Page 1

No.

2

december 2013 Speciale uitgave van Univé Verzekeringen

Deze keer in Agrariërs Onderling: Een kijkje bij melkveehouder Willem Kuijpers ‘Ruimte in ruil voor ruimte’ pagina 1 en 4

Alles wat u wilt weten over de machineschadeverzekering pagina 6

Jomi Hemschoote over de nieuwe landbouwprijs: Agrafiek Award pagina 8

Zaaien, oogsten en verzekeren

Wilbert Kuijpers, melkveehouder in het Limburgse Ysselsteyn

Ruimte om te ondernemen in ruil voor ruimte voor de rivier Zijn ouders hadden 30 melkkoeien. In maatschap met zijn moeder breidde Wilbert Kuijpers uit naar 55 koeien en sinds de gedwongen bedrijfsverhuizing van Blitterswijck naar Ysselsteyn om de rivier de Maas ‘meer ruimte te geven’, zijn het er al 65. Uiteindelijk doel is om door te groeien naar 120 melkkoeien. De keuze om te investeren is bewust, ondanks een onduidelijke toekomst voor de sector. - Lees verder op pagina 4 -

13-008 Agrariers magazine no2 2013.indd 1

02-12-13 09:49


Uit de praktijk

Actueel

Letterlijk dichtbij... ‘Roger Berends is buitendienstadviseur Zakelijk bij Univé Zuid. Zuid heeft pas vrij recent de portefeuille Zakelijk opgepakt. Agrariërs hebben verzekeringstechnisch hun Roger Berends zaken vaak goed geregeld, meent Berends. Al zijn er hiaten: ‘Soms denken ze dat een AOV een Rolls Royce is qua uitkering, vaak is het niet meer dan een Opel Astra.’ ‘Ik merk in de markt dat collega-verzekeraars een terugtrekkende beweging maken. Alles gaat digitaal en adviseurs komen steeds minder op het erf. Ik vind het juist belangrijk om bij die boer ‘thuis’ te komen. Om letterlijk dichtbij te zijn. Je moet ‘zien, proeven en ruiken’ wat de agrariër echt bezighoudt. Pas dan kun je een goed advies op maat leveren. Dat werkt niet digitaal op afstand. Boeren wonen en werken vaak op één locatie en dus moet je een integraal verzekeringsvoorstel doen. Risico’s in kaart brengen en vooral ook niet overbodige risico’s verzekeren. Mijn ervaring is dat agrariërs hun verzekeringen meestal best op orde hebben. Het gaat vaak om puntjes op de ‘i’. Ik zie vooral bij arbeidsongeschiktheid nog wel hiaten. Boeren hebben vaak een deelverzekering, bijvoorbeeld een ongevallenverzekering. Maar die dekt lang niet alles. Ik vind een ongevallen verzekering een soort Opel Astra, een goede AOV is een Rolls Royce die het gehele bedrijf ontzorgt mocht de boer wegvallen. Milieuschadeverzekeringen; ook zoiets. Veel boeren hebben die wel, maar is die nog up to date? Veel polissen liggen al jaren in de kast en zijn niet aangepast aan de huidige tijd. Met name op milieugebied is er veel veranderd. Dekt de polis dat nog wel? En waait dat asbestdak eraf, dekt de verzekering wel de opruimingskosten volledig? Door bij de agrariër langs te gaan, kun je veel beter inschatten wat echt nodig is. Verzekeren doe je samen. Zeker bij investeringsplannen is het belangrijk om met de boer in dialoog te gaan. Panden worden meer waard en verzekeringen moeten meegaan. En die nieuwe robot? Is die wel gedekt? Zien, ruiken en proeven doe je op een erf. Niet op afstand.’

