Page 1

WÜÉÉÅÑÄx~~xÇ

De gids laat een stuk eeuwenoud ijs zien

Droomplekken.nl toont de mooiste bestemmingen op aarde. Speciaal voor reizigers. Met veel bijzondere tips, foto's, achtergronden en meer. Meridian Travel werkt samen met reisjournalist Corno van den Berg die de website heeft opgezet. In elke editie gaat hij op zoek naar de achtergronden bij een Droomplek. Deze keer: het afgelegen Qinling-gebergte in China.

Zhang An Xing kauwt op een kip‑

Het is overduidelijk, hier worden

vinden in het wild. Het relatief

penpoot. Een echte, met nagels en

alle ingrediënten vers geteeld.

onbekende Qinling‑gebergte heeft

al. De botten breken en hij spuugt

de hoogste panda‑dichtheid van

de afgekloven botjes op de grond.

Met zijn vrouw woont de park‑

heel China. En nog heb je hulp

Het is een van de vele cultuurver‑

wachter bij het onderzoeksstation.

nodig. Die van voormalige stro‑

schillen tussen hem en mij. Die

Hij begrijpt wel waarom iemand

pers.

vooral bij het eten naar voren

uit Nederland afreist naar dit afge‑

komen. De overmatige maaltijd

legen deel. Speciaal voor de panda,

De parkwachter kijkt me indrin‑

van rijst met groenten en champig‑

één van die we allemaal kennen.

gend aan. Mijn vraag maakt hem

nons past maar net op het gamme‑

Zijn olijke zwart‑witte vacht en zijn

wat

le houten tafeltje. Vanuit een pan

onhandig uitziende bewegingen

beschermt hij het park en zijn

kijkt een kippenkop me aan. Bij

maken hem erg aaibaar. Die wil

inwoners, maar zijn verleden is

aankomst zag ik ze al op het erf

iedereen wel zien. Maar het is juist

anders. “Ik woon hier al mijn hele

scharrelen over de diverse veldjes.

één van de lastigste dieren om te

leven. Vroeger heb ik op herten,

onrustig.

Tegenwoordig

De parkwachter voor zijn huis

Oog in oog met een wilde panda 70 - Kijk op www.meridiantravel.nl

Kijk op www.meridiantravel.nl - 71


WÜÉÉÅÑÄx~~xÇ

Boven vanaf linksboven met de klok mee Mist stijgt op uit de bossen; In de vroege ochtend; Een reclamebord voor de panda Rechterpagina vanaf linksboven met de klok mee Een boer op zijn erf; Zwerfhondje; Vliegende eekhoorn; Onze gids

apen en klein wild gejaagd.

niet. De panda valt in de laatste cate‑

zaam serieus aan het worden,” lacht

Tegenwoordig wordt dat stropen

gorie. Dus ik heb geluk nodig. En

hij. Hij verkoos te blijven: “Tijdens

genoemd, maar ik wist niet eens dat

hulp, onder meer van twee ervaren

een reis door mijn land zag ik plots

het niet mocht. Er was ook geen nale‑

spoorzoekers.

de rijkdom van mijn eigen geboorte‑

ving van de wet. Op de panda heb ik

plek.”

nooit gejaagd. Simpelweg omdat zijn

Het is begin maart en her en der ligt

Onderweg valt me op dat niets aan

vlees niet lekker is. Daardoor is de

nog wat sneeuw. In de vroege och‑

het toeval wordt over gelaten. Alle

panda nog niet uitgestorven,” zegt hij

tend gaan we op pad. De bevroren

spoorzoekers zijn gekleed in camou‑

nuchter.

bodem kraakt onder onze voeten. De

flagekleding. En uitgerust met een

eerste zonnestralen zijn in de verte

walkietalkie. De avond ervoor had ik

Met Zhang ga ik op pad. Het is het

zichtbaar. We volgen de rivier, die als

diverse instructies gekregen. Een

paarseizoen, dan heb je de beste kans.

een draak door de vele valleien slin‑

vriendelijk doch dringend verzoek

Tegenwoordig kun je als toerist op

gert. Ik zie een paar lege huizen. De

om geen zware geurtjes als aftersha‑

zoek naar elk dier dat op deze aarde

overheid stimuleert hun vertrek door

ve op te doen. En om absoluut geen

rondloopt. Sommigen laten zich vrij

ze een ‘oprotpremie’ van meer dan

opvallende kleding te dragen. Met als

eenvoudig zien, zoals de Afrikaanse

10.000

reden: ‘als ze weten dat je er bent zijn

olifant en de ijsbeer. Anderen bijna

“Pandabescherming is in China lang‑

72 - Kijk op www.meridiantravel.nl

euro

te

geven.

ze weg.’


