Page 1

e e 2018 jaargang jaargang nrnr. 5 1 Maart 2006 2007 September

CLUBBLAD V.V. CORENOS

--


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

-2-


CORENOS COLOFON Sportpark Roodeschool Zr.Kortestraat 97/99, 9983SW Roodeschool 0595-413222 BESTUUR Voorzitter Eppe Scholtens 0595-413808 Secretaris Jack van Dijken 0595-412374 Penningmeester Jan Zuidema 0595-431181 Vice-voorzitter Jaap Pijper 0595-413991 Bestuursleden Dirk Bakker 0595-413572 Siert Brontsema 06-24088570 Wildrik v/d Ploeg 0595-413490 Sandra Vos 0595-415088 JEUGDBESTUUR Siert Brontsema 06-24088570 Frits Meeuwes 06-48109828 Ton Schlukebir 0595-434187 JEUGDLEIDERS B-junioren Frits Meeuwes 06-48109828 Elwin Wezeman 0595-413965 Rob Knot 0595-413976 C1-junioren Siert Brontsema 06-24088570 Joost Pijpker 0595-413129 C2-junioren Jan Hofstee 0595-415090 Klaas Duinkerken 0595-413802 D1-pupillen 7-tal Bart Groenhof 0595-433061 Stefan Brontsema 0596-516937 E1-pupillen 7-tal Marieke Booisma 0596-581130 E2-pupillen 7-tal Hendrie Bruggeman 0595-413344 F-pupillen 7-tal Janneke Zwerver 0596-516318 Dre Rozenga 0595-415156 AANVOERDERS SENIOREN 1ste Bart Moes 0595-412110 2de Arné Hoving 0595-415088 3de Henno Tamsma 0595-413079 4de Joep Schlukebir 0595-432445 Da.vld Marga Kooi 0595-425183 Da.zl Carola Duinkerken 0595-415520 TRAINERS/BEGELEIDERS Hoofdtrainer Gerke Kersaan, Garnwerderweg 9 9951 TP Winsum 0595-443018 Keeperstrainer Martinus Wassing, H. Kiewietstraat 3, 9988 SL, Usquert 0595-423840 Begeleiders 1ste Hendrie Bruggeman 0595-413344 2de Frits Meeuwes 06-48109828 2de Hemmo Battjes 0596-622060 3de Karim Zidane 06-28854553 Dames veld Arie Duinkerken 0595-415520 Klaas Duinkerken 0595-413802 Dames zaal Hendrie Bruggeman 0595-413344 Klaas Duinkerken 0595-413802 ELFTALCOMMISSIE Eppe Scholtens 0595-413808 Siert Brontsema 0595-413704 Gerke Kersaan 0595-443018 Hemmo Battjes 0596-622060 Arné Hoving 0595-415088 Harrie Slagter 0595-413385 Bert v.d. Meer 0595-432731 Joep Schlukebir 0595-432445

VAN DE REDACTIE Beste lezers en lezeressen. Dit is alweer het 20ste jaar dat de sportspetters verschijnt en dit is het eerste nummer van het seizoen 2007/2008. Er is in die 20 jaar heel wat gebeurd en er zal in de loop van dit seizoen ook nog wel het een en ander terug geblikt gaan worden. Ook jullie lezers mogen daar natuurlijk aan meedoen. Wie weet er bijvoorbeeld een humoristisch, ontroerend, poetisch of spraakmakend stuk en zou dat nog eens geplaatst willen zien? U kunt dat kenbaar maken aan de redaktie en wij zullen ons best doen het terug te vinden. In de hoop wat meer structuur in de verschijningsdata van de sportspetters te krijgen zijn er in samenspraak met het bestuur een 7-tal data geprikt waarop de sportspetters gaat verschijnen. Ook naar de elftallen toe is er een verzoek gedaan om per sportspetter een aantal mensen aan te stellen, die kopij aanleveren. Op deze manier krijgt iedereen de mogelijkheid iets bij te dragen aan ons cluborgaan. Het volgende nummer staat gepland om op 10 november te verschijnen. Kopij kan ingeleverd worden tot uiterlijk 3 november in de groene bus in de kantine of liever mailen naar: sportspetters@hotmail.com Namens de redactie wensen wij u veel leesplezier toe.

☺VERJAARDAGEN☺ In de periode tot en met 12 november zijn de volgende leden jarig. Wij wensen hen alvast een mooie dag toe! Edward de Vries Roy Reininga Marciano Ruben Berend Brouwer Klaas Duinkerken Wilderik Bos Mario Malder Melvin Hofstee Martijn Dijkema Joeri Tuytel Jurriën Wieringa Mark Bleeker Bart Moes Martinus Wassing Melanie Kamminga Tom Coolman René Stoppels Bert Wezeman Peter Kooi Willem Jan Dijk Robert Uil Robin Weijenberg Peter Dijkema Chiron de Vreeze Mark Gorter Mark Bakker Eppe Scholtens Jan Zuidema Kees Hoving Han v/d Leest Philip Kiers Rob Knot Nick Pieterman Harrie Slagter Sven Siekman Annemiek Vos Hilde Coolman Henk Jonker Joep Schlukebir Joran van der Ploeg Hannie Pijper-Kuiper Sabri Edskes Gerke Kersaan

1-9-1992 5-9-1981 6-9-1993 7-9-1971 9-9-1984 10-9-1999 10-9-1992 11-9-1998 12-9-1997 15-9-1993 15-9-1994 19-9-1990 19-9-1976 19-9-1957 24-9-1999 25-9-1998 30-9-1994 1-10-1957 2-10-1961 6-10-1937 6-10-1997 6-10-1993 7-10-1969 9-10-1992 10-10-1997 11-10-1988 11-10-1955 12-10-1976 13-10-1939 14-10-1992 15-10-1993 15-10-1987 16-10-1994 16-10-1972 17-10-1994 24-10-1975 25-10-1996 1-11-1940 2-11-1943 4-11-1998 9-11-1960 12-11-1992 2-11-1949

-3-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007 COLOFON-VERVOLG KANTINEBEHEERDER Dirk Bakker 0595-413572 KANTINECOMMISSIE Jaap Pijper 0595-413991 Ton Schlukebir 0595-434187 PR-COMMISSIE Jack van Dijken 0595-412374 Carola Duinkerken 0595-415520 Sigrid Delker 0595-455004 CLUB VAN 40 Harrie Slagter Liana Kroes Marita Pijper

 0595-413385 0595-412146 0595-455050

SPORTSPETTERS Harke Delker 0595-455004 Bert v.d. Meer 0595-432731 Ronald Hoving 050-5257275 Arné Hoving 0595-415088 KAARTCOMMISSIE Jacob Hassing 0595-413502 Kees Hoving 0595-412453 Data: 21 sept 2007 4 jan 2008 12 okt 2007 25 jan 2008 2 nov 2007 15 feb 2008 23 nov 2007 7 mrt 2008 14 dec 2007 28 mrt 2008 18 april 2008 TRAININGSTIJDEN Selectie di. en do. 19.30 tot 21.00 3de/4de di. 19.30 tot 20.30 Dames ma. 20.00 tot 21.30 B-jun. wo. 19.00 tot 20.15 C1-jun. do. 18.15 tot 19.30 C2-jun. ma. 18.30 tot 19.30 D1-pupil.do. 18.15 tot 19.30 E1-pupil.ma. 18.00 tot 19.00 E2-pupil.wo. 18.30 tot 19.30 F-pupil. wo. 18.00 tot 19.00 SPORTBLESSURES J.Nijboer, Kievitstraat 4, 9791 ER, Ten Boer 050-3021414 CONTRIBUTIES Senioren 18jr e.v. €121/jr of €30,25/kw A-junior 16-17 jr €83/jr of €20,75/kw. B-junior 14-15 jr €71/jr of €17,75/kw. C-junior 12-13 jr€61/jr of €15,25/kw. D,E,F-pupil 6-11 jr €57/jr of €14,25/kw. Dames zaal €48/jr of €12/kw. Contributies zijn inclusief wasgeld. Ieder eerste of enige lid van een huishouding of gezin betaalt naast bovengenoemde contributie eveneens €5,-/jr. voor ontvangst van Sportspetters. Leden die niet automatisch betalen, krijgen een acceptgiro waarop €1,10 extra aan administratiekosten wordt berekend. Dames en meisjes betalen dezelfde bedragen als hierboven in dezelfde leeftijdscategorie. Het is niet bepalend in welk elftal men speelt, maar de leeftijd geeft de hoogte van de contributie aan. De peildatum is de leeftijd op 1 augustus volgens het KNVB reglement. Bovengenoemde contributies zijn incl. bondskosten en een bijdrage (alleen senioren) voor het schoonhouden van de kleedlokalen. Contributies moeten per kwartaal betaald worden. Wijzigingen inzake contributies worden kenbaar gemaakt in het clubblad. Men is verplicht voor het hele seizoen (1 juli t/ m 30 juni) contributie te voldoen, ook indien men tussentijds het lidmaatschap opzegt. Het opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 juni te geschieden.

