Page 1

iulie-august

TAROM SKYTEAM is now a member of . esTe aCUm membrU .

Exemplarul dumneavoastră / Your complimentary copy


July - August 2010

Acum ai la dispoziție peste 850 de destinații în jurul lumii, cu tArom și Skyteam BEIRUT

NEW YORK

p.58 DUBAI

p.54 CLUJ

p.06

p.78

now you can reach over 850 destinations around the world with tarom and skyteam ATHENS

DAMASCUS

p.71

p.63

PE COPERTĂ: Președintele Board-ului Director SkyTeam, Leo vaN Wijk, Directorul general al TAROM, RuxaNdRa BRutaRu și Vicepreşedintele Alianţe şi Relaţii Internaţionale AIR FRANCE – KLM, domiNique PatRy FRONT COVER: SkyTeam Board’s President, Leo vaN Wijk, TAROM General Manager, RuxaNdRa BRutaRu and AIR FRANCE – KLM Vicepresident of Alliance and International Relations, domiNique PatRy


iulie - august 2010

Sumar / Content 81

Redactor Șef/Editor in chief: Laura Lică Creative Director: Eduard Ciceu Vă rugăm să ne trimiteți comentariile și sugestiile dumneavoastră la/ Please send your comments and sugestions at: laura.lica@corporatemedia.ro

THE COUNTRY HOTEL o poveste de dragoste între o casă cu sprâncene și o profesoară

General Manager Adrian Rus adrian.rus@medienholding.ro

love story between a house with eyebrows and a teacher

Advertising Sales Manager Robert Vasilescu robert.vasilescu@corporatemedia.ro Cell: 0040-723 183 595 T.: 0040-21 202 82 35

44

MARIUS MANOLE, TâNĂRA STEA A TEATRuLuI ROMâNESC

Revistă ReaLizată de CmP (Corporate Media Publishing)

O divizie Grupul de Presă Român (GPR) This magazine is a product of CMP (Corporate Media Publishing)

A part of Grupul de Presă Român (GPR)

rising star of romanian theater

CALENDAR iuLiE-August

july- August cAlendAr >> 20

24 ceramica de horeZu măiestrie populară în lut

90 ELITA DE MÂINE A ROMÂNIEI BREEDING THE FUTURE ROMANIAN ELITE 4 tarom insight

iulie - august 2010

horeZu pottery, folk artistry in clay

T.: 0040-21 202 81 82 Address: 3 Nerva Traian St., M101 Building, 8th floor, Bucharest, Romania Foto: Adi Stoicoviciu, Paul Antoniu, Mihai Cratofil, Shutterstock, AFP Relaxnews Coperta: Adi Stoicoviciu Tipărit la prin reprezentantul pentru România, www.4colours.ro

taRom

Editorial Manager: Sonia Borțoi / sonia.bortoi@tarom.ro Address: 224F Calea Bucureștilor St., 2nd floor Otopeni, Romania Tel: 0040-21 201 47 33 Fax: 0040-21 351 53 68 www.tarom.ro


TRENDS I TeCh 8A virtual travel

pLIMBăRI VIRTUALE ÎN

cELE MAI FRUMOAsE  ORAșE ALE LUMII

D O

acă ești gata să faci un tur virtual în cele mai frumoase locuri din lume, introdu în browser adresa GigaPan.com și vei fi la distanță de un click de cele mai populare destinații de călătorie. Cea mai spectaculoasă este fotografia de 45 gigapixeli a Dubaiului, cea mai mare poză din lume, care a depășit recordul stabilit cândva de panorama digitală a orașului iubirii, Paris.

ViRtuAL jouRNEys

in the world’s most beautiful cities

If you are ready to take a virtual tour of some of the world's most beautiful locations, point your browser at GigaPan.com and you’ll be a click away from some of the most popular travel destinations. The most spectacular is the 45 gigapixel photo of Dubai, which has become the world's largest photo, stealing the record from a digital panorama of the French city of love, Paris.

6 tarom insight

iulie - august 2010


neWsAgendA 8 Lumea acum

TRenduRile

turistice ale anului

Peste 1.100 de lideri ai industriei turistice s-au reunit în mai la Beijing pentru una dintre cele mai importante întâlniri pe teme turistice pentru a stabili tendinţele globale care definesc petrecerea timpului liber. Cel mai important trend a fost definit de CEO-ul Carlson, Hubert Joly, care a spus: „Luxul exagerat dispare. Se pune accentul pe autenticitate și pe valoare."Alegerea Beijingului drept gazdă a summit-ului nu este o întâmplare. „În următorii 10 ani, China va fi cea mai mare resursă pentru turismul internaţional şi destinaţia numărul unu de călătorie", a spus CEO-ul Marriott, Bill Marriott.

this year’s toUrist trends

Over 1,100 leaders of the travel world came together in Beijing to set the global leisure trends in one of the year's most important tourism gatherings. The most important was defined by Carlson CEO Hubert Joly who said: “Lavish is out. Authenticity and focus on value is in." The selection of Beijing to host the summit is no coincidence. "Within the next 10 years, China is expected to be the world's single largest source of international tourism and number-one travel destination," said Marriott CEO Bill Marriott.

seRbiA PeRmiTe TRAnziTul ceTățeniloR ue făRă PAșAPoRT

PARisul

În această vară, Serbia va permite cetăţenilor Uniunii Europene fără paşaport, dar în posesia unei cărţi de identitate valabile, să tranziteze teritoriul său. Serbia este unul dintre punctele principale de tranzit pentru turiștii din Europa de Vest care călătoresc cu maşina sau cu autobuzul spre Grecia şi Turcia. De asemenea, Turcia permite cetățenilor din câteva țări UE să intre pe teritoriul său numai pe baza cărții de identitate.

serbia allows eU citizens to transit withoUt a PassPort This summer, Serbia will allow European Union citizens without a passport, but in possession of a valid identity card, to travel through its territory. Serbia is a main transit point for tourists from Western Europe who travel by car or bus to Greece and Turkey. Turkey also allows citizens of a number of EU countries to enter with only an ID card.

pentru și mai mulți bicicliști Capitala Franței vrea să își dubleze reţeaua de rute pentru biciclete – „Velib” şi să deschidă noi trasee spre suburbii. Consiliul oraşului Paris va vota în curând pentru creşterea până în 2014 a numărului de piste pentru biciclete, de la nivelul actual de 440 km la 700 de km. Conform planului, bicicliştii vor fi autorizați să circule în ambele sensuri ale unei străzi cu sens unic, dacă se limitează la 30 km pe oră.

Paris wants to double its network of bicycle paths – “Velib” and open up routes to the suburbs. Paris city council will soon vote on increasing the number of bicycle paths, from the current 440 kilometres to 700 kilometres, by 2014. Under the plan, cyclists will be allowed to whizz both ways down oneway streets that have a speed limit of 30 kilometres per hour.

Paris for even more cyclists


neWsAgendA 8 The world now

AuTobuzele Roșii Ale londRei devin veRzi Designul futurist propus de primarul Londrei, Boris Johnson, pentru autobuzele orașului va folosi tehnologia hibridă economisind astfel cu 40% mai mult combustibil decât obișnuitele double deckers cu motoare diesel. În plus, autobuzele vor dispune de o platformă deschisă pe care pasagerii pot păși afară și de un plafon de sticlă care va asigura lumină naturală pe tot parcursul zilei.

London’s red buses become green

The futuristic new design unveiled by London’s Mayor, Boris Johnson, for the city buses uses hybrid technology and is 40 percent more fuel efficient than the conventional diesel double deckers. Plus, the buses dispose of an open platform through which the passengers can step out and a glass ceiling that will allow natural light enter all throughout the day.

obseRvAReA bAleneloR Aduce miliARde de euRo Un nou studiu demonstrează că profitul provenit din observarea balenelor a depășit 1,7 de miliarde de euro în 2009 și poate crește cu 10 procente anual în următorii ani. În 2009, 13 milioane de eco-turiști au plătit pentru a vedea animalele în mediul lor natural, creând locuri de muncă pentru 13.000 de persoane. „Putem beneficia de pe urma balenelor fără să le ucidem”, a spus Rashid Sumaila, co-autor al lucrării și cercetător la Universitatea Britanică Columbia.

whalewatching worth billions of eUros A new study demonstrated that the revenue that came from whalewatching topped 1.7 billion euros in 2009 and could grow by 10 percent annually over the next few years. Thus, 13 million eco-tourists in 2009 paid to see the animals in their natural element, employing 13,000 people. "We can benefit from our whales without killing them," said co-author Rashid Sumaila, a researcher at the University of British Columbia.

Kiturile hoteliere pentru îngrijire personală, câmpul de luptă eco Sticluțele cu produse de îngrijire personală devin rapid cel mai nou câmp de luptă pentru ecologie. Lanţul hotelier spaniol NH Hotels a dezvoltat un nou set de sticle pentru îngrijire, despre care spune că se biodegradează mai repede decât produsele comparabile. Noua linie, numită „Agua de la Tierra", foloseşte un aditiv numit poliolefină, care catalizează dizolvarea flacoanelor de plastic, reducând timpul de biodegradare la între doi și șapte ani, față de 100 până la o mie de ani.

hotel toiletries, the new green battlegroUnd

Hotel amenity kits are quickly becoming the latest battleground for green credentials. Spanish hotel chain NH Hotels rolled out a new set of environmentallyfriendly amenity bottles, which the firm says biodegrade faster than comparable products. The new line, called "Agua de la Tierra", uses an additive called polyolefin which catalyzes the break-down of plastic in the bottle, reducing it to between two to seven years rather than 100 to a thousand. July - August 2010 TAROM INSIGHT

9


neWsAgendA 8 Lumea acum

beiRuTul se pregătește pentru o explozie gastronomică Un proiect extins de dezvoltare va îmbogăți centrul Beirutului cu 400 de hoteluri de lux, magazine și parcuri. Bucătari de renume mondial vor transforma orașul libanez în capitala gastronomică a Orientului. Printre ei, elita posesoare de stele Michelin a Franței: Joël Robuchon, Yannick Alléno, Antoine Westermann (considerat un maestru epicurian al lumii), brutarul parizian Eric Kayser şi, posibil, Jean-Georges Vongerichten.

beirUt Poised for a gastronomical exPlosion A large development project is basically re-envisioning downtown Beirut with 400 new luxury hotels, shops and parks. World-renowned chefs will make Beirut the food capital of the Orient. Among them, the Michelin-starred French elite: Joël Robuchon, Yannick Alléno, Antoine Westermann (considered an Epicurean Master of the World), Parisian baker Eric Kayser and possibly Jean-Georges Vongerichten.

locuiți în cele mai sănătoase locuri din lume? Potrivit International Living, oamenii au cel mai sănătos stil de viață în Noua Zeelandă, Panama, Peninsula Nicoya în Costa Rica, Sardinia și Vilcabamba din Ecuador. Locurile au fost selectate pe baza analizei dietei, poluării, nivelului de stres şi a longevității locuitorilor. Toate cele cinci areale oferă cea mai ridicată calitate a vieții prin aerul lipsit de poluare, produse ecologice proaspete și ieftine, dietă locavore (se consumă doar legume proaspete, produse local), nivel scăzut al stresului și medicamente naturiste.

Aeroportul din singapore devine mai „verde” Un nou lounge „verde“ dedicat călătorilor cărora le pasă de mediul înconjurător s-a deschis în aeroportul Changi din Singapore. „Green Market” funcționează după conceptul „Fii verde, fii natural“. Astfel, filtrarea aerului este asigurată de sistemul Oxyvital, un sistem de filtrare eco-friendly, care curăţă aerul la nivel molecular.

do yoU live in the world’s healthiest Place? According to the June edition of the magazine International Living, the healthiest lifestyle can be found in New Zealand, Panama, Nicoya Peninsula in Costa Rica, Sardinia and Vilcabamba in Ecuador. The places were selected based on an analysis of diet, pollution, stress levels and longevity research. All five spots deliver the healthiest quality of living with pollution-free air, inexpensive organic fresh produce, locavore diet (fresh vegetables, locally produced), low-to-nostress living, natural medicines. 10 TAROM INSIGHT

iulie - august 2010

Singapore

airport goeS

green

A new "green" premium lounge opened at Singapore's Changi airport for travelers who care about the environment. The Green Market works on the concept of "Go Green, Go Natural." Thus, air filtration is provided by the eco-friendly Oxyvital system, a purification system that cleans the air at a molecular level .


bilbao, câștigătorul premiului pentru excelență uRbAnă Noul muzeu Guggenheim The new Guggenheim museum

Autoritățile orașului spaniol Bilbao au câștigat premiul de excelență urbană oferit de Singapore. Primăria din Bilbao, care a devansat alți 77 de nominalizați, a fost elogiată pentru transformarea celui mai mare oraș al Țării Bascilor dintr-un oraș industrial învechit și ruinat într-o metropolă vibrantă. Bilbao a fost lăudat pentru noul său aeroport, sistemul de metrou îmbunătățit și galeriile de artă, printre care propriul său muzeu Guggenheim. Premiile Lee Kuan Yew World City Prize ale orașului Singapore constau în 168.000 de euro, o medalie de aur și un certificat.

bilbao wins Urban excellence award Authorities in the Spanish city of Bilbao were awarded the excellence prize by Singapore. Bilbao City Hall, which beat 77 other nominees, was praised for transforming the largest city in Spain's Basque Country from an "obsolete and dilapidated" industrial town into a vibrant metropolis. The jury praised Bilbao's enhanced metro system, new airport and galleries such as a striking branch of the Guggenheim museum. The Lee Kuan Yew World City Prizes of Singapore comprise 168.000 euros, a gold medal and a certificate. July - August 2010 TAROM INSIGHT

11


neWsAgendA 8 Lumea acum

„hoTelul culoRiloR“

s-A deschis lA bRuxelles

Pantone, autoritatea internațională în ceea ce privește culorile, a deschis un hotel „colorific“ la Bruxelles. Oferind o paletă diferită de culori la fiecare dintre cele șapte etaje, Hotelul Pantone este destinat turiștilor pentru care stilul contează. Cele 59 de camere pentru oaspeți sunt descrise de Pantone ca fiind opere de artă, cu pereți albi, lenjerii de pat care servesc drept pânză pentru culori vii și lucrări ale fotografului belgian Victor Levy.

"Hotel of colors" opens in Brussels

Pantone, the international authority regarding colours, has opened a "colorific" hotel in Brussels. Offering a different color palette on each of its seven floors, the Pantone Hotel is a boutique property aimed at style-conscious tourists. The 59 guest rooms are described as "works of art" by Pantone, using white walls, bedding as the canvas for vibrant colours and works by Belgian photographer Victor Levy.

„sTele“ zumzăiToARe Pe AcoPeRișul oPeRei din vienA Faimoasa operă din Viena prezintă o nouă atracție în această vară: un stup de albine a fost așezat pe acoperișul său pentru a sărbători anul biodiversității. Peste 60.000 de albine s-au instalat deasupra venerabilei clădiri și deja au început să facă miere. Ca și în cazul unor adevărate dive ale operei, fiecare mișcare a albinelor va fi înregistrată de camere și transmisă pe internet la www.bienenfreunde.at/livecam.

vienna opera buzzing with rooftop stars Vienna's famed Opera House is buzzing with a star new attraction this season: a beehive on its roof to celebrate the international year of biodiversity. Some 60,000 bees have taken up residence high above the venerable opera house and have already started churning out honey. As true opera divas, the bees' every move will be caught on camera and broadcasted via webcam link on www.bienenfreunde.at/livecam.

Acum e mAi ușoR să găseșTi un hoTel „cool” StayHIP este o nouă aplicație pentru telefonul mobil care permite turiștilor să găsească cele mai cool boutique hoteluri. După ce se loghează, utilizatorii pot specifica locul unde călătoresc, data voiajului și numărul de persoane care se vor caza. În plus, ei pot alege stilul favorit dintre artistic, eclectic, industrial, romantic, sofisticat sau urban. După ce își aleg hotelul, turiștii își pot rezerva camera tot prin această aplicație.

now it’s easier to find that "cool" hotel StayHIP is a new mobile phone application that allows travelers to find the "coolest" boutique hotels. On logging in, users can specify the place they are traveling to, the journey’s date and the number of persons who will be accommodated. Plus, they can choose their favourite styles from options such as artsy, eclectic, industrial, romantic, sophisticated or urban. Upon deciding the hotel that will host them, tourists can also book the rooms through this application.


neWsAgendA 8 The world now uTilizAToRii de Pc își PoT TesTA nivelul de sTRes Tehnologia BioDynamic Signature (BDS) ajută utilizatorii de computer să-și verifice nivelul de stres şi starea de spirit. Utilizatorul apucă între degete doi senzori de forma unui mouse, care măsoară cu precizie activitatea inimii. Software-ul combină apoi măsurătorile cu detalii personale preînregistrate, cum ar fi vârsta şi sexul, pentru a calcula indicatorii de stres şi starea de spirit. Senzorii pot fi, de asemenea, conectați și la alte dispozitive, cum ar fi telefoanele mobile sau padurile.

Pc users can now test their stress levels

The BioDynamic Signature (BDS) helps computer users check their stress and mood levels. The user grasps two sensors shaped like computer mouses to measure the electric activity of the heart in minute detail. The software then combines the measurements with prerecorded personal details such as age and sex to calculate various indicators for stress and mood. The sensors can also be linked to other devices such as mobile phones and pads.


neWsAgendA

eUroPe leads Usa on mobile mUsic consUmPtion

euRoPA înTRece suA lA consumul de muzică Pe mobil

The US is significantly lagging behind Western Europe when it comes to music on the move. Recent data suggests that 23.8% of mobile phone users in the five leading European mobile markets (UK, France, Germany, Italy and Spain) had downloaded music to their handsets in the first quarter of 2010. By contrast, only 13.2% of the mobile population used mobile phone handsets to listen to music in the United States.

SUA au rămas cu mult în urma Europei de Vest când vine vorba de muzică ascultată în mişcare. Cele mai recente date sugerează că 23,8% dintre utilizatorii de celulare ai celor cinci țări lidere în telefonie mobilă (Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia şi Spania) au descărcat muzică în primul trimestru al lui 2010, în timp ce doar 13,2% folosesc telefonul mobil pentru a asculta muzică în Statele Unite.

nokiA lAnseAză încăRcăToRul AlimenTAT lA bicicleTă Producătorul mondial de telefoane mobile Nokia a anunțat detaliile cu privire la un încărcător de baterie care se alimentează la bicicletă. Încărcătorul, care se potrivește cu orice telefon Nokia cu o priză de 2 mm, folosește un dinam pentru a genera energie electrică din mişcarea roţilor. Încărcarea începe la o viteză de şase km pe oră. O călătorie de 10 minute la 10 km pe oră produce aproximativ 28 de minute de convorbire sau 37 de ore de stand-by. Cu cât mai repede vă deplasaţi, cu atât generați mai multă energie.

sisTem sTAndARd de ReîncăRcARe A mAșiniloR elecTRice Țările UE au convenit asupra unui sistem standardizat de reîncărcare a mașinilor electrice care va fi funcțional în Europa începând de anul viitor. Miniştrii industriei din Uniune au stabilit o soluţie comună pentru interoperabilitatea între vehicule electrice şi infrastructura de reîncărcare. Armonizarea sistemului trebuie să asigure consumatorii că vehiculele electrice pot fi reîncărcate acasă sau la punctele publice fără dificultate pe întregul teritoriu UE.

EU nations agreed on the need to develop a standardised system for recharging electric cars throughout Europe by next year. The Union's industry ministers settled a common solution for the interoperability between electric vehicles and the charging infrastructure. Harmonisation across Europe is of key importance in order to ensure that electric vehicles can be recharged without difficulty domestically or at public station points within the territory of the EU.

Unified SyStem for recHarging electric carS

14 TAROM INSIGHT

iulie - august 2010

nokia laUnches bicycle-Powered charger The world's mobile phone maker Nokia released details of a battery charger powered by the energy generated from riding a bicycle. The charger, which can be fitted into any Nokia phone with a 2 mm charger jack, uses a dynamo to generate electricity from the movement of the wheels. Charging begins around six km per hour speed. A 10 minute journey at 10 km/h produces around 28 minutes of talk time or 37 hours of standby time. The faster you ride, the more battery life you generate.


PReț RecoRd PenTRu o sTiclă de vin

heRmiTAge lA chAPelle Un nou record internațional a fost atins la o licitație de la Geneva a casei Christie’s, când un cumpărător anonim a obținut o sticlă de vin Hermitage La Chapelle din 1961 contra sumei de 77.469 de euro. Estimările organizatorilor se ridicaseră doar la 42.686 de euro. Reprezentantul casei Christie’s din Elveția, Francois Curiel, a declarat că marii cumpărători au revenit în forță după ce sumele totale încasate la vânzarea de bijuterii de lux, ceasuri și vinuri au crescut cu mai mult de două treimi față de cele ale anului trecut. Astfel, suma câștigată de Christie’s în urma licitației de la Geneva a fost de 42,1 milioane de euro.

record Price for an hermitage la chaPelle bottle of wine A new world record was set at a Christie’s auction at Geneva, when an anonymous buyer obtained a bottle of 1961 Hermitage La Chapelle wine for 77,469 euros. Organizers’ estimate was of 42,686 euros. Christie’s representative for Switzerland, Francois Curiel, said that big buyers have returned “en force” because the total sums cashed up for fine jewelry, watches and wines raised more than two thirds compared to last year. Thus, Christie’s has won 42.1 million euros after this Geneva auction.

cenușA vulcAnică din islAndA se vinde cA PâineA cAldă Pe inTeRneT Magazinul online isalndez nammi.is a folosit cenușa vulcanului Eyiafiatlajokutl pentru a susține operele de caritate. Borcănele cu 160 de grame de cenușă pot fi cumpărate pe internet contra sumei de 23,80 euro, toate profiturile fiind donate serviciilor de căutare și salvare ale victimelor din Islanda. În total, cereri pentru cenușa vulcanică au venit din 133 de țări și un milion de persoane au vizitat site-ul de la lansarea produsului.

iceland volcanic aSH SellS like Hot cakeS on internet The online Icelandic shop nammi.is has turned Eyiafiatlajokutl’s volcanic ash into a way of helping charity. 160-gram jars of ash can be purchased on the Internet for 23.80 euros, all profits being donated to Iceland's search and rescue victims services. In all, 133 countries have made inquiries and almost a million visitors have gone onto the website since the offer began.

July - August 2010 TAROM INSIGHT

15


INTERVIU

8vip, trenduri, picanterii

amelia racea tânăra gimnastă a câștigat aurul la bârnă și a ajutat echipa româniei să se califice pe locul al treilea la campionatele europene de gimnastică de la birmingham de anul acesta, deși participa pentru prima dată la o competiție sportivă de anvergură pentru seniori. The young gymnasT won The golden medal in The ballance beam evenT and helped The romanian Team gain The Third place aT The gymnasTics championship from birmingham alThough she was parTicipaTing for The firsT Time aT a far-reaching sporTs compeTiTion for seniors.

Cum te simți în momentul de față? Bine.

How are you feeling rigHt now?

Care sunt Cele trei Cuvinte Care te CaraCterizează Cel mai bine? Optimistă, dinamică, luptătoare.

wHat are tHe tHree words tHat best desCribe you?

Ce găsim în bagajul tău de mână Când Călătorești Cu avionul? Echipamentul sportiv, portofelul și telefonul.

wHat Can we find in your Hand luggage wHen you travel by plane?

Care este Cea mai mare extravaganță a ta? Nu consider că sunt extravagantă, mă consider un om normal, care face lucruri normale.

wHat is your biggest extravaganCe?

well.

optimistic, dynamic, a fighter.

The gymnastics outfit, the wallet and the phone.

i don’t see myself as an extravagant person, i see myself as a normal person, doing normal things.

Care Crezi Că este Cea mai supraestimată virtute? Modestia.

wHat do you tHink is tHe most overestimated virtue?

Ce-ți plaCe să faCi Cel mai mult într-o Călătorie? Să ascult muzică și să fac poze.

wHat do you like to do most on a journey?

loCul favorit din lume? Acasă.

favorite plaCe in tHe world?

modesty.

listening to music, taking photos. home.


INTERVIU

8vip, trenduri, picanterii

Cea mai plăCută desCoperire? Trăirea interioară din momentul intonării imnului de stat, când mă aflu pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere. daCă ai reveni pe pământ sub forma unui animal, Ce ai fi? O felină, puternică și grațioasă.

most pleasant disCovery?

The inner feeling while the national anthem is sung, when i am on the highest level of the podium. were you to return to eartH as an animal, wHat would you be?

a feline, strong and graceful.

Ce înseamnă feriCirea absolută pentru tine? Fericirea este relativă.

wHat does absolute Happiness mean to you?

oCupația favorită în timpul liber? Să merg la cumpărături cu colegele.

favorite leisure aCtivity?

Ce talent ți-ar plăCea Cel mai mult să ai? Să cânt, să dansez, să desenez.

wHat talent would you like to Have most?

daCă ai putea sCHimba Ceva pe pământ Ca prin farmeC, Ce ai faCe? Aș lăsa numai sentimentele de iubire și respect între oameni.

if you Could use magiC to CHange sometHing in tHe world, wHat would you do?

Care este Cea mai de preț posesiune a ta? Computerul.

happiness is relative.

going shopping with my colleagues.

To sing, to dance, to draw.

i would let only love and respect between people.

wHat is your most preCious possession?

my computer. pe Cine sau Ce iubești Cel mai mult? Familia mea.

wHo or wHat do you love most?

my family.

Cine este eroul tău preferat? Mihai Viteazu.

wHo is your favorite Hero?

Călătorești mult Cu avionul. Ce-ți plaCe să faCi în timpul zborului? Să citesc și să ascult muzică.

you’re on planes a lot. wHat do you like to do wHen you fly?

pe Care dintre Colegii tăi de profesie îl admiri Cel mai mult? Pe Raluca Haidu (n.r. medaliată cu bronz la bârnă în cadrul Campionatelor Europene 2010).

wHiCH of your Colleagues do you most admire?

Care este moto-ul tău? Dacă vrei cu adevărat, vei reuși!

wHat is your motto?

mihai viteazu.

reading and listening to music.

raluca haidu (e.n. gained the bronze medal in balance beam event at the european gymnastics 2010). if you really want it, you’ll succeed.


AgENDA 8Calendar

tour DE FrANcE

20 Jul, BuchArEst

The Cranberries Concert Stadionul Iolanda Balaș Soter găzduiește prima vizită a rockerilor irlandezi în capitala României.

16 Jul, BuchArEst

Faithless Concert Nume reprezentativ al muzicii electro britanice, Faithless revine la București, la complexul Romexpo. Representative name for the British electro music, Faithless returns to Bucharest, at Romexpo complex. 26 - 29 Aug, tg. murEș

The Iolanda Balaș Soter Stadium hosts the Irish rockers’ first visit to Romania’s capital.

3 - 25 July, FrANcE

turul FrANțEi Cel mai important eveniment sportiv francez, aflat la ediția 97, se întinde pe trei săptămâni și însumează 3.500 de km/2.000 de mile de ciclism în forță. Favoriții anului acesta sunt spaniolul Alberto Contador și americanul Lance Armstrong.

TouR oF FRANCe The most important French sport event, at its 97th edition, spreads over three weeks and sums up 3,500km/2.000 miles of fierce cyclism. The Spanish alberto Contador and the american lance armstrong are this year’s favourites. 1 - 4 Jul, DENmArK

7 - 27 Jul, FrANcE

Roskilde Festival Unul dintre cele mai importante cinci festivaluri de rock ale Europei, cu o istorie din 1971. One of Europe's five largest rock music festiFestival d'Avignon vals has been running Festival al artelor, cu peste since 1971. 50 de producții care au loc în impresionantul oraș 2 Jul, itAly istoric. A dynamic and diverse arts festival, boasting over 50 productions in this stunning historic city. Il Palio (Siena) Un concurs de costume deschide rapid o cursă de cai neînșeuați ce se ține în jurul pieței centrale a orașului. Se desfășoară și pe 16 august. A costumed pageant begins a brief, crowded and totally insane bareback horse race around the city's main square. Also Aug. 16. 20 TAROM INSIGHT

4 - 21 Jul, FrANcE

The International Festival of Liric Art from Aix-en-Provence Unul dintre cele mai populare festivaluri ale artelor, orientat cu precădere către muzica clasică. International Festival of Lyric Art “Festival d’Aix-enProvence”, a popular summer arts festival, especially for classical music.

iulie - august 2010

6 - 14 Jul, spAiN

Los Sanfermines (Pamplona) Șase tauri sunt eliberați pe străzile orașului în această petrecere bască sărbătorind forța bărbaților. Six bulls are released into the streets every morning of this seven day Basque rite-of-manhood party.

Peninsula Korn, Tricky, The Rasmus, Europe, Sky-P sunt formaContemporary Art Biennal țiile care vor electriza publiExpoziții și spectacole ale cul la cea de-a opta ediție a artiștilor de pe întregul festivalului continent european. Korn, Tricky, The Rasmus, Europe, Sky-P are the bands Exhibitions and that will galvanize the pubperformances of artists from the entire European lic at the eighth edition of the festival. continent. 21 mAy-25 Jul, BuchArEst

14 Jul - 18 Aug, AustriA

ImPulsTanz (Vienna) Festival de dans, dinamic și modern, în regala capitală austriacă A dynamic and diverse dance festival across the whole of regal Austrian capital.

2 - 17 Jul, switzErlAND

Montreux Jazz Festival Toate tipurile de muzică fără legătură cu cea clasică, pe malul lacului Geneva la Montreaux. All sorts of non-classical music featured, in an appealing location on the shore of Lake Geneva in Montreux.

12 - 25 July, irElAND

Galway Arts Festival Cea mai mare petrecere a artelor în Irlanda, cu o mulțime de spectacole, teatru, muzică, expoziții pentru copii, concerte. Ireland's biggest arts jamboree, with all kinds of entertainment, theatre, music, kid's exhibitions, concerts. 13 - 14 Jul, FrANcE

Bastille Day (Paris) Petreceri, show-uri aviatice, focuri de artificii, 9 - 11 July, NEthErlANDs picnicuri de ziua națională. North Sea Jazz Festival Parties, aviatic shows, (Rotterdam) fireworks, picnics on Considerat unul dintre cele mai mari festivaluri de jazz National Day. din lume, cu peste 20.000 de vizitatori pe zi și o serie de nume mari pe scenă. Perhaps the biggest jazz gathering in the world with over 20,000 visitors a day and lots of big name acts.

cAlENDAr iuliE-August


23 - 25 Jul, sighișoArA

Sighișoara Medieval Festival Cavaleri cu armuri și săbii, domnițe și vrăjitori oferă un adevărat spectacol medieval.

opt FEstivAluri DE vAră îN 2010 1-4 Jul, BElgium

Rock Werchter Green Day, Faithless, Muse, Rammstein, Pink, Funk Anansie 8-11 Jul, sErBiA

exit (Novi Sad) The Chemical Brothers, Mika, Royksopp, Does It Offend You, Moderat live, Yeah?

Knights with armours and swords, ladies and wizards offer a true medieval performance. 30 Jul - 1 Aug, BiErtAN

Transylvania Fest Savurați bucătăria tradițională la acest festival care are loc la 80 de km de Sibiu sub patronajul internațional al Prințului Charles. Relish traditional cooking at this festival that takes place 80 km far from Sibiu under the international patronage of His Royal Highness Prince Charles. 17 - 18 Jul, itAly

Festa del Redentore (Venice) Festivalul celebrează sfârșitul ciumei și presupune nenumărate gondole iluminate și decorate impresionant și un spectaculos foc de artificii. The Festival celebrats the end of the plague involving hundreds of beautifully decorated and illuminated boats and one of the best fireworks. 25 Jul - 28 Aug, gErmANy

Wagner Festival (Bayreuth) Foarte scump și elitist, se ține în teatrul neobișnuit construit de Wagner. Very expensive and elitist, held in the unusual theatre that Wagner built.

15-18 Jul, spAiN

Benicassim Festival Vampire Weekend, Leftfield, Dizzee Rascal, Ian Brown, Klaxons, The Prodigy

23-27 JuN, uK

Glastonbury Festival Gorillaz, Florence and the Machine, Groove Armada, Kate Nash. 11-16 Aug, huNgAry

Sziget Festival Muse, Iron Maiden, Faithless, Thirty Seconds to Mars, Kasabian, The Hives 27-29 Aug, uK

Reading Festival The Libertines, Guns n' Roses, Limp Bizkit, Miike Snow, Hadouken!

16-18 Jul, gErmANy

Eight summEr fEstivals in 2010 13 Aug - 5 sEpt, scotlAND

29 Jul, spAiN

Fiesta of Near Death experience (Las Nieves) Orășelul Las Nieves îi sărbătorește pe cei care au supraviețuit unor concursuri foarte periculoase. Las Nieves celebrates those surviving very dangerous contests. 6 - 15 Aug, irElAND

Kilkenny Arts Festival Muzică, teatru, dans, expoziții, într-un loc minunat. Music, theatre, dance, exhibitions set in superb surroundings.

edinburgh International Festival Peste o mie de spectacole diverse, de la operă la stand-up comedy. Un atac al artei europene în minunatul oraș Edinburgh.

Melt Festival (Berlin) Massive Attack, Groove Armada, Kings of Convenience, Goldfrapp, Delphic, The Big Pink 20 Aug - 5 sEpt, FiNlAND

9-12 sEpt, uK

Bestival (Isle of Wight) The Prodigy, Chase&Status, La Roux, Aeroplane, LCD Soundsystem 29 - 30 Aug, uK

Notting Hill Carnival (London) Petrecerile cu muzică, dans și parade ale comunității caraibiene din Londra. Parties with music, dance, and parades held by London's Caribbean community.

Helsinki Festival Festival al artelor, incluzând concerte, spectacole, petreceri și evenimente pentru copii. An arts festival including Over a thousand shows of concerts, performance arts, all kinds, ranging from parties and children's opera to stand-up comedy. events. 25 Aug, spAiN An European art attack in great Edinburgh city. La Tomatina, Buñol 16 - 24 Aug, spAiN La 40 de km de frumoasa 13 - 22 Aug, spAiN Aste Nagusia (Bilbao) Valencia, o bătaie publică Feria de Malaga Cea mai mare petrecere din Petrecere bască incluzând gigantică și foarte „murdară” concerte gratis, focuri de cu peste 25 tone de roșii pe oraș, cu rochii elegante, artificii și concursuri pentru parcursul unei zile întregi. mâncare exotică, dans și cei mai puternici bărbați. focuri de artificii. 40 kms from lovely Valencia - a huge and incredibly A big basque celebration The biggest party in town including free concerts, fire- messy public fight with 25 with fancy dress, exotic tons of tomatoes over a works and contests for food and dances and day long. strong men . fireworks.

July-AugustcAlENDAr

July - August 2010 TAROM INSIGHT

21


PoiAnA luPului-găRânA

ARTSAgendA

8Jazz în creierii munților

Când SAxofoAnele RăSună în munţi

proGram /Schedule: 22-25 iulie / July puteți aJunGe la Gărâna zburând cu avionul până la timișoara și apoi parcurGând cu mașina cei 150 de km până în Sat. You can Get to Gărâna bY takinG a plane from timișoara and then drivinG the 150 kilometers to the villaGe. www.Gărâna-Jazz.ro bilet: 50 lei/zi; 170 lei/abonament pentru 4 zile ticket: 12 euro/daY; 40 euro/ 4 daY pass

nlocuiți barurile în penumbră unde se cântă de obicei jazz, cu Poiana Lupului. Campați în luminișurile împânzite de corturi multicolore, așezați-vă pe buștenii de brad care servesc drept bănci și alăturați-vă miilor de oameni care ascultă până în zori acordurile de jazz. Veți deveni astfel părtașii unei seri obișnuite a festivalului de la Gărâna. Micul sat, aflat la 150 de kilometri de Timişoara, una dintre destinațiile TAROM, este deja un punct important în agenda artiştilor de jazz. La ediția de anul acesta, va cânta Béla Fleck, considerat cel mai important cântăreț la banjo din lume și câștigător a 11 premii Grammy. În programul

Î

22 tArom insiGHt

iulie - august 2010

festivalului, se găsesc şi alte nume celebre ca Marcin Wasilewski Trio din Polonia, considerată cea mai valoroasă formație de jazz din sud-estul Europei, Djabe, cea mai importantă trupă de jazz-fusion din Ungaria, care a atras atenția criticilor cu elementele de jazz combinate cu ritmuri tradiționale maghiare, și Elina Duni Quartet, din Elveția, care va interpreta piese din folclorul european adaptate liniilor de jazz. La fel de interesantă ca și performanțele artistice este şi povestea festivalului. Un mic spectacol anual, care se desfășura acum mai bine de 10 ani doar pentru un grup restrâns de inițiați în curtea Hanului La Răscruce, a devenit în scurt timp unul

Artiști de seAmă Ai jAzzului se Adună vAră de vAră de 14 Ani încoAce să cânte lA FestivAlul de lA GărânA, într-o poiAnă din munții semenicului. Anul AcestA, cAp de AFiș vA Fi BélA Fleck, Artistul nominAlizAt lA cele mAi multe cAteGorii Ale premiilor GrAmmy. de/By diana Bogdan

dintre cele mai importante evenimente ale muzicii jazz din ţară. Festivalul de la Gărâna a crescut rapid ca amploare, renumele său fiind purtat de la un pasionat al muzicii la altul. Așa, treptat, din ce în ce mai mulți iubitori ai jazzului au aflat de

întâlnirile din fiecare vară. Concertele s-au mutat şi ele într-una dintre poienile Gărânei, iar anul trecut peste 10.000 de spectatori din toate colţurile Europei au venit în munţii Semenic pentru muzică bună și o atmosferă unică.

