Page 1

Informatieavond Vwo-6 30 augustus 2011


Welkom drs. P.T. Kalkman (conrector VWO)


Programma  Welkom

en opening  De finale  “Even” praktisch  Vragenronde (algemeen)  Uit elkaar (leerlingen naar mentor, ouders blijven)  Mogelijkheid voor bijpraten met de mentor


Wie doet wat? 

Mentoren: mevr. G. Hol mevr. A. Jager mevr. C.J.M. van Oosten mevr. J. van der Worp R.E. Dahmen G.B. Kilian D. van der Linde J.P. Ouwens J.W. Plat J. Wentel R. Winterberg A.J. Zoet

Decaan: Coördinator: Conrector:

 

mevr. J. van der Worp A.J. Zoet P.T. Kalkman


De finale…   afronding

van een examentraject

 training  toetsen

en handelingsdelen  cijfers en regelingen

Laatste loodjes …


“Even” praktisch  Jaarplan

2011/2012  Examen Dossier (ED)  Herkansingen  Bijzondere vakken: – PWS – niet-CE vakken (anw, ma, nlt, sp, wid) – niet becijferde vakken (ckv, lo)  “Slaag/zak”-regeling


Jaarplan 2011/2012  Periodes:

– per-1: 22/08 – 28/10 toetsweek – per-2: 31/10 – 20/01 toetsweek + 1 herk. – per-3: 23/01 – 23/03 toetsweek ---------------------------------------------– per-4: 26/03 – 11/05 examentraining 2 (3) herkansingen 14/05 – 01/06 examen (1e TV)


Examen Dossier (ED)  Opbouw

vanaf V4  Controle t/m V5 vóór 1 oktober 2011  PTA V6  Definitieve eindlijst op 20 april 2012 – Noteer cijfers in PTA  Neem

kennis van het Examenreglement  Commissie Bijzondere Gevallen


Vakken en handelingsdelen (SE) becijferde vakken volgens het PTA  vakken die met voldoende of goed afgesloten moeten worden zijn: CKV en LO (PTA)  handelingsdelen moeten naar behoren zijn afgesloten (v of g) 

bij ontbreken van cijfers of handelingsdelen geen aanmelding voor het Centraal Examen (20/04/12)


Herkansingen 15/11/11: – 1 herkansing – PTA periode-1  10/04/12 en 11/04/12: – 2 herkansingen – PTA periode-2 en -3  16/04/12: – 1 herkansing van een niet-CE vak (anw, ma, nlt, sp, wid) 


Bijzondere vakken - PWS ď ľ

Cijferbeoordeling (9 februari 2012)

Onderdeel van het combinatiecijfer: het gemiddelde van de afgeronde cijfers van ANW, MA en PWS ANW 5,4 => 5 MA 7,4 => 7 PWS 7,1 => 7 combinatiecijfer (7+5+7):3 = 6,3 => 6 ď ľ


“niet”-CE vakken  ANW,

MA, NLT, SP en WID  Schoolexamencijfer = Eindcijfer  Normale afronding: 6,5 => 7 6,4 => 6  Eén extra herkansing voor de niet-CE vakken (16/04/12)


CE vakken  Schoolexamencijfer

(1 decimaal)  Centraalexamencijfer (1 decimaal)  Eindcijfer

 (SE

= gemiddelde van SE- en CE-cijfer

8,3 + CE 8,6):2 = 8,45 => 8  (SE 8,4 + CE 8,6):2 = 8,50 => 9


Intermezzo Er is meer …. PWS awards Ski/langlaufdag Winterberg (14/02/12) Examendag (26/04/12) Schooljaarboek … Diplomauitreiking (27/06/12)


“slaag/zak”-regeling  geen

eindcijfer 3 of lager  maximaal 2 onvoldoendes  maximaal 3 punten tekort  gemiddelde alle CE-cijfers ≥ 5,5  bij

2 en 3 punten tekort compensatie met 2 resp. 3 punten  zorg voor compensatiepunten (uit de CE- èn SE-vakken)!


6 7 5 6 V V

Wa Gs Ak Du

6 7 6 4

vr ij de el

pr of ie lv a kk en

ge m. de el Ne En Fa CC CKV Lo

Ec 5 M&O 7

Escape …


6 7 5 6 V V

Wa Gs Ak Du

6 7 6 4

vr ij de el

pr of ie lv a kk en

ge m. de el Ne En Fa CC CKV Lo

_________ M&O 7

Escape …


Herexamen …  voor

kansrijk gezakten:

– naar max. 3 tekortpunten – van 3 naar 2 onvoldoendes – verkrijgen van compensatiepunten  slechts

1 CE-vak opnieuw doen  en voor de “cijferverbeteraars” (loting)


Vragen ?


LOB in V6, wat? Start, materiaal  Startformulier met uitnodiging gesprek  Open Dagen, meeloopdagen, proefstuderen, webclasses, e.d.  22 november: avond over studeren, aanmelding, studiefinanciering, panel oudleerlingen  24 januari Rotary Beroepenmarkt  Aanmelden op Studielink  Workshop voor ouders  Eindgesprek (oktober – maart) 


LOB in V6, hoe?  Maak

plannen en zet die in agenda  Ga op pad!  Voer gesprekken  Neem initiatief voor gesprek met decaan  Wacht niet als je er niet uit komt  Late beslissers  Documenten in it’s learning en op de portalen


Belangrijke data             

25-31/10/11 15/11/11 22/11/11 16-20/01/12 09/02/12 19-23/03/12 10-11/04/12 16/04/12 20/04/12 14/05-01/06/12 14/06/12 19/06/12 27/06/12

toetsweek-1 (di t/m ma) herkansing per-1 voorlichting decanen toetsweek-2 PWS-avond toetsweek-3 herkansingen per-2/3 herkansing SE-vakken uitreiking SE-cijferlijst en exameninstructie Centraal Examen uitslag CE (voorbehoud) start herexamens CE diploma uitreiking

Presentatie informatieavond V6 2011  
Presentatie informatieavond V6 2011  

informatieavond V6 2011

Advertisement