(P)EPTALK Sportspetters Voor u ligt de eerste editie van Sportpetters 2007-2008. Een nieuw seizoen met nieuwe kansen. Dat geldt ook voor dit blad. In het afgelopen seizoen zag het er al aantrekkelijk uit, maar we willen, als bestuur en redactie, er graag nog meer uithalen en vooral ook inzetten. In de laatste ledenvergadering is afgesproken om pogingen te ondernemen om meer leden actief bij ons clubblad te betrekken. Daaraan wordt inmiddels hard gewerkt. Ook langs deze weg de oproep: lever kopij in! Nieuw seizoen Met gelukkig veel oude, maar ook nieuwe gezichten, is het nieuwe seizoen inmiddels weer in volle gang. We wensen de nieuwkomers van harte welkom en veel voetbalplezier bij Corenos toe! We komen weer met vier seniorenteams in het veld en dat is, als ik zo naar de verenigingen om ons heen kijk, een mooie prestatie. Hopelijk zijn de prestaties op het veld navenant. Ook de begeleiding rond de diverse elftallen is nagenoeg rond. Voor de selectie staan Gerke Kersaan en Martinus Wassing wederom garant voor de trainingen en worden, waar nodig, geassisteerd door onze 'oude getrouwen' Frits en Hemmo. Inmiddels wordt er rond alle elftallen al weer op zeer betrokken wijze tijd en inzet geïnvesteerd. Iets om trots op te zijn! Dat geldt uiteraard voor onze jeugdafdeling. Blessures Op vrijdagavond 7 september heeft Gerke een korte inleiding gehouden in de kantine over preventie en behandeling van blessures voor een groep geïnteresseerden. Het was een plezierige en nuttige bijeenkomst met veel tips en wetenswaardigheden. In de komende Sportspetters zal hier nog uitgebreid op terug worden gekomen. Verzorger Het bestuur en de technische staf zijn ook druk doende om te proberen een verzorger voor de selectie aan te trekken. Vooralsnog is dat niet gelukt, dus tips in de goede richting zijn van harte welkom. Allen een sportief en succesvol seizoen toegewenst!

-4-


CORENOS 4 Eerste driepunter voor 't vierde Met toch wel een beetje knikkende knie毛n togen de geroutineerde Jongens van Joep richting Kantens voor hun eerste strijd om de punten. Toen ook KRC elf spelers op het veld had en een scheidsrechter ijlings uit zijn tuin was geplukt kon er begonnen worden. Die knie毛n knikten niet zo heel erg lang, overigens. Kraken, dat deden ze wel. Corenos kwam al vrij snel via op 0-1 door Jaap. Na diverse spelers tig keer te hebben omspeeld zagen zijn, overigend geheel vrijstaande, medespelers dat hij de bal uiteindelijk via zijn voet in het doel belandde. Fester maakte het nog even spannend door KRC een penalty te gunnen, maar dat was aan de Kantsters niet besteed. Daarna zakte de niet zo solide defensie van KRC als het bekende kaartenhuis in elkaar. Ton, Wildrik en nog een paar keer Jaap zorgden voor de eerste 8 treffers v贸贸r. Jan moest toch nog een keer buigen nadat Joep de bal in de voeten van zijn ex-collega had gelegd. Die zei: 'Bedankt Ome Joop!' en liet Jan kansloos. Saldo: 1-8 - drie punten. Wildrik draait handig weg bij zijn tegenstander

Rondje Vier

STRIP

-5-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

:

Sponsor de Stoel

Sponsor de Stoel

De Stoel bij de gebroeders Sleumer De stoel heeft dit keer een dubbel interview met Bernard en Jan Sleumer. Jan is de oudste van de twee en als hij over zijn broer praat, heeft hij het dan ook steeds over Bernard-je. Het interview is op twee verschillende plaatsen afgenomen, omdat zowel Jan als Bernard oppas verplichtingen hadden: Jan moest op de kids passen en Bernard op de kroeg. Jan heeft een mooi gerestaureerd pand in Zandeweer, waar hij samen met partner Heleen en kinderen Chiel en Floor woont. Een tijdje terug is er een gedeelte aan het huis gebouwd, die helemaal in de oude stijl van de rest van het huis is opgezet. Het liefst gebruikt Jan hiervoor oude balken en andere materialen uit slooppanden om het geheel in de oude sfeer te brengen. Ook in de tuin komen we oude elementen tegen. Het terras en wandelpad zijn van oude klinkers gemaakt, die een perfecte eenheid vormen met het huis. Een klein hoekje is nog van nieuwe tuintegels, maar zullen als Jan weer een partijtje oude klinkers tegenkomt worden vervangen. Bernard woont samen met Lucy boven hun café “De Babbelaar” in Uithuizen. Tijdens de rustige momenten in de kroeg heeft Bernard tijd om vragen te beantwoorden en als het te druk wordt vult Lucy hem aan. -6-


Waar en wanneer zijn jullie geboren? J Op 9 september 1968 aan de Pieter Hutstraat te Usquert. Het huis staat er nog, het is het laatste uit een rij van 5 tegen de weilanden aan. Oma had er een café net over het spoor wat later Dynamite werd. Toen ik 6 was zijn we naar Uithuizen verhuisd. B Op 27 mei 1975 te Uithuizen. Naast de Katholieke kerk.

Hebben jullie nog broers of zussen? J Naast Bernard-je heb ik nog 3 zussen, Lina, Titia en Lucil. Zijn er nog voetballers bij? J Bernard is voetballer en ik vond van mezelf dat ik hem wel aardig kon raken. Welke scholen hebben jullie bezocht? J De LTS in Uithuizen

en de Mavo in Uithuizen. Daarna zou ik naar de Cultuur Technische School in Velp. Ik was al aangenomen. De opleiding leek me leuk, je leerde er van alles over land, water en natuur. Op een dag in september zei mijn pa :”Moet je niet naar school?” Ik zei “Nee, ik heb alles afgezegd. Wat moet ik aan de andere kant van het land?” Ik wou toen naar de zeevaartschool, dus ik samen met mijn pa naar de open dag. “Moet hij dat allemaal weten?” vroeg mijn pa aan een leraar, wijzend op een grote kast met boeken en andere zaken. “Ja?, dan gaan we nu weg!”, zei hij. Dus ook die opleiding ging niet door. B De Mavo in Uithuizen, Ik wou daarna naar de zeevaartschool, maar mijn pa wou me niet bij de marine hebben.

-7-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

Hoe ziet jullie gezin eruit? J Ik ben samenwonend met Heleen. Ik heb 2 kinderen Chiel en Floor. Chiel voetbalt en is een multifunctionele speler, net als zijn pa. Ik begon in de wedstrijd vaak als spits, maar als de spelers opschoven stond ik laatste man! Ik heb een vaste kreet die ik graag ventileer en dat is “Bal aan de voet”. Je moet de bal niet lukraak wegschoppen. B Ik ben samenwonend met Lucy Welke elftallen hebben jullie doorlopen? J Ik ben bij Noordpool begonnen en heb alle jeugdelftallen doorlopen. Toen naar het 2de, 3de, 4de en 5de van Noordpool. Ik heb gevoetbald tot mijn 31ste. Toen kreeg ik een enkelbreuk en moest ik stoppen. B Ik ben begonnen op mijn 6de en heb ook alle jeugdelftallen doorlopen. In de A1 speelden we selectieklasse. Ik heb ook nog met Arie Duinkerken en Ronald de Vries gevoetbald. Ik vind het jammer dat Arie is gestopt. Vooral als keeper vond ik hem grote klasse. Ik zie veel van Arie in Willem. Bij Noordpool ben ik gestopt op mijn achttiende. Op mijn 23-ste ben ik bij Usquert veld en zaal weer begonnen. De laatste drie seizoenen heb ik bij Corenos gevoetbald. Wat zijn jullie sterke punten als voetballer? J De derde helft. Andere kwaliteiten zijn dat ik kopsterk ben. Daar oefenden we vroeger op. Bernard en ik. Op de slaapkamer. Het bed was dan het doel en ik gooide de bal tegen de muur achter het bed en probeerde dan de bal op het bed te koppen. Bernard probeerde dat natuurlijk te verhinderen. Ook waren we vaak aan het “Veurzet-jen” We moesten de bal 3x raken voordat we op het doel konden afronden. B Ik ben tactisch sterk, balvast en ik kan goed koppen. En wat zijn de zwakke punten? J Mijn actieradius. Ik ben een diesel zonder turbo. Ook ben ik geen super verdediger. Het liefst stond ik in de spits of op het middenveld B In 1 tegen 1 situaties ben ik niet zo sterk.

-8-


Spackspuitbedrijf Janido Spackspuitwerk Ook voor gipsnaadafwerking Voor bedrijven ĂŠn particulieren ! Van Speykstraat 13 9983 PM Roodeschool Tel.: 0595-415080 Fax: 0595-413887 Email: janido@hetnet.nl

-9-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

O贸k voor een gezellig (personeels-)feest of voor een zakelijke bespreking. (max. 30 personen) Wij hebben een aparte zaal beschikbaar en verzorgen eventueel uw gehele avond, bijv. gourmetten, fonduen, enz. Gratis bediening en geen zaalhuur. Openingstijden: zondags gesloten en maandag t/m zaterdag open vanaf 11.30 uur. Tevens kunt u bij ons terecht voor een lunch en diverse soorten snacks!

Jaap en Magda Oosting Oudedijksterweg 5, 9982 HC Uithuizermeeden, 0595-413486

-10-


Wat zijn je leukste voetbalherinneringen? J Op den duur hadden we een ploeg waarbij het voetbal steeds minder belangrijk werd. We waren eens op weg naar een wedstrijd, maar ik moest nog even een pakje shag kopen in de kroeg.. Daar zijn we blijven hangen en uiteindelijk hebben we niet gevoetbald. In de jeugd hadden we een internationaal toernooi in Ingersoll. We haalden de finale tegen een Franse ploeg, die we ook wonnen. We kregen een beker mee van 60cm hoog! Er zijn tijdens mijn voetbalcarriere ook wel dingen gebeurd die het daglicht niet kunnen verdragen en waarvan we toen niet konden vermoeden dat het ooit tegen ons gebruikt zou kunnen gaan worden. Daarom is het beter dat die voorvallen niet in enig blad gepubliceerd zullen gaan worden. Oh ja, een hoogtepunt vond ik dat ik na een wedstrijd in het derde geroemd werd door de trainer van het eerste. Het was tegen het eind van het seizoen en de trainer zei: “Volgend jaar Jan, dan…..” Ik voelde me heel wat, dat kun je begrijpen, maar het seizoen erop stond ik ingedeeld bij het vierde in plaats van het tweede.

