Page 1

e e 2018 jaargang jaargang nrnr. 5 5 Maart2008 2006 April

CLUBBLAD V.V. CORENOS

--


SPORTSPETTERS FEBRUARI 2008

-2-


CORENOS COLOFON Sportpark Roodeschool Zr.Kortestraat 97/99, 9983SW Roodeschool 0595-413222 BESTUUR Voorzitter Eppe Scholtens 0595-413808 Secretaris Jack van Dijken 0595-412374 Penningmeester Jan Zuidema 0595-431181 Vice-voorzitter Jaap Pijper 0595-413991 Bestuursleden Dirk Bakker 0595-413572 Siert Brontsema 06-24088570 Wildrik v/d Ploeg 0595-413490 Sandra Vos 0595-415088 JEUGDBESTUUR Siert Brontsema 06-24088570 Frits Meeuwes 06-48109828 Ton Schlukebir 0595-434187 JEUGDLEIDERS B-junioren Frits Meeuwes 06-48109828 Elwin Wezeman 0595-413965 Rob Knot 0595-413976 C1-junioren Siert Brontsema 06-24088570 Joost Pijpker 0595-413129 C2-junioren Jan Hofstee 0595-415090 Klaas Duinkerken 0595-413802 D1-pupillen 7-tal Bart Groenhof 0595-433061 Stefan Brontsema 0596-516937 E1-pupillen 7-tal Marieke Booisma 0596-581130 E2-pupillen 7-tal Hendrie Bruggeman 0595-413344 F-pupillen 7-tal Janneke Zwerver 0596-516318 Dre Rozenga 0595-415156 AANVOERDERS SENIOREN 1ste Bart Moes 0595-412110 2de Arné Hoving 0595-415088 3de Henno Tamsma 0595-413079 4de Joep Schlukebir 0595-432445 Da.vld Marga Kooi 0595-425183 Da.zl Carola Duinkerken 0595-415520 TRAINERS/BEGELEIDERS Hoofdtrainer Gerke Kersaan, Garnwerderweg 9 9951 TP Winsum 0595-443018 Keeperstrainer Martinus Wassing, H. Kiewietstraat 3, 9988 SL, Usquert 0595-423840 Begeleiders 1ste Hendrie Bruggeman 0595-413344 2de Frits Meeuwes 06-48109828 2de Hemmo Battjes 0596-622060 3de Karim 06-28854553 Dames veld Arie Duinkerken 0595-415520 Klaas Duinkerken 0595-413802 Dames zaal Hendrie Bruggeman 0595-413344 Klaas Duinkerken 0595-413802 ELFTALCOMMISSIE Eppe Scholtens 0595-413808 Siert Brontsema 0595-413704 Gerke Kersaan 0595-443018 Hemmo Battjes 0596-622060 Arné Hoving 0595-415088 Harrie Slagter 0595-413385 Bert v.d. Meer 0595-432731 Joep Schlukebir 0595-432445

VAN DE REDACTIE Beste lezers en lezeressen. Dit is al weer het vijfde nummer van dit seizoen. We houden de vaart erin en tot juli staan nog 2 nummers gepland! Inmiddels zijn alle teams weer volop aan het voetballen geslagen, voor zover de weergoden dat toelieten. Momenteel is het koud en guur en het voelt alsof de winter nu nog aanbreekt. Gelukkig is er de afgelopen weken wel gevoetbald en is daar verslag van gedaan, zodat we erover kunnen meelezen. Ook zijn er belangrijke mededelingen van de secretaris over onder andere het rookverbod per 1 juli a.s. en het verbod om met glaswerk langs de lijn te staan.

Het volgende nummer staat gepland om op 5 mei te verschijnen. Kopij kan ingeleverd worden tot uiterlijk 28 april in de groene bus in de kantine of liever mailen naar:sportspetters@hotmail.com Namens de redactie wensen wij u veel leesplezier toe.

☺VERJAARDAGEN☺ In de periode tot en met 8 mei zijn de volgende leden jarig. Wij wensen hen alvast een mooie dag toe! Andries Kooi Hans Knot Bob Laninga Ilker Yildirim Jeroen van Bortel Sven Dijk Tammo Jan Uil Willem Ties Oosterhuis Doornbos Martje Elema Johan Paapst Dennis Pieterman Laurens Maas Nick Woltjer Imco v/d Born Ronald Hoving

12-4-1986 14-4-1984 15-4-1996 15-4-1973 16-4-1994 19-4-1998 20-4-1965 23-4-1989 24-4-1987 26-4-1997 2-5-1971 2-5-1977 3-5-1995 3-5-1969 6-5-1990 8-5-1971

-3-


SPORTSPETTERS FEBRUARI 2008 COLOFON-VERVOLG KANTINEBEHEERDER Dirk Bakker 0595-413572 KANTINECOMMISSIE Jaap Pijper 0595-413991 Ton Schlukebir 0595-434187 PR-COMMISSIE Jack van Dijken 0595-412374 Carola Duinkerken 0595-415520 Sigrid Delker 0595-455004 CLUB VAN 40 Harrie Slagter Liana Kroes Marita Pijper

