Page 1

#3 2011 THEMA Noodfondsen • In gesprek met... Annie Bijster Deze Zomer: Hobbytuinen • Terugblik: Shell Eco-Marathon • Opening van de Nutstuin


2

magazine

actueel Kwart eeuw Ooievaarsrun

biedt een inspirerende cursus waar de deelnemers een

Op zaterdag 10 september is het zover, dan houdt de

grote muzikale familie vormen: jong, oud, amateur,

Haagse Stichting Evenementen voor Gehandicapten (EVG)

professioneel, allen samen om van elkaar te leren en te

voor de vijfentwintigste keer de Ooievaarsrun. Dit is een

musiceren. Het Kamermuziek Atelier Delft heeft plaats

toertocht van vrachtwagens waarin mensen met een

van 3 tot en met 7 augustus 2011. Locaties zijn het

verstandelijke en/of een lichamelijke beperking meerijden

Centrum voor de Kunsten Delft, Muziekschool Rootz,

vanaf Den Haag door het Westland naar de visafslag in

Museum Het Prinsenhof, de Oude Synagoge Delft en

Scheveningen. De tocht gaat vergezeld van een oor­

Café de Klok.

verdovend getoeter, dat is de helft van de pret.

Meer informatie: www.kamermuziekateliers.nl

Organisaties en bedrijven werken belangeloos mee door het inzetten van de vrachtwagens en chauffeurs.

Honderd jaar De Imkervereniging Leiden

De ongeveer honderdtwintig vrijwilligers worden begeleid

Van de bloemetjes en de bijtjes. De Imkervereniging in

door een escorte van twintig motorrijders van de politie

Leiden weet er al honderd jaar alles van. In 1911 had de

en vijftig motorrijders van een motorbegeleidingsteam.

vereniging haar eerste bijenstal. Nu, honderd jaar later,

Tevens zet de politie Haaglanden twintig verkeers­

zijn er stallen in het Heempark aan de Oegstgeesterweg.

regelaars in. In Scheveningen is er een afsluitend feest­

Aan de Koninginneweg te Noordwijkerhout bevindt zich

programma met spelletjes en artiesten. Aan het festijn

sinds 1991 een stal en er is er ook een in de buurt van de

nemen ruim vijfhonderd mensen met een beperking deel.

kinderboerderij in de Merenwijk en een in het Polderpark

Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige jubileum van

Cronesteijn.

de Ooievaarsrun krijgen alle deelnemers en medewerkers

Het lustrum wordt in nauwe samenwerking met de

een aandenken.

Hortus Botanicus gevierd met tal van activiteiten.

Meer informatie: www.ooievaarsrun.nl

Zo werd op 11 juni de jaarlijkse bijenmarkt gehouden aan de Zoeterwoudse Singel in Leiden met activiteiten zoals

Kamermuziek Atelier Delft

korfvlechten en raat maken. In de Hortus Botanicus is

Begin augustus staat Delft weer in het teken van de

de hele zomer de tentoonstelling ‘Bijen in de hoofdrol’

kamermuziek. Tijdens het Delft Chamber Music Festival

te zien. Deze tentoonstelling is geïnspireerd op de

(DCMF) geeft Stichting Kamermuziek Ateliers Nederland

eerste hortulanus Dirk Cluyt die al in 1597 het boek

voor de tweede keer een cursus kamermuziek. Deze vijf-

Van de byen schreef. In de wintertuin worden bezoekers

daagse cursus is bedoeld voor amateur- en professionele

geïnformeerd over onder meer het bestuivingproces,

ensembles van jong en oud. Het Kamermuziek Atelier

bijen in de stad en bijen in de wetenschap. In de week­

benadert de kamermuziek op alle mogelijke manieren:

einden worden cursussen gegeven over honing slingeren,

de deelnemers krijgen elke dag les met hun ensembles,

het imkeren en honing proeven. Van 7 juli tot en met

volgen lezingen over de achtergronden van werken die

28 augustus in de Hortus Botanicus Leiden. Verder zijn

door de gerenommeerde musici van het DCMF in de

er diverse open dagen, kennismakingslessen en wordt

openbare repetities en ’s avonds tijdens de concerten

er door de vereniging voorlichting gegeven over de

gespeeld worden, ze gaan naar concerten en treden zelf

bijen­stand in Leiden op scholen.

op in het slotconcert. Ook spelen ze mee bij de straat-

Meer informatie: www.imkersleiden.nl

en salonmuziekactiviteiten. Het Kamermuziek Atelier


3

beste lezer, Zoals iedereen die wel eens met Fonds 1818 te maken heeft gehad weet, geven wij geen steun voor leniging van individuele nood. Hoe schrijnend deze ook is. Dit klinkt bot maar zo is het nu eenmaal in onze missie geregeld en daarbij hebben we hiervoor ook niet de mankracht en kennis in huis. Maar gelukkig geven we via een U-bocht wel degelijk steun voor de minst draagkrachtigen in het werkgebied van Fonds 1818. Ieder jaar doneert Fonds 1818 een bedrag aan de verschillende sociale fondsen in de regio. Daar zitten de mensen die verstand van zaken hebben, er voor zorgen dat het geld bij de juiste personen terecht komt en dat het op een goede manier verdeeld wordt. Ik heb grote bewondering voor mensen als Anita en RenÊ Schwab van Stichting Leergeld en Stichting Samenwerking Sociale Fondsen en Jan Siebols van SUN Leiden. Via hun nood­ fondsen hebben zij dagelijks te maken met mensen die om heel uiteenlopende redenen de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgen. Ze krijgen er geen slapeloze nachten van, nee, uit hun ervaringen putten ze weer nieuwe kracht om creatieve oplossingen te vinden voor een schier oneindig probleem: intense armoede. Dit Magazine staat in het teken van hun werk voor de Noodfondsen. Verder in dit Magazine aandacht voor de bijen in Leiden en de Hobbytuinen aan de Haagse Schimmelweg. We kijken terug op de Shell Eco-Marathon waarbij scholieren uit 4 havo en 5 vwo van het Hofstad Lyceum in Den Haag vorig jaar onverwacht de duurzaamheidprijs wonnen. Dit jaar doen ze weer een gooi naar de eeuwige roem.

