Page 1

Andningsskydd


Sundström Safety AB Att skydda människor från förorenad luft Sundström Safety AB grundades 1926 av bergsingenjör Ivan Sundström, som tidigt såg behovet av att skydda gruvarbetarnas ögon och lungor. Företaget och produkterna vidareutvecklades av sonen Per, som också studerade vid Tekniska skolan (nuvarande Konstfack). Vid konststudierna analyserades bland annat människans anatomi. Förståelsen för ansiktsformer lade grunden till skyddsmaskernas utformning och egenskaper. Ett bra andningsskydd måste vara enkelt och bekvämt att använda. 1962 kunde Per Sundström också presentera den första moderna skyddsmasken gjord i gummi med anatomisk utformning. 1989 lanserades den första silikonmasken. Vårt mål är att skydda människor från förorenad luft. Det var den omtanken som fick vår farfar att börja tillverka skyddsmas­ker för 80 år sedan. Det uppdraget har vi tagit med oss in i 2000-talet. Därför nöjer vi oss inte med att bara uppfylla myndighe­ternas krav. Vi försöker att göra så bra och effektiva produkter som möjligt med befintlig teknik. De senaste 35 åren har Sundströms Safety satsat stora resurser på produktutveckling. Målet har varit att skapa ett utbyggbart och flexibelt produktsortiment. Nu kan vi presentera vårt kompletta system av masker, filter och tillbehör för marknadens alla användnings­områden. Även om vi är mycket nöjda med våra nuvarande produkter innebär det inte att produktutvecklingen upphör. Vi strävar alltid efter att kunna erbjuda bästa möjliga skydd. När vår farfar grundade sitt företag kunde han omöjligt föreställa sig dagens exportinriktade företag. Däremot hoppades han säkert att företaget skulle leva vidare och stanna inom familjen. Så har det blivit och så vill vi ha det även i fortsättningen. I december 2004 gick Per Sundström bort och tredje generationen fortsätter att driva företaget i samma anda.

1960-tal

2

1980-tal


Andningsskydd I vår moderna värld förekommer många farliga ämnen som gaser och partiklar. Under arbete och fritid kan vi komma att utsätta vår kropp för stora påfrestningar.

Andningsskydd delas in i två huvudgrupper Filterskydd

Andningsapparater

Andningsluften passerar genom ett filter som renar den. (Får endast användas vid normal syrehalt).

Tryckluftsmatade andningsskydd. Bärbara andningsapparater (luft i tub).

Hur bra är andningsskyddet? Skyddsfaktor är ett mått på ett andningsskydds skyddseffekt. Om t.ex. halten av ett ämne innanför masken är en 20-del mot vad den är i den omgivande luften, säger man att skyddsfaktorn är 20 för andningsskyddet. Exempel:

1000 partiklar/cm3 (utanför andningsskyddet) 50 partiklar/cm 3 (inuti andningsskyddet)

= Skyddsfaktor 20

Tilldelad skyddsfaktor ”TSF”. Vad är det? ”TSF” bygger på mätningar gjorda i verkliga arbetsmiljöer på arbetande personer. Denna faktor är därför lägre än den, från lab. tester framtagna, nominella skyddsfaktorn. Alla produkter inom ett typområde t. ex. halvmasker, helmasker, huvor , ges därför samma ”TSF” inom produktgruppen. ”TSF” skall bl. a. användas vid beräkningar och val av rätt typ av andningsskydd i förorenade miljöer. Exempel:. halvmask med filter - ”TSF” = Skyddsfaktor 20, d.v.s. reducerar halten föroreningar 20 ggr d.v.s. kan användas i koncentration max 20 ggr HGV, dock ej i koncentrationer som är omedelbart farliga för liv och hälsa (IDLH). Utbildning i användning, tillpassning och underhåll är en förutsättning för att utrustningen ska fungera. Arbetsbelastning är en viktig faktor vid val av rätt andningsskydd, Sundström Safety AB rekommenderar därför andningsskydd i 3 steg: Steg 1. Låg arbetsbelastning - undertrycksmasker Steg 2. Högre arbetsbelastning - fläktassisterat filterskydd Steg 3. Dåliga varningsegenskaper - tryckluftmatade andningsskydd

www.srsafety.com

3


Halv- och helmasker Sundström tillverkar halvmasker för de tuffaste användningsområden. Sundströms halvmasker är i sina utföranden kända för utmärkt passform, hög skyddseffekt samt mycket god andningskomfort. Vid höga koncentrationer av luftföroreningar rekommenderas ofta helmask. Sundströms helmask ger ett mycket bra skydd vid alla situationer där filterskydd används. Samtliga masker i Sundströms program använder sig av samma filtersortiment, och kan kombineras effek­tivt och ekonomiskt för varje arbetssituation. Filtrerande andningsskydd ska aldrig användas i mil­jöer som är direkt farliga för liv och hälsa.

Halvmask SR 100 tillverkas i silikon, i två storlekar, S/M och M/L. Masken är försedd med två utandningsventiler, vilket ger ett mycket lågt utandningsmotstånd. Ventillocken med avskärmare skyddar effektivt utandningsmembranen mot damm och färgstoft. Maskens enkelt justerbara resårbandställ är utformat som en v-slinga och har en stor skålad hjässplatta, vilket bidrar till en bekväm och säker tillpassning. Trycklufttillsats SR 307 kan anslutas. Förfilterhållare och rondell för täthetstest medföljer. Testad enl. EN 140:1998

Halvmask SR 90-3 tillverkas i TPE, termoplastisk elastomer, i två storlekar, S/M och M/L. Masken är försedd med två utandningsventiler som ger ett mycket lågt utandningsmotstånd. Ventillocken med avskärmare skyddar effektivt utandningsmembranen mot damm och färgstoft. Maskens enkelt justerbara resårbandställ är utformat som en v-slinga och har en stor skålad hjässplatta, vilket bidrar till en bekväm och säker tillpassning. Trycklufttillsats SR 307 kan anslutas. Förfilterhållare och rondell för täthetstest medföljer. Testad enl. EN 140:1998

Helmask SR 200 är avsedd att användas när man behöver maximal säkerhet och god andningskomfort. Helmasken används med samma enkla system för filterskydd och tryckluftstillsats SR 307 som våra halvmasker. Material och färgpigment i maskstommen är FDA och BGA godkända för livsmedel, vilket minimerar risken för kontaktallergier. Alla utsatta plastdelar är tillver­kade i polyamid. Masken har två utandningsventiler för minimalt utandningsmotstånd och ett enkelt justerbart bandställ i textil. En del av inandningsluften styrs via siktskivan för att hålla denna imfri. Masken har mycket låg vikt, endast 450 gram. Testad enl. EN 136:1998.