WÜÉÉÅÑÄx~~xÇ De regen heeft de vele steile hellingen

geklauterd, stelt Zhang voor terug te

stant: “We zijn er bijna. Kom!" Maar

ook nog eens glad maakt. De bam‑

gaan.

dat heb ik al tien keer gehoord.

boescheuten blijken beresterk, je kunt

Plots schalt een vreemd geblaf door

Totdat… Hij wijst op mijn iets te

je er eenvoudig aan optrekken. Wat

het bos. En iets verderop nog een,

opvallende regenjas. Ik doe hem uit

na de vijfde heuvel toch wel handig is

maar de afstand is ver. Het klinkt

en hij neemt mijn camera over. Hij

als je bovenbeenspieren gaan pro‑

alsof de twee panda's elkaar gaan

loopt nu extreem rustig en vermijdt

testeren. Ik kan even uitrusten als een

opzoeken. En het is paartijd dus…

elk takje of blad op de grond. Ik zie

groep stompneusapen luidruchtig

Een jonge spoorzoeker kijkt me

niets, maar de dieren zullen nu toch

voorbij trekt . Ook dit zeldzame dier

indringend aan. Alsof hij in wil schat‑

echt wel in buurt zijn… Hoe ga ik die

profiteert goed van de bescherming

ten of ik het aankan. “We gaan," zegt

ooit zien in al die bamboe?

van de panda. Een vreemd beest, een

hij resoluut.

Bij een kleine richel met rotsen stop‑

deel van hun kop is blauw. Zhang

pen we. Hij wijst naar een bosje. Het

haast zich te zeggen dat dit wel heel

Vermoeidheid

is weliswaar moeilijk te zien, maar

bijzonder is. Ik had op internet al

De vermoeidheid slaat toe, maar de

toch. Een pandavrouwtje zit op haar

gelezen dat dit wel eens het hoogte‑

adrenaline ook. Ik moet me vol con‑

kont, terwijl het mannetje dichterbij

punt van de hele 5‑daagse trip zou

centreren om Zhang bij te houden.

komt en veel kabaal maakt. Het man‑

kunnen zijn.

Totdat hij plotseling het bamboebos

netje is onrustig, geregeld probeert hij

induikt. Glijdend, struikelend en

het vrouwtje met veel geluid te

Zekerheid

bukkend voor de vele takken leggen

bestormen. Totdat ze het zat is en

Want zekerheid een panda tegen te

we de laatste meters af. Ik doe mijn

omhoog klimt. Plotseling komt ze

komen heb je niet. En ik zie aan het

best een weg te vinden door het

van achter de dichte bamboe te voor‑

gezicht van Zhang dat het geluk niet

woud. En ik moet opschieten, maar

schijn. En kijkt me aan; ik sta oog in

aan onze zijde is. Via de walkietalkie

ondertussen moet ik wel heel stil zijn.

oog met een van de meest bijzondere

probeert hij informatie te verzamelen,

Twee dingen die niet echt goed

en zeldzame dieren ter wereld.

maar de opwinding blijft uit. Omdat

samen gaan.

Zhang kijkt me glimlachend aan, ik

we al meer dan 8 kilometer hebben

Om me te motiveren fluistert hij con‑

begrijp waarom hij hier is gebleven.