Andere leuke herinneringen zijn dat ik altijd op straat aan het voetballen was. Onder andere met Jan Bischop. B Op een gegeven moment speelde ik samen met Jan een kampioenswedstrijd uit bij Foxhol. Het kon bijna niet meer mis gaan, de bloemen stonden al klaar. Mensen stonden met videocamera´s langs de lijn enzovoort. Ik kreeg toen ruzie met Jan

-11-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

en dat was voor de scheids zo heftig, dat hij de wedstrijd staakte en we na de rust het veld niet meer op hoefden. Mijn hoogtepunt vind ik het kampioenschap met Usquert. Dat was een erg gezellig elftal. Dieptepunt voor mij was mijn knieblessure. Mijn binnenmeniscus is bijna helemaal weg. Twee weken na de operatie stond ik alweer op het veld. Veel te snel weer begonnen natuurlijk. Wie was je grote voorbeeld? J Ik heb niet echt een voorbeeld. Ja, Horst Hrubesch

en Dieter Hoeness vond ik mooie mannen om te zien. Type: mijnwerker. Ik heb een voorliefde voor kopspecialsten. Peter Houtman en Barry van Aerle. Het voetbal van tegenwoordig vind ik niets. Ik ben met pinksteren naar het Eurovoetbal toernooi geweest. Ik heb twee wedstrijden gezien, maar ik ga er nooit weer naar toe. B Bernard Bloem vond ik een goede voetballer.

Bernard Bloem

DanscafĂŠ De Babbelaar -12-


Jan. Ben je nog betrokken bij het voetbal? Na mijn actieve carrière ben ik nog 3 seizoenen coach geweest, waarbij we 1x als tweede eindigden en 2x kampioen werden.

Jan nu te bewonderen in Zeist……. We hadden toen het asielzoekerscentrum in het dorp en er kwamen 3 tropische verrassingen uit midden Afrika in het elftal te voetballen. De beide spitsen maakten samen 80 doelpunten in een seizoen en de laatste man uit Kongo was 2 bij 2 meter. Dat was een zeer gespierde persoon. Hij vond onze voetbalbroekjes niet groot genoeg. “Broekje klein”, zei hij. Toen ik hem later onder de douche zag staan wist ik waarom. Ook liet ik een van hen eens rijden in mijn auto. Hij had namelijk een driving license. Kennelijk zijn ze zoveel kronkels in de weg niet gewend, want hij wou met een gang van 90 door een haakse bocht. Anderhalf meter voor de sloot kwamen we tot stilstand. Zelf ben ik als voetballer nooit kampioen geweest, en dat is toch wel het enige smetje op mijn meer dan glansrijke carrière.

-13-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

We treffen Jans vader later bij Bernard en Lucy in de Babbelaar: “Jan was aan het coachen met kleine Chiel onder zijn arm. Rende hij bij de lijn langs en schreeuwde: noar veur’n!!, prachtig gezicht” Bernard, jij bent nog actief voetballer en komend seizoen te bewonderen in Corenos 3, Wat zijn je verwachtingen? Met de snelheid van Tank

(Ronald de Vries-redactie), het technisch inzicht van mij en het scorend vermogen van Bert zijn we zeker een kampioenskandidaat. Wat zeg je? Wordt Karim (kok bij Shoarma zaak Dunyia in Uithuizen) begeleider bij het derde elftal? Wist je dat hij de neef is van Zinedine Zidane?

Het shirt van Zinedine Zidane hangt in de Babbelaar

Volgen jullie het voetbal (nog)? J Ik ga vaak kijken bij ZEC. Ze zijn gepromoveerd en dat is natuurlijk super voor zo’n klein plaatsje. Ze spelen straks tegen de Heracliden, kun je nagaan. Het is een jonge ploeg. En er gaan geen spelers weg. Er komt een nieuwe trainer, van Mamio. Ik verwacht dat ze gaan meedraaien in de vierde klasse. Misschien gaan ze nog wel voor een verrassing zorgen. Ze eindigen bij de eerste vijf en een periodetitel zit er ook nog wel in. Ik vind het knap werk voor zo’n klein plaatsje van amper 600 man. En de meeste spelers komen uit het dorp zelf. Vroeger ging ik vaak naar wedstrijden van het Nederland elftal. Ik ben onder andere im Mexico, Polen, USA en Zweden geweest.

-14-


Op zoek naar een gemakkelijke opleiding voor het VCA of ADR certificaat?. NOVL biedt jou de mogelijkheid om via een internet – opleiding het VCA of ADR certificaat te laten halen. Je hoeft niet meer naar een cursus; Je bepaalt zelf het tempo; Een hoog slagingspercentage; Lage opleidingskosten; Kan op verschillende plaatsen examen doen; Gemakkelijk op te geven via onze website;

Hooilandseweg 40 9983 PE Roodeschool Telefoon 0595-415161 Fax 0595-415363 Info @novl.nl www.novl.nl

Vraag vrijblijvend een demo aan en u kunt zichzelf overtuigen.

WIERING SCHILDERSBEDRIJF Laat uw huis beschermen door de vakman Voor

 onderhoud nieuwbouw isolerende beglazing wandbekleding

WIERING SCHILDERSBEDRIJF Bergsmastraat 13 Uithuizermeeden Tel: 0595-412593 Fax: 0595-413455

-15-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

Fitnesscentrum RailAxioN B.V. Stationsplein 1 9981 BH Uithuizen 0595-435127 www.railaxion.nl info@railaxion.nl Kom langs en vraag naar de voorwaarden

Speciaal voor V.V. Corenos : Tegen inlevering van deze bon: 1 maand gratis trainen bij afsluiten van minimaal een halfjaarabonnement.

Wij bieden o.a. Bodysteps, B.B.B (borst, billen, buik), Buikspierkwartier, (HF)spinning, (cardio)fitness, Bodybalance (gebaseerd op Tai Chi, Yoga en Pilates), Kickboxen en Martial Science (zelfverdedigingsstijl gebaseerd op technieken uit Karate, Ninjitsu, Jiu Jitsu en Shaolin), Judo vanaf 6 jaar. Voor de jeugd hebben we speciale abonnementen en knipkaarten. Let op: Alle groepslessen zijn inclusief bij Uw lidmaatschap. U hoeft niet te kiezen!

Tot ziens bij RailAxioN !

-16-


In Amerika zaten we in vanaf het vliegveld in de taxi om naar het Holiday Inn te gaan. De taxichauffeur, type BB King, vroeg ons: “welke Holiday Inn, er zijn er 7 in de stad!” In Mexico vroeg ijk een grote donkere man om een vuurtje “Smoking is bad for you”, zei hij met een donkere stem. Ik zag al allemaal mensen naar de grote neger zwaaien, bleek dat hij een bekende football speler te zijn. Die het ook wel eens leuk vond niet herkend te worden. Noordpool volg ik alleen via de teletekst op pagina 278. Ik heb nooit veel naar het eerste gekeken. We kwamen na de wedstrijd altijd in de komeet terecht en later op de dag kwamen de eerste elftal sperlers binnen. B Ik volg eigenlijk alles. Op TV, krant, teletekst. Van Noordpool zie ik alle thuis- en uitwedstrijden.

-17-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

Jan, jij bent zelfstandig ondernemer, wat doe jij zoal? Ik ben nu zo’n 8 jaar zelfstandig spacker. Het bevalt mij erg goed. Ik deel zelf mijn tijd in en bepaal zelf mijn prijs. Het is een vrij leven. ’t Is wel vies werk, maar ja. Reclame is vooral mond op mond. Ik ben wars van reclame maken. Er staat ook geen reclame op mijn bus. Alleen bij ZEC staat een reclamebord van mij langs het veld. Leuk hoe ze ermee kwamen. Ik stond in de kantine aan de bar toen ik opeens ingesloten werd door 3 bestuursleden. “Zo vent, biertje? Doe hest een aig’n bedrief nait?” Ik dacht laat ik ze een slag voor zijn en ik zei:”Wat kost een reclamebord hier?”

Motto van Jan; mond op mond reclame is beter dan autoreclame.

Bernard, is dit danscafé (De Babbelaar) je passie? Nee, mijn passie ligt bij vrachtwagenchauffeur, nee geintje. Wij zijn gevraagd dit café over te nemen en we zien dit als een opstap. We zijn uiteindelijk op zoek naar iets met meer fasciliteiten, meer dingen onder 1 dak. Lucy en ik hadden een half jaar een relatie en toen hebben we dit samen opgepakt. We hebben de formule van het café veranderd. Dit was een Hells Angel wannabee café, maar we hebben gekeken naar wat er nog niet was in Uithuizen. Een disco was er al en ook een bruin café. Maar een danscafé was er nog niet. Een combinatie van rustig praten aan de bar en lekker dansen op de dansvloer. We hebben meteen gekozen voor de jeugd en dat loopt goed. Vooral nu 538 is gestopt, is het lekker druk. We hadden indertijd bijna nog een kroeg in Roodeschool gekocht. Van Huijskens. Hij zou ons melden als het pand te koop zou komen te staan. Op een gegeven moment zagen we het te koop staan, maar toen waren er al kopers voor, dus ging dat verhaal niet door.