Veel leesplezier, De Imkervereniging Leiden

Anne de Raaf Adviseur Fonds 1818

inhoud 2 Actueel: lopende projecten

10 Deze Zomer: Hobbytuinen

3 Voorwoord en inhoud

11 Vitrine: Diverse projecten in het kort

4 Thema: Noodfondsen

14  Terugblik: Shell Eco-Marathon

7  In het bijzonder: Jarige Job

15 Het Nutshuis dit kwartaal

8 In gesprek met: Annie Bijster

16 Opening van de Nutstuin


Noodfondsen

4

magazine

thema:

‘Van armoede wordt je stil.’

Noodfondsen

deel kunnen nemen aan de samenleving, begrijpt dat we

Steeds meer mensen kloppen bij de Noodfondsen aan. Sinds het aantreden van het Kabinet Rutte zijn vooral de aanvragen voor materiële hulp fors toegenomen. De bedden, wasmachines, fietsen, handdoeken en computers zijn niet aan te slepen. Verhalen uit de dagelijkse praktijk van de Stichting Samenwerkende Sociale Fondsen, Stichting Leergeld en Stichting Urgente Noden Leiden.

toch iets voor hen wilden doen.” De specifieke kennis en ervaring voor individuele nood­ hulp heeft Fonds 1818 niet in huis. “Daarom geven we die hulp via de SSSF, een geweldige organisatie in ons werkgebied. We zijn zeer te spreken over de zorgvuldige wijze waarop zij werken.”

Schrijnend René Schwab is sinds 1995 directeur van de SSSF en heeft in de afgelopen zestien jaar zo’n zeventienduizend rapporten met aanvragen op zijn bureau gehad. Hij kent de armoede in zijn stad in al haar gedaanten. “Voordat ik bij het SSSF kwam werken, heb ik vier jaar als schuld­

Boven zijn bureau hangt een zelfgemaakt kunstwerk van

hulpverlener bij de Haagse Sociale Dienst gewerkt. Toen

1 eurocenten. Hij plakte voor een bedrag van 3 euro en

schreef ik voor mijn cliënten zelf aanvragen aan fondsen.”

51 cent op het canvas en noemde het werk toepasselijk

Daarvoor werkte hij zes jaar als bijstandsambtenaar in

‘Een centenkwestie’. René Schwab, directeur van de

de Schilderswijk en Transvaal. Hij begon zijn loopbaan

Stichting Samenwerkende Sociale Fondsen (SSSF), weet

in een kindertehuis. “Daar heb ik schrijnende situaties

als geen ander dat het leven van een heleboel Hagenaars

gezien waar ik nog wel eens wakker van lag. Maar ik

wordt beheerst door centenkwesties. Huurschulden,

had al snel door dat niemand daar iets mee op schoot.

gokschulden, creditcardschulden, postorderschulden.

Je bent voor je cliënten veel meer waard als je bent

Gevolg: afsluiting van gas, water en licht en huis­

uitgeslapen en een goed humeur hebt. Je moet dit werk

uitzettingen. De SSSF voorkwam afgelopen jaar twee­

niet uit medelijden doen, wel uit mededogen.” Het zijn

honderd uitzettingen en honderdvijftig afsluitingen.

vaak trieste verhalen die op zijn bureau liggen. “Mensen

Als er nergens anders meer hulp te krijgen is, kunnen

kunnen elkaar nare dingen aandoen. Daar heb je geen

Hagenaars met geldproblemen altijd nog bij de SSSF

idee van. Van de armoede trouwens ook niet. Die blijft

terecht. “Wij zijn echt de allerlaatste strohalm”, vertelt

voor tachtig, negentig procent van de Hagenaars

René Schwab. Vanuit zijn werkkamer op de eerste

­verborgen. Van armoede wordt je stil. Er zijn mensen die

­verdieping in de Korte Lombardstraat, kijkt hij uit op het

hun huis bijna niet meer uit komen. Uit schaamte, maar

Pandhuis, waar mensen in financiële nood hun sierraden

ook omdat meedoen aan de samenleving geld kost.”

komen belenen. “Ja, dit is het epicentrum van de

René Schwab zal nooit zeggen dat het een schande is

armoede.”

dat er in een welvarend land als Nederland organisaties

Het SSSF bestaat sinds 1972 en overkoepelt ruim dertig

als de Voedselbank, de Weggeefwinkel, Resto VanHarte

stichtingen en fondsen. Ook Fonds 1818 steunt de SSSF.

of de Noodfondsen nodig zijn. “Ik vind het juist fantastisch

“Daar zijn wij tien jaar geleden mee begonnen”, vertelt

dat we er zijn en een teken van beschaving. Ik geloof

adviseur Anne de Raaf. “Eigenlijk geven wij geen

namelijk niet dat je het armoedeprobleem ooit helemaal

­individuele steun. Wij richten ons op projecten die juist

op kunt lossen. Er zullen helaas altijd mensen zijn die

dat individuele belang overstijgen. Maar als je weet dat

pech hebben in het leven en/of niet met geld om kunnen

veel mensen in ons werkgebied door armoede niet eens

gaan.” De noodfondsen geven onvoorwaardelijk hulp.