Eten bij locals

Achtergronden Wildernis in China. Het is geen thema dat bekend is bij veel mensen. Het is een van de beschermde natuurgebieden in het Qinling-gebergte, dat in het centrale deel van China ligt. Deze bergketen is maar liefst 52.000 km2 groot. De steile heuvels zijn begroeid met dennen- en bamboebossen. Hier leven zo’n 74 panda’s, op elke 1,5 km2 loopt er eentje. De dichtheid komt door de aanwezigheid van veel bamboe, het lievelingsmaaltje van de panda. Wetenschappers hebben hier 140 soorten zoogdieren, 338 soorten vogels, 77 reptielen en amfibieënsoorten en meer dan 3.000 plantensoorten geteld.

74 - Kijk op www.meridiantravel.nl

Kijk op www.meridiantravel.nl - 75


WÜÉÉÅÑÄx~~xÇ

Doen!

top drie Help als vrijwilliger de panda's beschermen Wie graag de dieren in het wild wil zien én daarnaast wil bijdragen aan het voortbestaan van deze dieren kan de handen uit de mouwen steken. Zo mag je het leefgedrag van de dieren inventariseren. Hoeveel tijd ze eten, slapen, enzovoort. En ook hoe hun sociaal gedrag is naar andere panda's. Ondertussen leer je veel over de achtergronden van het gebied, de problemen en de oplossingen. En je maakt kennis met de andere dieren die profiteren van hun zwartwitte lotgenoot.

Gaan!

Duik in de wereld van de reuzensalamanders

Xi'an (bekend van het terracottaleger) is de voornaamste

der veiligheidsvoorzieningen. Het weer kan in dit gebergte

Het noordelijke deel van het gebergte leent zich

vertrekplek om dit gebergte te verkennen. Het gebergte

snel omslaan. Een regenbui van enkele uren kan plots

voor een speurtocht naar het grootste amfibie ter

ligt iets meer dan honderd kilometer ten zuiden van Xi'an.

Wandelen overextra een gletsjer opduiken. Dan worden de smalle paadjes glad. Hou

wereld. Met hun bijna anderhalve meter lengte zie

De meeste reizen worden naar Foping National Nature

er rekening mee dat de panda's vaak in bamboebossen

je ze niet snel over het hoofd. De lokale bevolking

Reserve en Laoxiancheng Nature Reserve aangeboden.

zitten, dus dat je tevens klimmend en klauterend door dit

weet vaak wel waar de immense dieren te vinden

Wie hoopt jonge dieren te zien moet in februari of maart

stugge bos moet verplaatsen.

zijn, al moet je ook bij deze dieren geluk hebben.

gaan. Panda's worden geboren in augustus en septem-

En misschien een behoorlijk stuk wandelen naar

ber. Moeder houdt de kleine voor minimaal drie maanden

Lees meer over Qinling en andere bijzondere

binnen. Het is dan het einde van de winter en het kan

bestemmingen op www.droomplekken.nl

de bergbeken waarin ze leven.

koud zijn, met name 's nachts. In maart paren de panda's en zoeken ze elkaar vaak op. Met veel geluid, waardoor

Eet mee met de 'locals'

ze eenvoudiger te spotten zijn in het dichte bos. Het voor-

Na een dag speuren naar panda's laten de spoor-

jaar (mei, april en juni) zijn goede maanden om panda's

zoekers (of trackers) je graag hun leven zien. En

te zoeken. Ook in augustus, oktober en november wor-

nodigen je graag uit voor een maaltijd. Met bijna

den geregeld panda's gezien.

alleen maar lokale en vooral pure ingrediënten zit

Dit is ruig China. De winters (en een deel van het voor-

je aan een lage tafel vol lekkernijen. De botjes van

jaar) zijn vaak koud, waarbij het 's nachts behoorlijk kan

het vlees mogen op de grond, terwijl; je alles weg-

vriezen. In de hogere (en soms ook lagere) delen kan

spoelt met zelfgemaakte honingthee of een glaas-

sneeuw liggen. Ook in de zomer kan het hier 's nachts

je pure alcohol.

fris zijn. De paden in de valleien zijn vaak eenvoudig te belopen. Maar de bergpaden zijn vaak lastig, steil en zon-

76 - Kijk op www.meridiantravel.nl

Kijk op www.meridiantravel.nl - 77

Oog in oog met een wilde panda  

In het onbekende Qinling-gebergte gaat een reisjournalist op zoek naar de reuzenpanda. Tijdens de paartijd...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you