Jazzmeni se adună de 14 ani în fiecare vară la Gărâna / Jazzmen have gathered at Gărâna every summer for the last 14 years


WHen sAxes ecHo in tHe mountAins imPorTanT Jazz arTiSTS GaTHer everY Summer For THe laST 14 YearS To PerForm aT Gărâna FeSTival, in a meaDoW in Semenic mounTainS. THiS Year, THe ToP oF THe Bill Will Be Béla Fleck, THe arTiST WiTH THe moST DiverSe GrammY nominaTionS.

G

ive up half-shade bars where jazz is usually performed for Poiana lupului (Wolf’s meadow). Set camp in glades packed with multicolored tents, have a seat on a firtree log that serves as a bench and join the thousands of people who listen to jazz tunes till dawn. You will thus enjoy an ordinary evening at Gărâna festival. The small village, 150 kilometers from Timişoara – a Tarom destination, is already an important point on jazz artists’ agenda. This year’s edition will bring on stage Béla Fleck, deemed the world’s most important banjo player and winner of 11 Grammys. The festival line-up includes other famous names, such as Poland’s marcin Wasilewski Trio, believed to be the most valuable jazz band in southeastern europe, Djabe, the most important jazzfusion band in Hungary,

which attracted critics’ attention with their elements of jazz combined with traditional Hungarian rhythms, and Switzerland’s elina Duni Quartet, which will play european folk songs adapted to jazz tunes. The story of the festival is at least as interesting as the artistic performances. a small annual show that ten years ago was only staged for a group of connoisseurs in the backyard of la răscruce (crossroad) inn, soon became one of the most important jazz music events in the country. The festival of Gărâna quickly grew in size and importance and its fame spread from one music passionate to another, gradually reaching more and more jazz lovers. The concerts also moved to one of Gărâna’s meadows and last year, more than 10,000 people from all over europe came to Semenic mountains to enjoy some good music and a unique mood.


BEST OF ROMANIA

8Lutul, simbol al luminii

măiestrie populară în lut

acă în agenda ta se află un drum spre Sibiu, fă-ți timp și pentru o călătorie în micul oraș Horezu ca să ai parte de un strop de tradiție românească autentică. La nici trei ore de mers cu mașina, vei avea ocazia să vezi de aproape cum se nasc vasele din lut, modelate cu dibăcie și decorate minuțios de meșterii olari de pe aceste meleaguri.

D

eramica de Horezu este faimoasă datorită unicității motivelor populare inspirate din lumea animală care o împodobesc. Cocoşul este emblema ceramicii de Horezu. Cântecul cocoşului care anunță răsăritul simbolizează victoria soarelui şi a luminii asupra nopţii şi întunericului. În legende şi basme, strigoii, demonii, toate elementele malefice nocturne se tem să nu fie surprinse de cântecul cocoşului care le poate fi fatal. Porumbelul și peştele, ambele cele mai vechi reprezentări ale creştinismului, sunt motive frecvente. Lor li se adugă şi bobocii

C

Biletele la expoziția permanentă de la horezu costă 1 euro (pentru copii) sau 2,5 euro (pentru adulți) tickets for the permanent exhiBition held at horezu cost 1 euro (for children) or 2,5 euro (for adults)

24 TAROM INSIGHT iulie - august 2010

de trandafir, care simbolizează nemurirea, trifoiul, ca semn al norocului, ciorchinii, frunzele, vrejii ca simboluri ale arborelui vieții.

eșterii olari urmează un întreg ritual în producerea acestor vase, ritual care garantează finețea ceramicii. Pentru început, lutul este frământat și lăsat la macerat vreme de cel puțin jumătate de an. Mai apoi, argila moale este modelată până capătă forma dorită. Urmează decorarea, care cere multă iscusință. Meșterul folosește un corn de vită în vârful căruia este prinsă o pană de gâscă. Cornul este umplut cu vopseluri care se scurg prin pana transformată în peniță.

M

acă vrei să vezi cele mai rafinate obiecte de ceramică de Horezu, poți vizita Galeria ceramicii românești, o expoziție cu caracter permanent deschisă la Casa de Cultură a orașului.

D


Horezu pottery, fOlk ARTISTRy IN clAy

i

f your agenda includes a trip to Sibiu, save some time for a visit to the small town of Horezu, so that you get a taste of authentic Romanian tradition. After less than a three-hour drive, you will get the chance to see from up close how clay pots come to life, skillfully molded and minutely decorated by pottery masters in these lands. Horezu pottery is famous due to the unique folk motifs that adorn it, inspired from the animal world. The rooster is the trademark of Horezu pottery. The song of the rooster, heralding sunrise, symbolizes the victory of the sun and the light against night and darkness. In legends and fairytales, ghosts, demons and all evil creatures that lurk about during the night are afraid they might be caught out by the song of the rooster, which can be fatal to them. The dove and fish, both ancient representations of Christianity, are also frequent motifs. They are joined by rosebuds and small firtrees, which symbolize immortality, the clover, as a sign of good luck, grape bunches, leaves, stems as symbols of the tree of life.

p

otters abide by an entire ritual in producing their pots, a ritual that guarantees ceramics’ finesse. To begin with, the clay is mixed and then left to rest for at least half a year. Then, the soft clay is molded into the desired shape. Afterwards comes the decoration part, which requires a lot of skill. The master uses a cattle horn, with a goose feather attached to its end. The horn is filled with dyes that drop through the feather that now acts as a quill.

i

f you want to see the most refined Horezu pottery items, you can visit the Romanian Ceramics Gallery, a permanent exhibition hosted by the town’s cultural center. July - August 2010 TAROM INSIGHT

25


BEST OF ROMANIA

8Moștenitoarea Mariei Callas

cea mai bună soprană de bel canto din lume

the world’s best bel canto soprano n septembrie, spectatorii se vor înghesui și mai abitir să o asculte pe Elena Moșuc în rolul Olympiei de la Metropolitan Opera House din New York. Asta pentru că o dată cu reputatul premiu Siola d’Oro al criticilor muzicali din Italia, câștigat anul trecut, Moșuc a fost recunoscută drept cea mai bună soprană a bel canto-ului internațional.

Î

u doar premiile servesc însă drept mărturie a talentului său, ci și aprecierile iubitorilor de operă, fie ei oameni obișnuiți sau critici de specialitate. Publicul adunat la Teatrul Capitole din Toulouse a fost atât de emoționat de reprezentația ei din „Lucia di Lammermoor” încât a aplaudat-o mai bine de jumătate de oră neîntrerupt. Presa internațională a asemănat-o încă de la începutul carierei cu Maria Callas, spunând că Moșuc are același timbru curat și catifelat, chiar și în acutele cele mai înalte, și aceeași tehnică impecabilă. Baritonul Leo Nucci, consacrat interpret al rolurilor semnate de Giuseppe Verdi, a declarat că a fi pe scenă alături de ea este rațiunea de a continua să cânte în „Rigoletto”.

N

ovestea de succes a lui Moșuc a început odată cu premiul întâi la concursul muzical organizat de televiziunea germană ARD din München în 1991, la care a participat chiar dacă era singurul concurent care nu-și terminase încă studiile. A urmat o lungă colaborare cu Opera din Zürich, unde a cântat sub conducerea unor dirijori celebri ca Sir Colin Davis, David Zinman, Michael Gielen. În 2003, a debutat pe scena Royal Opera House Covent Garden în rolul „Regina Nopții”, iar în 2007 a fost aclamată la scenă deschisă la Scala din Milano jucând-o pe Violetta din „Traviata”.

P Biletele pentru Olympia, de la Metropolitan Opera House, costă între 40 și 261 de euro. tickets for olympia at the metropolitan opera house cost between 40 and 261 euros.

26 TAROM INSIGHT iulie - august 2010

i

n September, the audience will cram even more to hear Elena Moșuc as Olympia at the Metropolitan Opera House in New York. This is because on receiving the reputed Italian music critics’ Siola d’Oro award last year, Moșuc was recognized as the best bel-canto soprano known worldwide.

n

ot only the awards serve as a proof of her talent, but also opera lovers appraisals. The audience at Toulouse’s Capitole Theater was so moved by her “Lucia di Lammermoor” that they kept applauding for a long half an hour without cease. She was, since her early days, compared by critics with Maria Callas, displaying the same clean velvety tone even in its highest pitches, as well as endorsing the same techniques. Baritone Leo Nucci, consecrated as Giuseppe Verdi’s opera performer, said the only reason he goes on singing Rigoletto is that he gets to play alongside her.

m

oșuc’s success story has started upon receiving the first prize in 1991’s Munich ARD music contest where she participated as the first contestant who hadn’t completed her studies. What followed was a long line of collaborations with the Zürich Opera, where she performed under the helm of famous conductors such as Sir Colin Davis, David Zinman, Michael Gielen. In 2003, she debuted at the Royal Opera House Covent Garden as “Night Queen”, and in 2007 she was acclaimed by Milan’s Scala audience for her Violetta in Verdi’s “Traviata”.


TAROM news SKYTEAM:

AEROFLOT AEROMéXICO AIREUROPA AIRFRANCE/KLM ALITALIA CSA CZECH AIRLINES DELTA KENYA AIRWAYS KOREAN TAROM

TAROM

CHINA SOUTHERN VIETNAM AIRLINES

în echipA MARilOR TRAnspORTATORi AeRieni Ai luMii in the team of the great air transporters of the world TAROM INSIGHT


O parte din echipa TAROM alături de membri ai SkyTeam și de reprezentanți Air France - KLM la conferința de presă care a anunțat semnarea aderării la alianța internațională Some of TAROM’s team, members of SkyTeam and Air France - KLM representatives at the press conference announcing the adhering to the international alliance

ompania aeriană națională, TAROM, a anunțat pe 25 iunie aderarea la una dintre cele mai prestigioase alianțe din lume, SkyTeam. În cadrul unei conferințe de presă susținută la Grand Hotel Continental din București, Directorul general al TAROM, Ruxandra Brutaru, Președintele Board-ului Director SkyTeam, Leo van Wijk, și Vicepreşedintele Alianţe şi Relaţii Internaţionale AIR FRANCE – KLM, Dominique Patry, au explicat importanța acestui moment pentru principalul transportator aerian al țării. „Prin aderarea la alianţa SkyTeam, TAROM deschide un nou capitol în istoria sa de 55 de ani. Este cu adevărat un moment istoric care reprezintă recunoaşterea profesionalismului şi calităţii serviciilor noastre”, a declarat Brutaru. În completare, van Wijk a evidenţiat faptul că Transportatorul Naţional al României va întări poziţia SkyTeam în Europa Centrală şi de Est şi a urat bun venit TAROM printre membrii SkyTeam precizând că aderarea companiei este un pas important care subliniază angajamentul alianței pentru regiunea Europei, pe măsură ce SkyTeam continuă să își extindă rețeaua de rute în întreaga lume. La rândul său, reprezentantul Air France-KLM, sponsorul companiei române în procesul de aderare, a declarat: „Sunt convins că TAROM va juca un rol foarte important în zona de est a Asiei și în regiunile înconjurătoare. De asemenea, suntem foarte fericiți să vedem compania extinzându-se în întreaga Europă și mergând poate, pe viitor, până spre Statele Unite ale Americii”. Sfârșitul conferinței de presă a coincis cu momentul în care reprezentanții SkyTeam și Air France-KLM au primit recunoștința companiei române sub forma unor trofee aniversare. În schimb, directorul TAROM-ului a primit din partea noilor parteneri macheta unei aeronave inscripționate cu simbolurile SkyTeam. Nu a lipsit nici momentul festiv al tăierii tortului aniversar, ornat cu siglele TAROM și SkyTeam, o celebrare savuroasă a acestui moment istoric.

C

28 tarom insight

iulie - august 2010

N

ational air carrier TAROM announced on June 25th its accession to one of the world’s most prestigious alliances, SkyTeam. In a press conference at Grand Hotel Continental in Bucharest, TAROM General Director Ruxandra Brutaru, the Chairman of SkyTeam Governing Board, Leo van Wijk, and the AIR FRANCE – KLM Vice President for Alliances and International Relations, Dominique Patry, explained this moment’s importance for the country’s main air transporter. “By joining the SkyTeam alliance, TAROM opens a new chapter in its 55-year history. This is truly a historic moment, which stands as recognition of our professionalism and service quality,” said Brutaru. Furthermore, van Wijk underlined that Romania’s National Transporter will strengthen SkyTeam’s position in Central and Eastern Europe and greeted TAROM as a new member of SkyTeam, saying that the company's accession is an important step that emphasizes the alliance’s commitment to Europe, as SkyTeam continues to expand its route network everywhere in the world. In turn, the representative of Air France-KLM, the Romanian company’s sponsor in the accession process, said: “I am confident TAROM will play a very important part in Eastern Asia and surrounding areas. Also, we are very happy to see the company expand throughout the entire Europe and possibly getting all the way to the United States of America in the future.” The end of the press conference coincided with the moment when SkyTeam and Air France-KLM representatives received the Romanian company’s gratitude in the shape of anniversary trophies. In exchange, TAROM’s director was given by the new partners an airplane model bearing the SkyTeam symbols. The festive moment was present too, when an anniversary cake, adorned with TAROM and SkyTeam logos, was sliced, in a savory celebration of this historic moment.


EDITORIAL

o alianță în numele pasagerilor tarom În data de 25 iunie 2010 s-a scris o nouă pagină din istoria aviaţiei româneşti. Compania TAROM a devenit membră cu drepturi depline în Alianţa SkyTeam. Această zi marchează alinierea standardelor de calitate TAROM, la standardele celei mai selecte alianţe, în care o elită restrânsă de companii aeriene, unite sub umbrela SkyTeam de un obiectiv comun, asigură servicii de calitate, o vastă reţea de rute şi produse omogene pasagerilor săi. Intrarea în SkyTeam reprezintă pentru compania TAROM recunoaşterea efortului de 55 de ani în serviciul calităţii şi profesionalismului, efortul unei echipe, care, într-o perioadă de aproximativ doi ani, a reuşit să armonizeze procesele interne şi sistemele integrate al companiei, cu cele ale companiilor membre din alianţă. Cei mai importanţi beneficiari ai acestei mari realizări sunt, însă, pasagerii noştri. Aderarea la alianţa SkyTeam înseamnă accesul la o reţea de peste 850 de noi destinaţii şi servicii simplificate de rezervări şi vânzări, check-in integrat pentru toate tronsoanele zburate, terminale aeroportuare dedicate şi acces în peste 400 de saloane business la nivel mondial. De asemenea, SkyTeam aduce cu sine şi unul dintre cele mai puternice programe de fidelitate din lume. Pasagerii fideli Elite Plus, beneficiază, printre altele, de garantarea locului rezervat, prioritate la check-in, prioritate la îmbarcare şi prioritate în primirea bagajelor, oriunde în lume. În plus, milele acumulate pe oricare dintre zborurile efectuate de companiile membre SkyTeam pot fi transformate în călătorii fabuloase în jurul lumii. Vă aşteptăm cu drag la bordul aeronavelor noastre, ca să descoperiţi compania TAROM – membră a alianţei SkyTeam. Cer senin vă doresc şi zbor plăcut!

On June 25, 2010, a new page was written in the history of Romanian aviation. TAROM company became a full member of SkyTeam Alliance. This day marks the alignment of TAROM quality standards to those of the most prestigious alliance, in which a small elite of flying companies, gathered under the SkyTeam umbrella by a common objective, assures quality services, a vast network of routes and homogenous products to its passengers. For TAROM, joining SkyTeam stands as recognition of its 55-year-long efforts in the service of quality and professionalism, the effort of an entire team who, in about two years, managed to harmonize the company’s internal processes and integrated systems with those of alliance member companies. The most important beneficiaries of this great achievement are, however, our passengers. Joining SkyTeam alliance means access to a network of over 850 new destinations and simplified booking and sale services, integrated check-in for all covered routes, dedicated airport terminals and access to more than 400 business salons in the entire world. SkyTeam also brings with it one of the world’s strongest fidelity programs. Loyal passengers Elite Plus, benefit among others from a booked seat guarantee, check-in priority, boarding priority and priority in receiving their luggage anywhere in the world. Moreover, the miles covered on any of the flights run by SkyTeam member companies can be turned into fabulous journeys around the world. We warmly invite you aboard our planes, for you to discover TAROM company – member of the SkyTeam alliance. May you enjoy a clear sky and have a pleasant flight!

an alliance on behalf of tarom’s passengers

Ruxan dra Bruta ru Director General TAROM PRESIDENT & CEO TAROM

July - August 2010 tarom insight

29


TAROM news

8Siguranța zborului

REîNNOIREA AUDITULUI IOSA AL TAROM renewal of tarom iosa audit

ompania TAROM a obţinut cea de-a doua prelungire a înregistrării în registrul IOSA (IATA Operational Safety Audit) în urma unui proces complex de pregătire şi de audit propriu-zis. IOSA reprezintă un sistem de evaluare recunoscut pe plan internaţional și, pentru industria transportului aerian, un reper deosebit de important pentru sistemele de management ale operatorilor aerieni. TAROM a fost auditată în cadrul programului IOSA pentru prima oară în mai 2006 şi a fost listată în registrul IOSA la începutul anului 2007. În ianuarie 2008 și decembrie 2009, TAROM a fost din nou auditată pentru o perioadă de cinci zile pentru reînnoirea certificatului IOSA. Auditul de reînnoire a utilizat aceleaşi proceduri ca şi auditul iniţial prin verificarea conformității cu mai mult de 900 de standarde şi proceduri recomandate IOSA din opt zone operaţionale ale operatorului aerian. „Pentru TAROM ca operator de transport aerian lider din România, reînnoirea certificării IOSA este confirmarea faptului că operăm în concordanţă cu cele mai înalte standarde din aviaţia civilă şi ilustrează angajamentul companiei pentru siguranţă şi calitate în toate operaţiunile şi serviciile furnizate clienţilor noştri”, a spus Ruxandra Brutaru, Director General al TAROM. Înregistrarea TAROM în registrul IOSA a fost prelungită până pe 6 mai 2012, conform registrului care poate fi consultat pe www.iata.org/registry. TAROM, alături de alte peste 330 de companii aeriene din toată lumea, formează un grup de operatori care promovează şi menţin un nivel deosebit de ridicat al siguranţei zborului şi al calităţii operaţiunilor.

C

30 tarom insight

iulie - august 2010

T

AROM company obtained the second extension of its IOSA (IATA Operational Safety Audit) registration, following a complex preparation process and the actual audit. IOSA is an internationally recognized evaluation system that represents an especially important landmark for the air transport industry in what regards air operators’ management systems. TAROM was audited for the first time within the IOSA program in May 2006 and was listed in the IOSA registry at the beginning of 2007. In January 2008 and December 2009, TAROM was audited again, for five days, in view of renewing the IOSA certificate. The renewal audit used the same procedures as the initial audit, checking conformity to more than 900 IOSA recommended standards and procedures in eight operational areas of the flying company. “To TAROM, as a leading air transport operator in Romania, IOSA certificate’s renewal stands as confirmation of the fact we operate in line with the highest civil aviation standards and illustrates the Company’s commitment to safety and quality in all operations and services provided to our customers,” TAROM’s President&CEO Ruxandra Brutaru said. TAROM’s registration with IOSA was extended until May 6, 2012, according to the registry that can be consulted online, on www.iata.org/registry. TAROM and more than 330 air companies all from all over the world make up a group of operators that promote and maintain a very high level of flight safety and operational quality.


TAROM news

8Flight safety

SIgURANțA AVIAțIEI, SUbIECTUL CONFERINțEI INTERNAțIONALE ORgANIZATE DE ICAO MINISTRUL TRANSPORTURILOR şI INFRASTRUCTURII, RADU BERCEANU, A FOST INVITAT DE CăTRE ORGANIzAţIA AVIAţIEI CIVILE INTERNAţIONALE Să PREzIDEzE CONFERINţA LA NIVEL îNALT PRIVIND SIGURANţA AVIAţIEI (HLSC), CARE S-A DESFășURAT îN PERIOADA 26 MARTIE – 01 APRILIE 2010 LA MONTREAL, CANADA.

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii din România, Radu Berceanu (centru), președintele Consiliului OACI, Roberto Kobeh Gonzalez (stânga), alături de delegația română și alți participanți la conferință Romania’s Minister of Transports and Infrastructure, Radu Berceanu (center), president of the ICAO Council, Roberto Kobeh Gonzalez (left), and the Romanian delegation and other conference participants

aviation safety, main topic of international conference organized by icao the minister of transport and infrastructure, radu berceanu, was invited by the international civil aviation organization to preside over the high level aviation safety conference (hlsc), which was held march 26-april 1, 2010 in montreal, canada. ceastă conferinţă reprezintă punctul de reper în elaborarea activităţii strategice a Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) în domeniul siguranţei aeronautice pentru următorii ani, rezultatele acestei reuniuni urmând să determine reajustarea priorităţilor pentru perioada 2011 – 2013. Asumarea preşedinţiei Conferinţei la nivel înalt privind siguranţa aviaţiei reprezintă o recunoaştere internaţională a importanţei măsurilor luate şi a iniţiativelor propuse în domeniul siguranţei zborurilor de către ministrul român al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Berceanu, de profesie inginer de aviaţie. La conferinţa condusă de ministrul român al transporturilor, au participat peste 600 de reprezentanţi din 150 de state.

A

T

his conference is the main reference point in developing the International Civil Aviation Organization’s (ICAO) strategic activity in the field of air safety for the following years, as results of the meeting will determine a re-adjustment of priorities for 2011-2013. Taking presidency of the High level safety conference stands as international recognition of the important measures and initiatives proposed in flight safety by Romania’s Minister of Transports and Infrastructure, Radu Berceanu, a trained aviation engineer. The conference led by the Romanian minister of transports was attended by over 600 representatives from 150 countries. July - August 2010 tarom insight

31


TAROM news

8Siguranța zborului

Conferința a validat fără echivoc conceptele de transparență și furnizare de informații de siguranță zbor între statele membre și organizațiile interesate din comunitatea aeronautică mondială, dar și cu publicul. Participanții la Conferință au agreat ca OACI să fie organismul însărcinat cu coordonarea informațiilor de siguranță a zborului furnizate de comunitatea internațională și cu diseminarea concluziilor intrerpretării informațiilor. S-a hotarât ca ICAO să dezvolte un cod de conduită pentru furnizarea de informații de siguranță pentru a se asigura că informațiile sunt utilizate doar pentru îmbunătățirea siguranței zborului și nu în scop punitiv sau pentru avantaje economice nejustificate. Reuniunea la nivel înalt privind siguranţa aviaţiei a fost precedată de o serie de întrevederi pe care ministrul Radu Berceanu le-a avut cu reprezentanţii conducerii Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale: Roberto Kobeh Gonzalez, preşedintele Consiliului OACI, şi Raymond Benjamin, secretarul general al OACI. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Radu Berceanu, în alocuțiunea de la finalul Conferinței, a insistat asupra obiectivului comun al aviației civile mondiale de a asigura transport aerian în siguranță fiecărui pasager și de a accentua încrederea în transportul aerian în timp ce siguranța zborului devine procesul principal în acest sistem. Participarea română la această conferință de o deosebită importanță pentru viitorul aviației mondiale a demonstrat încă o dată maturitatea și experiența sistemului de aviație civilă din România care poate face față cu succes provocărilor constante din acest domeniu.

The conference unequivocally validated the concepts of transparence and providing flight safety information between member states and interested organizations in the world aeronautic community, but also to the public. Conference participants agreed that ICAO should be the body in charge of coordinating flight safety information provided by the international community and of making public the conclusions of information analyses. It was decided that ICAO should develop a code of conduct for the provision of safety information, in order to make sure the information is used only with the purpose of improving flight safety and not to punitive purposes or for unjustified economic gains. The high level conference on aviation safety was preceded by a series of meetings between Minister Radu Berceanu and representatives of the International Civil Aviation Organization’s leadership: Roberto Kobeh Gonzalez, president of the ICAO Council, and Raymond Benjamin, ICAO secretary general. In his speech at the end of the Conference, Minister of Transports and Infrastructure Radu Berceanu insisted on the world civil aviation’s joint objective to assure safe air transport for each and every passenger and to strengthen confidence in air transport, while flight safety becomes the most important process in the system. Romanian participation in this especially important conference for the future of world aviation confirmed once again the maturity and experience of the Romanian civil aviation system, which can successfully face the constant challenges in the field.

AgENDA CONFERINţEI pe care ministrul Radu Berceanu a prezidat-o a vizat o serie de subiecte de importanţă majoră pentru aviaţia română şi internaţională:

The agenda of The conference presided by Minister Radu Berceanu included a series of topics of crucial importance for Romanian and international aviation:

>> îmbunătăţirea sistemului de management al siguranţei aviaţiei civile, prin analiza procesului de auditare efectuat de către Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale statelor membre; >> armonizarea regulilor şi proceselor legate de siguranţa aeronautică; >> susţinerea organizaţiilor regionale de supraveghere a siguranţei aviaţiei; >> asumarea de către Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale a rolului de integrator, analist şi distribuitor a informaţiei în probleme de siguranţă aeronautică; >> corelarea reacţiilor bazate pe fapte în domeniul siguranţei aeronautice; iniţierea unei înţelegeri multilaterale privind schimbul de informaţii de siguranţă aeronautică; >> continuarea activităţii în domeniul protejării datelor; >> realizarea unei noi Anexe la Convenţia privind aviaţia civilă privind responsabilităţile managementul siguranţei aeronautice; >> analiza funcţiilor suplimentare necesare pentru FDR, VDR (cutii negre).

>> Improving civil aviation safety’s management system, by

32 tarom insight

iulie - august 2010

analyzing the audit process run by the International Civil Aviation Organization in member states; >> Harmonizing rules and processes related to air safety; >> Supporting regional organizations in charge of overseeing aviation safety; >> International Civil Aviation Organization’s assumption of a role of integrator, analyst and distributor of information on matters of air safety; >> Correlating response in air safety; initiating a multilateral agreement on exchange of information referring to air safety; >> Continuing activity in the field of data protection; >> Developing a new Annex to the Civil Aviation Convention regarding air safety management responsibilities; >> Analyzing necessary additional functions for FDR, VDR (black boxes).

l s s i a c s a s s i a c v d a g n r a b t c g n r a b t m s a f a d a m s a f a d a g s s i a c v m


la alianța skyteam se află viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în pate succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alian skyteam se află viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în spatele ccesul istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam 8Writing airline history TAROM fAcE află viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în patele succesului istoric care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află spatele succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom alianța skyteam se află viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în pate succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alian skyteam se află viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în spatele ccesul istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam află viziunea și strategia unei femei:parte directorul general, ruxandra brutaru.de înaderarea patele succesului istoric ruxandra brutaru a făcut din nucleul decizional responsabil care îl marchează de astăzi a companiei aeriene taromînainte la alianța skyteam se af companieiaderarea tarom la alianta skyteam încă denaționale la începutul procesului, de a deveni viziunea șidirector strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru.viziunea și strategia general al companiei. de aceea, perspectiva ei asupra acestui eveniment istoric unei fem directorulși general, ruxandra brutaru.în spatele succesului istoric este pe care marchează aderarea de astă a efortului de echipă care a stat în spatele acestei aderări unaîlcomplexă, fiind a companiei naționale aeriene tarom laau alianța skyteam se tarom află viziunea și strategia implicată în toate etapele care pregătit intrarea în alianța skyteam. unei femei: director general, ruxandra brutaru. în patele succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a compan LAURA LICĂ naționale aeriene tarom la alianța skyteamde/BY se află viziunea și strategia unei femei: directorul genera ruxandra brutaru. în spatele ccesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționa aeriene tarom la alianța skyteam se află viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxand BRUTARU WAS PARTpeOF A DECISION-MAKING TEAM RESPONSIBLE TAROM naționale aerie brutaru. înRUxANDRA patele succesului istoric care îl marchează aderarea de astăzi FOR a companiei ACCESSION TO SKyTEAM ALLIANCE, SINCEistoric THE BEGINNING OFmarchează THE PROCESS,aderarea BEFORE de astăz tarom la COMPANy’S alianța skyteam se află în spatele succesului pe care îl BECAME GENERAL MANAGER THE COMPANy. IS WHy HER PERSPECTIVE ON unei THIS femei: director companiei SHE naționale aeriene tarom la OF alianța skyteamTHIS se află viziunea și strategia HISTORIC EVENT ANDînON THE TEAM EFFORT istoric THAT WAS BEHIND THIS ACCESSION IS A COMPLEx ONE, general, ruxandra brutaru. patele succesului pe care îl marchează aderarea de astăzi a compan SHE WAS INVOLVED IN ALL STAGES THATsePREPARED TAROM’S SKyTEAM ALLIANCE. naționaleAS aeriene tarom la alianța skyteam află viziunea și JOINING strategia unei femei: directorul genera ruxandra brutaru. în spatele ccesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționa rutaru este un manager aflat rutaru is a manger on a aeriene tarom la alianța skyteam general, într-o misiune curajoasă: să se află viziunea și strategia unei femei: directorul brave mission: to modernize ruxand modernizeze compania to give itnaționale the brutaru. în patele succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi aTAROM, companiei aerie TAROM, să o așeze într-un loc propice appropriate place on the European tarom la alianța skyteam se află viziunea și strategia unei femei: direîn spatele succesului istoric pe care pe piața europeană și mondială. Pentru and world market. Because only marchează de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află viziunea că aderarea numai cu o strategie riguroasă with a rigorous strategy will aplicată pe termen lung va putea să Romania’s air company manage strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în patele succesului istoric pe care to îl marchea se dezvolte în siguranță compania develop safely viziunea in the long run. aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află și strategia un aeriană a României. A growing number of competitors femei: directorul general, brutaru. în spatele ccesului istoricemerge. pe care îl marchează aderarea Competitorii sunt din ceruxandra în ce mai Between those who target mulți. Între ceinaționale care ciupesc publicul the viziunea niche public and the world’s unei fem astăzi a companiei aeriene tarom la alianța skyteam se află și strategia și marii jucători mondiali, pozgreatest players, TAROM’s directorulnișă general, ruxandra brutaru. în patele succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astă iționarea TAROM nu a fost o întrebare positioning was no easy task. a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află în spatele succesului istoric ușoară. Pe fundalul crizei economice Against the backdrop of the world pe care mondiale, Brutaru numai căaacompaniei găsit economic crisis, Brutaru not only viziunea marchează aderarea denuastăzi naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află răspunsul, dar a reușit să își motiveze found an answer, but pe shecare also îl marchea strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în patele succesului istoric echipa, să strângă rândurile și să managed to motivate the team, to aderarea de astăzi companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam seranks aflăand viziunea și strategia un ajungă să-și a vadă strategia încununată gather see her strategy de succes: pe 21 iunie, TAROM a by success: on June 21, aderarea femei: directorul general, ruxandra brutaru. în spatele ccesului istoriccrowned pe care îl marchează devenit membru al uneia dintre cele TAROM has become member of unei fem astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află viziunea și strategia mai prestigioase alianțe aeriene one of the world’s most prestigious directorulmondiale general, ruxandra brutaru. în patele succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astă – SkyTeam. alliances – SkyTeam. Ceea ce a părut pentru mulți un vis seemed to beunei a dream to director a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află viziuneaWhat și strategia femei: marchează, în 2010, al doilea cel mai many marks, in 2010, the brutaru.în second general, ruxandra brutaru.viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra spate important moment istoric de la înfimost important historic moment succesuluiințarea istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom companiei naționale aeriene. since the national air carrier was setla alian Iar piața de transportatori aerieni din up. And the air transporter market skyteam se află viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în patele succesul România nu va mai fi niciodată la fel. in Romania will never the same. skyteam istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom labealianța află viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în spatele ccesului istoric care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se af July - August 2010 tarom insight 33 viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în patele succesului istoric pe care marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află în spate

pOvesTeA unei AliAnțe isTORice: TAROM-skyTeAM

the story behind a historic alliance: tarom-skyteam

B

B


alianța skyteam se află viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în patelel ccesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianțas yteam se află viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în spatele ccesuluis oric pe TAROM care îl marchează aderarea de istoria astăziunei a companiei se scrie companii naționale aeriene tarom la alianța skyteam sei FAce 8Cum lă viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în patele succesului istoric pea re îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află înc atele succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom las On June 21,general, TAROM officially became member of the în patelea ianța skyteamPe 21 iunie, TAROM a devenit în mod oficial se află viziunea și strategia unei femei: directorul ruxandra brutaru. membru ale celei mai prestigioase alianțe de most prestigious air transporters’ alliance intarom the ccesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene la alianțas transportatori aerieni din lume. Ce va însemna world. What will SkyTeam presence, through TAROM, yteam se află prezența SkyTeam prin TAROM pentru piața de viziunea și strategia unei femei: directorul general, în spatele ccesuluis mean for ruxandra the Romanian airbrutaru. transport market? transport aerian din România? oric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam sei The world ofbrutaru. aviation is growing stronger.succesului All large lă viziunea Lumea și strategia femei: directorul general, ruxandra în patele istoric pea aviatică seunei consolidează. Toate marile companii companies come together within these international se grupează în cadrul acestor alianțe re îl marchează aderarea de astăzi ainternaționale companiei înnaționale aeriene tarom alianța skyteam se aflăc alliances, in view of offering ala product as complex as vederea oferirii unui produs cât mai amplu general, la nivel possible brutaru.viziunea on world level. TAROM will win a larger share of unei femei:v ziunea și strategia unei femei: directorul ruxandra și strategia mondial. TAROM va câștiga o cotă mai mare din piața the internalpe market andîlofmarchează the external one as well, rectorul general, ruxandra brutaru.în spatele succesului istoric care aderarea de astăzid internă, dar și din cea externă pentru că, spre deosebire because, unlike competitors who haven’t joined any de competitorii neafiliați nici unei alianțe va oferi mai companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află strategia alliance,viziunea we will offerși more destinations,unei betterfemei: prices, directorula multe destinații, prețuri mai bune, conexiuni excelente excellent connections andaderarea many other direct benefits to neral, ruxandra brutaru. în patele succesului istoric pe care îl marchează de astăzi a companieig și multe alte beneficii directe pentru pasagerii săi. its passengers. aționale aeriene tarom la alianța skyteam se află viziunea și strategia unei femei: directorul general,n Care este începutul poveștii TAROM-SkyTeam? xandra brutaru. în spatele ccesului istoric pe care îl marchează de astăzi story a companiei naționaler Howaderarea does the TAROM-SkyTeam begin? Cine pe cine a ales și care au fost criteriile?  chose who anddirectorul what were the criteria? riene tarom la alianța skyteam se află viziunea și strategiaWho unei femei: general, ruxandraa utaru. în patele succesului pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aerieneb De fapt, alegerea uneiistoric alianțe optime pentru TAROM a In fact, choosing the best alliance for TAROM was the fost proiectul pentru amîn fostspatele angajată succesului în rom la alianța skyteam secare află istoric aderarea projectpe forcare which I îl wasmarchează hired in this company. you must de astăzi at companie. Trebuie să găsești o alianță complementară find a viziunea complementary because unei you don’t have to ompaniei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află și alliance strategia femei: directorulc pentru că nu trebuie să ai produse și rute identice. haveîlidentical products and routes. This would enhancea companieig neral, ruxandra brutaru. în patele succesului istoric pe care marchează aderarea de astăzi Acest lucru ar spori concurența și nu ți-ar permite competition and prevent you from achieving a long-term dezvoltarea pe termen lung. aționale aeriene tarom la alianța skyteam se află viziunea și strategia unei femei: directorul general,n development. Ne-am propus să identificăm alianța în cadrul căreia We set out to identify an within which our xandra brutaru. în spatele ccesului istoric pe care îl marchează aderarea dealliance astăzi a companiei naționaler modelul nostru de business să se poată dezvolta. business modelfemei: would bedirectorul able to develop. SkyTeam not ruxandraa riene taromSkyTeam la alianța skyteam se află viziunea și strategia unei general, nu numai că îndeplinea toate aceste criterii only that met these essential criteria for our company, esențiale pentru compania noastra, dar relațiile istorice utaru. în patele succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi companiei aerieneb but the historical relationsawith Air France andnaționale KLM made construite cu Air France și KLM au făcutșisăstrategia o us consider the alliance as a natural cultural integration. rom la alianța skyteam se află viziunea unei femei: direîn spatele succesului istoric pe care îlt considerăm și o integrare culturală firească. archează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află viziunea șim rategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în patele succesului istoric pe care îl marcheazăs derarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află viziunea și strategia uneia mei: directorul general, ruxandra brutaru. în spatele ccesului istoric pe care îl marchează aderarea def tăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află viziunea și strategia unei femei:a rectorul general, ruxandra brutaru. în patele succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzid companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află în spatele succesului istoric pe care îla archează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află viziunea șim rategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în patele succesului istoric pe care îl marcheazăs derarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află viziunea și strategia uneia mei: directorul general, ruxandra brutaru. în spatele ccesului istoric pe care îl marchează aderarea def tăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află viziunea și strategia unei femei:a rectorul general, ruxandra brutaru. în patele succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzid companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află viziunea și strategia unei femei: directorula neral, ruxandra brutaru.viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru.în spateleg , însoțitoarele ccesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene lade alianțas în prim plantarom d din New York, 21-22 iunie 2010; Întâlnirea SkyTeam Governing Boar al alianței bru mem yteam se află viziunea și strategia unei femei: directorul ruxandra brutaru. în patele succesuluis zentând fiecare general, bord repre the airhostesses 21-22 June 2010; on the front row, of the aliance New York ting Mee d Boar g ernin ber toric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam sei Gov mem eam SkyT that represent each lă viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în spatele ccesului istoric pea re îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se aflăc tarom insight iulie - august 2010 ziunea și34strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în patele succesului istoric pe care îlv archează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află în spatelem