 0595-413385 0595-412146 0595-455050

SPORTSPETTERS Harke Delker 0595-455004 Bert v.d. Meer 0595-432731 Ronald Hoving 050-5257275 Arné Hoving 0595-415088 KAARTCOMMISSIE Jacob Hassing 0595-413502 Kees Hoving 0595-412453 Data: 21 sept 2007 4 jan 2008 12 okt 2007 25 jan 2008 2 nov 2007 15 feb 2008 23 nov 2007 7 mrt 2008 14 dec 2007 28 mrt 2008 18 april 2008 TRAININGSTIJDEN Selectie di. en do. 19.30 tot 21.00 3de/4de di. 19.30 tot 20.30 Dames ma. 20.00 tot 21.30 B-jun. wo. 19.00 tot 20.15 C1-jun. do. 18.15 tot 19.30 C2-jun. ma. 18.30 tot 19.30 D1-pupil.do. 18.15 tot 19.30 E1-pupil.ma. 18.00 tot 19.00 E2-pupil.wo. 18.30 tot 19.30 F-pupil. wo. 18.00 tot 19.00 SPORTBLESSURES J.Nijboer, Kievitstraat 4, 9791 ER, Ten Boer 050-3021414 CONTRIBUTIES Senioren 18jr e.v. €121/jr of €30,25/kw A-junior 16-17 jr €83/jr of €20,75/kw. B-junior 14-15 jr €71/jr of €17,75/kw. C-junior 12-13 jr€61/jr of €15,25/kw. D,E,F-pupil 6-11 jr €57/jr of €14,25/kw. Dames zaal €48/jr of €12/kw. Contributies zijn inclusief wasgeld. Ieder eerste of enige lid van een huishouding of gezin betaalt naast bovengenoemde contributie eveneens €5,-/jr. voor ontvangst van Sportspetters. Leden die niet automatisch betalen, krijgen een acceptgiro waarop €1,10 extra aan administratiekosten wordt berekend. Dames en meisjes betalen dezelfde bedragen als hierboven in dezelfde leeftijdscategorie. Het is niet bepalend in welk elftal men speelt, maar de leeftijd geeft de hoogte van de contributie aan. De peildatum is de leeftijd op 1 augustus volgens het KNVB reglement. Bovengenoemde contributies zijn incl. bondskosten en een bijdrage (alleen senioren) voor het schoonhouden van de kleedlokalen. Contributies moeten per kwartaal betaald worden. Wijzigingen inzake contributies worden kenbaar gemaakt in het clubblad. Men is verplicht voor het hele seizoen (1 juli t/ m 30 juni) contributie te voldoen, ook indien men tussentijds het lidmaatschap opzegt. Het opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 juni te geschieden.

(P)EPTALK Nieuwe trainer! Het bestuur is zeer verheugd te kunnen meedelen dat we, in de persoon van Auke Doornbosch uit Niekerk, een nieuwe trainer hebben gevonden voor het seizoen 2008-2009. Auke is eerder trainer geweest bij o.m. LEO en OKVC en is momenteel oefenmeester bij De Lauwers. Enquête Tot op moment van schrijven zijn er ongeveer 25 enquêtes ingevuld weer ingeleverd of gemaild. Hartelijk dank aan de inzenders. Het is echter nog wat weinig. Als je daarom alsnog je mening wilt ventileren, aarzel dan niet. Tijdens de ledenvergadering in mei zullen de uitkomsten met de leden worden besproken. Het verheugt me om nu al voorzichtig te mogen concluderen dat de uitkomsten van de enquête overwegend positief zijn. Opvallend is de (positieve) aandacht die de jeugdafdeling krijgt. Natuurlijk zijn er ook kritische noten. En er is een aantal zeer bruikbare suggesties en ideeën geleverd. Ik wil (in willekeurige volgorde) alvast een paar citaten weergeven om een voorlopig beeld te schetsen: * * * * * * * * * * * * * * * * * *

'Mooi dat er zoveel spelers zich inzetten voor de jeugd' ' Voor de hoogste jeugd zou 2 keer per week trainen goed zijn' ' Van de plannen om van alle teams verslagen binnen te ko men lukt niet echt. Jammer!' 'Kale boel momenteel. Jammer van die bomen' ' Voldoening haal je uit het met elkaar iets bereiken.' ' Er wordt op en langs het veld te veel gevloekt!' ' Jeugdbeleid wordt niet duidelijk genoeg naar ouders ge communiceerd.' Let op het schoonhouden van de reclameborden.' ' De fietsenstalling moet groter.' ' De beste stuurlui staan aan wal.' ' Het trainingsveld is een drama.' ' De muziek in de kantine staat vaak veel te hard.' ' Meer actuele foto's op de website.' ' Er is een goed spirit bij Corenos.' ' Corenos moet de beurs opgaan. net als Ajax, ha ha ha .......' ' Er moeten warme snacks worden verkocht in de kantine.' ' Een aantal dingen moet meer worden over gelaten aan de (jeugd)leiders.' ' Corenos is een schitterende club!'

-4-


VAN DE SECRETARIS De ‘transfermarkt’ in het amateurvoetbal Niet zelden worden voetballers gevraagd om deel te nemen aan trainingen, wedstrijden of open dagen van een vereniging, terwijl ze lid zijn van een andere vereniging. Iedere voetballer (m/v) moet de kans krijgen zich op het eigen niveau te ontwikkelen. In sommige gevallen betekent dit dat het voor de individuele ontwikkeling van een voetballer beter is om te kiezen voor een vereniging, die op een hoger niveau trainingen en wedstrijden aanbiedt. Om de eventuele overgang van de desbetreffende spelers/speelsters in goede banen te leiden heeft de KNVB reglementen opgesteld waaraan verenigingen en spelers/speelsters zich moeten houden. Indien een vereniging een speler/speelster van een andere vereniging wil laten deelnemen aan een wedstrijd, een training of een open dag, dan is daarvoor schriftelijk toestemming nodig van het bestuur van de vereniging waarvan deze speler lid is. Zonder deze schriftelijke toestemming mag de speler/ speelster niet aan eerder genoemde activiteiten bij een andere vereniging deelnemen. Het is bekend dat verenigingen deze reglementen soms (onbedoeld) voorbijgaan en zonder medeweten van het bestuur van een vereniging een speler/speelster benadert, of laat deelnemen aan een training of wedstrijd, zonder te weten wat hiervan de eventuele gevolgen kunnen zijn. Wanneer de vereniging waarvan de speler/speelster lid is constateert dat een lid is benaderd door een andere vereniging en zonder schriftelijke toestemming deelneemt of gaat deelnemen aan een training, wedstrijd of open dag, dan kan de vereniging hiervan melding doen bij de KNVB. Er kan dan alsnog in deze schriftelijke toestemming worden voorzien, maar blijft dit achterwege dan kan de vereniging vervolgens aangifte doen bij de afdeling wedstrijdzaken. Dit kan dan tot gevolg hebben dat in dit geval het overtreden van de reglementen ter behandeling wordt voorgelegd aan de tuchtcommissie. Ook kan deze aangifte er toe leiden dat een in te dienen verzoek om overschrijving niet in behandeling wordt genomen, het verzoek om overschrijving wordt afgewezen of zelfs een reeds verleende overschrijving wordt ingetrokken. Mocht jij als trainer of speler iemand willen uitnodigen voor trainingen of oefenwedstrijden, neem dan altijd contact op met het bestuur. Het bestuur zal contact opnemen met de vereniging waarvan de speler/speelster die u of uw trainer 'op het oog heeft' lid is. En mocht u/jij benaderd worden, meld dit altijd aan het bestuur van Corenos.

