Page 1

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!


Emma’s Hof – Den Haag

Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan naar aanvraag@fonds1818.nl.


3 Fonds 1818

Fonds 1818 steunt, stimuleert en initieert projecten die mensen in staat stellen zelfstandig en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Fonds 1818 daagt u uit om projecten te bedenken die de samenleving aantrekkelijker maken. Bent u actief in een wijk- of buurtvereniging? Bent u betrokken bij een sportclub of een school die geen eiland in de wijk wil zijn? Werkt u in de zorg en wilt u wat extra’s betekenen voor uw cliënten? Of houdt u zich bezig met duurzaamheid, de natuur en ons milieu? Dan kunt u een aanvraag indienen bij Fonds 1818. Het fonds geeft financiële steun aan stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven voor hun projecten; ook investeert het fonds in maatschappelijke organisaties. Om jongeren te stimuleren zelf activiteiten op touw te zetten, zijn er speciale spelregels. Op de komende pagina’s leest u wie in aanmerking komt voor een donatie uit het fonds en hoe u een donatie bij Fonds 1818 aanvraagt. Zoekt u meer voorbeelden van projecten, een uit­gebreide omschrijving van de aandachtsgebieden en de criteria of het aanvraagformulier? Kijk dan op de website www.fonds1818.nl.


Op stap met Oma – Den Haag

Algemene criteria De aanvraag wordt ingediend door een stichting, vereniging of burgerinitiatief zonder winstoogmerk. Het project… … r icht zich op de bewoners in de regio van Fonds 1818. … heeft een maatschappelijk doel. … heeft een brede doelgroep. … is nog niet begonnen.


Wat is Fonds 1818?

5 Fonds 1818

Het vermogensfonds Fonds 1818 is een partner in de financiering van maatschappelijke projecten. De oorsprong ligt in de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en de Nutsspaarbank te ’s-Gravenhage, die sinds haar oprichting in het jaar 1818 een belangrijke rol speelde in het maat­ schappelijke en sociaal­economische leven in de Haagse regio. Fonds 1818 bouwt voort op de oude idealen: ontplooiing, zelfredzaamheid en sociale samenhang. Ook duurzaamheid is een belangrijk thema geworden. Fonds 1818 steunt zowel door het doneren van geld als door het bieden van kennis en netwerk.

Voor wie? Stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk kunnen een donatie­verzoek indienen voor maatschappelijke projecten in de regio. Voor jongeren onder de 24 jaar gelden aparte spel­ regels. Zij hoeven geen stichting of vereniging op te richten. Ook initiatieven van groepen burgers worden ondersteund. Commerciële organisaties komen alleen in aan­merking voor steun van Fonds 1818, wanneer er sprake is van een investering die nauw gerelateerd is aan de missie van het fonds. De projecten waarvoor een aanvraag wordt ingediend, hebben een maatschappelijk doel en komen rechtstreeks ten goede aan de inwoners van de regio.

Regio Fonds 1818 is een regionaal fonds dat steun geeft aan projecten die gericht zijn op de inwoners van de gemeenten in het werkgebied.

Hillegom Noordwijkerhout

Teylingen Katwijk

Oegstgeest Leiden

Wassenaar Voorschoten

Den Haag Rijswijk PijnackerNootdorp Delft

Leiderdorp

Zoeterwoude

LeidschendamVoorburg

Den Haag

MiddenDelfland

Lisse

Noordwijk

Zoetermeer


School’s Cool – Delft

Fonds 1818<24 • De aanvraag wordt ingediend door minimaal drie jongeren onder de 24 jaar oud. • Stichting of vereniging is niet nodig. • Het project heeft een breed ­maatschappelijk doel. • Het vindt plaats in de regio. • Maximale donatie van € 3.000,-. • www.fonds1818-24.nl


Aandachtsgebieden

Natuur en Milieu heeft als belangrijke pijlers duurzaamheid, natuur en milieu. Aandachtsgebieden hierbij zijn onder meer klimaatverandering, energiegebruik, milieuvervuiling, speel足natuur en standslandbouw. Binnen dit werkterrein is er aandacht voor projecten die gericht zijn op het vergroten van het bewustzijn van het belang van natuur en milieu in Nederland. Educatie richt zich vooral op het verwerven van kennis en op ontplooiing; het benutten van kansen en het ontwikkelen van talenten zijn belangrijk. Een actieve rol van de doelgroep, vaak jongeren, is gewenst. Kunst en Cultuur is gericht op de sociale functie van kunst en cultuur. Cultuur kan bijdragen aan ontmoeting, emancipatie, talentontwikkeling en cultuureducatie. Fonds 1818 ondersteunt bij voorkeur projecten op het terrein van amateurkunst. Deze projecten dragen bij aan de ontplooiing en ontwikkeling van betrokkenen. Fonds 1818<24 is speciaal bestemd voor groepen jongeren onder de 24 jaar. Zij kunnen zelfstandig een aanvraag bij Fonds 1818 indienen zonder stichting of vereniging. Wel moet het initiatief worden genomen door een groep van minimaal drie jongeren onder de 24 jaar en moet het project een brede doelgroep bereiken. Fonds 1818 <24 geeft donaties tot maximaal 3.000 euro. Meer uitgebreide informatie over de aandachtsgebieden, de criteria en voorbeelden van projecten zijn te vinden op www.fonds1818.nl en www.fonds1818-24.nl.

