Page 1

Asociația Learning by Teaching

Concurs național “De la Hartă la Poveste” SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR Asociația Learning by Teaching în parteneriat cu Muzeul Național al Hărților și Cărtii Vechi din București, organizează în perioada: 20 februarie – 3 iunie 2019 un concurs adresat școlilor și grădinițelor din țară. Concursul constă în realizarea de către școlari a unor machete/diorame care să ilustreze hărțile aflate în patrimoniul muzeului și familiarizarea copiilor cu universul hărților, al științei, geografiei, istoriei și al cărților vechi. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toți participanții. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înțeles și este de acord cu termenii și condițiile prezentului Regulament. Regulamentul și tematica oficială este adusă la cunoștință publicului pe site-ul http://educatielbt.info. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunța public participanții. SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI CALENDARUL CONCURSULUI Concursul se organizează în perioada 20 februarie – 3 iunie 2019 și se desfășoară în mai multe etape, încheindu-se cu un vernisaj în cadrul Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi din București, la sfârșitul lunii mai, data și ora va fi anunțată ulterior tuturor participanților și vizitatorilor. Calendar: 20 februarie-31 martie 2019 – Perioada de înscriere 31 martie-19 aprilie 2019 – Perioada de realizare a machetelor/dioramelor și poveștii. 19 aprilie-5 mai 2019 – Transmiterea echipelor selectate în cadrul unităților de învățământ. 19 aprilie -15 mai 2019 – Transmiterea materialelor pentru fiecare echipă înscrisă în concurs. 6 mai -15 mai 2019 – Perioada de votare online de către public. 16 mai 2019 – Anunțarea primelor 5 echipe selecționate prin votul publicului. 20 mai-26 mai 2019 – Transmiterea machetelor/dioramelor Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi din București. Ultima săptămână din luna mai 2019– Anunțarea câștigătorilor în cadrul vernisajului

1


Asociația Learning by Teaching

27 mai–3 iunie 2019– Expunerea dioramelor/machetelor câștigatoare în cadrul Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi. SECȚIUNEA 3. ÎNCETAREA CONCURSULUI Prezentul Concurs va înceta de drept la data în data de 3 iunie, sau de asemenea poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – care ar face imposibilă derularea sa. SECȚIUNEA 4. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI Prezentul concursul se adresează tuturor elevilor dintr-o instituție de învățământ cu vârsta cuprinsă între 5-15 ani, aceștia fiind împărțiți în patru categorii: I. copii cu vârsta între 5-8 ani (grupa mare grădiniță, clasa pregătitoare și clasa I); II. copii cu vârsta între 8 – 11 (clasa a II-a, clasa a III-a și clasa a IV-a) III. elevi cu vârsta între 11-13 ani (clasa a V-a și clasa a VI-a) IV. elevi cu vârsta între 13-15 ani (clasa a VII-a și clasa a VIII-a) Data de lansare a concursului este: 20 februarie 2019. Înscrierea se face completând formularul online sau trimițând pe adresa: proiecte.lbt@gmail.com a formularului descărcat de pe site-ul Asociației Learning by Teaching, până la data de 31 martie 2019, ora 23.59. Formularul permite înscrierea a maxim 5 grupe de copii (3-6 elevi/grupă) dintr-o clasă, iar fiecare elev poate să fie parte componentă doar într-o singură echipă. Fiecare grupă trebuie să fie coordonată de un cadru didactic sau de către un părinte voluntar. Concursul se desfășoară în 4 etape: I. Participanții sunt invitați să viziteze Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi pentru a se întâlni cu specialiştii muzeali și pentru a se putea familiariza cu hărțile și vedutele din patrimoniu. Participanții la concurs care nu ne pot vizita pot solicita o vizită virtuală a muzeului. Aceasta o să se desfășoare live iar copii pot interacționa cu un educator muzeal. De pe site-ul Asociației Learning by Teaching puteți descărca copii ale hărților și vedutelor din muzeu. II. În perioada 1 martie-19 aprilie 2019 se vor realiza machetele/dioramele și poveștile înscrise la concurs. Dioramele vor avea dimensiunea maximă A3 (297 x 420 mm), iar povestea care o însoțește o pagină A4, font Times New Roman, dimensiune 12.

