Page 1

Våga jämföra! Titta närmare på Sundströms andningsskyddssystem. Jämför Användarvänlighet, Ekonomi och Enkelhet med andra system och du kommer att upptäcka att Sundström är det klokaste valet.


Användarvänlighet Sundströms masker har lägsta tänkbara andningsmotstånd som borgar för hög komfort både vid in- och utandning. Detta är möjligt eftersom våra masker har dubbla utandningsventiler och stor filteryta.

Sundströms masker tillverkas av hudvänlig silikon, vilket ger en bekväm mask med mycket god tillpassning mot ansiktet.


Ekonomi Materialet i Sundströms masker är också mycket hållbart. Sköter man om och underhåller maskerna håller dom mycket länge - liksom dina pengar. Maskerna är tillverkade av ett fåtal delar vilket gör underhållet både enkelt och billigt.

Jämför ytan hos Sundströms partikelfilter med andra filter så förstår du varför SR 510 P3, trots att det är av högsta partikelfilterklass, kan användas mycket länge innan filtret behöver bytas ut. Ju större yta desto bekvämare inandning och längre livslängd. Att använda förfilter, som tar bort de större partiklarna avlastar huvudfiltret avsevärt och kan förlänga användningstiden upp till tio gånger. Det betyder att du sparar motsvarande mycket pengar. När du använder en kombination av gasfilter och partikelfilter, t ex vid sprutmålning, behöver du bara byta gasfiltret när det är förbrukat. Behåll partikelfiltret och snäpp på det på det nya gasfiltret.


Enkelhet

Sundströms filterprogram är väl genomtänkt och lättöverskådligt och är gemensamt för halvoch helmasker. Maskerna kan dessutom kombineras med ett urval av tryckluftsprodukter, huvor och andra tillbehör.

www.srsafety.se

dag. sthlm

Köp en produkt och du får ett system!

Vaga jamfora  

compare breathing protection

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you