Page 1

Jaarbericht 2013 Het complete jaarbericht vindt u online


1

2

3

4

5

Zorg en Welzijn

Vaartochten Zoetermeer Naar voorbeeld van de Haagse Ooievaart kreeg Zoetermeer een eigen vrijwilligersorganisatie die vaartochten in de omgeving verzorgt. De benodigde boot hiervoor is met steun van Fonds 1818 aangeschaft. De tochten gaan dwars door het Groene Hart waar flora en fauna bewonderen zijn: kieviten en grutto’s zijn bijna aan te raken.

2

Educatie

Samen Sterk – brede buurtzone Schilderswijk Den Haag Kinderen van verschillende basisscholen in de Haagse Schilderswijk stelden samen gedrags­ regels voor de wijk op. ‘Samen Sterk’ begon met een debat in de Raadszaal van het Haagse stadhuis waar de jongeren discussieerde over de wijkregels. Het project is een samenwerkingsverband met onder andere de politie, bureau HALT, welzijnswerk en het Johan de Witt College.

Fonds 1818<24

Zeeboerderij - Noordwijkerhout Drie jongeren organiseren een vakantieweek voor zes jeugdzorgkinderen die in een tehuis wonen en geen ouders of familie hebben waar zij tijdens de vakantie terecht kunnen. Zij bieden deze jongeren een fijne, onbezorgde en sportieve week.

3

Natuur en Milieu

Kweektuin Singelpark – Leiden Het Singelpark in Leiden is een zes kilometer lange groene long rondom de historische binnenstad van Leiden. Het idee is dat het Singelpark vol komt te staan met bomen en vaste planten met een verhaal, geschonken door duizenden Leidenaren en ­bezoekers van de stad. De Kweektuin is de kraamkamer waar de gedoneerde bomen, ­struiken en planten worden opgeweekt tot ze een vaste ­bestemming krijgen. Het Singelpark en de Kweektuin zijn burgerinitiatieven.

Kunst en Cultuur

4

Deskundigheidsbevordering erfgoedvrijwilligers – regionaal ‘Dan doen we het zelf’ is een serie trainingen voor vrijwilligers bij kleine musea en erfgoedinstellingen. Ze leren alles over onder meer collectiebeheer, behoud, registratie, presentatie, communicatie en oral history. De trainingen worden op initiatief van Fonds 1818 aangeboden door het Erfgoedhuis Zuid-Holland.

5


Voor Fonds 1818 was 2013 een jaar van zowel stijging als daling. Door de groei van het eigen ­vermogen kon het fonds aan het begin van het jaar aankondigen dat het donatiebudget zou stijgen met de inflatie. Aan het einde van het jaar moesten we constateren dat het aantal aanvragen ten opzichte van het voorgaande jaar was gedaald. Ondanks de grote inzet van de medewerkers van het fonds om aanvragers te stimuleren, is het niet gelukt om het aantal van 2012 – 1900 aanvragen – te over­treffen. Als directeur ga je jezelf dan afvragen of je het wel goed gedaan hebt. Zeker in tijden van bezuinigingen, is het aannemelijk dat de behoefte aan financiële ondersteuning juist groot is. Is onvoldoende duidelijk wat het fonds doet en wie er terecht kan?Hebben we er niet hard genoeg aan getrokken? Fondsen als Fonds 1818 steunen alleen projecten. Deze projecten komen bovenop de reguliere taken van maatschappelijke organisaties. Wanneer deze organisaties minder inkomsten hebben, zullen ze zich primair richten op hun kerntaken. Het opzetten van extra projecten die geld en mankracht kosten, is op zo’n moment van lagere prioriteit. Daarnaast is een aantal organisaties gefuseerd. Waar voorheen drie organisaties élk een aanvraag indienden, is het nu één organisatie die nog maar één aanvraag indient. Tenslotte is een aantal organisaties simpelweg verdwenen. Tel uit het verlies. De veronderstelling dat bezuinigingen de organisaties richting de fondsen drijven, blijkt onjuist te zijn. Het geeft Fonds 1818 voor 2014 wel de uitdaging om nieuwe methoden te ontwikkelen die aanvragen oproepen en programma’s te bedenken die nieuwe doelgroepen aanspreken. Gelukkig is er ook een groep nieuwe aanvragers bijgekomen. In 2013 nam het aantal burger­ initiatieven toe. Dit zijn los-vaste groepjes burgers die samen het initiatief nemen om iets voor hun omgeving te doen. De stijging zet zich in 2014 duidelijk voort. Dit past helemaal in de ontwikkeling van meer zelfredzaamheid in de maatschappij. In deze lijn ligt ook de ambitie van Fonds 1818 om inwoners van de regio te stimuleren een Lokaal Fonds op te richten. Dit zijn fondsen die lokaal geld inzamelen dat besteed wordt aan lokale projecten. Fonds 1818 steunt de oprichting hiervan met financiële middelen en met kennis. De verdubbeling door Fonds 1818 van de opbrengst van crowd­ fundingacties nam in 2013 een grote vlucht. Het gaat hierbij meestal om culturele projecten die financiering zoeken via het platform voordekunst.nl. Daarnaast verdubbelt het fonds ook de inkomsten van crowdfunding via andere platforms of zelfstandige acties. Met crowdfunding wordt het onder­ nemerschap van makers gestimuleerd en het draagvlak voor projecten vergroot. In 2014 zal het aantal nieuwe manieren van financieren door het fonds en het initiëren van nieuwe programma’s alleen maar toenemen. Hoewel 2013 dus een jaar was met een dalend aantal aanvragen, stimuleerde het nieuwe ­ontwikkelingen. Nu, medio 2014, leiden die al tot een groei van het aantal projecten waarvoor een beroep wordt gedaan op de middelen van Fonds 1818. In deze bijlage ziet u een verkort overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar. Het volledige jaarverslag vindt u op jaarbericht.fonds1818.nl

