Page 1

#3 2013 THEMA KINDERBOERDERIJEN • In gesprek met... Arie Dwarswaard Deze Zomer: Singelpark Leiden • Terugblik: School’s Cool • Fonds 1818 en het bedrijfsleven

2 01 2 t h beric

et oor h v e n i z ga

Jaar

t

ma t i d n a v K

ar h t e h ijk in


2

magazine

actueel Vaartochten Zoetermeer

Sjoerd Pleijsier. Bij het grote publiek is hij vooral

Varen door de Haagse grachten kan al een hele tijd

­bekend van de tv-serie ‘Toen was geluk heel gewoon’.

dankzij De Ooievaart. Vorig jaar kwamen daar vaartochten

Deze zomer toont hij in Noordwijk een heel ander

tussen Den Haag en Zoetermeer bij. Dat was zo’n groot

­aspect van zijn veelzijdig talent.

succes dat Zoetermeer nu een eigen vrijwilligers­

Het speelt zich af in de ‘Roaring Twenties’: de wereld

organisatie krijgt met de Haagse organisatie als voorbeeld.

danst de charleston. Een salon midden in de natuur is het

De benodigde boot hiervoor is inmiddels met steun van

trefpunt van een internationaal gezelschap kunstenaars,

Fonds 1818 aangeschaft. Bij het uitzetten van de vaar­

schrijvers en journalisten. En dan… een moord! De regie

routes kregen de initiatiefnemers, de gemeente

is in handen van Martine Zeeman en de muzikale leiding

Zoetermeer en Floravontuur Promotie, hulp van de Haagse

heeft Herma van Piekeren. De muziektheatervoorstelling

vaartochtenspecialist De Ooievaart. De Hagenaars blijven

‘Avondland. Een moordgeschiedenis’ is te zien van

de komende twee jaar nauw bij de nieuwe organisatie

22 tot en met 31 augustus 2013. Kaartverkoop start in juni.

betrokken.

www.kunstklank.nl

De tochten gaan dwars door het Groene Hart waar flora en fauna te bewonderen zijn: kieviten en grutto’s zijn bijna

Haagse stranden Voorall

aan te raken. U ontdekt al varend de typische kenmerken

Deze zomer zijn de Haagse stranden toegankelijk voor

van het polderlandschap. Bijzonder om te zien hoe de

iedereen, dat is het streven van Stichting Voorall. Deze

ligging van het water ten opzichte van het land is.

stichting werd in 2006 opgericht en vindt dat Hagenaars

Deze zomer kunt u op donderdag, vrijdag en zaterdag

met een beperking hun leven naar eigen inzicht vorm

meevaren. Er is een drie uur durende vaartocht van

moeten kunnen geven. In Scheveningen ter hoogte van

Den Haag naar Zoetermeer of vice versa. Fietsen kunnen

strandpaviljoen De Waterreus is bij de herinrichting van

mee aan boord, maar daar moet wel voor worden

de boulevard meer rekening gehouden met mensen met

­gereserveerd. Er is ook een tocht die begint en eindigt

een beperking. Er zijn onder meer parkeerplaatsen,

bij Boerderij ’t Geertje in Zoeterwoude.

rustbankjes, hellingen, een invalidentoilet en een geld­

www.rondvaartenzoetermeer.nl

automaat op de juiste hoogte aangelegd. Bij de Biesieklette iets verderop zijn strandrollators en strand­

Moord in de duinen

rolstoelen te huur. Dat zijn flinke stappen in de goede

Wie deze zomer wil huiveren, moet naar de duinen van

richting, maar is nog niet voldoende, vinden ze bij Voorall.

Noordwijk. Daar is in een speciaal voor de gelegenheid

De stichting heeft een plan ontwikkeld dat de toegankelijk­

gemaakt openluchttheater de muziektheatervoorstelling

heid nog meer moet vergroten. De Cadweazle is daarbij

‘Avondland. Een Moordgeschiedenis’ van Stichting

een belangrijke troef. Deze elektronische strandrolstoel

KunstKlank te zien. Onder begeleiding van een klein

maakt het voor mensen met een functionele beperking

ensemble worden op tien avonden in augustus zang,

mogelijk om zelfstandig de mooiste natuurgebieden te

spel en andere podiumkunsten vervlochten met natuur

bezoeken, zoals strand, bos, natuurparken, wadden en

en beeldende kunst. Het verhaal is speciaal voor Kunst­

sneeuwlandschappen.

Klank geschreven door acteur en tekstschrijver

www.voorall.nl


3

beste lezer, Ik moet bekennen dat ik tot een aantal jaar geleden niet zoveel op kinderboer­ derijen kwam. Als kind speelde ik in de vakanties op het platteland, daar ging ik gewoon naar de echte boerderij. Toen mijn eigen kinderen jong waren, woonden we vaak op plekken waar geen kinderboerderijen in de buurt waren. Als adviseur bij Fonds 1818 had ik weinig met ze te maken omdat de boerderijen over het algemeen beheerd werden door gemeenten. Op die manier besef je ook lang niet zo sterk hoe belangrijk de aanwezigheid van zo’n boerderij voor een buurt kan zijn. De economische realiteit van vandaag de dag veranderde alles. Opeens gaven gemeenten aan niet langer voor de exploitatie van de kinderboerderijen te kunnen zorgen. Sommige gemeenten stootten boerderijen af. Ik was erg onder de indruk van buurtbewoners die zich hun boerderij niet lieten ontnemen en het bestuur over namen. Maar, zie zo’n boerderij dan nog maar eens rendabel te maken. Want, zoals een vrijwilliger in dit magazine zegt: “De mest afvoeren is even duur als de aanschaf van het voer.” Fonds 1818 heeft De Blauwe Noordzee gevraagd samen met een aantal kinderboerderijen een deltaplan op te stellen. Op basis daarvan kunnen zij, en in hun gevolg ook andere boerderijen, leren het hoofd boven water te houden. Inmiddels kom ik regelmatig op de kinderboerderij en ik vind het boven verwachting leuk, ook zonder mijn kinderen. In dit Magazine vindt u verder de jaarlijkse bijlage over het jaarbericht van Fonds 1818. Hierin staan de belangrijkste ontwikkelingen van 2012. Voor de uitgebreide versie van het jaarbericht verwijs ik u naar onze website www.fonds1818.nl. Een van die ontwikkelingen is de brug die Fonds 1818 wil vormen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Meer hierover leest u op de achterkant van het Magazine. Carien Janssen van Raay Fonds 1818

