Page 1

Un autentic fake Corina Cosmescu, grupa 3, seria I, anul I, Sociologie

Rezumat Plagiatul este un act de fraudă sau furt ce a luat amploare la nivel internaţional şi a devenit o problemă în muzică, literatură sau artă. Cauzele fenomenului variază de la câştigul de bani şi timp până la imitaţia socială şi lipsa de inspiraţie. Pe de o parte, drepturile de autor sunt protejate prin intermediul legilor (HADOPI, The Copyright Society of the USA), a unor agenţii-suport (FBI, INTERPOL) sau asociaţii (RIAA, MPAA). Altfel, există organizaţii ce încurajează schimbul de fişiere (The Pirate Bay, Piratbyrån, The Pirate Party), dar şi documente ori programe on-line ce promovează copierea materialelor (doctrina fair use, serviciul Napster). Totuşi, plagiatul poate fi detectat prin intermediul unor site-uri precum Google Alerts sau WriteCheck. Fenomenul are consecinţe la nivel economic, psihologic, intelectual, fiind un risc în cazul produselor contrafăcute. Prezentarea subiectului În cadrul lucrării de faţă voi dezbate problema pirateriei pe internet, a fenomenului copy-paste şi a încălcării drepturilor de autor. Pentru o analiză mai amplă a subiectului, voi prezenta iniţial câteva definiţii şi date statistice cu scopul de a înţelege dimensiunea acestor practici ilegale. Apoi, voi puncta principalele cauze ale plagiatului, referindu-mă în particular la scrierile academice şi necesitatea surselor de citare. După care, voi preciza o serie de argumente contra-pirateriei pentru a-mi susţine propria părere, dar voi lua în calcul şi considerentele pro-plagiat, pe baza unor The Pirate1


Binary pirates2 documente oficiale.În final, voi face câteva recomandări utile, prezentând concluziile relevante pentru acest subiect. Definiţii Conform Merriam-Webster Dictionary3, a plagia înseamnă a fura ideile cuiva şi a te folosi de ele, afirmând că îţi aparţin. Totodată, termenul se referă la folosirea creaţiei unui autor, fără a preciza sursa şi prezentarea acesteia drept un produs nou şi original, deşi creaţia derivă dintr-o sursă existentă deja. În aceeaşi măsură, plagiatul este un act de fraudă. La nivel academic, conceptul se referă la inserarea unui citat într-un text fără a fi încadrat în ghilimele, precizarea unor informaţii incorecte despre sursa citatului sau copierea informaţiei, în mare parte, dintr-o altă lucrare. Statistici The New York Times4 ne informează că furtul informaţiilor de pe internet este în creştere. Astfel, încălcarea drepturilor de autor a devenit un aspect cotidian, unanim acceptat, după cum am prezentat în articolul Pirateria: între devianţă şi normalitate5. Practica e promovată în spaţiul

2


virtual până în punctul în care lucrările academice sunt personalizate şi apoi vândute on-line6. De aceea, într-un studiu realizat de Centrul pentru Integritatea Academică, s-a constatat că aproximativ 80% din studenţi au plagiat cel puţin o dată. Problema a luat amploare din moment ce în 1969 doar 58,3% din studenţi recunoşteau că au plagiat, spre deosebire de 97,5%, în 1989, informează The State of Americans7. Pe de altă parte, plagiatul are o serie de repercusiuni economice negative, din moment ce imitaţiile şi produsele contrafăcute reprezintă o ameninţare la adresa consumatorilor. Din acelaşi motiv, companiile americane pierd anual 250 miliarde $ din pricina furtului intelectual, informează revista Bazaar8. Totodată, se pierd 750.000 posturi de muncă din această cauză, iar la nivel global, 600 miliarde $ reprezintă suma obţinută în urma vânzărilor de produse contrafăcute. Considerentele economice anterior menţionate, au fost analizate în cadrul articolului De la branduri la economie9. Modern-Day Pirate10 Cauzele plagiatului şi sursele de citare Analizând serie

de

o

elemente

psiho-sociale,

putem

constata faptul că unul din

principalele

motive pentru furtul on-line îl reprezintă câştigul asociat

de cu

timp legea

minimului efort. Am dezbătut acest aspect 11

în cadrul articolului Vechea si actuala poveste . Pe de altă parte, putem vorbi despre conformism în faţa unor reguli informale sau imitaţie socială. Totuşi, nu putem ignora aspectele economice,

3


căci de cele mai multe ori preferăm să descărcăm materiale on-line fără să plătim taxe adiţionale. Subiectul expus mai sus a fost discutat în cadrul postului Publicitate sau bani pierduţi?12. În acest context, citarea surselor constituie un element indispensabil pentru evitarea plagiatului. Astfel, cititorul interesat poate găsi informaţii suplimentare, căutând titlul lucrării şi numele autorului. Pe de altă parte, precizând referinţele, facem distincţia între propriile idei şi ideile altora, demonstrănd că ne-am documentat. Din punctul meu de vedere, citarea surselor reprezintă un mod de exprimare a respectului pentru munca şi ideile unui alt autor, dar şi o dovadă a maturităţii pentru asumarea unor idei personale. Contra Piraterie Personal, sunt împotriva pirateriei de orice fel. În primul rând, din punct de vedere psihologic, sunt de părere că prin încurajarea creaţiilor originale, încurajăm, de fapt, munca şi efortul.