Roger Berends, Buitendienstadviseur Zakelijk

Colofon Redactie Univé Bianca Meijering Marlous Jeuring

Tekst Redactieadres Ronald Buitenhuis mkb@unive.nl www.unive.nl/agrariers

Vormgeving, fotografie & drukwerk HFCM Fullservice communicatiebureau

13-008 Agrariers magazine no2 2013.indd 2

Opnieuw de ‘beste zakelijke verzekeraar’ van Nederland! Univé heeft voor de 8e keer de Incompany Award gewonnen voor ‘beste zakelijke verzekeraar’. In de categorie Verzekeringen voert Univé de lijst aan. Het begint bijna ‘gewoon’ te worden dat Univé de Incompany Award wint, maar niets is natuurlijk minder waar. Onze adviseurs hebben dagelijks contact met zakelijke klanten en ze weten hen tot volle tevredenheid te helpen. Univé is deskundig, persoonlijk, professioneel en betrouwbaar. Zakelijke relaties blijven gemiddeld ook lang (15 jaar) klant bij Univé. Klanten vinden het ook prettig dat door het grote lokale netwerk van kantoren (150 in totaal) er altijd wel een kantoor dicht in de buurt is. Univé beschikt over het grootste professionele netwerk van adviseurs in oplossingen voor risicobeheersing van Nederland. Daarnaast treedt Univé ook op als tussenpersoon en beschikt het over een passend pakket verzekeringen. Onderdeel daarvan is het ZZ+ (Zeker Zakelijk Plus) pakket. Binnen dat uitgebreide pakket van verzekeringen (van brand tot bestelauto en van tractor tot rechtshulp en arbeidsongeschiktheid) kan de klant zelf bepalen welke risico’s worden verzekerd en welke niet. Elk bedrijf is immers anders en vraag andere verzekeringsoplossingen. En hoe meer afgesloten verzekeringssoorten, hoe hoger de pakketkorting.

02-12-13 09:49


Aan het woord Geert van Haaren, productspecialist bij N.V. Univé Her, de herverzekeraar van de regionale Univé Brandverzekeraars.

‘Nog 11 jaar om asbest te verwijderen’ Naar verwachting zal de overheid met wetgeving komen die verbiedt dat er na 2024 nog asbesthoudende materialen in daken en gevels aanwezig zijn in Nederland. ‘Asbest is met name in de jaren zeventig/tachtig veel gebruikt. De aanname is dat zolang je met asbest niets doet, het geen gezondheidsgevaar oplevert. Dat is niet helemaal waar. De normale levensduur van asbest is circa 40 jaar en asbestcementplaten beginnen na een jaar of dertig te verweren en worden broos. Tussen 1975 en nu zit meer dan dertig jaar, dus dat verweringsproces is momenteel volop gaande. Het effect van dit proces is dat er asbestvezels vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Hoewel de wetgeving nog niet rond is, lijkt invoering per 2024 reëel. Ook de Europese Commissie is met het opstellen van soortgelijke wetgeving bezig. Asbest dat niet direct aan de buitenlucht is blootgesteld, valt overigens buiten de te verwachten wetgeving en mag dus vooralsnog blijven zitten. Univé heeft op verschillende manieren met asbest te maken. De opruimingskosten na brand of storm zijn bijvoorbeeld extra hoog wanneer er asbestdelen zijn vrijgekomen. Univé probeert klanten te wijzen op deze kosten en zorgt ervoor dat ze voldoende verzekerd zijn voor deze kosten. De belangrijkste reden om asbesthoudend materiaal te vervangen is natuurlijk het gezondheidsrisico. Er bestaan nog steeds mogelijkheden om de vervanging te laten subsidiëren. Bijvoorbeeld wanneer asbest daken vervangen worden door daken met zonnepanelen. Aan de verwijderingsplicht van asbest valt niet te ontkomen, daarom ligt gecontroleerd verwijderen in de komende 11 jaar het meest voor de hand. Het is bijvoorbeeld geen optie om gebouwen met asbest bij beëindigen van de bedrijfsactiviteiten te laten staan in de hoop dat verkoop van de bouwpercelen inclusief de gebouwen in de toekomst aantrekkelijker is. De verwijderingsplicht van asbest zal blijven bestaan.’