-5-


SPORTSPETTERS FEBRUARI 2008

VAN DE SECRETARIS -vervolgMag ik roken in de kantine van een sportclub? De hele horeca wordt per 1 juli 2008 rookvrij. Dit heeft het kabinet op 8 juni 2007 besloten. De maatregel geldt voor alle horecagelegenheden, ook voor coffeeshops en voor de hele sportsector. Het rookverbod in de Tabakswet is van toepassing op sportkantines en sportaccomodaties. Verbod verkoop rookwaren Er mogen ook geen sigaretten worden verkocht. Ook niet in de kantine of via een sigarettenautomaat. Toezicht Sportcentra die het rookverbod niet handhaven kunnen een boete krijgen van driehonderd euro voor de eerste overtreding tot 2.400 euro bij herhaling. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) houdt toezicht op de handhaving van de Drank- en Horecawet en de Tabakswet. Dat betekent dat de VWA controleert of bedrijven en instellingen zich aan deze wetten houden, strafbare feiten opspoort en waar nodig maatregelen treft. Overtredingen rookverbod U kunt overtredingen van het rookverbod melden bij de warenklachtenlijn van de VWA of een klacht indienen via hun website.

Gewijzigde versie van de speeldagenkalender 2008/'09 op de districtssite De KNVB heeft een poosje geleden de speeldagenkalender 2008/’09 gepubliceerd. Maar binnenkort zal er een gewijzigde speeldagenkalender komen! Dit seizoen (!) hebben de competitieleiders gemerkt dat er steeds meer voetballers op wintersport gaan, wat voor zowel de wedstrijdsecretaris als de afdeling wedstrijdzaken de nodige problemen met zich mee bracht. Om deze reden is er besloten om hier volgend seizoen voor de categorie B rekening mee te houden. Zal één en ander te maken hebben met de ontwikkelingen die spelen om ooit een ‘echte winterstop’ te gaan hanteren?!

-6-


Spackspuitbedrijf Janido Spackspuitwerk Ook voor gipsnaadafwerking Voor bedrijven ĂŠn particulieren ! Van Speykstraat 13 9983 PM Roodeschool Tel.: 0595-415080 Fax: 0595-413887 Email: janido@hetnet.nl

-7-


SPORTSPETTERS FEBRUARI 2008

O贸k voor een gezellig (personeels-)feest of voor een zakelijke bespreking. (max. 30 personen) Wij hebben een aparte zaal beschikbaar en verzorgen eventueel uw gehele avond, bijv. gourmetten, fonduen, enz. Gratis bediening en geen zaalhuur. Openingstijden: zondags gesloten en maandag t/m zaterdag open vanaf 11.30 uur. Tevens kunt u bij ons terecht voor een lunch en diverse soorten snacks!

Magda Oosting Oudedijksterweg 5, 9982 HC Uithuizermeeden, 0595-413486

-8-


VAN DE SECRETARIS -vervolgGeen alcohol meer langs de lijn! Op 16 februari jongstleden heeft de tuchtcommissie van de KNVB een boete opgelegd aan Mamio. Tijdens de wedstrijd Mamio 1 – Corenos 1 is waargenomen dat er alcohol werd genuttigd langs de lijn. De KNVB legt het alcoholgebruik tijdens wedstrijden volledig aan banden. Daartoe is dit seizoen verscherpt beleid ingevoerd, vooral om de orde en rust onder het publiek te handhaven. Waarnemers van de KNVB zien streng toe op de naleving van het alcoholverbod. Bij overtredingen van het huishoudelijke reglement zal de tuchtcommissie van de bond worden ingeschakeld. De straffen variÍren van een waarschuwing bij de eerste overtreding tot punten in mindering voor clubs die herhaaldelijk in de fout gaan.

De regels ten aanzien van alcoholgebruik langs de lijn bestaan al enige tijd, maar tot aan dit seizoen was echter sprake van gedoogbeleid. Daar is nu een einde aan gekomen. Met ingang van dit seizoen worden overtredingen dus aan de tuchtcommissie voorgelegd (zie hierboven in het kader). Het drinken van limonades of andere niet-alcoholische dranken uit flessen of glazen staat de KNVB vanaf dit seizoen ook niet langer toe. Alles wat buiten de kantine wordt opgedronken, moet in plastic of kartonnen bekers worden geserveerd, dit geldt ook voor het terras! Dus ook niet met een flesje appelsap of sinaasappelsap naar buiten! Het bestuur van Corenos verzoekt iedereen rekening te houden met deze bepaling. Indien de KNVB een overtreding constateert en onze vereniging een boete oplegt, wordt het opgelegde bedrag verhaald op de veroorzaker! De boetes zijn niet mals!

-9-


SPORTSPETTERS FEBRUARI 2008

Aalderd controleert de bal tegen HS’88

Drukte voor het doel van Willem. Klaas kopt weg.

PUZZEL — SUDOKU Sudoku is een Japans cijferspel waarbij geen berekening gedaan hoeft te worden. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat onderverdeeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de bedoeling dat: • • •

iedere rij de getallen van 1 tot 9 bevat. iedere kolom de getallen van 1 tot 9 bevat. ieder vakje de getallen van 1 tot 9 bevat.

Dit betekent dus dat op iedere rij en kolom maar 1 keer een bepaald getal voorkomt. Door deze regels slim te combineren, kan iedereen deze puzzels oplossen. Oplossing op pagina 24. -10-


Op zoek naar een gemakkelijke opleiding voor het VCA of ADR certificaat?. NOVL biedt jou de mogelijkheid om via een internet – opleiding het VCA of ADR certificaat te laten halen. Je hoeft niet meer naar een cursus; Je bepaalt zelf het tempo; Een hoog slagingspercentage; Lage opleidingskosten; Kan op verschillende plaatsen examen doen; Gemakkelijk op te geven via onze website;

Hooilandseweg 40 9983 PE Roodeschool Telefoon 0595-415161 Fax 0595-415363 Info @novl.nl www.novl.nl

Vraag vrijblijvend een demo aan en u kunt zichzelf overtuigen.

WIERING SCHILDERSBEDRIJF Laat uw huis beschermen door de vakman Voor

 onderhoud nieuwbouw isolerende beglazing wandbekleding

WIERING SCHILDERSBEDRIJF Bergsmastraat 13 Uithuizermeeden Tel: 0595-412593 Fax: 0595-413455

-11-


SPORTSPETTERS FEBRUARI 2008

Fitnesscentrum RailAxioN B.V. Stationsplein 1 9981 BH Uithuizen 0595-435127 www.railaxion.nl info@railaxion.nl Kom langs en vraag naar de voorwaarden

Speciaal voor V.V. Corenos : Tegen inlevering van deze bon: 1 maand gratis trainen bij afsluiten van minimaal een halfjaarabonnement.