4

www.srsafety.com


Tillbehör hel- och halvmasker Korttidshuva SR 64 passar Sundströms halvmasker. Skyddar mot damm och stänk, t.ex. vid slipning, högtryckstvätt eller sprutmålning. Huvan är tillverkad i Tyvek® och försedd med siktskiva i PVC.

Skyddshuva SR 345 är avsedd att användas tillsammans med Sundströms halvmasker och helmask med filter, alternativt tryckluftstillsats SR 307 eller tillsammans med SR 90 Airline. Tillverkas i kemikaliebeständig, PVCbestruken väv med siktskiva i cellulosapropionat och skyddar mot stänk och dropp. Huvan monteras så att utandningsventilerna finns utanför huvan, vilket minskar risken för kondens. Tvättbar. Finns även förlängd så den skyddar övre delen av kroppen, SR 346.

Förvaringsbox SR 230 används för förvaring av Sundströms halvmasker och filter. Boxen skyddar utrustningen mot smuts och yttre påverkan. Förvaringsväska SR 339 tillverkad i starkt, oömt och smidigt syntetmaterial. Anpassad för Sundströms halvmasker och filter. Förvaringsbox SR 344 är avsedd att förvara andningsskyddsprodukter i. Locket är tillverkat i blå transparent polypropen vilket möjliggör kontroll av innehållet. Boxen är även lämplig för väggmontage.

Servicesesats till SR 100/SR 90-3 innehåller bandställ, membransats, förfilterhållare samt skyddslock. Rengöringsservett SR 5226 för daglig rengöring av masken. Märksystem för Sundströms masker underlättar handhavandet. Slitstark etikett placeras på masken, varvid streckkodsavläsning och serienummerregistrering är möjlig. Även plats för namn. SR 336 Stålnätsrondell för att skydda filtren mot gnistor, stänk vid svetsning, skärbränning och slipning.

www.srsafety.com

5


Tillbehör hel- och halvmasker Röstförstärkare SR 324 förbättrar möjligheten till kommunikation vid användning av SR 100/SR 90-3 och SR 200. Mikrofonen monteras i maskens utandningsventil; högtalaren kan fästas i t.ex bröstficka eller bälte. Mikrofon SR 342 möjliggör kommunikation med Sundströms halvmasker SR 100/SR 90-3 och helmask SR 200. Mikrofonen är monterad i ett utandningsventillock vilken monteras på valfri utandningsventil på masken. Testadapter SR 328 används för Sundströms halvmasker SR 100 och SR 90-3. Adaptern ansluts till en av maskens utandningsventiler. Testadapter SR 370 används för Sundströms helmask SR 200. Adaptern ansluts mellan filter och filteranslutningen på masken. Testadaptrarna används endast för att koppla masken till ett mätinstrument för att utföra tillpassningstester.

Tillbehör anpassade till helmasker: Svetskassett SR 84 för den som svetsar finns en svetskassett som enkelt fästs på helmaskens ram. Standardglas i storlek 110x 60 mm eller automatiskt nedbländbara filter kan monteras. I uppfällt läge är kassetten även lämpad för slipning och annan efterbehandling. Kassettens och svetsglashållarens konstruktion gör att den är mycket lätt vilket speciellt märks i uppfällt läge. Glasögonhållare SR 341 för den som använder optiska glas finns en glasögonhållare i stål som håller för ett antal byten av glas. Enkel att montera på ett stabilt sätt i masken och lätt att justera till perfekt läge. Glasvisir SR 365 som alternativ till PC-visiret kan SR 200 förses med glasvisir. Finns antingen originalmonterat eller för utbyte i senare skede. Skyddsfolie SR 343/353 för polykarbonat- respektive glasvisir som enkelt bytes ut. Folien ger utmärkt skydd vid arbeten som annars snabbt skulle ge igensättning och efterföljande krav på rengöring av originalvisiret. Adapter SR 280-3 är avsedd att monteras i helmasker med EN 148-1-gänga för att möjliggöra användning av Sundströms filter. Testad enl. EN 136:1989.

Helmask SR 200 har många olika tillbehör och användningsområden


Partikelfilter till halv- och helmask delas in i tre klasser Klass

Skyddar mot

Avskiljn.grad (NaCl och paraffinolja) torra och våta partiklar

P1 R/P1 NR

Fasta och våta partiklar1

80%

P2 R/P2 NR

Fasta och våta partiklar2

94%

P3 R/P3 NR

Fasta och våta partiklar

99,95%

3

R ”Reusable”, filtret får användas mer än ett arbetsskift. NR ”Not Reusable” får användas endast ett arbetsskift. 1. Ej mot vätskeaerosol, cancerogena- och radioaktiva ämnen, mikroorganismer (bakterier, virus, sporer) eller mot biokemiska ämnen (enzymer, hormoner). 2. Ej mot mikroorganismer (virus, sporer) eller mot biokemiska ämnen (enzymer, hormoner). 3. Skyddar mot alla typer av partiklar. En högre klass täcker även in de lägre, d.v.s. P3 täcker in såväl P1 som P2. Filterbyte sker då partikelfiltret ger ökat andningsmotstånd. Partikelfilter skyddar endast mot partiklar.