Feiten over asbest; in Nederland hebben we 130 miljoen vierkante meter asbestdaken en asbestgevels, die voor 2024 verwijderd en verwerkt moeten worden. 75% daarvan bevindt zich bij agrarische bedrijven.

Asbest: ziektepiek in 2017 verwacht Asbest werd in de oudheid in Griekenland al gebruikt, maar is vooral veel toegepast na de Tweede Wereldoorlog vanwege de vele positieve eigenschappen: sterk, brandwerend, isolerend, vochtafstotend en hittebestendig. Al in de jaren zeventig werd echter duidelijk dat asbest gevaarlijk was. In 1977 komt er al een verbod op spuiten en blauwe asbest. In 1994 volgt een compleet verbod op het produceren van asbest. Het zit dan inmiddels al wel in 3.500 verschillende producten. In 1993 zat naar schatting in meer dan 80% van alle gebouwen en installaties in Nederland asbest. In 2005 is dat percentage afgenomen tot 70%, maar nog altijd zit er veel asbest in Nederlandse gebouwen. De gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met asbest zijn: asbestose (stoflong veroorzaakt door hoge concentraties asbest, hetgeen leidt tot hartklachten), longkanker (veroorzaakt door de inademing van asbestdeeltjes). Naar schatting zijn er zo’n 1.400 asbestzieken per jaar, waarvan vijfhonderd met longkanker. De verwachting is dat er in 2017 een piek te zien zal zijn van zieken, als gevolg van verwerkingswerkzaamheden met asbest. Bouwvakkers, afvalchauffeurs, brandweermannen en waterleidingmonteurs lopen daarbij meer risico dan agrariërs omdat die meestal niet met verwerkte asbest in aanmerking zijn gekomen. Verwering is dus nu wel een risico voor de boer. Contact van asbest met de huid is onschadelijk, via ademhaling is het wel schadelijk.

13-008 Agrariers magazine no2 2013.indd 3

02-12-13 09:49


Uitgelicht Wilbert Kuijpers melkveehouder in het Limburgse Ysselsteyn

Ruimte voor ruimte De jackpot verdienden zij overigens niet met de verplichte verhuizing. ‘We kregen van de overheden een vergoeding uit het potje ‘natuur en waterberging’. Dat is een veel zuiniger potje dan als het grond voor wonen of industrie was geweest. Met het geld konden we prima de verhuizing en opstart op de nieuwe locatie financieren en vergunningen regelen, maar voor de gewenste uitbreinding moet ik toch echt naar de bank.’

- vervolg pagina 1Wilbert Kuijpers (31) heeft zijn jeugdherinneringen op de boerderij in Blitterswijck liggen, en dus was het best lastig om verplicht te moeten verkassen vanwege het project ‘Ruimte voor de rivier’. 55 Koeien en twintig hectare land moesten eraan geloven om de Maas ruimte te geven. Uiteindelijk won de ratio bij Wilbert Kuijpers. ‘We hadden in Blitterswijck nog wel iets kunnen groeien, maar niet zoals wij het wilden. Wij zijn op zoek gegaan naar een te koop staande boerderij en heb er één op twintig kilometer afstand gevonden die aan onze eisen voldeed. Hier in Ysselsteyn kunnen wij doorgroeien naar uiteindelijk 120 melkkoeien. Dat zal overigens nog wel een jaar of vijf duren.’