Autenticitatea

propriei

lucrări este, de asemenea, o dovadă pentru asumarea răspunderii în faţa propriei creaţii. Apoi, munca depusă în vederea elaborării unei lucrări personale contribuie la formarea gândirii şi a personalităţii, iar în cazul succesului, stima de sine e sporită. Prin plagiat, aceste aspecte ideale sunt, practic, imposibil de atins. Furtul de idei conduce, în cel mai bun caz, la stagnare sau chiar involuţie, caracteristici adoptarea

dezvoltarea rudimentare unui

model

unor şi facil,

suprimând, asftel, orice act de voinţă. I want YOU to STOP software piracy!13

4


În al doilea rând, din punct de vedere economic, procesul reprezintă o pierdere enorma atât calitativă, cât şi cantitativă. Din moment ce produsele originale sunt substituite prin fake-uri, treptat se vor pierde adevăratele valori, iar societatea se va degrada. Acest fenomen indezirabil al imitaţiei, prezent în literatură, muzică, modă (de exemplu Modelul Converse14) va constitui, totodată, un factor de risc, dacă analizăm produsele contrafăcute şi repercusiunile negative15 ale acestora. Jonathan J. Schawartz16 afirma la un moment dat: ,,Cred în conceptul de proprietate intelectuală. Din punctul meu de vedere, constituie baza economiei mondiale. Cred atât în valoarea sa economică, dar şi socială. Consider că proprietatea intelectuală ar trebui protejată, la fel ca orice alt tip de proprietate, ca un simbol al independenţei, investiţiei şi autonomiei.” Apoi, pentru a preveni pirateria, există o serie de legi ce sprijină protecţia lucrărilor pe internet, demonstrănd, astfel, relevanţa drepturilor intelectuale17. Astfel, prin documentul Copyright, Designs and Patents Act 1988, legea briatnică interzice copierea materialelor şi îi sancţionează cu amenzi pe cei ce încalcă legea (adresa deţinătorului de calculator e găsită prin ISP18). În plus, în Franţa, legea HADOPI19 încurajează creaţiile originale în cadrul spaţiului virtual. Pentru a veni în sprijinul acestei iniţiative ce apără drepturile şi proprietatea intelectuală, guvernul francez a aprobat această lege. Totodată, există o serie de asociaţii precum RIAA20 şi MPAA21 sau organizaţii (FBI22, Interpol23) ce au rolul de a preveni apariţia produselor contrafăcute sau încălcarea drepturilor de autor. Astfel, The Copyright Society of the USA24 este o organizaţie fondată încă din 1953 ce organizează evenimente naţionale în vederea întelegerii şi respectării drepturilor de autor în diverse domenii precum muzică, literatură, pictură, televiziune. Pro Piraterie În pofida încercărilor de promovare a materialelor originale, majoritatea oamenilor preferă facilitatea schimbului gratuit în detrimentul cumpărării produsului original, cauzele fiind prezentate anterior în cadrul acestui raport. Astfel, în cadrul legii americane există doctrina fair use25 ce încurajează folosirea limitată de materiale copiate, însă cu scopul de a critica lucrarea, de a elabora cercetări ulterioare ori de a folosi informaţia drept material didactic. Apoi, programele on-line de tip P2P au luat amploare odată cu apariţia serviciului Napster26 ce promova distribuirea de lucrări în variantă mp3 fără costuri adiţionale. Ideea de free sharing fusese anterior practicată prin intermediul unor site-uri precum Usenet27 sau Hotline Communications28, însă a luat amploare în perioada iunie 1999 şi iulie 2001, cât timp serviciul a fost disponibil.

5


Sheep: Pirate29

Totodată, în Suedia s-au format trei mari organizaţii de piraterie: The Pirate Bay30, Piratbyrån31 şi The Pirate Party32. Acestea îşi propun să reformuleze reglementările drepturilor de autor, considerând că internetul trebuie să fie o bibliotecă universală în cadrul căreia schimbul de fişiere trebuie încurajat, având informaţia accesibilă oricând. Astfel, au avut loc nenumărate manifestaţii33 şi au fost produse materiale de propagandă în favoarea conceptului pro-piraterie34, modelul suedez fiind ulterior adoptat şi de alte 33 de state din întreaga lume. Cu alte cuvinte, susţinătorii îşi propun să reformuleze ideile învechite sau să le înlocuiască prin libertatea de a avea acces şi de a beneficia fără costuri de produsul fabricat ori conceput de o altă persoană. Concluzii şi recomandări Creaţiile şi în special scrierile plagiate pot fi uşor identificate prin intermediul unor siteuri precum Google Alerts35, Digital Fingerprint36, WriteCheck37 sau Plagiarism Checker38. Acestea reprezintă o soluţie, o variantă finală, în cazul în care legile, reglementările sau prestaţiile organizaţiilor de susţinere a drepturilor de autor nu mai sunt luate în calcul. Personal, sunt de acord cu existenţa programelor de tip P2P din moment ce munca rutinieră este cu mult uşurată, dar pe de altă parte consider că plagiatul reprezintă un handicap social, o boală ce acaparează tot 6