Partikelfilter SR 510 P3 R skyddar mot alla typer av partiklar (damm, rök, dimma, spray, asbest), även bakterier, virus och radioaktivt nedfall. Detta filter avskiljer på mekanisk väg 99,997% av föroreningarna i luften. Det betyder att luften blir 33.000 gånger renare bakom filtret än framför (standarden föreskriver minst 2000 gånger renare). Nytt, är även den större filterytan på hela 1300 cm2. Detta ger ett extremt lågt andningsmotstånd, som är hela 70% lägre än vad standarden föreskriver. Detta filter passar på alla Sundströms filterförsedda produkter. Partikelfilter SR 610 P3 R skyddar som ovan och är avsedd för tex. helmask SR 200 och är försedd med en standardgänga enligt EN 148-1. Går inte att kombinera med gasfilter. Förfilter SR 221 skyddar huvudfiltret mot tidig igensättning av större partiklar. Förfilterhållare SR 5153 fixerar och skyddar förfiltret mot hanteringsskador. Förfilterhållaren används även vid tillpassningstest med testrondell SR 322.

Gasfilter delas in i klasser och typer Filterklass

Testas i koncentrationer upp till

1

0,1 volymprocent = 1 000 ppm

2

0,5 volymprocent = 5 000 ppm

3

1,0 volymprocent = 10 000 ppm

ppm= part per milion.

Filtertyp A AX B

Skyddar mot

Färgkod

Organiska gaser/ånga, t.ex. lösningsmedel som lacknafta och toluen

Brun

Lågkokande organiska gaser/ånga, t.ex. aceton och metanol

Brun

Oorganiska gaser/ånga, t.ex. klor, cyanväte, svavelväte

Grå

E

Sura gaser t.ex. svaveldioxid

Gul

K

Ammoniak och vissa aminer

Grön

Kvicksilver

Röd

Hg

Efter mättnad sker genomläckning i accelererande takt. Byte av filter bör ske i god tid före mättnad. Använd endast filter från en obruten förpackning. Gasfilter skyddar endast mot gas/ånga. Önskar du mer teknisk information kring våra produkter? Besök vår hemsida på: www.srsafety.com eller ring oss.

7


Gasfiltersortiment/ Kombinationsfilter

Filter

Beskrivning

Gasfilter SR 217 A1/SR 218 A2

Skyddar mot organiska föreningar med en kokpunkt över 65ºC.

Gasfilter SR 315 ABE1/SR 294 ABE2

Skyddar mot organiska föreningar med en kokpunkt över 65°C, oorganiska föreningar och sura gaser/ångor.

Gasfilter SR 316 K1/SR 295 K2

Skyddar mot ammoniak och vissa aminer.

Gasfilter SR 297 ABEK1

Skyddar mot samma typer av föroreningar som gasfilter SR 315 samt ammoniak.

Gasfilter SR 298 AX

Skyddar mot organiska föreningar, med en kokpunkt under eller lika med 65ºC.

Kombinationsfilter Kombination av filter används då gas/ånga förekommer samtidigt med partiklar, t.ex. vid högtryckstvätt, sprutlackering, upphettning av ämnen eller vid kondensation av gas. Välj lämpligt gasfilter och kombinera det med partikelfilter SR 510 P3 R genom en enkel ihoptryckning. Observera att partikelfiltret alltid monteras framför gasfiltret!

Kombinationsfilter SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R skyddar mot organiska föreningar med en kokpunkt över 65º, oorganiska föreningar och sura gaser/ångor, ammoniak, kvicksilverånga samt mot alla typer av partiklar. Alla gas- och kombinationsfilter är testade och godkända enligt EN 14387:2004.

8


Praktikfallsguide

Arbetssituation

Typ av förorening

Typ av andningsskydd

Typ av filter

Målning/rollning med lösningsmedelsbaserad färg. Avfettning/tvättning. Arbete med lim och fogmaterial.

Lösningsmedelsångor.

Halvmask eller helmask (om ögonen irriteras).

Gasfilter SR 217 A1/ SR 218 A2

Filterfläkt SR 500 med vald ansiktsdel.

Gasfilter SR 518 A2+ partikelfilter SR 510 P3 R*

Sprutmålning med vattenbaserad färg/lösningsmedelsbaserad färg i öppna ventilerade utrymmen. Besprutning med bekämpningsmedel. Högtryckstvätt med tillsats.

Vätskeaerosol (spray) och ångor/lösningsmedelsångor. Vätskeaerosol (spray), ångor från organiska bekämpningsmedel och lösningsmedelsångor (avfettning).

Halvmask eller helmask (om ögonen irriteras).

Gasfilter SR 217 A1/ SR 218 A2 + partikelfilter SR 510 P3 R

Filterfläkt SR 500 med vald ansiktsdel.

Gasfilter SR 518 A2 + partikelfilter SR 510 P3 R

Sliparbeten (där gas ej bildas). Bergborrning, sotning, metallborrning, svarvning. Mögelsporer och övriga mikroorganismer.

Partiklar.

Halvmask eller helmask (om ögonen irriteras).

Partikelfilter SR 510 P3 R

Svetsning.

Rök och gas.

Halvmask. Helmask med svetskasett SR 84.

Gasfilter SR 315 ABE1 + partikelfilter SR 510 P3 R + stålnätsrondell SR 336

Arbete i t.ex. reningsverk, badhus. Arbete med syror, t.ex. etsning, betning och ensilering.

Oorganiska gaser/ångor samt sura gaser (klor, svaveldioxid, svavelsyra, saltsyra, myrsyra).

Halvmask eller helmask (om ögonen irriteras).

Gasfilter SR 315 ABE1 + partikelfilter SR 510 P3 R

Filterfläkt SR 500 med vald ansiktsdel.

