Page 1

RESEARCH PAPER Media Questions | Edouard Leren jongeren in de leeftijd van 8-12 jaar beter Engels door het spelen van (video)games? Pleun Marieke Coralie Cindy


Samenvatting Voordat je aan dit verslag begint, willen wij ons even voorstellen. Wij zijn Pleun, Marieke, Coralie en Cindy. Wij zitten op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in Arnhem en volgen de opleiding Communicatie en Multimedia Design. Dit is ons eerste jaar: het propedeusejaar.

In de course Media Questions doen wij onderzoek naar een onderwerp dat te maken heeft met internet, media en samenleving. Hierbij hebben wij ons de eerste twee weken van de course georiënteerd op een onderwerp dat ons allemaal interesseert of fascineert. Na flink wat brainstormen hebben wij ervoor gekozen om een onderwerp te kiezen met betrekking tot de jeugd van tegenwoordig. Het spelen van games is een vast onderdeel geworden in de dagelijkse routine van veel jongeren. Het aantal gamers is dan ook bijzonder groot. Aangezien de voertaal in games vaak Engels is, zou je zeggen dat zij al aardig wat op steken van deze taal. De vraag die wij ons stellen is daarom ook: leren jongeren tussen de 8 en 12 jaar beter Engels door het spelen van videogames?

Om dit onderzoek goed uit te voeren en de deelvragen te beantwoorden, hebben wij enquêtes afgenomen op een basisschool en op een voetbalclub. Omdat wij niet voldoende tijd hebben gehad, konden wij het onderzoek niet verder uitbreiden. Wat wij naast enquêtes erg interessant vonden voor ons onderzoek was het observeren van kinderen op een basisschool tijdens het spelen van een game waar Engelse woorden in verstopt zitten. Hierna de leerlingen een interview of vragenlijst laten afnemen om vervolgens te kunnen zien of zij de Engelse woorden onbewust toch ergens hebben opgeslagen.

Hebben wij antwoord gekregen op onze hoofdvraag? Ja en nee. Uit de 157 enquêteresultaten kunnen wij wel degelijk opmaken dat kinderen die regelmatig gamen een groter Engels vocabulaire hebben dan kinderen die weinig tot nooit gamen, maar uiteraard is dit resultaat erg beperkt. De resultaten hadden meer body gekregen als we meer tijd voor meer onderzoek hadden gekregen.

2


Inhoudsopgave 1 Inleiding

4

2 Aanleiding

5

3 Aanpak

6

Gamen jongens en meisjes evenveel?

7

Vanaf welke leeftijd beginnen jongeren met gamen?

7

Welke games worden er voornamelijk gespeeld?

8

Hoeveel uur besteden jongeren aan gamen per dag?

8

Hoeveel uur besteden docenten gemiddeld aan Engelse les?

9

Leren jongeren tussen de 8 en 12 jaar beter Engels door het spelen van videogames?

9

4 Resultaten

10

Gamen jongens en meisjes evenveel?

10

Hoeveel uur besteed je gemiddeld aan gamen per dag? (Eigen enquêteonderzoek 2017) 12 Vanaf welke leeftijd beginnen jongeren met gamen?

13

Op welke leeftijd ben je begonnen met gamen? (eigen enquêteonderzoek 2017)

14

Welke games worden er voornamelijk gespeeld?

16

Hoeveel tijd besteden jongeren aan games?

19

Hoeveel uren besteden docenten gemiddeld aan Engelse les? 


21

Leren jongeren tussen de 8 en 12 jaar beter Engels door het spelen van (video)games? 23 5 Conclusies

24

Literatuurlijst

26

Bijlagen

28

Bijlage A - Enquête gamegedrag onder jongeren van 8 tot 12 jaar

28

Bijlage B - Onderzoeksplan

30

3


1 Inleiding In dit verslag, het research paper, gaan wij verder in op onze hoofdvraag “leren jongeren tussen de 8 en 12 jaar beter Engels door het spelen van (video)games?” die bestaat uit vijf deelvragen.

De deelvragen die we gebruiken zijn: ▪

Gamen jongens en meiden evenveel? 


Vanaf welke leeftijd beginnen jongeren met gamen? 


Welke games worden er voornamelijk gespeeld? 


Hoeveel tijd besteden jongeren aan deze games? 


Hoeveel uren besteden docenten gemiddeld aan Engelse les? 


Voor dit onderzoek hebben we De Rehoboth school in Veenendaal en voetbalvereniging SC Varsseveld benaderd om onze deelvragen te kunnen bevestigen. Dit hebben wij gedaan door middel van een enquête onderzoek. Deze enquête hebben we op de basisschool in groepen 4, 6 en 8 laten rondgaan met als resultaat 139 ingevulde enquêtes. Op het voetbalveld hebben we 18 jongens kunnen ondervragen waarvan één helft 8 jaar en het andere deel 11-12 jaar.

