Page 1

Flukthette SR 77-2 Smoke/Chem Sundströms nye flukthette er beregnet for evakuering ved brann og kjemikalieulykker

- Hetten er framstilt i kjemikaliebestandig og flammesikkert materiale - Filterkombinasjonen beskytter mot alle typer gasser/partikler - Høyeffektivt partikkelfilter (P3) - Lang lagringstid - 7,5 år - Beredskapsveske i nylon som kan festes i beltet - Enkel å ta på og tilpasse - To størrelser: S/M og M/L - Serviceprogram tilgjengelig - Innermaske i silikon for maksimal beskyttelseseffekt og komfort


SR 77-2 Smoke/Chem er beregnet på evakuering ved brann og kjemikalieulykker SR 77-2 Smoke/Chem er et filtrerende åndedrettsvern i kombinasjon med hette for bruk ved evakuering under brann og ved kjemikalieulykker. Hetten er basert på Sundströms halvmaske i silikon, som er montert i en hette framstilt av flammesikkert og kjemikaliebestandig materiale. Hetten kan tas på raskt og enkelt, uten justering. Hetten finnes i to størrelser (S/M og M/L) og passer de fleste voksne og tenåringer. SR 77-2 S er godkjent for stasjonær oppbevaring. SR 77-2 M er også godkjent som portabel flukthette. Hettene er vakumpakket i en aluminiumspose. SR 77-2 M leveres dessuten i en smidig beredskapsveske av nylon, som kan festes i beltet. Hetten er utstyrt med gassfilter SR 331-2 ABEK1/CO og partikkelfilter SR 510 P3. Filterkombinasjonen beskytter mot karbonmonoksid og andre giftige gasser og partikler som kan dannes ved brann. Det forbedrede gassfilteret beskytter nå også mot følgende typer gasser: A1, organiske gasser og damper, f.eks. løsningsmidler som har et kokepunkt på over + 65 ºC. B1, uorganiske gasser og damper, for eksempel klor, hydrogensulfid og hydrogencyan. E1, sure gasser og damper, for eksempel svoveldioksid og hydrogenfluor. K1, ammoniakk og visse aminer, for eksempel etylendiamin. Partikkelfilter SR 510 P3, beskytter mot alle typer partikkelformet forurensning, også bakterier, virus og radioaktive partikler. SR 510 P3 skiller ut 99,997 % av forurensningen i luften. Det betyr at luften blir 33 000 ganger renere innenfor filteret enn utenfor (standarden krever 2 000 ganger renere). SR 77-2 Smoke/Chem er godkjent i henhold til EN 403:2004 og EN 14387:2004.

Advarsel! Vernemasken skal bare brukes i evakueringssituasjoner og ikke som innsatsutstyr.


Flukthette SR 76-2 Chem er beregnet på evakuering ved kjemikalieulykker SR 76-2 er et filtrerende åndedrettsverne i kombinasjon med hette for bruk ved kjemikalieulykker. Hetten er basert på Sundströms halvmaske i silikon, som er montert i en hette framstilt av kjemikaliebestandig materiale. Hetten kan tas på raskt og enkelt, uten justering. Hetten finnes i to størrelser, small/medium (S/M) og medium/ large (M/L) og passer de fleste voksne og tenåringer. Hetten er som standard utstyrt med kombinasjonsfilter SR 299-2 ABEK1-Hg-P3. Filterkombinasjonen beskytter mot alle typer partikler og følgende typer gasser: A1, organiske gasser og damper, f.eks. løsningsmidler som har et kokepunkt på over + 65 ºC. B1, uorganiske gasser og damper, for eksempel klor, hydrogensulfid og hydrogencyan. E1, sure gasser og damper, for eksempel svoveldioksid og hydrogenfluor. K1, ammoniakk og visse aminer, for eksempel etylendiamin. Hg,kvikksølvdamp. Partikkelfilter SR 510 P3, beskytter mot alle typer partikkelformet forurensning, også bakterier, virus og radioaktive partikler. SR 76-2 S er godkjent kun for stasjonær oppbevaring. SR 76-2 M er også godkjent som portabel flukthette. SR 76-2 Chem er godkjent i henhold til EN 403:2004 og EN 141:1990.

