page. „Asistența online“ de pe website-ul TAROM.

ALTE FAcILITĂȚI Prin pagina de internet TAROM puteți rezerva camere de hotel, excursii și transferuri la destinație sau închiria mașini la cele mai bune prețuri prin partenerul TAROM OCTOPUSTRAVEL.COM

OtHer FeatureS

On TAROM web page you can book hotel rooms, trips or transfers at the destination point or rent cars at best fares through our partner TAROM OCTOPUSTRAVEL.COM

114 tAROM iNsight

noiembrie - decembrie 2010


FocUS

INFORMAȚII ȘI REZERVĂRI iNFORMAtiON ANd BOOKiNg Pentru rezervări vă pute]i adresa agen]iilor TAROM, agen]iilor de turism sau pute]i accesa: www.tarom.ro

One can book tickets at any TAROM office, through any travel agent, or online: www.tarom.ro

REZERVAREA LOcURILOR Rezervarea poate fi făcută pe Internet (www.tarom.ro), la agen]iile TAROM sau la agen]iile de turism. Dacă în rubrica „Reservation Status“ apare codul „OK“, locul este confirmat ferm. Codul „RQ“ indică faptul că încă nu s-a confirmat. Se poate întrerupe călătoria în orice punct de pe rută, dacă este indicat pe bilet. Călătoria trebuie să se efectueze în limita perioadei de valabilitate a biletului.

BIROURI ÎN ROMÂNIA  buCure{ti 17 Splaiul Independenței St. Tel: (004) 021.303.44.44, (004) 021.303.44.00 Fax: (004) 021.316.44.44, (004) 021.316.20.36 59 Buzești St. Tel: (004) 021.204.64.64 Fax: (004) 021 204 64 24 Henri Coandă Airport, Calea Bucureștilor nr. 224F, etaj 2 Tel.: (004) 021.204.13.55, (004) 021.204.27.25 Helpline: 9361 (calling from Bucharest) Online Booking: technical.assistance@tarom.ro baCĂu agbacau@tarom.ro 1 Nicolae Bălcescu St. Tel: (004) 0234.511.462; Fax: (004) 0234.206.171 baia Mare agbaiamare@tarom.ro 5 București Blvd. Tel./Fax: (004) 0262.221.624 biStri}a agbistrita@tarom.ro Coroana de Aur Hotel, 4 Petru Rareș Sq. Tel./Fax: (004) 0263.216.465

bOtO{ani agbotosani@tarom.ro 13 Revoluției Sq. Tel./Fax (004) 0231.518.222 bra{OV agbrasov@tarom.ro 22 Mureșenilor St. Ap. 6, Tel/Fax: (004) 0268.406.373, CaranSebe{ agcaransebes@tarom.ro 3-5 Mihai Viteazu St. Tel/Fax: (004) 0255.516.325; CLuJ-naPOCa agcluj@tarom.ro 11 Mihai Viteazu Sq. Tel.: (004) 0264.530.116, (004) 0264.432.669 Fax: (004) 0264.432.524

BOOKING TICKETS

You can book tickets online at www.tarom.ro, through all TAROM agencies or other travel agencies. “OK” in the “Reservation Status” column on the ticket shows the seat is confirmed, “RQ” indicates the seat has not yet been confirmed. Your trip can be stopped at any point on the route if the transit destination is so indicated on the ticket. Your trip needs to take place within the time limit specified on the ticket.

dOMEstiC OFFiCEs ia{i agiasi@tarom.ro 3-5 Arcu St. Tel: (004) 0232.267.768; Fax: (004) 0232.217.027 OraDea agoradea@tarom.ro 2 Regele Ferdinand Sq. Tel./Fax: (004) 0259.431.918; Piatra neaM} agpiatraneamt@tarom.ro 18M Ștefan cel Mare St. Tel./Fax: (004) 0233.214.268; PLOie{ti agploiesti@tarom.ro 141 Republicii Blvd., Bloc 31 C1/C2 Tel:/Fax: (004) 0244.595.620;

COnStan}a agconstanta@tarom.ro 15 Ștefan cel Mare St. Tel.: (004) 0241.662.632; Fax: +.4.0241.614.066

re{i}a agresita@tarom.ro 4, 1 Decembrie 1918 St. Tel./Fax: (004) 0255.215.151;

CraiOVa agcraiova@tarom.ro 2 Calea București, Unirea Shopping Center Tel./Fax: (004) 0251.411.049;

Satu Mare agsatumare@tarom.ro 9, 25 Octombrie Sq. Tel.: (004) 0261.712.033; Fax: (004) 0261.712.795

Sibiu agsibiu@tarom.ro 10 Nicolae Bălcescu St. Tel./Fax: (004) 0269.211.157; SuCeaVa agsuceava@tarom.ro 2 Nicolae Bălcescu St. Tel./Fax: (004) 0230.214.686; tÂrGu Mure{ agtargumures@tarom.ro 6-8 Trandafirilor Sq. Tel.: (004) 0265.236.200; Fax: (004) 0265.250.170 tiMi{Oara agtimisoara@tarom.ro 3-5 Revoluției 1989 Blvd. Tel.: (004) 0256.493.563, (004) 0256.200.003; Fax: (004) 0256.490.150 tuLCea agtulcea@tarom.ro M1 Isaccei St. Tel.: (004) 0240.510.493; Fax: (004) 0240.511.227

November - December 2010 tAROM iNsight

115


FocUS

Parteneri  SkYTEAM Partner Airlines SkyTeam este a doua alianţă aeriană globală din lume ca mărime şi are în componenţă următorii membri cu drepturi depline: Aeroflot, Aeroméxico, Air Europa, Air France, Alitalia, China Southern, Czech Airlines, Delta Air Lines, Kenya Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, Vietnam Airlines şi TAROM.