4


2 Aanleiding Wij hebben er na flink wat nadenken en brainstormen voor gekozen om een onderwerp te kiezen met betrekking tot de jeugd van Nederland. Over kinderen uit de zogenoemde netgeneratie: zij zijn zeer vertrouwd met het internet en surfen hier dan ook regelmatig op. Zij zijn opgegroeid in een wereld van informatiestromen, waarin telecommunicatie heel normaal is. Het gebruik van nieuwe media vormt een integraal onderdeel van hun leven. Ook games zijn heel erg populair onder deze jongeren en dat is iets waar wij ons vooral op willen richten. Het spelen van games is een vast onderdeel geworden van de tijd van veel jongeren. Het aantal gamers is dan ook bijzonder groot. Aangezien de voertaal in games vaak Engels is, zou je zeggen dat zij al aardig wat op steken van deze taal.

Onderzoekers van de Karlstad University in Zweden hebben een relatie aangetoond tussen het spelen van games en schrijfvaardigheid in het Engels bij kinderen. Het lijkt er dus op dat Engelse vocabulaire van leerlingen die frequent gamen, groter is dan dat van kinderen die minder spelen, al geven onderzoekers wel aan dat dit onderzoek te klein is om causaal verband vast te stellen. (Soeteman, K., 2016) Voor ons een goede mogelijkheid om dit verder uit te zoeken.

Wat willen wij bereiken met dit onderzoek? De meerderheid van de onderzoeken tonen alleen maar de negatieve effecten van gamen, maar wij waren juist heel erg benieuwd naar de positieve effecten van gamen, met name de ontwikkeling van de Engelse taal wanneer je gamet. Het spreken van de Engelse taal is tegenwoordig bijna standaard: ervan uitgaande dat de gemiddelde Nederlander basis Engels gewoon kan spreken en verstaan. Heeft het spelen van videogames hier dan misschien een bijdrage aan geleverd of is het Engels in videogames slechts oppervlakkig gebleven?

Omdat het onderwijs niet achter kan blijven, worden games tegenwoordig ook gebruikt in het onderwijs, met meer of minder succes. Je leert dingen, die in spelvormen gegoten worden. Uit een onderzoek van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) is gebleken dat zowel leerlingen als docenten het gebruik van games als educatie als positief ervaren. (Weetwatzegamen, z.d.) Maar wat waren de verschillen met het Engels leren op school en het leren in (video)games? En welke games werden er eigenlijk gespeeld? Op deze vragen geven wij antwoord.

5


3 Aanpak Om onze deelvragen goed te kunnen beantwoorden, hebben wij vooral onderzoek verricht door middel van veld en bieb. We hebben enquêtes afgenomen bij een basisschool en een voetbalveld. Zodoende kunnen we cijfermatig aantonen welke invloed gamen heeft op jongeren tussen 8 en 12 jaar. Wij zijn ons onderzoek gestart met een enquête (zie bijlage A). De vragen in de enquête leiden uiteindelijk tot een antwoord op de deelvragen. Door de deelvragen te beantwoorden kunnen we antwoord geven op onze hoofdvraag.

6


Gamen jongens en meisjes evenveel? Hoeveel verschil zit er eigenlijk tussen het gamegedrag van jongens en meisjes tussen de 8 en 12 jaar? Wanneer we dit weten, kunnen we dan aantonen dat, als jongens meer gamen, ze ook beter zijn in Engels dan de meisjes? De antwoorden op de enquêtevragen hieronder, geven antwoord op deze vragen. ✓ Ben je een jongen of een meisje? ✓ Hoeveel uur besteed je gemiddeld aan gamen per dag? ✓ Stel je hieronder voor in het Engels (naam, hobby’s, leeftijd, sport etc.)

Vanaf welke leeftijd beginnen jongeren met gamen? Heeft het spelen van games op lange termijn invloed op het Engelse vocabulaire van de jongeren, of zegt dit maar weinig? Als je jong begint met gamen, heeft dit dan invloed op je beheersing van de Engelse taal in de toekomst? De antwoorden op de enquêtevragen hieronder, geven antwoord op deze vragen. ✓ Op welke leeftijd ben je met gamen begonnen? ✓ En in welke groep zat je toen? ✓ Vind je Engels makkelijker, omdat de games ook Engels zijn? ✓ Stel je hieronder voor in het Engels (naam, hobby’s, leeftijd, sport etc.)

7


Welke games worden er voornamelijk gespeeld? Dit is natuurlijk een zeer persoonlijke vraag en iedere smaak verschilt daarin. We hebben daarom ook gekeken naar de gegeven resultaten op het internet. Ondanks de resultaten op internet van een aantal jaar geleden waren, kwamen deze wel overeen met de antwoorden uit de enquêtes. Want hebben bepaalde games meer invloed op de spreek- en/of schrijfvaardigheid van de jongeren dan andere? De antwoorden op de enquêtevragen hieronder, geven antwoord op deze vragen..

Welke games speel je zoal?

✓ Stel je hieronder voor in het Engels (naam, hobby’s, leeftijd, sport etc.)

Hoeveel uur besteden jongeren aan gamen per dag? Heeft het aantal uren dat jongeren gamen invloed op hun Engels vocabulaire? De antwoorden op de enquêtevragen hieronder, geven antwoord op deze vraag. ✓ Hoeveel uur besteed je gemiddeld aan gamen per dag?

✓ Stel je hieronder voor in het Engels (naam, hobby’s, leeftijd, sport etc.)