Vaartocht Zoetermeer

inhoud 2

Actueel: lopende projecten

11 Vitrine: Diverse projecten in het kort

3 Voorwoord en inhoud

14  Terugblik: School’s Cool

4  Thema: Kinderboerderijen

15 Cursussen in 2013

8  In gesprek met: Arie Dwarswaard

16 Fonds 1818 en het bedrijfsleven

10 Deze Zomer: Singelpark Leiden


Kinderboerderijen

4

magazine

thema:

Kinderboerderijen Duurzaam, aaibaar en klaar voor de toekomst die wil genieten van deze mooie plek en lekker met de

Waar ga je heen om konijnen te voeren, een kip te leasen of je frituurvet in te leveren? Naar de kinderboerderij natuurlijk! Sinds de jaren zeventig heeft bijna elke stad wel een paar boerderijen. Oases van groen in stenige woonwijken. Nu gemeenten moeten bezuinigen, gaan de boerderijen op zoek naar andere ­inkomsten. Een paar inspirerende voorbeelden.

dieren wil knuffelen”, zegt Jolanda Smit. Zij begon acht jaar geleden als vrijwilliger met de verzorging van de ezels Sanne en Maaike. Nu stuurt zij twee à drie dagen per week als teamleider de vrijwilligers aan. “Het is hier nooit saai. Er is altijd wel iets te doen.” Zeker nu de boerderij eigendom is van Stichting de Vrienden van De Nijkamphoeve. “De stichting bestaat uit buurtbewoners. Wij doen alles zelf”, zegt Jolanda met gepaste trots. “Ik moet soms nog in mijn arm knijpen om te beseffen dat het echt is gelukt. Dat we de boerderij hebben gered.

Neem de Nijkamphoeve in Den Haag. Deze buurtboerderij

En dat het nu ónze boerderij is.”

werd in 1975 gesticht door J.A. Nijkamp, directeur van de gemeentelijke schooltuinen, en ligt heel idyllisch

Sponsors

verscholen in het groen van het Florence Nightingalepark.

Een boerderij beheren is één ding, zorgen dat alle dieren

Twee jaar geleden werd bekend dat de gemeente deze

te eten hebben en het bezoek van de veearts kan worden

boerderij vanwege bezuinigingen zou afstoten. Sluiting

betaald, is een tweede. Daarvoor schreef de stichting

dreigde. Maar bewoners staken daar een stokje voor. Ze

diverse fondsen en sponsors aan. “Ik wist niet dat er zo

namen de zorg voor de boerderij en de levende have van

veel fondsen bestaan. Het was allemaal nieuw voor ons.”

de gemeente over. Dankzij donateurs, sponsors en veel

De KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij)

inzet van vrijwilligers is het een groot succes. Het bruist

hielp met het opstellen van een bedrijfsplan. Fonds 1818

als nooit tevoren op de buurtboerderij. Een rij peuters

steunde de buurtboerderij en Nationale Nederlanden

komt het erf op stappen. De kleintjes lopen keurig hand

leverde het materiaal voor de educatieve projecten. “We

in hand achter de leidsters van het kinderdagverblijf aan.

hopen nu nog op een bedrijf dat de veearts wil sponsoren.

Ze gaan eerst even naar de knuffelweide, waar de kippen

En de mestafvoer wil bekostigen. Het afvoeren kost net

los rondlopen. Veertien kippen telt buurtboerderij

zoveel als de aanschaf van voer”, vertelt Jolanda.

De Nijkamphoeve, waaronder vier brahmakippen.

Particulieren kunnen donateur van de buurtboerderij

Imposante beesten. Boerderijkat Otje – een je-weet-wel­

worden en iedereen kan een dier financieel adopteren.

kater – loopt achter de peuters aan. Ondertussen komen

Voor vijftig euro kan de boerderij een jaar lang een cavia

de eerste leden van de wandelclub van verpleeghuis

verzorgen. “Kinderboerderijen zijn ondernemender

Houtwijk de buurtboerderij binnen. Even opwarmen

geworden. Ze zien hun potentieel veel beter en venten

met een kop koffie in de gezellige boerenhuiskamer.

dat ook uit. Dat is pure winst”, vindt Hans de Rijk. Hij is

Alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd op deze

al twintig jaar betrokken bij het kinderboerderijenwerk en

donderdagmiddag. “Dat is ook precies de bedoeling.

initiatiefnemer van de Stichting Ondernemende Kinder­

De Nijkamphoeve is er voor jong en oud. Voor iedereen

boerderijen. De eerste keer dat hij een kinderboerderij


5

bezocht, herinnert hij zich nog goed. “Ik was tien jaar.

­allochtoon, arm en rijk komen omdat ze dat leuk vinden.”