la alianța skyteam se află viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în pate succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alian skyteam se află viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în spatele ccesul istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam 8Writing airline history fAcE TAROM află viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în patele succesului istoric care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află spatele succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom alianța skyteam se află viziunea și strategia unei femei: directorul general, brutaru. în pate Care sunt direcțiile principale de dezvoltare a What are TAROM’s main lines ruxandra of TAROM în cadrul SkyTeam? within SkyTeam? succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi adevelopment companiei naționale aeriene tarom la alian skyteam seTAROM află își viziunea strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în spatele ccesul va extindeși activitatea în zona de Europei TAROM will extend activity in Central and South-East istoric pe care îl șimarchează de astăzi naționale tarom la alianța skyteam de Sud-Est, daraderarea mai ales, ne vom dezvoltaa încompaniei Centrale Europe, but especiallyaeriene in the Middle East, a strategic Orientul Mijlociu, o piață pe care noi odirectorul considerăm to us. brutaru. în patele succesului istoric află viziunea și strategia unei femei: general, market ruxandra strategică. We joinedaeriene the alliance tarom for two major The first is care îl marchează aderarea astăzi a Primul companiei naționale lareasons. alianța skyteam se af Am intrat în alianță din douăde motive majore. este the fact you really want your product to be sellable to a viziunea șidatstrategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru.viziunea și strategia unei fem de faptul că îți dorești foarte mult ca produsul tău să large number of customers and TAROM, being a small fie vandabil către un număr cât mai mare de clienți, iar company, will never afford toîlpromote its products in directorul general, ruxandra brutaru.în spatele succesului istoric pe care marchează aderarea de astă TAROM fiind o companie mică nu își va permite niciodată China, Korea, US or other markets we don’t operate in. a companiei naționale aerieneîntarom la alianța se află viziunea și strategia unei femei: director să își promoveze produsele China, în Coreea, SUA sauskyteam At the moment, we can act more competitively on the general, ruxandra brutaru. în În patele succesului istoric peinternal caremarket îl marchează deno astăzi a compan alte piețe pe care nu operăm. momentul de față putem as well, becauseaderarea our product will concura mult mai competitiv și pe piața internă deoarece longer be și limited to selling only destinations as Iași naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află viziunea strategia unei femei:such directorul genera produsul TAROM nu va mai fi limitat la a vinde numai Iași – London or Iași – Paris or any other destination we ruxandra –brutaru. în spatele ccesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționa Londra sau Iași – Paris sau orice destinație pe care o want on the inside, to areas we serve, but we will be able aeriene tarom lainterior alianța skyteam viziunea și strategia directorul ruxand dorim în către puncte pe carese noiaflă le deservim, ci to competeunei against femei: large companies, on any pairgeneral, of cities vom putea concura cu companii mari, pe orice perechi de covered by the alliance’s members. Passengers who will brutaru. în patele succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aerie orașe deservite de membrii alianței. Pasagerul care va enter a TAROM agency îl or amarchează traveling agency will be able tarom la intra alianța skyteam în spatele istoric pe care aderarea de astăz în agenția TAROM se sauaflă în agenția de voiaj vasuccesului putea to set their own tariff for a Iași – Hong Kong ticket, for companiei construi naționale alianța skyteam se aflăwhere viziunea și strategia unei un tarifaeriene pentru untarom bilet Iași la – Hong Kong, unde instance, TAROM will have its own share of femei: director TAROM să aibă partea sa în de patele operare și, ca atare, therefore, the relevant incomes.de This general, ruxandra brutaru. succesului istoric peoperation care îland marchează aderarea astăzi a compan veniturile respective. Acest lucru ne permite să allows us to combat competition because, if we look at naționalecombatem aerieneconcurența, tarom la alianța și strategia unei femei: directorul genera pentru că, dacăskyteam ne uităm la ose află viziunea a large company, we will see that the distribution of ruxandra companie brutaru. în spatele pe este care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționa mare, vom vedeaccesului că proporțiaistoric de pasageri passengers is the exact opposite of what TAROM has at completla opusă celei practicate de TAROM în prezent. the moment.unei For a destination in Germany, almost 70aeriene tarom alianța skyteam se află viziunea și strategia femei: directorul general, ruxand Pentru o destinație în Germania, aproape 70-80% dintre 80% of TAROM passengers travel point to point, their brutaru. înpasagerii pateleTAROM succesului istoric care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aerie călătoresc point tope point, voiajul lor se trip ending exactly where we take them. While with tarom la alianța skyteam se află viziunea și strategia unei femei:thedireîn istoric pe care termină acolo unde îi ducem noi. În timp ce pe Lufthansa, weight isspatele exactly thesuccesului other way around, Lufthansa, proporția este exact inversă, 70% merg în alte 70% of tarom passengers la go someplace elseskyteam and there arese very marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene alianța află viziunea părți, foarte puțini sunt cei care merg point to point. few who travel point to point. TAROM will keep all its strategia unei femei: general, în patele succesului istoric pe care îl marchea TAROM își vadirectorul păstra toți pasagerii point toruxandra point, dar va brutaru. point to point passengers, but will gain an important aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom lapercent alianța skyteam află viziunea și strategia un câștiga o parte importantă din categoria de tranzit. of travelers from these transit category. femei: directorul general, ruxandra brutaru. în spatele ccesului istoric pe care îl marchează aderarea When did TAROM begin preparations to join astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află viziunea și strategia unei fem Când au început pregătirile de aderare la SkyTeam SkyTeam and how were they perceived by company directorul general, ruxandra brutaru. în patele succesului management istoric peandcare îl marchează aderarea de astă pentru TAROM și cum au fost ele percepute de către employees? managementul și anagajații companiei? a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află în spatele succesului istoric pe care The accession process takes two years, so this is se not află a marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam viziunea Procesul de aderare durează doi ani, prin urmare nu simple formality that we are talking about. It was a strategia unei femei: directorul general, patele istoric pe care îl marchea vorbim de o simplă formalitate. A fost unruxandra efort comun brutaru. jointîneffort of oursuccesului team and our sponsor Air France al echipei și al echipei Air France KLM, team, who supportedse us află all throughout theseși strategia un aderarea de astăzinoastre a companiei naționale aeriene tarom laKLM’s alianța skyteam viziunea femei: directorul general, ruxandra brutaru. în spatele ccesului istoric pe care îl marchează aderarea astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află Pu viziunea și strategia unei fem I TRu de vOIAj ÎșI vA TeA CONS AGeNțIA ÎN SAu OM șI, TAR Re țIA eRA directorul general, ruxandra brutaru. în patele succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astă eN OP AG de ÎN SA PASAGeRuL CARe vA INTRA IAșI – HONG KONG, uNde TAROM Să AIBă PARTeA eT BIL uN TRu a companiei naționale tarom la alianța skyteam se află viziunea și strategia unei femei: director uN TARIF PeNaeriene e. veNITuRILe ReSPeCTIv CA ATARe, general, ruxandra brutaru.viziunea și strategia unei femei: directorul general, TO SeT TheIR brutaru.în spate ABLe ruxandra TRAveLING AGeNCY wILL BehAve ITS OwN A OR Y eNC AG OM TAR A LL LL eNTeR succesului istoric pe care marchează aderarea deINSastăzi companiei naționale aeriene tarom la alian eRe TAROM wI S whOîlwI wh TANCe, a PASSeNGeR I – hONG KONG TICKeT, FOR NT INCOMeS. IAș A R FO IFF TAR N Ow skyteam se află viziunea șiTIO strategia unei general, ruxandra brutaru. în patele succesul evA The ReLdirectorul FORe,femei: Re OF OPeRA N ANd TheRe istoric pe careShA îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam află viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în spatele ccesului istoric care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se af July - August 2010 tarom insight 35 viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în patele succesului istoric pe care marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află în spate


alianța skyteam se află viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în patele ccesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța yteam se află viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în spatele ccesului oric pe TAROM care îl marchează aderarea deistoria astăzi a companiei se scrie unei companii naționale aeriene tarom la alianța skyteam se FAce 8Cum lă viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în patele succesului istoric pe re îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află în atele succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la two years. When you join an alliance, everybrutaru. new ianța skyteam se află viziunea strategia unei femei: directorul general, ruxandra în patele sponsorul nostru, care ne-a și susținut pe tot parcursul member must have a mentor, a sponsor andtarom this doicare ani. îl marchează aderarea de astăzi a companiei acestorpe ccesului istoric naționale aeriene la alianța sponsor backs the company’s candidacy and defends Când intră în alianță, fiecare nou membru trebuie să aibă yteam se află viziunea și strategia femei: directorul general, brutaru. înyou spatele the need forruxandra it to join the alliance, it guides in the ccesului un mentor, un sponsor, iar acest unei sponsor este cel care difficult integration process. We werela happy our oric pe caresusține îl marchează de astăzi a acompaniei naționale aeriene tarom alianța skyteam se candidatura aderarea și nevoia intrării în alianță sponsor was Air France. în patele succesului istoric pe te ghidează procesul complex de integrare. lă viziunea companiei, și strategia unei în femei: directorul general, ruxandra brutaru. But even with all the help of our sponsor, the process Ne-am bucurat că pentru noi a fost Air France. re îl marchează aderarea de sponsorului astăzi a nostru, companiei naționale alianța skyteam se află was aeriene not an easy tarom one. While la passengers only see the Însă, chiar și cu ajutorul procesul nu soft part of joining the alliance – the branding zone, ziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru.viziunea și strategia unei femei: a fost ușor. Dacă pasagerul simte efectiv zona soft a salute and crew uniforms, the tough battle is actually intrării în alinață, zona de branding și de salut sau rectorul general, ruxandra brutaru.în spatele succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi fought in the back, on systems integration. uniformă a echipajului, de fapt, bătălia grea, se dă în companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află și strategia femei: directorul Great viziunea merits go to land operation andunei IT system spate, pe integrarea sistemelor. departments, because itaderarea was they whode didastăzi this entirea companiei neral, ruxandra brutaru. înrevin patele succesului istoric îl marchează Merite foarte mari le direcțiilor de operațiuni sol șipe care interface and did the transfer the directorul systems we de sisteme IT, pentru că ei au realizat toată această aționale aeriene tarom la alianța skyteam se află viziunea și strategia unei from femei: general, used before to the systems imposed by the alliance, interfață și migrarea de pe sistemele pe care le foloseam xandra brutaru. în spatele ccesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale being managed by the Marketing and International anterior pe noile sisteme impuse de alianță fiind Relation Department. team was continuously riene tarommanegeriate la alianța skyteam se aflăși viziunea și strategia unei femei: Our directorul general, ruxandra de Direcția de Marketing Relații audited, with many unannounced inspection sessions, Internaționale. Echipa noastră a fost auditată continuu, utaru. în patele succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene on board for instance. cu multe sesuni de inspecție, la bord de exemplu, făcute rom la alianța skyteam se află în spatele succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a In the end, TAROM got only congratulations. fără a fi anunțate în prealabil. Representatives KLM, Air France, of all ompaniei naționale aeriene tarom lafelicitări. alianța skyteam se află viziuneaofșiDelta, strategia uneiAlitalia, femei: directorul La final, TAROM a primit numai Reprezentanți large told usaderarea “Chapeau! A perfect 10!” From Delta, KLM, Air France, Alitalia,succesului reprezentanțiiistoric tuturor pe care neral, ruxandra brutaru. în patele îlcompanies, marchează de astăzi a companiei this point of view, I must give my gratitude to our marilor companii, au zis “Chapeau! 10 curat!” aționale aeriene tarom lavedere alianța află viziunea și strategia femei:people directorul general, employees. It’s obviousunei that TAROM do their Din acest punct de nu potskyteam decât să le se adresez job welladerarea and international the most xandra brutaru. în spatele ccesului îl marchează de recognition astăzi a iscompaniei naționale mulțumiri angajaților. Este clar căistoric oamenii pe dincare TAROM important proof. fac alianța bine treaba,skyteam iar recunoașterea internațională riene taromîșila se află viziuneaeste și strategia unei femei: directorul general, ruxandra cea mai importantă. utaru. în patele succesului istoric pe care îl marchează aderarea astăzi a companiei naționale aeriene What de are the first changes that TAROM passengers will notice now, istoric pe care îl rom la alianța skyteam se află viziunea și strategia unei femei: direîn spatele succesului Care sunt primele schimbări pe care after you joined SkyTeam? le vor observa pasagerii TAROM  archează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află viziunea și acum, după aderarea la SkyTeam? rategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. înOur patele succesului pe care passengers have alreadyistoric begun to benefit fromîl marchează part of the advantagesse brought TAROM’s joining derarea de astăzi a companiei naționale aerienedetarom skyteam aflăby viziunea și strategia unei Pasagerii noștri au început deja să beneficieze o parte la alianța SkyTeam. The company reported a 20 percent increase dintregeneral, avantajele aderării TAROM la SkyTeam. mei: directorul ruxandra brutaru. în Compania spatele ccesului istoric pe care îl marchează aderarea de in number of passengers compared to last year. To our a înregistrat o creștere a numărului de pasageri de 20% tăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află viziunea și strategia team, this performance is supreme proof of the fact unei femei: față de anul trecut. Pentru echipa noastră, această that our product addresses passenger needs as regards de astăzi rectorul general, ruxandra brutaru. patelenostru succesului istoric pe care îl marchează aderarea performanță este dovada supremă căînprodusul se tariffs, flight schedule, but also quality. aliniază nevoilor pasagerilor ca și tarife, orar de zbor, dar companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află în spatele succesului istoric pe care îl We are in a continuous process of alignment and, și din punct de vedere calitate. Suntem într-un proces archează aderarea dealiniere astăzi companiei naționale tarom withla the alianța summer 2011skyteam schedule, wese willaflă viziunea și continuu de și, a începând cu orarul de vară 2011,aerienestarting upgrade the product in order us toîl marchează rategia uneivom femei: directorul general, ruxandra încontinue pateletosuccesului istoric pefor care continua să îmbunătățim produsul astfel încâtbrutaru. să offer theskyteam number of frequencies needed by every oferim a numărul de frecvențe necesar pentru ca toți derarea de astăzi companiei naționale aeriene tarom la alianța se află viziunea și strategia unei business passengers to solve their problems at their pasagerii business să poată rezolva problemele într-o mei: directorul general, ruxandra brutaru. înHeathrow spatele ccesului istoric care destination during apesingle day.îl Formarchează instance, Londonaderarea de singură zi la destinație. Spre exemplu, Londra Heathrowse willaflă benefitviziunea from two daily Regardingunei femei: tăzi a companiei naționale aeriene și flights. strategia va beneficia de două curse zilnice. tarom la alianța skyteam the near future, passengers will see a change in În ceea ceruxandra privește viitorul apropiat,în pasagerii vedea rectorul general, brutaru. patelevor succesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi TAROM agencies' image. o schimbare a imaginii agențiilor TAROM. Se vor vinde companiei naționale aeriene tarom din la alianța skyteam se află viziunea și strategia unei femei: TAROM tickets to Canada, Asia, USA destinations will directorul bilete TAROM pentru destinații Canada, Asia, SUA, be sold and our passengers will benefit from access to neral, ruxandra brutaru.viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru.în spatele iar pasagerii noștri vor beneficia de acces la cele mai the best lounges in every airport, airplanes will land bune lounge-uri din toate aeroporturile, cursele vor ccesului istoric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța and take off from the most modern terminals and the ateriza și vor decola din cele mai moderne terminale, iar yteam se află viziunea și strategia ruxandra mile program will extend. brutaru. în patele succesului programul de mile se va extinde.unei femei: directorul general, toric pe care îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se lă viziunea și strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în spatele ccesului istoric pe re îl marchează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află tarom insight iulie - august 2010 ziunea și36strategia unei femei: directorul general, ruxandra brutaru. în patele succesului istoric pe care îl archează aderarea de astăzi a companiei naționale aeriene tarom la alianța skyteam se află în spatele


TAROM news

8Flight safety

ROMâniA, gAzdA cOnFeRinței inTeRnAțiOnAle de dRepT AeRiAn PE 3 şI 4 MAI 2010, A AVUT LOC BUCHAREST AIR LAW CONFERENCE, PRIMA CONFERINţă PE TEME DE DREPT AERIAN DIN ROMâNIA, ORGANIzATă DE TEAM AVIATION SOLUTION LIMITED, CU SPRIJINUL şI APROBAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR şI INFRASTRUCTURII şI DELEGAţIEI ROMâNIEI LA ORGANIzAţIA INTERNAţIONALă A AVIAţIEI CIVILE (ICAO).

romania, host of international air law conference

bucharest air law conference, the first conference on air law issues in romania, was organized may 3-4 by team aviation solutions limited, with support and approval of the ministry of transports and infrastructure and romania’s delegation to the international civil aviation organization (icao). onferinţa a reunit specialişti în drept aerian din partea ICAO, precum Roberto Kobeh Gonzalez (foto), preşedintele Consiliului OACI, Denys Wibaux, Director al Legal Affairs and External Relations Bureau din cadrul ICAO şi Huang Jiefang, Legal Officer în cadrul aceluiaşi departament, dar şi prof. Dr. Paul Stephen Dempsey, Director al Institute of Air & Space Law din cadrul McGill University, şi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Autorităţii Aeronautice Civile, Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, ROMATSA, TAROM, precum şi mulţi alţi invitaţi. Prezentările

C

T

he conference brought together air law specialists from ICAO, such as Roberto Kobeh Gonzalez (photo), president of the ICAO Council, Denys Wibaux, Director of ICAO’s Legal Affairs and External Relations Bureau and Huang Jiefang, Legal Officer within the same department, but also Professor Doctor Paul Stephen Dempsey, Director of Institute of Air & Space Law within McGill University, along with representatives of the Ministry of Transports and Infrastructure, Civil Aeronautic Authority, Bucharest Airports National Company, ROMATSA, TAROM and many other

July - August 2010 tarom insight

37


TAROM news

8Siguranța zborului

care au avut loc pe parcursul celor două zile s-au încadrat în guests. The presentations held over the two days focused on subiectul propus de organizatori şi anume „Noi ameninţări şi the topic proposed by organizers, “New threats and provocări în aviaţia civilă”. challenges in civil aviation.” Conferinţa a debutat pe 3 mai cu prezentările ţinute de dl. Denys The conference debuted on May 3, with presentations held Wibaux şi dl. Huang Jiefang având ca subiect Convenţia de la by Mr. Denys Wibaux and Mr. Huang Jiefang, detailing the Chicago din 1944, care stabileşte regulile şi libertăţile aplicabile 1944 Chicago Convention that established the rules and spaţiului aerian şi aeronavelor, drepturile statelor semnatare, liberties applicable to air space and aircraft, rights of precum şi cadrul legal necesar pentru înfiinţarea şi funcţionarea signatory states, as well as the necessary legal framework for ICAO. Tot în prima parte a zilei, prof. Dr. Paul Stephen Dempsey the creation and functioning of ICAO. Also in the first part of a abordat subiectul privatizării furnizorilor de servicii aeriene, the day, Prof. Dr. Paul Stephen Dempsey focused on the iar d-na Claudia Vîrlan, Director General al Autorităţii topic of air service providers’ privatization, while Mrs. Claudia Aeronautice Civile, a prezentat modalitatea implementării Vîrlan, General Director of the Civil Aeronautic Authority, SARPs (Standard and Recommended Practices) în legislaţia presented means to implement SARPs (Standard and naţională, cu referire la situaţia României. SARPs reprezintă un Recommended Practices) in national legislation, in reference set de standarde şi recomandări puse la punct de către ICAO, to Romania’s case. SARPs are a set of standards and acoperind aspecte tehnice şi operaţionale în aviaţia civilă recommendations developed by ICAO, covering technical internaţională, precum siguranţa zborului, licenţierea and operational aspects of international civil aviation, such as personalului, operarea aeronavei, serviciile de trafic aerian, flight safety, personnel licensing, operating the aircraft, air investigarea accidentelor sau probleme legate de mediu. traffic services, investigating incidents or environment-related Printre cei care au susţinut prezentări pe data de 3 mai se problems. numără şi dl. Alexandru Opriş din partea TAROM, prezentare ce Among those who held presentations on May 3 were also Mr. s-a axat pe principiul Alexandru Opriș on „corporate negligence”, behalf of TAROM, whose precum şi Dr. Delia presentation focused on dR. deLIA dIMITRIu (MANCHeSTeR MeTROPOLITAN Dimitriu din partea the ‘corporate negligence’ uNIveRSITY) A SuSțINuT O PRezeNTARe Pe TeMA Manchester principle, and Dr. Delia dezvOLTăRII AeROPORTuRILOR şI IMPACTuLuI ACeSTORA Metropolitan University, Dimitriu on behalf of ASuPRA MedIuLuI ÎN CAdRuL CONFeRINțeI. cu o prezentare pe tema Manchester Metropolitan dR. deLIA dIMITRIu (MANCheSTeR MeTROPOLITAN dezvoltării University, with a uNIveRSITY) SuSTAINed A PReSeNTATION ON AIRPORT aeroporturilor şi presentation on airport deveLOPMeNT ANd ITS IMPACT ON The eNvIRONMeNT AT impactului acestora development and its The CONFeReNCe. asupra mediului. Cea de impact on the a doua zi a fost marcată environment. de prezentările ţinute de The second day was către dl. Denis Wibaux pe marginea noilor ameninţări la adresa marked by presentations held by Mr. Denys Wibaux on new securităţii, precum şi de security threats, as well as by Mrs. Ruxandra Brutaru, TAROM’s d-na. Ruxandra Brutaru, Director General TAROM şi dl. Dragoş President&CEO and Mr. Dragoş Munteanu, TAROM Quality Munteanu, Şef Departament Siguranţă Zbor şi Calitate TAROM, and Flight Safety Department head, who detailed aspects care au detaliat aspecte legate de asigurarea flotei unei companii related to assuring the fleet of an air company and aeriene, respectiv procedurile şi soluţiile aplicabile în cazul procedures and solutions applicable in case of incidents incidentelor cauzate de pasageri la bordul aeronavei. caused by passengers onboard the plane. Având în vedere numărul mare de participanţi pe parcursul Given the high number of participants on both days, we could ambelor zile, putem spune că Bucharest Air Law Conference say that Bucharest Air Law Conference 2010 reached its target 2010 şi-a atins scopul şi anume informarea celor interesaţi de - that is, informing those interested in the proposed topics, temele propuse, aprofundarea unor cunoştinţe deja însuşite, helping deepen knowledge on certain topics and offering precum şi ocazia unui dialog cu specialiştii din domeniu. dialogue with specialists in the field. Diversity of presentations Diversitatea prezentărilor şi atenţia cu care a fost organizat and the attention with which the event was organized evenimentul au eclipsat lipsa prezenţei unor invitaţi speciali overshadowed the absence of notable special guests such as precum Dr. Ruwantissa Abeyratne, Coordinator Regional Bodies, Dr. Ruwantissa Abeyratne, ICAO Regional Bodies Coordinator. ICAO. Sperăm ca la următoarea ediţie care va avea loc anul viitor, We hope that at next year’s edition, we will get to enjoy the să ne bucurăm de prezentările a cât mai multor specialişti din presentations of as many specialists in the field as possible, domeniu, precum cele venite din partea prof. Dr. Paul Stephen just like we did those made by Prof. Dr. Paul Stephen Dempsey a cărui experienţă şi-a spus cuvântul, dovedind că în Dempsey, whose experience had its say, proving that in comunicare calitatea expunerii unor informaţii este la fel de communication, the manner in which you display and provide preţioasă precum natura lor. information is as precious as the nature of information. 38 tarom insight

iulie - august 2010


BEST OF ROMANIA

8O altfel de istorie

ofițer al ordinului artelor și literelor officer of the order of arts and letters

h

e is a citizen of the world, a soul with special visions, he is one of the most remarkable personalities in Romanian culture and a true crusader in the fight against communism.” This was the depiction sum-up Henri Paul, the French ambassador at Bucharest, made to historian and diplomat Neagu Djuvara, upon conferring the Officier de L’Ordre des Arts et Lettres, the French Government’s highest distinction meant for those personalities who contribute to the promotion of art.

ste un cetățean al întregii lumi, un suflet cu viziuni aparte, una dintre „ cele mai remarcabile personalități ale culturii românești și un adevărat cruciat în lupta contra comunismului”. Aceasta a fost descrierea pe care ambasadorul francez la București, Henri Paul, i-a făcut-o istoricului și diplomatului Neagu Djuvara atunci când l-a numit ofițer al ordinului artelor și literelor, înaltă distincție a Guvenului francez oferită celor care contribuie la promovarea artei.

E

n

ow at the revered age of 94, Djuvara has lived a life which could very well make the subject of a good adventure novel. He has lived in Romania for no more than 25 years, he has spent his other years travelling the world, from France, where he has completed his studies in Sorbonne, to Sweden and Niger, where he has worked as a diplomat for 23 years. From his selfimposed exile in France, Djuvara has constantly fought against Romanian communism, as a secretary general of Paris’ Romanian Refugee Committee.

juns la venerabila vârstă de 94 de ani, Djuvara a trăit o viață demnă de un roman de aventuri. În total, a locuit numai 25 de ani în România, pe ceilalți petrecându-i călătorind prin lume, din Franța, unde a studiat la Sorbona, în Suedia și apoi în Niger, unde a lucrat ca diplomat vreme de 23 de ani. Djuvara a militat împotriva comunismului românesc din Franța, unde se afla în exil autoimpus, ca secretar general al Comitetului de Asistență a Refugiaților Români din Paris.

A

unca de istoric a lui Djuvara se reflectă în cele 14 cărți publicate, dezvoltate pe marginea unor ipoteze diferite de cele din manualele de istorie obișnuite. În „Între Orient și Occident”, realizează o frescă a perioadei fanariote (între 1711 și 1821, Țările Române au fost conduse de trimiși greci ai Imperiului Otoman, numiți fanarioți) în care domnitorii nu mai sunt caracterizați doar ca zbiri care exploatează poporul, ci și ca oameni care au adus pe meleagurile românești fastul și eleganța petrecerilor din Occident.

M

ltima carte apărută sub semnătura lui Djuvara, „Există istorie adevărată?” dezbate cât de mult contribuie curiozitatea cercetătorului istoric la popularizarea unui fapt istoric.

U

40 taroM insiGht iulie - august 2010

h ­În­prezent,­Djuvara susține­frecvent conferințe­Deschise publicului­larg­Din românia,­la­care participă­sute­De­oameni currently,­Djuvara­is speaking­to­romanian public­in­various conferences­ bringing­together hunDreDs­of­people

is historian work is reflected in the 14 books he published. Each of them presenting the reader with a different angle on historical facts we all learned in school. In “Between East and West,” he pictures a fresco of the Phanariot regime (between 1711 and 1821, Romania has been ruled by Greek envoys of the Ottoman Empire, Phanariots), where the rulers are no longer characterized only as tyrants exploiting the people, but also as those who brought to Romania the pomp and elegance of the Western parties.

t

he latest book signed by Djuvara, “Is There Real History?”, looks at how much the historian curiosity can spread around a historical fact.


trends I Tech 8China sets the communication pace

Consumatorii Chinezi

DAU TRENDURILE GLOBALE ÎN COMUNICARE

u O

n raport recent sugerează că trendurile în comunicare la nivel global sunt stabilite de consumatorii din China. Raportul, care a fost dat publicității la Expoziția Mondială din Shanghai, spune că la acest moment consumatorii chinezi se îndreaptă tot mai mult spre o mentalitate de tipul „bucură-te de viață”, fiind tot mai interesați de tehnologie și de folosirea telefoanelor mobile. Cifrele spun că 22% din populația urbană a Chinei va naviga pe internet de pe mobil în fiecare săptămână a lui 2010, față de 13% dintre britanici, 11% dintre suedezi sau 17% dintre americani (totuși, cifrele occidentale reprezintă anul 2009).

Consumers

In ChIna lead global

A new report has suggested that China's consumers are set to lead the world in global communication trends. The report, released at the World Expo in Shanghai, says that Chinese consumers are moving towards an "enjoy life" mentality, are curious about technology and more mobile-phone centric. Figures suggest that 22 percent of urban Chinese will browse the internet on their mobile phones weekly during 2010, compared to 13 percent of Britons, 11 percent of Swedes and 17 percent of Americans (although the Western figures represent 2009).

communication trends

July - August 2010 taroM insiGht

41


44 TAROM INSIGHT

iulie - august 2010


SUB REFLECTOR

8In the spotlight

RISING STAR Of ROMANIAN THeATeR poate fI greu de explIcat în cuvInte, fără farmecul sceneI, al reflectoarelor sau al expresIvItățII actorIlor, cum a reușIt teatrul românesc să îșI câștIge o reputațIe atât de Bună în întreaga europă. în urma dIscuțIeI pe care a purtat-o InsIght tarom cu cel maI explozIv tânăr talent al teatruluI românesc, marIus manole, aflăm cum reușesc românII să îI facă pe francezI să se îndrăgostească, pe englezI să lăcrImeze șI pe afrIcanI să danseze. It Is hard to express In words, wIthout the charm of the stage, lImelIght and actors’ expressIveness, how romanIan theater managed to garner such a good reputatIon all over europe. from the talk InsIght tarom had wIth the most explosIve young talent of romanIan theater, marIus manole, we learn how romanIans can make the french fall In love, the BrIts shed tears and the afrIcans dance.


SUB REFLECTOR

8teatrul, o limbă internațională

teaua Teatrului Național din București, actor și balerin, Manole și-a îmbrăcat expresivitatea în roluri neconvenționale care l-au propulsat rapid în înalta societate a teatrului: câinele vagabond, plin de răni și purici din „Inimă de câine”, tânărul bărbat de consumație, homosexual și bolnav de SIDA din „Drept ca o linie” sau adolescentul piroman din „Chip de foc”. În ultimii ani, teatrul românesc a fost primit cu ovații pe toate scenele Europei. Despre „Faust” în regia lui Silviu Purcărete, unul dintre reporterii de la „The Observer” scria că și-ar vinde sufletul să îl mai vadă o dată. „Boala Familiei M”, regizată de Radu Afrim, s-a jucat pe scena Teatrului Odeon din Paris de zece ori, de fiecare dată cu casa plină. În turneele cu Teatrul Național, care l-au purtat de la Paris la Casablanca, Manole a aflat că reușește să transmită emoție în orice limbă. Între două repetiții pentru rolul lui Lopahin, faimosul personaj din „Livada cu vișini” a lui Cehov, Marius Manole a vobit cu Insight TAROM despre teatrul în România și Europa, relația sa intimă cu dansul și plăcerea lui supremă: aceea de a zbura.

S

ucharest national theater’s star, an actor and dancer, manole made his expressiveness wear unconventional roles that quickly propelled him among theater’s high society: the stray dog, full of fleas and wounds, in “Inimă de câine” (“heart of a dog”), the young male escort who is gay and has aIds in “drept ca o linie” (“straight as a line”) or the arsonist teenager in “chip de foc” (“fireface”). In recent years, romanian theater got standing ovations on stages all over europe. about silviu purcărete’s “faust”, a reporter for “the observer“ wrote that he would sell his soul in order to see the play one more time. “Boala familiei m” (“family m’s Illness”) by radu afrim was staged at the paris odeon theater ten times, and was sold-out every time. during his tours with the national theater, which took him from paris to casablanca, manole found out that he can transmit emotions in any language. In between two rehearsals for the role of lopahin, the famous character from chekhov’s “cherry orchard,” manole spoke to Insight tarom about theater in romania and europe, his intimate relationship with dance and his supreme pleasure: that of flying.

B

Ești unul dintre cei mai premiați actori din generația ta, o generație care a contribuit la recunoașterea teatrului românesc pe marile scene din Europa. Ce crezi că aduce nou teatrul românesc pe scena europeană? De când sunt actor, am făcut o serie de turnee în Europa, în America, în Africa și peste tot am avut săli pline. Cred că teatrul și filmul românesc contribuie din plin la promovarea imaginii României în lume. Nu cred că aducem ceva nou ca inovație teatrală, din acest punct de vedere mai avem multe de învățat din Occident și din State, dar cu siguranță avem un cuvânt de spus în teatrul „mare“ pentru că, în felul nostru, suntem unici. Doar scena românească a dat oameni de teatru ca Liviu Ciulei, Lucian Pintilie sau Andrei Șerban. Pentru oamenii care „vorbesc limba teatrului”, ce crezi că transmiteți voi, actorii români, pe scenă? Cum se vede România prin intermediul spectacolelor voastre? Sperăm ca, prin arta noastră, România să se vadă în lume ca un spațiu propice culturii. Chiar dacă, în materie de economie și bunăstare, suntem încă departe de țările Europei de Vest, cultura noastră a recuperat mult din handicapul celor 50 de ani de comunism. Românii sunt avizi de teatru, biletele la teatrele din București se vând cu cel puțin două săptămâni în avans. Ce face teatrul pentru români? Teatrul reușește să-i scoată din casă pe români și-i determină ca, din când în când, să mai închidă televizorul. Teatrul este arta vie, cu artiști în carne și oase care joacă „pe viu“ pentru public, pe când televizorul este o simplă cutiuță care „emite“ cel mai adesea mesaje negative. 46 TAROM INSIGHT

iulie - august 2010

You are one of the most awarded actors in your generation, a generation that contributed to Romanian theater’s recognition on Europe’s greatest stages. What new things do you think Romanian theater brings on the European stage? since I became an actor, I have been on several tours in europe, america, africa and everywhere we played in front of packed audiences. I think romanian theater and film have a great contribution to promoting romania’s image in the world. I don’t think we bring something new in terms of theater innovation, since we still have a lot to learn in this respect from the west and the states, but we definitely have a word to say in the “big” theater because, in our own way, we are unique. the romanian theatre gave personalities such as liviu ciulei, lucian pintilie or andrei șerban. To people who can “speak the language of theater,” what message do you think Romanian actors send out on stage? How is Romania perceived through your shows? we hope that, through our art, romania is seen in the world as a space that is favorable to culture. even if in terms of economy and welfare, we are still far behind western european countries, our culture has gained a lot of ground after 50 years of communism. Romanians are great theater consumers, tickets to Bucharest theater shows are sold at least two weeks in advance. What does theater do for Romanians? theater manages to take romanians out of their homes and makes them turn off the tv from time to time. theater is living art, with real artists, in the flesh, who play “live” for the audience, while television is a simple box which more often than not “broadcast” negative messages.


IN THE SPOTLIGHT

8theater, an international language

dEși mulți spEctatori din Europa nu înțElEgEau o boabă din cE spunEam noi pE scEnă, râdEau la toatE glumElE și lăcrimau la toatE momEntElE dramaticE.

Cum ți s-a părut prima întâlnire cu publicul din Europa? M-a uimit căldura cu care ne-au primit și faptul că, deși nu înțelegeau o boabă din ce spuneam noi pe scenă, râdeau la toate glumele și lăcrimau la toate momentele dramatice. Empatia lor mi-a dovedit că teatrul este o limbă în sine care nu are nevoie de dicționare și de traducere. Ești cel mai productiv și mai vizibil actor al generației tale. Ce crezi că te face unic? Nu cred că sunt unic, dar ce m-a ajutat cu adevărat a fost marea mea putere de muncă. Am jucat aproape fără întrerupere, fără să mă menajez nici o clipă. Am funcționat ca o mașină de teatru din repetiție-n repetiție și din spectacol în spectacol, jucând din București la Timișoara, de la Brăila la Târgoviște, de acolo la Târgu Mureș și tot așa. Astfel, a ajuns să mă cunoască pe mine publicul din toată țara, iar eu am căpătat experiență și, desigur, am ajuns să știu pe de rost Mersul Trenurilor și orarul avioanelor. Sigur că dacă nu aș fi iubit până la anularea de sine teatrul, nu aș fi găsit în mine puterea de a face din meseria aceasta un adevărat tur de forță.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII What did you think of your first meeting with a European audience? I was surprised by the warmth with which we were greeted and the fact that, although they couldn’t understand a thing of what we were saying on stage, they laughed at all the jokes and shed tears at all dramatic moments. their empathy showed me that theater is a language in itself, which doesn’t need dictionaries or translations.

although many EuropEan spEctators couldn’t undErstand a thing of what wE wErE saying on stagE, thEy laughEd at all thE jokEs and shEd tEars at all dramatic momEnts.