5

“Een enkele keer verbinden wij wel voorwaarden aan de hulp die we

activiteiten. “We helpen met schoolboeken, computers, maar ook

bieden, bijvoorbeeld dat mensen zich aanmelden voor schuldhulp­

met sportkleding en contributie aan sportverenigingen. En soms

verlening of zich opgeven voor een cursus waarin ze leren met geld

betalen we bijvoorbeeld ook de speciale kokskleding die leerlingen

om te gaan”. Desondanks zijn er gezinnen die eens in de zoveel tijd

van horecaopleidingen nodig hebben”, vertelt Anita Schwab.

bij ons aan blijven kloppen omdat ze financieel tóch weer onderuit zijn gegaan. Dit werk blijft toch voor een groot deel pleisters plakken.”

Jarige Job

Voorop

schooldirecteuren en docenten dat er kinderen op hun verjaardag

Den Haag was lang hét voorbeeld voor andere gemeenten op het

ziek worden gemeld op school, omdat er geen geld is voor een

gebied van armoedebestrijding. “We liepen voorop. Dat is nu iets

traktatie, wist ik dat er werk aan de winkel was.” (zie de rubrieken

minder, maar we doen het nog steeds behoorlijk goed. Dat komt

‘In het Bijzonder’ en ‘In gesprek met’ voor meer informatie over

omdat we eerst met Pierre Heijnen en nu met Henk Kool twee zeer

‘Jarige Job’)

bevlogen wethouders armoedebestrijding hebben. Kool heeft er

Fietsen zou ze ook graag bekostigen, maar dat zit officieel niet in

bijvoorbeeld voor gezorgd dat de noodfondsen niet worden gekort.

het pakket. Van de gemeente ontvangt Leergeld hiervoor maar

Hij staat pal voor ons en daarmee voor alle Hagenaars die onze steun

een kleine subsidie. Er wordt een aanvullend bedrag gegeven door

Het initiatief ‘Jarige Job’ komt ook uit haar koker. “Toen ik hoorde van

zo hard nodig hebben”, vertelt Anita Schwab.

Fonds 1818 en door Levi Lassen. “Wij krijgen subsidie van de

Zij is sinds een jaar office manager van Stichting Leergeld. Deze

­gemeente, zij mikken erg op deelname aan sport omdat Den Haag

stichting werd in 2000 opgericht en heeft als missie het voorkomen van

als sportstad op de kaart wil komen te staan. Prima, sport is heel

sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële

goed voor de sociale cohesie in een stad. Maar als er in een gezin

middelen. Het motto van Leergeld is: ‘Alle kinderen doen mee!’.

geen vervoer is, hoe komt dat kind dan bij de sportclub? Een fiets

Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van vier tot acht­

is relatief goedkoop, milieuvriendelijk en goed voor de conditie van

tien jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse

het kind.” Een enkele keer dient ze een verzoek in bij het SSSF voor


6

thema: Noodfondsen

Dit is het epicentrum van de armoede. Met dank aan ROC Mondriaan voor het tot stand komen van deze foto

hulp waar Leergeld niet in kan voorzien, maar die desondanks

Rechtvaardig

noodzakelijk wordt geacht, zoals een ontbrekend bed voor een kind

Ook Jan Siebols, adviseur bij Stichting Urgente Noden (SUN) in Leiden,

of een tafel en een stoel waarop schoolwerk kan worden gedaan.

ziet het aantal aanvragen toenemen. “En tegelijkertijd trekt de

Hoewel Anita en René levenspartners zijn, worden dat soort dingen

overheid zich terug. Voert ze alleen de basistaken van de verzorgings­

uitdrukkelijk niet aan de keukentafel geregeld. “Iedereen mag weten

staat uit. Er wordt strenger gekeken of de aanvragen wel rechtmatig

dat we partners zijn, maar het werk van de SSSF en Leergeld mogen

zijn. SUN Leiden kijkt vooral naar rechtvaardigheid. Wij kijken naar

thuis niet door elkaar heen gaan lopen,” verzekert Anita. Wethouder

wat mensen concreet nodig hebben om niet in de goot terecht te

Kool noemt René en Anita Schwab met een knipoog ‘De armoede

komen. We hopen natuurlijk ook dat ze lessen trekken uit de fouten

maffia’. “Als hij ons in de stad tegenkomt en er is iemand bij zegt

die ze hebben gemaakt. Maar wij zeggen niet ‘U hebt dit aan uzelf

hij: ‘Je moest eens weten wat een klauwen met geld die mensen

te wijten, dus wij helpen u niet’. Wij kijken niet naar verleden of

me kosten.”

toekomst, maar naar het nu. Er is nu een gezin in nood. Als het moet kunnen we binnen vierentwintig uur leveren.”

Toegenomen

De aanvragen komen binnen via de hulpverlening. SUN Leiden stort

“Met de beddencentrale”, roept de secretaresse van de SSSF soms

nooit rechtstreeks geld op de rekening van de klant. “Altijd op de

gekscherend als ze de telefoon opneemt. De verzoeken om materiële

rekening van de instantie die de hulp voor het gezin heeft aan­

hulp zijn met vijftien procent toegenomen sinds het Kabinet Rutte is

gevraagd.” Maximaal 750 euro per klant en alleen eenmalige hulp.

aangetreden. “Vroeger konden de mensen bedden, wasmachines en

“Een gift is dan ook in principe éénmalig en mag geen structureel

koelkasten krijgen via de bijzondere bijstand.” Maar die regeling is

karakter krijgen.

uitgekleed. “Er wordt landelijk voor miljoenen op bezuinigd. Dus komen die mensen bij fondsen zoals het onze terecht. Wij hebben vijftig­