SkyTeam is the second global airline alliance and includes the following members: Aeroflot, Aeroméxico, Air Europa, Air France, Alitalia, China Southern, Czech Airlines, Delta Air lines, Kenya Airways, KlM Royal Dutch Airlines, Korean Air, vietnam Airlines and TAROM.

chINA AIRLINES SE ALĂTURĂ ALIANţEI  ChiNA AiRliNEs jOiNs SkYTEAM China Airlines a anunţat oficial interesul său de a se alătura alianţei SkyTeam şi se aşteaptă ca acest proces să se încheie până la mijlocul anului 2011. Având sediul central în Taipei, China Airlines este cea mai mare companie aeriană din Taiwan. Leo van Wijk - Preşedintele SkyTeam precum şi Marie-Joseph Malé – Managing Director SkyTeam împreună cu Liu Shaoyong – CEO China Airlines, au participat la ceremonia oficială care a avut loc la Taipei în data de 14 septembrie 2010. Prin accederea China Airlines, reţeaua SkyTeam crește cu noi destinaţii. Dintr-o perspectivă globală, prin adăugarea celui de-al cincisprezecelea membru la alianţă, se va contribui substanţial la conectarea Chinei cu restul lumii. Reţeaua vastă a destinaţiilor companiei aeriene China Airlines cuprinde Asia, Europa, America de Nord şi Oceania.

116 tAROM iNsight

noiembrie - decembrie 2010

China Airlines has officially announced its interest to join SkyTeam, expecting to complete the joining process by mid-2011. Headquartered in Taipei, China Airlines is the largest carrier in Taiwan. SkyTeam’s President leo van Wijk as well as the alliance’s Managing Director, MarieJoseph Malé, together with liu Shaoyong – China Airlines’ CEO – attended the official ceremony held in Taipei on 14 September 2010. China Airlines will enhance the SkyTeam network with new destinations and, from a global perspective, adding the fifteenth member to the alliance will substantially contribute to connect China with the rest of the world. The extensive network of destinations of China Airlines embraces Asia, Europe, North America and Oceania.


FocUS

BUN VENIT ÎNTR-O LUME  A AVANTAJELOR, LUMEA FLYING BLUE Flying Blue este programul de fidelitate care vă diferențiază. Creat de companiile AIR FRANCE și KLM, Flying Blue a fost adoptat și de TAROM, Air Europa, Kenya Airways și Aircalin. Atunci când călătoriți cu cardul dumeavoastră Flying Blue, sunteți reconoscut de către toți partenerii programului, astfel încât vă puteți aștepta întotdeauna la o călătorie reușită. cUM SĂ VĂ ÎNScRIEȚI  Pentru a vă putea bucura de toate beneficiile Flying Blue, accesați www.tarom.ro/flying-blue și completați formularul online pentru a obține numărul dumneavoastră Flying Blue. Veți primi cardul Flying Blue Ivory după ce primele mile vor fi înregistrate în contul dvs. Între timp, puteți utiliza cardul temporar care vă este trimis prin e-mail sau care poate fi descărcat de pe site-ul nostru. STATUTUL FLYING BLUE ELITE  Flying Blue are 3 niveluri Elite: Silver, Gold și Platinum. Nivelurile Flying Blue Elite vă oferă o serie de beneficii, cum ar fi linie telefonică dedicată pentru rezervare, prioritate pe lista de așteptare, check-in la clasa business, prioritate la îmbarcare și acces în saloanele de business din aeroporturi, precum și bonusuri în Mile Elite. cUM SĂ cÂȘTIGAȚI MILE Cu peste 13.000 de zboruri zilnice, 900 de destinații și 90 de parteneri comerciali, Flying Blue face posibilă acumularea de mile în întreaga lume. Puteți câștiga mile cu majoritatea zborurilor SkyTeam și, de asemenea, cu partenerii comerciali Flying Blue. Numărul de mile

acumulate pentru zboruri variază în funcție de distanța zburată și de clasa de rezervare. Cu Flying Blue câștigați două tipuri de mile: Mile Premiu și Mile de Nivel. Milele Premiu pot fi folosite pentru biletepremiu, promovare la clasa business sau alte servicii oferite de partenerii Flying Blue, precum hoteluri sau companii de închiriere mașini. Ca membru Flying Blue, vă puteți menține Milele Premiu, zburând cu SkyTeam cel puțin o dată la 20 de luni. Milele de Nivel determină nivelul dumneavoastră de membru. Vă puteți califica pentru un card Elite Silver, Gold sau Platinum acumulând un anumit număr de Mile de Nivel (sau segmente de zbor) într-o perioadă de un an (1 ianuarie – 31 decembrie). Imediat ce atingeți pragul următor sunteți automat promovați la nivelul Elite corespunzător. Milele de Nivel sunt acumulate pe zborurile eligibile SkyTeam. cUM SĂ UTILIZAȚI MILELE  Cu Flying Blue puteți utiliza milele pe toate zborurile SkyTeam sau pe cele ale companiilor partenere Flying Blue. Puteți alege numai un bilet dus sau puteți zbura utlizând mai multe companii SkyTeam, călătorind cu ușurință în jurul lumii. Pe lângă biletele-premiu, puteți utiliza milele și pentru promovarea la clasa business, cazarea la hotel, închirierea unei mașini sau o gamă variată de alte premii. Pentru mai multe informații despre program, vă rugăm să accesați site-ul TAROM, AIR FRANCE sau KLM.

WElCOME tO A WORld OF PRivilEgE, thE WORld OF FlYiNg BlUE. Flying Blue is the frequent flyer program that sets you apart. Created by AIR FRANCE and KLM, it has also been adopted by TAROM, Air Europa, Kenya Airways and Aircalin. When you travel with your Flying Blue card, you are instantly recognized by all Flying Blue partners, so you can always look forward to a pleasant trip. How to join To start enjoying all the Flying Blue benefits just visit www.tarom.ro/en/flyingblue and complete the online form to immediately obtain your Flying Blue number. You will receive your Ivory membership card when your first miles are credited to your account. In the meantime, you can use the temporary card, which is sent via e-mail or can be downloaded from our website. Flying Blue elite status Flying Blue has 3 Elite levels: Silver, Gold and Platinum. Flying Blue Elite Levels are especially designed to reward you even more: not only will you have a dedicated phone line for your reservations, waiting list priority, business class check in, priority boarding and access to airport lounges, but you will also gain an Elite Mileage Bonus. How to earn miles With more than 13000 daily flights, 900 destinations and 90 commercial partners, Flying Blue makes earning Miles easier worldwide. You can earn Miles on most SkyTeam flights and also with the Flying Blue commercial partners. The number of Miles earned for flights is based on the distance flown and the