You are the most productive and most visible actor of your generation. What do you think makes you unique? I don’t think I am unique, but what truly helped me was my incredible work strength. I played almost without interruption, without sparing myself, not even for a moment. I worked as a theater machine, from rehearsal to rehearsal, from show to show, playing from Bucharest to timișoara, from Brăila to târgoviște, from there to târgu mureș and so on. thus, I got to be known by audiences all over the country, I gained experience and, of course, I also got to learn trains’ timetable and flights’ schedule by heart. and of course that if I hadn’t loved theater to abnegation, I couldn’t have found inside me the strength of doing this job like a real tour de force. July - August 2010 TAROM INSIGHT

47


SUB REFLECTOR

8dansând fără să te miști

Ești un actor care a intrat pe scenă prima oară ca balerin iar pasiunea ta pentru dans a rămas prezentă în interpretările tale. Totuși, după doi ani la secția de Coregrafie a Academiei de Teatru și Film, te-ai lăsat de dans pentru actorie. Ai renunțat așa, fără nicio remușcare? Da. Ba, mai mult, începusem să-l urăsc. Refuzam rolurile în care trebuia să dansez pentru că singurul lucru care ajunsese să se spună despre mine era: «Ce bine se mişcă băiatul ăsta!». Voiam să ajung să stau nemişcat pe un scaun şi să «povestesc» un dans, pentru ca la final să se spună: «Minunat dansator e actorul ăsta!», dar eu să nu mă fi mişcat deloc. Pentru că asta înseamnă să ajungi la esenţa dansului, cum am văzut-o pe Miriam Răducanu, care dădea de două ori din mâini şi aia era «Pasărea măiastră» a lui Brâncuşi. Exersezi în continuare pe scenă în căutarea esenței dansului. În ce spectacole de teatru ai și dansat? În destul de puţine, de fapt. La Afrim (NR: unul dintre cei mai buni regizori români, personalitatea culturală europeană a anului 2009), desigur, că toată lumea dansează la Afrim. Am dansat într-un spectacol de-al lui, «America ştie tot», în care eram un travestit. Trebuia să dansez pe tocuri de 11 centimetri. La început nici nu mă puteam ţine pe picioare. «Cred că glumeşti, Afrime!», îi spuneam. «Cum să dansez pe chestiile astea?». La primele repetiţii îmi pierdeam echilibrul pe toacele alea, dar după câteva zile îi «ardeam» nişte piruete cu Ţăcă Căjocaru... Şi în film te-am văzut dansând. Erai un armăsar murind, nu-i așa? Da! În «Martor fără voie». Scena aia a ieşit aşa, ca prin minune. Eram într-un manej şi trebuia să danseze o fată. Andi Lupu, regizorul, m-a rugat să îi arăt nişte

You are an actor who first set foot on stage as a dancer and your passion for dancing can still be seen in your performances. Still, after two years at the Theater and Film Academy’s Choreography department, you gave up dancing for acting. Did you give it up just like that, with no remorse? yes. even more, I had started to hate it. I used to say “no“ to parts that required me to dance because the only thing people were saying about me was, ‘look how well this boy is moving!’ I wanted to get to a place where I could stay still in a chair and ‘narrate’ a dance, so that people in the end could say, ‘what a wonderful dancer this actor is!’ without me having moved an inch. Because this is what reaching the essence of dance means, like I saw miriam răducanu, who waved her hands two times and she was Brâncuşi’s “pasărea măiastră“. You continue practicing on stage, searching for the essence of dance. In what theater shows did you also dance? In quite few, actually. for afrim (e.n. one of the best romanian directors, the european cultural personality of 2009), of course, since everybody dances in afrim shows. I had to dance in one of his plays, called ‘america ştie tot’ (‘america knows it all’) and I was a transvestite there. I had to dance on 11cm high heels. at the beginning, I couldn’t even walk on those things. ‘you’ve got to be kidding, afrim!’ I told him. ‘how can I dance on these?’ during the first rehearsals, I would lose my balance on those high heels all the time, but after a few days, I was able to do quite some pirouettes with Ţăcă căjocaru… We got to see you dancing in a movie too. You were a dying horse, right? yes! In ‘martor fără voie’ (‘Involuntary witness’). that scene was done like that, unintentionally. we were in a horse circle and a girl was supposed to dance. andi lupu, the director, asked me to show her some moves, since I had studied choreography and all… I


IN THE SPOTLIGHT

Manole in Marius generation 8the young actors representative „Inimă de câine” / “Heart of a dog”

Carmen Ungureanu & Marius Manole in „Iubiri interzise” / “Forbidden love”

Marius Manole & Oana in „Oscar și tanti Roz” / Pellea “Oscar and the Lady Pin k”

mişcări, că deh, cică făcusem coregrafie. Eu am început să-i dau lecţii fetei şi m-am încins. Am început să dansez pe bune, cemi venea în cap. Regizorul, fără să mă avertizeze, a pus muzică, a dat drumul la cameră şi a pus şi un cal superb să alerge în jurul meu. Aşa s-a filmat dansul ăla. Sa tras dintr-o singură dublă şi apoi a intrat în film.

started teaching the girl and I got carried away. I started dancing for real, doing whatever moves came to me. the director, without warning, put on some music, started rolling and had this beautiful horse running in circles around me. this is how that dance was shot. there was only one take and it was included in the final picture.

Finnera™ de lA ruukki cel maI modular şI maI uşor de montat acoperIş cine nu a visat la o casă la munte sau o locuinţă situată în cele mai Pitoreşti zone ale ţării. însă Problemele Pe care le Poate ridica uneori construcţia unei case în condiţiile în care drumul de acces este îngust, sau costurile trebuie să Fie bine ţinute în Frâu, Pot descuraja Pe oricine. ruukki, producatorul finladez de sisteme de acoperiş din tablă tip ţiglă, a lansat un nou acoperiş care simplifică mult construcţia acoperisului din tabla. profilele de acoperiş sunt modulare, de dimensiuni mai mici, uşor de trasportat şi de ridicat pe casă dacă luaţi decizia de a monta singur acoperişul. în plus, profilul este foarte bine finisat în cant, unde fiecare modul prezintă o fălţuire suplimentară. această îmbunătăţire gândită de inginerii ruukki conferă cea mai ridicată rezistenţă la factorii de mediu, dar şi un aspect extrem de îngrijit al acoperişului. astfel, veţi putea beneficia de un acoperiş perfect finisat, care nu mai necesită montarea de şorţ de streaşină şi care va arăta impecabil ani la rând. calitatea tablei finlandeze, cu patru straturi de protecţie pe ambele feţe, este desăvârşită de stratul final de acoperire denumit purex. acesta oferă protecţie împotriva factorilor de mediu - grindină, ploaie abundentă, cicluri de îngheţ-dezgheţ, salinitate ridicată - dar şi împotriva efectului razelor ultraviolete sau a zgârierii. tocmai de aceea ruukki poate oferi o garanţie de 40 ani la aniversarea a 50 de ani de la infiinţarea companiei.

dacă dorIŢI să aflaŢI maI multe despre sIstemele de acoperIş ruukkI sau despre cum puteŢI monta sIngurI un sIstem de acoperIş fInnera™ vIzItaŢI www.ruukkiacoPeris.ro

Preţul Promoţional de lansare al acoPerişului Finnera™ de la ruukki este de 31,50ron metrul Pătrat


SUB REFLECTOR

8zborul ca ideal

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII „ÎN avION, TOaTă LUmEa E CU CaPUL ÎN NORI“

“On a plane, everybOdy’s head Is In the clOuds“

Colegii tăi de la Coregrafie spun că își amintesc cum dansai până și în stația de autobuz. Ai făcut vreodată piruete pe culoarul unui avion? Călătorești mult? Îți place? Îmi plac enorm călătoriile chiar dacă ele îmi mănâncă mult timp din viață pentru că pe cele mai multe le fac în interes de serviciu. Sunt un mare fan al avionului. Nu mi-a fost niciodată frică, ba, dimpotrivă, eram mereu plin de nerăbdare. Voiam să zbor cât mai repede. Nu m-ar deranja să dansez într-un avion. De fapt, cred că aș face-o cu bucurie. Mi-ar plăcea să-mi fac ziua de naștere într-un avion în zbor. Mi-aș invita toți prietenii la bord și aș dansa pentru ei. Ce înseamnă zborul pentru tine? Cred că pentru orice artist zborul e un ideal. Și pentru că nu poți, fizic, să-l îndeplinești, singura cale de a ajunge să atingi acest vis este să zbori cu avionul. Nimeni nu mai poate atunci să te critice că ești cu capul în nori. Acolo toți sunt cu capul în nori. Din toate locurile în care ai fost, ce destinație ți-a adus cea mai mare bucurie? De ce? New York-ul mi-a plăcut cel mai mult. E ca o călătorie pe o altă planetă. Freamătul a zeci de milioane de oameni care mișună zilnic prin Manhattan, luminile din Times Square, spectacolele de pe Broadway, totul acolo degajă o energie de necuprins în cuvinte. Ce îți place să faci în timpul zborului? Pentru că îmi place atât de mult să călătoresc cu avionul nu mă plictisesc niciodată, oricât de lung ar fi zborul. Sunt unele dintre rarele momente de liniște și pace pentru mine. Îmi place să urmăresc ruta pe ecrane, sunt curios să știu pe deasupra căror orașe zbor, la ce altitudine, care e temperatura de afară și devorez toate celelalte informații care sunt scrise acolo. Ascult muzică, mă uit la filme. Îmi place când vine momentul mesei pentru că doar în avion am timp să mă răsfăț, să

mi-ar plăcEa să-mi fac ziua dE naștErE într-un avion în zbor. mi-aș invita toți priEtEnii la bord și aș dansa pEntru Ei.

50 TAROM INSIGHT

iulie - august 2010

Your choreography colleagues remember how you used to dance even in bus stops. Did you ever do a pirouette on a plane aisle? Do you travel a lot and do you like it? I absolutely love traveling, even if it takes up a lot of my life because most of it is for business. I am a big fan of planes. I was never afraid of flying, on the contrary, I was always eager to fly, to fly as soon as possible. I wouldn’t mind dancing on a plane. In fact, I think I would do it gladly. I would like to celebrate my birthday on board a flying plane. I would invite all my friends on board and dance for them.


I


SUB REFLECTOR

8zborul ca ideal

mănânc calm și stând jos adică, nu pe fugă, în picioare, cum fac de obicei. Sunt extrem de curios de cum decurge zborul și-mi vine să mă duc în cabină să văd ce face pilotul. Aș avea multe să-l întreb: Cum de nu se ciocnesc avioanele între ele? Cum văd pe unde să meargă noaptea? Cum funcționează pilotul automat? Cum se descurcă fără polițist în intersecție și o mulțime de astfel de întrebări de puștan. Care sunt locurile tale favorite din țară și ce i-ai sfătui pe pasagerii TAROM să experimenteze în România neapărat? Eu cred sincer că în țara noastră sunt multe locuri minunate, dar că nu știm noi să le facem cunoscute și să le exploatăm frumusețea. Le-aș sugera turiștilor străini să vadă în primul rând Bucovina, cu lanțul ei de mânăstiri, a doua pe listă ar putea fi cetatea Sighișoarei. Apoi munții. Mie, de exemplu, îmi place foarte mult zona Rucăr-Bran. Dintre orașe eu le-aș propune ca mai întâi să meargă în Iași, unde m-am născut eu, și după aceea să dea o fugă la Brașov și una la Cluj.

i would likE to cElEbratE my birthday on board a flying planE. i would invitE all my friEnds on board and i would dancE for thEm. What does flying mean to you? I think that flying, to any artist, is an ideal. and because you cannot physically reach this ideal, the only way of making your dream come true is by flying on a plane. nobody can criticize you then for being head in the clouds. everybody is head in the clouds up there. From all the places you’ve been, what destination made you the happiest? Why? I liked new york the best. It’s like traveling on a different planet. the hum of tens of millions of people who go about their business in manhattan every day, the lights in times square, the Broadway shows, everything there sends out this energy which is impossible to pin down in words. What do you like to do when flying? since I like flying so much, I never get bored on a plane, no matter how long the flight takes. flying is one of the rare moments of peace and quiet that I ever get. I like watching the route on screens, I am curious to know what cities we fly over, at what altitude, the temperature outside and I practically devour al the information shown there. I listen to music or watch movies. I like it when it’s meal time because only on the plane do I have the time to indulge myself in eating, to eat calmly while sitting down, not on the run and standing up, as I usually do. I am extremely curious about how the flight is going and, many times, I feel the urge of going into the cabin to see what the pilot is doing. there are many things I would like to ask the pilot: how come planes don’t crash into each other? how does the autopilot work? how can they fly the plane without having a policeman in the intersection and many other childish questions of the kind. What are your favorite places in the country and what would you advise TAROM passengers to see in Romania by all means? I honestly think that our country has many wonderful places but that we don’t know how to make them known and capitalize on their beauty. I would suggest to all foreign tourists to first of all visit Bucovina and its monasteries, and the second on the list could be the citadel of sighișoara. then the mountains. I, for instance love the rucăr-Bran area. as for the cities, I would first suggest they went to Iași, where I was born, and then make a stop in Brașov and cluj.

52 TAROM INSIGHT

iulie - august 2010


Travel tREnDS I TRAVEL 8Summer on wheels

2010

E O

o vară pe bicicletă

ste tot mai simplu pentru cei care vor în vacanță, dar nu pot renunța la bicicletă, să vadă lumea pedalând. Pentru cei care vor să experimenteze viața din șa, într-un ritm mai domol, agențiile turistice oferă programe speciale. De exemplu, DuVine Adventures a lansat recent seria de tururi „Chefi pe roți”, care pune turiștii în legătură cu bucătari faimoși, organizând în același timp circuite prin uluitoarea regiune a Italiei, Piemont. Chiar și pentru cei care preferă escapadele urbane, un tur pe bicicletă este cea mai bună soluție. În 2010, sisteme de închiriat biciclete au fost implementate pretutindeni în lume, în orașe precum Londra, Denver, Colorado, Mumbai sau Mexico City.

the summer of cycling It seems that for holiday-goers who love to cycle, seeing the world on a bike is getting easier and easier. For those focused on experiencing life from the saddle at a slower pace, tour operators offer special programs. For instance, DuVine Adventures has recently launched a "Chef On Wheels" series of tours, connecting travelers to celebrity chefs and sending the groups on cycling tours through Italy's stunning Piedmont region. Even for those that prefer urban breaks, cycling is the hottest way to see the city. 2010 has already seen new systems which allow sharing bicycles implemented around the world, such as those in London, Denver, Colorado, Mumbai and Mexico City.

INSIDE THE TRAVEL SECTION:

DAmASC 63

AtEnA 71

CLUJ 76

HĂRmAn 81


CityAgEnDA 8BEIRuT BAALBECK  INTERNATIONAL  FESTIVAL 

fEStivALUL bEitEDDinE (25 iunie – 6 august)

Unul dintre cele mai importante festivaluri din regiune se desfășoară în magnificul palat de 200 de ani care îi dă și numele. Diana Krall, Pink Martini, artiști locali ca Ustad Mohamad-Reza oferă vizitatorilor o vară de muzică și artă.

(24 June – 7 August)

The oldest and most renowned cultural event in the Middle East takes place in Baalbeck. Classical music, dance, theater, opera, and jazz, as well as modern music are performed each July and August in the Roman Acropolis, one of the largest and most well-preserved Roman temples. Mika opens the festival.

www.beiteddine.org

BEITEDDINE FESTIVAL (25 June – 6 August)

www.baalbeck.org.lb

One of the leading festivals in the Middle East takes place in a large and magnificent 200-year old Palace which gives the name of the festival. Diana Krall, Pink Martini, local artists like ustad MohamadReza offer a summer of music and art. 

RAmADAn (11 august – 9 sept)

www.beiteddine.org

SĂptĂmânA biJUtERiiLoR LA bEiRUt (20 – 23 iulie)

A 13-a ediție a celei mai prestigioase expoziții de bijuterii, ceasuri și produse de lux din Orientul Mijlociu se va concentra pe noutățile din industria de profil. Expoziția va atrage mii de vizitatori și jurnaliști, care vor beneficia de discounturi substanțiale.

BEIRuT JEwELRy wEEK (20 – 23 July) 

The 13th edition of the Middle East’s most pres54 TAROM INSIGHT

zboRURi tARom LA bEiRUt / TAROM FLIgHTS TO BEIRuT bUCUREști HEnRi CoAnDĂ - bEiRUt zboR fLigHt RO 167

pERioADA DE opERARE pERioD 02 JUN 10-29 OCT 10

ziLE DE opERARE DAyS of SERviCE 1.3.5.7*

pLECARE DEpARtURE 00:30

SoSiRE ARRivAL 02:50

Avion AiRCRAft A318

pLECARE DEpARtURE 03:40

SoSiRE ARRivAL 06:10

Avion AiRCRAft A318

bEiRUt - bUCUREști HEnRi CoAnDĂ zboR fLigHt RO 168

pERioADA DE opERARE pERioD 02 JUN 10-29 OCT 10

ziLE DE opERARE DAyS of SERviCE 1.3.5.7*

(*) 1 – luni/Monday, 3 – miercuri/Wednesday, 5 – vineri/Friday, 7 – duminică / Sunday.

tigious exhibition for  jewelry, watches and  luxurious products will be exposing the industry’s novelties. The  exhibition will attract thousands of visitors and journalists which will benefit from  exceptional discounts.  

iulie - august 2010

fEStivALUL intERnAționAL bAALbECk (24 iunie – 7 august)

Cel mai vechi și mai cunoscut eveniment cultural din Orientul Mijlociu se desfășoară la Baalbeck. Muzică clasică, dans, teatru,

operă și jazz, precum și muzică modernă răsună în fiecare iulie și august în Acropola Romană, unul dintre cele mai mari și mai bine păstrate temple romane. Mika va deschide festivalul. www.baalbeck.org.lb

Vizitați Beirutul în luna Ramadanului pentru o imagine exuberantă și emoționantă a culturii islamice. Musulmanii din Beirut privesc Ramadanul cu mare respect, postind pe tot parcursul zilei. Imediat ce soarele apune, mulțimile se adună în oraș să mănânce, să bea ceai și să asculte muzică.

RAMADAN (11 august - 9 sept)

Visit Beirut during the holy month of Ramadan for a moving and exuberant evocation of Islamic culture. Beirut's Muslims regard Ramadan with deep respect, fasting throughout daylight hours. But as the sun sets, crowds gather in the city centre to eat, drink tea and listen to music. 


EDITORIAL

LauraLică Editor in chiEf

Cum oprim timpul în vaCanța de vară

how to stop timE during summEr vacations

Paradoxul timpurilor în care trăim ne bântuie pe nesimțite în fiecare clipă a fiecărei zile încărcate de obiective importante pe care tREBUIE să le realizăm. suntem obsedați de calendarul de întâlniri pe săptămâna asta, de ședințele programate la birou, ne frământă deplasările pe care trebuie să le facem până la sfârșitul lunii în teritoriu, jonglăm obligațiile față de familie și prieteni, cochetăm cu dorința de a avea puțin timp pentru sine și alergăm după ultimele oferte pentru vacanța de vară. Cei mai performanți și mai bine cotați profesional dintre noi avem la dispoziție pentru toate acestea o mulțime de dispozitive de comunicare ce ne permit să facem rezervări online în timp ce ne mâncăm prânzul la birou, teleconferințe, așa încât să mai scutim o deplasare, ne folosim de laptop să putem scrie un raport în timp ce suntem în avion către o filială din teritoriu, sistem hands free așa încât să mai rezolvăm câteva necunoscute și la volan în drum spre casă. Pe măsură ce progresăm profesional, lista obligațiilor se lungește. La fel și lista uneltelor care ne ajută să le ducem la îndeplinire. Acum că ne pregătim de vacanța de vară, alegeți o destinație care să aibă puterea să vă smulgă din cursa

PARADOXUL DE AZI:

The paradox of the times we live in imperceptibly haunts us every moment of every day loaded with important tasks we MuST accomplish. we are obsessed with this week’s meeting agenda, with office meetings, we are troubled by the trips in the field we have to take by the end of the month, we juggle with our responsibilities towards family and friends, we flirt with the desire of having a little more time for ourselves and we are chasing after the latest offers for our summer vacation.  The best professionals and most efficient of us have at their disposal a multitude of communication devices that allow us to make online reservations while we have lunch at the office, to take part in teleconferences, so as not to be forced to travel, we use our laptop to write a report while we are on a plane heading to a local branch of the company we work for, we use our hands-free system to take care of some other unknown problems while driving back home. As we climb to higher positions, the list of responsibilities gets longer. The same happens with the list of tools that help us carry out all our tasks.  Now that we are all getting ready for the summer vacation, choose a destination that has the power to snatch you away from this race against time. go someplace you can not only

>>

ChELtUIM AVERI CA să fIM DIn CE În CE MAI RAPIzI, DAR LUxUL sUPREM PE CARE VREM să ÎL CUMPăRăM CânD PLECăM În VACAnță EstE PUtEREA UnOR DEstInAțII DE A OPRI tIMPUL. April - May 2010 TAROM INSIGHT

55


EDITORIAL

LauraLică Editor in chiEf

>>

contra cronometru. Mergeți într-un loc unde nu numai să vă puteți izola de grijile zilnice, dar să vă și încărcați cu energie nouă. Indiferent ce vă ajută să „treceți dincolo“, natura, oamenii sau clima, alegeți o destinație în care să vă simțiți răsfățați din plin. Și aici, ajungem la paradox. Pentru că, deși se cheltuiesc averi pe mijloace care ne fac mai rapizi și mai eficienți, ceea ce ne dorim cel mai mult, este să încetinim curgerea timpului. să învățăm să lăsăm clipele să se scurgă încet peste noi, să ne bucurăm de plăcerea unei zile ca și cum ar ține o veșnicie. De aceea, ocolul pământului rămâne luxul absolut. Cu condiția să-l facem nu în câteva zeci de ore, cât permit aeronavele rapide din ziua de azi, ci într-un an – atât cât permite pachetul „Round the World fare pass“ oferit de skyteam. Astfel, vom avea răgaz să ne lăsăm impregnați de cultura și savoarea fiecărui meridian. Din aceași motiv, lux poate însemna și o plimbare alene prin Damasc, cel mai vechi oraș locuit continuu de pe Planetă, unde clădirile antice și moscheile pictate în urmă cu mii de ani ne-ar ajuta să ne simțim suspendați în timp. Răsfăț major înseamnă însă și să punem stop vieții tumultoase, măcar pentru câteva săptămâni, pentru a ne putea retrage la o pensiune montană de lângă Brașov, unde în fiecare zi am bea ceai cu ghimbir și am sta la povești cu Marcela, proprietara și creatoarea acestui spațiu unic. Pentru că luxul absolut înseamnă să ne simțim după vacanță ca și cum ar fi durat o viață.

TODAY'S PARADOX: 56 TAROM INSIGHT

iulie - august 2010

isolate yourself from daily worries, but where you can also ‘recharge’ with fresh energy. whatever helps you "get across" - nature, people or the climate, choose a destination where you can feel ‘spoiled’ in full. And here lies the paradox. Because, although fortunes are being spent on devices that make us faster and more efficient, what we actually want the most is to slow down the flow of time. To learn how to let time pass slowly over us, to enjoy the pleasure of one day as if it would last forever. And this is why going around the world remains the absolute luxury. On condition that we don’t do it in a few dozens of hours, as nowadays’ fast aircraft allow us to, but in a year – as the “Round the world fare pass” package offered by SkyTeam allows us. Thus, we would have enough time to revel in the culture and flavor specific to each meridian.  For the same reason, luxury can also mean a slow walk through Damascus, the oldest continuously inhabited city on Earth, where ancient buildings and mosques painted thousands of years ago would help us feel suspended in time. A major indulgence would also be putting an end to our hectic life, even if only for a few weeks, and retreat to a mountain hostel near Brașov, where every day we could drink ginger tea and have a chat with Marcela, the owner and creator of this unique place. Because absolute luxury means that when the vacation is over, we should have the feeling that it lasted a lifetime.

EvERyDAy wE SpEND fORTuNES IN ORDER TO bEcOME fASTER, buT THE SupREME LuxuRy wE wISH TO buy wHEN bOOkING A vAcATION IS THE pOwER SOME DESTINATIONS HAvE TO STOp TIME.


tREnDS I Eco 8urban vegetation

nEw yoRk ACopERișURiLE

lA îNflOResC

Î O

n sUA, din Manhattan și până în Brooklyn, fie că e vorba de grădini pe acoperișurile zgârie-norilor, curți de blocuri sau parcuri comunitare, agricultura urbană este un fenomen în creștere. Departamentul Parcuri și Recreere al orașului testează 16 tipuri diferite de vegetație care să se poată planta pe acoperișurile școlilor, spitalelor sau altor clădiri publice. Vegetația de pe acoperiș ajută la păstrarea unei temperaturi constante în interiorul clădirii și captează apa provenită din furtuni, care altfel ar ajunge în stradă.

Rooftop bLooming in New York

In the US, from Manhattan to Brooklyn, whether on rooftops, backyards or in any of the city's community gardens, urban farming is a growing phenomenon. The city's Parks and Recreation Department is currently testing 16 different types of vegetation that could be placed on the roofs of schools, hospitals or other public buildings. The rooftop vegetation also helps maintain a steady temperature inside and captures storm water, which would otherwise run off into the street.

58 TAROM INSIGHT

iulie - august 2010


60 TAROM INSIGHT

iulie - august 2010


July - August 2010 TAROM INSIGHT

61


TrenDS I travel 8Holiday for men’s best friends

ANIMALELE DE COMPANIE

merg și ele anual în vacanță

T O

ot mai mulți stăpâni ai animalelor de companie își iau companionii în vacanță mai mult de o dată pe an, potrivit unui studiu recent, chiar dacă asta înseamnă să meargă mai aproape de casă. Site-ul specializat în călătorii pentru animale PetRelocation.com a intervievat 6.000 de stăpâni de animale din întreaga lume și a constatat că peste 61% dintre ei își iau animalele în vacanță la distanță mai mare de 80 de km de casă cel puțin o dată pe an. 38% dintre aceștia călătoresc în mod frecvent, luându-și patrupedele în vacanță o dată pe lună.

More and more pet owners take their pets on holiday more than once a year, according to a new survey, although it means that they stay closer to home. Pet travel specialist PetRelocation.com surveyed 6,000 pet owners around the world and discovered that 61 percent of pet owners take their pet further than 80 km from home at least once a year. Thirty-eight percent of those are very regular travelers, taking their beloved companion with them once a month.

62 TAROM INSIGHT

iulie-august 2010

pets get an

annual holiday too


CONSIdeRAT Cel MAI veCHI ORAș dIN luMe, dAMASCul debORdeAză îN ulTIMII ANI de O NOuă vIAță, MAI CHIC. ClădIRIle dIN CeNTRul veCHI, dIN peRIOAdA OTOMANă, Se TRANSfORMă îN bOuTIque HOTeluRI IAR ReSTAuRANTele ReINveNTeAză MeNIuRIle SpeCIfIC ORIeNTAle.

cel mai vechi oraș din lume, În căutarea echilibrului

Damascus, arguably tHe worlD’s olDest cIty, Is bustlIng wItH cHIc new lIfe as ottoman-era Homes In tHe center of tHe cIty are turneD Into boutIque Hotels anD trenDy restaurants jazz up tHeIr traDItIonal mIDDle eastern fare. July-August 2010 TAROM INSIGHT

63


DESTINAȚIE DE SEzoN „LocuL AcestA este fAntAstic și Ar treBui să răMână nescHiMBAt”, reginA, turistă din eLvețiA “tHis pLAce is fAntAstic. it sHouLd Be preserved forever”, reginA, swiss tourist

8 Între vechi și nou

este 200 de restaurante, cafenele și baruri șiau deschis porțile de ceva vreme pe aleile înguste și pe străzile șerpuitoare ale vechiului oraș. Turiștii europeni, americani sau din Orientul Mijlociu vin la Damasc pentru a se răsfăța ca în 1001 de nopți. Bătrâna cetate îi răsplătește îndeplinindu-le toate nevoile și dorințele. „E ca o într-o poveste”, spune Regina, o profesoară de limba franceză din Elveția, în timp ce își umbrește privirea cu o carte, în curtea inundată de soare a hotelului Beit Al Mamlouka. Păsărelele ciripesc vesele, o fântână susură suav în fundal. „Locul acesta este fantastic și ar trebui să rămână neschimbat”. Construit în secolul al XVI-lea în cartierul creștin al orașului, Bab Tuma, (în traducere, poarta Sfântului Thomas), între zidurile vechiului oraș, hotelul Beit Al Mamlouka a fost prima clădire din centrul istoric care a trecut printr-un proces de renovare. Boutique hotelul s-a deschis în 2005, după trei ani de restaurare. Cele opt camere și apartamente pe care le pune la dispoziția turiștilor poartă numele unor personalități istorice precum Harun al-Rashid și sunt decorate în stilul perioadelor pe care aceste personalități le reprezintă. „Lumea a început să accepte ideea unor astfel de hoteluri, iar acestea devin tot mai populare”, spune Rula Dudash, unul dintre managerii hotelului, care menționează că majoritatea vizitatorilor sunt britanici.

P

Curtea hotelului Beit Al Mamlouka / Hotel Beit Al Mamlouka’s courtyard

64 TAROM INSIGHT

iulie-august 2010

i

n recent years some 200 hotels, restaurants, cafes and bars have mushroomed in the narrow alleyways and cobblestone streets of the ancient city. european, american and arab tourists, but also affluent and hip syrians, are drawn to what many see as a magical place, steeped in history and arabic tradition but also increasingly attentive to tourists’ needs. “It’s like a fairy tale,” said regina, a teacher of french from switzerland, as she reclined with a book in the sunlight-dappled courtyard of the beit al mamlouka hotel, gentle birdsong and the soothing trickle of a fountain in the background. “this place is fantastic. It should be preserved for ever.” first built in the 16th century in the christian quarter of bab tuma, or saint thomas’s gate, in the walls of the old city, the five-star beit al mamlouka was the first of the old city’s historic houses to be revamped. opened in 2005 after three years of restoration work, its eight bedrooms are named in historic personalities, like Harun al-rashid, and decorated to reflect the historic periods these people represent. “people here are beginning to accept the idea of such hotels and they are becoming popular,” said rula Dudash of the hotel’s management, who says most of its visitors are british.


SEASoN DESTINATIoN

8Historic beauty kept unchanged

Apartamentele Baybars (deasupra) și Haroun al Rashid (dreapta) din Beit Al Mamlouka

cazare / accOmODaTiOn: Beit Al Mamlouka

Prețurile celor opt camere variază de la 105 la 242 de euro pe noapte. / Prices for the eight rooms vary from 105 to 242 Euro per night. Qemarieh street; Tel: +963 11 543 0445/46

Baybars (left) and Harun al Rashid (above) Suites from Beit Al Mamlouka

Al Khawali Restaurant Mâncare siriană excepțională într-o casă veche renovată. / Excellent Syrian food in a beautifully renovated old house. Medhat Basha Street; Tel: +963 11 2225808

Povestea unui oraș de peste trei mii de ani vechime

THe TAle Of A CITy MORe THAN THRee MIlleNNIA Old

xistența neîntreruptă a Damascului de peste trei milenii este probată arheologic, dar se crede că istoria orașului merge chiar cu cinci milenii în urmă. Au trecut pe aici în expediții de cucerire a lumii armatele Regelui David, ale lui Alexandru cel Mare, ale lui Timur Lenk, romanii, cruciații și otomanii. În secolul al VII-lea e.n., s-a instituit aici primul califat musulman de către califii Omeiazi, care au transformat Damascul în centrul lumii. Puterea lor s-a întins din Spania până la granița cu China și a dăinuit timp de mai multe secole. Locuitorii au dobândit astfel bogăția și încrederea în sine care au modelat spiritul orașului și, cu precădere, centrul istoric. Din Damasc, Islamul s-a întins dincolo de Peninsula Arabă, oferind orașului darul etern al pelerinilor (și veniturile care rezultă din asta). Aceștia vin să vadă Moscheea Omeiazilor, edificiu care rivalizează în splendoare și însemnătate cu Domul Stâncii din Ierusalim. În Moschee, se află capul Sf. Ioan Botezătorul, venerat ca și profet atât de creștini, cât și de musulmani.

E

d

amascus is inhabited continuously for more than three millennia and perhaps as long as five. the city has been fought over by the armies of King David, alexander the great, tamerlane, the crusaders, and the ottomans, as well as having been the capital of the first muslim caliphate in the seventh century a.d. Its umayyad rulers made Damascus the center of the world. their writ reached from spain to the chinese border, and they garnered a wealth and self-confidence that still shapes much that happens here-nowhere more so than in the historic old city. from Damascus, Islam spread beyond the arab heartland, giving the city the eternal gift of pilgrims (and the resulting revenue). the pilgrims come to see the umayyad mosque, a structure that rivals jerusalem’s Dome of the rock in both splendor and sacrifice. In the mosque, you can also find the head of saint john the baptist, worshipped as a profet by both christians and muslims. also in bab tuma, not far from the spectacular mosque, is a 400-year-old house that was once owned by

July-August 2010 TAROM INSIGHT

65


Tot în cartierul Bab Tuma, nu departe de spectaculoasa moschee, se află o casă veche de 400 de ani, care a aparținut la un moment dat lui Abdelrahman Shahbandar, un proeminent naționalist sirian din timpul mandatului francez asupra Sirei și Libanului de la începutul secolului XX. Acum, clădirea a fost transformată în hotelul Shahbandar Palace. „Am renovat întregul hotel, care are 11 camere, cu tot cu apartamentele regale, fără să schimbăm nimic din înfățișarea sa inițială sau să înlocuim artefactele care seamănă cu mozaicurile și care datează de câteva sute de ani”, explică directorul Lina al-Yassini. „Competiția este acerbă”, spune ea, adăugând faptul că numai reconstrucția unor edificii de o asemenea amploare costă milioane de dolari. „Când am văzut pentru prima dată hotelul și camerele sale, m-am gândit la <<O mie și una de nopți>>”, completează Hala, un turist venit din Iordania.

abdelrahman shahbandar, a prominent nationalist during the french mandate over syria and lebanon in the early 20th century. It is now the shahbandar palace, another trendy hotel with restaurant. “we renovated the entire hotel, which has 11 rooms including royal suites, without affecting its original shape or artefacts like mosaics which date back hundreds of years,” operations manager lina al-yassini explained. “the competition is tough,” she said, adding that such restoration projects cost millions of dollars. but they pay the price. “when I first saw the hotel and its rooms, I thought of the „arabian nights folk tales“, said Hala, a visitor from jordan.

Domul Comorii din Moscheea Omeiazilor Dome of the Treasury of the Umayyads Mosque

66 TAROM INSIGHT

iulie-august 2010


eDificiul De piaTră al OmeiazilOr The sTOne edifice Of Umayyads oscheea s-a ridicat pe pământul considerat sacru de peste 3.000 de ani și este exemplul perfect al istoriei furtunoase a orașului. În acest loc, a existat mai întâi un templu al lui Hadad, zeul aramaic al ploii și fertilității. În timpul secolului I al erei noastre, romanii au construit peste templul aramaic un altul închinat zeului Jupiter. După adoptarea creștinismului ca religie oficială a Imperiului Roman, Templul lui Jupiter a fost transformat într-o biserică creștină. Sub conducerea califului Khalid Ibn al-Walid, biserica creștină a fost demolată și, în anul 708, s-a început munca la ridicarea moscheei. Mai mult de o mie de artizani au creat în zece ani o structură acoperită cu mozaic și pietre prețioase încastrate în pereții zonelor de rugăciune. Plafonul din lemn al moscheei era suflat cu aur. În interiorul moscheei, se găsesc capela și moaștele sfântului Ioan Botezătorul. Miile de vizitatori se opresc și la mausoleul care adăpostește trupul lui Saladin, unul dintre cei mai importanți eroi ai lumii musulmane. Moscheea a fost dărâmată de Timur Lenk în 1401, reconstruită de arabi și distrusă de un incendiu în anul 1893. Chiar dacă nu i s-a putut reda splendoarea originală, moscheea este în continuare o bijuterie a arhitecturii islamice.

M

t

he mosque stands on ground that has been considered sacred for three thousand years and is the perfect example of the tempestuous history of the city. It’s believed a temple to Hadad, the aramaean god of rain and fertility, first existed on the site. During the first century ce, the romans built a colossal temple to their god jupiter over the armaean temple. with the adoption of christianity as the official religion of the roman empire, the temple of jupiter was converted to a christian church. under caliph Khalid Ibn al-walid, the christian church was demolished and work was started on a mosque in 708 ce. In ten years, over a thousand artisans created a structure covered in mosaics with precious stones inlaid in prayer booths. Its wooden ceiling was inlaid with gold. Inside the mosque is the small chapel and shrine to john the baptist. many of the thousands of visitors also stop by the mausoleum which contains the body of saladin, one of the muslim world’s greatest heroes. the mosque was destroyed by timur lenk in 1401, rebuilt by the arabs, and damaged by fire in 1893. although it could not be restored to its original splendour, the mosque is still a jewel of the Islamic architecture.


cifrele care alimenTează TuriSmul The nUmbers ThaT mOve TOUrism Up iria face tot ceea ce se poate pentru a sprijini turismul. Investițiile din acest sector au ajuns la 5,05 mld de euro anul trecut, de peste șapte ori mai mult față de cele 67 ml de euro alocați turismului în 2004. Dar, deși guvernul,

S

68 TAROM INSIGHT

iulie-august 2010

t

oday syria is injecting a lot of effort into developing tourism. Investment in the sector came to 5.05 bl euro last year, against 67 ml euro in 2004. but even as the government and investors tout development they say is vital for the syrian economy, critics rise. “these projects have distorted the oldest


SEASoN DESTINATIoN investitorii și consultanții financiari spun că dezvoltarea turismului este vitală pentru economia siriană, se găsesc și critici ai acestui val de modernizare. „Aceste proiecte au distrus cel mai vechi oraș din lume”, spune jurnalistul și activistul Waad Mhanna. Acesta conduce Organizația „Inima Damascului”, care încearcă să protejeze vechiul oraș de modernizarea irațională. Potrivit experților independenți, în centrul vechi, care se întinde pe 1,27 km pătrați, populația a scăzut la jumătate în ultimii zece ani, ajungând acum la mai puțin de 30.000 de locuitori. „Centrul vechi își pierde autenticitatea și identitatea în absența legilor eficiente care să reglementeze afacerile și să ne protejeze moștenirea”, spune Mahnna. Activistul își dorește ca autoritățile să protejeze orașul vechi, chiar dacă în prezent, politica acestora sprijină proiectele de dezvoltare. „E o strategie care a dat rezultate pentru turism și vom continua să o încurajăm”, spune Feisal Najti, șeful departamentului de turism al orașului. „O comisie specială analizează fiecare proiect și se asigură că renovările îndeplinesc cerințele specificate și standardele necesare pentru ca centrul vechi al Damascului, clădirile sale istorice și caracterul său unic să se păstreze neatinse”, adaugă el.