We woonden in Delft en ik ging naar de kinderboerderij

De dreigende bezuinigingen bij kinderboerderijen ging

in Delftse Hout. Ik kreeg een bouwplaat van een boerde­

hem aan het hart. “Ik wilde graag meedenken over de

rij mee.” Sindsdien is hij verslingerd aan kinderboerde­

omslag die moest worden gemaakt om overeind te

rijen. “Als ik op vakantie ben, bezoek ik er als het even kan

kunnen blijven. Die omslag moeten de kinderboerderijen

één. Ik heb kinderboerderijen in Engeland, Scandinavië,

die wel in beheer van de gemeente Den Haag blijven,

België, Frankrijk, Australië en Canada bezocht.”

trouwens óók maken. Zelfs enthousiaste medewerkers

En elke keer komt hij er weer achter hoe bijzonder de

zien vaak de mogelijkheden van hun boerderij niet

kinderboerderijen in Nederland zijn. “Het zijn echt

voldoende. Je moet met andere ogen leren kijken naar

­ontmoetingsplekken in de buurt. Het is een bindende

je organisatie. Dat is best lastig als je er zo mee bent

factor in de wijk waar oud en jong, autochtoon en

vergroeid.” Kinderboerderij De Klaprooshof

Het merk kinderboerderij is nog altijd ijzersterk


6

magazine

thema: Kinderboerderijen

Het afvoeren van de mest kost net zoveel als de aanschaf van voer

aantal boerderijen raakten we betrokken.” De uitgangs­ positie van de kinderboerderijen is op zichzelf gunstig. Landelijk zijn er ongeveer vierhonderd kinderboerderijen, die gezamenlijk 25 miljoen bezoekers per jaar trekken. “Het merk kinderboerderij is nog altijd ijzersterk. Iedereen kent het en is er wel eens geweest. Ze hebben zoals De Blauwe Noordzee dat noemt ‘groen goud’ in

De Blauwe Noordzee

handen. Het zijn vaak oases van rust in stenige woon­

Met steun van Fonds 1818 werd adviesbureau De Blauwe

wijken. En door de levende have is de aaibaarheidsfactor

Noordzee erbij gehaald om mee te denken over de

van kinderboerderijen natuurlijk hoog. Maar dat alleen

toekomst. De Blauwe Noordzee is een bureau voor

is niet voldoende. Een duidelijke missie ontbrak. Je hebt

ambitieuze non-profitorganisaties die inspiratie, meer

een stip op de horizon nodig, een doel om naartoe te

financiële slagkracht en ondernemerschap willen.

werken”, aldus Janssen van Raay.

Boris Franssen en Menne Scherpenzeel van De Blauwe Noordzee hebben eerst een quickscan gemaakt van de

Frituurvet

positie van de kinderboerderijen in de regio Haaglanden,

Educatie en duurzaamheid zijn de nieuwe speerpunten

Leiden, Westland en Bollenstreek. “Als je een nieuwe

van de kinderboerderijen. “Er is zoveel kennis aanwezig

strategie wilt bedenken, moet je eerst weten hoe je ervoor

op de boerderijen, over dieren en planten, over verzorging.

staat”, vertelt Carien Janssen van Raay. Zij is adviseur

Veel boerderijen hebben al leskisten waarvan basisscholen

duurzaamheid, natuur en milieu bij Fonds 1818.

uit de buurt gebruikmaken. Maar die educatieve factor

“Wij hadden als vermogensfonds eigenlijk nooit met de

kan nog verder worden uitgediept”, vindt Hans de Rijk.

kinderboerderijen te maken, omdat ze door de gemeente

Ook wat betreft duurzaamheid kan de kinderboerderij

werden beheerd. Door de verzelfstandiging van een

een rol vervullen in de wijk. “Er zijn kinderboerderijen

Stichting De Bloeiende Kip


7

waar je kapotte elektronische apparaten en lege batte­

groen. We vinden het belangrijk dat kinderen in de natuur

rijen kunt inleveren. De Haagse stadsboerderijen zijn

kunnen spelen, al spelend kunnen leren eigenlijk.”

sinds kort inzamelpunt van gebruikt frituurvet. Van dat

Kinderboerderij De Balijhoeve gaat samenwerken met

vieze vet wordt biobrandstof gemaakt. Op die manier

Staatsbosbeheer. “Het Speelbos ligt vlak bij de kinder­

wordt het bewoners gemakkelijker gemaakt om een

boerderij, het is eigenlijk heel logisch om de handen

duurzaam huishouden te voeren en de kinderboerderijen

ineen te slaan. In deze tijd moet je de krachten bundelen

hebben weer een nieuwe bron van inkomsten.”

om overeind te blijven. Dat is niet alleen noodzakelijk,

Een ander dringend advies van De Blauwe Noordzee is

maar levert ook een mooie kruisbestuiving op.”

meer samen­werken met partijen uit de buurt. Denk aan basisscholen, kinderopvang, verpleeghuizen, scouting, instellingen voor mensen met een lichamelijke of ­verstandelijke beperking. “Scholieren kunnen op de kinderboerderij hun maatschappelijke stage lopen. Als je het ruimer bekijkt, zijn er zoveel mogelijkheden voor kinderboerderijen.”

Kinderen halen de natuur met een verrekijker dichterbij

Leasekip De ‘leasekip’ is daar een mooi duurzaam voorbeeld van.

Webcam

Hans de Rijk: “Het gaat om kippen die niet goed genoeg

Daarvan is ook sprake bij kinderboerderij Weidezicht in

meer leggen voor de eierenindustrie en normaal

de Leidse Merenwijk. Met veel scholen en kinderopvang

­gesproken zouden worden geslacht. Wij bieden ze met

in de buurt, was educatie altijd al een speerpunt op de

dit project een mooie oude dag aan. Het werkt zó:

boerderij. Sinds 2009 wordt de boerderij bestiert door

particulieren ‘leasen’ voor een klein bedrag per maand

Stichting De Bloeiende Kip. Deze enigszins aparte naam

twee van deze kippen. Ze krijgen daar een kippenren bij

is gebaseerd op de uitspraak van een kind dat op de

die door timmermannen die re-integreren in het arbeids­

boerderij een pauw zag pronken met zijn veren: ‘Mamma,

proces is gemaakt. Die kippen hebben een mooi leventje,

die kip staat in bloei’. “Dat vonden wij zo’n prachtige

kunnen lekker scharrelen in de tuin. Het levert de mensen

uitspraak, dat wij onze stichting daarnaar hebben

een lekker vers eitje op en ze kunnen hun groente-, fruit-

­vernoemd”, vertelt bestuurslid Rijk van Kommer. Hij is

en tuinafval op een verantwoorde manier kwijt. Kippen

een van de buurtbewoners die het voor de boerderij

eten namelijk álles. En als het onverhoopt toch niet bevalt,

opnamen toen de gemeente Leiden moest bezuinigen.

kunnen de mensen de kip gewoon weer terugbrengen

“Ik woon praktisch tegenover de boerderij, al veertig jaar.

naar de kinderboerderij. Het is echt een win-winsituatie.”