booking class. With Flying Blue you can earn 2 types of Miles: Award Miles and Level Miles. Award Miles can be used for award tickets, upgrade awards or services from partners like hotels and car rental companies. As a Flying Blue member, you can maintain your Award Miles for life, simply by flying once every 20 months using a SkyTeam airline. Level Miles determine your membership level. You qualify for Elite Silver, Gold or Platinum membership by accruing the specified amount of Level Miles (or Level flight segments) within one calendar year (1 January to 31 December). As soon as you reach the next threshold, you are automatically upgraded to the corresponding Elite Level. Level Miles are earned on eligible SkyTeam flights. How to spend miles With Flying Blue, you can spend your miles on all SkyTeam airlines or Flying Blue airline partners. You can either choose a one-way ticket or fly using several SkyTeam airlines and easily travel round-the-world. In addition to Award tickets, you can spend miles on upgrade awards, hotel accommodation, car rental and a whole range of non-airline Awards. For more information about the program, please visit TAROM, AIR FRANCE or KLM website.

November - December 2010 tAROM iNsight

117


FocUS

OfERtE /OFFERS

city break

tOAmNĂ /FAll 2010

tarom

www.tarom.ro/tarom-tours/city-break

aMSterDaM - 2 nights (bb)

Hotel Movenpick City Center 5* - de la/from: dbl 280, sgl 389 Hotel Park Plaza Vondelpark 4* - de la/from: dbl 234, sgl 338 Hotel Memphis 4*: - de la/from: 267, sgl 506 Hotel bellevue 4* - de la/from: 241, sgl 304 Hotel nova 3* - de la/from: 236 sgl 304 Hotel City Garden 3* - de la/from: 221, sgl 283

rOMa - 2 nights (bb)

Hotel Capitol 2* - de la/from: dbl 192, sgl 230 Hotel espana 3* - de la/from: dbl 184, sgl 248 Hotel Diana roof Garden 4* - de la/from: dbl 232, sgl 310 Hotel ambra Palace 4* - de la/from: dbl 240, sgl 340 Hotel executive 4* - de la/from: dbl 207, sgl 266

bruXeLLeS - 2 nights (bb)

Hotel bedford 4* - de la/from: dbl 240, sgl 310 Hotel b.W. City Center 3* - de la/from: 227, sgl 292 Hotel Foris Louise 4* - de la/from: 270, sgl 359 Hotel Queen anne 3* - de la/from: 221, sgl 276

iStanbuL - 2 nights (bb)

LOnDra - 2 nights (bb)

LyOn - 2 nights (bb)

Hotel Charlemagne 3* - de la/from: dbl 238, sgl 330 Hotel best Western Crequi 3* - de la/from: dbl 242, sgl 366 Hotel Mercure Chateau Perrache 4* - de la/from: dbl 290, sgl 424 Hotel Le royal 4* - de la/from: dbl 299, sgl 450

Hotel ramada Old City 4* - de la/from: dbl 205, sgl 271 Hotel romance 4* - de la/from: dbl 162, sgl 193 Hotel richmond 4* - de la/from: dbl 208, sgl 287 Hotel Senator 4* - de la/from: dbl 187, sgl 239

Hotel imperial 3* - de la/from: dbl 283, sgl 364 Hotel astor Court 3* - de la/from: dbl 294, sgl 408 Hotel royal eagle 3* - de la/from: dbl 280, sgl 359 Hotel ambassadors 3* - de la/from: dbl 275, sgl 341 Hotel President 3* - de la/from: dbl 264, sgl 348 Hotel Lancaster 4* - de la/from: dbl 394, sgl 596

FranKFurt - 2 nights (bb)

ZüriCH - 2 nights (bb)

MünCHen - 2 nights (bb) Hotel regent 4* - de la/from: dbl 242 sgl 299 Hotel atrium 4* - de la/from: dbl 245 sgl 301 Hotel Marriott 4* - de la/from: dbl 321 sgl 445

Hotel bellerive au Lac 4* - de la/from: dbl 513, sgl 727 Hotel St. Gotthard 4* - de la/from: dbl 435, sgl 635 Hotel b.W. Montana 3* - de la/from: dbl 279, sgl 291 Hotel Seidenhof 3* - de la/from: dbl 256, sgl 334

PariS - 2 nights (bb)

barCeLOna - 2 nights (bb)

Hotel Del Mar 3* - de la/from: dbl 266, sgl 296 Hotel atlantis 3* - de la/from: dbl 239, sgl 307 Hotel Duc De Medinaceli 4* - de la/from: dbl 288, sgl 356 Hotel Gotico 4* - de la/from: dbl 274, sgl 349 Hotel Colonial 4* - de la/from: dbl 288, sgl 356 Hotel Center 4* - de la/from: dbl 289, sgl 390 Hcc St. Moritz 4* - de la/from: dbl 305, sgl 424

Hotel Du theatre 3* - de la/from: dbl 299, sgl 388 Hotel Grand Du Havre 3* - de la/from: dbl 311, sgl 425 Hotel arley tour eiffel 3* - de la/from: dbl 283, sgl 372 Hotel Castiglione 4* - de la/from: dbl 312, sgl 434

Hotel national 4* - de la/from: dbl 206, sgl 257 Hotel ramada City Centre 4* - de la/from: dbl 202, sgl 257 Hotel Center plaza 4* - de la/from: dbl 206, sgl 252

VaLenCia - 2 nights (bb)

H. Hospes Palau de la Mar 5* - de la/from: dbl 330, sgl 392 H. Chill art Jardin botanico 4* - de la/from: dbl 266, sgl 262 H. Husa reina Victoria 4* - de la/from: dbl 261, sgl 346 H. Catalonia excelsior 3* - de la/from: dbl 254, sgl 339

Tarifele sunt minime și depind de sezonalitatea hotelurilor, de eventualele creșteri ale costurilor de operare, precum și de evenimente locale, cum ar fi: târguri, sărbători, simpozioane, conferințe etc. Prices are minimal and depend on the hotels’ season, possible operation costs surges, as well as local events like: fairs, celebrations, seminaries, conferences etc.