-18-


Merk/Model

Carrosserie

Bouwjaar

Alfa Romeo 156 1.8 TWIN SPARK 16V [Net binnen] BMW 520 520I Citroen C5 2.0 16V DIFFERENCE BREAK Citroen SAXO 1.4I SX 3-DRS Citroen SAXO 1.4I SX 3-DRS Citroen XM 3.0 I V6 EXCLUSIVE AUT Citroen Xsara 1.8 I COUPE Fiat Panda 0.9 Ford Escort 1600 66KW CLIPPER CL Ford Focus 1.6 16V 74KW WAGON TREND Mazda Premacy 1.8I COMFORT Mitsubishi Galant 1.8 GLI SEDAN Nissan Almera 1.8 3D SPORT Oldtimer Maserati SPIDER 2.5 AUT K6 Opel Astra X1.6SZR STATW GL [Net binnen] Peugeot 205 GENTRY 1.9 AUTOMAAT 3-DEURS Renault Laguna DYNAMIQUE 1.8 16V Renault Scenic AUTHENTIQUE 1.6 16V Renault Scenic RXE 1.9 DCI Skoda Octavia 1.9 TDI 77KW HB. AMBIENTE Suzuki Alto 5-DRS SPIRIT Volkswagen Golf 1.6 74KW VARIANT TRENDLINE Volkswagen Golf 1.9SDI 50KW 5D BASIS Volkswagen Golf CL 1.4 44KW 3DRS [Net binnen] Volkswagen Passat 1.9TDI 74KW COMFORTLINE Volkswagen Passat 2.0 85KW COMFORTLINE Volkswagen Vento CL 1.8 66KW Volvo V40 2.0 DYNAMIC SPORTS EDITION

4/5-Deurs

1999 Blauw

150.893 km

EUR 5.900

4/5-Deurs

2001 Grijs

142.000 km

EUR 15.020

Stationwagen

2003 Grijs

113.167 km

EUR 12.700

2/3-Deurs

1997 Rood

1 km

EUR 3.850

2/3-Deurs

1997 Rood

95.128 km

EUR 3.850

4/5-Deurs

1992 Blauw

294.121 km

EUR 2.250

Coupé

1999 Grijs

107.271 km

EUR 4.100

2/3-Deurs

1999 Rood

75.415 km

EUR 1.850

Stationwagen

1995 Rood

185.000 km

EUR 2.250

Stationwagen

2001 Blauw

167.000 km

EUR 7.450

MPV

2003 Blauw

79.118 km

EUR 14.450

4/5-Deurs

1994 Rood

182.000 km

EUR 4.400

2/3-Deurs

2001 Groen

75.535 km

EUR 8.300

Cabriolet Stationwagen

1986 Blauw 1998 Blauw

73.300 km 121.380 km

EUR 11.550 EUR 5.500

2/3-Deurs

1992 Groen

208.192 km

EUR 2.100

4/5-Deurs

2002 Zwart

125.530 km

EUR 11.120

MPV

2003 Zwart

68.047 km

EUR 14.500

MPV

2001 Grijs

154.510 km

EUR 11.220

4/5-Deurs

2005 Grijs

72.484 km

EUR 19.200

Kleur

Aantal kilometers

Showroom Vraagprijs

4/5-Deurs

1996 Groen

197.000 km

EUR 1.600

Stationwagen

2000 Blauw

97.000 km

EUR 8.700

4/5-Deurs

1998 Zwart

215.952 km

EUR 5.900

2/3-Deurs

1993 Wit

204.523 km

EUR 1.800

4/5-Deurs

2004 Blauw

71.301 km

EUR 20.700

4/5-Deurs

2001 Grijs

148.430 km

EUR 12.800

4/5-Deurs

1996 Rood

105.000 km

EUR 4.300

Stationwagen

2002 Zwart

108.000 km

EUR 13.720

-19-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

Wat zijn jullie hobby’s? J Ik maak muziek in de band Tunebone (spreek uit toenboon).

Zie ook www.tunebone.com. We maken Groningse rockmuziek met invloeden uit de jaren 70. Oefenen op woensdagavond is voor mij echt een uitlaatklep. Ik schrijf nummers en doe de zang. Singer/songwriter, zeg maar. Een hit van ons is “Öap in de nek”. Dat nummer heb ik geschreven. Daarbij heb ik gekeken naar het nummer “Monkey on my back” van Walter Traut. “Woar is dien reet aan vastroust” vinden de mensen een leuk, grappig nummer. Terwijl het een heel serieus nummer is. Het gaat over klagende mensen die overal over zeiken. Ik probeer mijn teksten scherp te schrijven. Sommige teksten gaan over de kerk, andere over Yin/Yan, dat je niet met, maar ook zeker niet zonder elkaar kunt. “Zij yint naar mij en ik Yan naar haar”. Ik kan drie akkoorden spelen op gitaar en dat is te weinig, want onze gitarist is ermee gestopt. De band ligt nu een beetje op zijn gat. Dus bij dezen een oproep voor een gitarist. Het zingen heb ik van mijn moeder. Moe kan goed zingen, ze zingt bij een groot koor en doet mee aan musicals. Ik houd van verschillende muziekstijlen. Belangrijkste is de bezieling. Ik houd van Hardrock, maar ook van Edith Piaf en Urban Dance Squad vind ik ook geweldig. Verder vind ik het leuk om met het huis bezig te zijn en het in oude staat terug te brengen. De tuin vind ik alleen leuk om in te zitten en te barbecuen, niet om erin te werken.

-20-


-21-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

Carrosserie

BMW 525 525I TOURING LIFESTYLE EX AUT5 Citroen Xsara 1.6I LIGNE PRESTIGE Honda Civic 1.4I 3D LS

Stationwagen

2001 Zwart

193.102 km

EUR 15.950

4/5-Deurs

1998 Rood

136.880 km

EUR 4.500

2/3-Deurs Terreinwagen/ Pick-up

2002 Blauw

102.300 km

EUR 9.500

2003 Grijs

93.706 km

EUR 12.950

4/5-Deurs

1994 Groen

159.280 km

EUR 2.500

Anders

1998 Rood

182.829 km

EUR 3.950

Anders

1984 Rood

158.500 km

EUR 5.950

4/5-Deurs

1999 Blauw

119.102 km

EUR 4.750

2/3-Deurs

2002 Groen

117.401 km

EUR 6.950 EUR 9.500

Hyundai Santa Fe 2.0I 2WD SILVER EDITION Nissan Sunny 1.4 5D LX X1 Nissan WZFK11 Oldtimer Renault 136500 Opel Corsa X1.2XE 16V 5-DRS SWING Opel Corsa Z1.2XE 16V 3-DRS ELEGANCE

Bouwjaar

Aantal Showroom kilometers vraagprijs

Merk/Model

Kleur

Opel Vectra Z1.6XE 16V STATW BUSINESS ED. Opel Zafira X1.8XE1 16V ELEGANCE Opel Zafira Z1.6XE 16V COMFORT Peugeot 106 XR 1.1 3-DRS Renault Clio 1.4 16V 100 3-DRS TEAM SPIRIT SL Renault Laguna AUTHENTIQUE 1.6 16V

Stationwagen

2001 Blauw

133.710 km

MPV

1999 Grijs

196.185 km

EUR 8.500

MPV

2002 Groen

114.200 km

EUR 13.950

2/3-Deurs

2003 Groen

75.600 km

EUR 6.450

2/3-Deurs

2005 Blauw

32.200 km

EUR 14.500

4/5-Deurs

2002 Grijs

142.000 km

EUR 9.500

Renault Laguna DYNAMIQUE 1.9DCI 120PK GRAND T

Stationwagen

2002 Grijs

192.701 km

EUR 9.950

Renault Laguna PRIVILEGE 1.8 16V GRAND TOUR Renault Laguna RXE 1.9 DTI

Stationwagen

2001 Grijs

154.947 km

EUR 9.950

4/5-Deurs

1999 Blauw

208.003 km

EUR 5.950

Renault Laguna TECH ROAD 1.9DCI 100PK GRND T SL Renault Megane DYNAMIQUE 1.9DCI HATCHBACK Renault Megane RN 1.4 16V HATCHBACK Renault Modus 1.6 16V 110 DYNAMIQUE LUXE Renault Scenic RT 1.6 Renault Scenic RX4 SALOMON 2.0 16V SERIE SPEC. Renault Scenic RXE 1.4 16V Volkswagen Golf 1.9 TDI 74KW 3D MASTER EDITION

Stationwagen

2004 Zwart

142.000 km

EUR 14.950

4/5-Deurs

2001 Rood

171.111 km

EUR 7.950

4/5-Deurs

1999 Zwart

171.287 km

EUR 4.500

MPV

2005 Blauw

42.424 km

EUR 15.950

MPV

1999 Groen

161.592 km

EUR 6.950

MPV

2002 Grijs

47.179 km

EUR 14.950

MPV

2000 Grijs

140.120 km

EUR 8.950

2/3-Deurs

2002 Zwart

130.455 km

EUR 12.500

Volkswagen Golf 1.9TDI 66KW VARIANT TRENDLINE Volkswagen Polo 1.4 16V 55KW 3D COMF.LINE