Ik ben er met mijn kinderen naartoe geweest en met

Ook bij de drie stadsboerderijen in Zoetermeer, de

mijn kleinkinderen. Die boerderij hoort bij Merenwijk.”

Weidemolen (Oosterheem), ’t Buitenbeest (centrum) en

De Bloeiende Kip heeft een moderne opvatting over

De Balijhoeve (Rokkeveen), zit verandering in de lucht.

natuureducatie. Ze maken de natuur op een directe

“Ook de gemeente Zoetermeer moet bezuinigen.

manier aanschouwelijk. Via een webcam kunnen mensen

De vraag is of het beheren van kinderboerderijen wel een

zien hoe boerderijkoe Marta kalvert of hoe de ooievaars

kerntaak van de gemeente is en kan blijven. De kinder­

op hun nest zitten. Kinderen halen de natuur met een

boerderijen zullen meer hun eigen broek moeten gaan

verrekijker dichterbij. Fonds 1818 leverde een bijdrage om

ophouden”, aldus Wouter van Kleef, manager Groen

dit mogelijk te maken. “De middelen om de natuur te

Spelen en Leren bij de gemeente Zoetermeer. “De dienst

bestuderen veranderen steeds. Maar het plezier om in

waar ik nu werk, is nieuw. Vroeger lag de focus meer

de natuur te zijn, dat blijft het zelfde”. Kinderboerderij

op natuur- en milieu-educatie. Educatie is nog steeds

Weidezicht brengt de natuur voor de kinderen van Meren­

belangrijk, maar het gaat ook om de beleving van het

wijk en ver daarbuiten al generaties lang dichterbij.


8

magazine

thema: Kinderboerderijen

‘De meeste mensen worden blij van de kinderboerderij’


9

In gesprek met...

Arie Dwarswaard Vrijwilliger De Klaprooshof in Voorhout Al jaren woont Arie Dwarswaard recht tegenover kinder­

baan.” Ook doet hij de publiciteit voor De Klaprooshof

boerderij De Klaprooshof. Hij ging er vroeger regelmatig

en werft hij vrijwilligers. “Ik word op zaterdag geholpen

met zijn kinderen naartoe. Tegenwoordig komt hij er

door een scholier. Die meldde zich zelf aan, heel leuk. Ik

bijna dagelijks. Niet als bezoeker, maar als vrijwilliger.

voer de sollicitatiegesprekken met de vrijwilligers en ga

“Wij zijn hier in 1993 komen wonen, toen was de boerderij

als ze nog minderjarig zijn ook altijd even bij hun ouders

er al. De boerderij hoort er gewoon bij in Voorhout.”

langs. Het is toch best een verantwoordelijkheid. Ik vind

Hij besefte pas hoe belangrijk De Klaprooshof voor de

het belangrijk dat het thuisfront er ook achter staat.”

wijk is, toen in 2010 bekend werd dat de kinderboerderij moest sluiten. Niet omdat de boerderij geen bestaans­

De dreiging van sluiting blijkt achteraf een zegen te zijn

recht meer zou hebben. “Er komen dagelijks zo’n twintig

voor De Klaprooshof. “Het heeft ons gedwongen om te

bezoekers, dus dat was de reden niet. De gemeente had

kijken naar een andere manier van beheer en financieel

vanwege de economische crisis geen geld meer voor

beleid. We hebben donateurs, vrienden en fondsen

het beheer van de boerderij. Dat is een intensieve taak.

geworven.” Dankzij de steun van Fonds 1818 heeft

’s Morgens opende een ambtenaar de boerderijen en

De Klaprooshof onder meer nieuwe informatiebordjes

verzorgde de beesten. ’s Avonds werd dat gedaan door

kunnen laten maken. “Met een korte beschrijving en

een vrijwilliger.”

een foto van het dier. Ook konden we dankzij het fonds nieuwe houten banken en een picknicktafel aanschaffen,

Toen de buurtbewoners beseften dat het voor hun

het water rondom de boerderij zuiveren en een fontein

boerderij vijf voor twaalf was, kwamen ze spontaan in

aanleggen. Tevens werd een nieuwe maaimachine gekocht

actie. “Ik ben in het bestuur van de boerderij gegaan

en een aanhangwagen voor het afvoeren van de mest.

om mee te doen aan de reddingsactie. Er kwamen veel

Want die dieren produceren aardig wat.”

mensen naar ons toe met de vraag of ze iets konden betekenen. Dat was hartverwarmend.” Er werden in no

De buurt is veel actiever en is meer betrokken bij wat er

time 25 vrijwilligers geworven die de boerderij bij toer­

gebeurt op de kinderboerderij. “Ze nemen de boerderij

beurt openen en sluiten en de verzorging van de beesten

niet meer voor lief, maar beseffen hoe waardevol zo’n

op zich nemen. De Klaprooshof heeft kippen, konijnen,

groene oase is voor hun woonwijk.” Dat de handen relatief

pauwstaartduiven, geiten, een pony en schapen. “Daar

gemakkelijk op elkaar kwamen voor het behoud van de

ben je algauw anderhalf uur mee zoet. Alle dieren in

kinderboerderij, komt volgens Arie Dwarswaard door

hun hok, voer en water geven zodat ze de avond en de

de ‘hoge aaibaarheidsfactor’ van kinderboerderijen.

nacht goed doorkomen.” Arie sluit de boerderij elke

“Letterlijk en figuurlijk, de meeste mensen worden blij

zaterdagmiddag af. “Door de week heb ik een betaalde

van de kinderboerderij.”