8


Hoeveel uur besteden docenten gemiddeld aan Engelse les? Wat als kinderen in groep 4 en 6 nog geen Engelse les krijgen, maar wel gamen? Kan dit dan aantonen dat zij Engels leren door het gamen? De enquêtevraag hieronder, geeft specifiek antwoord op deze deelvraag. ✓ Hoe vaak per week heb je Engels les van jouw juf of meester?

Ook hebben wij een kort interview afgenomen bij een docent op basisschool De Rehoboth in Veenendaal. Want hoe kijken docenten eigenlijk op tegen de Engelse lessen die worden gegeven op school? En merken zij dat er een groei is wat betreft het Engelse vocabulaire van leerlingen van nu en van tien jaar geleden? Vinden zij dat gamen invloed hier invloed op kan hebben.

Leren jongeren tussen de 8 en 12 jaar beter Engels door het spelen van videogames? De antwoorden op de enquêtevragen hieronder, geven antwoord op deze vraag. ✓ Speel je weleens games in het Engels ✓ Begrijp je dat goed? ✓ Chat je ook in het Engels tijdens het gamen? ✓ Vind je Engels makkelijker, omdat de games ook Engels zijn? ✓ Waarom vind je dit?

✓ Stel je hieronder voor in het Engels (naam, hobby’s, leeftijd, sport etc.)

Ook wilden wij gebruik maken van een derde en eventueel vierde onderzoeksmethode, namelijk lab en werkplaats. Want wat als we een mini game maken waarin we makkelijk te begrijpen Engelse woorden verstoppen, die we vervolgens ongemerkt laten terugkomen in een vragenlijst? Wat als we na die minigame de leerlingen vragen om zoveel mogelijk woorden in het Engels op te schrijven die zij weten. Komen de woorden uit de minigame hierin terug?

9


4 Resultaten Gamen jongens en meisjes evenveel? Kinderen kunnen uren achter de computer zitten. Als je ze roept om te komen eten duurt het vaak toch redelijk lang voor ze eindelijk ook echt naar beneden komen. Dit hoeft natuurlijk niet meteen te betekenen dat je kind een gameverslaving heeft (de Vos, 2013). Hoewel een heel aantal kinderen veel tijd doorbrengt achter de computer is het zeldzaam dat ze er echt verslaafd aan geraken. In Nederland zijn zo’n 3% van de jongeren game verslaafd. Bij deze deelvraag stellen we onszelf meerdere vragen. Wat is het verschil tussen het gamegedrag (uren) van jongens en meisjes tussen de 8 en 12 jaar? Kunnen we aantonen dat, als jongens meer gamen, ze ook beter zijn in Engels dan de meisjes?

Kijkwijzer onderzoekt uren per week Kijkwijzer, een Nederlands hulpmiddel waarmee kan worden nagegaan of het kijken naar een film of televisieprogramma mogelijk schadelijk voor kinderen is, heeft aan jongeren tussen de 8 en 14 jaar gevraagd hoeveel uur per week zij gemiddeld gamen. Uit dit onderzoek blijkt dat jongens gemiddeld meer tijd doorbrengen met gamen dan meisjes. We zien dat 72% van de meisjes niet meer dan 4 uur per week speelt, 28% speelt dus meet dan 4 uur per week games. Daartegenover gamet 46% van de jongens minder dan jongens gamen meer dan meisjes.

Meisjes

Jongens

2% 2% 11% 7%

8% 16%

10%

46%

72%

26%

0-4 uur

4-6 uur

6-9 uur

9-12 uur

>12 uur per week

Hoeveel uur gamen jongens en meisjes in procenten (Kijkwijzer1, z.d.)

10


Vosmeer onderzoekt uren We zien dat meisjes over het algemeen inderdaad minder gamen dan jongens, bij elke categorie wordt duidelijk dat dat zo is. Zo kunnen we in de tabel vinden dan jongens vaker meerdere malen per dag gamen dan meisjes, maar ook eens per dag, 3 tot 5 dagen per week en 1 tot 2 dagen per week. Terwijl we bij de opties waar ze moeten aangeven dat ze minder vaak gamen juist veel meer procenten zien bij de meisjes die aan het onderzoek meededen (Vosmeer, M.S., 2010)

Hoe vaak speel je games? Jongens

Meisjes

Meerdere malen per dag

19%

6%

Ongeveer eens per dag

20%

16%

3 tot 5 dagen per week

27%

15%

1 tot 2 dagen per week

23%

22%

Eens in de paar weken

8%

23%

Minder vaak

4%

17% Hoe vaak speel je games? In procenten. (Vosmeer, 2010)

Conclusie van andermans onderzoeken De conclusie die we kunnen trekken uit deze onderzoeken uitgevoerd door andere mensen is dat jongens inderdaad meer gamen dan meisjes. Bij het onderzoek door kijkwijzer uitgevoerd zien we dat jongens over het algemeen meer uren per week achter de computer doorbrengen dan meisjes. We zien dat de jongens meer procenten hebben in de hogere uren terwijl meiden bij de lagere uren meer procenten hebben. Het onderzoek van Vosmeer bevestigd dit, we zien ook hier weer dat jongens bij meer uren meer procenten hebben dan bij minder uren. Voor de meisjes is dit wederom andersom.

Onze vragen Voor deze deelvraag hebben we zelf ook een paar vragen in onze enquête gesteld. De vragen met betrekking tot deze deelvraag waren: ✓ Ben je een jongen of een meisje? ✓ Hoeveel uur besteed je gemiddeld aan gamen per dag? ✓ Stel je hieronder voor in het Engels (naam, hobby’s, leeftijd, sport etc.)