Stationwagen

2001 Blauw

164.442 km

EUR 9.950

2/3-Deurs

2000 Blauw

151.435 km

EUR 6.750

Volkswagen Polo 1.6 55KW VARIANT Volkswagen 6N

Stationwagen

1999 Groen

120.377 km

EUR 5.950

Anders

1997 Blauw

184.305 km

EUR 2.950

-22-


B Hobby’s van mij zijn voornamelijk het vermaken van mijn neefjes en het volgen van sport. Ik volg alle sporten. Tennis, Tour de France, Olympische spelen en natuurlijk voetbal. Het Nederlands elftal word ik lyrisch van. Ik ben onder andere in Portugal geweest, in Luxemburg en in Polen. Heeft Jan nog over de reis naar Polen verteld? Nee? Nou, het was 1992 of 1993. We gingen met de bus naar Polen waar een interland zou plaatsvinden. We hadden 300 blikken bier meegenomen voor onderweg. Op het station hebben we nog een steekkar geleend om de boel in te laden. Bij Oldenzaal gingen we de grens over, maar toen waren we al door het bier heen. Op een gegeven moment viel iedereen in slaap en wij naar de koelkast van de bus om die te plunderen. Bij het stadion in Polen aangekomen begint Jan Bisschop met zijn Nederlandse vlag te zwaaien. Direct stopt er een ME bus, agenten springen eruit en beginnen op ons in te slaan. De Nederlandse fans waren nogal in overtal. Er waren 10.000 oranje fans om 5000 Polen. Er was ook een maaltijd geregeld. Wat bleek? Er stonden 4 barbecues van een halve meter breed voor 10.000 man! Uiteindelijk hebben we de wedstrijd met 3-1 gewonnen. Broer Jan had alleen een tshirtje aan en het werd daar ’s avonds harstikke koud, dus Jan heeft de hele wedstrijd in elkaar gedoken gezeten van de kou. Oh ja wat met opviel aan Polen was de razendsnelle inflatie. Ik haalde voor 10 man bier en was 10 mark kwijt. Het volgende rondje kostte 20 mark. We eindigden met 37 mark per rondje van 10 bier! Hoi Lucy (inmiddels aangeschoven om dat Bernard achter de bar gaat staan), wat zijn jouw hobby’s? Ik heb een hekel aan voetbal, zet dat er maar in. Als ik kijk mis ik net alles. Ik was altijd aan het paardrijden, maar daar heb ik geen tijd meer voor. Niet dat ik het mis of zo. Ik geef nu paardrijles in ’t Lage van de Weg. Bij het paardenpension van mijn schoonpa. Dat is in de loods van voorheen Klaas Boer. Ik help meisjes met de basisvaardigheden. Schoonpa is paardenliefhebber geworden door mij. Hij had een paardentram, maar die heeft hij net verkocht. Het hebben van de kroeg bevalt goed. We doen dit nu 5 jaar. Vroeger ging de jeugd na 538 bezocht te hebben naar de Partybar. Maar daar was geen ruimte om te dansen. Dat hebben we hier wel. Ondanks dat 538 nu dicht is, begint het pas om 12 uur ’s avonds te lopen. De jeugd gaat eerst naar de jeugdsoos en daarna gaan ze uit. In de toekomst willen we graag wat groter. Ook catering gaan verzorgen bijvoorbeeld, zodat we ook activiteiten overdag hebben. Nu ben ik, naast mijn werk hier in de kroeg, operatie assistent in het ziekenhuis. Ik doe dat via het uitzendbureau. Een paar uur per week, op oproepbasis. Op dinsdag en woensdag is de kroeg gesloten, dus dat is ons weekend. Op die dagen ben ik ook niet oproepbaar. -23-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

Dan hebben we nog een aantal steekwoorden waarop jullie mogen reageren: Eemshaven: J Eindelijk maar toch begint het wat te lopen L Hoe groter de haven, hoe meer klandizie Onder 21 kampioen J Van Harte gun ik ze dat L Tuurlijk Nederland veilig?

J Nee L Positief blijven denken.

Moet Nederland socialer? J Ja L Ja Wat is de belangrijkste eigenschap voor een jonge voetballer om het maximale te bereiken? J Jezelf blijven. Niet naast je schoenen gaan lopen. L De paardensport is per definitie egoïstisch. Voor voetbal geldt dat je een teamspeler moet zijn met goed ontwikkelde eigen kwaliteiten. Na deze prachtige volzin van Lucy volgt een innige omhelzing van de trotse Bernard. Zijn bijdrage aan deze vraag: Je moet discipline hebben. Willen jullie tot slot zelf nog iets kwijt? J Wat kost een advertentie? B Ik wil kwijt dat ik goed ben opgevangen door de vereniging. Iedereen weet denk ik wel wat ik heb doorgemaakt, maar iedereen heeft mij in mijn waarde gelaten. Lucy:”Corenos is wel de leukste club”. We bedanken de gebroeders Sleumer en Lucy Bouma voor hun tijd en leuke bijdrage aan dit interview. En wensen hun veel succes met hun bedrijven. Jan met zijn spuit spack bedrijf en Bernard en Lucy met danscafé De Babbelaar.

-24-


EEN GOED BEGIN Voetbal bestaat al ruim honderd jaar. De spelregels van onze sport zijn in al die jaren nauwelijks gewijzigd. Maar elk jaar zijn er wel kleine dingen die veranderen. Zo ontdekten enkele “professionals” enkele jaren terug dat het hinderlijk is om vlak voor een speler te gaan staan die moet ingooien. Dat dit ook onsportief is, was kennelijk niet genoeg: er stond immers nergens dat het niet mocht? Sinds dit seizoen is (na ruim honderd jaar voetbal) de regel ingevoerd dat bij een ingooi twee meter afstand moet worden bewaard. Zo dacht ook ik alle regels zo onderhand wel te weten, maar er blijven altijd verrassingen. Bij de toss krijgt de bezoekende ploeg de keuze tussen kop of munt, de scheidsrechter gooit een muntje omhoog - of hij vraagt, met beide handen achter de rug, in welke hand hij zijn fluitje houdt - en de winnaar van de toss mag kiezen: aftrappen of welk doel eerst verdedigd wordt. Hoe staat de zon? Is er veel wind? En hoe zal dat in de tweede helft zijn? Dat zijn de vragen waar de winaar van de toss mee worstelt. Dat de fanatieke aanhang zich pal achter één van de doelen bevindt, kan ook een reden zijn om eerst dat doel ter verdediging te kiezen: de doelman van de tegenstander zal immers in de tweede helft extra onder druk komen te staan. Of hij kiest ervoor meteen balbezit te hebben gaat voor de aftrap. Tenminste, dat heb ik altijd gedacht. Maar ik heb het fout. Een scheidsrechter wees me daar laatst op: de winnaar van de toss mag niet kiezen voor de aftrap. In de spelregels staat het als volgt (regel 8, Het begin en de hervatting van het spel): “Een muntstuk wordt opgeworpen en de partij die de toss wint, kiest het doel voor de eerste helft. De andere partij neemt de beginschop.” Maar veel scheidsrechters weten dit niet. Dus als je als aanvoerder de slimme jongen wilt uithangen en de scheidsrechter vraagt nadat je de toss hebt gewonnen: “wil je van kant wisselen of aftrappen?”, dan moet je meteen zeggen: dat is in strijd met de regels! Ik mag alleen het doel kiezen en niet de beginschop.

PUZZEL — SUDOKU Sudoku is een Japans cijferspel waarbij geen berekening gedaan hoeft te worden. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat onderverdeeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de bedoeling dat: • • •

iedere rij de getallen van 1 tot 9 bevat. iedere kolom de getallen van 1 tot 9 bevat. ieder vakje de getallen van 1 tot 9 bevat.

Dit betekent dus dat op iedere rij en kolom maar 1 keer een bepaald getal voorkomt. Door deze regels slim te combineren, kan iedereen deze puzzels oplossen. Oplossing op pagina 46. -25-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

Poolster 1 - Corenos 1 Zaterdag 09 juni 2007 stond voor ons de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma. Het was tegen zaterdag vijfde klasse Poolster uit Spijk. Toen we in de auto stapten voor de reis naar Spijk, gaf de thermometer 30 graden aan. Het beloofde dus een hete strijd te worden. De wedstrijd stond onder leiding van dhr. Folkersma. Zoals altijd waren er weer genoeg supporters aanwezig om Corenos te steunen. Corenos begon de wedstrijd goed. Organisatorisch zat het goed in elkaar. Peter Dijkema gaf samen met Bert Winter de leiding aan de verdediging. Het was de bedoeling dat we Poolster op eigen helft zouden opvangen, zodat we bij balbezit snel konden counteren. Dit pakte een aantal keren goed uit. Via messcherpe ballen vanuit het middenveld kon de aanval in stelling worden gebracht, meestal kwamen Roy of Elwin via de zijkanten bij sluiten om zo de aanval te ondersteunen. Omdat Corenos nogal wat kansen liet liggen, kreeg Poolster een beetje meer hoop. Dit resulteerde nog niet in grote kansen. Een paar keer kwamen ze gevaarlijk door. Maar Willem voorkwam dat Poolster als eerste zou scoren. Na een half uur voetballen was het tijd voor een drinkpauze. Gerke maakte hier direct gebruik van. Jan Zuidema en Erik “superster� de Vries kwamen in het veld. Het was jammer dat Elwin het veld geblesseerd moest verlaten. Gelukkig viel de blessure mee en kon hij in de tweede helft weer invallen. De eerste actie van Erik leverde direct de 0-1 op. Via een actie aan de rechterkant gaf hij een afgemeten voorzet, die keurig door Klaas werd afgemaakt. Na een welverdiende kop thee begon Corenos de tweede helft minder scherp dan de eerste helft. Dit kwam mede door het warme weer. Corenos had in de rust twee keer gewisseld. Arne en Joost kwamen in het veld. Door een fout op het middenveld kwam Poolster op gelijke hoogte. Daarvoor waren ze al een paar keer gevaarlijk geweest. Corenos kon daar niet veel tegen over zetten. Na de gelijkmaker kwam Corenos wel weer beter in het spel. Dit leverde een aantal flinke kansen op. Met name Roy, Bart en Aalderd kregen vele kansen. Door goed doorgaan van Joost kwam Corenos toch op voorsprong. Joost gaf de bal voor en Bart tikte de bal goed in. Omdat Poolster niet wilde verliezen, probeerde ze nog een keer aan te zetten. Ongeveer 10 minuten voor tijd scoorde Poolster toch nog de gelijkmaker. Een voorzet werd keurig ingekopt door een speler van Poolster. Dit was ook de eindstand. Enige smet op de wedstrijd was het uitvallen van Jan Zuidema. In de laatste minuut ging hij een kopduel aan. Hierbij kwam Jan in aanraking met een speler van Poolster. Hij moest bloedend het veld verlaten. De speler van Poolster ging van het veld, met waarschijnlijk, een lichte hersenschudding. Dit was de laatste wedstrijd van het seizoen. Via deze weg willen de spelers en begeleiding van Corenos 1, alle supporters en sponsoren bedanken voor hun steun het afgelopen seizoen. We hopen dat jullie ons het volgende seizoen ook weer komen aanmoedigen.