tarOM tours vă așteaptă să optați, de asemenea, și pentru alte programe pe care le oferă pe parcursul anului, a cărei paletă este foarte variată, și anume: rezervări la toate categoriile de hoteluri, în România și străinătate, cu sau fără transport aerian; sejur în stațiunile montane din Austria, Bulgaria și România; sejururi exotice la prețuri extrem de competitive; circuite în Europa; pelerinaje în Israel, Egipt, Iordania; agroturism în Maramureș, Bucovina; orice alte variante de program, la cerere. Pentru rezervări şi informaţii, vă rugăm să accesaţi site-ul www.tarom.ro sau să apelaţi la una dintre agenţiile TAROM Tours. Head Office – str. Splaiul Independenţei, nr. 17, tel: 0040-21-3034421/3034438/3034414/3184444 sau la filialele din Bucureşti, str. Buzeşti, nr. 59-61, tel: 0040-21-2046403, din Braşov, str. Mureşenilor, nr. 22, ap. 6, tel: 0040-268-406373, din Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, tel: 0040-234-511462, din Constanţa, str. Ştefan cel Mare, nr. 15, tel: 0040-241-662632, din Iași, str. Arcu, nr. 3-5, tel: 0040-232-267768/217027, din Tîrgu Mureş, str. Piaţa Trandafirilor, nr. 6-8 , tel: 0040-265-236200/250170.

118 tAROM iNsight

noiembrie - decembrie 2010


FocUS

SeJururi De iarnĂ HiS Winter triPS VaCanțĂ MaGiCĂ La / MAgiC hOlidAY At DiSneyLanD reSOrt PariS

Copiii sub 12 ani zboară și se distrează gratis! / Children under 12 are flying and having fun for free!

SaLOniC - 2 nights (bb)

Hotel rotonda 3* - de la/from: dbl 210, sgl 218 Hotel Minerva Premier 4* - de la/from: dbl 204, sgl 267 Hotel Mediterranean Palace 5* - de la/from: dbl 271, sgl 371

(09.10 – 05.04.2010)

Cazare 2 nopți și mic dejun plus intrarea în parc. 2 nights stay, breakfast and access to the park Hotel Santa Fe 2* -de la/from 192 €/pers. Hotel Cheyenne 2* - de la/from 210 €/pers. Hotel Vienna intl. Dream Castle 4* - de la 246 €/pers. Hotel Sequoia Lodge 3* - de la/from 258 €/pers./ Hotel Disneyland 4* - de la/from 528 €/pers Hotel newport bay Club 3* - de la/from 299 €/pers./ Hotel new york 4* - de la/from 322 €/pers Se adaugă taxele de aeroport: cca. 69 Euro

riGa - 2 nights (bb)

SPania, COSta braVa – MareSMe (09.10.2010-26.03.2011)* 7 nights/391 euro pers

Hotel irina 3* - de la/from: dbl 151, sgl 166 Hotel Monika Centrum 4* - de la/from: dbl 181, sgl 242 Hotel ramada City Centre 4* - de la/from: dbl 152, sgl 180 Hotel tallink 4* - de la/from: dbl 169, sgl 223 Hotel royal Square & Suites 5* - de la/from: dbl 243, sgl 339

Tariful pachetului turistic include/the travel package includes: >> 7 nopți cazare în cameră dublă cu pensiune completă la hotel de 4* (apă și vin incluse la mesele principale tip bufet )/ 7 nights accommodation in double room with full board at 4* hotel (water and wine included at buffet meals); >> transport avion cursă directă pe ruta București – Barcelona și retur, cu compania TAROM, taxe de aeroport incluse/ aircraft carrier direct flights on the Bucharest - Barcelona return with TAROM, airport taxes included; >> transfer aeroport-hotel-aeroport/Transfer airport-hotelairport; >> excursie de o zi la Barcelona/one day trip to Barcelona; >> seară flamenco show ( o bautură inclusă )/Flamenco show evening (one drink included) *Exceptând sărbătorile de iarnă

Viena - 2 nights (bb)

Hotel Steigenberger 5* - de la/from: dbl 341, sgl 444 Hotel Graben 4* - de la/from: dbl 295, sgl 352 Hotel regina 4* - de la/from: dbl 295, sgl 352 Hotel astoria 4* - de la/from: dbl 366, sgl 456 Hotel Mozart 3* - de la/from: dbl 240, sgl 288

auStria, SaLZburG

(11.12.2010 – 05.03.2011) 7 nights

H. all you need 3* - de la/from: dbl 463, sgl 591 H. austria trend Mitte 3* - de la/from: dbl 495, sgl 664 H. Der Salburger Hof 4* - de la/from: dbl 527, sgl 685 H. austria trend europa 4* - de la/from: dbl 615, sgl 873 H. bristol 5* - de la/from: dbl 760, sgl 1.131

atena - 3 nights (bb)

Hotel amaryllis inn 2* - de la/from: dbl 157, sgl 187 Hotel Marina 3* - de la/from: dbl 166, sgl 214 Hotel Candia 3* - de la/from: dbl 166, sgl 220 Hotel esperia Palace 4* - de la/from: dbl 247, sgl 352 Hotel St.George Lycabettus 5* - de la/from: dbl 328, sgl 553

aMMan - 3 nights (bb)

Hotel Liwan 3* - de la/from: dbl 343, sgl 384 Hotel al Dana Plaza 4* - de la/from: dbl 362, sgl 433 H. Golden tulip Grand Palace 4* - de la/from: dbl 375, sgl 467 Hotel regency Palace 5* - de la/from: dbl 399, sgl 571 Hotel Landmark 5* - de la/from: dbl 464, sgl 641

bari - 3 nights (bb)

Hotel boston 3* - de la/from: dbl 276, sgl 296 Hotel Victor 4* - de la/from: dbl 229, sgl 291 Hotel riva Del Sole 4* - de la/from: dbl 219, sgl 284

beirut - 3 nights (bb)

Hotel napoli 3* - de la/from: dbl 370, sgl 456 Hotel the Mayflower 3* - de la/from: dbl 389, sgl 471 Hotel Grand Versailles 4* - de la/from: dbl 446, sgl 606 H. Golden tulip Serenada 4* - de la/from: dbl 473, sgl 696 Hotel Le bristol 5* - de la/from: dbl 380, sgl 489

beLGraD - 3 nights (bb)