13-008 Agrariers magazine no2 2013.indd 4

Miljoeneninvestering Komende jaren wil Kuijpers voor ruim een miljoen euro investeren. Eerst moet de te oude jongveestal afgebroken en vervangen worden en daarna komt er een nieuwe stalling voor machines. In fase twee wil hij de stallen uitbreiden om de capaciteit te vergroten, dat betekent zo’n 800 m2 opstallen erbij en dan ook nog grond bijkopen à raison van een ton of zeven. Daarmee staat de Yssel-steynse maatschap symbool voor een trend. Nogal wat kleine melkveehouders stoppen en bij de overblijvers –zoals Kuijpers- heeft schaalvergroting zich volop ingezet. Honderd melkkoeien is straks een ondergrens. Er staat de melkveesector meer te wachten. Vanaf 2015 verdwijnt het melkquotum en de aanname is dat boeren in Nederland fors meer liters zullen gaan melken. Is investeren in dit klimaat risicovol of juist kansrijk? Wilbert Kuijpers: ‘Je ziet melkveehouders overal uitbreiden. De markt gaat ervan uit dat we twintig procent meer melk gaan produceren vanaf 2015. Dat zal de melkprijs de komende jaren onder druk zetten. Toch denk ik dat die overproductie mee gaat vallen. In de omgeving zie ik dat nog heel veel boeren gaan stoppen omdat er geen opvolging is of omdat

02-12-13 09:49


We hebben het grote voordeel dat we niet overhaast moeten groeien

Kuijpers: ‘Anders sta je vijf uur per dag in de put te melken. Er wordt nog wel eens onderschat hoe fysiek zwaar dat is. Nu kunnen we het bedrijf op 1,5 fte’s draaien. Als dat niet meer kan gezien de bedrijfsomvang, is een robot zeker een optie. Gemiddeld levert dat ook nog 15% meer melk op. Wij hebben nu het grote voordeel dat we niet overhaast moeten groeien. Bij nogal wat boeren zie ik dat ze de gepleegde nieuwbouw nu zo snel mogelijk vol willen (en moeten) hebben om de kosten te kunnen dekken. Als de melkprijs zakt, gaan die het nog best moeilijk krijgen.’ Ook hier laat Kuijpers zich dus niet gek maken, en de komende jaren wachten nog wel andere kostenposten. Zo moeten asbestplaten van de daken worden verwijderd (zie ook elders in deze uitgave). Zonnepanelen zijn een serieus alternatief.

ze te klein zijn. Stel dat dat de helft is, dan moeten de overblijvers dubbele productie gaan draaien. Dat zie ik niet gebeuren. De overproductie zal tijdelijk zijn is mijn inschatting en daarom durf ik ook gedoseerd te investeren hier. Over tien jaar zal er weer een nieuwe balans zijn tussen vraag en aanbod.’ Bedreigingen Momenteel is de melkprijs buitengewoon goed. Kuijpers profiteert misschien nog wel meer dan menig collega omdat hij geen last heeft van hoge voerkosten. Al het ruwvoer verbouwt hij zelf. Extra inkomsten heeft hij uit het verpachten van grond voor aardappelteelt. Maar of de toekomst qua melkprijs ook zo goudgerand is, is dus de vraag. Meer aanbod zal de prijs drukken en zo zijn er meer bedreigingen. Her en der wordt geroepen dat er in plaats van het quotum een systeem van dierrechten gaat komen (maximering van aantallen koeien). Je ziet ook dat boeren nu versneld uitbreiden om straks aan de goede kant van de telling te zitten. Kuijpers zegt daarop: ‘Ik laat me niet gek maken. Als die telling er komt, denk ik dat ze pakweg 2010 als referentiejaar gaan nemen. Bovendien zijn dierrechten overbodig, de groei wordt al beperkt door de mestwet en de maximale ammoniakuitstoot. Ik denk dat er helemaal geen nieuwe wet komt. Kijkend naar de mestwet hebben we voldoende grond in gebruik om de uitbreiding moeiteloos te kunnen organiseren. Mest kunnen we op eigen grond uitrijden; afgelopen jaar heb ik zelfs nog 400 kuub van elders laten komen.’ Robots Investeren in deze fase van groei is keuzes maken voor de maatschap. Niet alles kan in één keer. Kuijpers wil het ook niet allemaal in één keer. Koeien leveren bij hem gemiddeld zo’n 8.000 kilo melk. Koeien van collega’s doen soms 14.000 kilo. Kuijpers: ‘Dat zou ik ook wel kunnen, maar dan moet ik 24 uur per dag in de stal liggen. Ik heb ook nog familie en wil in het weekeinde voetballen.’ Robots zouden de melkproductie ook op kunnen voeren, maar ook daar wil Kuijpers vooralsnog niet aan. Kuijpers: ‘Een robot kun je draaien op zestig koeien. Dat zou nu net kunnen, maar als we rustig uitbouwen zou je dus een tweede robot moeten hebben die maar voor een deel gevuld is. Dat is niet rendabel.’ Als de opschaling naar die 120 koeien is gemaakt, wordt een melkrobot wel een serieuze overweging.