Gasfilter SR 515 ABE1 + partikelfilter SR 510 P3 R

Arbete med produkter som innehåller ren isocyanat eller som vid hantering avger isocyanater. T. ex. polyuretan (PU) i tillverkning eller uppvärmning av PU. Slipning av PU lackerade plåtytor.

Gaser i fri form eller i kombination med partiklar (rök/dimma).

Tryckluftmatade andningsskydd alt. helmask med filter.

Gasfilter SR 315 ABE1 + partikelfilter SR 510 P3 R, max 40 tim.

Filterfläkt SR 500 + visir SR 540.

Gasfilter SR 515 ABE1 + partikelfilter SR 510 P3 R, max 16 tim.

Asbestsanering.

Partiklar i form av fibrer.

Höga nivåer SR 200 Airline + Tryckluft. Lägre nivåer SR 500 + SR 200.

Partikelfilter SR 510 P3 R

PCB sanering.

Partiklar och gas.

SR 500 tillsammans med SR 200.

Gasfilter SR 518 A2 + partikelfilter SR 510 P3 R

Filterfläkt SR 500 med vald ansiktsdel.

*Vid användning av filterfläkt SR 500 ska gasfilter alltid användas i kombination med partikelfilter SR 510 P3 R. För mer information, besök oss på www.srsafety.com eller kontakta: support@srsafety.se

9


SR 500 serien SR 500 är en batteridriven fläkt som tillsammans med filter och en godkänd ansiktsdel ingår i Sundströms fläktassisterade andningsskyddssystem. SR 500 kan användas som alternativ till filterskydd i alla situationer där sådana rekommenderas, i synnerhet vid tunga, varma eller långvariga arbeten. Den filtrerade luften matas via en andningsslang, övertrycket som bildas förhindrar att omgivande föroreningar tränger in. Start, stopp och val av driftläge (175 resp. 225 l/ min) sköts med samma manöverknapp. Displayen har tydliga symboler för viktiga data, t. ex: • Litet fläktblad som lyser grönt vid normal drift. • Större fläktblad som lyser grönt under forcerad drift. • Triangel som lyser röd vid stopp i luftflödet eller vid igensatta filter. • Batteri som lyser gult vid låg batterikapacitet. • Larmar med vibrationer och ljud-/ljussignaler vid hinder i luftflödet.

Huva SR 561 är en mycket lätt huva som skyddar huvudet och skuldrorna. Utbytbar huva i Tyvek® med en enkelt reglerbar huvudställning. Enkelt justerbar och komfortabel halstätning i bomull. Siktskiva i PETG. SR 561 är godkänd i klass TH3.

Huva SR 562 är en mycket lätt huva som skyddar ansikte och hjässan och finns i en storlek. Utbytbar huva i Tyvek med en enkelt reglerbar huvudställning. Enkelt justerbar och komfortabel ansiktstätning i polyamid/lycra. Siktskiva i PETG. SR 562 är godkänd i klass TH3.

Skyddshjälm med visir SR 580 är det kompletta skyddet när både andnings- ansikts- och huvudskydd är påkallat. Kan enkelt kompletteras med de flesta hörselskydd. Visir i polykarbonat, lätt uppfällbart med stort siktfält, enkelt att skifta. SR 580 kan också användas tillsammans med trycklufttillsats SR 507 då föroreningarna, t ex har dåliga varningsegenskaper. SR 580 är godkänd i klass TH3.

10

www.srsafety.com


Skärm SR 540 En unik skärm klassad i högsta skyddsnivån, med nominell skyddsfaktor på 500. Skärmen har ett lätt uppfällbart visir som ger god sikt och vid behov lätt kan bytas ut. Med den höga skyddsfaktorn ger den säkerhet vid arbeten där skärmar tidigare inte kunnat användas. Siktskiva i PC alternativt PETG. SR 540 är godkänd i klass TH3. Tillbehör: SR 545 Siktskiva i PETG. SR 543 dok för skydd av huvud och nacke. SR 542 skyddsfoliesats. Svettband/Komfortband SR 544 för att skydda hjässan.

Huva SR 530 Liknande SR 520 men ger även skydd åt huvud och skuldror. Enkelt justerbar halstätning ger hög skyddsnivå även för personer med skägg. En storlek passar alla ansiktsformer. Siktskiva i kemikalieresistent CA. SR 530 är godkänd i klass TH3. Tillbehör: SR 522 skyddsfoliesats. SR 544 frotteband för att skydda hjässan.

Huva SR 520 En lättvikthuva som täcker ansikte och hjässa. Finns i två storlekar, S/M och M/L. Siktskiva i kemikalieresistent CA. SR 520 är godkänd i klass TH3. Tillbehör: SR 522 skyddsfoliesats. SR 544 frotteband för att skydda hjässan.

Huvorna och skärm levereras med slang för direkt montering i SR 500. Slang SR 550 PU/SR 551 Gummi För anslutning till Sundströms helmask SR 200.Denna kombination ger den högsta skyddsnivån man kan uppnå med hjälp av filterskydd. SR 550 + SR 200 helmask är godkänd i klass TM3. Tillbehör: se helmask SR 200.

11


SR 500 serien Gas- och partikelfilter är konstruerade för att klara extremt höga luftflöden.

Filter

Beskrivning

SR 510 SR 710

SR 510 och SR 710 är mekaniska partikelfilter i klass P3 R med extremt hög avskiljningsgrad > 99,997% och en aktiv filter yta på 13 dm2. Filtren skyddar mot alla slags partiklar, både fasta och vätskeformiga. SR 510 används separat eller tillsammans med gasfilter. SR 710 kan inte kombineras med gasfilter. SR 510 används till samtliga filterskydd i Sundströms program.

SR 518

A2-filter för skydd mot organiska föreningar, bl.a. de flesta lösningsmedel. A2-klassningen ger hög kapacitet och därmed lång brukstid.

SR 515

ABE1-filter avsett att skydda mot organiska, oorganiska och sura gaser.

