Page 1

Ontwerp- en testrapport Communicatie en Multimedia Design 2016/2017

Teamleden: Jelle Dave Coralie Emmy Sanne Procesbegeleider​: Ine Experts:​ Niels en Roy


Inhoudsopgave 1 Inleiding

xx

2 Context

xx

3 Aanleiding

xx

4 Doelstelling

xx

5 Opdracht

xx

6 Aanpak

xx

7 Resultaten

xx

8 Conclusie

xx

Literatuurlijst

xx

Bijlage

xx

1


1 Inleiding In het ontwerp- en testrapport komt de onderbouwing en resultaten van het ontwerpen realiseren en testen. We gaan hier dieper in op ons ontwerpproces en het testen van de ontwerpen.

2


2 Context De rol van ICT in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Dit vraagt om leraren die ICT-vaardig zijn en ICT effectief weten in te zetten in hun onderwijs. IXperium/Centre of Expertise coรถrdineert verschillende professionaliseringsactiviteiten in het kader van leren en lesgeven. Het doel van iXperium is om, door middel van nieuwe technologie, leerkrachten in staat stellen maatwerk te leveren voor de individuele behoeftes van elke leerling. De visie van iXperium/Centre of Expertise is: Het leren van morgen is een leven lang gepersonaliseerd leren in een door technologie ondersteunde sociale leerwerkomgeving. (iXperium, z.j. I) Het iXperium/Centre of Expertise is een samenwerkingsverband van de lerarenopleiding en het Kenniscentrum Kwaliteit van leren van de HAN met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de regio rond Arnhem en Nijmegen. De samenwerking richt zich op onderwijs dat beter recht doet aan verschillen tussen leerlingen met behulp van ICT en op het opleiden van ICT-geletterde jongeren. De focus ligt hierbij op het opleiden, professionaliseren en faciliteren van leraren in een duurzame verbinding tussen werkveld, opleiding en onderzoek. (iXperium, z.j. II)

3


3 Aanleiding IXperiums uiteindelijke visie is dat het leren van morgen een leven lang gepersonaliseerd leren in een door technologie ondersteunde sociale leerwerkomgeving is. (iXperium, z.j. II) Dit is een visie die bij al het werk van iXperium te zien is. Een van de manieren waarop ze deze visie tot een werkelijkheid willen maken is het iXpeditie Maatwerk project. Dit project richt zich op hoe ICT gebruikt kan worden om zowel PABO studenten als al bestaande leerkrachten beter om te leren gaan met maatwerk. (iXperium, z.j. III) Onze opdracht is om een serious game te bedenken die daaraan voldoet. Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van ICT in de klas, denk aan tablets die gebruikt worden om bijvoorbeeld beter maatwerk te bieden of simpelweg om het onderwijs aantrekkelijker te maken voor de leerlingen (Kennisnet, 2015). Onze opdracht is echter niet voor de leerlingen maar voor leraren bestemd. Leraren hebben veel om op te letten, denk aan kinderen met dyslexie en ADHD. Een methode zal voor het ene kind misschien beter werken dan voor een ander kind. De opdrachtgevers proberen een serious game te maken waarbij de leraren om leren gaan met dit soort maatwerk. Door middel van deze game kunnen leraren beter inschatten welke methode uiteindelijk alle kinderen tot hun recht doet komen. IXperium kiest hierbij om ons als studenten te vragen voor een aantal verschillende redenen. Een daarvan is simpelweg dat we goedkoop zijn. Studenten hoeven voor het maken van opdrachten niet betaald te krijgen terwijl het bedrijf wel goede ideeën uit de samenwerking kan halen. Studenten hebben ook een frisse kijk op een situatie waar de opdrachtgever misschien al langer op vastloopt. Ze zitten minder vast in één specifieke mindset en zo kan het idee nog overal naartoe. In het originele plan zaten geen designers en zo maakte dat de eerder gemaakte game saai, dankzij ons wordt de game interessanter, leerzamer en leuker om te spelen. Hoofdvraag: Hoe kan een serious game hulp bieden bij maatwerk in de klas?