ADU -26-


-27-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

-28-


R.E.O on tour………… Corenos

-

De Heracliden

Afgelopen zaterdag, 18 augustus 2007, stond de eerste “serieuze” wedstrijd op het programma. Het betrof de bekerwedstrijd tegen onze buren, de Heracliden. We hebben al twee wedstrijden achter de rug. Beide wedstrijden (tegen Noordwolde en OKVC) werden winnend afgesloten. Een groot pluspunt van deze wedstrijden was dat diverse jeugdspelers en een aantal krachten van het tweede elftal moesten invallen in verband met afwezigheid van diverse spelers. Zij hebben een prima prestatie geleverd. Ondanks dat er nog enkele spelers met vakantie waren, begonnen we in een sterke opstelling. Dit kon niet gezegd worden van Hera. Zij misten diverse spelers in verband met schorsingen en vakantie.

We begonnen goed aan de wedstrijd. Dit resulteerde wel in een veldoverwicht, echter er werden nog geen kansen gecreëerd. De eerste grote kans was zelfs voor Heracliden. Mark Knol kwam goed door aan de linkerkant, alleen zijn schot werd goed gepakt door Willem. Na de eerste kans van Hera kwamen wij steeds beter in het spel. Na ongeveer 25 minuten spelen was het raak. Door goed storen van Erik Bos, kon Erik de Vries in stelling worden gebracht. Hij bedacht zich geen moment en schoof de bal beheerst langs de keeper. Na de 1-0 verzuimde wij om de wedstrijd voortijdig te beslissen. Kansen van onder andere Erik de Vries en Peter werden niet benut. Het laatste kwartier van de eerste helft verloren wij de concentratie. Hierdoor werd het een rommelig einde van de eerste helft. Doordat onze verdediging goed stond opgesteld, kreeg Hera geen grote kansen. Siert en Dennis gaven de buitenspelers van Hera geen kans en in het centrum waren Peter en Klaas de baas over de aanvallers.

We begonnen sterk aan de tweede helft. Via een goed opgezette aanval kon Erik de Vries de achterlijn halen. Zijn voorzet werd gemist door Erik Bos, maar Roy was er als de kippen bij om de bal in te tikken. Na de twee nul, probeerde Heracliden van alles maar dit resulteerde niet in doelpunten. In het verloop van de tweede helft werd er twee keer gewisseld bij ons. Ruben en Andries kwamen in het veld voor Dennis en Elwin. Na mate de wedstrijd vorderde werden de spelers van Heracliden vermoeid. Wij konden zodoende de 2e helft rustig uitspelen. We kwamen nog twee keer tot scoren. Erik de Vries scoorde na een prima pass van Klaas. Erik bekroonde op deze manier zijn goede wedstrijd. De 4-0 werd gemaakt door Erik Bos. Na een afgeslagen voorzet kon hij zijn voet tegen de bal zetten. Na de 4-0 kreeg Heracliden nog enkele kansen, maar goed keeperswerk van Willem voorkwam dat Hera kon scoren. Ook wij kwamen niet meer tot scoren, waardoor de eindstand bleef steken op 4-0. Een mooie uitslag om het bekerprogramma mee te beginnen. Tot de volgende keer……..

ADU

-29-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

TERUGBLIK OP DRIE SEIZOENEN CORENOS 2 Na drie seizoen als begeleider van Corenos 2, is het goed om de balans op te maken. Ik kan u alvast verklappen dat de balans naar de juiste kant uitslaat! In het seizoen 2004-2005 startten we in de res. 4e klasse. Een prachtige competitie met vele mooie momenten. Ik herinner mij de wedstrijden tegen Loppersum, maar in het bijzonder de wedstrijden tegen CVVB 4, die uiteindelijk kampioen werden dat jaar. In Bedum hadden we helaas onze dag niet en verloren kansloos. Deze uitslag was bepalend voor de rest van het seizoen, want vóór deze wedstrijd en ook daarna, verloren zowel CVVB als Corenos weinig punten. CVVB werd –zonder een wedstrijd te hebben verloren- twee wedstrijden voor het einde van het seizoen kampioen, terwijl wij een aantal puntjes hadden gemorst. De laatste wedstrijd van het seizoen was in Roodeschool. CVVB 4 was erop gebrand om de competitie te voltooien zonder een wedstrijd te verliezen. Maar Corenos 2 was er alles aan gelegen om CVVB 4 – die uitsluitend bestond uit oud 1e elftal spelers- te verslaan. En dat lukte! We wonnen de kraker met 32 en uiteindelijk werden we 2e met slechts 3 punten minder dan CVVB. Misschien nog mooier was het bekertoernooi dat seizoen. De 1e ronde was aardig, een leuke voorbereiding voor de competitie. Maar wat daarna kwam, was mooi! Eerst schakelden wij een 3e klasser uit, en in de ronde erna speelden we thuis tegen VEV’67 2 uit Leek, een 1e klasser. In een fabuleuze wedstrijd kwamen we terug naar 2-2 na met 0-2 achter te hebben gestaan. Penalties moesten de beslissing brengen. Voor de wedstrijd had ik reeds vijf namen in mijn boekje genoteerd, maar toen ik na de wedstrijd in een aantal oogjes keek, zag ik dat niet iedereen even fris meer was. Ik zocht iemand voor de laatste penalty. Mijn blik kruiste die van Harry Kip Slagter (die die dag jarig was). Harry knikte met een blik van ‘laat mij hem maar nemen, ik ram de bal er in’. Nadat beide ploegen 4 keer een strafschop hadden genomen, had VEV één keer vaker gemist dan wij en Kip kon het dus beslissen. En dat deed ‘ie! VEV droop met de staart tussen de benen af en wij gingen door naar de volgende ronde. Helaas werden we daarna uitgeschakeld door HS’88 2. Omdat het seizoen uitermate goed was verlopen en we op een haar na promotie hadden gemist, is aan de KNVB gevraagd om toch te promoveren naar de reserve 3e klasse. De KNVB heeft aan dit verzoek voldaan en dus speelden we in het seizoen 2005-2006 een klasse hoger. De eerste competitiewedstrijd was direct tegen De Heracliden 2, die waren gedegradeerd vanuit de reserve 2e klasse. In Uithuizermeeden werd het 2-4. Uiteindelijk werd het een geweldig mooi seizoen, met veel hoogtepunten. Ook nu verliep het bekertoernooi weer positief. Uiteindelijk schakelden de reserves van LTC uit Assen (1e klasser) Corenos 2 uit. In de competitie was het Holwierde 2 die kampioen werd, maar weer eindigden we erg hoog. Waarom was Corenos 2 nou zo succesvol? Volgens mij omdat het een elftal was met een groot aantal spelers die jaren hadden gespeeld in het 1e elftal, aangevuld met een aantal jonge honden die wilden. In het elftal zat het nodige vertrouwen, u kent dat wel. Op een gegeven moment denk je dat het niet kapot kan. Alles lukt en zelfs al kom je achter, je weet dat het wel goed komt. En dan komt het goed. In het afgelopen seizoen was dat ineens allemaal een stuk minder. Alle liep plotseling minder goed, met name de (langdurige) blessuregevallen staken de kop op en het vertrouwen verdween uit het team. En dan zie je dat je, ondanks dat er nagenoeg dezelfde spelers binnen de lijnen staan, een wedstrijd niet meer zomaar naar je hand kunt zetten. Het was een moeilijk seizoen. Maar uiteindelijk kwam het dan toch allemaal goed. De puntjes kwamen precies op tijd en het seizoen werd afgesloten met een veilige plek in de middenmoot. Drie seizoenen begeleider van Corenos 2: Veel meer sportieve successen dan teleurstellingen. Veel meer winst- dan verliespunten. Veel vaker een lach dan een traan. Soms gebaald, ook gescholden, vaak genoten, vaak gelachen. Jack van Dijken