SR 597

Gasfilter A1BE2K1 skyddar mot ett mycket brett spektrum av gaser inklusive ammoniak och vissa aminer.

SR 599

Kombinationsfilter SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R skyddar mot organiska föreningar med en kokpunkt över +65º, oorganiska föreningar och sura gaser/ångor, ammoniak, kvicksilverånga samt mot alla typer av partiklar. Varning! Maximal användningstid vid skydd mot kvicksilverånga är 50 timmar.

Observera att gasfiltret alltid ska kombineras med SR 510 P3 R för att förlänga livslängden. Förfilter SR 221 ska alltid användas tillsammans med huvudfiltret för att skydda mot för tidig igensättning.

Drifttider Drifttiderna varierar med skillnader i temperatur och filter- och batterikondition. Tabellen nedan anger de förväntade drifttiderna under ideala förhållanden. STD Batteri 2,2Ah

12

HD Batteri 3,6Ah

Filter

Flöde

Förväntad drifttid

X

SR 510

175 l/min

8 timmar

X

SR 510

225 l/min

5 timmar

X

SR 510

175 l/min

13 timmar

X

SR 510

225 l/min

8 timmar

X

SR 599

175 l/min

5 timmar

X

SR 599

225 l/min

3 timmar

X

SR 599

175 l/min

8,5 timmar

X

SR 599

225 l/min

5 timmar

www.srsafety.com


Tillbehör SR 500

SR 505

Praktisk väska (axel-/bärrem) inredd med två fack för säker förvaring av SR 500 med tillbehör och vald ansiktsdel.

SR 503

Läderbälte för ex. gjuteri, skärbränning och andra heta arbeten.

SR 504

Gummibälte för sanering, gjutning, skärbränning och andra heta arbeten.

SR 336

Stålnätsrondell för att skydda filtren mot gnistor, stänk vid svetsning, skärbränning och slipning.

SR 509

Förfilterhållare lämplig vid sanering, möjliggör dammsugning av förfilter vid snabb igensättning.

SR 514

Stänkskydd för att skydda fläkten mot kraftig nersmutsning vid t.ex sprutlackering.

SR 502

Heavy Duty batteri.

Batteri STD 14,8 V 2,2 AH, Litium-Jon Laddningstid 80% - 30 min, 100% - 1,5 tim. Heavy Duty 14,8 V 3,6 Ah Litium-Jon. Laddningstid 80% - 45 min, 100% - 2 tim. Batteriladdare med trestegsladdning: Forcerad laddning upp till 80% ger orange lysdiod. Balanserad laddning upp till 100% ger gul lysdiod. Underhållsladdning fulladdat ger grön lysdiod. Laddningsstation för laddning av 1-5 batterier. SR 506 är omonterad och kan efter behov fyllas på med 1–5 laddare. SR 516 levereras komplett med 5 laddare typ 2541 monterade. Laddaren känner av batteriets kondition och ger optimala laddningsförhållanden med kortast möjliga laddningstid. Tidigare laddarmodell 9940 har inte denna funktion och bör inte användas till SR 506/SR 516, modellnumret är märkt på laddarens baksida.

www.srsafety.com

13


Tryckluftmatade andningsskydd Tryckluftmatade andningsskydd kan användas i alla miljöer där man kan använda filterskydd och dessutom där högre skyddsnivå krävs. Se gällande föreskrifter, t.ex. slutna utrymmen AFS 1993:3, utrustningar för explosionsfarlig miljö AFS 1995:5. Andningsluften skall uppfylla EN 132, bl a ej överskrida luktgränsen för olja (0,3 mg/m3).

Luftförbrukning Den mängd luft en användare förbrukar är beroende av den fysiska belastningen. Det finns dessutom individuella skillnader. Om en användare har en viss genomsnittlig luftförbrukning måste man tillföra ett flöde på minst 3-5 gånger så mycket luft under inandningsfasen, för att undertryck inte ska uppstå i andningsskyddet. Nedan följer exempel på luftförbrukning och flöden i olika situationer: Arbetsmoment

Genomsnittlig luftförbrukning

Luftflöde under inandning minimum

Stillasittande arbete

ca 10 liter/minut

ca 30 liter/minut

Promenad och tala samtidigt

ca 50-60 liter/minut

ca 150 -180 liter/minut

Medeltungt arbete

ca 50-70 liter/minut

ca 150-210 liter/minut

Rökdykare i arbete

ca 150 liter/minut

ca 450 liter/minut

OBS! Om ett löst sittande andningsskydd används, t.ex. ett svetsvisir eller skärm, måste man försäkra sig om att man verkligen har tillräckligt flöde för den aktuella arbetssituationen. Ett tätt åtsittande andningsskydd, t.ex. hel- eller halvmask, är inte lika känsligt för undertryck.

Tryckluftfilter SR 99 används för att omvandla ordinär tryckluft till ren andningsluft. Enheten består av regulator, föravskiljare och huvudfilter (SR 292) som är monterade i ett täckande plåtstativ. Placeras på golv eller hängs på vägg. Föravskiljaren som har tryckstyrd/manuell dränering, separerar grova partiklar, vatten och olja Huvudfilter SR 292 består av en kolfilterdel omgiven av två partikelfilter P3. Luften renas här från eventuella återstående partiklar/gaser/ ångor/lukter.

Luftvärmare SR 99H är en elektrisk värmeenhet som värmer upp ren andningsluft och montreras efter något av tryckluftsfilterna SR 49, SR 79 eller SR 99. Luftvärmaren kan regleras upp till +80ºC vid optimala förhållanden. Vid överhettning bryts strömmen automatiskt. Slang för sammankoppling mellan Sundströms tryckluftsfilter och luftvärmaren medföljer. Luftvärmaren består av reglerenhet och värmeenhet.

Filter SR 292 insatsfilter till SR 79/49, består av två stycken SR 510 P3-filter och ca 450 g aktivt kol. Med normal luftkvalitet räcker filtret i 6-12 månader.