“Maatwerk is het afstemmen van de onderwijsleersituatie op verschillen tussen leerlingen.“ (Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, 2016) “​Een ​serious game​ is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het voornaamste doel is dan bijvoorbeeld communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of het verwerven van inzicht.” (Wikipedia, 2016) 4


4 Doelstelling De samenwerking met iXperium richt zich op onderwijs dat beter recht doet aan verschillen tussen leerlingen met behulp van ict en op het opleiden van ICT-geletterde jongeren. De focus ligt hierbij op het opleiden, professionaliseren en faciliteren van leraren in een duurzame verbinding tussen werkveld, opleiding en onderzoek.” (iXperium, z.j. I) In dit geval zit iXperium dus met de vraagstelling: hoe maken we (toekomstige) leraren in het basisonderwijs bewust van maatwerk en de gevolgen hiervan? Omdat iXperium zich richt op ICT oplossingen, willen ze dit doen via een serious game, een leerzaam spel. Het doel van deze opdracht is dus er achter komen hoe een serious game leerkrachten in het basisonderwijs kan helpen bij het bewust worden van de gevolgen van maatwerk. Hierbij heeft iXperium de volgende wensen: ● ● ● ●

De game sluit aan bij de motivaties van docenten De game geeft leraren inzicht in waar hij nu staat ten opzichte van maatwerk De game helpt leraren om mogelijkheden te leren kennen ten aanzien van maatwerk in de klas De game maakt leraren bewust van alle factoren die buiten de klas afspelen en een rol spelen bij maatwerk

De oplossing voor het probleem is dus het maken van een serious game. Deze serious game gaat het makkelijker maken voor docenten en pabo studenten om om te gaan met maatwerk. Wij doen dit door middel van een humoristische uitschakel quiz, die leraren bewust gaat maken van het maatwerk en hoe hiermee om te gaan. De doelstelling van het onderzoek is kennis te verwerven over onze doelgroep, de doelgroep van onze doelgroep, de concurrentie, trends, problemen in het onderwijs en humor zodat we deze kunnen verwerken in onze serious game. Hieruit is de volgende hoofdvraag gekomen: ‘Hoe kan een serious game hulp bieden bij maatwerk in de klas?’

5


5 Opdracht Voor het C-Project leveren wij een proof of concept voor een serious game die docenten bewust maakt van alle factoren buiten de klas die een rol spelen bij maatwerk. Dit is in opdracht van iXperium. De opdracht is om een leerzame serious game te maken voor docenten en pabo studenten. Hierbij maken wij uiteindelijk een proof of concept in de vorm van een paper prototype. ​Het is dus belangrijk om te onthouden dat we een proof of concept moeten opleveren, niet een werkend spel. ​Ook is het belangrijk om te onthouden dat ons spel op de leraren is gericht, en niet op de kinderen, het hoeft dus bijvoorbeeld geen kinderlijk ontwerp te hebben. Om dit te onthouden kunnen we rekening houden met wat we wel moeten doen: ● ● ●

Onderzoeken wat leraren meemaken in het gebied van maatwerk binnen en buiten de klas Onderzoeken welke ontwerpen en communicatievormen leraren aanspreekt Een paper prototype maken

Wat we hierbij niet doen: ● ● ●

Een volledig werkend spel maken Onderzoeken welk ontwerp kinderen aanspreekt Het uitbrengen van het spel

6


6 Aanpak Voor onze opdrachtgever moeten wij een serious game maken met als doel het bewust maken van de gevolgen van maatwerk binnen het basisonderwijs. Dit zullen wij doen aan de hand van een voorafgegeven basisconcept wat wij verder zullen uitwerken. De hoofdvraag die wij gesteld hebben is ‘Hoe kan een serious game hulp bieden bij maatwerk in de klas?’ Om hier antwoord op te krijgen stellen we in het ontwerp- en testrapport een aantal deelvragen.

7

Ontwerp- test rapport - C-project  
Ontwerp- test rapport - C-project  
Advertisement