Wij bieden o.a. Bodysteps, B.B.B (borst, billen, buik), Buikspierkwartier, (HF)spinning, (cardio)fitness, Bodybalance (gebaseerd op Tai Chi, Yoga en Pilates), Kickboxen en Martial Science (zelfverdedigingsstijl gebaseerd op technieken uit Karate, Ninjitsu, Jiu Jitsu en Shaolin), Judo vanaf 6 jaar. Voor de jeugd hebben we speciale abonnementen en knipkaarten. Let op: Alle groepslessen zijn inclusief bij Uw lidmaatschap. U hoeft niet te kiezen!

Tot ziens bij RailAxioN !

-12-


CORENOS 2—GODLINZE 2 Het was al weer enige tijd geleden voor het 2e elftal van Corenos dat er een wedstrijd gespeeld moest worden. Er werd deze zaterdag tegen Godlinze gespeeld. De eerste wedstrijd dat ze elkaar troffen werd het 1 - 8 met goals van onder andere Arie Duinkerken (1) Pieter Lollinga (1) Bart Rogaar (3) Rob Knot (2) Joost Pijpker (1).

Na het eerste fluitsignaal was het even zoeken naar elkaar. Er waren een paar goede combinaties maar de eindpass kwam niet aan. Na ongeveer een kwartier te hebben gespeeld was het dan wel raak. Joost en Tim komen na een goede combinatie alleen voor de keeper. Joost weet de bal beheerst af te ronden 1 - 0. Na dat Corenos de voorsprong had gepakt ging het al vrij snel mis. Wat gerommel achterin zorgt ervoor dat Godlinze gelijk kan maken 1 – 1. Bart Rogaar wordt in de eerste helft gewisseld voor Pieter Lollinga dit blijkt een hele goede wissel. Het eerste bal contact voor Pieter is meteen raak. Alleen voor de keeper weet hij beheerst af te ronden. 2 – 1. Nog voor de eerste helft komt Godlinze op gelijke hoogte. Het is erg moeilijk voetballen door de harde wind die er die middag stond. Hierdoor kwam de bal terecht bij een Godlinze voetballer en oog in oog met Bart Groenhof weet hij af te ronden. Na de rust heeft Corenos 2 de wind mee en gaat het aanzienlijk beter. Bart komt samen met Pieter in de spits en Joost gaat naar rechtshalf. Na ongeveer 10 minuten spelen komt Joost goed door op rechts. Met een goede actie zet hij Bart alleen voor de keeper en die rond af 3 – 2. De wedstrijd gaat wat op en neer golven met kansen voor beide partijen. Godlinze verzuimt een aantal goede mogelijkheden af te ronden en ook Corenos weet een aantal grote kansen niet af te ronden. Niet snel na de derde goal maakt Corenos de vierde. In het strafschop gebied van Godlinze wordt een Corenos voetballer naar de grond getrokken penalty. Bart gaat achter de bal staan en met wind mee schiet hij hem er in 4 – 2. Godlinze heeft de hoop na deze goal eigenlijk opgegeven en Corenos kan de wedstrijd uitspelen. Omdat Dio Groningen punten heeft verspild blijft de spanning in de competitie Corenos komt 3 punten dichterbij en verstevigd de positie op de ranglijst en dat is de tweede plek. -13-


SPORTSPETTERS FEBRUARI 2008

POOLSTER 2—CORENOS 2 Na de verloren wedstrijd tegen het derde elftal van Omlandia staat Corenos een derby te wachten. Om half 1 begint de wedstrijd tegen v.v. Poolster. Het team is extra gebrand om te winnen aangezien we tegen omlandia erg ondermaats presteerden. Ook moet er gewonnen worden om bovenin mee te blijven draaien. Poolster heeft voor de wedstrijd evenveel punten en na de winterstop geen wedstrijd verloren. De warming-up begon slordig maar na het eerste fluitsignaal kon je zien dat de ploeg scherp was. Na een kwartiertje voetballen en een paar mogelijkheden voor Poolster valt het eerste doelpunt. Een vrije trap van Berend komt via een kopbal van de tegenstander voor de voeten van Bart Rogaar terecht. Hij laat de bal een keer stuiten en neemt hem op de slof. De bal gaat over alles en iedereen heen het kruis in 1 – 0. De grote kansen waren toch echt voor de tegenstander maar Corenos krijgt een corner. Bart neemt de corner en Arie Duinkerken weet tussen 4 man raak te koppen 2 – 0. Dan vlak voor rust komt er een lullig moment. In het strafschop gebied laat een speler van Poolster zich vallen en krijgt de bal tegen de hand. Gek genoeg geeft de scheidsrechter die overigens een goede wedstrijd floot een penalty voor Poolster. Deze wordt afgerond 2 – 1. Na de rust is Corenos een stuk feller. Elke speler jaagt op de bal en Poolster gaat er te slap in. De beste kansen zijn nog wel Poolster. Na ongeveer 10 minuten spelen jaagt Bart door op de verdediging en weet de bal net voor de keeper in het doel te schieten na een slappe terugspeelbal. 3 – 1. Het duurt overigens niet lang voordat Poolster de spanning terug brengt. Er worden een paar snelle jongens in gebracht en de jongen die op linkshalf komt blijkt een goeie te zijn. De aansluiting treffer komt uit een goed lopende aanval van Poolster na een paar goede combinaties weet Poolster tegen te scoren. 3 – 2. Niet Snel na de aansluiting treffer lijkt het alsnog gedaan. Bart krijgt de bal aangespeeld op rechts in de 16 van Rob en weet de bal tegendraads in te schieten 4 – 2. Maar Poolster heeft de hoop nog niet opgegeven en met nog 10 minuten te gaan word het nog een lastige pot. Ze weten dan ook niet snel na de 4 – 2 alsnog de aansluiting treffer te maken 4 – 3 de laatste 5 minuten is het zo veel mogelijk opruimen achterin en bikkelen in de verdediging blijft het 4 – 3. Ook was het te danken aan het goede optreden van Bart Groenhof dat het bij deze stand bleef. Op deze zaterdag bleek het toch een hele goede omdat Dio punten verspeelt en ook Poolster doet nog mee om het kampioenschap. Op zaterdag 15 maart voetballen Omlandia en Dio. Groningen tegen elkaar. Corenos moet dan tegen Viboa. Als Dio punten verspeelt en Corenos pakt 3 punten word het nog heel spannend. Dio komt op de laatste speeldag in Roodeschool op bezoek en dit kan voor hen nog een lastige middag worden misschien wel een wedstrijd om het kampioenschap.