Hotel excelsior 3* - de la/from: dbl 237, sgl 373 Hotel Zira 4* - de la/from: dbl 259, sgl 397 Hotel Slavija lux 4* - de la/from: dbl 295, sgl 428

buDaPeSta - 3 nights (bb)

Hotel ibis Centrum 3* - de la/from: dbl 192, sgl 278 Hotel novotel Congress 4* - de la/from: dbl 221, sgl 306 Hotel ramada Plaza 5* - de la/from: dbl 226, sgl 347 Hotel Kempinski Corvinus 5* - de la/from: dbl 266, sgl 400

LarnaCa - 3 nights (bb)

Hotel Flamingo beach 3* - de la/from: dbl 231, sgl 237 Hotel Palm beach 4* - de la/from: dbl 289, sgl 360 Hotel Lordos beach 4* - de la/from: dbl 268, sgl 333 Hotel Golden bay beach 5* - de la/from: dbl 287, sgl 371

teL aViV - 3 nights (bb)

Hotel the bell 3* - de la/from: dbl 370, sgl 456 Hotel imperial 3* - de la/from: dbl 389, sgl 471 Hotel Savoy 4* - de la/from: dbl 446, sgl 606 H. Crowne Plaza City Center 4* - de la/from: dbl 473, sgl 696

Dubai - 3 nights (bb)

H. Sun &Sands 3* de la/from: dbl 273USD + 338euro, sgl 431USD + 338euro H. Marco Polo 4* de la/from: dbl 310USD + 338euro, sgl 503USD + 338euro H. Majestic 4* de la/from: dbl 350USD + 338euro, sgl 584USD + 338euro H. Samara 5* de la/from: dbl 418USD + 338euro, sgl 696USD + 338euro H. Grand Millenium Dubai 5* de la/from: dbl 478USD + 338euro, sgl 812USD + 338euro H. Dusit thani Sheraton Jumeirah beach 5* de la/from: dbl 740USD + 338euro, sgl 1.288USD + 338euro

MaDriD - 2 nights (bb)

Hotel b.W. Santo Domingo 4* - de la/from: dbl 253, sgl 330 Hotel Mercure Plaza De espana 4* - de la/from: dbl 274, sgl 378 Hotel Convencion 4* - de la/from: dbl 239, sgl 300 Hotel Florida norte 4* - de la/from: dbl 250, sgl 318 Hotel Claridge 3* - de la/from: dbl 235, sgl 307

Tariful pachet include: 2, 3, 6 sau 7 nopți cazare cu mic dejun (după caz); transport TAROM pe ruta Bucureștidestinație -București. Tariful pachet nu include: taxe aeroport; asigurarea medicală; transferuri.

The price per package includes: 2, 3, 6 or 7 nights accomodation including breackfast (can vary); TAROM transportation on the route Bucharest - destination - Bucharest. The package does not include airport taxes; health insurance; transfers.

tAROm tours awaits you to chose as well other programs we offer all year round from a very diversified range as follows: reservations for all categories of hotels, in Romania and abroad, with or without air transportation; mountain holidays in resorts from Austria, Bulgaria and Romania; exotic vacations for extremely competitive prices; Europe tours, pilgrimages in Israel, Egypt, Jordan, rural tourism in Maramureș and Bucovina; any other custom designed programs on request. For bookings or any kind of information, please access www.tarom.ro or go to one of the TAROM Tours agencies: Head Office in Bucharest – 17 Splaiul Independentei Street, tel: 0213034421/3034438/3034414/3184444 or 59-61 Buzești Agency in Bucharest, tel: 0212046403, 22 Mureșenilor Agency in Brașov, tel: 0268406373, 15 Ștefan cel Mare Agency in Constanța, tel: 0241662632, 3-5 Arcu Agency in Iași, tel: 0232/267768/217027, 6-8 Trandafirilor Square Agency in Târgu Mureș, tel: 0265/236200/250170.

17 Splaiul Independenței, Bucharest, Romania Tel.: +40 21 318 44 44 +40 21 303 44 14/21/37 +40 21 303 44 39 E-Mail: tours@tarom.ro Tarifele sunt valabile la data publicării și pot suferi mici ajustări. Rezervările la hoteluri se vor confirma în funcție de disponibilitatea la data lansării comenzii.

LeGenDĂ / LEGEND

4H Hotel HHHH BB 3H Hotel HHH 2H Hotel HH

Cazare, mic dejun / Bed & Breakfast sgl Single/single dbl dublă/double trp triplă/triple NA nu este disponibil/Not Available

Tariffs are available at print time and may suffer some adjustments. The reservations to the hotels will be confirmed subject to availability at booking order time.

November - December 2010 tAROM iNsight

119


FocUS

ZBOR PLĂcUT!   1

ROTIȚI GLEZNELE Cu picioarele ridicate, roti]i gleznele simultan, mi[când vârful unui picior în sensul acelor de ceasornic, iar pe celălalt, în sens invers (15 secunde). Repeta]i, schimbând sensul mi[cărilor.

FlY COMFORtABlY! 6

ANKlE CIRClES

JOc dE cĂLcÂIE Ținând călcâiele pe podea, întinde]i vârfurile picioarelor în sus; cu vârfurile picioarelor lipite de podea, ridica]i călcâiele. Repeta]i la interval de 30 de secunde.

KNEE TO CHEST

7

Ridica]i piciorul cu genunchiul îndoit, în timp ce contracta]i mu[chiul coapsei. Repeta]i mi[carea [i la celălalt picior, cu o frecven]ă de 20 - 30 de mi[cări pentru fiecare picior.

8

ROTIȚI UMERII Împinge]i înainte umerii, apoi înapoi, apoi în jos, într-o u[oară mi[care circulară.

9

SHOulDER ROll

ÎNdOIȚI BRAȚELE }ine]i bra]ele într-un unghi de 90 de grade (coatele jos, mâinile înainte). Ridica]i mâinile la piept [i reveni]i, alternând ambele bra]e. Face]i acest exerci]iu la intervale de 30 de secunde.

ARM CuRl Hold your arms up, at a 90-degree angle (elbows down, hands up). lift your hands up to your chest and back, alternating arms. Execute this exercise in 30-seconds intervals.