Charitas

duizend euro extra gekregen om die toestroom aan te kunnen, maar

“Nederland is een verzorgingsstaat, maar de overheid kan niet álle

dat is lang niet genoeg. Wij verwijzen steeds vaker mensen door naar

problemen oplossen”, vindt Jan Siebols. “Dan is het goed dat er

de Weggeefwinkel of de tweedehands witgoedmarkt. Dat hoeft geen

noodfondsen en andere particuliere initiatieven zijn waar mensen

probleem te zijn, maar je gaat mensen geen gebruikt matras aan­

met problemen aan kunnen kloppen.” Met een zich terugtrekkende

bieden. Dat zijn zaken die je toch nieuw en fris moet aanschaffen.”

overheid, krijgen die fondsen een steeds belangrijker rol. Krijgen

Voor de materiële hulp heeft de SSSF goed contact met diverse

we in Nederland Amerikaanse toestanden? Anne de Raaf van Fonds

leveranciers. “Betrokken bedrijven die het heel leuk vinden om iets te

1818 denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. “De overheid zal altijd

doen voor de samenleving.” Zoals een witgoedhandelaar die aan een

haar verantwoordelijkheid blijven nemen voor de minderbedeelden

klant van de SSSF een wasmachine zou leveren. De klant probeerde

in onze samenleving. De activiteiten van fondsen blijven aanvullend,

er voor een klein bedrag nog een droger bij te krijgen. “Die handelaar

maar wel steeds belangrijker. Fondsen gaan zich ook steeds onder­

heeft toen geen deal gesloten, maar meteen ons gebeld, dat het niet

nemender opstellen.”

in de haak was met deze klant. Als je zelf een droger kunt kopen, hoef

SUN Leiden werkt nadrukkelijk complementair aan de overheid.

je voor een wasmachine ook geen beroep te doen op een noodfonds.”

“Wij checken altijd of er geen regeling is bij de sociale dienst of de


7

Stichting Jarige Job stadsbank waar de nood ook gelenigd kan worden.

De meeste kinderen in Nederland kunnen de avond voor hun

Pas als we zeker weten dat die er niet is, komen wij

verjaardag niet in slaap vallen vanwege de spanning over de

in actie.”

cadeautjes die ze zullen krijgen. Maar er zijn ook kinderen

Charitas kent een lange traditie in Nederland. Vroeger

– ­enkele duizenden – die geen oog dicht doen omdat ze geen

waren het vooral kerkelijke instellingen, die goed deden.

cadeautjes krijgen en er ook geen geld is voor slingers,

Zij hadden daar vaak wel allemaal moralistische bedoe­

­ballonnen en de traktatie op school.

lingen bij. Rene Schwab: “Vroeger hoefde ik bij sommige

Voor deze kinderen is de Stichting Jarige Job in het leven

fondsen echt niet aan te kloppen voor hulp aan een

geroepen. Want: ‘Ieder kind heeft recht op een verjaardag’.

Antilliaanse tienermoeder die op haar achttiende al drie

In Rotterdam bestond het al even en sinds maart dit jaar ook

kinderen had van drie verschillende vaders. Die tijd is

in Den Haag.

gelukkig voorbij. Er is een flinke professionaliserings­

Dit initiatief wil verjaardagen mogelijk maken voor kinderen van

slag gemaakt in de fondsenwerving. “Zij springen in het

4-12 jaar, die dit feest eigenlijk niet kunnen vieren, omdat daar

gat dat de overheid nu laat vallen, en ze zijn er klaar

geen geld voor is. De ouders staan ingeschreven bij de Voedsel­

voor. Het is een moderne vorm van charitas. Zonder de

bank en weten niet hoe ze financieel de maand door moeten

dwingende moraal van vroeger, maar wel met jaren­

komen. Jarige Job geeft geen geld, maar regelt praktische

lange kennis en ervaring. Bovendien is de koers van de

zaken, die van een verjaardag een feestdag maken: de traktatie

noodfondsen en andere charitatieve instellingen vaak

voor school, een cadeautje en slingers. Ouders die wekelijks

veel constanter dan die van de overheid, waar steeds

een voedselpakket ophalen, kunnen vlak voor de verjaardag van

weer een andere politieke wind waait.”

hun kind ook een verjaardagsbox van Jarige Job meenemen. Leerlingen van de Esloo praktijkschool in Den Haag pakken de

Lichtvaardig

dozen in en doen zo ook nog werkervaring op.

Siebols vindt dat het huidige kabinet te lichtvaardig

Jarige Job wil de kloof dichten tussen arme en rijke kinderen.

bezuinigingen doorvoert. “Ze hebben op het Binnenhof

Uit onderzoek, dat begin 2010 is gedaan in opdracht van Unicef,

geen idee wat het voor gezinnen betekent dat de

Stichting Kinderpostzegels en Defence for Children, blijkt dat

­bijzondere bijstand wordt uitgekleed. Geen flauw

de verwijdering tussen kinderen, die opgroeien in gezinnen op

­vermoeden van de desastreuze gevolgen van een paar

verschillende inkomensniveaus, steeds groter wordt.

procent huurverhoging. Er zijn gezinnen die na aftrek

Voor kinderen die opgroeien in armoede, is er geen geld voor

van de vaste lasten amper geld hebben voor eten en

extra’s als sport en muziekles, maar ook niet voor verjaardagen.

kleding. Laat staan voor een wasmachine die het

Bij navraag blijken arme kinderen zich regelmatig ziek te melden

begeeft. Zij hebben geen buffer en zijn meestal ook niet

op hun verjaardag, omdat er in het gezin geen geld is voor een

administratief geschoold. “Uitgerekend van deze groep

traktatie op school.

­verwachten we dat zij hun huishoudboekje uitstekend

Jarige Job Den Haag is voor 2011 financieel mogelijk gemaakt

op orde hebben. En dat in een samenleving waarin

door: de stimuleringsprijs van het VNG voor Leergeld Den Haag,

niemand meer spaart. We zijn van een spaarland,

Fonds 1818, Levi Lassen, Groene Kruisfonds, Stichting Boschuysen,

een kredietland geworden. Iedereen leeft op de pof.