8Historic beauty kept unchanged

city in the world,” said journalist and activist waad mhanna. He runs a society called “Heart of Damascus” which seeks to protect the old city from badly-planned development. according to independent estimates, the population in the 1,27 km2 old city has fallen by around 50 percent in just over a decade, reaching 30,000 people. “the old city is losing its authenticity and identity in the absence of effective laws to regulate such businesses and protect our heritage,” mhanna charged. He wants the Damascus authorities to protect the old city, but they are staunchly behind its development. “It’s a successful experience that is very important for tourism and we encourage it,” feisal najati, who heads the city’s tourism department. “a special commission carefully studies each project and makes sure renovations meet the required specifications and standards in order to preserve old Damascus, its historical buildings and unique character.” zbOruri TarOm la DamaSc / tarom flIgHts to Damascus bucureșTi henri cOanDă - DamaScuS zbOr

periOaDa De Operare zile De Operare

plecare

SOSire

via

aviOn

flighT

periOD

DayS Of Service DeparTure arrival STOpS aircrafT

Ro 179

01 IUN 10 - 26 oCT 10

2*

23:25

02:10

0

A318

Ro 177 05 JUN 10 - 30 oCT 10

6*

23:25

03:50

1

A318

plecare

SOSire

via

aviOn

DamaScuS - bucureșTi henri cOanDă zbOr

periOaDa De Operare zile De Operare

flighT

periOD

DayS Of Service DeparTure arrival STOpS aircrafT

Ro 179

02 IUN 10 - 27 oCT 10

3*

02:55

07:35

1

A318

Ro 177 06 JUN 10 - 24 oCT 10

7*

04:35

07:20

0

A318

(*) 2 – Marți/Tuesday, 3 – Miercuri/Wednesday, 6 – sâMbăTă/saTurday, 7 - duMinică/sunday

July-August 2010 TAROM INSIGHT

69


TreNDS I eco 8Having fun in a planet-friendly way

stă vară, a e c a in d fe a r g o t a în cinem graDabili

Ochelarii 3D biODe

intra în plastic ecologic, vor produși din rășini de li, pentru abi ce, rad pă deg du bio tă lua 3D t elari tărârea a fos rimele perechi de och fi numiți Oculus3D. Ho lioane vor mi și 10 ă e var cât ă ea ast lum ace tă cu toa ematografele din cin cinematografe începând în e rat i de liv t litr fos de au 00 erea a 200.0 in Wonderland filmele Avatar și Alice le cu cele produse de ard abi de par ng com aju re, isii osi em fol ând pă fost stricate du 3D, astfel rezult se de perechi de ochelari din plastic fosil, care au s3D e, ulu uit Oc ișn rii ob ela 3D ri och , ela ile de och e special amenajate țiil spa în ți benzină. În plus, perech nca aru t noi. În schimb, dacă sun icitate. obicei în gropile de gu iduuri chimice sau tox fără să lase în urmă rez zile descompun în 180 de

P O

to hit movie

Biodegrad aBle 3d theat ers this sum mer

glasses

The world's fir st bi theaters beginn odegradable 3D glasses, m anuf ing this summer and Alice in W and will be nam actured using bioplastic re sins, are set to onderland each ed Oculus3D. Th make their way required more globe, resulting e decision was to than 10 million m in emissions co pairs of 3D glas ade after the recent releases movie mparable to th damaged pairs ses to be ship ose generated of of the standard Avatar ped in cinemas by burning 50,0 fossil fuel-based site, the glasse arou 00 s will return to nature in less th plastic glasses ultimately en gallons of gasoline. In additio nd the d up in landfills an 180 days with n to that, . If no chemical re sidues or toxici discarded at a compost ty left in the so il.

70 TAROM INSIGHT

iulie-august 2010


PlaKa, NOua agOra aTeNiaNă După anI întregI în care vIața De noapte a ateneI a clocotIt Doar în cartIere elegante precum gazI șI psIrrI, centrul vecHI al orașuluI renaște cu ajutorul zecIlor De barurI șI galerII De artă șI sutelor De petrecărețI care îl cuceresc După fIecare apus De soare. de/by diana Bogdan cropola se îmbracă lent în haina roșiatică a apusului, privind protector asupra capitalei grecești. Aici, printre coloanele de marmură ale Parthenonului, liniștea domnește. Nu răzbate vibrația niciunei coarde de bouzouki și nici clinchetul vreunui pahar de ouzo. Poate doar dacă ciulești bine urechile, vei auzi încet, ca o părere, bătaia aripilor unei bufnițe, simbolul de odinioară al zeiței Atena. Jos, la poalele lui Acropole, odată cu apusul de soare, orașul începe să cânte și să danseze. Îl ajută cele peste 30 de baruri și galerii nou deschise, care au acaparat de câțiva ani piața Karitsi din centrul vechi. Aici, în fiecare seară, zeci de turiști, dar și de atenieni, se scutură de aerul antic al orașului prin care s-au plimbat toată ziua și gustă din atracțiile hip ale Atenei: DJ-i care combină inspirat vechi ritmuri grecești cu indie popul britanic și synthpopul american sau artiști plastici care creează chiar în fața spectatorilor. Acum câțiva ani, Plaka, cunoscuta zonă comercială istorică a Atenei, se golea complet la ora închiderii magazinelor.

A

PLAKA, new Athenian Agora AfTeR MANy LONG yeARS IN wHIcH ATHeNS’ NIGHTLIfe ONLy SwIRLed IN eLeGANT quARTeRS SucH AS GAzI ANd PSIRRI, THe cITy'S OLd ceNTeR IS cOMING bAcK TO LIfe wITH THe HeLP Of dOzeNS Of bARS ANd ART GALLeRIeS ANd HuNdRedS Of PARTy GOeRS wHO TAKe OveR THe PLAce AfTeR eveRy SuNSeT.

T

he acropolis slowly puts on its crimson coat of sunset, looking protectively over the greek capital. Here, among parthenon marble columns, silence reigns. there is no vibration of some bouzouki chord piercing the air and no merry clink of some ouzo glass. maybe, if you listen very, very closely, you will hear a distant flap of wings from an owl, goddess athena’s symbol long ago. Down at the foot of the acropolis, once the sun sets, the city starts singing and dancing. It is helped in the pursuit by the over 30 bars and galleries that have recently opened and for several years now have been taking over Karitsi market in the old center. Here, every evening, dozens of tourists and athenians shake off the city’s ancient dust, laid upon them during the


Situația s-a schimbat odată cu deschiderea micului bar Pop, care a devenit celebru datorită concertelor live și a unora dintre cele mai bune cocktailuri care se pot savura în Atena. Un exemplu este băutura care poartă chiar numele barului, the Pop, un amestec acidulat de triplu sec, două tipuri de votcă și șampanie, în care sunt înecate bucăți întregi de căpșuni și lămâie verde proaspete. Faima barului Pop a atras atenția și altor greci dornici să investească așa că barurile Un cockTail celebrU în micile barUri aTeniene esTe din centrul vechi al Atenei The Greek docTor, care conține 30 ml de oUzo, 30 ml au continuat să apară. Astfel, de voTcă, 20 ml de sUc de lămâie și 20 ml de sUc de Avramiotou, o străduță porTocale. se poaTe Garnisi cU o felie de porTocală. liniștită din mijlocul orașului, s-a transformat în a famoUs cockTail in The liTTle bars of aThens is The epicentrul culturii Greek docTor, ThaT consisTs of 30 ml of oUzo, 30 ml contemporane ateniene după of vodka, 20 ml lemon jUice and 20 ml oranGe jUice. ce, la sfârșitul anului trecut, yoU can Garnish iT wiTh a slice of oranGe. barurile indie Kinky, Urban, black Cat și Plastelini au day, and have a taste of athens’ hip fuzionat într-un singur loc dedicat attractions: the Djs that combine old greek muzicii și artelor plastice, Six D.O.G.S. rhythms with british indie pop and american Acum, clădirea reunește o galerie synthpop, or visual artists who create right spațioasă, care găzduiește lunar in front of their spectators. expoziții de pictură și sculptură ale a few years ago, plaka, the well-known artiștilor tineri, o cafenea decorată cu historical commercial area of athens, was rafturi pline de cărți pe care le poți becoming totally deserted when shops closed. răsfoi la o ceașcă de cafea, un coktailthe situation has changed when the small pop bar elegant și o uriașă sală de concerte. bar opened, a place that became famous for În plus, Six D.O.G.S. este unul dintre

the live concerts it hosts and for selling some of the best cocktails in athens. an example is the drink that bears the very name of the bar, the pop, a bubbly mixture of triple dry, two kinds of vodka and champagne, “drowning“ large bits of strawberry and fresh lime. pop’s fame drew the attention of other greeks eager to invest and bars continued to appear in athens’s old center. thus, avramiotou, a quiet street in the middle of the city, has turned into an epicenter of contemporary athenian culture after indie bars Kinky, urban, black cat and plastelini merged into a single place dedicated to music and visual arts, six D.o.g.s., at the end of last year. now, the building includes a spacious gallery, which hosts young artists’ painting and sculpture exhibitions every month, a café decorated with shelves packed with books that you can read over a cup of coffee, an elegant cocktail-bar and a huge concert hall. moreover, six D.o.g.s. is


puținele locuri ale centrului vechi care nu oferă doar muzică live, ci și îndeajuns de mult spațiu ca oamenii să poată dansa. Galeria de artă booze Cooperativa este o altă modalitate de exprimare a renașterii centrului vechi atenian. Clădirea în care este amplasată poartă o moștenire importantă în ceea ce privește creativitatea: este o veche croitorie care a aparținut grecului bratzopoulos, cel care a cusut haine pentru nume mari ale modei, inclusiv pentru yves Saint Laurent. Acum, în galerie au loc zilnic manifestări artistice dintre cele mai variate, de la pictură și sculptură, până la reprezentații teatrale și filme proiectate direct pe pereți. În ceea ce privește artele plastice, principiul pe care pune accent booze Cooperativa este cel al „creației în timp real”. Cei 900 de m2 ai clădirii sunt folosiți ca un laborator deschis spectatorilor care pot nu doar privi, dar și interveni propriu-zis în actul artistic aducând o notă personală operei. Rezultatele sunt apoi expuse în galerie. Oamenii care aleg să-și petreacă noaptea într-unul dintre barurile din Plaka nu sunt doar adolescenți zgomotoși, cum s-ar părea la prima vedere. Sunt oameni de toate vârstele care preferă să privească Atena nu doar ca pe o metropolă antică, ci ca pe un centru urban care nu se limitează la cultura moștenită, ci creează în continuare, tumultos și liber.

in The lasT Two years, The bars of plaka have been visiTed by over 11 million people, more Than a half of Them beinG ToUrisTs, accordinG To The bars’ represenTaTives.

în UlTimii doi ani, barUrile din plaka aU fosT viziTaTe de pesTe 11 milioane de oameni, aproape jUmăTaTe din aceșTia fiind TUrișTi, poTriviT reprezenTanților barUrilor.

one of the few places in the old center that offer not only live music, but also enough space for people to dance. the gallery booze cooperativa is another form of expression for the athenian old center’s rebirth. the building that hosts it bears an important inheritance in what regards creativity: it’s an old tailor’s place that belonged to the greek bratzopoulos, the man who made clothes for major fashion figures, including Yves saint laurent. the gallery now hosts the most diverse artistic events every day, from painting and sculpture to theater shows and movies screened directly on the walls. as for visual arts, the main principle booze cooperativa abides by is “real time creation.” the 900 square meters of the building are used as a laboratory open to the audience who can both watch and intervene in the artistic act, bringing a personal touch to the final work. the results are afterwords exhibited in the gallery. people who choose to spend their night in a plaka bar are not only noisy teenagers, as one would tend to think at a first glance. they are people of all ages, who choose to regard athens not only as an ancient metropolis, but as an urban center that goes beyond its inherited culture, continuing to create freely and unrestrained. zbOruri TarOM la aTeNa / tarom flIgHts to atHens bucureșTi heNri cOaNDă - aTheNS zbOr flighT

PeriOaDa De OPerare zile De OPerare PeriOD

Plecare

SOSire

aviON

DayS Of Service DeParTure arrival aircrafT

ro 271 29 mar 10 - 29 oct 10

1,2,4,5*

08:40

10:20

737-700

ro 273 28 mar 10 - 29 oct 10

1,2,3,4,5,7*

18:55

20:35

737-300

Plecare

SOSire

aviON

aTheNS - bucureșTi heNri cOaNDă zbOr flighT

PeriOaDa De OPerare zile De OPerare PeriOD

DayS Of Service DeParTure arrival aircrafT

ro 272 29 mar 10 - 29 oct 10

1,2,4,5*

11:00

12:35

737-700

ro 274 28 mar 10 - 29 oct 10

1,2,3,4,5,7*

21:15

22:50

737-300

(*) 1 – Luni/Monday, 2 – Marți/Tuesday, 3 – Miercuri/wednesday, 4 – Joi/Thursday, 5 – Vineri/Friday, 7 – duMinică/sunday


trends I GASTRO 8Newbies on your plate this Summer

Uită-te mai întâi la lUnă

U O

nii oameni obișnuiesc să se ghideze după astrologie când iau decizii în viață. Se pare că, mai nou, există și magazine care au început să se ghideze după lună pentru a-și programa zilele în care planifică degustările de vin. Maria și Matthias Thun, autorii cărții „Când are vinul cel mai bun gust în 2010: calendar biodinamic pentru băutorii de vin”, spun că fiecare zi este definită drept „o zi a fructului, a florii, a frunzei sau a rădăcinii” corespunzând calendarului lunar. Potrivit lor, gustul vinului ține de fazele lunii. Zilele „de fruct“ sau „de floare“ sunt ideale pentru a bea vin, în vreme ce zilele „de frunză“ sau „de rădăcină“ nu sunt propice degustărilor.

înainte să îți torni Un pahar de vin

Look to the moon

Some people use astrology to guide themselves before making various life decisions. Apparently, popular stores around the world started looking to the moon for guidance for best wine tasting days. Maria and Matthias Thun, the authors of the book “When Wine Tastes Best 2010: A Biodynamic Calendar for Wine Drinkers“, claim each day can be defined as a “fruit, flower, leaf or root day“ corresponding to the lunar calendar. The tastiness of wine is based on the moon's cycle making fruit and flower days ideal for drinking while leaf and root days are considered not good.

before pouring a gLass of wine

76 TAROM INSIGHT

iulie - august 2010


lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Destinații De weekenD

8 În inima palpitând de viață a Transilvaniei

traseu clujean Castele fortificate, biserici seculare ascunzând comori precum picturi de Rubens sau calendare astrologice uimitor de precise, minuni naturale sau făcute de mâna omului precum salina Turda, toate te așteaptă să le vizitezi în județul Cluj. TAROM îți vine în ajutor punându-ți la dispoziție curse directe de numai o oră de la București la Cluj. Îți recomandăm să pleci vineri seara cu aeronava de 17.35 și să te întorci duminică la 18.55. Vei putea petrece un weekend activ, cutreierând atracțiile pe care ți le oferă Clujul.

Cluj >>> salina turda >>> Cheile turzii 30 km Cu acoperișurile sale de țiglă roșie străpunse de turlele ascuțite ale bisericilor vechi de sute de ani, ClUjUl își respectă blazonul de capitală istorică a Transilvaniei. Vizitează Grădina Botanică și cele 10.000 de specii de plante din întreaga lume pe care le cuprinde. Te vor impresiona Grădina japoneză, în stilul tradițional gyo-no-niwa și Grădina romană presărată cu vestigii arheologice rămase din vechea colonie romană Napoca.

6 km With its red tiled roofs pierced by spires of ancient churches, Cluj respects its name and coat of arms as Transylvania’s historical capital. Go visit the Botanical Garden and its 10,000 species of plants from all over the world. You will be particularly moved by the japanese Garden, in traditional gyo-no-niwa style, and by the roman Garden, packed with archeological remains from the old Roman colony of Napoca.

1

Dă apoi o fugă până la salina tUrda, una dintre cele mai mari din țară. Vei avea ocazia să asiști la un spectacol în amfiteatrul cu peste 100 de locuri cu scaune încălzite, să joci tenis, bowling sau minigolf. Cei mai temerari se pot aventura într-o plimbare pe lacul salin subteran.

Then, take a tour of Turda SalT Mine, one of the largest in the country. Here, you will get the chance to attend a show in the amphitheater with more than 100 seats, all of them heated, to play tennis, bowling or minigolf. The bravest of you can embark on an adventurous boat ride on the underground salt lake.

2

Dacă ești în căutare de adrenalină, oprește-te la Cheile tUrzii. Rezervația naturală oferă vizitatorilor stânci înalte şi abrupte, creste ascuţite, turnuri de piatră, vâlcele pietroase și arcade, toate întinse pe o lungime de trei km. Ca să te odihnești după ce ai parcurs o parte dintre cele 250 de trasee de alpinism, rămâi peste noapte la Cabana Cheile Turzii, popas cu aspect medieval construit încă din 1935.

3 1 78 TAROM INSIGHT

iulie - august 2010

And if you’re looking for adrenaline, make a stop at Cheile Turzii. The natural reservation here offers visitors high and steep rocks, sharp peaks, stone towers, rocky valleys and arcades, all stretching on a three-kilometer radius. To get some rest after covering part of the more than 250 climbing routes, spend the night at Cheile Turzii Chalet, a medieval looking resting place built in 1935.


lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

week-end destinations

8 In the lively heart of Transylvania

Cluj itinerary Fortified castles, ancient churches hiding incredible treasures, such as Rubens paintings or stunningly precise astrological calendars, natural or man-made wonders such as the Turda Salt Mine, all these wait for you in the county of Cluj. TAROM comes to your help, making available one-hour direct flights between Bucharest and Cluj. Our recommendation is that you leave on Friday evening, with the 5:35 p.m. flight, and return on Sunday, at 6:55 p.m. You will be able to spend an active weekend, roaming about and enjoying all the attractions Cluj has in store for you.

>>> huedin >>> Gherla >>> Bonțida >>> Cluj 70 km

90 km

25 km

La întoarcere, oprește-te la Bonțida, unde amestecul armonios de stiluri arhitectonice al Castelului Bánffy atrage tot mai mulți turiști. În 1745, un bastion fortificat a fost reconstruit după planurile arhitectului Joseph Emanuel Fischer von Erlach, care s-a inspirat din arhitectura barocă vieneză. Fiecare generație a adăugat elemente specifice de arhitectură, castelul transformându-se într-un complex renascentist, cu adaosuri în stil baroc și romanic, cuprinzând și o galerie neogotică.

6

Iar dacă vrei să vezi singurul oraş din România construit în secolul al XVIII-lea după un plan prestabilit și perfect conservat până azi, atunci oprește-te la Gherla. Vei găsi un orășel cochet, construit în stil baroc de către coloniştii armeni. Pregătește-te și de o surpriză. În Catedrala Armeano-Catolică se află pictura originală a lui Rubens „Coborârea de pe cruce“.

De aici, pornește către una dintre cele mai frumoase catedrale ale Transilvaniei, Biserica Reformată Calvină din hUedin. În 1483, prin grija familiei Bánffy, s-a ridicat aici o biserică în stilul arhitectonic gotic. Tavanul afectat de cutremur în secolul al XVIIIlea a fost înlocuit cu unul casetat, reprezentând un minuțios calendar astrologic.

20 km

4

5

When returning, stop for a bit in Bonțida, where Bánffy Castle’s harmonious combination of architectonic styles attracts a growing number of tourists. In 1745, a fortified bastion was rebuilt, according to designs by architect Joseph Emanuel Fischer von Erlach, who found inspiration in Viennese Baroque architecture. Every generation added specific architectural elements, turning it into a Renaissance complex, with Baroque and Romantic style additions, also including a Neo-Gothic gallery. And if you want to see the only town in Romania built in the 18th century, on previously established and well preserved blueprints that still exist today, make a stop at Gherla. You will find a fancy little town, built in Baroque style by Armenian colonists. Get ready for a surprise as well. In the CatholicArmenian Cathedral here, you will find an original painting by rubens, “The descent from the Cross.” From here, set off to one of Transylvania’s most beautiful cathedrals, the Reformed Calvinist Church of huedin. In 1483, under the care of the Bánffy family, a church with specific Gothic architectonic style elements was erected here. The ceiling was damaged by a quake in the 18th century and it was replaced with another one, that represents a detailed astrological calendar.

July - August TAROM INSIGHT

79


treNDS I GASTRO 8Newbies on your plate this Summer

Aperitivele fac legumele mai atrăgătoare pentru copii D O

e acum înainte, atunci când vei prepara cina, pune câteva legume pe o farfurie ca aperitiv pentru copii, să le mănânce cât le este foame. Un studiu recent a arătat că dacă li se dau copiilor înfometați legume ca aperitiv înainte de masă, aceștia mănâncă mai multe zarzavaturi la felurile principale. Cercetătorii au servit prânzul cu sau fără un morcov ca aperitiv în 51 de grădinițe și au măsurat consumul de legume. Copiii au avut 10 minute la dispoziție ca să-și mănânce aperitivul vegetal. Cei care au primit 30 gr de morcovi ca aperitiv au mâncat cu 50% mai mult brocoli, iar cei care au primit 60 gr de morcovi, au mâncat de trei ori mai mult brocoli decât cei care nu primiseră deloc aperitiv ca legume.

Appetizers While you are preparing dinner, put some vegetables out for your children to snack on while they're hungry. A new study found that hungry children aged three to four who were given vegetable snacks prior to a meal were more likely to eat all their vegetables. The researchers served lunch with or without a carrot appetizer to 51 daycare children and measured the amount of vegetables consumed. Children were allotted ten minutes to eat their veggie appetizer. The ones that were first served 30g of carrots ate nearly 50% more broccoli and those given 60g ate three times the amount of broccoli than those who had no carrots.

make vegetables more appetizing to kids 80 TAROM INSIGHT

iulie-august 2010


a taste Of saxOn design and hOspitality

RecOMANdATă de GHIdul lONely PlANeT cA fIINd „uNul dINTRe cele MAI SPleNdIde lOcuRI îN cARe POțI Să îNNOPTezI șI Să MăNâNcI îN TRANSIlvANIA”, PeNSIuNeA The CounTry hoTel dIN HăRMAN AduNă îN fIecARe AN zecI de OASPețI dIN îNTReAGA luMe. RecommeNded by the LoNeLy PLaNet guIde aS “oNe of the moSt goRgeouS PLaceS IN tRaNSyLvaNIa wheRe you caN SPeNd the NIght aNd eat,” the couNtRy hoteL IN hăRmaN gatheRS dozeNS of gueStS fRom aLL oveR the woRLd eveRy yeaR. de/BY diana bogdan


Multe dintre ingredientele folosite de Marcela sunt proaspăt culese din grădină Many of the ingredients used by Marcela are freshly picked from the garden

e plită sfârâie în surdină bucățelele de carne de pui. Nu mai e mult până ce tigaia e ridicată de pe foc și puiul se afundă în sosul rozaliu și dulce de coacăze peste care cade o ploaie de ghimbir și coajă de portocală rasă. Alături, o cascadă de smântână se revarsă peste zeama clocotită în care a fiert spanacul. Se implică imediat o lingură de lemn care se învârte cu sârg și omogenizează amestecul eliberând în aerul din bucătărie o mireasmă de verdețuri proaspăt culese din grădină. Așa se pregătește sosul să acopere spanacul care urmează să fie servit oaspeților. Ingredientele magice care par să prepare mâncarea singure nu sunt parte din meniul vreunui restaurant scump fusion. Acestea sunt bucatele oferite oaspeților la mica pensiune The Country Hotel din comuna Hărman, județul Brașov. „Rețetele mele pornesc de la cele de pe vremea bunicii, dar secretul mâncărurilor mele stă în detalii. Ele sunt nota mea personală”, explică Marcela Cosnean, proprietara pensiunii, o fostă profesoară de limba germană care și-a urmat visul de a își croi o nouă viață, pe măsura dorințelor ei. Ziua, Marcelei îi place să aibă grijă de cei 4-5 oaspeți care mișună prin pensiunea ei cochetă și să gătească pentru ei. Printre picături, se retrage în atelierul ei, acolo unde poate să-și elibereze creativitatea. Schițe cu hăinuțe de copii sau modele de rochii pentru doamne, lenjerii de pat din materiale naturale, toate completează perfect lumea creată de Marcela. Cu siguranță se poate

P Rețetele Mele poRnesc de la cele de pe vReMea bunicii, daR secRetul MâncăRuRiloR Mele stă în detalii. ele sunt nota Mea peRsonală all My Recipes staRt fRoM old ones, but the secRet of My food lies in details. they aRe My peRsonal note

82 TAROM INSIGHT

iulie-august 2010

s

mall bits of chicken sizzle quietly on the cooking stove. Soon enough, the pan will be removed from the stove and the chicken will be dipped in a pinkish, sweet sauce of red currant and spiced up with ginger and grated orange rind. Next to it, a cascade of sour cream is poured over the stock in which the spinach was boiled. a wooden spoon gets involved right away and vigorously stirs the mixture until it becomes creamy, releasing a scent of freshly picked herbs all over the kitchen. this is how the sauce for the spinach that will be served to guests is made. the magic ingredients that seem to be cooking the food by themselves are not on the menu of an expensive fusion restaurant. these are the dishes offered to guests at the small boarding house the country hotel in the village of hărman, brașov county. “all my recipes start from old ones, but the secret of my food lies in details. they are my personal note,” explains boarding house owner marcela cosnean, a former german language teacher who followed her dream to make out a new life, in line with her wishes. during the day, marcela likes to look after the four-five guests going about her fancy boarding house and cook for them. Now and then, whenever she gets a few moments to spare, she withdraws in her workshop, where she can let loose her creativity. Sketches for children clothing or models of lady gowns, bedclothes from natural fabrics, all of them fully complete the


Casa în care e amenajat The Country Hotel are mai bine de un secol / the house in which the country hotel is arranged is more than a century old

spune despre Marcela că și-a creat o lume în care poate trăi așa cum a visat întotdeauna. De fapt, Marcela este pensiunea. Oriunde ți-ai întoarce privirea, din bucătărie, unde a aliniat borcănașele de mirodenii ca niște soldăței pe pervazul ferestrei ca să nu arate dezordonat și până la potrivirea așternuturilor, perdelelor și fețelor de masă pe care le-a făcut chiar ea, amprenta Marcelei se vede peste tot. Tot ea, cu atenție și căldură, transformă clienții în oaspeți, le află dorințele și le traduce în mâncăruri delicioase, le ascultă dilemele și le rezolvă cu o rețetă proprie de ceai cu ghimbir și mentă.

world created by marcela. one can surely say of marcela that she created a world in which she can live as she always dreamed to live. In fact, marcela is the boarding house. wherever you look, from the kitchen, where she lined up spice jars like toy soldiers on the window sill, to keep an orderly appearance to how bedclothes, curtains and tablecloths she made match each other – marcela’s mark can be seen everywhere. It is still her who, with attention and warmth, turns customers into guests, finds out their wishes and translates them into delicious foods, listens to their dilemmas and solves them with her own recipe of tea with ginger and mint.

rețete organice răcoritoare / Refreshing organic recipes Brânza de burduf proaspăt frământată se poate prepara în casă măcinând cașul dulce, sărându-l și frământându-l într-o covată de lemn până se formează bulgărași. Se adaugă busuioc și mentă și se păstrează la congelator. The freshly hand-mixed “brânză de burduf“ (specific Transylvanian cheese) can be made at home, by cutting the sweet ‘caș’ into small pieces, adding salt and then hand-mixing it in a large wooden bowl until small bulks are formed. You can add basil and mint and store it in the freezer.

Vara, pentru o băutură răcoritoare, puteți încerca un pahar de lapte bătut cu sare, lămâie, busuioc și mentă. Îl puteți amesteca și cu un strop de suc de grepfrut. In summer, for a refreshing drink, you can try a glass of buttermilk with salt, lemon, basil and mint. You can also mix it with a drop of grapefruit juice.

July-August 2010 TAROM INSIGHT

83


destinaȚie trendy...

8căsuța din povești

O pOveste de dragOste între O casă cu sprâncene și O prOfesOară love story between a house with eyebrows and a teacher

T

he Country Hotel este amenajat într-o casă clădită în 1904, care adună toate trăsăturile tradiționale ale căminelor săsești ridicate în centrul României încă din secolul al XII-lea: porțile masive de lemn, casa în forma literei L, cu ferestre mari. Casa a ajuns hotel nici mai mult nici mai puțin decât în urma unei povești de dragoste. La începutul anilor ’90, Marcela a început să caute o casă pe care să o transforme în cămin. După luni de căutări asidue, a găsit în Hărman o casă albă, care i-a facut inima să bată mai repede, de cum a pus ochii pe ea: „Era așa de frumoasă, cu sprâncenele de zidărie pictată, că a fost dragoste la prima vedere. Ca la oameni...”. Așa că a mers după proprietari până în Germania și nu s-a lăsat până nu a cumpărat-o.

eRa așa de fRuMoasă, cu geaMuRile ei MaRi și spRâncenele de zidăRie pictată, că a fost dRagoste la pRiMa vedeRe. ca la oaMeni... she was so beautiful, with heR laRge windows and dyed MasonRy eyebRows, that it was love at fiRst sight. like with people…

84 TAROM INSIGHT

T

he country hotel is arranged in a house built in 1904, which brings together all traditional traits of transylvanian Saxon houses erected in central Romania since the mid 12th century: massive wooden gates, the house shaped as an L, with large windows. the house became a hotel neither more nor less than after a love story. In the early 1990s, marcela began looking for a house to turn into her home. after months of intense search, she found in hărman a white house that made her heart beat faster the moment she saw it: “She was so beautiful, with her dyed masonry eyebrows, that it was love at first sight. Like with people…”. So she followed the owners all the way to germany and didn’t give up until she bought it.

transformarea / the transformation Gospodăriile săsești de odinioară adăposteau un întreg univers care asigura familiei tot ce avea nevoie: grajduri de vite, cai și porci și hambare. Fiecare și-a găsit o nouă menire după reamenajarea gândită de Marcela. Fostele grajduri de cai s-au transformat într-un apartament de două camere cu acces la un living room și o bucătărie proprie. Fostul grajd de vite a devenit cameră de oaspeți, iar hambarul găzduiește acum un studio-galerie în care periodic au loc târguri artizanale ce poartă semnătura brandului de casă: M A R C E L L A.

iulie-august 2010

transylvanian Saxon households of long ago included an entire universe that gave the family everything they needed: cattle stalls, stables and pigsties and barns. each found a new meaning after marcela’s redesign. the former stables were transformed into a tworoom apartment with access to a living room and own kitchen. the former cow house became a guest room and the barn now hosts a studio-gallery that holds regular artisanal fairs that wear the house brand name: M A R C E L L A.


trendy destinatiOn...

8a well kept local secret

pregătită de oaspeți / Ready to welcome guests

Î

n rândurile românilor amatori de drumeții, pensiunea a devenit populară încă din 2004, când Marcela i-a deschis porțile. Nu a trecut mult timp până la apariția primului oaspete străin: un tânăr englez care a petrecut ore întregi fotografiind casa și împrejurimile. Marcela a povestit pe îndelete cu el, așa cum îi e obiceiul. La câteva luni după vizita lui, a primit prin poștă versiunea pentru România și Moldova a ghidului Lonely Planet. În el, tânărul, unul dintre editori, numea pensiunea „o perfectă combinație de rustic și lux”. Astfel, The Country Hotel și-a câștigat fani și în rândul turiștilor străini atrași de pitorescul românesc. De-a lungul timpului, cartea de oaspeți a pensiunii s-a îmbogățit cu cerneala recunoștinței care a curs din toate colțurile lumii, din Ecuador, până în Africa de Sud, din Olanda, Anglia și Franța, până în Statele Unite ale Americii. Deasupra semnăturilor, aceeași promisiune, aceea de a reveni în căsuța din povești. Pentru Marcela, The Country Hotel nu a fost însă niciodată o simplă afacere. Este un omagiu adus acelui joie de vivre etern, care pe ea o caracterizează așa de bine. Un mod de a trăi alături de ceilalți, de a împărți bucuria fiecărei zile cu oameni necunoscuți, dar dragi: „Pensiunea m-a ajutat să învăț că oamenii buni, care au o legătură în gând și în simțire, depășesc distanțele și se întâlnesc oricum”.

T

he boarding house became popular with Romanians who enjoy trips ever since its gates were open in 2004. Not long after, the first foreign guest arrived: a young englishman who spent hours on end taking pictures of the house and surroundings. marcela talked to him a lot, as she always does. a few months after his visit, she received by mail the Lonely Planet guide for Romania and moldova. In it, the young englishman, who was actually one of the editors, described the boarding house as “a perfect combination of rusticity and luxury.” thus, the country hotel earned fans among foreign tourists who are attracted to Romania’s picturesque nature. over the years, the boarding house’s guest book got soaked in the ink of gratitude that streams from all corners of the world, from ecuador to South africa, from the Netherlands, england and france to the united States. and all the signatures are accompanied by the same promise, that of returning to the fairytale house. to marcela however, the country hotel was never only a business. It’s an homage to that eternal ‘joie de vivre’ that describes her so well. a way of living in harmony with others, of sharing every day’s joy with people you don’t know, but are fond of: “the boarding house helped me learn that good people, who are connected in thought and feeling, can cross any distance and meet anyway.”

unul dintRe editoRii lonely planet nuMea pensiunea „o peRfectă coMbinație de Rustic și lux”. one of the lonely planet editoRs descRibed the boaRding house as “a peRfect coMbination of Rusticity and luxuRy.”

Fieca re colțișor a l acestei case este ma gic, cu câ t te uiți mai mult, cu a tâ t vezi lucruri mai frumoase. / Every corn er of this house is ma gic, the more you look, the more beautiful thin gs you see. (Pack family, Un ited Kin gdom) Casa dumn ea voastră este pen tru min e veritabilul "Home sweet home"! / To me, your house is the rea l "Home sweet home"! (Adelin Ga rein, Fran ce) Fieca re deta liu a fost o în cân ta re. Descoperirea acestei case este o adevă ra tă bijuterie! / Every detail was a delight. Discoverin g this house is a rea l piece of jewelry! (Adriana Albertin i, Ecuador) July-August 2010 TAROM INSIGHT

85


destinaȚie trendy...

8 eleganță naturală

Creativitatea expusă C

hiar dacă a lucrat ca profesoară de limba germană, Marcela mărturisește că designul, de orice natură, a fost întotdeauna pasiunea ei cea mare. Nu degeaba renovarea casei a fost făcută la indicațiile ei. De-a lungul timpului, a trecut de la crearea așternuturilor de pat din materiale naturale, in și bumbac, la designul hainelor pentru ea și pentru cei trei copii ai ei, Lacrima, Cantemir și Leila. Așa a apărut dorința de a concepe o linie de trusouri de botez pentru toate religiile, de inspirație folclorică, și acestea tot din materiale naturale, in, bumbac, dopioni de mătase. Ideea a prins formă anul trecut și, de atunci, zeci de copii au fost botezați purtând hăinuțe monogramate, personalizate prin

design, semnate M A R C E L L A, un brand care și-a câștigat deja notorietatea. Piesele trusourilor respectă fiecare pas tradițional al slujbei: rochița, pantalonașii, boneta și vestuța pentru drumul până la biserică, fașa din pânză folosită la scoaterea copilului din vas și prosoapele moi, necesare pentru a pregăti micuțul pentru petrecerea care urmează. Și pasiunea din tinerețe pentru hainele de damă e cultivată în continuare. Nu e zi în care doamne din Brașov sau din împrejurimi să nu intre în atelierul Marcelei, dornice să ia cu ele măcar una dintre rochiile de seară sau office, tunicile sau sacourile care așteaptă cuminți, aliniate pe umerașe.

talcioc cu stil

The Country Hotel Adresa/Address: 441 Mihai Viteazu Street, Hărman, Brașov County (10 km from Brașov) Tel:+4 0740 090 987

mcosnean@gmail.com www.thecountryhotel.info

Bed & breakfast: Apartament/Suite: 120 euro (4 persoane/4 people) Cameră dublă/ Double room: 70 euro Prânzul sau cina/ Lunch or supper: 21 euro Prețurile sunt pe noapte, pentru o persoană Prices are per night, per person

86 TAROM INSIGHT

iulie-august 2010

Faima evenimentelor Marcelei a depășit de mult timp granițele comunei Hărman și s-a întins până în Brașov, așa că acum, unul dintre secretele bine păstrate ale brașovenilor este că în fiecare iulie, cu ocazia Talciocului cu Stil, vin aici să se înfrupte din bunătăți tradiționale și să-și completeze trusourile de botez sau să-și înfrumusețeze casele cu obiecte artizanale, făcute de mâna Marcelei.

