Page 1

l a v i t s FeCo

ral

at t u

Ci

de

XĂ tiva


Informació per a les corals FESTIVAL CORAL “CIUTAT DE XÀTIVA” 2 d’OCTUBRE 2010 En primer lloc, informar, que el dia el qual es realitzarà el Festival, serà el dissabte 2 d’octubre. Passe a detallar-vos aquelles activitats que solem fer, o proposar a totes aquelles associacions que com vosaltres participareu en el festival. En cas de voler realitzar alguna visita turística a la ciutat, l’arribada serà pel matí, podem facilitar-vos tota la informació que desitgeu. En cas de voler realitzar esta activitat, tan sols heu de posar-se en contacte amb nosaltres com més prompte millor, omplint i remetent-nos el formulari, perquè podem realitzar tots els tràmits corresponents. Comentar-vos, que en tot moment, estareu acompanyats per alguns membres de la nostra associació, per la qual cosa no haureu de preocupar-vos per res, per a qualsevol dubte, per a això estaran. Informar-vos també, que al migdia busquem un local per a menjar, on anem tots els grups participants, o aquells grups que hagen decidit vindre, bé a realitzar la visita pel matí, o bé directament al dinar. En este cas, vos demanem, que en la major brevetat possible, ens indiqueu el nombre de comensals(formulari), per a realitzar la reserva. El menjar anirà a càrrec de cada persona o de cada associació, ja vos informarem un poc més endavant del menú i preu. Passant ja a la vesprada, al voltant de les __h, començaran els assajos o proves acústiques en el lloc on realitzarem el concert, aquest any en el “Saló Noble de la Casa de la Cultura”. Ja vos detallarem tant l’orde per a la prova com per a l’actuació. Perquè vos feu una idea, després de realitzar els dits assajos, passarem a l’assaig de la peça de cant en comú (Al vent). Una vegada finalitze, tindreu temps per a canviar-vos de roba, i preparar-vos ja per al concert. Disposareu d’uns camerins per a cada associació, per la qual cosa no vos preocupeu a l’hora de deixar les vostres pertinences. El concert tindrà inici a les __h. Al finalitzar l’acte, se vos oferirà un vi d’honor, en el mateix local del concert. Tan sols em queda desitjar-los que gaudixquen al màxim amb tots nosaltres d’este dia. I per a qualsevol informació, no dubten en posar-se en contacte amb nosaltres. Mail: cordexativa@hotmail.com Tel: 678233229


FESTIVAL CORAL “CIUTAT DE XÀTIVA” 2 D’OCTUBRE 2010 En primer lugar, informar, que el día el cual se realizara dicho acto, será el sábado 3 de octubre. Paso a detallaros aquellas actividades que solemos hacer, o proponer a todas aquellas asociaciones, que como vosotros vais a participar en el festival. En caso de querer realizar alguna visita turística a la ciudad, la llegada será por la mañana, podemos facilitaros toda la información que deseéis. En caso de querer realizar esta actividad, tan solo tenéis que ponerse en contacto con nosotros lo antes posible rellenando y remitiéndonos el formulario, para que podamos realizar todos los trámites correspondientes. Comentaros, que en todo momento, vais a estar acompañados por algunos miembros de nuestra asociación, por lo que no tendréis que preocuparos por nada, cualquier duda, para ello estarán. Informaros también, que a mediodía buscamos un local para comer, donde vamos todos los grupos participantes del festival, o aquellos grupos que hayan decidido venir, bien a realizar la visita por la mañana, o bien directamente a la comida. En tal caso, os pedimos, que en la mayor brevedad posible, nos indiquéis el número de comensales (formulario), para realizar la reserva. La comida correrá a cargo de cada persona o de cada asociación, ya os informaremos un poco más adelante del menú y precio. Pasando ya a la tarde, alrededor de las __h, empezaran los ensayos o pruebas acústicas en el lugar donde realizaremos el concierto, en la “Sala Noble de la Casa de la Cultura”. Ya os detallaremos tanto el orden para la prueba como para la actuación. Para que os hagáis una idea, después de realizar dichos ensayos, pasaremos al ensayo de la pieza de canto en común (Al vent). Una vez finalice, tendréis tiempo para cambiaros de ropa, y prepararos ya para el concierto. Dispondréis de unos camerinos para cada asociación, por lo que no os preocupéis a la hora de dejar vuestras pertenencias. El concierto tendrá inicio a las __h. Al finalizar el acto, se os ofrecerá un vino de honor, en el mismo local del concierto. Tan solo me queda desearles que disfruten al máximo, con todos nosotros de este día. Y para cualquier información, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Mail: cordexativa@hotmail.com Tlf: 678233229


Butlleta informació Festival Coral  

Festival Coral Ciutat de Xàtiva

Butlleta informació Festival Coral  

Festival Coral Ciutat de Xàtiva

Advertisement