120 tAROM iNsight

noiembrie - decembrie 2010

Ridica]i ambele bra]e deasupra capului. Cu o mână apuca]i încheietura celeilalte mâini [i trage]i u[or într-o parte. }ine]i strâns 15 secunde [i repeta]i în cealaltă parte. Raise both arms over your head. With one hand grasp the wrist of the opposite hand and gently pull to one side. Hold tight for 15 seconds and repeat for the other hand.

dEZMORȚIȚI-VĂ UMERII Duce]i mâna dreaptă către umărul stâng. Pune]i mâna stângă pe cotul mâinii drepte [i presa]i u[or către umăr. }ine]i strâns 15 secunde. Repeta]i încealaltă parte.

SHOulDER STRETCH

Move your shoulders forward, then upward, then backward, then downward, using a gentle circular motion.

5

RIdIcAȚI BRAȚELE

OvERHEAD STRETCH

KNEE lIFTS lift your leg while holding you knee bent and contracting your thigh muscles. Repeat the movement with your other leg. Repeat 20 30 times for each leg.

4

Cu tălpile pe podea, apleca]i-vă u[or înainte, coborând mâinile până vă prinde]i gleznele [i rămâne]i astfel 15 secunde. Reveni]i la pozi]ia ini]ială. With both feet on floor, slowly bend forward lowering your hands until you can hold your ankles and stay there for 15 seconds. Slowly go back up.

With both heels on floor, stretch your toes upward as high as you can; with your toes on the floor, lift your heels. Repeat with continuous motion in 30-second intervals.

ÎNdOIȚI GENUNchII

APLEcARE ÎNAINTE

FORWARD FlEx

FOOT PuMPS

3

Prinde]i genunchiul cu ambele mâini [i ]ine]i-l la piept 15 secunde. Cu mâinile pe genunchi, reveni]i la pozi]ia ini]ială. Alterna]i cu celălalt picior. Repeta]i de 10 ori. Clasp hand around left knee and hold it to your chest for 15 seconds. Keeping hands around your knee, slowly go back to your initial position. Alternate legs. Repeat 10 times.

lift feet off the floor. Draw a circle with the toes, simultaneously moving one foot clockwise and the other foot counter-clockwise (15 seconds). Repeat by making reverse circles.

2

GENUNchII LA PIEPT

Reach right hand over left shoulder. Place left hand behind right elbow and gently press towards your shoulder. Hold tight for 15 seconds. Repeat for the other hand.

10

ROTIȚI GÂTUL Cu umerii relaxa]i, apleca]i urechea către umăr [i apoi roti]i u[or gâtul înainte [i spre cealaltă parte, men]inând fiecare pozi]ie timp de cinci secunde. Repeta]i de cinci ori.

NECK ROll

Shoulders relaxed, lean your ear towards your shoulder and gently roll your neck forward and to the other side, holding each position for five seconds. Repeat five times.


FocUS

AGENȚII EXTERNE   auStria Vienna Ò Schwechat (18 km) TAROM Office 21 Opernring, 1010 Wien (+43 15818800/5818801 +43 1581880016 (A/P: +43 1700732728 tarom@aon.at beLGiuM brussels Ò Brussels Airport Departure Hall, 1930 Zaventem (+32 22186382 +32 22198046 financial@tarom.be buLGaria Sofia Ò Vrazhdebna (10 km) Concorde International 1000 Sofia 44 Vitosha Blvd. (+35 929331055/66/56; +35 929331040 CyPruS Ò nicosia New Marathon Aviation ltd. 2 Naxos St. 1st Floor, 1070 28099, CY 2090 (+35 722375266 +35 722374905 Larnaca Ò Larnaca International (8 km) New Marathon Aviation ltd. Larnaca International Airport Office NBR 20.076.023 Level 2 / Departures (+35 724008737 +35 724008738 taromcy@newmarathon.com eGyPt Cairo Ò International (24 km) Red Sea Tours, 8-A, Kasr El Nil St. (+20 25766655 +20 25766622 (A/P: +202 2653954 FranCe Paris Ò Charles De Gaulle (26 km) TAROM Office 17 Avenue de l’Opera 2ème étage 75001 (+33 147422542/42654366 +33 142654367

(A/P: +33 174372981 agenceparis@tarom.fr GerMany Frankfurt Ò International (12 km) TAROM Office 13 Zeil St., 60313 Frankfurt/Main (+49 69295270 +49 69292947 (A/P: +4969 69025231 frankfurt@tarom.de Munich Ò Munich – Airport 85366, Terminal 1, Modul C, Office C4-359, C4-358 (+49 8997591140/97591142 +49 8997591141 munich@tarom.de GreeCe athens Ò Eleftherios Venizelos (35 km) Airport Office 190 19 Spata, Greece Office 3/H18 2nd floor Main Terminal Building Ticketing Office 2/J20 (+30 2103530405 +30 2103532323 athens@tarom.gr

iNtERNAtiONAl BOOKiNg OFFiCEs +97 235162048 +97 235162382 help@taromtlv.co.il itaLy rome Ò Fiumicino (36 km) TAROM Office Via Torino 150, 02nd floor, int 8, 00184 (+39 0685305045 +39 0685305114 (A/P:+39 0665954033 A/P:+39 0665010876 direzionegeneraleit@tarom.it JOrDan amman Ò Queen Alia (35 km) Petra Travel and Tourism Shmeisani Abdulhamid Sharaf St. (+96 265620760/ 5620754/5694765 +96 265686684 KinGDOM OF SauDi arabia

HunGary budapest Ò Ferihegy 2B (16 km) TAROM Office Bajcsy Zsilinszky UT 12, 1051 (+36 12350809/ 2350811 +36 13172307 tarom.hu@t-online.hu

riyadh Ò King Khaled (35 km) United Travel Agency Sitten Str., Malaz P.O. BOX 6265 - Riyadh 11442 (+96 614787272 +96 614793811 (A/P: +9661 2221080 KuWait Kuwait Ò International (22 km) Al-Athla Travel Al Homaizi Bldg., Al. Soor St., Al. Salheih (+96 52441041/2441042/ 2426847/2426846 +96 52428671 LatVia riga Ò Riga International Airport Tiket Desk Departure hall (2nd level) Terminal C LebanOn beirut Ò International (8 km) Al Sawan Co. S.A.R.L Al Sawan Building St., No. 62, Ain El Tineh, Raouche, P.O. BOX 118207 (+96 11797430 Sales Office: 807444/888 +96 11797431

iSraeL tel aviv Ò Ben Gurion (19 km) TAROM Office 1, Ben Yehuda St., Migdalor Building 2nd floor, 63801 Tel Aviv 63458 (+97 235162217/5162292