Het oude Koetshuis/van Heekfonds, Stichting Weeshuis en

Rood staan is normaal geworden. Mensen met een vast

Oudelieden, Schiefbaan Hovius, Liduinafonds, M.A.O.C. Gravin

inkomen kunnen dat risico wel nemen. Maar iedereen kan

van Bylandt, de Makro en Bokstijn feestartikelen.

arbeidsongeschikt raken of anderszins pech hebben in

www.leergelddenhaag.nl/jarigejob

het leven en dan blijkt dat het kaartenhuis gemakkelijker in kan storten dan je denkt.”


8

magazine

thema: Noodfondsen

Je gunt toch ieder kind een fijne verjaardag?


9

In gesprek met...

Annie Bijster ‘Kerkoma’

In de Doopsgezinde kerk aan de Paleisstraat in Den Haag staat altijd een kist waarin kerk­ gangers houdbare levensmiddelen kunnen doen. Bestemd voor de klanten van de Voedselbank. Met Pasen doen de kinderen een activiteit voor een goed doel. “Vorig jaar hebben we geld ingezameld voor fietsen voor een hospitaal in Tanzania. Dit jaar was het goede doel dichter bij huis: Stichting Jarige Job Den Haag. We lazen er over in de krant. Het was voor ons echt een eye-opener, we hadden er nooit bij stil gestaan dat er kinderen zijn die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis niet genoeg geld is. Die op hun verjaardag zelfs ziek worden gemeld op school omdat er geen geld voor een traktatie is. Als je dat leest, breekt je hart”, vertelt Annie Bijster, links op de foto samen met Anita Schwab van Stichting Leergeld. Zij begeleidt de kinderdienst en wordt daarom liefkozend ‘Kerkoma’ genoemd. Een moeder bakte tachtig cakejes en de kinderen versierden deze met glazuur, marsepein en andere lekkernijen. De cakejes werden verkocht en met de opbrengst – honderd euro – konden vijf verjaardagsboxen worden gevuld. Annie Bijster kreeg nauwgezette instructies van Anita Schwab, directeur van Stichting Leergeld, die ervoor zorgde dat alle Jarige Jobs in Den Haag een fijne verjaardag hebben. “Zij heeft zo’n geweldige praktische instelling. Ze denkt aan alles. Zoals houdbare room, een cake, met glazuur en kaarsjes, minder kost­ baar dan een echte verjaardagstaart, maar toch heel feestelijk.” Jarige Job weet bij veel particulieren en organisaties een gevoelige snaar te raken. Er is volop aandacht van de media. Jack Spijkerman, Ruben van der Meer en Tijl Beckand van de komische entertainmentshow ‘Echt Waar’ hebben Stichting Jarige Job als goed doel gekozen en de Radio 2 Roodshow doneerde de opbrengst van de CD veiling ‘CD van jou, CD van mij’ ook aan Jarige Job. Annie Bijster begrijpt wel waarom mensen graag aan dit initiatief geven. “Het is gewoon een ontzettend positief initiatief. Je gunt toch ieder kind een fijne verjaardag? En het is door die verjaardagsbox ook zo lekker concreet. Daarin zit alles wat van een verjaardag een feest maakt. Kinderen zijn wat dat betreft ook snel tevreden. Gelukkig wel.” De Kerkoma kwam laatst met de vijf goed gevulde dozen naar Stichting Leergeld om ze persoonlijk aan Anita Schwab te overhandigen. “We hebben er ook foto’s van gemaakt, zodat we de kinderen die mee hebben geholpen met de inzameling, erbij betrekken. Wij vinden het belangrijk dat ze er iets van leren. Het is een stukje bewustwording. Ze weten nu dat het vieren van een verjaardag helemaal niet voor iedereen vanzelfsprekend is.”


10

magazine

deze Zomer Hobbytuinen aan de Schimmelweg

Ontdek je groene vingers Hagenaars die deze zomer willen ontdekken of ze groene

­imkeren. Hij had hier een lapje grond en een bijenvolk.

vingers hebben, kunnen terecht bij de Hobbytuinen aan

Hij is helaas in december overleden. In februari bedacht

de Schimmelweg in Spoorwijk. Daar wordt een educatief

ik me opeens dat ik maar eens moest gaan kijken of die

project gehouden voor buurtbewoners en scholieren.

bijen nog leefden. Ik heb zo’n pak aangetrokken en het

Er is speciaal voor dit project een strook van tien bij drie

deksel van de bijenkast opgetild. Ze leefden nog. Nu voel

meter grond vrijgemaakt waar in gewerkt kan worden.

ik me wel een beetje verplicht om voor het bijenvolk te

“We zijn volop bezig met het tuinontwerp. We hebben

zorgen en in de tuin te werken. Ik heb mezelf een jaar

net besloten welke bloemen we gaan zaaien”, vertelt

de tijd gegeven om te kijken of het echt iets voor me is.

Francis Kappers. Bij de keuze voor de beplanting is

Echte groene vingers heb ik niet. Ik weet weinig van

rekening gehouden met de bijenvolken die op de Hobby­

tuinieren. Maar ik vind het sfeertje hier wel erg leuk.

tuin worden gehouden. “We hebben allemaal bloemen

Er zijn veel verschillende nationaliteiten. We wisselen

en planten gekozen waar bijen blij van worden. Het gaat

veel zaden en tips uit. Van mijn Turkse buurtjes heb ik

heel goed met onze volkjes. En het levert lekkere honing

zaden van een bepaalde koolsoort gekregen. Zo heb je

op. Ik ga dit weekend voor het eerst honing slingeren.”

telkens iets anders op je bord en het smaakt heerlijk

Kappers is zelf ook haar groene vingers aan het

uit eigen tuin.”