Stylish fair the fame of events hosted by marcela has long gone beyond hărman’s borders, all the way to brașov, so now, one of the town residents’ best-kept secrets is that every July, for the Stylish fair, they come here to feast on the traditional goodies, and to complete their baptism gowns or to redecorate their houses with artisanal objects made by marcela herself.


trendy destinatiOn...

exhibited creativity E

ven if she worked as a german language teacher, marcela confesses that design, of any nature, was always her greatest passion. No wonder that the house was renovated according to her indications. over the years, she moved from creating bedclothes from natural fabrics, linen and cotton, to designing clothes for herself and her three children – Lacrima, cantemir and Leila. this is what gave birth to her wish of designing a special line of baptism kits, for every religion, of folkloric inspiration, these too made from natural fabrics, linen, cotton and silk. the idea started taking shape last year and since then, dozens of children were baptised wearing clothes with monograms, personalised by design, signed by M A R C E L L A, a brand that has already won a good reputation. the kits’ pieces observe all the traditional stages of the religious service: dress, trousers, bonnet and vest for the trip to the church, the fabric used to take out the child from the christening bowl, and the soft towels necessary to prepare the infant for the ensuing party. and her passion, since she was young, for women’s clothing continues to be nurtured. every day, ladies from brașov and surrounding areas step into marcela’s workshop, eager to have at least one of the evening gowns or office dresses, tunics or jackets that greet them neatly lined up on hangers.

8 Natural elegance

Trusouri de botez / CHRISTENING GOWNS Rochiță, hăinuță, pantalonași, bonețică, păturică, cearșaf, bavețică, fașă, batistă, papucei, prosoape Dress, sweater, bloomer, bonnet, receiving blanket, cloth, bib, swaddle, handkerchief, booties, towels Preț/Price: 400-800 euro.


treNDS I EcO 8

blooming cards

Cărți poștAle D O

pe care le crești

acă vi se pare că felicitările obișnuite dăunează prea tare mediului, aveți acum o alternativă eco: cărțile poștale care înfloresc. e vorba de pachete plate, care, odată desfăcute și udate, vor deveni o adevărată mini grădină în maximum două săptămâni. bloomin’ Flower Cards folosesc hârtie reciclată pe care sunt prinse semințe gata să fie plantate. Puteți alege dintr-o mulțime de culori, amestecuri de semințe și stiluri de felicitări și invitații la http://www.bloomin.com. green Field Paper grow a note include o serie de cărți poștale decorate cu gravuri în lemn.

Grow-your-own

greeting cards

If you feel that usual postcards are too environmentally harmful, you now have an eco alternative: blooming greeting cards. We are talking about flat packages that, once you unfold and water, transform into mini living gardens within two weeks. Bloomin' Flower Cards use postconsumer paper which carries seeds ready to be planted. Choose from a wide range of colors, seed mixes, and card styles, including wish cards or invitations on http://www.bloomin.com. Green Field Paper Grow A Note include a woodcut decorated series.

88 TAROM INSIGHT

iulie-august 2010


După o cursă lungă De 20 De ani, românii au început să se apropie De trofeele mult râvnite: Democrație, capitalism, bunăstare. în fruntea cursei, aleargă copii și aDolescenți remarcabili. ei sunt campionii Din care promite să se formeze prima generație De elită a țării.


EvEryonE’s talking about...

8the most educated

breeding the future romanian elite After A 20-yeAr-long rAce, romAniAns Are finAlly getting close to the much-coveted trophies: democrAcy, cApitAlism, welfAre. the rAce is led by children And teenAgers. they Are the chAmpions who promise to mAke up the country’s first elite generAtion. de/by Cristina ManolaChe robele pentru olimpiada viitorului sunt: educație școlară privată, sporturi nobile, anturaj solid, bine conectat. Atleții: copii născuți într-o Românie liberă, din familii cu un nivel material suficient de solid ca să poată investi corect în educația lor, pentru care limbile străine, computerul și rețelele globale de învățare și socializare sunt la fel de firești ca și pentru orice alt adolescent cu potențial de „lider” din Europa. Pentru ei, aspirațiile ca burse la cele mai bune universități din Europa sau cariere la cel mai înalt nivel în politică, economie, cercetare sau orice altă profesie, nu sunt o pretenție de copil răsfățat sau visător, ci cursul firesc al unui profesionist de calibru european, care s-a pregătit toată viața pentru asta. Au studiat la cele mai bune școli private internaționale din România, practică de mici cele mai nobile sporturi, călătoresc frecvent în toată lumea, iar anturajul lor este selectat pe sprânceană. După stagii de pregătire în Europa sau SUA, menite să le ofere studiile superioare de cea mai bună calitate la nivel mondial, dar și experiența completă a înțelegerii lumii, cei mai mulți dintre ei vor să se întoarcă și să folosească toate aceste atuuri în favoarea României. Părinții lor, care în urmă cu 20 de ani aveau același potențial uman, dar nici una dintre șansele lor, își văd deja răsplătite eforturile cu fiecare bagaj pe care îl împachetează pentru plecarea copiilor lor către universități ca Harvard, MIT sau brown.

P

T

he tests for “the olympics of the future“ are private schooling, noble sports, solid, well connected entourage. the athletes: children born in a free romania, from families with a sufficiently strong financial backing to invest significantly into their education, for whom foreign languages, computer training and global studying and socializing networks are as natural as they are to any other european teenager with “leader” potential. to them, aspirations for scholarships to europe’s best universities or for top level careers in politics, economy, research or any other trade are not the claims of spoilt or dreamy children, but the natural course of a european professional who trained their entire life to achieve this. they have studied at the best international private schools in romania, they have been practicing the noblest sports since they were little children, they often travel all over the world and their entourage is carefully selected. after training stages in europe or the us, meant to offer them the best higher education available at world level and a complete experience of understanding the world, most of them want to return and use all these trump cards to romania’s advantage. their parents, who had the same human potential 20 years ago, but none of their chances, already see their efforts rewarded, with every luggage they pack when their children go to study at universities such as Harvard, mit or brown.

O șansă nOuă

A new chAnce

Daniela Zelko a câștigat prin anii ’80 mai multe concursuri naționale de fizică și matematică, așa că ar fi putut să devină uşor unul dintre cei mai buni cercetători din țară. Însă, ca orice absolventă de profil real în timpul

in the 1980s, Daniela zelko won several physics and mathematics national contests, so she could easily have become one of the country’s top researchers. but, like any science graduate under a communist July-August 2010 tArom insight

91


Ioana Zelko, elevă în clasa a XII-a la Liceul Internațional de Informatică București, a câștigat cinci medalii la olimpiadele internaționale și din toamnă va studia la MIT. Ioana Zelko, XIIth grade student at the International Computer High School Bucharest, won five medals al international olympiads and she will study at MIT beginning this autumn.

dictaturii comuniste, nu putea avea dileme reale legate de viitorul ei. Opţiunile de studii universitare erau frustrant de simple: Academia de Studii Economice sau Politehnică. Iar variantele de carieră, și mai exasperant de simple. Singura meserie „de viitor”, așa cum îi spuneau și părinții, era cea de inginer. Indiferent ce universitate ar fi ales. Zelko a ales Politehnica şi, în cariera ei, a construit câteva șosele. Toate au fost asfaltate și reasfaltate în ultimii 20 de ani. Ioana Zelko este în clasa a XII-a şi se află la aceeași răscruce la care mama ei a aflat că nu avea ce să facă nici cu interesele, nici cu potențialul ei. A moștenit pasiunea Danielei pentru fizică și pentru științele exacte şi a câștigat medalii la cinci olimpiade internaționale de profil. Spre deosebire de mama ei însă, Ioana a fost deja admisă la patru dintre cele mai prestigioase universități americane: Princeton, Standford, brown și MIT. A ales cu greu MIT, iar după terminarea studiilor, toate opțiunile imaginabile îi sunt deschise. Va putea să lucreze pentru NASA, dar spune că vrea să se reîntoarcă în România, să contribuie la următorul pas către progres al țării.

92 tArom insight

iulie-august 2010

dictatorship, she couldn’t have any real dilemmas about her future. Her university study options were frustratingly simple: the economics studies academy or the polytechnic school. and her career options were even more exasperatingly simple. the only “future” job, as her parents used to tell her, was to be an engineer. regardless of what university she would have chosen. zelko chose polytechnics and, over her career, she designed a few roads. all of these were asphalted again and again in the last 20 years. ioana zelko is a twelfth grader and is at the same crossroads where her mother learned she couldn’t do anything with her interests and potential. she inherited Daniela’s passion for physics and exact sciences and won medals in five international competitions in the field. but unlike her mother, ioana was already admitted to four of the most prestigious universities in the us: princeton, stanford, brown and mit. after long and careful consideration, she chose mit and, when she graduates, all imaginable options will lie ahead of her. she will be able to work with nasa, but says she wants to return to romania and contribute to the next steps in the country’s progress.


thE bEst...

8private schools

ŞcolilE carE cultivă pErformanţa

SchoolS that foSter performance

istemul privat de învăţământ pentru gimnaziu şi liceu devine în România temelia pe care se așează viitorul acestei noi generații. Majoritatea elevilor de elită studiază în şcoli private care oferă programe moderne, lecţii de teatru, robotică sau public speaking şi, asemeni elevilor din ţări cu şcoli de tradiţie, desfăşoară activităţi care implică elevii în comunitate. Rezultatele acestui tip de educaţie deschid uşile celor mai bune universităţi din lume. Școala Internațională Americană și Liceul Internațional de Informatică, ambele din bucurești, alături de Școala Internațională de la Cluj sunt trei dintre instituţiile care cultivă în băncile lor unele dintre cele mai strălucite minți tinere ale României. Deja obișnuite cu profilul de candidat pe care universitățile din străinătate îl caută, aceste şcoli îşi pregătesc elevii aşa încât să corespundă solicitărilor venite din mediul academic internaţional.

S

T

he private education system for secondary school and high school in romania is becoming the foundation for the future of this new generation. most elite students go to private schools that offer modern curricula, classes of theater, robotics or public speaking and, just like students in countries with tradition schools, they are involved in community activities. the results of this type of education can easily open the doors to the world’s best universities. the american international school and the international computer High school (icHb), both in bucharest, together with cluj’s international school, are three of the institutions that foster and guide some of romania’s most brilliant young minds. already accustomed to the applicant profile foreign universities are looking for, they train their students so that they correspond to international academic demands.

succes internațiOnal prin implicarea în cOmunitate

InternAtIonAl success through communIty Involvement

Şcoala Internațională Americană funcţionează după o programă internaţională, iar absolvenţii care pleacă de aici primesc diploma de bacalaureat Internaţional. Pe lângă cursuri, elevii participă însă şi la activităţi precum teatrul, dezbaterile, artele sau conferinţele pe model ONU. Principala diferenţă între această şcoală şi cele de stat este implicarea elevilor în viaţa comunităţii. Împreună cu diverse ONG-uri, ei construiesc case pentru familiile defavorizate sau vizitează spitale. „Dacă şi la alte şcoli poţi învăţa, poţi participa la concursuri şi poţi face sport, numai la Şcoala Americană ajungi să înţelegi că şi cele mai mici fapte bune pot schimba lumea”, spune elevul Alexandru Mircescu. Majoritatea elevilor își aleg cariere în diplomaţie, avocatură sau medicină, spune Lynn Wells, directorul pentru admiteri, iar peste 90% dintre elevii școlii sunt acceptați la facultăţi de prestigiu din afara țării. Având în faţă un astfel de viitor, costul studiilor nu mai pare prea mare nici chiar pentru România.

the american international school works based on international curricula and graduates receive an international baccalaureate diploma. besides classes, students take part in other kinds of activities, such as theater, debates, arts or un-inspired conferences. the main difference between this school and state-run ones lies in students’ involvement in community activities. together with various ngos, they build houses for disadvantaged families or visit hospitals. “While you can study, take part in contests and do sports in other schools too, only at the american school can you eventually come to understand that even the smallest good deeds can change the world,” says one of the students here, alexandru mircescu. most students opt for a career in diplomacy, law or medicine, says admission director lynn Wells. over 90% of the school’s students are accepted to prestigious schools abroad so with such a bright future ahead, tuition costs don’t seem too much, not even for romania. EȘTI UR UC

B

B

NA IO AȚ R N NĂ E T IN RICA E LA OA AM C Ș EȘTI UR UC

Elevii Școlii Internaționale Americane participă la Festivalul lunii mai American International School’s students at May Festival

Un an de studii la Şcoala Americană costă între 13.000 şi 18.000 de euro. În fiecare an, şcoala oferă burse complete pentru elevii cu rezultate remarcabile One-year tuition at the American School costs between 13,000 and 18,000 euros. Every year, the school offers full scholarships for students with remarkable results July-August 2010 tArom insight

93


cElE mai... 8bune școli private pasiunile transfOrmate în medalii de aur Liceul Internaţional de Informatică foloseşte programa de stat. Diferă esenţial de alte şcoli prin adaptarea metodelor și mijloacelor la aspirațiile și pasiunile fiecărui elev. Cei mai talentați participă la programe speciale de pregătire intensivă sub îndrumarea profesorilor-antrenori. Pasiunea, talentul și rigoarea pregătirii științifice i-au condus la obținerea unui număr impresionant de medalii la concursurile internaționale. Astfel, elevii ICHb au câștigat 55 de medalii de aur la concursurile și Olimpiadele Internaționale de Matematică, Informatică, Fizică, Astrofizică și Astronomie, numărul total fiind de 180 de premii.

hobbIes turned Into gold medAls the international computer High school goes by the state curricula. it however moves away from other schools by adapting the methods and means to each student’s aspirations and passions. those talented participate in special programs of intensive training under the guidance of teachers-coaches. combining passion with talent and rigorous scientific training led to obtaining an increasing number of medals at international competitions. thus, in recent years, students at icHb won 55 medals in international contests and olympiads in mathematics, informatics, physics, astrophysics and astronomy, 180 awards in total. EȘTI UR UC

B

B

L NA ŢIOCĂ A N I ER AT NT M L I FOR U E IN LIC DE EȘTI UR UC

Un an de studiu la ICHB scoate din buzunarul părinţilor între 2.200 şi 3.250 de euro. Şi aici, şcoala oferă burse şi derogări de la plata taxelor în funcție de performanțele elevilor. În 2009, 70 de elevi cu rezultate excepționale au primit burse și au fost scutiți de taxe

Marius Constantinescu (centru) alături de alți colegi în curtea ICHB Marius Constantinescu (center) together with other colleagues in ICHB yard

ICHb diferă esențial și prin cursurile alternative, precum robotică, inventică sau astronomie. Copiii merg la cluburi de şah, participă la dezbateri şi la conferinţele Parlamentului European pentru tineret. Elevii care se pregătesc la această şcoală vor să devină ingineri şi economişti de prestigiu, cercetători şi înalţi funcţionari. Liceul devine astfel locul în care tinerii îşi ating potenţialul. „Cel mai bun lucru care ţi se poate întâmpla este drumul, plăcerea în sine a învăţării, a descoperirii, iar la ICHb, acest drum este foarte uşor de parcurs”, spune Marius Constantinescu, medaliat cu aur la Olimpiada Internaţională de Fizică. Procentul de promovabilitate la universitate în rândul absolvenților ICHb este de peste 97%. Numai anul acesta, din cei 41 de elevi de clasa a XII-a ai școlii, 13 au fost admiși cu burse la universități de prestigiu din stăinătate, precum Harvard, MIT, Princeton, Pennsylvania, Caltech, yale, Cambridge, Manchester, Oxford, Columbia, Colgate, Stanford, London sau Liverpool. 94 tArom insight

iulie-august 2010

A year of tuition at this school takes out between 2,200 and 3,250 euros from parents’ wallets. This school also offers scholarships and deductions in fees based on student results. In 2009, 70 students with extraordinary results received scholarships and exemptions from tuition

icHb is essentially different from other schools through its alternative classes, such as robotics, inventions or astronomy. children attend chess clubs, go to debates and european parliament conferences for youth. students who train at this school want to become famous engineers and economists, researchers and top workers. High school thus becomes the place where young people can reach their full potential. “the best thing that can happen to you is the path, the pleasure of learning and discovery, and at icHb, this path is very easy to follow,” says marius constantinescu, gold medallist at the international physics olympics. the percentage of promotion to universities from icHb graduates is over 97%. this year, 13 of the 41 students in the Xiith grade were admitted with scholarships at prestigious universities such as Harvard, mit, princeton, pennsylvania, caltech, Yale, cambridge, manchester, oxford, columbia, colgate, stanford, london or liverpool.


CLUJ-NA PO CA

CA

INT ȘCO E RN A L A AȚI ONA LĂ

Cea mai mare taxă ajunge la 3.000 de euro. Școala Internațională de la Cluj oferă anual și burse pentru 20 de elevi merituoși din sistemul de stat

CLUJ-NAP O

The highest tuition fee reaches 3,000 euros. The International School of Cluj offers annual scholarships to 20 deserving students from the state system

cOmunicarea, arta esențială a Oricărui prOfesiOnist

communIcAtIon, essentIAl Art for Any professIonAl

În vestul României, la Cluj, Şcoala Internaţională este singura din țară care oferă un sistem de învățământ bazat în întregime pe programa Cambridge și care are atestarea celebrei instituții de învățâmânt. Aici, elevii beneficiază şi de cursuri de teatru, arte plastice sau dezbateri, iar metoda de predare este gândită așa încât să le dezvolte abilităţile de public speaking. „bill Gates consideră capacitatea de a vorbi în public drept una dintre cele mai importante abilităţi pe care trebuie să le ai ca să dobândeşti succesul în lumea internaţională a afacerilor. De aceea, absolvenţii noştri sunt mai ales comunicatori siguri pe sine, care pot vorbi şi câte trei limbi de circulaţie internaţională”, spune fondatoarea şcolii, Simona baciu. Accentul pe care îl pune şcoala pe comunicare şi pe cultivarea limbilor străine se traduce în ore de engleză, franceză, germană şi spaniolă. „Şcoala te ajută să îţi îndeplineşti destinul şi te aşează pe drumul pe care îl meriţi”, spune Oana Păcurar care se simte dotată cu toate șansele de a reuși în viață pentru că este elevă a Școlii Internaționale, care îi oferă o pregătire de excepție, un caracter puternic și dorința de a fi cel mai bun. Absolvenții de gimnaziu de la această școală obțin un procent de 100% promovabilitate la testele naţionale de admitere la liceu, iar absolvenții liceului care se va deschide în toamnă vor primi un certificat de atestare a cunoștințelor Cambridge A Level, recunoscut în peste 150 de țări.

in the west of romania, in cluj, the international school is the only one in the country offering a learning system based entirely on the cambridge curricula and that is certified by the famous educational institution. Here, students benefit from theater, visual arts classes or debates, and teaching methods are designed so as to develop their public speaking abilities. “bill gates thinks the capacity to speak in public is one of the most important abilities one must have to be successful in the international business world. this is why our graduates are first of all confident communicators, who can speak at least three of the most widespread languages in the world,” says school founder simona baciu. the school’s special attention to communication and cultivation of foreign language skills is translated through english, french, german and spanish classes. “school helps you fulfill your destiny and sets you on the path you deserve,” says oana păcurar, who feels endowed with all chances to succeed in life because she is a student of the international school, which offers her exceptional training, a strong nature and the wish to be the best. secondary education graduates of this school have a 100% high school admission rate and graduates of the high school that will open this fall will receive a cambridge a level certificate, recognized in over 150 countries. July-August 2010 tArom insight

95


cEi mai...

8buni prieteni

anturajul, ingrEdiEnt EsEnțial al succEsului

entourage, neceSSary ingredient for SucceSS

A

D

in ce în ce mai mulți părinți români încearcă să gândească un sistem complet propice pentru dezvoltarea copiilor lor împrumutând rețetele pentru formarea elitei verificate deja de secole în țări a căror tradiție de cultivare a inteligenței și valorilor nu a fost întreruptă de comunism. Anturajul, deși de multe ori mai greu de format decât alegerea unei școli bune, este esențial pentru orice tip de lider.

growing number of romanian parents are trying to come up with a complex and complete system that would favor their children’s development, borrowing elite creation recipes verified for centuries in countries whose intelligence and value growth tradition was not interrupted by communism. entourage, often harder to form than choosing a good school, is essential for any type of leader.

„Cred cu toată convingerea că, oricât de bine ne jucăm rolul de părinți sau oricât de mult efort depun profesorii în formarea copiilor, anturajul, în special pentru adolescenți, are un impact mai important decât familia și școala împreună“, explică omul de afaceri Septimiu Valasutean, tatăl a doi fii, Andrei de 16 ani și Paul de 9 ani. Ca părinte, Valasutean spune că vrea să își ajute copiii să se diferenţieze într-un mod pozitiv, de aceea, a făcut tot posibilul ca, pe lângă şcoli bune – Andrei studiază la ICHb şi de la toamnă va merge la Colegiul St. Leonard’s din St. Andrews în Scoţia, copiii săi să aibă un cerc de prieteni cu acelaşi potenţial şi aceleaşi interese. Anturajul în care i-a integrat pe băieţi este cel al copiilor partenerilor săi de afaceri. Grupul de prieteni le stimulează băieţilor spiritul competitiv, dar este şi o uşă către formarea unui sistem de relații personale valoroase în viitor.

“i believe with all my heart that no matter how well we play our parent role or how much effort teachers put in helping children evolve, entourage, especially for teenagers, has a more important impact than family and school have together,” believes businessman septimiu valasutean, father of two boys – andrei, 16, and paul, 9. as a father, valasutean says he wants to help his children make a difference and this is why he did everything possible that his children, besides attending good schools – andrei is studying at icHb and starting this fall, he will go to st. leonard’s college in st. andrews, scotland, also have a circle of friends who share their potential and interests. the entourage of his boys consists mainly of children of his business partners. the group of friends stimulates the boys’ competitive spirit but also serves as a door to the creation of a personal relationship system that will be very valuable in the future.

spOrturile nObile disciplinează viitOrii lideri noble SportS diScipline future leaderS

N

S

porturile nobile au fost întotdeauna o marcă a clasei. Un mijloc excelent de a asigura un anturaj propice. Dar și un mod de a educa voința, disciplina și respectul. Calități de care elita României are nevoie ca de aer. Nu ne mai mirăm când, îndreptându-ne către cluburile de echitație, tenis sau golf, întâlnim aceiași copii care studiază în școlile private. Anturajul este, în fond, deja format.

oble sports have always been a trademark of the elite. an excellent means to assure an appropriate entourage. but also a way of training one’s will, discipline and respect. Qualities that romania’s elite needs as much as it needs air to breathe. no wonder then that when we look at equestrianism, tennis or gulf clubs, we run into the same children who study at private schools. entourage is after all, already created.

Așa cum spune istoricul și autorul american John Trotwood More, „De fiecare dată când identificăm urme ale trecerii Omului de la barbarie la civilizație, alături de el se află urmele unui cal.” Datorită calului s-a inventat vioara (precursorul arcușului a fost făcut din păr de cal de către mongoli în secolul 13), pantalonii au fost inventați special pentru călărie (fără cal, azi am fi purtat cu toții fuste), iar revoluția industrială a fost potențată tot de cai, care, înainte de a fi transformați în cai putere,

as american author and historian John trotwood more says, “Wherever man has left his footprint in the long ascent from barbarism to civilization, we will find the hoofprint of the horse beside it.” Horses had a big contribution to the invention of the violin (bow’s precursor was made of horsehair by mongols in the 13th century), trousers were invented especially for horseback riding (without horses, all of us would be wearing skirts), and the industrial revolution was strengthened by horses

96 tArom insight

iulie-august 2010


EvEryonE’s talking about...

8the maturity of the long race runner

trăgeau tramvaiele pe șine și mașinile pompierilor. Astăzi, într-un minut, omul modern poate purta două conversații simultane: una pe chat, alta pe speaker și poate atinge 300 de kilometri pe oră în mai puțin de un minut dacă este la volanul unui Lamborghini. Cu toate astea, în anul 2010, nimic nu simbolizează mai bine grația și puterea decât calul. În România, unde tot ce inspiră noblețe a fost distrus de comunism, caii de rasă și hipismul au renăscut abia după 1990. Dar întoarcerea celui mai elegant dintre sporturi printre preocupările firești ale elitei românești a început să capete amploare. Prima doamnă a țării, Maria băsescu, este o pasionată de călărie și participă la numeroase competiții naționale. Fiica cea mică a familiei prezidențiale, Elena băsescu, fiica lui Mișu Negrițoiu, președintele ING România, brândușa, fiica senatorului și omului de afaceri Gheorghe Copos, Alexandra, sunt doar câțiva dintre copiii și tinerii care învață zilnic să sară peste obstacolele vieții cu ajutorul companionului lor favorit – calul. Printre ei, campioana națională a României la sărituri, secțiunea obstacole, categoria amatori, an I, în vârstă de numai 10 ani, Ioana Rus. O fetiță șatenă, firavă, care iubește caii de când își aduce aminte că există. La 4 ani, colecționa căluți de jucărie. La 9 ani, într-o vacanță la Câmpina, părinții i-au făcut o surpriză și au dus-o la centrul de echitație pentru prima ei plimbare cu un cal adevărat. De atunci, Ioana a refuzat să se mai dea jos din șa. Se antrenează de patru ori pe săptămână câte patru ore, pe care le împarte între Principesa – un cal de sport românesc cu strămoși germani, Roxika – un cal de sport românesc Ghidran III și Melinda – un amestec de pur sânge englezesc cu pur sânge arab. Cu ele, a învățat Ioana ce înseamnă încredere absolută și cât de mult trebuie să muncești ca să ajungi la o asemenea relație. Sunt sute de ore de antrenament în spatele gesturilor discrete pe care fetița le folosește în competiție ca să comunice cu Principesa. O atingere fină cu palma pe crupă și Principesa își începe exercițiul. O șoaptă la ureche și Principesa va sări peste obstacol. Încordarea unui singur mușchi cu o secundă mai devreme sau mai târziu decât momentul potrivit poate însemna și pentru cal și pentru copil o căzătură dureroasă și un eșec în competiție. De aceea, armonia trebuie să fie perfectă. Alături de cai, Ioana a devenit mult mai matură decât ceilalți copii de vârsta ei. Ea știe deja, la 11 ani, că a îți exprima iubirea înseamnă de cele mai multe ori multă muncă și respect. Își răsfață caii cu morcovi și zahăr, le schimbă bandajele și le piaptănă coama. Mai știe că succesul se măsoară în disciplină, precizie și ore de antrenament. Iar eticheta și bunele maniere sunt marca demnității și onoarei călărețului și a calului. Toate aceste lecții de viață vin însă la un preț pe măsură. Un cal de competiție costă în România minim 10.000 de

which, before being turned into horse power, were used to pull trams on rail and fire trucks. today, in the span of a minute, modern man can have two simultaneous conversations, one on an internet chat and another on speaker, and can reach speeds of 300 kilometers per hour in less than a minute if driving a lamborghini. However, in the year 2010, nothing symbolizes grace and strength better than a horse. in romania, where everything inspiring noblesse was destroyed by communism, breed horses and equestrianism were reborn only after 1990. but the return of the most elegant sport among the romanian elite’s natural concerns has begun to gain ground. the country’s first lady, maria băsescu, is a passionate rider and takes part in numerous national competitions. the younger daughter of the presidential family, elena băsescu, along with ing romania president mișu negrițoiu’s daughter, brândușa, the daughter of senator and businessman gheorghe copos, alexandra, are only a few of the children and young people who learn every day how to jump over life’s obstacles with the help of their favorite companion – the horse. among them, romania’s national champion in show jumping, obstacle section, amateur class, first year, at only 10, ioana rus. a hazel, frail girl, who loves horses ever since she can remember. at four, she was collecting toy horses. at 9, while on vacation at câmpina, her parents made her a surprise and took her to a horsemanship center for her first ever ride on a real horse. since then, ioana has refused to get off. she has four-hour training sessions four times a week, which she divides between principesa (princess) – a romanian sport horse with german ancestry, roxika – a romanian sport horse ghidran iii and melinda – a mixture of english and arab purebreds. With them, ioana learnt what absolute trust means and how much one has to work to earn such a relationship. Hundreds of hours of training lie behind the fine gestures the girl is using in competitions to communicate with principesa. a smooth touch of the croup with the palm of the hand and principesa begins her exercise. a whisper in the ear and principesa will jump over a hurdle. one single muscle strained a second too soon or too late can mean a painful fall for both horse and child and failure in the competition. this is why the harmony must be perfect. spending time with horses made ioana grow more mature than other children her age. at 11, she already knows that expressing love generally means a lot of work and respect. she spoils her horses with carrots and sugar, she replaces their bandages and grooms them. she also knows success is measured in discipline, accuracy and long hours of training. and etiquette and manners are the trademark of the rider and horse’s dignity and honor. July-August 2010 tArom insight

97


cEi mai...

8maturitatea alergătorului de cursă lungă

Pentru a ajunge la perfecțiunea pe care și-o dorește, Ioana Rus se antrenează câte patru ore de câte patru ori pe sâptămână To reach the desired perfection, Ioana Rus has four-hour training sessions four times a week

euro, dar ajunge și până la 300.000. O șa pornește de la 800 de euro, dar una cu adevărat performantă ajunge la 10.000 de euro. Iar restul echipamentului și accesoriile pleacă de la 2.500 de euro și pot ajunge la zeci de mii în funcție de brandul ales. Întreținerea unui cal mai costă cel puțin 500 de euro pe lună. Efortul financiar, dar și emoțiile în timpul competițiilor sunt rezervate părinților. Nelipsită de la nici un antrenament, stând concentrată în gradene, mama Ioanei, Delia Rus, urmărește fiecare mișcare a fetei cu atenție: „Sunt foarte mulțumită de progresele pe care le-a făcut Ioana de când practică echitația. Faptul că poate controla cu atâta agilitate un cal mă liniștește. Fiica mea va avea succes în orice își propune”.

all these life lessons however come at a matching price. a sport horse costs at least 10,000 euros in romania, but can go as high as 300,000. a saddle starts from 800 euros, but a truly good one can be bought for up to 10,000 euros. and the rest of equipment and accessories range between 2,500 euros and tens of thousands, based on the chosen brand. a horse’s maintenance and care cost at least 500 euros more per month. the financial effort and emotions during competitions are left to the parents. not missing any training, ioana’s mother, Delia rus, is watching intently all of the girl’s moves, from the stands: “i am very happy with the progress ioana has made since she began practicing horseback riding. the fact she can control a horse so easily and skillfully reassures me. my daughter will be successful in whatever she will want to do.”

IoANA șTIe dejA, LA 10 ANI, Că A îțI eXPRIMA IuBIReA îNSeAMNă de CeLe MAI MuLTe oRI MuLTă MuNCă șI ReSPeCT. MAI șTIe Că SuCCeSuL Se MăSoARă îN dISCIPLINă, PReCIZIe șI oRe de ANTReNAMeNT AT 10, IoANA ALReAdy kNowS THAT eXPReSSINg Love geNeRALLy MeANS A LoT oF woRk ANd ReSPeCT. SHe ALSo kNowS SuCCeSS IS MeASuRed IN dISCIPLINe, ACCuRACy ANd LoNg HouRS oF TRAININg

98 tArom insight

iulie-august 2010


EvEryonE’s talking about...

8business bonds on the sports field

tenis, timp liber de calitate Vlad Florei are 11 ani și de doi ani dă tot ce are mai bun pe terenul de tenis. Părinţii săi au ales cu uşurinţă cel mai potrivit sport pentru copilul lor, deoarece şi tatăl, Cătălin Florei, joacă tenis încă din adolescenţă. „Mi-a plăcut anturajul pe care şi l-a format soţul meu jucând tenis şi am vrut ca şi Vlad să se bucure de acelaşi cerc de prieteni“, spune Gloria Florei. Antrenamentele, echipamentul şi cantonamentele sunt costisitoare, dar rezultatele sunt pe măsură. Vlad are prieteni de aceeaşi condiţie socială şi îşi petrece majoritatea timpului liber pe terenul de tenis, într-un mediu „alb“. Un alt avantaj al tenisului sunt cantonamentele din vacanțe, petrecute alături de aceiaşi copii. Se formează o continuitate în preocupările și interesele lui Vlad din timpul anului şcolar.

gOlf, frăția elitelOr Viorel Cataramă, fost senator și om Vlad Florei de afaceri, este unul dintre cei mai pasionați jucători de golf din România. Însă, de doi ani, nu mai vine singur pe teren. Este însoțit de băiețelul lui, Ștefan, care are acum 9 ani. „Se formează pe terenul de golf legături umane speciale. Acest sport m-a ajutat și pe mine ca adult să cunosc oameni importanți, dar și să formez prietenii care au durat peste ani“, spune omul de afaceri. Cei trei copii ai lui Cataramă merg la cele mai bune școli din țară și din străinătate. Ștefan învață la Școala Americană, iar Alexandra, care are deja 17 ani, este elevă la College Jean-debrebeuf Montreal. Cea mai mare dintre fiicele sale, Adela, este, la cei 21 de ani, studentă la City University London business School. Cataramă i-a susţinut să ajungă la aceste școli, le-a oferit o pregătire sportivă care să îi definească psihic și fizic și un mediu social echilibrat, care să îi motiveze să învețe să fie cei mai buni. Iar rețeta sa a funcționat. „În România, s-a format deja o elită din copiii care învață la cele mai prestigioase școli și universități din lume, cu rezultate excelente. Acești copii nu sunt cunoscuți publicului, pentru că au ales să se dedice studiului, nu îi vei întâlni în locurile mondene. Sunt cei care se pregătesc să fie liderii de mâine ai României“, spune Cataramă cu încrederea tatălui care știe că urmașii săi au toate șansele să conducă România de mâine.

tennIs, QuAlIty spAre tIme

vlad florei is 11 years old and for two years, he has been giving his best on the tennis court. His parents easily chose the most appropriate sport for their child, since his father, cătălin florei, has also been playing tennis since he was a teenager. “i liked the entourage my husband has earned by playing tennis, and i wanted vlad to enjoy a similar circle of friends too,” says gloria florei. coaching, equipment and training camps are expensive, but bring good results. vlad has friends of the same social class and spends most of his time on the tennis court, in a “white” environment. tennis also means training camps during vacations, spent in the company of the same children. thus, continuity is created with vlad’s concerns and interests during the school year. Paul Valasuteanu

golf, elItes’ brotherhood

viorel cataramă, former senator and businessman, is one of romania’s most passionate golf players. but for two years now, he is no longer coming to the course alone. He is accompanied by his little boy, ștefan, who is 9. “special human connections are created on the golf course. this sport has helped me a lot as an adult, to meet important people and seal solid friendships that lasted over the years,” the businessman says. cataramă’s three children attend the best schools in the country and abroad. ștefan is studying at the american school and alexandra, who is already 17, is a student at college Jean-de-brebeuf montreal. the eldest of his daughters, adela, 21, is a student at city university london business school. cataramă supported all of them to get to these schools, offered them sports training that would define them both physically and psychologically and a balanced social environment that motivated them to learn and be the best. and his recipe worked. “in romania, there is already an elite of children who study at the most prestigious schools and universities in the world, with excellent results. these children are not known to the public because they chose to dedicate their time to learning, so you won’t run into them in any posh places. they are the ones who are training to be romania’s leaders of tomorrow,” cataramă says, with the confidence of a father who knows his heirs have all the chances to lead future romania. July-August 2010 tArom insight

99


Copyright © 2009 Jim Bumgardner www.crazydad.com

Copii

Exerciții pentru minți tinere

Căluțul puternic

în grija mamei

După Ce a alergat până la epuIzare prIn CâmpurIle înflorIte, Căluțul are nevoIe De un pIC De relaxare. JoaCă-te Cu el străbătânDu-l Cu un CreIon DIn CopItă până la frunte.

mama vrăbIuță nu maI ștIe Drumul până la CuIb, unDe o așteaptă mICul puI șI frațII luI înCă neIeșIțI DIn ou. aJut-o să se DesCurCe prIn labIrIntul întortoCheat.

e strong little horse

In mother’s care

after runnIng on the bloomIng plaIns untIl he was exhausteD, the lIttle horse neeDs a bIt of relaxatIon. play together by roamIng hIm wIth your penCIl from hIs hoof to hIs foreheaD.

the mother sparrow Doesn’t know her way to the nest anymore anD that’s where the lIttle fleDglIng anD hIs unhatCheD brothers are waItIng for her. help her fInD her way through the DevIous maze.

100 TAROM INSIGHT

iulie - august 2010


Exercise for young minds

Călătorie fantastică

la miere!

Cel maI Isteț DIntre peștIșorI a reușIt să Intre prIntr-unul DIntre oChII marI aI baleneI. fă o CălătorIe împreună Cu el prIn trupul urIaș.

ursulețuluI îI este poftă De mIere, Dar a rătăCIt Drumul până la fagure. aJută-l să aJungă la Desertul DelICIos fără să se pIarDă prIn labIrInt.

fantastic trip the most CunnIng of the lIttle fIshes manageD to get through the eyes of a whale. take a Journey wIth hIm through the huge boDy.

Copyright © 2009 Jim Bumgardner www.crazydad.com

Kids

to honey! the lIttle bear wants some honey, but lost the way to the honeyComb. help hIm reaCh the DelICIous Dessert wIthout gettIng lost through the maze.

July - August 2010 TAROM INSIGHT

101


Sima Daniel

Divertisment

Bir!

Indicativul nostru auto

h

h

Radiolocator

;

Închinare pe o carte Sunete ascuțite

h

h

h Iede!

: :

Imbold

Ceas

h

:

A alunga păsările Vraf

h

Civil luat garant Ființă rațională

:

h

Clasă superioară A apuca

Cută!

:

h h

Barbișon

h

Conțin datele problemelor

Lipsit de glas

h

Acela

h

iulie - august 2010

O dată la 12 luni

h

102 TAROM INSIGHT

Apărat de boli

Pășune

h

........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................