11


Ons onderzoek uren per dag De vraag gamen jongens en meiden evenveel wordt opnieuw beantwoord met nee. Onze eerdere conclusie wordt weer bevestigd als we kijken naar ons eigen onderzoek. 57 meisjes geven bij ons onderzoek aan vaak minder dan 1 uur te gamen, dat is 77% van het geheel, terwijl dat bij jongens maar op 32, 42% van het geheel ligt.

Hoeveel uur besteed je gemiddeld aan gamen per dag? (Eigen enquêteonderzoek 2017) Meisjes

Jongens

9%

12%

14% 42% 46%

77%

Minder dan 1 uur

2 tot 3 uur

Meer dan 3 uur

Minder dan 1 uur

2 tot 3 uur

Meer dan 3 uur

Beter Engels? Hoewel jongens meer gamen blijkt uit ons eigen onderzoek dat juist de meisjes beter Engels lijken te spreken. 78 kinderen beantwoordde de vraag “vind je Engels makkelijker, omdat de games ook Engels zijn?” ja. We zien dat van de meisjes die dat antwoord gaven 57% zichzelf goed konden voorstellen in het Engels, terwijl dat percentage bij de jongens maar op 34% ligt.

12


Vanaf welke leeftijd beginnen jongeren met gamen? Over de vraag of jonge kinderen überhaupt zouden moeten gamen, zijn verschillende meningen. Maar er zijn natuurlijk wel grenzen, daar kan iedereen het over eens zijn, want een kind van 7 laat je niet de hele dag non-stop gamen zonder er iets van te zeggen. Voor kinderen is het belangrijk dat ze zich op verschillende manieren ontwikkelen. Zo is beweging belangrijk, maar ook lezen, knutselen én gamen. (Gameninfo, 2015) Ze hebben regels en afspraken nodig, maar door de nieuwe technologieën lijken deze regels een beetje te vervagen…

Begrijpend gamen Er zijn tegenwoordig kinderlaptops te koop van bijvoorbeeld Dora. Deze computers zijn gericht op kinderen van 4 tot ongeveer 6 jaar: het leert ze tellen en letters toepassen. Het is dus erg leerzaam en leuk voor kleine kinderen, maar over het algemeen moeten kinderen minimaal zes jaar oud zijn om spelletjes te kunnen begrijpen. Wanneer er niks wordt opgeslagen, blijft het gamen slechts oppervlakkig en wordt er niets geleerd. (InfoNu, 2009) Jeugdjournaal Ook uit het onderzoek van het Jeugdjournaal is gebleken dat jongeren daadwerkelijk beginnen met gamen wanneer zij de games begrijpen. Belangrijk hiervoor is dat ze goed kunnen lezen en de teksten in de game kunnen linken aan wat er gebeurt. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 900 kinderen in de leeftijd van 8-14 jaar. Bijna driekwart van de jongens die meegedaan hebben aan het onderzoek waren 6-8 jaar oud toen zij hun eerste game speelden. Meisjes beginnen iets later met gamen, bijna 20% was 8 jaar oud toen zij voor het eerst in aanraking kwamen met games. (Kijkwijzer1, z.d.) Deze jongeren besteden bijna evenveel tijd aan games op mobiele platformen als op consoles. (Dutch Cowboys, 2013) Leeftijdsadvies? Op iedere game staat een leeftijdsadvies. Dat weten ouders en dat weten kinderen. Dit advies geeft aan tot welke leeftijd een game ongeschikt kan zijn, want enge beelden kunnen leiden tot nachtmerries en grove taal wordt gemakkelijk overgenomen. (Kijkwijzer2, z.d.) Uit eigen onderzoek is gebleken dat zowel ouders als kinderen zich vaak niet houden aan het gegeven leeftijdsadvies. Zo zien we dat met name in groep 8 veel kinderen games als GTA en Call of Duty spelen. Dit zijn de games met gewelddadige content, die volgens PEGI niet geschikt zijn voor kinderen jongeren dan 18 jaar. En dat is logisch.

13


Eigen onderzoek Het onderzoek van het jeugdjournaal komt grotendeels overeen met onze eigen resultaten. Als we kijken naar de resultaten van de meisjes komt hieruit dat de meesten van hen beginnen met games rond hun 7e en 8e jaar. In tegenstelling tot de meisjes, blijkt dat jongens juist beginnen rond de leeftijd van 3 tot 4 jaar. Wel zien we in de leeftijdscategorieĂŤn daarboven een hoger percentage, en dit kan voortvloeien uit het feit dat zij rond die leeftijd de games gaan begrijpen.

Op welke leeftijd ben je begonnen met gamen? (eigen enquĂŞteonderzoek 2017)

Jongens

Meisjes

4

12 40

11 21 53

3 tot 4 jaar

5 tot 6 jaar

3 tot 4 jaar

ouder dan 6

5 tot 6 jaar

ouder dan 6

De onderzoeken zijn inderdaad verschillend van elkaar. Wij gaan ervan uit dat dit ligt aan het feit dat ons onderzoek vele malen kleinschaliger was. Daarnaast hebben wij geen exacte datum van het onderzoek dat Kijkwijzer heeft uitgevoerd. Dit onderzoek kan recent zijn, maar ook van tien jaar geleden. Als blijkt dat dit onderzoek verouderd is, kan dat betekenen dat het logisch is dat onze uitkomsten zo veel verschillen met dat van Kijkwijzer.