Kishinev Ò Kishinev (14 km) TAROM Office 3 Ștefan cel Mare Blvd. (+37 322541254 +37 322272618 tarom@mtc.md rOMania bucharest Ò Otopeni (16,5 km)

Qatar Doha Ò Trans Orient Travel & Tourism Centre Rajan St. PO Box 363 (+97 44458458/4432496 +97 44321099/4432698

rePubLiC OF MOLDaVia

TAROM Head Office Calea Bucureștilor nr. 224F, 2nd floor Henri Coandă Intl. Airport (+40 212041355/204 2725 +40 212014761 TAROM Office at Henri Coandă Intl. Airport (+40 212041355 / 2042725 TAROM Sales Offices: 17 Splaiul Independenței, (+40 213034444/3034400 +40 213164444/3162036 E-mail: rezervari@tarom.ro, technical.assistance@ tarom.ro / 59 Buzești St. (+40 212046464/3169044 +40 213169045 +40 212046424/2046427 reservationvictoria@ tarom.ro agvictoria@tarom.ro SPain Madrid Ò Barajas (13 km) TAROM Office-Avenida de Hispanidad, S/N Aeroporto Barajas, Terminal 4, PL 2 Salidas 28042 Madrid (+34 915641883 +34 915641901 Mail: madrid@tarom.es barcelona ÒTAROM Office Airport Terminal T1, P30 North, Departures 08820 (+34 932.596.157 +34 932.596.158 +34 934.791.764 Mail: barcelona@tarom.es Syria Damascus Ò International (29 km) Alsham Travel and Tourism 52 Fardoss Street P.O. BOX 248 (+96 3112223630/ 2223332 +96 3112222920/ 2247003 SWitZerLanD Zurich Ò Zurich (12 km)

TAROM Office 8060 Flughafen Zurich, Terminal 1, Room 2-271, P.O. BOX 2512 (+41 442529040 +41 448132414 +41 442529080 taromzurich@bluewin.ch Swissport: Ticketing Center-Flughafen Zurich Terminal 2 (+410900300315 +41438125142 +418129886 zrh.tickets@swissport.com turKey istanbul Ò Ataturk (24 km) TAROM Office Ataturk International Airport Room IDL 9403 (+90 2124653777 +90 2124653778 tarom@superonline.com uniteD arab eMirateS

Dubai Ò International (5 km) Al Majid Travel Agency & Tourism, Al Maktoum St., PO-BOX 1020, Deira (+97 142211176/2211849/ 2222007 +97 142276748 uniteD KinGDOM

London Ò Heathrow (24 km) TAROM Office, Town Office, 27 New Cavendish St., W1G 9TX (+44 2072243693 +44 2074872913 lonoffice@taromuk.co.uk Airport Office Room 4009, 2nd floor NE Extention Heathrow Terminal 4, TW6 3FB, (+44 2087455542 +44 2088974071 lhroffice@taromuk.co.uk uSa new Jersey Ò 300 Lanidex Plaza, 3rd floor Parsippany, NJ 07054 (+1 9738843254 Toll Free (within USA): +1 877FLYTAROM (359 8276) +1 9734288060 tarom@ rep-northamerica.com

November - December 2010 tAROM iNsight

121


FocUS

sAlEs AgENts

AGENȚI dE VÂNZĂRI cARGO   

ROMANIAN CARGO SALES AGENTS

AGENȚI dE VÂNZĂRI cARGO ÎN ROMÂNIA >> aGiLity LOGiStiCS SrL 11 Ion Campineanu St., 4th floor, room 421, Bucharest (+40 312261018 +40 213501071

>> CarGO Partner Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport; 3, Sulfinei St. (+40 212066780 +40 212066785

>> DeLaMODe rOMania SrL 111-115 Timișoara Blvd., sect. 6, Bucharest (+40 21077411, 4077412, 4077413, 4077400 +40 214077457 Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, 11C, Aurel Vlaicu St. (+40 21 305 98 27/28/29/30/31 +40 213059867/ 64

>> DHL LOGiStiC SrL Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, 9 Aurel Vlaicu St., Frans Maas Bldg., 2nd Cargo Terminal, Room 25 (+40 213007542/43 +40 213007540/41

>> eaSi LOGiStiC SrL Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport; 9 Aurel Vlaicu St., Frans Maas Bldg., 2nd Cargo Terminal, Room 16 (+40 314059202 +40 213519031

>> GO tranS internatiOnaL SerViCeS 2005 SrL Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, 224 E, Calea Bucureștilor, Building ATR (+40 312282800/02 +40 312282801

>> KueHne+naGeL SrL Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, 224 E, Calea Bucureștilor, BICC Building 2nd floor, Room 2-3 (+40 212014640 +40 212014858

>> internatiOnaL rOMeXPreSS SerViCe LtD License of Federal Express Corporation, 155,

C. Victoriei, Bl. D1 tronson 5, 2nd floor, Bucharest (+40 213117376/77 +40 213117378 Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, 13 Fermei St. (+40 212014822/25 +40 212014827/28

>> Șerban internatiOnaL tranSPOrtS

>> MaSter MinD SrL

>> SDV SCaC rOMania SrL

Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport; 3, Aurel Vlaicu st. Master Mind Building (+40 212014606 +40 212014601

>> PeGaSuS SuPPLy CHain SOLutiOnS SrL Otopeni, Henri Coandă Intl.Airport; 3, 224J Calea Bucurestilor, Terminal BICC, 2nd floor, room 8 (+40 212014658 +40 212014657

>> SCHenKer rOMtranS S.a. 196 C Calea Rahovei, Sector 5 Bucharest Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, BICC building, 2nd floor, room 9 (+40 212014662 +40 212014663