10

magazine

Deze Zomer

Kweektuin Singelpark Leiden staat al eeuwen bekend om zijn prachtige singels en grachten.

ontwerpers straks een complete lijst hebben op basis waarvan ze

Nu komt daar een Singelpark bij. Een zes kilometer lange, groene

beplantingsplannen kunnen maken. De bedoeling is dat bezoekers

long rondom de historische binnenstad. Het Singelpark is een initiatief

van het Singelpark een aantal van de meest opmerkelijke verhalen

van het Stadslab en wordt omarmd door de gemeente Leiden. Twee

bij de betreffende bomen of vaste planten kunnen lezen of horen

jaar geleden werd de Stichting Vrienden van het Singelpark opgericht.

als de planten eenmaal een definitieve plek aan de Leidse singels

Het aanleggen van het Singelpark is een project waarvoor een lange

hebben gekregen.

adem nodig is. Daarom hebben de Vrienden het plan opgevat om alvast met een flinke kweektuin van veertig bij vijftig meter te beginnen.

Zelf heeft Conny altijd in de Leidse binnenstad gewoond. “Ook toen mijn kinderen klein waren. Toen heb ik een tuin wel gemist, de binnen­

“Daarin kunnen we bomen en planten bestemd voor het park

stad is toch wel heel erg stenig. Er komen in het Singelpark speel­

­opkweken”, aldus Conny Broeyer, lid van de werkgroep kweektuin.

plekken voor kinderen. En ook plekken waar sportief en cultureel kan

De Vrienden deden dit voorjaar een oproep aan Leidenaren om met

worden genoten. Dit park is een prachtige investering in een groener

hun stekjes en planten naar de kweektuin te komen. De belang­

en duurzamer Leiden. De tijd is er rijp voor.” Zelf brengt ze heel wat

stelling was overweldigend. “We hebben stekjes van walnoot-, eiken-,

vrije uurtjes door in de kweektuin. “Elke keer als ik hier aan het

kastanje-, beuken-, esdoorn-, en lindebomen gekregen. Maar ook

werk ben, stoppen er mensen met de vraag wanneer ze iets kunnen

van een kapokboom en een vijgenboom. We hebben taxussen en

komen brengen. Je bent hier met elkaar bezig, dat geeft een kick.”

varens gekregen, helleborus, hortensia’s, bamboe, aardbeienplanten, gevlekte orchissen en zelfs een hoya bella, een prachtige tropische bloem. We kregen deze stek van een meneer die de plant jaren geleden van familie uit Indonesië heeft gekregen. Zo zit er ook een stukje van zijn familiegeschiedenis in de kweektuin.”

‘Stekjes met een persoonlijk verhaal’

Meer mensen hadden een persoonlijk verhaal bij het stekje dat ze kwamen brengen. “De kapokboom is zelf opgekweekt door mensen

Voorlopig kunnen mensen elke zaterdagochtend van 10.00 tot

die tijdens een vakantie op Sicilië zaadjes hebben meegenomen.

12.00 uur (stekjes van) bomen en vaste planten komen brengen.

De loten van kastanjebomen komen uit een schooltuin. Er kwam

“We hebben dan ook onze werkdag, waarbij we verdergaan met de

iemand met een reuzenbamboe aan. Zijn vader had die ooit uit de

inrichting van de kweektuin (planten en bomen planten, planten­

Japanse Tuin gegapt. Een mevrouw had twee loten van haar favoriete

vakken maken, paden aanleggen, terras aanleggen, beregenings­

walnotenboom meegenomen die naast haar huisje in Frankrijk staat.

systeem aanleggen, enzovoort). Ook daarbij kunnen we elke hulp

De betrokkenheid is hartverwarmend.” Alle bomen en vaste planten

goed gebruiken!”

– met hun verhalen – worden geregistreerd, zodat onder anderen de

kweektuin.singelpark@gmail.com en www.singelpark.nl


11

vitrine Huygenstentoonstelling – Een gouden erfenis In de Grote Kerk in Den Haag is deze zomer een tentoonstelling te zien over twee Nederlandse helden: Constantijn en Christiaan Huygens. Vader Constantijn en zoon Christiaan waren grote mannen die door vrij, grenzeloos en moedig te denken een belangrijke stempel drukten op de gouden eeuw. Van muziek en literatuur tot wetenschap en staatskunde. De tentoonstelling is een belevenis voor jong en oud. Door verschillende presentatievormen en de nieuwste interactieve technieken komen vader en zoon Huygens en de gouden eeuw van Nederland op een spectaculaire wijze tot leven. Blikvanger van de tentoonstelling is een replica van de Oranjezaal in het Koninklijk Paleis Huis ten Bosch. De tentoonstelling loopt tot en met 28 augustus 2013. www.huygenstentoonstelling.nl

Vliegende wandelpaden Midden-Delfland is voor veel stedelingen onbekend, maar heeft door zijn landschappelijke waarde grote potenties. Om stedelingen erop attent te maken dat zij naast een prachtig gebied wonen, legt De Agrarische Natuurvereniging Vockestaert ‘Vliegende wandelpaden’ aan. Dit zijn paden die niet officieel geregistreerd staan, maar die de mogelijk geven om door de polder te wandelen. Er worden loop­ planken over sloten gelegd en klaphekken gemaakt; op borden wordt de route aangegeven en staat uitleg over het gebied. Tijdens het broedseizoen van de vogels (circa 15 maart tot 1 juli) blijven deze paden gesloten. Met het verder openstellen van de polders van Midden-Delfland is het gebied toegankelijker voor bezoekers en wordt de relatie tussen stad en platteland verstevigd. www.vockestaert.nl