De Engelse beheersing in de toekomst Maar als je jong begint met gamen, heeft dit dan invloed op je Engelse vocabulaire in de toekomst? Het lijkt ons erg logisch dat, wanneer je vanaf je 6e jaar begint met gamen, je een aardige Engelse woordenschat opbouwt. Zelf zijn wij een aantal jaar later begonnen met gamen, maar uit ervaring weten wij dat je snel woorden en begrippen opslaat, wanneer je een aantal uur per week gamet. Als je jong begint met gamen, kan dit dus wel degelijk invloed hebben op de beheersing van de Engelse taal in de toekomst. Ook hebben wij dit 14


onderzoek verwerkt in onze enquête. Want vinden de leerlingen Engels makkelijker, omdat de games die zij spelen ook in het Engels zijn? En hoe goed is hun beheersing? Kunnen zij zich voorstellen of blijft het oppervlakkig?

Vind je Engels makkelijker, omdat de games ook Engels zijn? (eigen enquêteonderzoek 2017) Nee

Ja 0

10

20

30

40

50

Gebrekkig

60

70

80

90

Goed

Op de vraag “Vind je Engels makkelijker, omdat de games ook Engels zijn?” is er door 78 leerlingen met “nee” geantwoord én door 78 leerlingen met “ja” geantwoord. Opvallend was dat 8 leerlingen die deze vraag met “nee” beantwoord hebben, zichzelf goed konden voorstellen in het Engels… maar… deze kinderen zaten in de leeftijdscategorie 11-12 jaar, wat dus kan betekenen dat zij Engels leren door de lessen op school en dat ze er dus al langer mee te maken hebben. De leerlingen die deze vraag hebben beantwoord met “ja’, hebben een leeftijd van 6 tot 12 jaar. Het is dus erg variërend. Hier kunnen we uit concluderen dat het gamen zeker een stukje invloed heeft op hun Engelse vocabulaire.

Grappig om te zien dat in verhouding de meisjes (57%!) beter Engels kunnen dan de jongens (34%).

15


Welke games worden er voornamelijk gespeeld? Hieronder worden de variaties aan games tussen jongens en meisjes beschreven. Er zijn veel verschillende soorten games, van Minecraft tot aan Sims. De verschillen in games tussen jongens en meisjes zijn groot. De verschillen worden uitgelegd door onder andere een onderzoek van Mirjam Vosmeer en adviesbureau TwinQ. Daarnaast hebben wij ook biebonderzoek gedaan naar deze verschillen, maar ook uit de enquête zijn interessante antwoorden gekomen.

De clichés Vosmeer heeft onderzoek gedaan naar het werkelijke verschil tussen het game-gedrag van jongens en meisjes. ‘’Alle clichés zijn waar.’’ vertelt ze. Waar jongens te keer gaan met Call of Duty, bouwen meisjes liever een gezinnetje op in The Sims. Meiden houden in het algemeen meer van een realistische game-omgeving, met een herkenbare protagonist1 van de eigen leeftijd. Het liefst is het een vrije wereld waarin je de omgeving kunt exploreren zonder direct doel. Dus... als het aan jongens ligt, beginnen ze gewoon aan een game door middel van trial and error2. Lukt het niet? Dan probeer je het gewoon opnieuw. Vrouwen zijn sexy figuren en humor zit tegen het ranzige aan. (Erno Mijland en Herm Kisjes, 2010)

Meest gespeelde games

Jongens 5 t/m 12 jaar

Jongens en meisjes hebben een

Minecraft

1

Mario Games

totaal verschillende smaak als het aan

Mario Games

2

Diverse ‘meisjesspelletjes’

gamen ligt. Dit is goed te zien aan het

Fifa

3

Minecraft

de tabel hiernaast. Adviesbureau

Lego

4

Hay Day

TwinQ heeft een grootschalig en

Angry Birds

5

Candy Crush

diepgaand kwalitatief en kwantitatief

Clash of Clans

6

MovieStarPlanet

onderzoek uitgevoerd naar de

Hay Day

7

Diverse WII-spelletjes

belevingswereld van kinderen en

Diverse racespelletjes

8

The Sims

jongeren anno nu. De tabel hiernaast

Skylanders

9

Subway Surfers

geeft inzicht in de games die het

Grand Theft Auto

10

Diverse Nintendo-

meest werden gespeeld in 2014.

(GTA)

1 2

Hoofdrolspeler Uitproberen en het leren van je fouten 16

Meisjes 5 t/m 12 jaar

spelletjes


Om de situatie iets overzichtelijker te houden hebben wij ervoor gekozen om deze top 10 op te delen in een top 3. Hier geldt dus dat de top 3 games voor jongens tussen de 5 en 12 jaar ligt bij: 1. Minecraft, 2. Mario Games en 3. FIFA. Bij meiden tussen de 5 en 12 jaar is dit een ander verhaal. Zij hebben namelijk op nummer 1 Mario Games, op 2 Diverse ‘meisjesspelletje’ en op 3 Minecraft.