­ontdekken. “Mijn vriend hield erg van tuinieren en


11

vitrine Kansenbeurs 2011 Een dag mee als activiteitenbegeleider of een middagje Nederlandse les geven aan allochtone vrouwen. Het zijn voorbeelden van vacatures die werden aangeboden op de kansenbeurs. Afgelopen april organiseerde de Brede Welzijnsorganisatie in Delft, voor de tweede maal deze bijzondere beurs. De kansenbeurs bood organisaties de mogelijkheid vrijwilligers te werven buiten de gebruikelijke doelgroep. Diverse doelgroepen konden zo op een laagdrempelige manier kennis maken met vrijwilligersorganisaties. Tijdens deze dag gaven een groot aantal vrijwilligersorganisaties en andere Delftse instellingen informatie over hun werkzaamheden en boden zij vrijwilligers­ vacatures aan. Daarnaast was het voor de bezoekers mogelijk om Fotograaf: Timo Groenendaal

verschillende workshops te volgen. In een voortraject werd de organisaties de mogelijkheid geboden om zich te verdiepen in diversiteitbeleid. Fotograaf: Timo Groenendaal

Voetbal voor kinderen met coördinatieproblemen Stichting Sophia Revalidatie biedt in Den Haag revalidatie op specialistisch niveau voor jongeren, volwassenen en ouderen. Helaas valt binnen de stichting een groep kinderen met coördinatie­ problemen tussen wal en schip. Met wat extra inzet en inspanning van een speciale trainer kan deze groep meedoen in een reguliere sportvereniging. Samen met voetbalvereniging Quick is een specifiek programma ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar. De voetbaltrainers worden bijgeschoold en gedurende het project bijgestaan door bewegingspedagogen en fysiotherapeuten. Het is de bedoeling dat de kinderen na een jaar volledig worden opgenomen in de voetbalvereniging en in de toekomst zonder begeleiding kunnen sporten met hun leeftijdsgenoten.

Klederdrachtshow 2011 De boulevard en het centrum van Katwijk staan op 9 augustus helemaal in het teken van de klederdracht. Verschillende klederdrachtgroepen vertegenwoordigen de provincies zodat een beeld ontstaat van de in het verleden gedragen kleding in Nederland. De groepen trekken in een optocht van het Katwijks Museum naar diverse locaties in de stad. Er worden oud-Hollandse spelletjes gedaan en oude kinderliedjes gezongen. De klederdrachtgroep bestaat uit ongeveer veertig vrijwilligers, die wekelijks in het Katwijks Museum bijeenkomen. Hier beheren, onderhouden en tonen zij de oude, kostbare collectie klederdrachten.

Foto: Klederdrachtgroep Oud Katwijk


12

magazine

Boerol Festival 2011 Een boerenlunch op een monumentale boerderij bij ’t Woudt en genieten van kunst, muziek, dans, theater en poëzie, dat is het Boerol Festival 2011. Op zaterdag 25 juni werd alweer de vierde editie van dit bijzondere festival georganiseerd. Op zes podia vonden onder andere muziekoptredens plaats van pop tot klassiek en van groepen tot solisten. Ook werden verschillende dans- en theatervoorstellingen gegeven en konden bezoekers luisteren naar poëzie. Zo’n zestig vrijwilligers zetten zich jaarlijks in om dit festival tot een groot succes te maken.

Symposium Met een korte toneelvoorstelling heeft Stichting PerspeKtief laten zien hoe dak- en thuislozen leven. De voorstelling was onderdeel van een symposium over de bezuinigingen in de dak- en thuislozenzorg. Naast het toneelstuk werd ook een film vertoond waarin het leven van deze groep mensen wordt geschetst. Wie zijn dak- en thuislozen? Hoe zijn zij in deze situatie terecht gekomen? En wat kan de samenleving voor hen betekenen? Dit zijn verschillende vragen die tijdens het symposium beantwoord werden. Met dit symposium wilde de stichting meer aandacht krijgen voor deze speciale doelgroep en werd beoogd gezamenlijk te zoeken naar alternatieve mogelijkheden voor hun toekomst.

Kromme feesten De Kromstraat is een straat in het centrum van Delft met een roem­ rucht verleden. Ooit stond de straat bekend als een onprettige en onveilige plek. De afgelopen jaren is hard aan de weg getimmerd om het imago van de straat te verbeteren. Om het verbeterde imago te behouden, organiseerde Ciccionina in samenwerking met enkele bewoners een drietal activiteiten in en rondom de Kromstraat: de Kromme Feesten. Zo werd aan de vooravond van Koninginnedag Fotograaf: K. Alexandre

een klein muziekfestival georganiseerd. Een maand later kon iedereen tijdens het Kromstraat diner aan de lange tafel in het midden van de straat aanschuiven om te genieten van allerlei lekkers uit verschillende landen. Bezoekers waren ook van harte welkom op het Gemaakt Festival. Hier werden de ontwerpen van studenten en afstudeerders van TU Delft in de schijnwerpers gezet. Ciccionina is de ontmoetings­ plek van muziek, theater en andere kunst in de binnenstad van Delft.

Bakkerij Wagenstraat Voor wie betaald werk of een individuele stage nog een tree te hoog is, zijn begeleide werkplekken goede alternatieven. Bij een begeleide werkplek gaat het om (onbetaalde) werkzaamheden in een regulier bedrijf met een begeleider van Steinmetz|De Compaan. Een aantal cliënten is aan het werk in een activiteitencentrum van Steinmetz|­De Compaan, onder meer in een bakkerij. De bakkerij

Fotograaf: Marco Zwinkels


13

wordt binnen­kort verplaatst van het activiteitencentrum aan de Weesperstraat in Den Haag naar de Wagenstraat. Het assortiment wordt uitgebreid met banket, belegde broodjes en warme dranken. Fonds 1818 levert een bijdrage voor de aanschaf van de winkel­ inventaris van de nieuwe locatie van de bakkerij. In de bakkerij zullen dagelijks twaalf cliënten van Steinmetz|De Compaan onder begeleiding werkzaam zijn en, indien mogelijk, doorstromen naar een betaalde baan.