14

www.srsafety.com


SR 90 Airline består av en halvmask SR 90 där tryckluften leds in i maskkroppen via en slang från reglerventilen i bältet. Ett standardfilter av lämplig typ i masken ger skydd vid tryckbortfall samt vid förflyttning till och från arbetsplatsen. Kan även användas utan filterbackup under, t.ex. ett visir. Detta ger ett mycket brett användningsområde för SR 90 Airline. Luftmängden styrs av reglerventilen i bältet till ett flöde mellan 150320 l/min. Matartrycket vid reglerventilen skall ligga mellan 4-6 bar. Flödesmätare och varningsvissla för tillfällig och kontinuerlig kontroll av luftmängden ingår. SR 90 Airline är tillsammans med SR 358, SR 359 eller SR 360 godkänd enligt EN 14594:2005 Klass 3A. SR 200 Airline med filterback-up är en andningsapparat, som ansluten till tryckluft ger ett kontinuerligt luftflöde. Ett standard­filter av lämplig typ monterat i masken ger skydd vid tryckbortfall samt vid förflyttning. I trånga arbetsutrymmen kan utrustningen användas utan filter med fronthålet pluggat. SR 200 Airline är speciellt framtaget för tunga och långvariga arbeten eller där föroreningar är särskilt ohälsosamma, och en hög skyddsnivå erfodras. Andningsslangen kan lossas vid både mask och reglerventil. Luftmängden kan regleras mellan 150 och 320 l/min. Arbetstryck 5 - 7 bar. SR 200 Airline är tillsammans med SR 358 eller SR 359 godkänd enligt EN 14594:2005, klass 4B. SR 200 Airline är tillsammans med SR 360 godkänd enligt EN 14594:2005, klass 4A.

www.srsafety.com

15


Tryckluftmatade andningsskydd

Trycklufttillsats SR 307 monteras enkelt i Sundströms halvoch helmasker (ej SR 75). Luftmängden styrs av reglerventilen i bältet till ett flöde mellan 150-320 l/min. Matartrycket vid reglerventilen skall ligga mellan 4-6 bar. Flödesmätare och varningsvissla för tillfällig och kontinuerlig kontroll av luftmängden ingår. SR 307 med halvmask och tryckluftslang SR 358, SR 359 eller SR 360 är godkänd enligt EN 14594:2005, klass 3A. SR 307 med helmask och tryckluftslang SR 358 eller SR 359 är godkänd enlig EN 14594:2005, klass 4B. SR 307 med helmask och tryckluftslang SR 360 är godkänd enligt EN 14594:2005, klass 4A. Trycklufttillsats SR 507 är avsedd att anslutas till Sundströms skärm SR 540 och huvor SR 520, SR 530 , SR 561, SR 562 och SR 580 hjälm med visir och SR 590 svetsvisir. En sådan kombination utgör en andningsapparat med kontinuerligt luftflöde för anslutning till tryckluft. SR 507 är en trycklufttillsats som möjliggör växling mellan fläktmatning och tryckluftsmatning med samma huva/skärm. Tryckluftstillsatsen är speciellt avsedd för tunga och långvariga arbeten i miljöer där föroreningarna har dåliga varningsegenskaper eller är särskilt giftiga. SR 507 är tillverkad i material, som inte är ägnat att ge upphov till gnistor vid friktion, vilket tillåter användning i explosiv/brandfarlig miljö. Flödesmätare och varningsvissla för tillfällig och kontinuerlig kontroll av luftmängden ingår. Reglerventilen är bältesmonterad. Luftmängden styrs av reglerventilen till ett flöde mellan 175-260 l/min. Arbetstrycket skall ligga mellan 5-7 bar. Användartemperatur –10ºC till +50ºC. SR 507 med SR 520, SR 530, SR 540, SR 561, SR 562, SR 580 eller SR 590 och tryckluftslang SR 358 eller 359: EN 14594:2005, klass 3B. SR 507 med SR 520, SR 530, SR 540, SR 561, SR 562, SR 580 eller SR 590 och spiralslang SR 360: EN 14594:2005, klass 3A.

16

www.srsafety.com


Trycklufthuva SR 63-10 Huvan har en lätt justerbar huvudställning. Tillverkas i slitstark vävförstärkt plastmaterial med stor utbytbar siktskiva i polykarbonat. Siktskivan kan förses med tre stycken skyddsfolier som lätt kan tas av efterhand som sikten försämras. Luftmängden styrs av reglerventilen i bältet till ett flöde mellan ca 150-280 l/min. Matartrycket vid reglerventilen skall ligga mellan 4-6 bar. Flödesmätare och varningsvissla för tillfällig och kontinuerlig kontroll av luftmängden ingår. SR 63-10 tillsammans med tryckluftslang SR 358 eller SR 359 är godkänd enligt EN 14594:2005, klass 3B. SR 63-10 tillsammans med tryckluftslang SR 360 är godkänd enligt EN 14594:2005, klass 3A.

Tryckluftslang SR 358 är försedd med CEJN säkerhetskopplingar för direkt anslutning till Sundströms tryckluftfilter samt tryckluftmatade andningsskydd. Färdiga längder om 5, 10, 15, 20, 25, 30 m.

Tryckluftslang SR 359 är försedd med CEJN säkerhetskopplingar för direkt anslutning till Sundströms tryckluftfilter samt tryckluftmatade andningsskydd. SR 359 rekommenderas till SR 791/H då den är värmetålig och antistatisk. Färdiga längder om 5, 10, 15, 20, 25, 30 m.