Uitleg We zien hier dat de top 3 redelijk overeenkomt, maar dat de rest erg verschilt. Eén van de games die beide groepen in de top 3 hebben staan is Minecraft. Minecraft is een sandbox game waarbij spelers vrij rond kunnen lopen in een virtuele wereld. Zij kunnen deze zelf inrichten, zowel alleen als met andere spelers (Roland den Brouwer, 2015). Ook Mario games staat bij beide in de top drie. Het grote verschil dat we hier zien is dat meiden bijvoorbeeld verzorgende spellen als de Sims (een digitaal ‘poppenhuis’) en WII-spellen spelen, terwijl de jongens liever actiespellen spelen of met virtuele auto’s racen. (Nemo Kennislink, 2009)

Antwoord richting onderzoeksvraag Minecraft is op dit moment wereldwijd 120 miljoen keer verkocht en wordt maandelijks gespeeld door 55 miljoen mensen. (Mathijs Proos, 2017) Naast het feit dat de werelden stuk voor stuk bestaan uit User Created Content, kunnen spelers ook online met elkaar communiceren tijdens het gamen. Door deze online chats kunnen alle spelers, waaronder ook jongeren, in elke taal met elkaar communiceren. Alhoewel Engels in de meeste gevallen de voertaal zal zijn. Deze games zullen dus zeker invloed hebben op het Engelse vocabulaire van deze jongeren.

17


Top 4 meest gespeelde games (enquêteonderzoek) Clash

GTA

Fifa

Minecraft 0

5

10

15

20

25

30

35

40

Aantal leerlingen

Eigen onderzoek Uit ons eigen onderzoek hebben wij een top 4 gemaakt van meest gespeelde games onder jongens en meisjes in de groepen 4, 6 en 8. In onze enquêtes hebben wij hen de vrijheid gegeven om zelf games op te noemen die zij op dit moment spelen. Dit mocht dan ook op elk soort apparaat, van mobiel tot PlayStation. Net als onze online gevonden resultaten; blijkt ook na ons eigen onderzoek, zoals in de grafiek hierboven te zien is, dat Minecraft weer de favoriet is binnen de games. Op nummer 2 staat FIFA en op 3 en 4 staan GTA en Clash.

Zowel Minecraft, FIFA, GTA, als Clash zijn games die overwegend in het Engels gespeeld worden. Deze zullen dan ook een grote invloed hebben op de ontwikkeling van het Engels van kinderen tussen de 8 en 12 jaar.

Als laatst moet er ook nog even duidelijk gemaakt worden dat van de 158 enquêtes die wij hebben afgegeven, er een groot gedeelte niet relevant was voor onze top 4. Er is dan bijvoorbeeld niets ingevuld, of het antwoord kwam maar één keer voor in de gehele lijst van genoemde games.

18


Hoeveel tijd besteden jongeren aan games? Er zijn over het game gedrag van jongeren veel onderzoeken en gegevens. Zelf onderzoeken we doormiddel van een enquĂŞte hoeveel tijd jongeren aan games besteden. En om een goed algemeen beeld te krijgen nemen we onderzoeken van andere mensen erbij. Vooruitgang Iedereen weet dat jongeren tegenwoordig meer tijd besteden aan games dan twintig- dertig jaar geleden. De technologie is in die tijd dan ook met grote sprongen vooruitgegaan. Waar je dertig jaar geleden niet verder kwam dan gameboys, NES en een grote witte computerdoos, heb je nu consoles als de PS4 en de Xbox, maar ook snelle game computers waar je kan kiezen uit een oneindig aanbod van games.

Verkrijgbaarheid Daarbij komt dat games tegenwoordig makkelijker te verkrijgen zijn, je hoeft niet meer naar de winkel om een spel te kopen. Steam en Origin zijn voorbeelden van online platformen waar games gekocht kunnen worden. Er is een lagere drempel om games te kopen. In verhouding waren consoles vroeger ook duurder dan ze tegenwoordig zijn, zoals de onderstaande tabel laat zien. Een nieuwe eeuw De 5 populairste gameconsoles

De consoles staan van boven naar

Saturn

beneden op jaar. De Atari 2600

Xbox360 is de eerste grote spelcomputer

Xbox 360

die na het jaar 2000 Playstation 3

uit komt. We zien dat de prijs in verhouding

Xbox One 0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

na 2000 erg naar beneden gaat

Kosten in $

Trimbos instituut Dat zijn enkel verklaringen voor het feit dat jongeren tegenwoordig meer gamen. Als we naar de eigenlijke vraag kijken zoeken we ons antwoord in feiten en nummers. Zo gamen volgens het Trimbos instituut 87% van de jongeren in het basisonderwijs, waarvan 33% zelfs dagelijks. (2015)

19


Gamen op eigen tempo Eigenlijk kwamen we er bij onze enquĂŞte achter dat iedereen sowieso op een bepaalde manier gamet. Er zit natuurlijk wel veel verschil tussen bijvoorbeeld de tijd die ze gamen, zo heb je jongeren die vijf minuten achter hun mobieltje zitten of jongeren die meer dan drie uur achter elkaar achter een scherm kunnen blijven zitten.

