Page 1

Een tweede leven voor waardevolle monumenten


Overal zijn sporen te zien van het verleden. De meest waardevolle sporen worden beschermd door het predicaat ‘monument’. Monumenten zijn belangrijk, zij zijn de boodschappers uit het ­ver­leden. Zij vertellen ons waar wij vandaan komen en geven betekenis aan ons beeld van wie wij tegenwoordig zijn. Monumenten zijn vaak mooi, kunnen een gevoel van trots oproepen en moeten op grond daar­van worden beschermd. Het restaureren en beheren van monumenten is kostbaar en helaas is daarvoor niet altijd voldoende geld beschikbaar.


De maatschappij verandert, gebouwen

Criteria

­ver­liezen hun functie. Industriële complexen, kerken en historische panden komen leeg te staan. Zodra een gebouw leegstaat en niet meer wordt onder­houden, treedt het verval in. Fonds 1818 wil een helpende hand bieden om dit verval tegen te gaan en de monumenten een tweede leven te geven. Daarvoor is in ­samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds en Nationaal Restauratiefonds het MonumentenFonds 1818 in het leven geroepen.

Nieuwe kansen voor oude gebouwen

•  H  et gebouw is een gemeentelijk monument. Bij kerkgebouwen mag het ook om rijksmonumenten gaan. •  Het monument krijgt een nieuwe of nevenbestemming. •  Het monument is, ten minste een deel van de tijd, openbaar toegankelijk. •  Aan de neven- of herbestemming ligt een plan ten grondslag. In dit plan is aandacht voor de duurzame aspecten van de restauratie.

Herbestemming is door de eeuwen heen al een effectief middel geweest voor het behoud van gebouwen. Veel kerken, kloosters en gasthuizen veranderden al van functie en werden bibliotheken, weeshuizen, academies en daarmee de mogelijkheden tot behoud

MonumentenFonds 1818 voor herbestemming monumenten

vergroten. Bovendien krijgt het monument

Via het MonumentenFonds 1818 kunnen

opnieuw een maatschappelijke rol.

eigenaren van monumentale kerken en

etc. Een nieuwe bestemming kan het gebruik

gemeentelijke monumenten een laag­Om een monument een tweede leven te

rentende lening van maximaal € 200.000,-

­geven, zijn vaak ingrijpende aanpassingen

afsluiten bij het MonumentenFonds 1818.

noodzakelijk.

Het financiële beheer hiervan wordt door

Zo moeten voorzieningen worden aangelegd

het Restauratiefonds gevoerd, waarbij

als toiletruimtes, een geluidsinstallatie,

wordt aangesloten bij de procedures die

­keukenfaciliteiten of klimaatbeheersing.

het Restauratiefonds hanteert. Er wordt

Ook kan het noodzakelijk zijn hele verdiepingen

een minimum leenbedrag van € 10.000

in het pand te bouwen. Allemaal kostbare

gehanteerd en een maximaal leenbedrag

aanpassingen.

van € 200.000,-.

Kijk voor meer informatie op www.fonds1818.nl/monumentenfonds. Hier vindt u ook een link naar het aanvraagformulier.


Fonds 1818 is een regionaal vermogensfonds dat dona­ties en leningen verstrekt ten behoeve van maatschappelijke projecten in de regio Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en de Duin- en Bollenstreek. Het Fonds wil daarmee bijdragen aan een duurzame en leefbare samenleving. www.fonds1818.nl Nationaal Restauratiefonds biedt eigenaren en beheerders van monumenten financiële ondersteuning bij het restaureren en onderhouden van hun pand. Het Restau­ratiefonds ontwikkelt en verstrekt financieringen. Ook voorlichting, advies en begeleiding bij de financiële en procesmatige aspecten van een restauratie zijn belangrijke taken van het Restauratiefonds. www.restauratiefonds.nl Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een particulier fonds dat werkzaam is in heel Nederland. Het fonds stimuleert bijzondere initiatieven en talenten op het gebied van cultuur en natuurbehoud met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft cultuur de kans. www.cultuurfonds.nl

Folder MonumentenFonds 1818  

Fonds 1818 steunt eigenaren van gemeentelijke monumenten en monumentale kerken in de regio met laagrentende leningen ten behoeve van aanpass...

Folder MonumentenFonds 1818  

Fonds 1818 steunt eigenaren van gemeentelijke monumenten en monumentale kerken in de regio met laagrentende leningen ten behoeve van aanpass...

Advertisement