Hettene er vakumpakket i en aluminiumspose. SR 76-2 M og SR 77-2 M leveres dessuten i en smidig beredskapsveske av nylon, som kan festes f.eks. i beltet.

Serviceprogram Forutsatt at det alltid foretas service på hettene i løpet av revisjonsperioden (7,5 år) og at aluminiumemballasjen er ubrutt, er det ingen begrensinger på hettenes levetid. Ved hver service kommer Sundström til å undersøke og vedlikeholde hetten og bytte ut de komponentene som må erstattes for å sikre at den vil være i fullgod stand etter ytterligere 7,5 års oppbevaring. Servicekonseptet kan forenklet beskrives som en forsikring som gir brukeren en ”evakueringsbeskyttelse” så lenge han/hun velger å tilhøre systemet.


Tekniske spesifikasjoner SR 77-2 Smoke/Chem Nominell beskyttelsesfaktor

SR 77-2

EN 403:2004,

EN 14387:2004

>50

50

-

590 g

1 000 g

-

120x120x170 mm

-

-

7,5 år

-

-

Utskillingsgrad, Natriumklorid NaCl

>99,997 %

94 %

99,95 %

Utskillingsgrad, Parafinolje

>99,997 %

-

99,95 %

Resistenstid Karbonmonoksid CO, 0,25 %

30 min

15 min

-

Karbonmonoksid CO, 0,50 %

30 min

15 min

-

Karbonmonoksid CO, 0,75 %

30 min

15 min

-

Karbonmonoksid CO, 1,0 %

30 min

15 min

-

Akrolein C3H4O, 100 ppm

>100 min*

15 min

-

Hydrogenklorid HCl, 1000 ppm

>36 min*

15 min

-

Hydrogencyan HCN, 400 ppm

>25 min*

15 min

-

A1, Cyclohexan C6H12, 1000 ppm

110 min

-

70 min

Vekt Emballasjestørrelse Lagringstid

B1, Klor Cl2, 1 000 ppm

130 min

-

20 min

B1, Hydrogencyan HCN, 1 000 ppm

>40 min*

-

25 min

B1, Hydrogensulfid H2S, 1 000 ppm

>210 min*

-

40 min

E1, Svoveldioksid SO2, 1 000 ppm

130 min

-

20 min

K1, Ammoniakk NH3, 1 000 ppm

130 min

-

50 min

Tekniske spesifikasjoner SR 76-2 Chem

SR 76-2

EN 403:2004, EN 141:1990

Nominell beskyttelsesfaktor Vekt Emballasjestørrelse Lagringstid

>50

50

490 g

1 000 g

120x120x170 mm

-

7,5 år

-

Utskillingsgrad, Parafinolje

>99,997 %

99,99 %

Utskillingsgrad, Natriumklorid NaCl

>99,997 %

99,95 %

Resistenstid A1, Cyclohexan C6H12, 1000 ppm

95 min

70 min

B1, Klor Cl2, 1 000 ppm

120 min

20 min

B1, Hydrogencyan HCN, 1 000 ppm

50 min*

25 min

B1, Hydrogensulfid H2S, 1 000 ppm

120 min*

40 min

45 min

20 min

E1, Svoveldioksid SO2, 1 000 ppm K1, Ammoniakk NH3, 1 000 ppm HG, Kvikksølvdamp Hg, 13 mg/m³

105 min

50 min

>200 tim*

100 tim

* Testet uavbrutt, intet gjennombrudd registrert.

Factory

Tel: +46 8 562 370 00 Fax: +46 8 562 370 20

Tel: +46 8 562 370 00 Fax: +46 8 562 370 60

PO Box 10056 SE-181 10 Lidingö Sweden

PO Box 76 SE-340 14 Lagan Sweden

Visiting address: Vasavägen 84

Visiting address: Västergatan 2

www.srsafety.se

L11-2105

Head Office

dag. / ab stjärntryck

Dette produktet er framstilt i henhold til et kvalitetssikringssystem (ISO 9001) som er godkjent av INSPEC Certification Services Ltd.

Norsk flykthuvor  
Norsk flykthuvor  

Norsk flykthuvor

Advertisement