-14-


merk Alfa Romeo Citroen Citroen Citroen Maserati Mazda Mitsubishi Opel Peugeot Peugeot Suzuki Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen

type

uitvoering

brst

bouwj

kleur

km

prijs

1,4 4drs 1,4 generation 1.6-16v 80kw 800 26kw TD 55kw TDI 66kw 1,8 highline 1,6 77kw 1,6 comfortline 1,4 44kw 1,9TDI 66kw 2,0 85kw

B B B B B B B B B B B D D B B B B D B

nov-97 apr-97 mrt-99 mrt-98 jul-96 feb-96 sep-94 sep-95 jun-97 nov-01 mrt-96 mrt-96 mrt-99 mrt-00 feb-02 jan-03 jul-94 apr-00 jan-01

grijs rood grijs groen blauw m blauw m rood grijs blauw rood m groen blauw blauw zwart groen grijs zwart grijs grijs

160.000 199.000 107.300 153.000 75.000 225.000 180.000 203.000 203.000 168.370 197.000 295.000 197.000 107.000 83.400 57.600 211.700 197.500 145.000

€ 4.250 € 3.300 € 4.500 € 4.950 € 9.800 € 2.750 € 2.400 € 1.950 € 2.750 € 7.700 € 1.250 € 3.250 € 7.500 € 10.500 € 9.950 € 13.500 € 2.950 € 9.250 € 11.980

3,3SE automaat 2,4 110kw clipper 1,6 1,8TD 66kw 1,8 74kw esprit 1,6 55kw 2,2 business 1,8-16v GL 1,6 comfort Gr. Tour 2,2 Gr. Tour 1,8 2,0 83kw 1,6 79kw

B B B D B B B B B B D G G B

aug-97 mrt-96 okt-97 feb-97 feb-03 mrt-98 mei-98 okt-01 mrt-98 feb-01 mrt-02 mei-01 mrt-97 mei-03

bruin rood blauw groen blauw rood blauw rood rood groen grijs Grijs rood m zwart

138.000 236.000 176.000 311.300 78.000 189.200 121.300 114.000 205.000 114.000 189.000 185.000 223.000 68.000

€ € €

6.900 4.450 3.700

€ € € € € € € € € €

14.380 7.450 5.500 12.130 4.250 9.950 11.500 7.700 4.600 14.500

Cherokee 5,2 158kw H200 2,5 59kw

G D

okt-95 mei-98

groen blauw

249.200 € 5500 ex 136.000 € 6.250

Barooder X2 Pickup

D D D

nieuw apr-04 jan-03

zilver blauw-wit wit

1.9 tdi 77kw D 1.4 16v-55kw B 1.9 tdi 96kw stw. D

mrt-05 jul-03 jan-04

grijs m zwart m zwart

156 Saxo Xsara Xsara cabrio 323 F Galant Astra 205 307 Alto Golf Golf Golf Golf Golf Golf Passat Passat

Voyager Voyager Escort Mondeo Premecy C180 Astra Omega Vectra Zafira Laguna Laguna Scenic Scenic

1,6 88kw 1,4 3drs 1,8 66kw 1,8-16v 81kw 2,5 turbo cabrio 1.8 84 kw

Stations / MPV's / SUV's Chrysler Chrysler Ford Ford Mazda Mercedes Opel Opel Opel Opel Renault Renault Renault Renault Grijs Kenteken Jeep Hyundai Brommobielen Chatanet Bellier JDM Komt binnen Vw Seat Vw

Golf Ibiza Passat

-15-

0 € 13.490 22.500 € 6.500 16.800 € 5.750

102.300 € 17.500 54.000 € 10.900 159.800 € 15.900


SPORTSPETTERS FEBRUARI 2008

R.E.O on tour………… Corenos

-

Loppersum Zaterdag 09 februari 2008 stond de eerste competitie van 2008 op het programma. Nadat we de winter wisselvallig waren doorgekomen, kregen we direct Loppersum op bezoek. Het zal een zware en lastige middag worden. We konden deze wedstrijd voor het eerst weer beschikken over Erik Zuidema. Hij was weer hersteld van zijn knieoperatie. We hadden niet

de beschikking over Bart (blessure), Roy (schorsing) en Erik Bos (schorsing). In de warming-up kregen we de eerste tegenslag te verduren. Klaas kon niet mee doen in verband met een spierblessure. Bert Winter en Arne Hoving begonnen in de basis. De wedstrijd begon gelijkmatig al was er wel een klein overwicht door Loppersum. Ze tikten de bal beter rond en ze hadden veel meer rust in het spel. Corenos kon niet echt gevaarlijk worden. In de gehele eerste helft zijn er geen grote kansen geweest. Het was dan ook wrang dat we toch met 0-1 achterstonden. Een voorzet van de zijkant werd ongelukkig aangeraakt door Bert. De bal werd van richting veranderd en Willem was kansloos. Met nog een minuut te spelen in de eerste helft was dit een ongelukkig moment. Wij kwamen de tweede helft goed uit de startblokken. Meteen werd Loppersum onder druk gezet en er werden ook kansen gecreëerd. Helaas werden er geen doelpunten gemaakt. Toch kon er gejuicht worden. Na ongeveer 60 minuten te hebben gespeeld werd Erik Zuidema dusdanig gehinderd dat de scheidsrechter besloot om de bal op de stip te leggen. De penalty werd door Aalderd goed in geschoten. Geert Knot was kansloos. Vanaf dat moment hadden wij de wedstrijd in handen. We kregen grote kansen via Elwin Wezeman en Roel Munting. Jammer genoeg gingen de kansen er niet in. Langzamerhand begon Loppersum weer wat overwicht te krijgen. Ook zij kregen een aantal kansen. In de 80 e minuut werd een goede aanval afgerond door de invaller van Loppersum. Hij schoot de bal keihard in de bovenhoek. De wedstrijd was beslist. Dat het nog 1-3 werd, was alleen voor de statistieken belangrijk. Een corner werd door de laatste man snoeihard ingekopt. Dit was tevens de eindstand. Al met al een slecht begin van een nieuwe jaar…. Tot de volgende keer……..