BBC onderzoek beeldtijd Er is over de tijd die mensen gamen verassend genoeg weinig te vinden. Zeker in het Nederlands kunnen we hierover geen artikelen vinden. In het Engels hebben we net iets meer succes met een artikel van de BBC uit 2015. Gemiddeld brengen kinderen van vijf tot zestien zes en een half uur per dag achter het beeldscherm door. De groep die hier het langste doorbrengt achter de computer zijn tiener jongens. Deze cijfers gaan echter over totale beeldtijd, dus niet alleen gamen, maar ook tv, mobiel en tablets. (Wakefield, J.)

Bird B. onderzoek computer tijd Volgens een onderzoek onder Amerikaanse jongeren door Bird B. spenderen jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar, vijf uur per week op de computer (2015). Dit is al specifieker dan beeldschermtijd, maar daartegenover staat wel dat het een Amerikaans onderzoek is terwijl wij juist iets onderzoeken waarbij de cijfers van Nederland van belang zijn.

Aantal uur gamen (meisje)

Aantal uur gamen (jongens)

9%

12%

14% 42% 46%

77%

Minder dan 1 uur

2 tot 3 uur

Meer dan 3 uur

Minder dan 1 uur

2 tot 3 uur

Meer dan 3 uur

Zelf kregen we meer informatie uit de enquĂŞte dan uit het onderzoek van andere mensen. Wij kwamen erachter dat meer dan de helft van de jongens meer dat twee uur per dag gamet, terwijl de overgrote meerderheid van de meisjes per dag minder dan een uur gamet. De resultaten staan hierboven in twee cirkeldiagrammen verwerkt. 20


Hoeveel uren besteden docenten gemiddeld aan Engelse les? 
 Sinds 1986 is Engels een verplicht vak in het basisonderwijs. Vanaf welke groep er Engels aangeboden moet worden is niet vastgelegd. De hoeveelheid en vanaf wanneer er Engels wordt gegeven ligt ook aan het soort onderwijs.

Engels op het basisonderwijs In het basisonderwijs wordt er in groep 7 en 8 Engels gegeven. In het vervroegd basisonderwijs wordt Engels al vanaf groep 5 gegeven en scholen die vroeg vreemdetalenonderwijs hebben, bieden Engels al vanaf groep 1 en waarbij tot 15 procent van de lestijd in het Engels wordt gegeven. Bij tweetalig primair onderwijs wordt er 30 tot 50 procent van de les in het Engels geven en dat vanaf groep 1.

Focus op vertalen Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, hebben we enquêtes afgenomen op verschillende basisscholen. Een van de basisscholen is de Rehoboth school in Veenendaal. Tijdens het afnemen van de enquête hebben we gesproken met één van de docenten. Hij gaf aan dat tegenwoordig bij de Engelse les de focus vooral ligt op het kunnen vertalen van het Nederlands naar het Engels en van het Engels naar het Nederlands. Ook wordt er veel nadruk gelegd op het kunnen luisteren en begrijpen van de Engelse taal. Voorheen lag de focus vooral op het Engels praten, maar dat is in de loop der tijd veranderd.

Engels leren De docent gaf ook aan dat leerlingen die tv-programma’s kijken in het Engels sneller Engels leren. De Rehoboth school geeft 45 minuten Engels les per week, maar dit loopt eigenlijk altijd uit naar een uur. Engelse les wordt op de Rehoboth school in groep 7 en groep 8 gegeven. Een andere manier om leerlingen kennis te laten maken met de Engelse taal is door iets leuks te doen in de les. Niet is leuker om na de uitleg en het maken van de opdracht iets leuks te doen. Dit kan dan in het Engels worden gespeeld.

Online platform Squla Tegenwoordig wordt er veel reclame gemaakt op de tv voor Squla, dit is een online platform waar je je kunt aanmelden als school. Met Squla leren kinderen online spelenderwijs Engels lezen, spreken en verstaan. Het leren van Engels kan bij Squla al vanaf groep 5 en gebeurt door middel van quizzen, games, filmpjes en samen spelen. Al deze middelen zijn leuk,

21


uitdagend en sluiten perfect aan bij de lesstof op school. Wanneer kinderen vroeg beginnen met het leren van een taal, pikken ze dit vaak snel en gemakkelijk op. Squla helpt kinderen dus Engels leren met behulp van games.

In het basisonderwijs wordt er niet veel tijd besteed aan het leren van de Engels taal. Door kinderen gebruik te laten maken van Squla leren ze spelenderwijs veel van de Engelse taal.

22


Leren jongeren tussen de 8 en 12 jaar beter Engels door het spelen van (video)games? Om de hoofdvraag te beantwoorden hebben we de resultaten gebruikt van ons onderzoek. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij geen concreet antwoord kunnen geven op de hoofdvraag. Het is een te groot onderzoek om uit te voeren in een korte tijd.

Uit ons eigen kleine onderzoek kunnen we niet concreet zeggen dat het gamen invloed heeft op de Engelse taalbeheersing van jongeren, maar wel kwam uit het onderzoek dat wanneer jongeren geregeld gamen dit terug te zien in hun vocabulaire. De jongeren die namelijk niet gamen waren gebrekkig in Engels in onze afgenomen enquête. We kunnen niet aantonen dat dit enkel aan het gamen ligt, want jongeren kunnen ook verder zijn met het ontwikkelen van de Engelse taal door het zien van Engelstalige programma’s, series o.i.d.