Fonds 1818

Zorg en Welzijn richt zich op mensen met een achterstand binnen of tot de samenleving. Het fonds wil hen de mogelijkheid bieden op volwaardige wijze aan de maatschappij deel te nemen. Begrippen als zelfredzaamheid, zelfstandigheid en activering zijn van groot belang. In het verlengde hiervan streeft Fonds 1818 naar het versterken van sociale samenhang.

7


Imkervereniging – Leiden

Wat doet Fonds 1818 niet? Het fonds geeft geen donatie: • aan stichtingen en verenigingen met een winstoogmerk. • ten behoeve van individuele noden. • aan projecten buiten de regio. • aan projecten die al gestart zijn. • aan projecten met een uitgesproken politiek of religieus karakter. Het fonds geeft geen structurele steun en vult geen exploitatietekorten aan.


Een aanvraag indienen

Wat biedt Fonds 1818? Donatie: een geldbedrag om het project uit te voeren.

Ondersteuning bij uw aanvraag: Fonds 1818 geeft advies, biedt netwerk, geeft inzicht in vergelijkbare projecten en legt contacten. Fonds 1818 Magazine: een kwartaalblad met achtergronden en een overzicht van projecten waaraan een donatie is gegeven. Nieuwsbrief: regelmatig verschijnt de digitale nieuwsbrief met informatie over het fonds, projecten en cursussen. Aanmelden kan via de website.

Garantie: toezegging van een geld­ bedrag waarop u aanspraak kunt maken wanneer door omstandigheden andere inkomsten uitblijven. Lening: een lening tegen een lage rente die, eventueel in samenwerking met een bank, wordt verstrekt wanneer in de toekomst inkomsten te verwachten zijn. Missie gerelateerde investeringen: Fonds 1818 investeert in commerciële activiteiten die nauw gerelateerd zijn aan de doelstellingen van het fonds. Het fonds investeert alleen wanneer redelijkerwijs een rendement te verwachten valt.

Algemene criteria U kunt een aanvraag indienen voor een maatschappelijk project binnen de regio met een brede doelgroep georganiseerd door een stichting, vereniging of burger­ initiatief zonder winstoogmerk.

9 Fonds 1818

Fonds 1818 ontvangt uw aanvraag bij voorkeur digitaal via het aanvraagformulier op de website of per e-mail aan aanvraag@fonds1818.nl. Op de website www.fonds1818.nl vindt u alle informatie over de procedure en de algemene voorwaarden. Een complete aanvraag bestaat uit een uitgewerkt projectplan, een begroting en een dekkingsplan. U kunt het hele jaar door aanvragen indienen. Houdt wel rekening met een termijn van circa acht weken waarin Fonds 1818 de aanvraag onderzoekt en een ­beslissing neemt.

Cursussen: om de deskundigheid onder vrijwilligersorganisaties te bevorderen, biedt Fonds 1818 regel­matig cursussen en workshops aan waaronder een workshop fondsenwerving. Alle informatie over het aanbod is te vinden op www.fonds1818.nl. Deelname is meestal gratis.


Partners Fonds 1818 werkt op vele manieren samen met andere organisaties bij het financieren van projecten. Een aantal van deze samenwerkingsverbanden: Jeugdvakantieloket: financiering van vakantieactiviteiten voor jongeren in een achterstandspositie uit de regio Den Haag. www.jeugdvakantieloket.nl voordekunst: crowdfunding voor culturele initiatieven. www.voordekunst.nl Cultuurfonds Leiden: financiering van culturele projecten in Leiden. www.cultuurfondsleiden.nl Fondsen voor Ouderen: samenwerking tussen diverse fondsen die zich specifiek richten op ouderen. www.fondsenvoorouderen.nl MonumentenFonds 1818: laagrentende leningen ten behoeve van hergebruik van gemeentelijke monumenten en monumentale kerken. www.fonds1818.nl/monumentenfonds


Fonds 1818

Rondvaart â&#x20AC;&#x201C; Zoetermeer

11

Volg Fonds 1818 en Fonds 1818<24 via

Vragen of hulp nodig? De fotoâ&#x20AC;&#x2122;s in deze brochure zijn gemaakt door: Harry Segers, Nelleke Mineur, Wouter Schuddebeurs en Inge Stolwijk

Bel de afdeling voorlichting op 070 375 49 57 of mail naar info@fonds1818.nl.


Riviervismarkt 4 2513 AM Den Haag Postbus 895, 2501 CW Den Haag T 070 364 1141 F 070 364 18 91 info@fonds1818.nl www.fonds1818.nl www.fonds1818-24.nl

Zeeboerderij â&#x20AC;&#x201C; Noordwijkerhout

Brochure Fonds 1818  

In de brochure van Fonds 1818 vindt u een samenvatting van de mogelijkheden die Fonds 1818 biedt, een overzicht van de aandachtsgebieden en...

Brochure Fonds 1818  

In de brochure van Fonds 1818 vindt u een samenvatting van de mogelijkheden die Fonds 1818 biedt, een overzicht van de aandachtsgebieden en...

Advertisement