2


Asociația Learning by Teaching

Fiecare unitate de învățământ va alege câte o machetă/dioramă pentru fiecare categorie de vârstă. Așteptăm fotografiile dioramelor desemnate și povestea însoțitoare pe adresa de e-mail proiecte.lbt@gmail.com, până pe data de 5 mai 2019, ora 22.59. Vă rugăm să transmiteți materialele printr-un fișier rar, care să conțină câte un folder pentru fiecare categorie de vârstă. În cadrul fiecărui folder trebuie transmise 2 fotografii (o fotografie cu macheta/diorama finalizată și una cu toți membrii echipei lucrând la realizarea ei) și povestea însoțitoare. Fișierul rar trebuie să conțină și un formular cu datele participanților și acordul pentru folosirea datelor cu caracter personal. Acesta pot fi descărcate de pe site-ul Asociației Learning by Teaching. III. Machetele/dioramele selectate la nivelul unităților de învățământ vor intra automat într-un concurs online, iar publicul își va vota preferata în perioadă 6-15 mai 2019, ora 23.59. Publicul își poate exprima votul o singură dată pentru fiecare categorie. Primele cinci machete/diorame de la fiecare categorie de vârstă care acumulează cel mai mare punctaj vor intra în etapa finală de concurs iar votul publicului o să reprezinte 50% din punctajul final. În perioada 24 mai-3 iunie 2019 machetele/dioramele selectate și poveștile lor vor fi expuse în cadrul Muzeului Național al Hărtilor și Cărtii Vechi și vor putea fi vizitate și admirate de către public. IV. Machetele/Dioramele selectate prin votul publicului pentru a participa în etapa finală vor fi trimise/aduse la sediul Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi (adresa: București str. Londra, nr.39, Sector 1) în intervalul (16-22 mai) pentru vernisaj. La sfârșitul lunii mai se va organiza în cadrul Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi din București un vernisaj, în cadrul lui juriul va desemna castigătorii. Punctajul juriului va repreznta 50% din punctajul total obținut de fiecare echipă. Juriul va anunța doar primii 3 câștigători pentru fiecare categorie de vârstă. SECȚIUNEA 5. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE Câstigatorii concursului vor fi premiați cu cărți și jocuri educaționale. Premiile sunt nominale și netransmisibile. Fiecare participant înscris la concurs va primi o diplomă iar cadrele didactice coordonatoare vor primi o adeverință din partea organizatorului. Cu mențiunea că diplomele vor fi acordate doar participanților care au transmis fotografiile și poveștile până la data de 15 mai 2019 pe adresa de email: proiecte.lbt@gmail.com. Fotografiile vor fi însoțite de un tabel nominal care poate fi descărcat de pe site-ul Asociației Learning by Teaching. Vă rugăm să centralizați toate materialele la nivel de unitate de învățământ și să le transmiteți printr-un fișier rar. Fișierul trebuie să conțină câte un folder pentru fiecare categorie de varstă. În cadrul lui trebuie inserat un folder pentru fiecare echipă înscrisă în concurs. Folderul echipei trebuie să conțină 2 fotografii (finalizată și una cu toți membrii echipei lucrând la realizarea ei) și povestea.

3


Asociația Learning by Teaching

Participanții care fac parte din echipele selectate la nivelul unității de învățământ nu trebuie să mai parcurgă această etapă. Unitățile de învățământ pot deveni parteneri ai concursului național „De la Hartă la Poveste” dacă transmit o cerere organizatorilor pe adresa de e-mail: proiecte.lbt@gmail.com. Toți partenerii vor fi anunțați pe site-ul Asociației Learning by Teaching. SECȚIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE Concursul este accesibil tuturor elevilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 15 ani ai instituțiilor de învățământ din România, de stat cât și private, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participă angajați ai Organizatorului, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afară oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate al participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale, pentru orice tentative de fraudare a concursului. SECȚIUNEA 7. RESPONSABILITATE Prin participarea la concurs, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenților. SECȚIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorilor și acordării premiilor. SECȚIUNEA 10. FORȚĂ MAJORĂ În sensul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel. Dacă o situație de forță majoră împiedică total sau parțial desfășurarea concursului conform condițiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situația de forță majoră.

4


Asociația Learning by Teaching

SECȚIUNEA 11. LITIGII Eventualele dispute apărute între Organizator și participanții la concurs vor fi soluționate pe cale amiabilă. Organizatorul nu își va asumă nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale, pentru orice tentative de fraudare a concursului și/sau în cazul în care manifestă un comportament neadecvat (limbaj licențios, indecent sau violent) față de organizatori, ceilalți participanți și/sau spectatori sau se prezintă sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise prin lege. Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor. SECȚIUNEA 12. DREPTURI DE AUTOR Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi, pe o perioadă de 2 ani, materialele foto/video realizate pe durata desfășurării concursului în vederea anunțării câștigătorilor în presă și pe canalele de comunicare cât și în vederea promovării edițiilor viitoare. Organizatorul nu va folosi materialele foto/video în scopuri comerciale sau de natură să prejudicieze imaginea și/sau integritatea persoanelor ce fac subiectul materialelor în cauză. SECȚIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Regulamentul oficial al concursului “De la Hartă la Poveste” este publicat și disponibil, începând cu data de 20 februarie 2019 pe site-ul http://educatielbt. Contact: Asociația Learning by Teaching Email: proiecte.lbt@gmail.com/ Telefon: 0745656305

5

Profile for Corina Pista

Regulament concurs national "De la Harta la Poveste"  

Regulament concurs national "De la Harta la Poveste"  

Advertisement