Plantă textilă

;

NOTES

Avantaj la cărți

;

Cititor în palmă Bonuri de plată

;

Origini

h

Adresa unui vrăjitor

Nechifor Alexandru / © www.rebus-integrame.ro

: h

Ungere

h

:

h

Săritură

........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................

h

h Primele urne!

Nechifor Alexandru / © www.rebus-integrame.ro

NOTES

h

Glorificare

Locuitor nordic

;

Valabil

Pantaloni țărănești

;

Călare

Echidistantă

;

;

A ovaționa

8Provocări inteligente la înălțime

h

Jocuri


Games 1

2

3

8How smart do you feel at this altitude?

4

5

14

9

25

28

29

40

41

45

22

30

31

13

33

34

54

55

23

32

37

38

43

42

44

47

46

50

56

48

51

52

57

61

12

27

26

36

49

11

16

21

35

10

19

24

66

8

18

20

60

7

15

17

39

6

63

62

67

58

68

64

59

65

69

70

71

72

73

74

75

DOWN: 1. Chilled dessert 2. Household expenses 3. Unflappable 4. Instructor's charge 5. Bear lair 6. Solo for Renata Scotto 7. Auto that debuted in 1899 8. Certain decimal fraction 9. Singer Damone 10. Visibly peeved 11. Chef's gadget 12. Southern Russian city 13. Boring way to learn, to some 18. Words with pickle or minute 22. Negative joiner 25. Battle memento 27. Nejd native 30. Capital examiners, briefly 31. Land-related portfolio items 33. Prior to, poetically

53

34. Towel site 36. Steakhouse order, perhaps 37. Succumb to stress 39. Automobile sticker fig. 40. Trireme tool 41. Kind of ditch 43. Morales of ''La Bamba'' 46. Articulation 48. See 68-Across 50. Object to find in Kakuro 53. Land on the Bay of Biscay 54. OK for the rugrats 55. Chips away at 57. An Italian cuisine 59. Tippler 60. Thing to play 61. Hydroxyl compound 63. Observatory function 64. Fruity pastry 67. Some strands in a cell 69. Something to drive off

ACROSS: 1. Has to 5. Off one's trolley 9. Card player's headwear, perhaps 14. 0 on a phone 15. Lake in four states 16. Foreword, e.g. 17. Kiev resident 19. Insertion mark 20. Escort to the living room, say 21. Env. abbreviation 23. Enticing sign word 24. Medicinal herbs 26. Egypt's Mubarak 28. Three-sided sword 29. ''Bad Moon Rising'' band, briefly 32. 1936 and 1937 Best Actress Luise 35. Daylong marches 38. In ___ (unborn) 39. Hardly old-fashioned 42. Bopped on the noggin 44. One end of the spectrum 45. Television announcer Don 47. Inactiveness 49. Rice and wheat, e.g. 51. Relaxing resort 52. Charter 56. Get slick, in a way 58. Meteorologist's line 60. Jonathan Larson's musical 62. Place for a crow's-nest 65. ''All that I am I ___ thee'' (Psalms) 66. TV studio sign 68. With 48-Down, theme of this puzzle 70. Start an Internet session 71. Scale deduction 72. Scrambler, e.g. 73. Likhovtseva of women's tennis 74. Kitty starter 75. Doesn't hold up well?

NOTES

........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................

July - August 2010 TAROM INSIGHT

103


treNDs I GASTRO 8Newbies on your plate this Summer

Noii actori ai gastroNomiei mondiale

t O

rei noi produse au intrat pe scena culinară a lumii făcându-ne mesele mai nostime. Natural Vines sunt bomboane cu ingrediente 100% organice și fără conservanți sau arome artificiale. Punguțele de 226 g din sortimentele cu gust de lemn dulce sau căpșuni costă 2,68 euro. Esslack este o vopsea comestibilă aurie sau argintie care poate transforma cel mai plictisitor fel de mâncare în gustări strălucitoare. O sticluță costă 19,80 euro. Magic milk jug este o cană cu senzor care măsoară pH-ul laptelui și anunță consumatorul dacă lichidul este proaspăt sau acru printr-un mesaj pe ecranul LCD cu care este dotat.

World gastronomy’s new actors Three new food products entered the culinary world stage making our meals more fun. Natural Vines, candy with 100% organic ingredients, contain zero preservatives and no artificial flavoring. The 226 g bags of the licorice and strawberry assortments cost 2.68 euro. Esslack, the gold or silver edible spray paint, can turn the dullest of dishes into sparkly, indulgent bites and make for interesting dinner party discussions. A can costs 19.80 euro. Magic milk jug, a smartjug with a sensor that measures the pH acidity and alerts the milk drinker via an LCD screen message whether it is "fresh" or "sour."

104 TAROM INSIGHT

iulie - august 2010


Focus ZBorUri FlIGHTS

tarom toUrs TAROM TOURS

FLYiNg BLUe FlYING BlUE

reZerVĂri oNLiNe ONlINE BOOKING

teLeFoNie La BorD ON BOARD TElEPHONE

2010 iULie-aUgUst/july-auGuST

rEZErvărI oNlINE WWW.TAroM.ro 114 oNlINE bookINg rUTE EUroPENE 108 EUroPEAN roUTES / rUTE INTErNE 106 doMESTIC roUTES rUTE INTErCoNTINENTAlE 109 INTErCoNTINENTAl roUTES 117

FlyNg blUE / TAroM ToUrS TAROM INSIGHT

118


Timisoara

Oradea

Sibiu

Cluj-Napoca

Suceava

Bucharest rest

Targu Mures

Satu Mare Baia Mare

rUte iNterNe DOMESTIC ROUTES

Bacau

Iasi

Constanța ța


igo

Lyon

Nice

Geneva

Vienna Venice

Munich

Milan

Zurich

Strasbourg

Brussels

Vienna Warsaw

Cod/Code: AF Cooperare/Cooperation: Paris Sediu/Home base: France

Cod/Code: UX Cooperare/Cooperation: Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Tenerife, Vigo, Las Palmas, Menorca Sediu/Home base: Baleares, Spain

Madrid Valencia

Cod/Code: AZ Cooperare/Cooperation: Milan, Rome, Bari, Venice Sediu/Home base: Italy

Cod/Code: 9U Cooperare/Cooperation: Kishinev Sediu/Home base: Republic of Moldova

Cod/Code: BT Cooperare/Cooperation: Riga Sediu/Home base: Letonia

Palma De Mallorca

Bari

Bucharest

Kishinev

Timisoara ara Sibiu Sibi

Cluj-Napoca -Nap -Napoc

Sofia

Istanbul

Iasi si

Moskow

Cod/Code: CY Cooperare/Cooperation: Larnaca Sediu/Home base: Cyprus

Athens Cod/Code: FB Cooperare/Cooperation: Sofia Sediu/Home base: Bulgaria

Cod/Code: SN Cooperare/Cooperation: Brussels Sediu/Home base: Belgium

Larnaca

Cod/Code: KL Cooperare/Cooperation: Amsterdam, Timișoara, Cluj, Iași, Sibiu Sediu/Home base: The Netherlands

Cod/Code: JU Cooperare/Cooperation: Belgrade Sediu/Home base: Serbia

Cod/Code: F7 Cooperare/Cooperation: Geneve Zurich Sediu/Home base: Switzerland

Cod/Code: RB Cooperare/Cooperation: Damascus Sediu/Home base: Syria

Cod/Code: RJ Cooperare/Cooperation: Amman Sediu/Home base: Jordan

Cod/Code: LO Cooperare/Cooperation: Warsaw Sediu/Home base: Poland

Zborurile în regim code-share sunt operate de compania TAROM și/sau de compania parteneră. The code-share flights are operated by TAROM and/or the airline partner. Cod/Code: OS Thessaloniki Cooperare/Cooperation: Vienna, Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu, Sediu/Home base: Austria

Partenerii CODE-SHARE PARTNERS

Cod/Code: SU Cooperare/Cooperation: Moscow Sediu/Home base: Russia

Riga

Destinații operate împreună cu partenerii / Code-Share Destinations Dubrovnik

Budapest

Destinații operate de Compania TAROM / Destinations Operated by TAROM De Rome Barcelona

Madrid drid

Paris

London

Frankfurt

Amsterdam

Munich

Frankfurt kfurt

ZBorUri Directe DiN romÂNia DIRECT FlIGHTS FROM ROMANIA


Madrid Valencia Valenc

Nice ce

Palma De Mallorca Palm

Barcelona rcelon

Lyon on

Geneva va

Las Palmas

Tenerife

Bari ri

Timisoara

Thessaloniki loni niki

Dubrovnik

Budapest pe pest

Warsaw

Ri Riga

Sofia Sofi

Destinații operate de Compania TAROM / Destinations Operated by TAROM De

Iasi

Destinații operate împreună cu partenerii / Code-Share Destinations

Larnaca a

Istanbul Ista

Bucharest B

Sibiu

Kishinev Ki

Cluj-Napoca

Destinații operate împreună cu partenerii / Code-Share Destinations Athens hens ns

Rome

Venice

Vienna na

Munich ch Vienna

Milan

Zurich ch

Strasbourg ourg rg

Brussels

Munich

inații operate de Compania TAROM / Destinations Operated by TAROM

Madrid

Vigo Vi

Paris s

London on

Frankfurt kfurt

Amsterdam Amsterda Amst sterda st

Frankfurt

rUte eUroPeNe EUROPEAN ROUTES Moskow


Atlantic Ocean Ocea a

Tel-Aviv iv

Damascus Dama Dama

Amman Amma Am

Beirut Beir

DestinaČ&#x203A;ii operate de Compania TAROM / Destinations Operated by TAROM De

Cairo ir

Bucharest cha ar

rUte iNtercoNtiNeNtaLe INTERCONTINENTAl ROUTES

Dubai Duba Du ba


FoCuS

FLota

Pe cursele interne [i externe, TAROM operează cu cinci tipuri de avioane, având în dotare 26 de aeronave.

TAROM operates five types of aircraft on its domestic and international flights. The fleet includes 26 airplanes.

THE FlEET

airbuS a 310 - 325

avioane în dotare / total in service 2

Capacitate Viteză de croazieră Anvergură Lungime Greutate maximă la decolare Distanța maximă de zbor

Capacity Cruising speed Wingspan Length Maximum takeoff weight Range

20B + 189Y 880 km/h 43,9 m 46,66 m 164 t 9.600 km

bOeinG 737-800

avioane în dotare / total in service 3

airbuS a 318 - 111

avioane în dotare / total in service 4

Capacitate Viteză de croazieră Anvergură Lungime Greutate maximă la decolare Distanța maximă de zbor

Capacity 186BY/189BY Cruising speed 870 km/h Wingspan 35,8 m Length 39,5 m Maximum takeoff weight 72,5 t/71 t Range 2.400 km/2.300 km

Capacitate Viteză de croazieră Anvergură Lungime Greutate maximă la decolare Distanța maximă de zbor

Capacity 14B+99Y, 26B + 81Y Cruising speed 850 km/h Wingspan 34,1 m Length 31,452 m Maximum takeoff weight 61,5 t Range 2.780 km

bOeinG 737-700

avioane în dotare / total in service 4

atr 42-500

avioane în dotare / total in service 7

Capacitate Viteză de croazieră Anvergură Lungime Greutate maximă la decolare Distanța maximă de zbor

Capacity 14B + 102Y Cruising speed 870 km/h Wingspan 34,3 m Length 33,6 m Maximum takeoff weight 68 t/65,7 t Range 4.900 km/4.100 km

Capacitate Viteză de croazieră Anvergură Lungime Greutate maximă la decolare Distanța maximă de zbor

Capacity Cruising speed Wingspan Length Maximum takeoff weight Range

bOeinG 737-300

avioane în dotare / total in service 4

atr 72-500

avioane în dotare / total in service 2

Capacitate Viteză de croazieră Anvergură Lungime Greutate maximă la decolare Distanța maximă de zbor

Capacity 16B+102Y/10B+114Y/138Y Cruising speed 800 km/h Wingspan 28,9 m Length 33,4 m Maximum takeoff weight 56,5 t/60,1 t Range 2.780 km/3.400 km

Capacitate Viteză de croazieră Anvergură Lungime Greutate maximă la decolare Distanța maximă de zbor

Capacity Cruising speed Wingspan Length Maximum takeoff weight Range

110 TAROM INSIGHT

iulie - august 2010

10B + 38Y 550 km/h 24,56 m 22,68 m 18,6 t 1.200 km

68BY 520 km/h 27,05 m 27,166 m 22,8 t 950 km


FoCuS

gHiDUL cĂLĂtorULUi

THE TRAVElER’S GUIDE Informa]ii utile pentru îmbarcare Check-in recommendations

Fumatul (inclusiv al țigărilor artificiale) este interzis pe toate cursele interne și externe ale companiei tarOM. All TAROM flights on domestic and international routes are non-smoking .This also applies to artificial cigarettes.

Nici o decolare nu poate fi amânată din cauza întârzierii pasagerilor. Se anulează rezervarea locurilor pasagerilor care nu se prezintă la aeroport la ora indicată, transportatorul având posibilitatea de a dispune de aceste locuri.

Pasagerii care doresc servicii speciale (mâncăruri speciale la bord, asistență medicală pe durata călătoriei sau asistență pentru deplasarea la sol etc.) sunt rugați să solicite acest lucru înca din momentul rezervării.

recomaNDĂri La ÎmBarcare Pe Aeroportul Henri Coandă Bucure[ti trebuie să vă prezenta]i, pentru efectuarea formalită]ilor de check-in, în timp util, dar nu mai târziu de 45 de minute înainte de ora de decolare pentru zboruri interna]ionale [i nu mai târziu de 30 de minute pentru zborurile interne. Pentru zborurile code-share operate de companiile partenere, precum [i pentru zborurile TAROM operate din străinătate, ora de închidere a formalită]ilor poate să varieze în func]ie de reglementările locale. Astfel, TAROM recomandă pasagerilor să se informeze în momentul achizi]ionării biletului de călătorie în legătură cu timpul limită de prezentare la check-in.

CHECK-IN RECOMMENDATIONS When embarking from Henri Coanda International Airport, the check-in formalities for international flights will be closed 45 minutes prior to departure. Check-in for domestic flights will be closed 30 minutes prior to departure. For code-share flights operated by partner airlines and also for flights operated from abroad, check-in closing time may vary according to local regulations. TAROM recommends that all passengers ask about the check-in deadline when purchasing the flight ticket. No departure can be delayed because of the passengers late arrival. Passengers arriving too late will be considered to have cancelled their reservation and the carrier will be allowed to use the respective seats as it sees fit. Passengers are required to apply for special services (such as special meals, medical assistance during the flight or wheelchair assintance while boarding etc.) at the time of booking.

tariFe sPeciaLe Copiii sub 2 ani care nu ocupă un loc individual [i au înso]itor beneficiază, în general, de o reducere de 90%. Copiii între 2 [i 12 ani, precum [i copiii sub 2 ani care ocupă locuri individuale, beneficiază de reduceri în func]ie de prevederile tarifelor aplicabile. Dacă mai mul]i copii sub 2 ani au un singur înso]itor adult, numai un singur copil beneficiază de reducerea de 90%, ceilal]i copii beneficiind de reducerea percepută pentru copiii între 2 [i 12 ani, chiar dacă nu ocupă locuri individuale. De tarife reduse mai beneficiază [i grupurile turistice sau de tineret.

SPECIAl FARES Children under the age of 2 who do not occupy a separate seat and are accompanied by an adult may benefit from 90% off the full price ticket. Children aged 2 to 12 and those under 2 who occupy a separate seat receive a fare reduction in accordance with the respective fares. If a single adult accompanies several children under the age of 2, only one child receives the special fare, while the others benefit from a separate offer for children aged 2 to 12, even if they do not occupy a separate seat. Tourist and youth groups may also receive reduced fares. July - August 2010 TAROM INSIGHT

111


FoCuS

NoUtĂȚi ÎN seZoNUL De VarĂ SUMMER SEASON NEWS 2010

28 martie 2010 - 30 octombrie 2010

Zboruri din bucurești / Flights from bucharest Riga Nisa Damasc Beirut Dubrovnik Zurich Chișinău

4 zboruri pe săptămână / 4 flights per week 3 zboruri pe săptămână / 3 flights per week 2 zboruri pe săptămână / 2 flights per week 4 zboruri pe săptămână / 4 flights per week 2 zboruri pe săptămână / 2 flights per week 5 zboruri pe săptămână / 5 flights per week 14 zboruri pe săptămână / 14 flights per week

(operare împreună cu Air Moldova / in partnership with Air Moldova)

Dubai Atena Budapesta Belgrad Strasbourg

4 zboruri pe săptămână / 4 flights per week 10 zboruri pe săptămână / 10 flights per week 5 zboruri pe săptămână / 5 flights per week 5 zboruri pe săptămână / 5 flights per week curse bilunare / twice a month flights

Constanța Cluj - Napoca Timișoara Satu Mare Oradea Sibiu Târgu-Mureș Suceava

4 zboruri pe săptămână / 4 flights per week 30 zboruri pe săptămână / 30 flights per week 32 zboruri pe săptămână / 32 flights per week 7 zboruri pe săptămână / 7 flights per week 13 zboruri pe săptămână / 13 flights per week 4 zboruri pe săptămână / 4 flights per week 4 zboruri pe săptămână / 4 flights per week 10 zboruri pe săptămână / 10 flights per week

Zboruri din Cluj-napoca/ Flights from Cluj-napoca Constanța

2 zboruri pe săptămână / 2 flights per week

BagaJe

CHECK-IN RECOMMENDATIONS

BAGAJE DE CALĂ. Bagaje admise gratuit la transport (pentru adul]i [i copiii peste 2 ani) - Clasa Business: 30 kg; Economic: 20 kg; pentru copiii sub 2 ani se admite transportul gratuit a 10 kg de bagaj. BAGAJELE DE MÂNĂ. Este recomandabil să vă limita]i la un singur bagaj de mână. Greutatea acestuia nu trebuie să depă[ească 10 kg, iar suma dimensiunilor să nu depă[ească 115 cm. Pentru zborurile operate cu aeronavele de tip AT42/ AT72 recomandăm pasagerilor să se prezinte cu un singur bagaj de cabină, ale cărui dimensiuni să nu depă[ească 85 cm, iar greutatea 10 kg.

CHECKED BAGS. Free luggage allowance (for adults and children over 2 years of age) - Business Class: 30 kg; Economy: 20 kg; children under two benefit from a free luggage allowance for up to 10 kg. HAND LUGGAGE. We recommend that you carry only one piece of hand luggage whose weight should not exceed 10 kg and whose dimensions should be less than 115 cm. For flights operated by AT42/ AT72 we recommend to the passengers to carry on one piece of cabin luggage whose size should be less than 80 cm, and weight should be less than 10 kg.

DIN MOTIVE DE SECURITATE, NU ACCEPTA}I BAGAJE APAR}INÂND ALTUI PASAGER! / FOR SAFETY REASONS, DO NOT ACCEPT BAGGAGE BElONGING TO ANYONE ElSE!

112 TAROM INSIGHT

iulie - august 2010


FoCuS aNimaLe De comPaNie

PETS

În cabina de pasageri pot fi accepta]i numai câini sau pisici, a căror greutate maximă nu depă[e[te 5 kg, incluzând [i greutatea cu[tii standard (dimensiunile maxime admisibile sunt: 42 x 30 x 21 cm). Animalele de companie acceptate la transport în cabina de pasageri trebuie să respecte cerin]ele de acces în teritoriul de destina]ie/tranzit, după caz, să nu producă disconfort celorlal]i pasageri, să fie curate [i să nu fie gestante. Acceptarea acestora este supusă limitărilor specifice fiecărui tip de avion în parte, excep]ie făcând câinii utilitari, care beneficiază de un regim special [i care apar]in pasagerilor cu dizabilită]i. Animalele de companie care corespund criteriilor de mai sus, mai pu]in dimensiuni, greutate, rasă pot fi acceptate pentru transport în cala avionului, în func]ie de limitările aeronavei [i a regulilor companiei. La bordul aeronavelor de tip A318 nu se acceptă animale vii pentru transportul în cală.

In the passengers cabin are allowed only dogs and cats, 30 cm whose maximum weight is of 5 kilograms, including the weight of the standard 42 cm 21 cm cage (the accepted maximum dimensions are 42 x 30 x 21 cm). The pets allowed to travel in the passengers cabin must comply with the access requirements in the destination/transit country, must not cause discomfort to the other passengers, must be clean and not pregnant. Acceptance of pets is subjected to the limitations of each type pf aircraft, with the exception of service dogs belonging to passengers with disabilities, which receive special treatment. Pets which fit above criteria excepting weight, dimensions, strain, may be allowed for transportation in airplane hold but with taking into consideration company regulations and limitations of aircraft. On bord A318 it is not allowed to accept live animals in the hold.

DisPoZitiVe eLectroNice La BorD

ElECTRONIC DEvICES ON BOARD

La bord este interzisă aparatura care poate interfera cu echipamentele avionului. Aparatele electrice de ras, radiourile [i laptopurile pot fi folosite doar cu aprobare. Telefoanele mobile vor fi închise.

It is forbidden to use electronic devices which may interfere with the equipment of the plane. Electric shavers, radios, and laptops may only be used with the crew’s approval. Mobiles are to be turned off.

NoiLe regULi aLe UNiUNii eUroPeNe PriViND secUritatea Pe aeroPortUri REGIMUL LICHIDELOR DIN BAGAJUL DE CABINĂ. Transportul lichidelor, aerosolilor, gelurilor, cremelor, pastelor etc. în BAGAJUL DE CABINĂ al pasagerilor care tranzitează sau au ca punct de plecare indiferent de direc]ie aeroporturi din interiorul Uniunii Europene este, acum, restric]ionat la o cantitate maximă de 1 litru, în recipien]i de maximum 100 ml. Ace[tia trebuie să fie plasa]i într-o pungă transparentă, resigilabilă. Transportul medicamentelor, al alimentelor pentru nou-născu]i [i al unor alimente necesare unei diete speciale, pot fi acceptate în bagajul de cabină, fără a fi introduse în pungile speciale, transparente [i resigilabile. Articolele cumpărate în zona de tranzit de pe aeroporturi din România, de pe alte aeroporturi din UE, ori de la bordul unei aeronave apar]inând unei companii UE, trebuie să fie înso]ite de chitan]ă sau factură, care se păstrează în vederea controlului de securitate. Dacă aceste mărfuri sunt vândute în ambalaje speciale [i sigilate, nu le deschide]i până la destina]ia finală sau înainte de controlul de securitate, efectuat pe aeroportul de transfer UE. z Volumul maxim 1 litru

NEW SECuRITY REGulATIONS FOR CABIN BAGGAGE THE CARRIAGE OF lIQuIDS, CREAMS, PASTES, GElS, AEROSOlS, ETC IN THE HANDluGGAGE OF PASSENGERS TRANSITING OR DEPARTING , NO MATTER THE DESTINATION, FROM AIRPORTS WITHIN THE Eu IS NOW RESTRICTED to a maximum quantity of 1 liter, divided into doses of maximum 100ml each. These liquids need to be caried in a re-sealable , transparent plastic bag. The transportation of medications, baby food and special nutrition needed on board may be permitted without being wrapped in a special, transparrent resealable plastic boag. Items purchased within the transit area of Romanian Airports, from other Eu airports or on board an Eu aircraft must be accompanied by the apropriate invoice, which should be kept for security control purposes. If these items were sold packed and sealed, do not be open them until you have reached your final destination or before the security control at the Eu transfer airport.

z Punga trebuie să fie din plastic transparent și să se poată resigila

z Max. Volume 1L

z Transparent an Re-sealable

July - August 2010 TAROM INSIGHT

113


FoCuS

IREZERVĂRI IIIIIIIIIIIIIIONLINE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIONLINE IIIIIIIIIIBOOKING IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Motorul de rezervări prin internet pus la dispoziție de Compania TAROM la The online booking system available at www.tarom.ro is a comfortable, adresa www.tarom.ro este o alternativă comodă, sigură și eficientă la rezersecured and efficient alternative to a classical reservation made by a varea clasică prin agenție. Serviciile de rezervare online sunt disponibile 24 TAROM agency or an authorised agent. The online booking facilities are de ore pe zi de la orice calculator conectat la rețeaua World Wide Web, fiind available 24 hours a day from any computer connected to the World accesibile prin formularul de rezervare raWide Web by accessing the quick search pidă aflat pe prima pagină a site-ului form located on the main TAROM web TAROM. Fluxul de rezervări online a fost page. gândit în câțiva pași simpli, astfel încât The reservation flow was designed in a few dumneavoastră să dedicați un minimum simple steps so that you spend a minimum de timp pentru finalizarea rezervării. time to finish the reservation. All routes Toate rutele rezervabile prin site-ul bookable using www.tarom.ro are eligible for www.tarom.ro sunt eligibile electronic electronic ticketing. When paying online with ticketing. În cazul în care plătiți online cu a debit/credit card, the ticket is autoo carte de credit/debit, biletul se emite aumatically issued and the details of the tomat și detaliile itinerariului rezervat booked trip are sent at the e-mail address sunt trimise la adresa de e-mail indicată la momentul rezervării. indicated at booking time. În cazul în care alegeți plata „Agenție“, When you choose to pay the ticket at a biletul se emite numai după efectuarea TAROM agency, the ticket will be issued only plății. after payment completion. Vă rugăm să notați că modul de plată Please note that the ‘Agency’ payment mode „Agenție“ nu este disponibil pentru toate is not available for all departure cities. orașele de începere a călătoriei. Online payment can be completed using one Pentru plată online a biletului puteți folosi of the following accepted credit/debit cards: un card de credit/debit Mastercard, AmeMasterCard, American Express, visa or visa rican Express, Visa sau Visa Electron. Electron. The total sum, also confirmed at the Costul total al biletului, confirmat la sfârend of reservation process, will be autoșitul rezervării, va fi debitat automat din matically debited from the credit/debit card contul cardului în momentul confirmării account at the moment of online payment plății online. Autorizarea plății se face confirmation. The payment authorisation is printr-un procesator extern. Criptarea done by an external processor. The SSl SSL pe 256 biți a datelor transmise prin encryption on 256 bits guaran-tees the confiinternet asigură confidențialitatea infordentiality of your information sent through mațiilor dumneavoastră. COntaCt: Pentru a veni în întâmpinarea celor care the Internet. nu dețin un card de credit/debit sau doresc For the persons who do not own a crewww.tarom.ro să folosească alte instrumente de plată dit/debit card or wish to pay using other e-mail: technical.assistance@tarom.ro (numerar, ordin de plată vizat de banca payment means (cash, payment order signed pentru plăți online/online payments: contact@tarom.ro emitentă, POS, etc), TAROM a introdus by the issuing bank, POS, etc), TAROM Bucharest helpline: 9361 posibilitatea de plați offline la agenție, în introduced the offline payment at the agency Tel.: +4021 317 44 44 / +4021 316 20 37 termen de maximum 48 de ore de la finain a maximum timeframe of 48 hours from lizarea rezervării. Puteți plăti la agenție the reservation moment. You can pay at the numai în cazul în care ați selectat agency only if you choose the ‘Agency’ option at the reservation moment. opțiunea „Agenție“ în momentul rezervării online. Nu se pot achita ulterior The payment cannot be completed through internet if you have already prin internet rezervările dumneavoastră a căror metodă de plată aleasă e deja completed an ‘Agency’ reservation. For more information please click on „Agenție“. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați secțiunea the ‘Online assistance’ button on our web page. „Asistența online“ de pe website-ul TAROM.

aLte FaciLitĂȚi Prin pagina de internet TAROM puteți rezerva camere de hotel, excursii și transferuri la destinație sau închiria mașini la cele mai bune prețuri prin partenerul TAROM OCTOPUSTRAVEL.COM

OtHer FeatureS

On TAROM web page you can book hotel rooms, trips or transfers at the destination point or rent cars at best fares through our partner TAROM OCTOPUSTRAVEL.COM

114 TAROM INSIGHT

iulie - august 2010


FoCuS

iNFormaȚii Și reZerVĂri INFORMATION AND BOOKING Pentru rezervări vă pute]i adresa agen]iilor TAROM, agen]iilor de turism sau pute]i accesa: www.tarom.ro

One can book tickets at any TAROM office, through any travel agent, or online: www.tarom.ro

reZerVarea LocUriLor Rezervarea poate fi făcută pe Internet (www.tarom.ro), la agen]iile TAROM sau la agen]iile de turism. Dacă în rubrica „Reservation Status“ apare codul „OK“, locul este confirmat ferm. Codul „RQ“ indică faptul că încă nu s-a confirmat. Se poate întrerupe călătoria în orice punct de pe rută, dacă este indicat pe bilet. Călătoria trebuie să se efectueze în limita perioadei de valabilitate a biletului.

BiroUri ÎN romÂNia buCure{ti 17 Splaiul Independenței St. Tel: (004) 021.303.44.44, (004) 021.303.44.00 Fax: (004) 021.316.44.44, (004) 021.316.20.36 59 Buzești St. Tel: (004) 021.204.64.64 Fax: (004) 021 204 64 24 Henri Coandă Airport, Calea Bucureștilor nr. 224F, etaj 2 Tel.: (004) 021.204.13.55, (004) 021.204.27.25 Helpline: 9361 (calling from Bucharest) Online Booking: technical.assistance@tarom.ro baCĂu agbacau@tarom.ro 1 Nicolae Bălcescu St. Tel: (004) 0234.511.462; Fax: (004) 0234.206.171 baia Mare agbaiamare@tarom.ro 5 București Blvd. Tel./Fax: (004) 0262.221.624 biStri}a agbistrita@tarom.ro Coroana de Aur Hotel, 4 Petru Rareș Sq. Tel./Fax: (004) 0263.216.465

bOtO{ani agbotosani@tarom.ro 13 Revoluției Sq. Tel./Fax (004) 0231.518.222 bra{OV agbrasov@tarom.ro 22 Mureșenilor St. Ap. 6, Tel/Fax: (004) 0268.406.373, CaranSebe{ agcaransebes@tarom.ro 3-5 Mihai Viteazu St. Tel/Fax: (004) 0255.516.325; CLuJ-naPOCa agcluj@tarom.ro 11 Mihai Viteazu Sq. Tel.: (004) 0264.530.116, (004) 0264.432.669 Fax: (004) 0264.432.524

BOOKING TICKETS

You can book tickets online at www.tarom.ro, through all TAROM agencies or other travel agencies. “OK” in the “Reservation Status” column on the ticket shows the seat is confirmed, “RQ” indicates the seat has not yet been confirmed. Your trip can be stopped at any point on the route if the transit destination is so indicated on the ticket. Your trip needs to take place within the time limit specified on the ticket.

DOMESTIC OFFICES ia{i agiasi@tarom.ro 3-5 Arcu St. Tel: (004) 0232.267.768; Fax: (004) 0232.217.027 OraDea agoradea@tarom.ro 2 Regele Ferdinand Sq. Tel./Fax: (004) 0259.431.918; Piatra neaM} agpiatraneamt@tarom.ro 18M Ștefan cel Mare St. Tel./Fax: (004) 0233.214.268; PLOie{ti agploiesti@tarom.ro 141 Republicii Blvd., Bloc 31 C1/C2 Tel:/Fax: (004) 0244.595.620;

COnStan}a agconstanta@tarom.ro 15 Ștefan cel Mare St. Tel.: (004) 0241.662.632; Fax: +.4.0241.614.066

re{i}a agresita@tarom.ro 4, 1 Decembrie 1918 St. Tel./Fax: (004) 0255.215.151;

CraiOVa agcraiova@tarom.ro 2 Calea București, Unirea Shopping Center Tel./Fax: (004) 0251.411.049;

Satu Mare agsatumare@tarom.ro 9, 25 Octombrie Sq. Tel.: (004) 0261.712.033; Fax: (004) 0261.712.795

Sibiu agsibiu@tarom.ro 10 Nicolae Bălcescu St. Tel./Fax: (004) 0269.211.157; SuCeaVa agsuceava@tarom.ro 2 Nicolae Bălcescu St. Tel./Fax: (004) 0230.214.686; tÂrGu Mure{ agtargumures@tarom.ro 6-8 Trandafirilor Sq. Tel.: (004) 0265.236.200; Fax: (004) 0265.250.170 tiMi{Oara agtimisoara@tarom.ro 3-5 Revoluției 1989 Blvd. Tel.: (004) 0256.493.563, (004) 0256.200.003; Fax: (004) 0256.490.150 tuLCea agtulcea@tarom.ro M1 Isaccei St. Tel.: (004) 0240.510.493; Fax: (004) 0240.511.227

July - August 2010 TAROM INSIGHT

115


FoCuS

Parteneri sKYteam Partner Airlines SkyTeam este a doua alianţă aeriană globală din lume ca mărime şi are în componenţă 13 membri: Aeroflot, Aeroméxico, Air Europa, Air France, Alitalia, China Southern, Czech Airlines, Delta, Kenya Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, TAROM şi Vietnam Airlines. Această alianţă strategică permite pasagerilor companiilor membre accesul la o reţea vastă de peste 898 de destinaţii în peste 169 de ţări.

SkyTeam is the second global airline alliance in the world and includes thirteen members: Aeroflot, Aeroméxico, Air Europa, Air France, Alitalia, China Southern, Czech Airlines, Delta, Kenya Airways, KlM Royal Dutch Airlines, Korean Air, TAROM and vietnam Airlines. This strategic alliance enables passengers from member airlines to access an extensive network of over 898 destinations in over 169 countries.

tarom şi VietNam airLiNes aU DeVeNit memBri sKYteam

Noi DestiNaţii sKYteam ÎN cHiNa

TAROM şi Vietnam Airlines au devenit membri SkyTeam. În data de 10 iunie 2010, Vietnam Airlines a sărbătorit, la Hanoi, aderarea la SkyTeam. Aceeaşi ceremonie oficială de aderare la SkyTeam a avut loc pe data de 25 iunie 2010, la Bucureşti, pentru sărbătorirea ralierii TAROM la alianţă. Cele două companii aeriene au trecut cu succes de auditul menit să verifice îndeplinirea a peste 100 de cerinţe printre care: cerinţe de ordin tehnic, recunoaşterea programelor de fidelizare sau accesul la saloanele de tip lounge din aeroporturi. Companiile au îndeplinit și înțeles cerinţele SkyTeam necesare respectării standardelor alianţei.

Clienţii SkyTeam din întreaga lume vor beneficia de acces mai mare în China ţinând cont de creşterea capacităţii în destinaţii cheie a unor membri ai alianţei. În data de 8 mai 2010, KLM Royal Dutch Airlines a devenit primul transportator european care a lansat zboruri directe şi regulate către Hangzhou. Aeroméxico îşi menţine poziţia ca singura companie aeriană din America Latină, care oferă clienţilor săi zboruri directe şi regulate către Asia. În luna martie a acestui an, compania şi-a restabilit zborurile dintre Mexico şi Shanghai. Începând cu luna iunie 2010, Delta Air Lines a crescut capacitatea zborurilor dintre Detroit şi Shanghai de la 5 la 7 zboruri săptămânale. În acelaşi timp, Delta Air Lines îşi consolidează oferta transpacifică prin adăugarea unor zboruri noi, între Seattle şi Beijing şi între Detroit şi Hong Kong.

TAROM AND vIETNAM AIRlINES ARE THE lATEST SKYTEAM MEMBERS On June 10, 2010, vietnam Airlines has celebrated its joining to SkyTeam with an event in Hanoi. A similar ceremony took place in Bucharest on June 25, 2010 in order to celebrate TAROM’s adherence to the alliance. Both airlines have successfully fulfilled the audit meant to verify the accomplishment of over 100 requirements such as: technical standards, recognition of frequent flyer programs or access to airport lounges. The companies have shown the accomplishment and understanding of SkyTeam requirements that are necessary to follow SkyTeam’s standards. 116 TAROM INSIGHT

iulie - august 2010

NEW SKYTEAM DESTINATIONS IN CHINA SkyTeam clients around the world will benefit from greater access to China, taking into account increasing capacities in key destinations of alliance members. KlM Royal Dutch Airlines became the first European carrier to launch scheduled non-stop flights to Hangzhou on May 8, 2010. Aeroméxico holds its position as the only airline in latin America to offer non-stop flights to Asia. In March this year, the company resumed its flights between Mexico City and Shanghai. Starting June 2010, Delta Air lines increased its capacity of flights between Detroit and Shanghai, from 5 to 7 weekly flights. At the same time, Delta Air lines strengthens its transpacific offer by adding new flights between Seattle and Beijing and between Detroit and Hong Kong.


FoCuS

TAROM are plăcerea să vă anunţe finalizarea integrării programului Smart Miles în programul Flying Blue şi trecerea oficială la acest program începând cu data de 5 iunie 2010. Numărând peste 15 milioane de membri, Flying Blue, programul de fidelitate creat şi operat de companiile AIR FRANCE şi KLM, işi propune sa devina lider al programelor de loialitate din Europa. Implementând acest program, TAROM îşi poate îndeplini promisiunea de a oferi clienţilor săi valoroşi toate beneficiile şi privilegiile unui program de fidelitate de top. Unul dintre multiplele avantaje care rezultă din această schimbare include posibilitatea de a castiga şi de a utiliza mile cu oricare dintre companiile aeriene membre ale SkyTeam sau cu alte 30 de companii aeriene partenere, precum si cu peste 100 de parteneri Flying Blue. Flying Blue este, de asemenea, programul de fidelitate al companiilor Aircalin, Air Europa și Kenya Airways. Programul Flying Blue are 3 niveluri Elite: Silver, Gold şi Platinum. Statusul Elite al programului Flying Blue oferă nu numai o varietate de beneficii precum linii telefonice

dedicate pentru rezervări, prioritate pe lista de aşteptare, check in la ghişeele pentru clasa business, îmbarcare prioritară şi acces în saloanele aeroporturilor, dar şi bonusuri în mile Elite, pe lângă Milele Premiu acumulate pe zborurile companiilor AIR FRANCE, KLM, TAROM, Kenya Airways, Air Europa şi ale altor companii membre ale SkyTeam.