-30-


VAN DE TRAINER Zo, de start is weer gemaakt. Op 2 augustus de eerste training met een redelijke opkomst, vooral gemeten aan de op pad zijnde of nog op pad gaande vakantiegangers. Na vier trainingen de eerste wedstrijd tegen Noordwolde op 11 augustus. Ja, het zou CVVB 2 worden maar die waren niet in staat om een 2e elftal op de been te brengen! Overigens wel weer een “3e” elftal. Noordwolde was echter bereid om hun plaats in te nemen en dat bleek achteraf een prima vervanger, zowel qua voetbal als qua sportiviteit. Een hele aardige wedstrijd werd het. Met een bekende mix van jong en oud, waar we het vorig seizoen ook mee geëindigd waren. Zowel de jonge honden uit de B’s als de routiniers uit het tweede deden het weer uitstekend. Ook was onze gastspits een welkome aanvulling. Wel waren er wat aanloop- en afstemmingsproblemen achterin waardoor we al na 5 minuten tegen een achterstand aan keken vanwege een terecht toegekende penalty. Vasthouden mag nu één keer niet. Vooral niet in het strafschopgebied. Daarna werd het spel beduidend beter waardoor na 25 minuten de stand door Bos weer gelijk werd getrokken. Het spel bleef van beide kanten heel aardig zeker voor zo’n eerste wedstrijd met spelers die niet regelmatig samen spelen. Ook bleek al de nodige conditie opgebouwd te zijn want de tweede helft werd de lijn van de eerste helft gewoon voortgezet. Wouter was inmiddels ingevallen en had het vorig seizoen tegen Omlandia verzuimd te scoren. Dat werd nu snel ingehaald. Hij was nog geen 5 minuten in het veld of hij scoorde al met een mooie schuiver in de hoek. Dit was ook de einduitslag. Zeker geen verkeerde start en ook Noordwolde lijkt onder Marco IJzer zeker een team te worden om rekening mee te houden. Dinsdag 14 augustus was OKVC de tegenstander in Roodeschool. In de winter stop waren we in Oldehove geweest en hadden daar met dikke cijfers verloren. Dat moest nu toch even anders. Met nagenoeg hetzelfde team als zaterdag werd de strijd in de regen aangevangen. Corenos kwam al snel met 1-0 voor en dat was gezien het spel op dat moment ook zeker terecht. De hele eerste helft hadden we het betere van het spel. De tweede helft was duidelijk voor OKVC. Door echter een zeer solide verdediging kon de 1-0 tot het eind worden vastgehouden. Dit kon zeker een nuttige wedstrijd genoemd worden. Ook deze tegenstander lijkt aan een aardig team te bouwen. Op 18 augustus volgde de eerste bekerwedstrijd en wel tegen de buren, De Heracliden. Er waren weer de nodige basisspelers terug van vakantie zodat met een team van (potentiële) 1e elftalspelers aangetreden kon worden. Er ontbraken ondermeer nog wat Terschellinggangers. In het begin waren de gasten uit Mei beter bij de les en hadden ook de eerste kansen. Daarna begon Corenos te voetballen en kreeg na een kwartier al een goal door Erik de V.. Dit was niet zijn laatste kans voor de rust maar het bleef ondanks de aanvallende aspiraties van Corenos bij 1-0 tot de rust. Na een onrustige start van de 2e helft was het na bijna 10 minuten toch raak. Na een voorzet van wie die dag anders dan Erik de V. miste Erik B. en dacht Roy dan ik maar, 2-0. Daarna bleef Corenos voetballen en kansen creëren. Dat het uiteindelijk maar 4-0 werd (3-0 door een fraai doelpunt van Erik de V. en 4-0 door Erik B.) was aan slordig omgaan met kansen te danken. De nul aan de andere kant had zeker met gedegen verdedigen te maken. Daarna volgde op dinsdag 21 augustus de bekerwedstrijd in Groningen tegen Groninger Boys. Wat moet ik daar van zeggen. Alle omstandigheden waren slecht. Het weer: donker en nat, gezien het vroege tijdstip van kwart voor zeven kwam iedereen op zijn eigen wijze en tijd (ook de trainer) aanzeilen, geen scheidsrechter dus werd uiteindelijk Jan Schokker (onze grens) bereid gevonden te fluiten. Dat was het positieve punt en ook het feit dat hij het prima deed. Dat vond men bij Groninger Boys na de wedstrijd ook maar tijdens de wedstrijd waren er karrenvrachten aan onterechte kritiek. Dit onder aanvoering van de bij Corenos bekende trainer uit Stedum, de heer Mulder. Een pas gemaaid veld met nog vrachten gras er op, een “warm” onthaal etc.zorgden voor de rest. Kortom geen goede voorbereiding. Hierdoor was de eerst helft van Corenos uitgesproken slecht en kwamen we terecht met 1-0 achter te staan (en dat had ook meer kunnen zijn). De tweede helft was wel ietsje beter maar we haalden op geen stukken na ons niveau. Er waren nog wel een aantal kansjes aan het eind van de tweede helft maar het bleef bij proberen. Maar gauw vergeten. Zaterdagavond 25 augustus de laatste test tegen Noordpool en dan gaat het op 1 september weer los voor de competitie tegen De Fivel. Thuis, dus we rekenen weer op onze vaste supportersschare. Groet; Gerke Kersaan -31-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

KAARTCOMMISSIE T. Baar kaartkampioen van v.v. Corenos Na aftrek van de slechtse 3 resultaten van de kaartcompetitie was het T. Baar die de standaard van v.v. Corenos en de J. Brontsema-wisselbokaal in ontvangst mocht nemen. Het was tot aan de laatste kaartavond nog niet bekend wie de kampioen zou worden, want het verschil was slechts enkele punten. Voor de einduitslag kwamen 21 personen in aanmerking en deze was als volgt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

T. Baar J. Til J. Baar H. Broekhuizen O. Ugozzoli O. Kamminga B. HofstĂŠ R. Ugozzoli S. Hoogstra C. HofstĂŠ J. Hassing

53.428 pnt. 53.060 pnt. 52.628 pnt. 52.537 pnt. 52.459 pnt. 51.997 pnt. 51.531 pnt. 51.211 pnt. 51.068 pnt. 50.853 pnt. 50.810 pnt.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

S.A. v.d. Berg K. Hoving G. Groendijk K. Bos U. Kroes B.P. Til E. Rijploeg S.J. Kooi S. v.d. Berg T. Munting

50.499 pnt. 50.266 pnt. 50.216 pnt. 50.207 pnt. 49.841 pnt 49.766 pnt. 49.765 pnt. 49.547 pnt. 49.300 pnt. 48.593 pnt.

De kaartcommissie hoopt het volgend seizoen al deze kaarters weer te mogen begroeten. Het liefst zouden wij ook wat meer voetballers op de kaartavonden willen zien. Misschien is dit wel goed voor de ontspanning. Namens de kaartcommissie alvast veel kaartsucces toegewenst voor het volgend seizoen. De kaartcommissie K. Hoving, (0595) 41 24 53 J. Hassing, (0595) 41 35 02 Om te noteren! De kaartdate voor het volgend seizoen zijn:

21-09-2007 12-10-2007 02-11-2007

23-11-2007 14-12-2007 04-01-2008 25-01-2008

15-02-2008 07-03-2008 28-03-2008 18-04-2008, tevens prijsuitreiking

Wijzigingen voorbehouden.

-32-


-33-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

-34-


R.E.O on tour………… Corenos

-

de Fivel

Na een redelijke oefencampagne, waarin goede resultaten werden afgewisseld met slechte resultaten, wachtte zaterdag 01 september 2007 de eerste competitiewedstrijd tegen de Fivel uit Zeerijp. We begonnen de wedstrijd enigszins gehavend door het ontbreken van onder meer Siert, Dennis, Andries en Peter. Doordat zij afwezig waren, stond o.a. Mark Bakker in de basis. Erik Zuidema (alias Piet Keur), Wouter ten Harkel en Henk Oosterhof begonnen als wissel. Na een rustig begin, begonnen we steeds beter in het spel te komen. We konden alleen geen (grote) kansen creëren. Dit kwam onder andere doordat veel voorzetten vanaf de zijkant achter het doel terecht kwamen. Desondanks konden we de Fivel redelijk onder druk houden. Het was dan ook een grote domper dat we op achterstand kwamen. Een prachtig schot van de middenvelder M. van de Ploeg van ongeveer 20 meter verdween in de bovenhoek, 0-1 voor de Fivel. We lieten het er niet bij zitten. Doormiddel van goed veldspel, kregen we veel kansen. Doordat de keeper van de Fivel goed stond te keepen, konden we niet op gelijke hoogte komen. De laatste 10 minuten van de eerste helft verliep rommelig. De concentratie was minder. Nadat de scheidsrechter 5 minuten tijd had bijgetrokken, wegens “blessures” van de Fivel, was het tijd voor een lekker bakje thee (en snoepje van Gerke). In de 2e helft kwam onze eigen “Pietje Keur” in het veld. De bedoeling was dat we nog meer druk op de achterhoede van de Fivel gingen zetten. Omdat we enigszins nerveus waren, was het spel minder dan de 1e helft. Halverwege de 2e helft was het echter wel raak; Erik de Vries was er door aan de rechterkant. Doordat hij (naar eigen zeggen) zoveel snelheid had, zag hij niet dat Erik Bos naast hem liep. Hij probeerde de Wikipedia: Schwalbe is een uit het Duits afkomstige voetbalterm. Met de term wordt een keeper te omspelen. Omdat hij de bal actie aangeduid waarbij een speler simuleert het dreigde te verspelen, gooide hij er een slachtoffer te zijn van een overtreding. Hiermee ouderwetse “Schwalbe” uit. De hoopt de speler een strafschop of vrije trap scheidsrechter stond echter nog op de toegekend krijgen en eventueel de tegenstander middellijn. Hij kon dus niks anders doen een gele of rode kaart aan te smeren. dan een penalty toe te kennen. Na enige minuten kon Aalderd de penalty nemen. De keeper ging de verkeerde kant op………. 1-1. Met nog ongeveer een kwartier op de klok, gingen we op jacht naar de overwinning. Wouter kwam in het veld voor Erik Bos. Door ons aanvallend spel, kreeg de Fivel ook nog redelijke kansen. Zo ging een schot via de lat over. Geluk voor ons en pech voor de Fivel. Het spel ging nu op en neer. Een paar minuten voor tijd was het dan toch raak. Een voorzet van de rechterkant werd binnen getikt door Pietje Keur. De keeper dacht dat hij de bal kon oprapen, maar Pietje was alerter dan de verdedigers………..2-1. Niet lang na de 2-1 floot de scheidsrechter af. De eerste drie punten zijn binnen. Het leek een moeizame overwinning. Als we echter iets beter met de kansen waren omgegaan, was het een grotere uitslag geworden. Volgende week (08 september 2007) staat de wedstrijd tegen Loppersum op het programma. Tot de volgende keer……..

-35-

ADU


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

CORENOS C2

-36-


CORENOS B1窶年OORDPOOL B1

-37-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

VOETBALHUMOR.NL

-38-


-39-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

-40-


CORENOS 3 Eindelijk maar toch doet ook het derde elftal weer van zich spreken in de sportspetters. Na enkele decennia van afwezigheid kunnen lezers vanaf dit seizoen weer genieten van de avonturen van het derde elftal.

Sinds het vorige seizoen is er een aantal veranderingen bij het derde elftal op te merken. Ten eerste is de spelersgroep veranderd. Een aantal spelers van het derde elftal is in hogere of lagere elftallen geplaatst en hiervoor zijn voornamelijk spelers uit het tweede elftal in de plaats gekomen. Het betreft hier voornamelijk de zogenaamde “old timers” uit het tweede, te weten Erik Griede, Wim de Vries, Bernard Sleumer, Harrie Slagter en Bert vd Meer. Daarnaast mocht het derde elftal verheugd zijn in de terugkeer van Johan Paapst en de komst van een nieuwe speler, te weten Nick Woltjer van Lycurgus. Vervolgens wist Don Bert, na veelvuldige zakendiners op locatie, één van de uitbaters van *** sterren restaurant Dunia te Uithuizen, te strikken als coach en begeleider van het derde. Deze nieuwe trainer, genaamd Karim, heeft 5 jaar bij Appingedam 1 gevoetbald, zondag klasse en o.a. nog gespeeld met Dickie Oosterhuis. En hij neemt zijn taken serieus! Hierover later meer.