Tryckluftslang SR 360 är försedd med CEJN säkerhetskopplingar för direkt anslutning till Sundströms tryckluftfilter samt tryckluftmatade andningsskydd. Slangens yta har en beläggning som ger ett gott skydd mot gnistor, t ex vid svetsning. Färdiga längder om 2, 4, 6 samt 8 m.

www.srsafety.com

17


Filterrekommendationer Ämne

CAS-nr

Filter

Anmärkning

Acetaldehyd

75-07-0

AX

4

Acetamid

60-35-5

A+P3

1, 4

Aceton

67-64-1

AX

Acetylen

74-86-2

Tryckluft

1,2-dikloretan

CAS-nr

Filter

107-06-2

A Tryckluft

Dimetylformamid

68-12-2

A

4, 5

Dimetylsulfat

77-78-1

A

3, 4, 5 4, 5

75-36-5

B

Dioxan

123-91-1

A

Adipinsyra

124-04-9

P3

EDTA

60-00-4

P3

Epiklorhydrin

106-89-8

A

Etanol (etylalkohol)

64-17-5

A A

Akrolein

107-02-8

AX

3

Akrylamid

79-06-1

A+P3

1, 4, 5 4

Anmärkning

10024-97-2

Dikväveoxid (lustgas)

Acetylklorid

4, 5, 6

Akrylnitril

107-13-1

A

Etylacetat

141-78-6

Akrylsyra

79-10-7

B

Etylakrylat

140-88-5

A

Alifatnafta

8052-41-3

A

Etylbromid

74-96-4

AX

3

Allylalkohol

107-18-6

A

3

Etylendiamin

107-15-3

K

3, 6

Allylamin

107-11-9

K

5

Etylenglykol

107-21-1

A

Allylklorid

107-05-1

AX

5

Etylenoxid

75-21-8

AX

Aluminiumklorid

7446-70-0

B+P3

1

Etyleter

60-29-7

AX

Aluminiumoxid

1344-28-1

P3

Etylklorid

75-00-3

AX

4

Ammoniak

7664-41-7

K

Fenol

108-95-2

B+P3

1, 5

Amylacetat

628-63-7

A

p-fenylendiamin

106-50-3

P3

3, 6

Anilin

62-53-3

K

4, 5

Fluor

7782-41-4

B

A+P3

1

Antifouling färger

Fluorider (som F)

7440-36-0

P3

Fluorkiselsyra

16961-83-4

B+P3

Antimonväte

7803-52-3

B

Fluorväte

7664-39-3

B

A

Formaldehyd

50-00-0

B

7440-38-2

P3

Fosfin (fosforväte)

7803-51-2

B

Fosforsyra (dimma)

Arsenik o oorg fören utom arsenikväte

4, 5

1 4, 5, 6

Arsenikväte

7784-42-1

B

7664-38-2

BE+P3

Arsin

7784-42-1

B

Fosgen (karbonylklorid)

75-44-5

B

Barium

7440-39-3

P3

Freon 113

76-13-1

Tryckluft

Bensaldehyd

100-52-7

A

Ftalsyraanhydrid

85-44-9

P3

Bensen

71-43-2

A

4

Furfural

98-01-1

A

Bensin

86290-81-5

AX

Glutaraldehyd

111-30-8

A

6

95-14-7

A+P3

1

Glykolmonobutyleter

111-76-2

A

5

Bensoylklorid

98-88-4

B

Glykolmonometyleter

109-86-4

A

5

Bensylalkohol

100-51-6

A

Hydrazin

302-01-2

K

3, 4, 5, 6

Bensotriazol

4

4, 5, 6

P3

Antimon och oxider Aromatnafta

Bensylklorid

100-44-7

B

3, 4

Hydrogen (vätgas)

1333-74-0

Tryckluft

Beryllium

7440-41-7

P3

4, 6

Hydrokinon

123-31-9

P3

Bly (oorg föreningar rök o damm)

7439-92-1

P3

Isoforon

78-59-1

A

Bomullsdamm (råbomull)

P3

Jod

Brom

7726-95-6

B

Järnklorid

Butylacetat

123-86-4

A

Järnoxid (rök)

1309-37-1

P3

Butanol (butylalkohol)

71-36-3

A

Kaliumhydroxid

1310-58-3

P3

Butyraldehyder

123-72-8

A

Kaliumpermanganat

7722-64-7

P3

Cyanider (som CN)

57-12-5

B+P3

1, 3

Kadmium o oorganiska K. -föreningar

7440-43-9

P3

Cyanväte

74-90-8

B

3, 5

Kalciumoxid

1305-78-8

P3

Cyklohexanol

108-93-0

A+P3

1

Klor

7782-50-5

Cyklohexanon

108-94-1

A

Damm, inert

7553-56-2

6

4, 6

P3

3

BE+P3

1

4

B

Klorater

P3

1

P3

Klordioxid

10049-04-4

B

Diacetonalkohol

123-42-2

A

3

Kloroform

67-66-3

AX

4

Difenyl

92-52-4

A+P3

1

Kloropren

126-99-8

AX

4

2238-07-5

A

3, 6

63449-39-8

A+P3

1

Diglycidyleter (DGE)

Tryckluftutrustning kan alltid användas i stället för filterskydd. Det ska alltid användas vid gaskoncentrationer över 0,5 vol%. Bör användas vid tunga eller långvariga arbeten. Tryckluftmatade skydd får dock ej användas i miljöer som är omedelbart hotande till liv och hälsa. Användaren måste riskfritt kunna avlägsna sig från arbetsplatsen om lufttillförseln upphör eller om andningsskyddet av annat skäl måste tas av.

18

Ämne

Klorparaffin

Frågor rörande filterval och användningsteknik kan också ställas direkt till Sundström Safety AB. Förfilter SR 221 ska alltid användas. OBS! Kan aldrig ersätta partikelfilter SR 510 P3 R.