TAROM is pleased to announce the completion of the Smart Miles integration into the Flying Blue Program and the official adoption of the Flying Blue Program starting June 05th, 2010. With over 15 million members today, Flying Blue is the frequent flyer program created and operated by AIR FRANCE and KLM and is aiming to be the leading loyalty program in Europe. With this program in place, TAROM can fulfill the promise to provide its valued customers all the benefits and privileges of this leading frequent flyer program. Some of the many advantages resulting from this change include the opportunity to earn and spend miles on any SkyTeam airline and more than 100 non-airline partners and 30 airline partners. Flying Blue is also the frequent flyer program of Aircalin, Air Europa and Kenya Airways. Flying Blue has 3 Elite levels: Silver, Gold and Platinum. Flying Blue Elite Levels not only give a range of benefits such as a dedicated

phone line for your reservations, waiting list priority, business class check in, priority boarding and access to airport lounges. They also offer you an Elite Mileage Bonus in addition to the Award Miles you earn with AIR FRANCE, KLM, TAROM, Kenya Airways, Air Europa and other SkyTeam airlines.

cUm PUteţi sĂ VĂ aLĂtUraţi Sunt mai multe variante prin care vă puteţi înscrie în programul Flying Blue. Aveți posibilitatea de a vă înregistra online sau puteţi completa formularele care vă stau la dispoziție gratuit în birourile din aeroporturi sau în agențiile companiilor: AIR FRANCE, KLM, TAROM, Kenya Airways, Air Europa. Când primele mile acumulate vor fi creditate în contul Flying Blue, veţi primi cardul dumneavoastră de membru Ivory. Pentru mai multe detalii privind programul Flying Blue vă rugăm să accesați www.airfrance.com, www.klm.com sau www.tarom.ro

HOw tO JOin There are many ways to join the Flying Blue program. You can enroll online, register with your travel agent or complete the free membership form in AIR FRANCE, KLM, TAROM, Kenya Airways, Air Europa airports and ticket offices. You will receive your Ivory membership card when your first miles are credited to your Flying Blue account. For more details about the Flying Blue program please visit www.airfrance.com, www.klm.com or www.tarom.ro.

July - August 2010 TAROM INSIGHT

117


FoCuS

OfERtE /OFFERS

City Break

VARĂ / SuMMER 2010

Tarom

www.tarom.ro/tarom-tours/city-break bruXeLLeS - 2 nights (bb)

Hotel brussels 4* - de la/from: dbl 287, sgl 367 Hotel Floris Louise 4* - de la/from: dbl 278, sgl 357 Hotel Louise 3* - de la/from: dbl 257, sgl 339 Hotel Husa President Park 4* - de la/from: dbl 285, sgl 361

rOMa - 2 nights (bb)

Hotel Gioberti 4* - de la/from: dbl 216, sgl 272 Hotel Grand Hermitage 4* - de la/from: dbl 216, sgl 272 Hotel Giotto 4* - de la/from: dbl 178, sgl 215 Hotel executive 4* - de la/from: dbl 199, sgl 265 Hotel espana 3* - de la/from: dbl 186, sgl 226

aMSterDaM - 2 nights (bb)

H.Movenpick City Center 5* - de la/from: dbl 306, sgl 460 H.Mozart 4* - de la/from: dbl 245, sgl 338 H.artemis 4* - de la/from: dbl 220, sgl 315

barCeLOna - 2 nights (bb)

Hcc St. Moritz 4* - de la/from: dbl 287, sgl 392 H. Del Mar 3* - de la/from: dbl 270, sgl 328 H. atenea Calabria 3* - de la/from: dbl 269, sgl 358 H. eurostars Cristal Palace 4* - de la/from: dbl 299, sgl 425 H. Gotica 4* - de la/from: dbl 279, sgl 355 H. Colonial 4* - de la/from: dbl 249, sgl 307 H. Central 4* - de la/from: dbl 272, sgl 388

iStanbuL - 2 nights (bb)

LyOn - 2 nights (bb)

Hotel Park and Suites Part Dieu 4* - de la/from: dbl 230, sgl 313 Hotel Hilton 4* - de la/from: dbl 245, sgl 325 H. best western Crequi Part Dieu 3* - de la/from: dbl 223, sgl 292 Hotel Kyriad Prestige Centre 3* - de la/from: dbl 204, sgl 262

Hotel Grand Star 4* - de la/from: dbl 200, sgl 264 Hotel richmond 4* - de la/from: dbl 238, sgl 338 Hotel barcelo eresin topkapi 5* - de la/from: dbl 230, sgl 328

ZüriCH - 2 nights (bb)

FranKFurt - 2 nights (bb)

MünCHen - 2 nights (bb)

H. regent 4* - de la/from: dbl 246, sgl 312 H.K+K Harras 4* - de la/from: dbl 236, sgl 312 H.atrium 4* - de la/from: dbl 246, sgl 300 H.Marriott 4* - de la/from: dbl 268, sgl 383

Hotel national 4* - de la/from: dbl 200, sgl 245 Hotel ramada City Centre 4* - de la/from: dbl 204, sgl 264 Hotel Center Plaza 4* - de la/from: dbl 210, sgl 266

Hotel Goldeness Schwert 3* - de la/from: dbl 253, sgl 295 Hotel X-tra the 3* - de la/from: dbl 239, sgl 320 Hotel Swissotel 4* - de la/from: dbl 271, sgl 382 Hotel Senator 4* - de la/from: dbl 262, sgl 380 Hotel Crowne Plaza 4* - de la/from: dbl 231, sgl 297

riGa - 2 nights (bb)

VaLenCia - 2 nights (bb)

LOnDra - 2 nights (bb)

H.Hesperia Parque Central 4* - de la/from: dbl 247, sgl 333 H.Confortel aqua Four 4* - de la/from: dbl 245, sgl 313 H.tryp Oceanic 4* - de la/from: dbl 244, sgl 323 H. expo 3* - de la/from: dbl 226, sgl 285

Hotel irina 3* - de la/from: dbl 161, sgl 207 Hotel Monika Centrum 4* - de la/from: dbl 170, sgl 225 Hotel ramada City Centre 4* - de la/from: dbl 160, sgl 196 Hotel nordic bellevue 4* - de la/from: dbl 181, sgl 247 Hotel Domina inn 4* - de la/from: dbl 162, sgl 209 Hotel de rome 5* - de la/from: dbl 218, sgl 309

Hotel Lancaster 4* supl. - de la/from: dbl 349, sgl 509 Tarifele sunt minime și depind de sezonalitatea hotelurilor, de eventualele creșteri ale costurilor de operare, precum Hotel imperial 3* - de la/from: dbl 315, sgl 387 și de evenimente locale, cum ar fi: târguri, sărbători, simpozioane, conferințe etc. Hotel astor Court 3* - de la/from: dbl 310, sgl 433 Prices are minimal and depend on the hotels’ season, possible operation costs surges, as well as local events like: fairs, Hotel royal eagle 3* - de la/from: dbl 289, sgl 383 celebrations, seminaries, conferences etc. Hotel ambassadors 3* - de la/from: dbl 281, sgl 364 Hotel President 3* - de la/from: dbl 289, sgl 357 tarOM tours vă așteaptă să optați, de asemenea, și pentru alte programe pe care le oferă pe parcursul anului, a cărei paletă este foarte variată, și anume: rezervări la toate categoriile de hoteluri, în România și străinătate, cu sau fără transport aerian; sejur în stațiunile montane din Austria, Bulgaria și România; sejururi exotice la prețuri extrem de competitive; circuite în Europa; pelerinaje în Israel, Egipt, Iordania; agroturism în Maramureș, Bucovina; orice alte variante de program, la cerere. Pentru rezervări şi informaţii, vă rugăm să accesaţi site-ul www.tarom.ro sau să apelaţi la una dintre agenţiile TAROM Tours. Head Office – str. Splaiul Independenţei, nr. 17, tel: 0040-21-3034421/3034438/3034414/3184444 sau la filialele din Bucureşti, str. Buzeşti, nr. 59-61, tel: 0040-21-2046403, din Braşov, str. Mureşenilor, nr. 22, ap. 6, tel: 0040-268-406373, din Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, tel: 0040-234-511462, din Constanţa, str. Ştefan cel Mare, nr. 15, tel: 0040-241-662632, din Iași, str. Arcu, nr. 3-5, tel: 0040-232-267768/217027, din Tîrgu Mureş, str. Piaţa Trandafirilor, nr. 6-8 , tel: 0040-265-236200/250170.

118 TAROM INSIGHT

iulie - august 2010


FoCuS

SeJururi Vara 2010* SPania, COSta braVa și COSta DauraDa (05.06 - 18.09.2010)

Hotel Haromar 3*, demipensiune de la /from dbl. 371, sgl 455 Hotel Florida Park 3*, demipensiune de la / from dbl 404, sgl 529 Hotel H.top Callela Palace 4*, pensiune completa de la/ from dbl 449, sgl 633 Hotel Sol Costa Daurada 4*, demi pensiune de la / from dbl 665, sgl 796 Hotel estival Park 4*, pensiune completa de la / from dbl 556, sgl 673 Se adaugă taxele de aeroport: cca. 69 Euro

Veneția - 2 nights (bb)

Hotel President 4* - de la/from: dbl 222, sgl 269 Hotel Plaza 4* - de la/from: dbl 257, sgl 315 Hotel Principe 4* - de la/from: dbl 311, sgl 444 Hotel Centrale 3* - de la/from: dbl 222, sgl 260

DubrOVniK 20.06 - 12.09.2010

Hotel Splendid 3*, demipensiune de la / from dbl 610, sgl 855 Hotel ivka 3*, demipensiune de la / from dbl 586, sgl 839 Hotel Komodor 3*, demipensiune de la / from dbl 570, sgl 798 Hotel Kompas 3*, demipensiune de la / from dbl 614, sgl 903 Hotel Valamar Club Dubrovnik 3*, Light All Inclusive de la / from dbl 690, sgl 1.120 Hotel rixos Libertas 5*, mic dejun, de la / from dbl 735, sgl 1.088 Se adaugă taxele de aeroport: cca. 96 Euro / persoana

PariS - 2 nights (bb)

Hotel b. w. Derby alma 4* - de la/from: dbl 372, sgl 498 Hotel Classics tour eifell 3* - de la/from: dbl 286, sgl 377 Hotel arcantis Frochot 3* - de la/from: dbl 265, sgl 351 Hotel belllevue 3* - de la/from: dbl 266, sgl 346 Hotel Castiglione 4* - de la/from: dbl 346, sgl 491

antaLya Pachete charter, (17.05 - 01.10.2010)

Lara / KunDu

Viena - 2 nights (bb)

Hotel bosei 4* - de la/from: dbl 255, sgl 338 Hotel Courtyard by Marriott 4* - de la/from: dbl 309, sgl 398 Hotel regina 4* - de la/from: dbl 273, sgl 336 Hotel K+K Maria theresia 4* - de la/from: dbl 330, sgl 442 Hotel Mozart 3* - de la/from: dbl 228, sgl 260 Hotel Prinz eugen 4* - de la/from: dbl 280, sgl 343 Hotel roomz 4* - de la/from: dbl 270, sgl 352

Hotel Miracle 5*, Ultra All Inclusive de la / from dbl 499, sgl 709 Hotel i.C. Green Palace 5*, Ultra All Inclusive de la / from dbl 695, sgl 996 Hotel royal wings 5*, Ultra All Inclusive de la / from dbl 695, sgl 1.022 Hotel Delphin Palace 5*, Ultra All Inclusive de la / from dbl 770, sgl 1.086

beLeK

Hotel belek beach 5* de la /from dbl 467, sgl 632 Hotel Papillon Zeugma/ayscha5*, High Class All Inclusive de la /from dbl 684, sgl 958 Hotel Susesi 5*, Ultra All Inclusive de la / from dbl 895, sgl 1.286 Hotel ela Quality resort 5*, Ultra All Inclusive de la / from dbl 955, sgl 1.380 Hotel Calista 5*, A la Carte All Inclusive de la / from dbl 983, sgl 1.444 *Se adaugă taxele de aeroport: cca. 95 Euro Tarifele pachetelor turistice includ: 7 nopti cazare in camera dubla/single cu tipul de masă specificat, transport cu avionul Bucuresti – destinați si transfer aeroport – hotel – aeroport. Tarifele nu includ asigurarea medicală.

atena - 3 nights (bb)

Hotel amaryllis inn 2* - de la/from: dbl 188, sgl 245 Hotel Marina 3* - de la/from: dbl 206, sgl 294 Hotel Jason inn 3* - de la/from: dbl 220, sgl 339 Hotel Dorian inn 3* - de la/from: dbl 233, sgl 335 Hotel Fresh 4* - de la/from: dbl 332, sgl 442 Hotel baby Grand 4* - de la/from: dbl 271, sgl 411

bari - 3 nights (bb)

Hotel boston 3* - de la/from: dbl 304, sgl 369 Hotel Victor 4* - de la/from: 261, sgl 349 Villa romanazzi 4* - de la/from: 304, sgl 418

beLGraD - 3 nights (bb)

Hotel rex 3* - de la/from: dbl 190, sgl 238 Hotel excelsior 3* - de la/from: dbl 202, sgl 304 Hotel Moskva 4* - de la/from: dbl 311, sgl 383

buDaPeSta - 3 nights (bb)

Hotel ibis Centrum 3* - de la/from: dbl 223, sgl 340 Hotel Kings 3* - de la/from: dbl 202, sgl 254 Hotel Golden Park 4* - de la/from: dbl 180 sgl 219 Hotel novotel Congress 4* - de la/from: dbl 261, sgl 364

LarnaCa - 3 nights (bb) Hotel Palm beach 4* - de la/from: dbl 361, sgl 557 Hotel Livadhiotis City 3* - de la/from: dbl 286, sgl 322 Hotel Lordos beach 4* - de la/from: dbl 349, sgl 510 Hotel Golden bay beach 5* - de la/from: dbl 337, sgl 582

niSa - 3 nights (bb)

H. boreal 3* - de la/from: dbl 287, sgl 397 H. nH nice 4* - de la/from: dbl 280, sgl 428 H. Palais de la Mediterranee 5* - de la/from: dbl 432, sgl 739

Dubai - 3 nights (bb)

H. Clarige 3*/arabian Park - de la/from: dbl 246USD +365 eur, sgl 387 USD + 365 eur H. Majestic tower 4* - de la/from: dbl 286USD +365eur, sgl 465USD + 365 euro H. Metropolitan-Sheikh Zayed 4* - de la/from: dbl 293USD+365eur, sgl 479USD+365 euro H. Dusit thani Deluxe/Hyatt regency 5* - de la/from: dbl 383USD+365eur, sgl 659USD +365 euro

Dubai - 6 nights (bb)

Hotel Le Meridien Mina Seyahi 5* - de la/from: dbl 721USD +365eur, sgl 1335USD+365 euro

MaDriD - 2 nights (bb)

Hotel b. w. Santo Domingo 4* - de la/from: dbl 251, sgl 326 Hotel tryp atocha 4* - de la/from: dbl 290, sgl 425 Hotel Convencion 4* - de la/from: dbl 238, sgl 298 Hotel Claridge 3* - de la/from: dbl 244, sgl 350 Hotel Florida norte 4* - de la/from: dbl 222, sgl 289

Tariful pachet include: 2, 3, 6 sau 7 nopți cazare cu mic dejun (după caz); transport TAROM pe ruta Bucureștidestinație -București. Tariful pachet nu include: taxe aeroport; asigurarea medicală; transferuri.

The price per package includes: 2, 3, 6 or 7 nights accomodation including breackfast (can vary); TAROM transportation on the route Bucharest - destination - Bucharest. The package does not include airport taxes; health insurance; transfers.

tAROm tours awaits you to chose as well other programs we offer all year round from a very diversified range as follows: reservations for all categories of hotels, in Romania and abroad, with or without air transportation; mountain holidays in resorts from Austria, Bulgaria and Romania; exotic vacations for extremely competitive prices; Europe tours, pilgrimages in Israel, Egypt, Jordan, rural tourism in Maramureș and Bucovina; any other custom designed programs on request. For bookings or any kind of information, please access www.tarom.ro or go to one of the TAROM Tours agencies: Head Office in Bucharest – 17 Splaiul Independentei Street, tel: 0213034421/3034438/3034414/3184444 or 59-61 Buzești Agency in Bucharest, tel: 0212046403, 22 Mureșenilor Agency in Brașov, tel: 0268406373, 15 Ștefan cel Mare Agency in Constanța, tel: 0241662632, 3-5 Arcu Agency in Iași, tel: 0232/267768/217027, 6-8 Trandafirilor Square Agency in Târgu Mureș, tel: 0265/236200/250170.

17 Splaiul Independenței, Bucharest, Romania Tel.: +40 21 318 44 44 +40 21 303 44 14/21/37 +40 21 303 44 39 E-Mail: tours@tarom.ro Tarifele sunt valabile la data publicării și pot suferi mici ajustări. Rezervările la hoteluri se vor confirma în funcție de disponibilitatea la data lansării comenzii.

LeGenDĂ / LEGEND

4H Hotel HHHH BB 3H Hotel HHH 2H Hotel HH

Cazare, mic dejun / Bed & Breakfast sgl Single/single dbl dublă/double trp triplă/triple NA nu este disponibil/Not Available

Tariffs are available at print time and may suffer some adjustments. The reservations to the hotels will be confirmed subject to availability at booking order time.

July - August 2010 TAROM INSIGHT

119


FoCuS

ZBor PLĂcUt! 1

rotiȚi gLeZNeLe Cu picioarele ridicate, roti]i gleznele simultan, mi[când vârful unui picior în sensul acelor de ceasornic, iar pe celălalt, în sens invers (15 secunde). Repeta]i, schimbând sensul mi[cărilor.

FlY COMFORTABlY! 6

ANKlE CIRClES

Joc De cĂLcÂie Ținând călcâiele pe podea, întinde]i vârfurile picioarelor în sus; cu vârfurile picioarelor lipite de podea, ridica]i călcâiele. Repeta]i la interval de 30 de secunde.

KNEE TO CHEST

7

ÎNDoiȚi geNUNcHii

8

rotiȚi Umerii Împinge]i înainte umerii, apoi înapoi, apoi în jos, într-o u[oară mi[care circulară.

9

SHOulDER ROll

ÎNDoiȚi BraȚeLe }ine]i bra]ele într-un unghi de 90 de grade (coatele jos, mâinile înainte). Ridica]i mâinile la piept [i reveni]i, alternând ambele bra]e. Face]i acest exerci]iu la intervale de 30 de secunde.

ARM CuRl Hold your arms up, at a 90-degree angle (elbows down, hands up). lift your hands up to your chest and back, alternating arms. Execute this exercise in 30-seconds intervals.

120 TAROM INSIGHT

iulie - august 2010

Ridica]i ambele bra]e deasupra capului. Cu o mână apuca]i încheietura celeilalte mâini [i trage]i u[or într-o parte. }ine]i strâns 15 secunde [i repeta]i în cealaltă parte. Raise both arms over your head. With one hand grasp the wrist of the opposite hand and gently pull to one side. Hold tight for 15 seconds and repeat for the other hand.

DeZmorȚiȚi-VĂ Umerii Duce]i mâna dreaptă către umărul stâng. Pune]i mâna stângă pe cotul mâinii drepte [i presa]i u[or către umăr. }ine]i strâns 15 secunde. Repeta]i încealaltă parte.

SHOulDER STRETCH

Move your shoulders forward, then upward, then backward, then downward, using a gentle circular motion.

5

riDicaȚi BraȚeLe

OvERHEAD STRETCH

KNEE lIFTS lift your leg while holding you knee bent and contracting your thigh muscles. Repeat the movement with your other leg. Repeat 20 30 times for each leg.

4

Cu tălpile pe podea, apleca]i-vă u[or înainte, coborând mâinile până vă prinde]i gleznele [i rămâne]i astfel 15 secunde. Reveni]i la pozi]ia ini]ială. With both feet on floor, slowly bend forward lowering your hands until you can hold your ankles and stay there for 15 seconds. Slowly go back up.

With both heels on floor, stretch your toes upward as high as you can; with your toes on the floor, lift your heels. Repeat with continuous motion in 30-second intervals.

Ridica]i piciorul cu genunchiul îndoit, în timp ce contracta]i mu[chiul coapsei. Repeta]i mi[carea [i la celălalt picior, cu o frecven]ă de 20 - 30 de mi[cări pentru fiecare picior.

aPLecare ÎNaiNte

FORWARD FlEx

FOOT PuMPS

3

Prinde]i genunchiul cu ambele mâini [i ]ine]i-l la piept 15 secunde. Cu mâinile pe genunchi, reveni]i la pozi]ia ini]ială. Alterna]i cu celălalt picior. Repeta]i de 10 ori. Clasp hand around left knee and hold it to your chest for 15 seconds. Keeping hands around your knee, slowly go back to your initial position. Alternate legs. Repeat 10 times.

lift feet off the floor. Draw a circle with the toes, simultaneously moving one foot clockwise and the other foot counter-clockwise (15 seconds). Repeat by making reverse circles.

2

geNUNcHii La PiePt

Reach right hand over left shoulder. Place left hand behind right elbow and gently press towards your shoulder. Hold tight for 15 seconds. Repeat for the other hand.

10

rotiȚi gÂtUL Cu umerii relaxa]i, apleca]i urechea către umăr [i apoi roti]i u[or gâtul înainte [i spre cealaltă parte, men]inând fiecare pozi]ie timp de cinci secunde. Repeta]i de cinci ori.

NECK ROll

Shoulders relaxed, lean your ear towards your shoulder and gently roll your neck forward and to the other side, holding each position for five seconds. Repeat five times.


FoCuS

ageNȚii eXterNe auStria Vienna Ò Schwechat (18 km) TAROM Office 21 Opernring, 1010 Wien (+43 15818800/5818801 +43 1581880016 (A/P: +43 1700732728 tarom@aon.at beLGiuM brussels Ò Brussels Airport Departure Hall, 1930 Zaventem (+32 22186382 +32 22198046 financial@tarom.be buLGaria Sofia Ò Vrazhdebna (10 km) Concorde International 1000 Sofia 44 Vitosha Blvd. (+35 929331055/66/56; +35 929331040 CyPruS Ò nicosia New Marathon Aviation ltd. 2 Naxos St. 1st Floor, 1070 28099, CY 2090 (+35 722375266 +35 722374905 Larnaca Ò Larnaca International (8 km) New Marathon Aviation ltd. Larnaca International Airport Office NBR 20.076.023 Level 2 / Departures (+35 724008737 +35 724008738 taromcy@newmarathon.com eGyPt Cairo Ò International (24 km) Red Sea Tours, 8-A, Kasr El Nil St. (+20 25766655 +20 25766622 (A/P: +202 2653954 FranCe Paris Ò Charles De Gaulle (26 km) TAROM Office 17 Avenue de l’Opera 2ème étage 75001 (+33 147422542/42654366 +33 142654367

(A/P: +33 174372981 agenceparis@tarom.fr GerMany Frankfurt Ò International (12 km) TAROM Office 13 Zeil St., 60313 Frankfurt/Main (+49 69295270 +49 69292947 (A/P: +4969 69025231 frankfurt@tarom.de Munich Ò Munich – Airport 85366, Terminal 1, Modul C, Office C4-359, C4-358 (+49 8997591140/97591142 +49 8997591141 munich@tarom.de GreeCe athens Ò Eleftherios Venizelos (35 km) Airport Office 190 19 Spata, Greece Office 3/H18 2nd floor Main Terminal Building Ticketing Office 2/J20 (+30 2103530405 +30 2103532323 athens@tarom.gr Qatar Doha Ò Trans Orient Travel & Tourism Centre Rajan St. PO Box 363 (+97 44458458/4432496 +97 44321099/4432698 HunGary budapest Ò Ferihegy 2B (16 km) TAROM Office Bajcsy Zsilinszky UT 12, 1051 (+36 12350809/ 2350811 +36 13172307 tarom.hu@t-online.hu iSraeL tel aviv Ò Ben Gurion (19 km) TAROM Office 1, Ben Yehuda St., Migdalor Building 2nd floor, 63801 Tel Aviv 63458 (+97 235162217/5162292

INTERNATIONAl BOOKING OFFICES +97 235162048 +97 235162382 help@taromtlv.co.il itaLy Milan Ò Linate (15 km) TAROM Office 11 Piazzale Cadorna, 3-rd Floor, 20123 Milan (+39 0286467205/ 869 100 52 +39 0286917505 tarom.milano@gmx.net rome Ò Fiumicino (36 km) TAROM Office Via Alessandro Scarlatti 5 int 2 (+39 0685305045 +39 0685305114 (A/P:+39 0665954033 A/P:+39 0665010876 direzionegeneraleit@tarom.it JOrDan amman Ò Queen Alia (35 km) Petra Travel and Tourism Shmeisani Abdulhamid Sharaf St. (+96 265620760/ 5620754/5694765 +96 265686684 KinGDOM OF SauDi arabia

riyadh Ò King Khaled (35 km) United Travel Agency Sitten Str., Malaz P.O. BOX 6265 - Riyadh 11442 (+96 614787272 +96 614793811 (A/P: +9661 2221080 Kuwait Kuwait Ò International (22 km) Al-Athla Travel Al Homaizi Bldg., Al. Soor St., Al. Salheih (+96 52441041/2441042/ 2426847/2426846 +96 52428671 LebanOn beirut Ò International (8 km) Al Sawan Co. S.A.R.L Al Sawan Building St., No. 62, Ain El Tineh, Raouche, P.O. BOX 182207 (+96 11797430/810375/ Sales Office: 807444/888 +96 11797431

rePubLiC OF MOLDaVia

Kishinev Ò Kishinev (14 km) TAROM Office 3 Ștefan cel Mare Blvd. (+37 322541254 +37 322272618 tarom@mtc.md rOMania bucharest Ò Otopeni (16,5 km) TAROM Head Office Calea Bucureștilor nr. 224F, 2nd floor Henri Coandă Intl. Airport (+40 212041355/204 2725 +40 212014761 TAROM Office at Henri Coandă Intl. Airport (+40 212041355 / 2042725 TAROM Sales Offices: 17 Splaiul Independenței, (+40 213034444/3034400 +40 213164444/3162036 E-mail: rezervari@tarom.ro, technical.assistance@ tarom.ro / 59 Buzești St. (+40 212046464/3169044 +40 213169045 +40 212046424/2046427 reservationvictoria@ tarom.ro agvictoria@tarom.ro SPain Madrid Ò Barajas (13 km) TAROM Office-Avenida de Hispanidad, S/N Aeroporto Barajas, Terminal 4, PL 2 Salidas 28042 Madrid (+34 915641883 +34 915641901 Mail: madrid@tarom.es barcelona ÒTAROM Office Airport Terminal T1, P30 North, Departures 08820 (+34/932.596.157 +34/932.596.158 +34/934.791.764 Mail: barcelona@tarom.es Syria Damascus Ò International (29 km) Alsham Travel and Tourism 52 Fardoss Street P.O. BOX 248 (+96 3112223630/ 2223332 +96 3112222920/ 2247003 SwitZerLanD Zurich Ò Zurich (12 km)

TAROM Office 8060 Flughafen Zurich, Terminal 1, Room 2-271, P.O. BOX 2512 (+41 442529040 +41 448132414 +41 442529080 taromzurich@bluewin.ch turKey istanbul Ò Ataturk (24 km) TAROM Office Ataturk International Airport Room IDL 9403 (+90 2124653777 +90 2124653778 tarom@superonline.com uniteD arab eMirateS

Dubai Ò International (5 km) Al Majid Travel Agency & Tourism, Al Maktoum St., PO-BOX 1020, Deira (+97 142211176/2211849/ 2222007 +97 142276748 uniteD KinGDOM

London Ò Heathrow (24 km) TAROM Office, Town Office, 27 New Cavendish St., W1G 9TX (+44 2072243693 +44 2074872913 lonoffice@taromuk.co.uk Airport Office Room 4009, 2nd floor NE Extention Heathrow Terminal 4, TW6 3FB, (+44 2087455542 +44 2088974071 lhroffice@taromuk.co.uk uSa new Jersey Ò 300 Lanidex Plaza, 3rd floor Parsippany, NJ 07054 (+1 9738843254 Toll Free (within USA): +1 877FLYTAROM (359 8276) +1 9734288060 tarom@ rep-northamerica.com

July - August 2010 TAROM INSIGHT

121


FoCuS

SAlES AGENTS

ageNȚi De VÂNZĂri cargo

ROMANIAN CARGO SALES AGENTS

ageNȚi De VÂNZĂri cargo ÎN romÂNia >> aGiLity LOGiStiCS SrL 11 Ion Campineanu St., 4th floor, room 421, Bucharest (+40 312261018 +40 213501071

>> CarGO Partner Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport; 3, Sulfinei St. (+40 212066780 +40 212066785

>> DeLaMODe rOMania SrL 111-115 Timișoara Blvd., sect. 6, Bucharest (+40 21077411, 4077412, 4077413, 4077400 +40 214077457 Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, 11C, Aurel Vlaicu St. (+40 21 305 98 27/28/29/30/31 +40 213059867/ 64

>> DHL LOGiStiC SrL Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, 9 Aurel Vlaicu St., Frans Maas Bldg., 2nd Cargo Terminal, Room 25 (+40 213007542/43 +40 213007540/41

>> eaSi LOGiStiC SrL Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport; 9 Aurel Vlaicu St., Frans Maas Bldg., 2nd Cargo Terminal, Room 16 (+40 314059202 +40 213519031

>> GO tranS internatiOnaL SerViCeS 2005 SrL Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, 224 E, Calea Bucureștilor, Building ATR (+40 312282800/02 +40 312282801

>> KueHne+naGeL SrL Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, 224 E, Calea Bucureștilor, BICC Building 2nd floor, Room 2-3 (+40 212014640 +40 212014858

>> internatiOnaL rOMeXPreSS SerViCe LtD License of Federal Express Corporation, 155,

C. Victoriei, Bl. D1 tronson 5, 2nd floor, Bucharest (+40 213117376/77 +40 213117378 Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, 13 Fermei St. (+40 212014822/25 +40 212014827/28

>> raDOVatranS eurOSPeDitiOn SrL

>> MaSter MinD SrL

>> șerban internatiOnaL tranSPOrtS

Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport; 3, Aurel Vlaicu st. Master Mind Building (+40 212014606 +40 212014601

>> PeGaSuS SuPPLy CHain SOLutiOnS SrL Otopeni, Henri Coandă Intl.Airport; 3, 224J Calea Bucurestilor, Terminal BICC, 2nd floor, room 8 (+40 212014658 +40 212014657

>> SCHenKer rOMtranS S.a. 196 C Calea Rahovei, Sector 5 Bucharest Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, BICC building, 2nd floor, room 9 (+40 212014662 +40 212014663

Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, Gatt Building, 4th floor. (+40 212014519 +40 212014519

9 Batiștei St., ap. 7, sect.2, Bucharest (+40 213187735 +40 213187741

>> SDV SCaC rOMania SrL 2-4 Gara Herăstrău St., sect. 1, Bucharest (+40 212321032/ 2321052 +40 212321011 Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, 224E, Calea Bucureștilor, Frans Maas Bldg., 1st Cargo Terminal (+40 212014759 +40 212014784

>> teen tranS rO SrL 2 Gheorghe Șincai St., bl. 4, ap. 92, Bucharest

BRAINWAY AIRLINE SERVICES GmbH International Cargocenter Objekt 263, Gate 3, A-1 300 Flughafen Wien (+43 1700733362/3 +43 1700733361

beLGiuM AIR SUPPORT BELGIUM Hector Henneaulaan 144 Box 5, 1930 Zaventem (+32 27528680 +32 27528686

DenMarK SCANPARTNERS INTERNATIONAL APS Fuglebzekvej 14, DK-2770 Kastrup, Copenhagen (+45 32527676 +45 32511412

FranCe GLOBE AIR CARGO SYSTEM BP 10524, 95709 Roissy

122 TAROM INSIGHT

CDG Cedex (+33 148628842 +33 148625335

GerMany GLOBE AIR CARGO GmbH Waldecker Strasse 9 D-64546 Moerfelden-Walldorf (+49 6105406640 +49 61059930499 P.C. AIRLINE SERVICES GmbH Flughafen Schonefeld, D-12521 Berlin (+49 6105406640 +49 61059930499

Great bitain Air Logistics Ltd 2nd Floor,Building 558 Shoreham Road West Heathrow Airport, Hounslow Middlesex, TW6 3RN (+44(0)2087598686 ++44(0)2089909005

GreeCe GOLEMIS AIR SERVICES CO SA

iulie - august 2010

15 Panepistimiou 10564, Athens (+30 2103543848 +30 2103543739

HunGary AIR LOGISTICS Kft. 2220 Vecses, Ulloi ut 809/A (+36 29550570 +36 29550580

ireLanD NORZEL LTD. T/A AIRLINE CARGO SERVICES C/O Need More Space House Suite 306, Old Airport Road, Santry, Dublin 9 (+353 18468968 (for DUB office)/061478014 (for SNN office) +353 18468969 (for DUB office)/061478012 (for SNN office)

iSraeL LIKA BERKOWITZ INTERNATIONAL TRANSPORT LTD. P.O. BOX 3216 Rishon Le Zion, 75131 (+97 239502593

>> tnt rOMania SrL 1st A, București-Ploiești Road, sect. 1, Bucharest Bldg. Business Park (BBP) (+40 213034502 +40 213034580 Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport; 49, Aurel Vlaicu St. (+40 214074128 +40 214074124 Timișoara; 1, Aeroportului St. (+40 723373113

>> uPS SCS rOMania SrL 42 Simion Bărnuțiu St, et. 4, ap. 404, Timișoara (+40 256287270 +40 256287240 Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, 3 Sulfinei St. (+40 213509203 +40 213509205

>> uniMaSterS LOGiStiCS SrL Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, Gatt building, Room 11, Ilfov

(+40 212042800 +40 212042800

>> uti LOGiStiCS rOMania Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport; 11 C Aurel Vlaicu st. (+40 213155555 +40 213145549

>> VrK eXPeDitiOn Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport; 224, Calea Bucureștilor, BICC Building floor #1, Room 11-13 (+40 212014620 +40 212014619 Traian Vuia Airport Timișoara, 2 Aeroportului st. (+40 256386070 +40 256386066

>> wOrLD MeDia tranS 16 Vasile Pârvan St, Timișoara 1900 (+40 256497616/256202380 +40 256202380

>> wOrLD COurier rOMania SrL Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, L2, Fermei St. (+40 213504445 +40 213504447

INTERNATIONAL CARGO SALES AGENTS

ageNȚi De VÂNZĂri cargo DiN strĂiNĂtate auStria

(+40 213302000 +402 1 330 34 95 Otopeni, Henri Coandă Intl. Airport, 3 A, Fermei A st. (+40 213503720/21 +40 213503723

+97 239502594

itaLy CISMAT COMPAGNIA ITALIANA SERVIZI MARITIMI AEREI TERRESTRI SRLMalpensa Cargo City-Gate A, 3rd floor 21010 Somma Lombardo (VA) (+39 0258581243 +39 0258581348 New Cargo City - Bldg. 333/A, 1st. floor 00050 Fiumicino Airport (+39 0665010907 +39 066529019

LatiVia KALES AIRLINE SERVICES Riga district, Marupe rural municipality Airport, 12 Ziemelu street, Latvia ( +371 670091141 +371 67009142

netHerLanDS AIR SUPPORT HOLLAND BV Folkstoneweg 40, 1118 LM Luchthaven, Schiphol Airport,

P.O. Box 75569, (+31 203164210 +31 203164243 rePubLiC OF MOLDaVia

BALMUS TRADE SRL Str. Chi[inăului 14, ap. 28 (+37 322524102 +37 322529341

SPain CRS AIRLINE REPRESENTATIVES SL Calle Violant D’Hongria 82-88 H.O. Barcelona (+34 934904145 +34 934903924 Centro de Carga Area, Edificio Servicios Generales, Off. 509, Madrid (+34 913937402 +34 913937403 Centro Logistico Aeroportuario, Office 8 46940 Manises, Valencia (+34 961523943 +34 961598770

SwitZerLanD AIRNAUTIC AG Freight Building,

West 1-360, P.O. BOX 53, CH-8058 Zurich - Airport (+41 438163890 +41 438163845

taiwan GLOBAL AVIATION SERVICE INC. A3/8F, 126, Nan-King East Road, Sec. 4, Taipei (+88 62255703513 +88 6225770928

turKey CARGOJET KARGO HIZEMTLERI LTD.STI Kartaltepe Mahallesi Sukru Kanalti Sok Sema A.P No. 40/4 Istanbul (+90 2125703631 +90 2126602955

uSa SUNSHINE SERVICE INTL. INC. 147-29 183 Street Jamaica NY 11413 (+01 7186561515 +01 7182441324


Insight TAROM In-Flight Magazine July-August 2010  

Insight TAROM In-Flight Magazine July-August 2010

Insight TAROM In-Flight Magazine July-August 2010  

Insight TAROM In-Flight Magazine July-August 2010

Advertisement