ADU

-16-


Vlasakker 6, 9982 HG Uithuizermeeden

-17-


SPORTSPETTERS FEBRUARI 2008

-18-


TV NOORD TELETEKST PAGINA 605 Beheerd door Jack en Eppe Aangeboden door de Club van 40 -19-


SPORTSPETTERS FEBRUARI 2008

-20-


R.E.O on tour………… Mamio

-

Corenos

16 februari 2008 moesten we afreizen naar Gronigen. We speelden tegen Mamio. Het was een belangrijke wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Het zou extra moeilijk worden omdat we speelden op kunstgras. Van te voren was Mamio dus licht in het voordeel. Wij konden aantreden met een sterk elftal, alhoewel er ook een aantal spelers ontbraken wegens blessures en schorsingen. Gelukkig was het tweede elftal vrij en konden we ook reken op hun steun. Op het zonovergoten sportpark van Mamio was het Corenos die beter uit de startblokken kwam. Mamio werd onder druk gezet. Er werden nog geen grote kansen gecreëerd. Mamio daarentegen kwam ook niet tot grote kansen. We gingen dan ook rusten met een 0-0 tussenstand. Dit was echter tegen de verhouding in. Wij hadden op voorsprong moeten staan. Erik Zuidema kreeg namelijk een 100 % kans om de scoren. Via een leuke aanval werd Erik in stelling gebracht. Hij kon alleen op de keeper af. Tot iedereen zijn ongenoegen schoot hij de bal naast. Dit was een enorme domper. Na rust kwam Arne in het veld voor de geblesseerde Klaas. Het was Mamio die sterker uit de kleedkamer kwam. Corenos beperkte zich tot verdedigen en kon er via de counter nog wel sterk uitkomen. Mamio kreeg ook kansen. Diverse keren sneden ze door de verdediging heen. Ze kwamen zelfs tot scoren, echter de goal werd afgekeurd omdat er een speler in buitenspelpositie stond. Het laatste kwartier probeerden Corenos met man en macht te scoren. Wouter ten Harkel werd in het veld gebracht. De grootste mogelijkheid was voor Roel Munting. In een overtal situatie (3 tegen 1), verspeelde Roel de bal op een ongelukkige manier. Er had meer ingezeten. Nadat de blessuretijd voorbij was, floot de scheidsrechter af. Jammer……. Het blijft 0-0. Corenos had de drie punten verdiend. Maar de kansen worden niet benut. Hierdoor haalt Mamio zijn 2 e gelijkspel van het seizoen. Tot de volgende keer………

ADU

Corenos B tegen Neptunia B. Steffan Knot wint dit duel. -21-


SPORTSPETTERS FEBRUARI 2008

R.E.O on tour………… Corenos

-

Middelstum

Vandaag, 23 februari 2008, stond de derby tegen Middelstum op het programma. Ook dit was weer een belangrijke wedstrijd. Voor zowel Corenos als Middelstum zijn drie punten zeer welkom. Het was zeer slecht weer op het Corenos Sportpark. Een harde wind zorgde ervoor dat het moeilijk zou worden om te kunnen voetballen. Corenos had het meest last van de wind. In de eerste helft hadden we wind tegen. We konden bijna niet van onze eigen goal af komen. De eerste grote kans was wel voor ons. Via een leuke aanval kon Elwin Wezeman in stelling worden gebracht. Zijn schot werd gepakt door de keeper van Middelstum. Het zou tegen de verhouding in zijn geweest als Corenos op voorsprong was gekomen. Middelstum speelde veel beter en ze kregen ook grote kansen. Echter keer op keer was het Willem die redding kon brengen. Middelstum verzuimde te scoren, daarbij hadden we ook wat geluk. Een lobje van de spits van Middelstum belande op de binennkant van de paal. Willem kon de bal nog net voor de lijn stoppen. De scheids liet doorspelen. Achteraf bleek ook dat de bal de doellijn niet had gepasseerd. We zochten de kleedkamer op met een 0-0 ruststand. Er was hoop bij ons. De tweede helft hebben we de wind in onze rug. Het zou dus makkelijker voetballen worden. Achteraf bleek dit helemaal niet zo te zijn. Middelstum kwam keer op keer gevaarlijk voor de goal van ons. Het duurde dan ook niet lang voordat Middelstum op voorsprong kwam. Via de kluts kon een speler van de Middelstum de bal achter Willem schieten. Het was een verdiende voorsprong. Corenos probeerde het na de tegengoal wel, maar het lukte gewoon niet. Tot de zestienmeter van Middelstum ging het redelijk goed. Maar echte kansen konden we niet creëren. Middelstum speelde ook slimmer en beter dan ons. Dit resulteerde in de 80 e minuut in een goal voor Middelstum. We waren wederom verslagen. Roy scoorde nog wel de 1-2. Maar het was te laat. De zeer belangrijke punten zouden niet in Roodeschool blijven. Middelstum won de wedstrijd terecht met 1-2. Volgende week staat de wedstrijd tegen ONR op het programma. Tot de volgende keer……..

ADU

-22-


ZUIDHORN 3 — CORENOS 4 't Vaairde' verliest van rode lantaarndrager De jongens van het vierde zijn gulle gevers. Immers, Zuidhorn, stevig onderaan in de zesde klasse W, heeft maar liefst zes punten over gehouden aan de beide ontmoetingen met de mannen van Joep. Was dat nou nodig? Nee, natuurlijk niet! In de eerste helft had Corenos het betere van het spel. Er werd prettig gecombineerd en dat leverde een aantal aardig kansen op. De mooiste was voor Wilderik, maar zijn schot spatte op de kruising uiteen. Aan de andere kant was het even later wel raak. Een afstandschot vloog in de bovenhoek en onze betrouwbare sluitpost Jan ten Harkel was ditmaal kansloos. De tweede helft werd het er allemaal niet beter op. Zuidhorn frommelde de bal voor de tweede maal het Corenos-doel in en daarmee was de eindstand bepaald. Velen waren op dat moment al bezig met de gehaktbal in de Zuidhornse kantine. Die smaakte inderdaad voortreffelijk. Rest nog te vermelden dat Jaap toch een keer een echte TOM TOM moet kopen. Nadat we eerder door zijn 'Truus' al een keer in Grijpskerk het bos zijn ingestuurd, moesten we nu op de heenreis worden gered door een dame op leeftijd die uit Midden-Amerika bleek te komen en die fan was van de plaatselijke loco-burgemeester. Samen met die gehaktballen was dat toch wel het hoogtepunt van deze voetbalmiddag.