Tentoonstelling Zoetermeer Utopia In 1962 kreeg Zoetermeer de opdracht om de woningnood van Den Haag op te vangen. De stedenbouwkundigen gingen aan de slag en ontwierpen op papier een moderne groeistad. Kunnen de dromen en moderne ideeën van de stedenbouwkundigen van toen nog in de stad worden ervaren? Om dat te onderzoeken hebben het Stads­ museum Zoetermeer en het International New Town Institute de top van de Nederlandse tekenkunst gevraagd om de dromen van toen te koppelen aan het Zoetermeer van nu. Elke kunstenaar geeft op zijn eigen, kenmerkende manier zijn visie op de idealen van toen. Vanaf 25 mei 2013 zijn de gedetailleerde tekeningen op groot formaat in het Stadsmuseum Zoetermeer te bezichtigen. www.stadsmuseumzoetermeer.nl


12

magazine

FTGRF ZKT Een groep van 54 fotografiestudenten aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag heeft zich verenigd onder de naam FTGRF ZKT. Met het oprichten van dit agentschap nemen de afstudeerders het heft in handen om zichzelf te laten zien aan de buitenwereld. Zo staan zij sterker bij het vormen van een brug naar het professionele werkveld. Op de website www.ftgrfzkt.nl zijn het recentste werk en het portfolio van de fotografen te zien. Potentiële opdrachtgevers kunnen via tags en categorieën heel gemakkelijk de juiste fotograaf voor een opdracht vinden. Tijdens de jaarlijkse eind­ examenexpositie van 6 tot en met 13 juli presenteren de studenten hun werk aan het brede publiek.

Jazz in de Gracht Jazz in de Gracht houdt op 30 en 31 augustus 2013 voor de negende keer een festival waarbij platbodems van Stichting De Ooievaart dienen als podium en de kade fungeert als tribune. Bij de aangesloten restaurants aan de Bierkade en de Dunne Bierkade zijn haltes aangelegd. Elke band stopt dertig minuten bij deze plekken. Er treden drie categorieën muzikanten op: jong talent, opkomende amateur­ bands en regionale professionals. De restaurants zijn langer open en op een braderie wordt kunst verkocht. Tijdens dit festival worden de mogelijkheden van het gebied van de Haagse grachten belicht en wordt de jazz toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. www.jazzindegracht.nl

#Stad van de toekomst Vanaf de zomervakantie besteedt het Museon aandacht aan ontwik­ kelingen die de stad in de toekomst veranderen. Op de tentoonstelling ‘#Stad van de toekomst’ kunnen bezoekers kennismaken met trends en nieuwe technologieën, zoals stadslandbouw. Stadslandbouw kan variëren van balkon- en daktuinen in de binnenstad, via volkstuinen tot professionele voedselproductie en voedselverwerking in de stad. Hierdoor geïnspireerd bouwen de bezoekers mee aan een stad die zich spontaan vormt. Bij de voorbereiding van ‘#Stad van de toekomst’ betrekt het Museon naast wetenschappers, architecten en industrieel vormgevers ook studenten en jonge professionals. De deelnemers werden uitgedaagd om buiten de vaste kaders te denken en met creatieve ideeën te komen. De expositie is te bezoeken tot en met 27 oktober 2013. www.museon.nl

Zeeheldenfestival Het Zeeheldenfestival is al meer dan dertig jaar een begrip in Den Haag. Het is een evenement dat is uitgegroeid tot het kleinste grote buurtfeest van de stad. Vijf dagen lang muziek, straattheater, kinderactiviteiten, eten en drinken op het Prins Hendrikplein in het Zeeheldenkwartier. Er is een zeer afwisselend programma met plaats voor jong talent, onbekende namen en gevestigde namen.


13

Op het programma onder andere optredens van de Jamal Thomas band, The Stiff en de jonge Haagse formatie de Blues Hunters. Op zaterdag is er een grote informatie- en rommelmarkt die ieder jaar veel bezoekers trekt. Inmiddels werken ruim 160 vrijwilligers van binnen en buiten de wijk mee aan de organisatie en uitvoering. Het festival heeft plaats van woensdag 10 tot en met zondag 14 juli 2013. www.zeeheldenfestival.nl

Langs Haagse Bomen Den Haag is ongeveer 115.000 straatbomen rijk. Een van de dikste bomen staat in de Ridderlaan: een treurwilg met een stamomvang van 5 meter 40. Een van de oudste bomen staat in het Heilige Geesthofje, een bijna 400 jaar oude juttepeer. De gids ‘Langs Haagse Bomen’ beschrijft acht korte en lange routes dwars door de stad langs bijzondere bomen. Wetenswaardigheden over de stad en zijn bomen worden afgewisseld met karakteristieke foto’s. De gids is geschreven door Pieter van Mourik en Gerard van Veen, medewerkers van de botanische tuin van de TU Delft. Zij hebben eerder al een wandelgids geschreven over bijzondere bomen in Delft.

Het stenen bruidsbed Het Letterkundig Museum brengt in samenwerking met het Nationale Toneel ‘Het stenen bruidsbed’ van Harry Mulisch tot leven. Een roman over daders en slachtoffers in tijden van oorlog. Vanaf 2 juni is in het museum een tentoonstelling te zien waar bezoekers het verhaal op allerlei interactieve manieren kunnen (her)ontdekken in een heden­ daagse context. Het Letterkundig Museum en het Nationale Toneel brengen samen ook een reeks verdiepende activiteiten. Van interviews en themamiddagen tot nabesprekingen met gastsprekers, acteurs en de regisseur. Ook ontwikkelen ze een educatieve website die de bezoeker onderdompelt in het verhaal en confronteert met thema’s als macht en moraliteit, goed en kwaad. Vanaf 28 mei is de voor­ stelling ‘Het stenen bruidsbed’ te zien in de theaters. www.letterkundigmuseum.nl