13-008 Agrariers magazine no2 2013.indd 5

Risico’s Gezien de investeringsbereidheid van Kuijpers, ziet hij de toekomst van de melkveehouderij dus positief tegemoet. Als hij zorgen heeft, welke zijn dat dan? Welke risico’s loopt hij en in hoeverre dekt hij dat af met verzekeringen? Wilbert Kuijpers: ‘Mijn grootste zorg is dat ik zelf wegval. Als ik in een ziekenhuis beland, of erger. Er staat best wat op papier, maar veel van de bedrijfsvoering zit toch in mijn hoofd. Dat vervang je niet met loonwerk. Arbeidsongeschiktheid moet ik dus wel verzekeren net als brand en opstallen. Milieuschade is ook zoiets, als het misgaat, hakt dat er enorm in.’ Rechtsbijstand heeft hij ook: ‘We hadden in Blitterswijck ooit een akkefietje met een nieuwe mestsilo die ging scheuren. Dat is toen vergoed, anders hadden we denk ik nog best een lastig gevecht kunnen krijgen.’ Slotvraag: is Kuijpers een voorstander van koeien in de wei of niet? ‘Absoluut voorstander. Ik ben ermee opgevoed en vind dat het hoort. Het is een mooi plaatje. Bedrijfseconomisch is weidegang een minder mooi plaatje. De koeien binnenhouden is makkelijker en rendabeler, toch doen we dat niet.’ Al met al heeft Kuijpers door de gedwongen verhuizing de rivier de ruimte gegeven. Hij heeft er voor zichzelf ruimte om te ondernemen voor teruggekregen.

02-12-13 09:49


In n het Kort IIn n het Kort Hoe hoog is uw cyberrisico? Wees Alert Online!

Cyber security ‘digitale veiligheid’ is actueler dan ooit, ook in uw bedrijf. Een praktische toolkit geeft u snel inzicht in uw cyberveiligheid. Alert Online is een campagne die hier aandacht aan heeft geschonken in de periode van 28 oktober t/m 5 november jl. Het Verbond van Verzekeraars draagt met de campagne mede namens Univé - het thema breed uit Jos Schaffers onder de zakelijke, en daarmee ook agrarische, relaties. Want er is nog veel te weinig bewustzijn rond de eigen en andermans digitale veiligheid. Beleidsadviseur Jos Schaffers van het Verbond durft het nog stelliger te duiden: ‘Ik denk dat het minstens zo belangrijk zal worden als het risico van een brand.’ Zorg bijvoorbeeld naast een goede firewall dat u softwareupdates zo snel mogelijk downloadt. En wees zorgvuldig met wachtwoorden. De gevolgen van cybercrime kunnen groot zijn. Denk alleen al eens aan het verlies van gegevens of aan de schade van herstel en inhuur van deskundigen. En uw relaties kunnen vragen gaan stellen over uw professionaliteit. Benieuwd naar uw veiligheid? Kijk eens op www.alertonline.nl/toolkit/ of kijk op www.verzekeraars.nl/verzekeringsbranche voor de paper ‘Virtuele risico’s, echte schade’