Willem Hussem Festival 2011 Theater Dakota organiseert voor alle liefhebbers van Willem Hussem een bijzonder festival. De hele maand oktober zijn er in en buiten Den Haag workshops, tentoonstellingen en lezingen met als hoogte­ punt het weekend van 28 t/m 30 oktober in ZUID57. Hier heeft de afgelopen maanden de restauratie plaatsgevonden van één van Willem’s bekendste wandschilderingen. Tevens opent Dakota in deze maand haar deuren van de nieuwe theaterzaal in ZUID57. De Haagse schilder, dichter en beeldhouwer is in het verleden een belangrijke kunstenaar geweest en zijn werken zijn nog altijd zeer geliefd bij de kunstenaars van nu.

Sporttuin Duindorp In Duindorp wordt druk gewerkt aan een nieuwe sporttuin. In dit multifunctionele sportcomplex kunnen kinderen uit Duindorp en omgeving op een laagdrempelige manier deelnemen aan georgani­ seerde sportactiviteiten. Met de aanleg van de velden en de plaatsing van de verschillende sport- en spelvoorzieningen wordt een verbinding gemaakt tussen schoolsport, ongeorganiseerde vrijetijdssport en verenigingssport. De kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar krijgen de mogelijkheid om tegen een kleine betaling te sporten onder begeleiding van trainers van verschillende verenigingen in Den Haag. Ook volwassenen zijn van harte welkom. Zij kunnen deelnemen aan de speciaal voor hen georganiseerde activiteiten of plaatsnemen op de tribune om hun kinderen aan te moedigen.

Het Groene Oordtje Het Groene Oordtje is een natuurvriendelijke spoortuin in de Schenk­ strook in de Haagse wijk Bezuidenhout. Het is een prachtige groene plek met een grote diversiteit aan flora en fauna, een ecologische moes- en kruidentuin, grassen, fruitbomen en een demonstratie­ terras. Ook de honingbijen hebben een eigen plekje in de tuin ­gekregen. In de maanden juni, juli en augustus exposeren verschillende (Haagse) kunstenaars in de tuin. Mensen uit de wijk en omgeving zijn van harte welkom om op deze laagdrempelige manier kennis te maken met natuur en kunst. Ruim vijftien vrijwilligers zetten zich Fotograaf: Hanna Oosterveld

wekelijks in om de tuin te onderhouden.


14 14

magazine

terugblik Hoe is het verder gegaan met projecten die Fonds 1818 steunde? Werd het een succes, zijn de doelen gehaald of is het nog steeds hard werken? We kijken terug naar…

Shell Eco-marathon The Green Guardians, een team leerlingen uit havo 4

“Ook om bewustwording. We zijn het hele jaar op school

en vwo 5 van het Hofstad Lyceum, won vorig jaar de

bezig geweest met duurzaamheid. Het is mooi om bij

duurzaamheidprijs van de Shell Eco-marathon. Rune

de leerlingen het besef te zien groeien. Dat ze gaan

Bennemeer, hoofd pr van het Hofstad Lyceum herinnert

nadenken over hun eigen dagelijkse energieverbruik.

zich het glorieuze moment nog goed. “De auto die de

Er ging een wereld voor ze open.” De reis naar Lausitz

leerlingen vorig jaar zelf hadden gebouwd van duurzame

ging dan ook niet per auto, maar met de trein. Een bewuste

materialen, reed één op zestien op het circuit van Lausitz.

keuze. Ook dit jaar doet een team van het Hofstad Lyceum

Dat is een stad ruim honderd kilometer ten zuiden van

mee aan de Shell Eco-marathon. “We gaan verder met

Berlijn. Er deden tweehonderd teams uit heel Europa

het uitdiepen van duurzaamheid. Elke leerling gaat dit

mee. We hadden geduchte concurrentie. Er waren ook

keer bijvoorbeeld een CO2-boekhouding bijhouden.

teams van universiteiten. Hun budget lag vele malen

Zodat we weten hoeveel we uitstoten. Ik verwacht niet

hoger dan het onze. Wij moesten het vooral hebben van

dat we weer een prijs winnen. Maar het blijft een mooie

vernuft en vindingrijkheid. Daarom waren we ook zo

belevenis om daar met leerlingen uit diverse Europese

blij met de prijs.” Maar het gaat niet alleen om winnen.

landen samen te komen.”


15

Juli Look at you 05 Installatie 23 juni t/m 15 juli Op werkdagen van 11.00 uur tot 16.00 uur Toegang is gratis

Augustus Carillonconcerten Vrijdag 19 en 26 augustus en vrijdag 2 september Aanvang 16:00 uur Toegang is gratis

September Be a collective, change the World! Zaterdag 3 september Aanvang 19:30 uur

De Nutstuin is in augustus en begin

de tweede editie van dit festival plaats.

Afgelopen maanden is in ‘Heden Hier’

september concertzaal voor een serie

Het thema is “Zie dubbel zo veel”.

door Sara Vrugt een borduurwerk

van drie speciale concerten op het

Het Nutshuis geeft daar een eigen draai

gemaakt van 100 m². Ze deed dit samen

carillon van de Grote Kerk. De concerten

aan met: ‘Be a collective, change the

met 250 buurtbewoners en andere

worden uitgevoerd door de stads­

World!’. Op deze avond kan iedereen in

geïnteresseerden. Gezichten van

beiaardiers van Den Haag, Nijmegen en

Het Nutshuis zijn groepsgevoel komen

meisjes en een geabstraheerde versie

Breda. Het repertoire bestaat uit onder

uittesten…

van het retina (netvlies) zijn in het

andere werk van Johann Th. Lemckert

ontwerp gecombineerd. De twee

en Johanna Bordewijk-Roepman.

structuren vloeien in elkaar over,

Op twee van de drie middagen wordt

waardoor ‘van buitenaf bekeken

het concert voorafgegaan door een

worden’ en ‘van binnenuit kijken’

korte lezing.