Poolster 2 – Corenos 3

Het seizoen voor het derde werd voorafgegaan door een oefenwedstrijd, uit tegen Poolster 2. Naast het op zich staande feit dat een oefenwedstrijd voor het derde al enige jaren als een taboe werd gezien, waren er nog enkele opmerkelijkheden op deze avond te ontwaren. Hierbij komt als eerste de professionaliteit van het derde elftal dit seizoen aan bod. Naast de vorig jaar door multinational Yomilo beschikbaar gestelde shirts voor het derde, zijn er dit jaar zelfs reserve shirts en zelfs heuse warmloop shirts door dezelfde firma aangeleverd. Tevens is er de beschikking over diverse bidons en een fatsoenlijke watertas. Ten tweede werd er zelfs voor het eerst in jaren een fatsoenlijke warming up gedaan, voor menigeen vanzelfsprekend, maar vooralsnog vaak ontbrekend bij het derde elftal. Trainer Karim gaf het juiste signaal af voor dit seizoen, door voor de wedstrijd de spelersgroep twee maal een “Steigerung” te laten doen. Toen duidelijk werd dat dit voor de rest van het seizoen routine zou worden, moest Ronald de Vries overgehaald worden niet voortijdig te stoppen dit seizoen! De wedstrijd “an sich” verliep niet geheel voorspoedig. Ondanks het vriendschappelijke karakter, vond de scheidsrechter het in de eerste helft noodzakelijk Willem de Vreeze te bestraffen voor een vermeende -41-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

CORENOS 3 (vervolg) hands bal in de eigen zestien. De strafschop die volgde werd vervolgens onberispelijk door Poolster benut. Corenos op haar beurt voetbalde niet onaardig, maar wist niet tot grote kansen en eventuele doelpunten te komen. De tweede helft verschilde in principe niet veel van de eerste helft. Corenos bleef redelijk goed combineren, maar ook nu bleven echte kansen uit. Poolster wist uiteindelijk nog twee maal te scoren, één keer door middel van een zwak schot waarbij de doelman, Bart Groenhof, geen zicht had op het schot en een tweede doelpoging van Poolster die Bart eigenlijk wel had moeten hebben. Corenos op haar beurt wist ook nog een keer te scoren, maar wie dat deed ben ik helaas alweer vergeten. Niettemin was het goed om wedstrijdritme op te doen en voor de spelers om op elkaar ingespeeld te raken. Eindstand 3-1.

Siddeburen 2 – Corenos 3 De eerste competitiewedstrijd vond plaats op 1 september jongstleden in Siddeburen. De spelersgroep die op papier stond zou bij menigeen vraagtekens oproepen in verband met competitievervalsing, maar aangezien een aantal van hen al bijna in aanmerking komt voor vervroegd pensioen, zal ik hier verder geen Weer te bewonderen op de velden: Ronald de Vries nadruk op leggen. Bij de warming up werd wederom duidelijk dat het derde elftal dit jaar serieus mee wil doen om het kampioenschap. De trainer verraste de mensen die er tegen Poolster niet bij waren met twee maal een “Steigerung”, de verbaasde gezichten blijven mij amuseren! De wedstrijd zelf kende drie fasen. In de eerste helft domineerde Corenos een half uur het spel en creëerde een aantal goede kansen. Dit resulteerde in een treffer van Johan Paapst en één van Bernard Sleumer. Na deze dertig minuten begon Corenos iets minder te spelen, maar raakte daarbij niet in de problemen. In de tweede helft zette deze lijn zich voort, Corenos begon slordiger te worden waardoor Siddeburen meer in het spel kwam, maar niet dreigend kon worden. Na een kwartier pakte het derde elftal de draad weer op en domineerde in feite de rest van de wedstrijd. Bert van der Meer wist zijn ego weer eens te strelen door te Herrie op het veld!

scoren, waardoor de eindstand werd bepaald op 0-3. Een goede competitiestart voor het derde elftal en als de spelers het spel kunnen

vasthouden dat in het eerste half uur van de wedstrijd tegen Siddeburen werd vertoond, dan kon het nog wel eens een mooi seizoen worden. -42-


Voor meer informatie Jeanette van Dijken, Tilweg 17, 9983SP Roodeschool jhvandijken@home.nl of bel 0595-412374 www.weethoejeeet.nl Kenmerk begeleider: jeanette.dijken

-43-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

-44-


CORENOS C2

-45-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

CORENOS C2 (vervolg)

OPLOSSING SUDOKU van pagina 25

-46-


UIT DE OUDE DOOS

-47-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

DAMES FUTSAL 07-09-2007 : Corenos Dames (Futsal) – WMC dames 1 Na twee jaar kampioen te zijn geworden in de 1e klasse leek het nu voor ons toch goed om de stap te maken naar de hoofdklasse van het dames Futsal. Niet alleen zullen wij hierin met een hoger niveau te maken krijgen, ook worden wedstrijden veel verder weg gespeeld. Zoals Heerenveen, Drachten en zelfs Ens (Flevopolder). Maar het voor ons iets (te) lage niveau in de 1e klasse ben je na een tijdje ook wel zat. Dus de overgang naar de hoofdklasse werd voor ons toch werkelijkheid. Op 31 augustus werd het eerste competitieduel uitgevochten tegen Futsal Winsum dames 1. Voor ons een onbekende tegenstander. Maar door strijdlust, goed combineren en een engeltje op de doelpalen, werd deze wedstrijd gewonnen. De eerste drie punten waren binnen. Nu stond dan WMC uit Winschoten voor de deur. Vanwege de futsal-afdeling van De Heracliden, die qua tijd voorrang krijgt op ons, stond de wedstrijd op het programma om 22.05. Voor niemand een ideale tijd, maar dat moeten we maar slikken. We waren geheel compleet en konden dus met acht speelsters de Scherphornhal betreden, wat drie wissels betekent. Onze speelsters zijn: Carola, Marieke, Madelein, Chantal, Janneke, Lisette, Diana en ik (Sanne). Dit kon echter niet worden gezegd van onze tegenstander uit Winschoten, die maar met vijf man (vrouw) kwam aantreden, en dus helemaal geen wissels had. Dit vanwege een paar lullige afzeggingen op dezelfde avond. Maar enfin, voor ons geen probleem, hier zouden wij immers voordeel uit kunnen halen. Ook was er veel publiek toegestroomd, niet alleen waren er mensen blijven hangen van de Heracliden, ook onze eigen Corenos-aanhang waar we trots op, en blij mee zijn was weer present. Bedankt allemaal hiervoor. Na een uitloop van de wedstrijd van De Heracliden konden wij dan eindelijk beginnen. We begonnen de wedstrijd ook goed. We begonnen door lekker snel te tikken en te combineren, iets wat in ons team steeds beter gaat. Hieruit vloeiden ook twee doelpunten voort. 2-0 voor ons dus. Maar hierna ging het eigenlijk steeds minder. Er werd erg rommelig gevoetbald en de druk naar voren werd steeds minder. Het is belangrijk dat er in zo’n wedstrijd in verdedigende positie dicht op de man gevoetbald wordt en geen ruimte weggegeven wordt. Maar dit wilde bij ons niet lukken en zo kon WMC, die overigens gemakkelijk kon scoren, iets terugdoen en er 2-1 van maken. Dit had voor ons een stimulans kunnen zijn om de druk op te voeren en zelf te gaan scoren, maar dit kwam er niet van en WMC kon de gelijkmaker scoren. De speelwijze in ons team is vaak anders dan andere teams in deze competitie. Er zijn veel teams bij die trainen in de zaal, iets waar wij niet aan doen. En zij oefenen dus veel op vaste patronen in het spel en positiespel. Onze speelwijze is echter iets gemakkelijker. Wij spelen in het begin afwachtend en wanneer we onze kans zien counteren we naar voren en scoren. Dit was vorig jaar onze speelwijze en nu nog vooral. Maar ik vind wel dat we aan het veranderen zijn. Aan dit niveau wat veel -48-


DAMES FUTSAL (vervolg) hoger en spannender is dan in de eerste klasse tillen wij ons eigen teamvermogen op. Mensen gaan veel meer ‘zien’, er wordt bij vlagen erg goed getikt en zo gaan we veel beter combineren. Dit was dus in deze wedstrijd in het begin ook te zien, maar later helemaal níet meer. We hebben ontzettend veel kansen gehad om de overwinning nog naar onze kant te slepen maar helaas is dit niet gelukt. En dus bleef de eindstand steken op 2-2. Voor WMC, met hun vijf man, een overwinning maar voor ons voelde het een beetje als verlies. Zij hadden een punt gewonnen, wij twee punten verloren. Maar 4 punten uit twee wedstrijden in de hoofdklasse vind ik toch zeker niet slecht en had ik, toen we aan deze competitie zouden beginnen, ook niet verwacht. Dat het deze wedstrijd niet ging zoals we graag hadden gewild moeten we dan maar gauw vergeten en weer vooruit kijken naar de volgende wedstrijd. We zijn er qua spel nog niet helemaal, maar het gaat steeds beter. En wanneer we positief blijven en voor elkaar willen vechten is er niets aan de hand en draaien we gewoon in de middenmoot mee. Daar ga ik tenminste voor. Bedankt voor het lezen, Sanne

-49-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

-50-


-51-


SPORTSPETTERS SEPTEMBER 2007

-52-

nr 01  

September 2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you