Page 3

Inhoudsopgave 1 Inleiding

4

2 Aanleiding

5

3 Aanpak

6

Gamen jongens en meisjes evenveel?

7

Vanaf welke leeftijd beginnen jongeren met gamen?

7

Welke games worden er voornamelijk gespeeld?

8

Hoeveel uur besteden jongeren aan gamen per dag?

8

Hoeveel uur besteden docenten gemiddeld aan Engelse les?

9

Leren jongeren tussen de 8 en 12 jaar beter Engels door het spelen van videogames?

9

4 Resultaten

10

Gamen jongens en meisjes evenveel?

10

Hoeveel uur besteed je gemiddeld aan gamen per dag? (Eigen enquêteonderzoek 2017) 12 Vanaf welke leeftijd beginnen jongeren met gamen?

13

Op welke leeftijd ben je begonnen met gamen? (eigen enquêteonderzoek 2017)

14

Welke games worden er voornamelijk gespeeld?

16

Hoeveel tijd besteden jongeren aan games?

19

Hoeveel uren besteden docenten gemiddeld aan Engelse les? 


21

Leren jongeren tussen de 8 en 12 jaar beter Engels door het spelen van (video)games? 23 5 Conclusies

24

Literatuurlijst

26

Bijlagen

28

Bijlage A - Enquête gamegedrag onder jongeren van 8 tot 12 jaar

28

Bijlage B - Onderzoeksplan

30

3

Research paper - Media Questions  
Research paper - Media Questions  
Advertisement