Social Sofa’s Welzijn Rijswijk bestaat dit jaar tien jaar. Als dank aan en gebaar naar de bewoners van Rijswijk biedt de organisatie Social Sofa’s aan in de wijken Muziekbuurt, Te Werve en Steenvoorde-Zuid. Een Social Sofa is een comfortabele straatbank waarop omwonenden en voorbijgangers gezellig kunnen zitten en elkaar kunnen ontmoeten. Het idee erachter is dat de bank de sociale contacten tussen buurt­ bewoners en anderen versterkt. Voordat de bank wordt geplaatst, versieren buurtbewoners deze gezamenlijk met kleurrijke mozaïek­ steentjes die bestaan uit gerecycled glas. Allerlei voorstellingen, vaak gerelateerd aan de wijk of de omgeving waar de bank wordt geplaatst, kunnen op de bank tot uitdrukking worden gebracht. www.welzijn-rijswijk.nl


14

magazine

terugblik Hoe is het verder gegaan met projecten die Fonds 1818 ­steunde? Werd het een succes, zijn de doelen gehaald of is het nog steeds hard werken? We kijken terug naar…

School’s Cool De overgang van basisschool naar middelbare school is een forse

zette Joan Koene ertoe aan te kijken wat er was op het gebied van

verandering in het leven van een kind. Veel kinderen maken deze

ondersteuning bij de overgang van basisschool naar middelbare school.

overstap op eigen kracht of met hulp van hun ouders en docenten

Ze stuitte op het project School’s Cool en was meteen enthousiast.

uiteindelijk toch succesvol. Maar er zijn altijd kwetsbare kinderen die

“Zoiets was er nog niet in Delft.”

een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dat kunnen ze krijgen via het project School’s Cool.

Met hulp van een vriendin uit het onderwijs begon ze in het school­ jaar 2010/2011. Via basisscholen worden de kinderen aangemeld.

‘Je ziet kinderen opbloeien’

“Halverwege groep acht komen de eerste aanmeldingen binnen. Dan wordt na de Cito-toets vaak wel duidelijk of een kind het ­gemakkelijk gaat redden of met de hakken over de sloot. Voor het

“Wij bieden mentoren die één keer per week bij de leerlingen thuis­

einde van groep acht moeten we alle intakes rond hebben, zodat we

komen voor extra begeleiding”, vertelt Joan Koene. Zij startte in 2009

na de zomervakantie meteen met de ondersteuning kunnen beginnen.

met het project in Delft. “Ik heb jaren in het bedrijfsleven gewerkt,

We hebben voor komend schooljaar 26 leerlingen in begeleiding.”

bij Randstad in Amsterdam en Den Haag. Daar was ik toch niet

De mentoren zijn vrijwilligers. “Een heel diverse groep. We hebben

helemaal op mijn plek.” Ze nam ontslag en volgde een opleiding tot

studenten maar ook mensen die al met pensioen zijn. Wat ze gemeen

coach. “Ik ben daarna als mentor bij Pangea gaan werken. Een van

hebben, is hun motivatie.” Dat het project door vrijwilligers wordt

mijn eerste klussen was mentorschap van een jongen die op het

gedaan, betekent niet dat het ook vrijblijvend is. “We rekenen op de

Grotius dreigde te ontsporen. Er waren forse problemen thuis, zijn

inzet van het kind, de ouders en de school. Onze vrijwilligers komen

ouders waren aan het scheiden en hij zat daardoor niet lekker in zijn

anderhalf jaar lang één keer per week bij de leerling thuis. Ze bouwen

vel. Hij was ingestroomd op havo/mavo, maar bleef zitten en kelderde

een intensieve band op. Ze geven de hulp en steun die ouders soms

naar mavo. Het is mij niet meer gelukt om hem op zijn oude niveau

door omstandigheden niet kunnen geven. Het is mooi om te zien hoe

te krijgen. Daarvoor was het te laat. Heel frustrerend en bovendien

die kinderen in anderhalf jaar tijd kunnen opbloeien en hun middel­

niet nodig. Als hij meteen aan het begin van de middelbare school

bare school daarna op eigen kracht kunnen afronden.”

ondersteuning had gekregen, was het anders gelopen.” Deze ervaring

www.schoolscooldelft.nl


cursussen 2013

15

Om de deskundigheid van vrijwilligers te bevorderen, biedt Fonds 1818 diverse workshops, cursussen en kennisbijeenkomsten aan. Deze activiteiten zijn bestemd voor vertegenwoordigers van organisaties die hoofdzakelijk met vrijwilligers werken en in potentie met succes een aanvraag kunnen indienen bij Fonds 1818. Alle cursussen zijn gratis.

Workshop Fondsenwerving

stellen. Er is een beginners- en een

Social Media

In een middag maakt u kennis met de

gevorderdencursus.

Voor verenigingen biedt slim gebruik

wereld van de fondsen, leert u hoe u een

van social media vele voordelen die veel

fonds zoekt dat bij uw project past en

Meer vrijwilligers in korte tijd

verder gaan dan het sturen van nieuws.

oefent u met het schrijven van een

Deze training is een intensief traject van

Sociale media kunt u bijvoorbeeld

donatie­aanvraag. Het is mogelijk vooraf

zes maanden waarin u actief aan de slag

gebruiken om de band tussen de leden

een conceptaanvraag of projectplan

gaat met het werven van vrijwilligers

te versterken, te leren van andere

aan Fonds 1818 voor te leggen.

voor uw organisatie. U onderzoekt wat

­organisaties, de sponsors meerwaarde

de organisatie nodig heeft, maakt een

te bieden, de pers te benaderen of om

Bestuur en Management

wervingsplan en een beleidsplan. Aan het

handig samen te werken.