Berusting in de kleedkamer bij het vierde

-23-


SPORTSPETTERS FEBRUARI 2008

KAARTCOMMISSIE Op vrijdagavond 25 januari werd er weer gekaart in de kantine. Er waren 24 kaarters aanwezig en het was C. Hofsté die de eerste plaats voor zich opeiste. De uitslag was als volgt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

C. Hofsté S. Hoogstra K. Hoving T. Munting S. v.d. Berg (R) W. Griede B.P. Til H. Jager G. Groendijk E. Rijploeg B. Hofsté J. Til

7249 pnt. 6955 pnt. 6895 pnt. 6704 pnt. 6586 pnt. 6516 pnt. 6500 pnt. 6498 pnt. 6431 pnt. 6386 pnt. 6378 pnt. 6374 pnt.

13. 14. 15. 16. 17 18 19. 20. 21. 22. 23. 24.

R. v.d. Berg H. Broekhuizen O. Kamminga K. Bos C. Wigarda J. Hassing J. Baar T. Baar S.J. Kooi G. Bos S.A. v.d. Berg H. Smit

6336 pnt. 6289 pnt. 6254 pnt. 6207 pnt. 6166 pnt. 5973 pnt. 5921 pnt. 5884 pnt. 5739 pnt. 5597 pnt. 5550 pnt. 5367 pnt.

Vervolgens werden de kaarten weer geschud op 15 februari en was de opkomst door verschillende omstandigheden niet optimaal. Er waren 17 personen en de volgende punten werden behaald: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

J. Hassing H. Broekhuizen W. Griede S.A. v.d. Berg S. Hoogstra T. Baar C. Wigarda E. Rijploeg B.P.Til

7401 pnt. 6922 pnt. 6724 pnt. 6706 pnt. 6688 pnt. 6683 pnt. 6377 pnt. 6145 pnt. 6144 pnt.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

K. Hoving B. Hofsté K. Bos J. Til O. Kamminga G. Groendijk T. Munting C. Hofsté

De volgende kaartavond is op vrijdagavond 8 maart om 20:00 uur in de kantine. De kaartcommissie

OPLOSSING SUDOKU van pagina 10

-24-

6090 pnt. 5910 pnt. 5904 pnt. 5885 pnt. 5884 pnt. 5819 pnt. 5511 pnt. 5311 pnt.


-25-


SPORTSPETTERS FEBRUARI 2008

-26-


De E2 junioren in de voorjaarsreeks De eerste wedstrijden van de voorjaarsreeks zitten er al weer op! En het was eerst ook nog wel even puzzelen met hoeveel E-teams we de voorjaarsreeks in gingen. We hadden eigenlijk te veel spelers voor 1team en ja weer net te weinig voor 2teams. Gelukkig waren er ook heel wat f-junioren, en hebben we er maar voor gekozen om een aantal F-junioren omhoog te doen naar de E-pupillen. Zo konden we uiteindelijk 2 E-teams maken en 1 F-team. De E2 pupillen zijn ingedeeld in de 4e klasse CV bij OKVC E2 / Actief E11M / Omlandia E4 / Viboa E4 en Heracliden E4. Op zich dacht ik op het eerste oog wel aardige tegenstanders waar we vast wel wat puntjes tegen gaan pakken. En in de E2 pupillen spelen de volgende spelers komende seizoenshelft: Melvin Hofstee, Tom Coolman, Sander van Dijken, Bram Doornbos, Jorian Westerdijk, Mark Monden, Damian Moorlag, Raymon Balkema en Yorrick Bos. Met deze spelers gaan wij als jeugdleiders ( Jan Hofstee en Marieke Booisma) vol goede moed de voorjaarsreeks in! De 1 ste wedstrijd moesten we eigenlijk uit spelen tegen Viboa4 maar deze is afgelast wegens de weersomstandigheden. De 2 de wedstrijd moesten we thuis tegen Actief E11M, en ja u leest het al M, jazeker een meisjes team! En deze meisjes waren soms wel twee koppen groter dan onze E junioren en ook qua leeftijd twee jaar ouder. Dus dit werd een lastige wedstrijd voor onze jongens, ze hebben erg hun best gedaan, en er werd ook heel leuk overgespeeld. Maar jah als iemand van ons een sprintje trok dan werd die er heel makkelijk uitgelopen, het verschil was aardig groot. En jammer genoeg verloren we de wedstrijd met 7-1. de

Op naar de 3 wedstrijd de derby thuis tegen de Heracliden E4. Deze wedstrijden leven zelfs al heel erg bij de jonge jeugd! Ze hebben het er de trainingsavond in de week voor de wedstrijd al druk over, wie voetbalt nou in welk team bij de Heracliden.

Melvin in actie, deze bal pakt hij keurig klem vast!

Een corner van de Heracliden! Damian ruimt op.

-27-


SPORTSPETTERS FEBRUARI 2008

We gingen nu vol goede moed de wedstrijd in, Heracliden had ook nog niet veel wedstrijden gespeeld. En hun vorige wedstrijd hadden ze met 6-3 verloren net als ons dus dit was de wedstrijd waar beide teams vol voor de winst gingen om hun eerste 3 punten binnen te halen. En dat kon je ook wel zien aan de wedstrijd er werd volop strijdt geleverd, en afwisselend met erg mooie aanvallen van beide kanten. Alleen was de Heracliden even wat efficiënter in het afronden van hun kansen. En jammer genoeg ging deze wedstrijd verloren met 6-0

Yorrick omspeeld zijn direct tegenstander.

Yorrick in actie langs de zijlijn!

Mark met de bal, Sander en Yorrick komen helpen!

Na afloop van de wedstrijd werden er nog even penalty’s geschoten en ja hoor die wonnen wij wel! Meer dan de helft ging straks in de hoek. Klasse jongens!