9 Batiștei St., ap. 7, sect.2, Bucharest (+40 213187735 +40 213187741

2-4 Gara Herăstrău St., sect. 1, Bucharest (+40 212321032/ 2321052 +40 212321011 Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, 224E, Calea Bucureștilor, Frans Maas Bldg., 1st Cargo Terminal (+40 212014759 +40 212014784

>> teen tranS rO SrL 2 Gheorghe Șincai St., bl. 4, ap. 92, Bucharest (+40 213302000 +402 1 330 34 95 Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, 3 A, Fermei A st. (+40 213503720/21 +40 213503723

>> tnt rOMania SrL 1st A, București-Ploiești

BRAINWAY AIRLINE SERVICES GmbH International Cargocenter Objekt 263, Gate 3, A-1 300 Flughafen Wien (+43 1700733362/3 +43 1700733361

beLGiuM AIR SUPPORT BELGIUM Hector Henneaulaan 144 Box 5, 1930 Zaventem (+32 27528680 +32 27528686

DenMarK SCANPARTNERS INTERNATIONAL APS Fuglebzekvej 14, DK-2770 Kastrup, Copenhagen (+45 32527676 +45 32511412

FranCe GLOBE AIR CARGO SYSTEM BP 10524, 95709 Roissy

122 tAROM iNsight

CDG Cedex (+33 148628842 +33 148625335

GerMany GLOBE AIR CARGO GmbH Waldecker Strasse 9 D-64546 Moerfelden-Walldorf (+49 6105406640 +49 61059930499 P.C. AIRLINE SERVICES GmbH Flughafen Schonefeld, D-12521 Berlin (+49 6105406640 +49 61059930499

Great bitain Air Logistics Ltd 2nd Floor,Building 558 Shoreham Road West Heathrow Airport, Hounslow Middlesex, TW6 3RN (+44(0)2087598686 ++44(0)2089909005

GreeCe GOLEMIS AIR SERVICES CO SA

noiembrie - decembrie 2010

15 Panepistimiou 10564, Athens (+30 2103543848 +30 2103543739

HunGary AIR LOGISTICS Kft. 2220 Vecses, Ulloi ut 809/A (+36 29550570 +36 29550580

ireLanD NORZEL LTD. T/A AIRLINE CARGO SERVICES C/O Need More Space House Suite 306, Old Airport Road, Santry, Dublin 9 (+353 18468968 (for DUB office)/061478014 (for SNN office) +353 18468969 (for DUB office)/061478012 (for SNN office)

iSraeL LIKA BERKOWITZ INTERNATIONAL TRANSPORT LTD. P.O. BOX 3216 Rishon Le Zion, 75131 (+97 239502593

>> uPS SCS rOMania SrL 42 Simion Bărnuțiu St, et. 4, ap. 404, Timișoara (+40 256287270 +40 256287240 Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, 3 Sulfinei St. (+40 213509203 +40 213509205

>> uniMaSterS LOGiStiCS SrL Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, Gatt building, Room 11, Ilfov (+40 212042800 +40 212042800

>> uti LOGiStiCS rOMania Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport; 11 C Aurel Vlaicu st. (+40 213155555 +40 213145549

>> VrK eXPeDitiOn Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport; 224, Calea Bucureștilor, BICC Building floor #1, Room 11-13 (+40 212014620 +40 212014619 Traian Vuia Airport Timișoara, 2 Aeroportului st. (+40 256386070 +40 256386066

>> WOrLD MeDia tranS 16 Vasile Pârvan St, Timișoara 1900 (+40 256497616/256202380 +40 256202380

>> WOrLD COurier rOMania SrL Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, L2, Fermei St. (+40 213504445 +40 213504447

INTERNATIONAL CARGO SALES AGENTS

AGENȚI dE VÂNZĂRI cARGO dIN STRĂINĂTATE  auStria

Road, sect. 1, Bucharest Bldg. Business Park (BBP) (+40 213034502 +40 213034580 Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport; 49, Aurel Vlaicu St. (+40 214074128 +40 214074124 Timișoara; 1, Aeroportului St. (+40 723373113

+97 239502594

itaLy CISMAT COMPAGNIA ITALIANA SERVIZI MARITIMI AEREI TERRESTRI SRLMalpensa Cargo City-Gate A, 3rd floor 21010 Somma Lombardo (VA) (+39 0258581243 +39 0258581348 New Cargo City - Bldg. 333/A, 1st. floor 00050 Fiumicino Airport (+39 0665010907 +39 066529019

LatVia KALES AIRLINE SERVICES Riga district, Marupe rural municipality Airport, 12 Ziemelu street, Latvia (+371 670091141 +371 67009142

netHerLanDS AIR SUPPORT HOLLAND BV Folkstoneweg 40, 1118 LM Luchthaven, Schiphol Airport,

P.O. Box 75569, (+31 203164210 +31 203164243 rePubLiC OF MOLDaVia

BALMUS TRADE SRL Str. Chi[inăului 14, ap. 28 (+37 322524102 +37 322529341

SPain CRS AIRLINE REPRESENTATIVES SL Calle Violant D’Hongria 82-88 H.O. Barcelona (+34 934904145 +34 934903924 Centro de Carga Area, Edificio Servicios Generales, Off. 509, Madrid (+34 913937402 +34 913937403 Centro Logistico Aeroportuario, Office 8 46940 Manises, Valencia (+34 961523943 +34 961598770

SWitZerLanD AIRNAUTIC AG Freight Building,

West 1-360, P.O. BOX 53, CH-8058 Zurich - Airport (+41 438163890 +41 438163845

taiWan GLOBAL AVIATION SERVICE INC. A3/8F, 126, Nan-King East Road, Sec. 4, Taipei (+88 6225703513 +88 6225770928

turKey CARGOJET KARGO HIZEMTLERI LTD.STI Kartaltepe Mahallesi Sukru Kanalti Sok Sema A.P No. 40/4 Istanbul (+90 2125703631 +90 2126602955

uSa SUNSHINE SERVICE INTL. INC. 147-35 183 Street Jamaica NY 11413 (+01 7186561515 +01 7182441324


Insight TAROM In-Flight Magazine November-December 2010  

Insight TAROM In-Flight Magazine November-December 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you