13-008 Agrariers magazine no2 2013.indd 6

IIn n het Kort

In h Kor

Arbeidsongeschiktheid, je moet er toch wél aan denken Wat als u plotseling arbeidsongeschikt raakt? Wat betekent dit voor uw persoonlijk inkomen en uw bedrijf? Want de overheid voorziet ondernemers dan niet van een uitkering. Je kan er dus maar beter op voorbereid zijn. Immers, een ongeluk zit in een klein hoekje. Arbeidsongeschiktheid heeft flinke gevolgen voor de persoonlijke financiële planning van een ondernemer. Veel ondernemers zijn echter nog steeds niet verzekerd voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Terwijl een financiële buffer snel is opgebruikt en vaak is de teruggang in levensstandaard groter dan verwacht. (Nadenken over) preventie is al een goede stap. Goed inzicht in uw werkzaamheden en bijbehorende risico’ s helpt daarbij. Een goed advies van bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige levert dan een echte meerwaarde. Kleine aanpassingen leiden vaak tot verbetering van de werksituatie en voorkomen onnodig leed. De arbeidsdeskundige van Univé helpt ondernemers met een Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering daarbij. In het verlengde daarvan is de ondersteuning bij re-integratie en het op gang houden van het eigen bedrijf zeker een waardevolle investering. Praat er eens over, wellicht samen met uw Univé-adviseur. Hij kan u prima vertellen óf en hoe zich kunt verzekeren voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Zelf ‘klussen’ is riskant In de eerste negen maanden van dit jaar is het aantal grote branden flink toegenomen. Pas op met reparaties en verbouwingen door eigen personeel! Tot september dit jaar ging er (zakelijk) in Nederland al een half miljard in vlammen op. Een bedrag dat alleen in 2000 hoger was, maar dat werd toen vooral veroorzaakt door de vuurwerkramp in Enschede. Het is moeilijk aan te tonen, maar het Verbond van Verzekeraars denkt dat een deel van de verklaring van het hoge aantal branden ligt in de economische crisis. Bedrijven laten eigen medewerkers reparaties of verbouwingen uitvoeren omdat het goedkoper is dan uitbesteden. In deze tijd hebben werknemers soms tijd over en pakken klussen dan zelf op, met alle gevaren van dien. Zeker één op de tien bedrijfsbranden ontstaat tijdens brandgevaarlijke werkzaamheden. Dat betekent – naast direct gevaar – veel schade op korte en lange termijn. De vernieuwde checklistbrand.nl van het Verbond van Verzekeraars heeft als doel om ondernemers bewust te maken van brandrisico’s en hen te helpen om brandveilig te ondernemen. Kijk eens op: http://www.checklistbrand.nl/checklists/2

02-12-13 09:49


n het ort

IIn n het Kort IIn n het Kort

In n het Kort

Is uw bedrijfsaansprakelijkheid goed verzekerd?

En het totale raderwerk stond stil…. Agrariërs investeren de laatste jaren veel in materieel, onder meer omdat technische noviteiten bedrijfsvoering sneller en makkelijker maken. Dat heeft wel een schaduwkant.

Vanaf 2014 kunnen brandverzekeraars de kosten van brandschade volledig op uw bedrijf verhalen, indien er sprake is van onzorgvuldig handelen of nalatigheid. Als een ondernemer aansprakelijk is voor een brand, kan een verzekeraar nu nog maximaal € 500.000,- op de ondernemer verhalen. Per 1 januari 2014 verandert dat en wordt de zogenaamde Brandregresregeling 2014 van kracht. Dan vervalt dat maximum en kan de schade voor een bedrijf al snel veel hoger uitvallen. De vraag is of de ondernemer dan nog wel voldoende verzekerd is. Daarom is het verstandig te controleren of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voldoende dekking biedt. Univé verhoogt daarom per 1 januari het verzekerd bedrag naar minimaal 2,5 miljoen euro. Zo wordt voorkomen dat de ondernemer een deel van de ‘brandschade’ zelf moet betalen. Uw Univé adviseur kan u helpen bij het vinden van een antwoord op uw vragen. Verzekerden met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven ontvangen in december meer informatie.