We gaan vol goede moed de komende 8 wedstrijden in, en we zien wel aan het eind van de voorjaarsreeks waar we zijn geëindigd. Het voornaamste doel is dat iedereen er plezier in blijft houden en dan komen de overwinningen vanzelf wel. En ja jongens de E junioren heb zelfs al een vaste scheidsrechter Jan Schokker. Hij fluit alle thuiswedstrijden van de E1 en de E2, hierdoor staat Jan elke zaterdag rond 9.00uur al op het sportveld. Klasse Jan dat jij dit vrijwillig wil doen. Super. Groetjes Jeugdleiders E2 pupillen! -28-


-29-


SPORTSPETTERS FEBRUARI 2008

-30-


Merk / Model

Kleur

BMW 525 525I TOURING LIFESTYLE EX AUT5 Citroen Xsara 1.6I LIGNE PRESTIGE Citroen ZX 1.8I FURIO 3-DRS Daewoo Lanos 1.5 SE 5-DRS Honda Civic 1.4I 3D S JEWEL Hyundai Santa Fe 2.4I 4WD CO UNTRY Mitsubishi Pajero Pinin 2.0 GDI LONG BODY GLX Nissan Patrol 2.8TDI GR 3D SE FULLROO F Oldtimer Renault 136500 Opel Corsa Z1.2XE 16V 3-DRS SPORT Peugeot 106 ACCENT 1.6 3-DRS AUT Peugeot 106 SPORT 1.4 3-DRS Peugeot 206 GENTRY 1.4-16V 5-DRS 90PK PREM. Peugeot 206 XS 1.6-16V 3-DRS QUIKSILVER Peugeot 307 SW 2.0-16V PACK Peugeot 307 XS 1.6-16V BREAK Renault Clio 1.4 16V 100 3-DRS TEAM SPIRIT SL Renault Clio 1.4 16V 72KW 5-DRS E4 Renault Clio 1.5 DCI 70 5-DRS AUTHENTIQUE Renault Clio AUTHENTIQUE 1.2 3DR Renault Clio BILLABONG 1.2 16V 3DR SS Renault Espace 2.0 16V TURBO EXPRESSION Renault Megane Renault Megane 1.6 16V 5DR AUTHENTIQUE COMFORT Renault Megane 1.9 DCI 120 5DR DYNAMIQUE LUXE Renault Megane RL 1.4E 5-DRS Renault Megane RL 1.4E SEDAN ELYSEE Renault Megane RN 1.4E HATCHBACK Renault Scenic 1.5 DCI 105PK EXPRESSION COMFORT Renault Scenic RN 1.6 Renault Scenic SPORT WAY 1.8 16V SS Renault Twingo 1.2 16V EXPRESSION Renault Twingo SERIE LIMITEE PRIVILEGE 1.2 16V Skoda Fabia 1.4 50KW COMFORT Suzuki Wagon R+ 1.3 5-DRS S-LIMITED Toyota Co rolla 1.3 16V HATCHB LINEA TERRA Toyota Co rolla 1.6 16V VVT-I 5DR SOL BNS Volkswagen Golf 1.9TDI 66KW VARIANT TRENDLINE Volkswagen Golf CL 1.6 55KW 5DRS Volkswagen Golf V 1.6 FSI 85KW 5D TURIJN

zwart metallic

194.594

nov-01

€ 15.950,-

rood metallic

136.880

apr-98

€ 3.950,-

zwart metallic

164.615

feb-96

€ 1.500,-

rood metallic

162.000

aug-97

€ 2.500,-

blauw metallic

162.167

mei-98

€ 3.950,-

73.091

jul-01

€ 11.500,-

grijs metallic

km Bouwjaar

Prijs

blauw metallic

114.224

feb-01

€ 12.950,-

metallic

251.010

mrt-00

€ 12.500,-

rood metallic

158.500

mei-84

€ 5.950,-

68.439

jan-03

€ 7.750,€ 2.950,-

blauw metallic rood metallic

141.506

apr-97

blauw metallic

95.143

apr-01

€ 5.950,-

zwart metallic

103.676

jun-04

€ 10.950,-

grijs metallic

96.537

aug-03

€ 9.950,-

grijs metallic

93.741

jan-04

€ 13.950,-

zwart metallic

95.633

jun-02

€ 9.950,-

blauw metallic

37.210

sep-05

€ 13.950,-

blauw

20.563

mrt-07

€ 16.500,-

blauw metallic

54.093

sep-05

€ 13.950,€ 6.950,-

rood metallic

107.135

jul-01

zwart

48.377

jul-03

€ 8.950,-

blauw metallic

94.200

sep-03

€ 18.950,-

grijs metallic

205.630

mrt-01

€ 6.950,-

grijs

59.701

mei-03

€ 10.950,-

rood

138.332

jan-04

€ 11.950,-

89.235

jan-99

€ 4.950,-

147.420

okt-98

€ 3.500,-

blauw metallic blauw rood metallic

162.380

apr-00

€ 5.500,-

grijs metallic

147.796

feb-06

€ 15.950,-

blauw

154.080

sep-98

€ 5.750,-

60.112

mrt-03

€ 12.950,-

groen metallic zwart metallic

2.700

okt-07

€ 12.950,-

grijs metallic

89.492

jan-01

€ 5.950,-

blauw metallic

67.347

dec-02

€ 6.950,-

grijs metallic

56.388

mei-03

€ 8.500,-

grijs metallic

85.015

mei-98

€ 3.999,-

zwart metallic

108.454

jan-04

€ 13.950,-

blauw metallic

164.442

mrt-01

€ 8.950,-

groen metallic

118.594

mrt-95

€ 2.950,-

zwart metallic

24.987

jul-06

€ 19.950,-

-31-


SPORTSPETTERS FEBRUARI 2008

STANDEN CORENOS TEAMS PER 24-03-2008

-32-


STANDEN CORENOS TEAMS PER 24-03-2008

-33-


SPORTSPETTERS FEBRUARI 2008

Corenos F1 - CVVB F2 De jongsten van Corenos mochten het vandaag opnemen tegen CVVB F2. We begonnen goed, maar doordat de tegenstander een ervaren Fteam was, hadden we al gauw een tegendoelpunt om de oren. Daarna kregen ze nog een paar mooie kansen, waarna wij ook een leuke kans kregen, maar helaas... We gingen de rust in met een 0-3 achterstand. Na de rust probeerden we meer

ruimte te krijgen, zodat wij zelf meer kansen konden creĂŤren. Maar helaas bleef het verdedigen daarbij een beetje achterwege

waardoor CVVB de 0-4 erin kon schuiven. Daarna ging het even heel snel: 05, 0-6, 0-7. Gelukkig kregen wij daarna nog een drietal kansen, maar hun keeper had 3 mooie reddingen. We verloren uiteindelijk met 0-9. Na de wedstrijd, met penalties, scoorden we gelukkig wel met een paar leuke doelpunten!

-34-


-35-


SPORTSPETTERS FEBRUARI 2008

-36-

nr 05  

april 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you