Het goed besturen van een vrijwilligers­

einde van het traject heeft u ook daad­

organisatie vraagt veel van de bestuurs­

werkelijk nieuwe vrijwilligers gevonden.

leden. Er worden eisen gesteld aan een

Projectplan schrijven Aan de basis van ieder project ligt een

bestuurder, er zijn taken en verantwoor­

Sponsoring

projectplan. Hierin legt u vast wat de

delijkheden en de bestuursleden moeten

Maatschappelijke organisaties en

doelstellingen zijn, hoe u die denkt te

de achterban betrokken houden. In deze

­bedrijven gaan vandaag de dag partner­

bereiken, wat tijdens het project moet

workshop leert u hoe u uw organisatie

schappen aan waar beide partijen

gebeuren en wie waarvoor verantwoor­

goed bestuurt.

energie in steken. Sponsoring is op deze

delijk is. Of uw project nu groot of klein

manier onderdeel geworden van maat­

is; een goed projectplan zorgt dat u

Financieel Management

schappelijk betrokken ondernemerschap.

overzicht houdt.

In twee avonden leert u onder meer hoe

Tijdens deze workshop krijgt u hand­

een begroting en een balans te maken,

vatten om ondernemende partners te

Kijk voor data, tijden, locatie en

de financiën van uw organisatie goed te

vinden en ook daadwerkelijk bij uw

­aanmelden op www.fonds1818.nl

beheren en doelen voor de toekomst te

stichting te betrekken.

onder cursussen.

algemene informatie over Fonds 1818 Colofon

Aanvraagprocedure

Meer informatie

Fonds 1818 Magazine is een uitgave van Fonds 1818 en verschijnt vier maal per jaar.

Aanvragen voor een donatie kunnen ruim voor aanvang van het project schriftelijk bij Fonds 1818 worden ingediend. Fonds 1818 geeft alleen donaties aan stichtingen of verenigingen. De behandeling van uw aanvraag duurt 6 tot 8 weken.

Heeft u vragen over de criteria voor een donatie, over het opstellen en indienen van een aanvraag bij Fonds 1818 of over fondsenwerving in het algemeen? Kijk dan op www.fonds1818.nl of neem contact op met onze afdeling Communicatie op 070 375 49 57 of info@fonds1818.nl

Redactie: Corien Bosch Redactionele ondersteuning: Martine Vinkesteyn Interviews: Floor de Booys Fotografie: Eva Hofman, Inge Stolwijk en diverse fotografen en bruikleen­gevers van de beschreven projecten Concept en vormgeving: Ontwerpwerk Lithografie en druk: Drukkerij ANDO, Den Haag

<24 Voor jongeren tot 24 jaar geldt een speciale, eenvoudige procedure. Deze jonge aanvragers hoeven voor een donatie tot € 3.000,- geen stichting of vereniging te zijn! Voor meer informatie: www.fonds1818-24.nl Volg Fonds1818<24 ook op Facebook en Twitter.

Wilt u het Fonds 1818 Magazine ieder kwartaal ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw adres­ gegevens naar info@fonds1818.nl of meld u aan via de website. Een abonnement is gratis.


16

Ondernemend Fonds 1818 Bijna elk bedrijf heeft tegenwoordig wel de ambitie om

Zij zien voor het fonds een rol als tussenpersoon weg­

maatschappelijk betrokken en verantwoord te onder­

gelegd. Dit is een rol die Fonds 1818 graag op zich neemt.

nemen. Maatschappelijke organisaties zien dat het werven

Zo steunt het fonds het houden van beursvloeren waar

van sponsors uit het bedrijfsleven tegenwoordig meer

de verschillende partijen elkaar kunnen vinden, helpt

inhoudt dan het plaatsen van een logo of een advertentie.

het stichtingen om zich meer ondernemend op te stellen

Het aangaan van een echt partnerschap tussen een

en probeert het bedrijven te koppelen aan maatschap­

bedrijf en een stichting of vereniging is een nieuwe vorm

pelijke organisaties. Al een aantal jaar investeert Fonds

van maatschappelijke betrokkenheid. Het blijkt alleen

1818 in sociale ondernemingen. In de komende tijd wil

in de praktijk vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

het fonds deze rol verder uitbreiden. Heeft u plannen om maatschappelijk te ondernemen of een partnerschap

Vorig jaar vroeg Fonds 1818 een aantal ondernemers en

aan te gaan? Laat het ons weten. Fonds 1818 steunt uw

maatschappelijke organisaties naar hun ideeën hierover.

initiatieven graag.

kijk op www.fonds1818.nl

Hillegom

Noordwijk

Noordwijker hout Lisse

Fonds 1818 steunt maatschappelijke en culturele Teylingen

projecten in de regio Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en de Bollenstreek.

Katwijk

Oegstgees t

U kent uw buurt, wijk, stad of regio het beste en weet wat

Leiden

nodig is. Dankzij u worden woonwijken weer leefbaar,

W assenaar Voor schoten

leren allochtone vrouwen fietsen, worden monumenten gerestaureerd, worden er theatervoorstellingen gemaakt, leren jongeren met elkaar discussiëren en kunnen met

LeidschendamVoorburg

Den Haag

olie besmeurde vogels weer vliegen. Wij nodigen u van

Den Haag

harte uit om uw ideeën en projecten met ons te delen. U het project, wij het geld.

RIVIERVISMARKT 4

POSTBUS 895

2513 AM DEN HAAG

2501 CW DEN HAAG

070 364 11 41

INFO@FONDS1818.NL

Rijswijk PijnackerNootdorp Delft

Midden Delfland

Zoeterwoude

Zoetermeer

Leiderdor p

Profile for Corien Bosch

Fonds 1818 magazine #3 juli 2013  

Kwartaalblad van Fonds 1818 met informatie over diverse projecten. Thema: Deltaplan kinderboerderijen. Verder: Vaartochten Zoetermeer | Moor...

Fonds 1818 magazine #3 juli 2013  

Kwartaalblad van Fonds 1818 met informatie over diverse projecten. Thema: Deltaplan kinderboerderijen. Verder: Vaartochten Zoetermeer | Moor...

Advertisement