Na het succes van de Haagse museum­ nacht 2010, vindt dit jaar op 3 september

www.nutshuis.nl

een relatie met elkaar aangaan.

Het Nutshuis – voor lokale kunst en maatschappij. Het Nutshuis biedt een platform aan iedereen in Den Haag die zich betrokken voelt bij culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in de stad. Het Nutshuis is gevestigd in het voormalige hoofdkantoor van de Nutsspaarbank, midden in de binnenstad. In de Bankhal, de Commissarissenzaal en de Filmkluis bieden wij u een programma vol lezingen, debat, muziek, documentaires en tentoon­stellingen. De activiteiten zijn heel divers maar hebben vaak een cultureel karakter en zijn altijd op een of andere manier maatschappelijk betrokken. De nadruk ligt op lokale Haagse ontwikkelingen. U vindt Het Nutshuis aan de Riviervismarkt 5 in Den Haag. Kijk voor meer informatie en het volledige programma op www.nutshuis.nl.

algemene informatie over Fonds 1818 Colofon

Aanvraagprocedure

Fonds 1818 Magazine is een uitgave van Fonds 1818 en verschijnt vier maal per jaar.

Aanvragen voor een donatie kunnen ruim voor aanvang van het project schriftelijk bij Fonds 1818 worden ingediend. Fonds 1818 geeft alleen donaties aan stichtingen of verenigingen. De behandeling van uw aanvraag duurt 6 tot 8 weken. Meer informatie: www.fonds1818.nl.

Redactie: Corien Bosch Redactionele ondersteuning: Kimberley Jacobs Interviews: Floor de Booys Fotografie: Eva Hofman, Wouter Schuddebeurs en diverse fotografen en bruikleengevers van de beschreven projecten Concept en vormgeving: Ontwerpwerk Lithografie en druk: Drukkerij ANDO, Den Haag

<24 Voor jongeren tot 24 jaar geldt een speciale, eenvoudige procedure. Deze jonge aanvragers hoeven voor een donatie tot € 3.000,- geen stichting of vereniging te zijn! Voor informatie

hierover kunt u contact opnemen via info@fonds1818.nl.

Gratis cursus fondsenwerving Fonds 1818 geeft een cursus fondsen­ werving voor medewerkers en ­vrijwilligers van non-profitorganisaties en jongeren die geen of weinig ervaring hebben met het werven van fondsen. Voorwaarde is dat de organisatie actief is in de regio van Fonds 1818. De eerst volgende cursus wordt gegeven op donderdag 29 september 2011. Inschrijven kan via www.fonds1818.nl.

Meer informatie Heeft u vragen over de criteria voor een donatie, over het opstellen en indienen van een aanvraag bij Fonds 1818 of over fondsenwerving in het algemeen? Kijk dan op www.fonds1818.nl of neem contact op met onze afdeling Communicatie op 070 375 49 57 of info@fonds1818.nl. Wilt u het Fonds 1818 Magazine ieder kwartaal ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw adresgegevens naar info@fonds1818.nl of meldt u aan via de website. Een abonnement is gratis.


16

Een kleine groene oase in het hart van Den Haag De Nutstuin is open Achter de hoge gevels van de Riviervismarkt en de

Jan Hendrikstraat in Den Haag ligt een kleine groene oase, De Nutstuin. Achter de panden van Fonds 1818 en Het Nutshuis ontstond in een jaar tijd een nieuwe stadstuin die voor iedereen toegankelijk is. Een jaar geleden parkeerden de werknemers van het fonds

nog hun auto’s op het rafelige terreintje. Tuinarchitect Jos van de Lindeloof transformeerde het tot een licht glooiend landschapje met kabbelend water en fruitbomen. In een kleine moestuin verbouwen buurtbewoners groente. Op 14 mei is de Nutstuin officieel geopend met een voorstelling van Stella Den Haag is samenwerking met Fanfare Kunst voor het Volk en stadsbeiaardier Heleen van Weel. De Nutstuin is tijdens kantooruren geopend.

kijk op www.fonds1818.nl

Hillegom

Noordwijk

Noordwijker hout Lisse

Fonds 1818 steunt maatschappelijke en culturele Teylingen

projecten in de regio Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en de Bollenstreek.

Katwijk

Oegstgees t

U kent uw buurt, wijk, stad of regio het beste en weet wat

Leiden

nodig is. Dankzij u worden woonwijken weer leefbaar,

W assenaar Voor schoten

leren allochtone vrouwen fietsen, worden monumenten gerestaureerd, worden er theatervoorstellingen gemaakt, leren jongeren met elkaar discussiëren en kunnen met

LeidschendamVoorburg

Den Haag

olie besmeurde vogels weer vliegen. Wij nodigen u van

Den Haag

harte uit om uw ideeën en projecten met ons te delen. U het project, wij het geld.

RIVIERVISMARKT 4

POSTBUS 895

2513 AM DEN HAAG

2501 CW DEN HAAG

070 364 11 41

INFO@FONDS1818.NL

Rijswijk PijnackerNootdorp Delft

Midden Delfland

Zoeterwoude

Zoetermeer

Leiderdor p

Fonds 1818 Magazine # 3 juli 2011  

Noodfondsen, Hobbytuinen, Shell-Ecomarathon, Opening Nutstuin, Ooievaarsrun, Imkervereniging Leiden, Kamermuziek Atelier Delft

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you