Boudewijn de Blij Directeur Fonds 1818

Voorwoord

Beste Lezer,


2014

Donaties en garanties (per aandachtsgebied in duizenden €)

4.800

500

2013 Toegewezen

1.96 0 Kunst en Cultuur

Natuur en Milieu

1.100

4.000

3.660

4.140

1.060

Educatie

Begroting

500

2.0 8 0 Zorg en Welzijn

Reservering 2018

Kerngetallen

Eigen vermogen

Vrijvallen*

2011

2012

2013

432.754.755

447.319.704

454.557.003

10.681.612

11.807.783

10.818.446

888.252

772.689

845.511

7%

4,1%

-1,9%

* Toegekende donaties die niet zijn uitgekeerd of uitgekeerde donaties die niet zijn besteed en teruggestort. **  Totaal Rendement op Vermogen. Rekenmethode van de FIN om op hoofdlijnen inzicht te krijgen in het totale (beleggings)rendement dat fondsen behalen op hun vermogen.

Totaal bedrag donaties

TROV-rendement**


2013

Staat van Baten en Lasten 29.465.514

22.634.989

Baten

Lasten

12.006.542

12.749.866

-772.689

-845.512

2.099.074

2.248.627

56.785

66.871

944.909

1.003.646

167.245

174.193

Donaties Vrijgevallen donaties Personeelskosten Bestuurskosten Algemene kosten Afschrijvingen e.d.

14.963.648

7.237.298

2012

Saldo van Baten en Lasten


Toegekende bedragen per gemeente (2013 - 2012) € 85.842,00 € 131.400,00

Hillegom

€ 105.600,00

€ 58.300,00

Oegstgeest

€ 1.188.077,00 € 1.998.219,00

Voorschoten

€ 75.384,00

Zoeterwoude

€ 7.400,00 € 20.928,00

LeidschendamVoorburg

Den Haag

Den Haag

Zoetermeer

€ 448.109,99 € 552.983,80

Rijswijk PijnackerNootdorp

€ 1.030.785,15 € 1.082.923,00

€ 18.200,00 € 70.750,00

€ 21.400,00 € 31.843,00

Leiderdorp

Leiden Wassenaar

€ 5.484.165,44 € 5.243.164,57

€ 146.240,00 € 126.382,00

€ 90.555,60 € 83.162,00

Teylingen Katwijk

€ 207.988,00

€ 104.186,00 € 333.944,00

€ 40.254,00 € 48.518,00

Noordwijkerhout Lisse

€ 162.875,00 € 170.215,40

€ 73.000,00 € 63.250,00

€ 8.205,00 € 38.153,00

Noordwijk

€ 220.890,00 € 61.500,00

Delft

MiddenDelfland

€ 91.013,00 € 67.570,00

2013

Toegewezen aanvragen

460

445

303 260 204

201

194

67

51

->

0

0 0.

00

0.

10 €

-€ 00

.0 50

8

00

00 .0

00

50

00 €

25

.0

.0

00 €

10 €

-€

25

.0

-€

10

5.

-€ 0

00 5.

.0

00

0 00

0

-€

2. 50

0 €

2012

2.

0

-<

na In

10 €

.0

50

ra tu

0 00

0.

0.

10 -€

00

24

11

->

0 00

00 .0

00

50

00

50 €

25

.0

00 €

.0 10 €

-€

25

.0

-€

10

5.

-€ 0

00 5.

.0

00

0 00

0 50

2.

50

0

-€

2.

tu ra na In

-< 0 €

12

23

13

10

207


2013

Aantal aanvragen Behandeld 1.901 Ontvangen 1.900

In behandeling 213

Behandeld 1.785 In behandeling 198

Ontvangen 1.782 Afgewezen/teruggetrokken 582

Afgewezen/teruggetrokken 477

In natura 8

In natura 5

Toegewezen 1.098

Toegewezen 1.105

Toegekende aanvragen per aandachtsgebied

(in aantallen)

10,9

1 5,2 Kunst en Cultuur

Natuur en Milieu

2012

Educatie

4

%

31,5

1 0,

35,3

%

42,3

39,5

14, 9

Zorg en Welzijn


Vergoeding directeur en bestuursleden Secretaresses/administratief medewerkers/Receptionisten

€ 1.684,- — € 3.437,- per maand Adviseurs en stafmedewerkers

€ 2. 310,- — € 5.600,- per maand Directie

€ 8.395,- per maand Bestuursleden

€ 8.656,- – € 11.375,- per jaar

Kijk voor het hele jaarbericht op www.fonds1818.nl

Fonds 1818 is ook: Fonds1818-24.nl Fonds1818.nl/monumentenfonds Groeneschoolpleinen.nl Jeugdvakantieloket.nl Cultuurfondsleiden.nl Nutshuis.nl Fondsenvoorouderen.nl Voordekunst.nl

Riviervismarkt 4 2513 AM Den Haag Postbus 895 2501 CW Den Haag T 070 364 11 41 info@fonds1818.nl www.fonds1818.nl

Profile for Corien Bosch

Jaarbericht 2013 bijlage Fonds 1818 Magazine - Juli 2014  

Samenvatting van het Jaarbericht over 2013. Het volledige jaarbericht is te vinden via de website www.fonds1818.nl/publicaties

Jaarbericht 2013 bijlage Fonds 1818 Magazine - Juli 2014  

Samenvatting van het Jaarbericht over 2013. Het volledige jaarbericht is te vinden via de website www.fonds1818.nl/publicaties

Profile for corien
Advertisement