Kijk eens op: www.unive.nl/brandregresregeling

13-008 Agrariers magazine no2 2013.indd 7

Agrarische bedrijven zijn steeds meer afhankelijk van machines, denk bijvoorbeeld aan een melkrobot, automatische voerinstallatie of een pootmachine. Staat om wat voor een reden het totale raderwerk van machines stil´ dan heeft de boer een groot probleem. Zelf repareren lukt zelden meer en zeker in tijden van oogst kan de schade aanzienlijk oplopen. Materiaalbreuk, bedieningsfouten en systeemhaperingen zijn onvoorspelbaar en kunnen de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. Verzekerbaar De vraag is of je dit soort risico´s moet verzekeren of niet? Het is in elk geval wel verzekerbaar met een machineschadeverzekering. Deze verzekering dekt elke plotselinge en onvoorziene materiële schade aan machines die is ontstaan door een van buitenkomend onheil of door gebrek van de machine. Hierbij kan worden gedacht aan een bedieningsfout, vallen en stoten, materiaalbreuk, elektronische of mechanische systeemhaperingen, vreemde voorwerpen in de machine, overspanning en inductie. Ook bij inspectie, reiniging, revisie, reparatie of verplaatsing binnen de omschreven terreinen is de verzekering van kracht. Voor de melkrobot is het mogelijk om bedrijfsschade mee te verzekeren. Onder bedrijfsschade wordt in het algemeen verstaan: het derven van nettowinst en het doorlopen van de vaste kosten bij een bedrijfsstilstand. Computer/elektronica apparatuur die gebruikt wordt voor de procesbesturing, behoort bij de machineschadeverzekering. Computerapparatuur die dient voor administratieve doeleinden, valt hier niet onder.

Pluspunten van een machineschadeverzekering + + + + + + +

Waarborgt de continuïteit van de onderneming Kent een zeer uitgebreide dekking Dekt gevolgschade door stagnatie in het productieproces Biedt een dekking op maat Geen overlap in de dekking met andere verzekeringen Garantie tegen onderverzekering Laag algemeen eigen risico

02-12-13 09:49


Goed boeren Jomi Hemschoote, bedenker Agrafiek Award Er komt een nieuwe landbouwprijs naar Nederland: de Agrafiek Award. In België al jaren dé landbouwprijs. De organisatie wil hiermee het grote publiek de pluskanten van landbouw laten zien.

‘De tweejaarlijkse Agrafiek Award is in België al veertien keer uitgereikt en wordt daar gezien als dé prijs voor de landbouw. De jury kijkt daarbij vooral naar de bedrijfsvoering van de onderneming. Wat is de rendabiliteit, hoe wordt het bedrijf gerund, wat doet de ondernemer aan milieu en energiebesparingen en hoe innovatief is het bedrijf?’ Waarom nu ook in Nederland? Landbouw wordt in de maatschappij te vaak als schuldige van vervuiling aangemerkt. Wij willen het grote publiek de pluskanten van landbouw laten zien. De landbouw een steun in de rug geven. Ook in Nederland. ‘Landbouwbedrijven worden vandaag de dag geleid door managers/bedrijfsleiders die met grote investeringen te maken hebben. Dat beeld willen we graag het grote publiek meegeven. Bewust is dan ook gezocht naar passende partners.’

Varkens-, melkveehouders en loonwerkers kunnen zich vanaf nu t/m februari 2014 aanmelden voor de Agrafiek Award 2014. Eerst worden dossiers van de inzenders bekeken en na een selectieronde worden negen genomineerden bezocht om de theorie aan de praktijk te toetsen. Uiteindelijk zijn er drie prijzen te verdelen: één voor de varkenshouderij, één voor de melkveehouderij en één voor de loonwerker. Naast eeuwige roem is er een plakkaat voor op de boerderij, het Agrafiekbeeld en CNH stelt een jaar lang een tractor naar keuze beschikbaar. De prijs zal in het najaar van 2014 tijdens een agrarisch event worden uitgereikt.

Kandidaten kunnen een deelnameformulier aanvragen via: annelies.bakker@rekad.be

13-008 Agrariers magazine no2 2013.indd 8

02-12-13 09:50

Univé Magazine Agrarisch Onderling najaar 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you