mai mulţi susţinători incapabili să judece cu propria lor minte. Sunt de acord cu informarea din multiple surse atâta timp cât autorii sunt citaţi şi le sunt recunoscute meritele pentru lucrarea originală. Probabil că fenomenul se va extinde, însă, aşa cum am prezentat în blogul Internetul, drepturile de autor şi piraţii39, dar şi în cadrul lucrării de faţă, consider că respectarea drepturilor de autor este o decizie personală, fiind o variabilă dependentă de considerente psiho-morale, sociale şi economice.

Last Pirate40

7


Referinţe

1

Freakshow6, 2009, Jaime the Pirate, valabil la adreasa http://freakshow6.deviantart.com/art/Jaime-the-Pirate-

145828755 2

graffitihead, 2007, Binary pirates, valabil la adresa http://graffitihead.deviantart.com/art/Binary-pirates-65587449

3

http://www.merriam-webster.com/dictionary/plagiarize

4

Zack,

Yan,

1998,

The

Latest

Academic

Vice:

Computer-Assisted

Cheating,

valabil

la

adresa:

http://www.nytimes.com/library/tech/98/09/biztech/articles/16computer-cheating.html 5

Corina,

Cosmescu,

2010,

Pirateria:

între

devianţă

şi normalitate,

valabil

la

adresa:

valabil

la

adresa

http://corinacosmescu.wordpress.com/2010/01/09/172/ 6

http://www.a1-termpaper.com/

7

http://www.plagiarism.org/plag_facts.html

8

http://www.fakesareneverinfashion.com/fakes_numbers.asp

9

Corina,

Cosmescu,

2009,

De

la

branduri

la

economie,

http://corinacosmescu.wordpress.com/2009/12/23/103/ 10 11

Lyurii, 2008, Modern-Day Pirate, valabil la adresa: http://lyurii.deviantart.com/art/Modern-Day-Pirate-75820761 Corina,

Cosmescu,

2009,

Vechea

şi

actuala

poveste,

valabil

la

adresa

pierduţi,

valabil

la

adresa

http://corinacosmescu.wordpress.com/2009/11/21/vechea-si-actuala-poveste/ 12

Corina,

Cosmescu,

2009,

Publicitate

sau

bani

http://corinacosmescu.wordpress.com/2009/12/22/76/ 13

Mtusk, 2005, I want you to stop software piracy, valabil la adresa: http://mtusk.deviantart.com/art/I-want-YOU-

20824499 14

Corina,

Cosmescu,

2010,

Modelul

Converse,

valabil

la

adresa:

http://corinacosmescu.wordpress.com/2010/01/17/modelul-converse/ 15

Digital-journal, 2007, Inside the World of Counterfeiting and How it Can Kill, valabil la adresa:

http://www.youtube.com/watch?v=YaX69OPEN6Q&feature=player_embedded 16

http://en.wikiquote.org/wiki/Intellectual_property

17

http://en.wikipedia.org/wiki/Authors'_rights

18

Internet Service Provider, http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_service_provider

19

http://en.wikipedia.org/wiki/HADOPI_law

20

Recording Industry Association of America, http://en.wikipedia.org/wiki/RIAA

8


21

Motion Picture Association of America, http://en.wikipedia.org/wiki/MPAA

22

Federal Bureau of Investigation, http://en.wikipedia.org/wiki/FBI

23

International Criminal Police Organization, http://en.wikipedia.org/wiki/Interpol

24

http://www.csusa.org/

25

http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use

26

http://en.wikipedia.org/wiki/Napster

27

http://en.wikipedia.org/wiki/USENET

28

http://en.wikipedia.org/wiki/Hotline_Communications

29

Blakeh, Sheep: Pirate, 2006, valabil la adresa: http://blakeh.deviantart.com/art/Sheep-Pirate-34447136

30

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pirate_Bay

31

http://en.wikipedia.org/wiki/Piratbyr%C3%A5n

32

http://en.wikipedia.org/wiki/Pirate_Party

33

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pro_piracy_demonstration.jpg

34

Shareninja,

2006,

Sharing

is

Caring

-

Pro

Piracy

Commercial,

valabil

la

adresa:

http://www.youtube.com/watch?v=orEhUEcxHeY 35

http://www.google.com/alerts

36

http://www.maxpower.ca/wordpress-plugin-digital-fingerprint-detecting-content-theft/2006/09/25/

37

http://writecheck.turnitin.com/static/home.html

38

http://www.ithenticate.com/

39

http://corinacosmescu.wordpress.com/ Karj, 2006, Last Saskatchewan Pirate 1, valabil la adresa: http://karj.deviantart.com/art/Last-Saskatchewan-Pirate1-32425013 40

9

Un autentic fake  

Raportul final pentru cursul de Comunicare şi Redactare