Ämne

CAS-nr

Filter

Klorväte

7647-01-0

B

Kobolt o oorg. för. damm o rök

7440-48-4

P3

Koldioxid

124-38-9

Tryckluft

Koldisulfid

75-15-0

AX

Kolmonoxid (koloxid)

630-08-0

Tryckluft

Koltetraklorid

56-23-5

A

Koppar

7440-50-8

P3

Kresol

1319-77-3

A+P3

Kristobalit

14464-46-1

Kromsyra och kromater

Anmärkning

Ämne

CAS-nr

Nitrösa gaser 6

Oktaner Oxalsyra Ozon

4

Anmärkning

Tryckluft 111-65-9

Organiska peroxider 5

Filter

A A+P3

144-62-7 10028-15-6

PCB (polyklorerade bi-fenyler)

1

P3 B A+P3

1, 4, 5

Pentaklorfenol

87-86-5

P3

4, 5

1

Perkloretylen (tetrakloretylen)

127-18-4

A

4, 5

P3

4

Perklorsyra

7601-90-3

BE

1333-82-0

P3

4, 6

Piperazin

110-85-0

K+P3

Kumen

98-82-8

A

5

Piperidin

110-89-4

K

Kvarts

14808-60-7

P3

4

2-Propanol

67-63-0

A

Kvicksilver (ånga)

7439-97-6

Hg-P3

2, 5, 6

Propansyra

79-09-4

B

Kvicksilver (alkylföreningar)

7439-97-6

Hg-P3

2, 5, 6

Pyridin

110-86-1

A

7439-97-6

Hg-P3

2, 5, 6

Salpetersyra

7697-37-2

B

Kvävedioxid

10102-44-0

Tryckluft

Selen

7782-49-2

P3

Kväveoxid

10102-43-9

Tryckluft

Selensulfider

7782-49-2

P3

4

Lacknafta

8052-41-3

A

Selenväte

7783-07-5

B

3

Maleinsyraanhydrid

108-31-6

B+P3

Silvernitrat

7761-88-8

P3

Mangan

7439-96-5

P3

Melamin

108-78-1

Tryckluft

Metanol

67-56-1

AX

5

Metylakrylat

96-33-3

A

5, 6

Kvicksilver (förutom alkyl) (som Hg)

1, 6

1, 6

Styren

100-42-5

A

5

Sulfaminsyra

5329-14-6

B+P3

1

Svaveldioxid

7446-09-5

E

Svavelsyra (dimma)

7664-93-9

E+P3

Svavelväte

7783-06-4

B

1

Metylamin

74-89-5

K

Metylbromid

74-83-9

AX

3, 5

Terpentinolja

8006-64-2

A

5, 6

Metylenbisfenylisocyanat (MDI)

101-68-8

B+P3

1, 6

Tetraetylbly (som Pb)

78-00-2

A+P3

1, 5

Metylenklorid

75-09-2

AX

4

Tetrahydrofuran

109-99-9

A

Metyletylketon (MEK)

78-93-3

A

5

Tetrametylbly (som Pb)

75-74-1

A+P3

1, 5

Metylisobutylketon (MIBK)

108-10-1

A

3, 5

Tetrakloretylen

127-18-4

A

5, 6

Metyljodid

74-88-4

AX

4, 5

Toluen

108-88-3

A

5

Metylklorid

74-87-3

AX

4

Toluendiisocyanat (TDI)

91-08-7

Tryckluft

4, 6

Metylkloroform

71-55-6

A

Metylmetakrylat

80-62-6

A

Monometylamin

74-89-5

K

Morfolin

110-91-8

A

Myrsyra

64-18-6

Natriumfluorid Natriumhydroxid

126-73-8

A

15468-32-3

P3

Trikloretan

71-55-6

A

Trikloretylen

79-01-6

A

E

Trimetylbensen

526-73-8

A

7681-49-4

P3

Trinatriumfosfat

7601-54-9

P3

1310-73-2

P3

Vanadinoxid total damm (som V)

1314-62-1

P3

Natriumhypoklorit

7681-52-9

B+P3

Vinylacetat

108-05-4

A

Natriumperborat

10486-00-7

P3

Vinylidenklorid

75-35-4

AX

Natriumkarbonat

497-19-8

P3

Vinylklorid

75-01-4

AX

Natriumsilikat

6834-92-0

P3

3

Vinyltoluen

25013-15-4

A

Nickel, metall

7440-02-0

P3

4, 6

Vätefluorider

7664-39-3

B+P3

Väteperoxid

7722-84-1

Tryckluft

Xylen

1330-20-7

A

Zinkklorid, rök

7646-85-7

P3

5

Zinkoxid, rök

1314-13-2

P3

5

Ättiksyra

64-19-7

B

4

Ättiksyraanhydrid

108-24-7

B

Nickelkarbonyl Nitrobensen Nitrogen (kvävgas) Nitroglycerin (glyceroltrinitrat) Nitroglykol (etylenglykoldinitrat) 2-Nitropropan

Tributylfosfat 5, 6 5

1

13463-39-3

Tryckluft

4, 5

98-95-3

A

5

7727-37-9

Tryckluft

55-63-0

A

628-96-6 79-46-9

A A

Tridymit

4

4, 5 1 5

Anmärkningar 1. Gasfilter i kombination med partikelfilter 2. Kombinationsfilter SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R och SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R. Maximal användningstid avseende Hg: 50 timmar. 3. Helmask bör användas 4. Cancerframkallande 5. Hudupptagande 6. Allergiframkallande

19


Köp en produkt och du får ett system!

Head Office

Factory

Tel: +46 8 562 370 00 Fax: +46 8 562 370 20

Tel: +46 8 562 370 00 Fax: +46 8 562 370 60

PO Box 10056 SE-181 10 Lidingö Sweden

PO Box 76 SE-340 14 Lagan Sweden

Visiting address: Vasavägen 84

Visiting address: Västergatan 4

L11-1204 utg.12

Sundströms filterprogram är väl genomtänkt och lättöverskådligt och är gemensamt för halv- och helmasker. Maskerna kan dessutom kombineras med ett urval av tryckluftsprodukter, huvor och andra tillbehör.

Svensk huvudbroschyr  

svensk huvudbroschyr