23


5 Conclusies Wij hebben niet kunnen onderzoeken hoeveel invloed gamen heeft op het leren van de Engels taal.

Wij hebben onderzoek gedaan om onderstaande deelvragen te kunnen beantwoorden. Door antwoorden te vinden op de deelvragen kunnen wij de hoofdvraag beantwoorden. - Gamen jongens en meiden evenveel? 
 - Vanaf welke leeftijd beginnen jongeren met gamen? 
 - Welke games worden er voornamelijk gespeeld? 
 - Hoeveel tijd besteden jongeren aan deze games? 
 - Hoeveel uren besteden docenten gemiddeld aan Engelse les?

Gamen jongens en meiden evenveel? Uit de resultaten is gebleken dat meisjes over het algemeen maar 1 uur per dag gamen, in tegenstelling tot de jongens, want meer dan de helft van de jongens speelt minimaal 2 uur per dag games. Verhoudingsgewijs zien we dat er toch meer meisjes beter zijn in de Engelse taal dan jongens, ondanks dat zij minder lang gamen. Dit concluderen we uit de vorige deelvraag.

Vanaf welke leeftijd beginnen jongeren met gamen? 
 Voor het beantwoorden van deze deelvraag gebruiken we 2 onderzoeken. Het onderzoek die wij zelf hebben uitgevoerd en het onderzoek van het Jeugdjournaal. De resultaten van beidde onderzoeken komen redelijk met elkaar overeen. Jongens zijn 6-8 jaar oud als zij voor het eerst in aanraking komen met games en de meisjes beginnen iets laten, zij zijn namelijk 8 jaar oud wanneer zij voor het eerst in aanraking komen met games. Volgens onze eigen onderzoeksresultaten zijn de jongen 3-4 jaar een de meisjes 7-8. 


Welke games worden er voornamelijk gespeeld? 
 Uit verschillende, inclusief ons eigen onderzoek, is gebleken dat Minecraft wel de favoriet onder de gamers is op dit moment. Met ons eigen onderzoek hebben we een top 4 gemaakt van meeste gespeelde games onder de jongens en meisje in de groepen 4,6 en 8. Op nummer 1 staat Minecraft, op nummer 2 FIFA, op nummer 3 GTA en op nummer 4 staat Clash. 
De resultaten van ons onderzoek leken veel op die van Adviesbureau TwinQ. Bij dat onderzoek staat bij de jongens Minecraft ook op nummer 1, op nummer 2 staan Mario 24


Games en op nummer 3 FIFA. Bij de meiden staan Mario Games op nummer 1, diverse ‘meisjesspelletjes’ op 2 en op nummer 3 staat Minecraft. 


Hoeveel tijd besteden jongeren aan deze games? We konden voor deze deelvraag niet veel informatie vinden op het internet. We kwamen uiteindelijk bij een Amerikaans onderzoek terecht. Volgens dat Amerikaanse onderzoek spenderen jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar, vijf uur per week op de computer. Helaas is dit een Amerikaans onderzoek. Wij onderzochten juist hoe het was voor Nederlandse jongeren. Uit ons eigen onderzoek kwamen we erachter dat meer dan de helft van de jongens meer dan twee uur per dag gamet, terwijl de overgrote meerderheid van de meisjes minder dan een uur per dag gamet.

Hoeveel uren besteden docenten gemiddeld aan Engelse les? Dat licht aan het soort onderwijs dat gevolgd wordt. Vanaf 1986 is Engels een verplicht vak in het basisonderwijs, maar vanaf welke groep het moet worden aangeboden is niet vastgelegd. Volgens ons onderzoek en informatie die wij op het internet hebben gevonden geven docenten op het basisonderwijs ongeveer 45 minuten per week Engelse les. Deze les loopt vaak uit tot 60 minuten.

Leren jongeren beter Engels door het spelen van videogames? We verwachtte eigenlijk al dat jongeren beter Engels zouden leren door het spelen van games, vooral uit eigen ervaring. Ook zien we steeds meer technologische ontwikkelingen om ons heen, waardoor kinderen steeds vaker in contact komen met de Engelse taal.

25


Literatuurlijst Brouwer, R. D. (2015). Wat is de aantrekkingskracht van Minecraft? Geraadpleegd op 22 maart 2017, via http://www.spotlighttv.nl/blog-wat-is-de- aantrekkingskracht-van-minecraft/ Dennis (2014, 10 december). Top 10 games van kinderen en jongeren in 2014 — Minecraft en FIFA meest populair. Geraadpleegd op 22 maart 2017, via http://www.kidsenjongeren.nl/media/twinq-onderzoek-1-top-10-games-van-kinderen-enjongeren-2014/

Dr. Tamar de Vos. (2013) Wanneer wordt gamen een verslaving? Geraadpleegd op 29 maart 2017 via http://www.opvoedadvies.nl/gameveslaving.html

DutchCowboys. (2013, september 21). Tieners besteden steeds meer tijd aan mobiel gamen. Geraadpleegd op 22 maart 2017, via http://www.dutchcowboys.nl/gaming/29822

GamenInfo. (2015, september 16). Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind laten gamen? Geraadpleegd op 22 maart 2017, via https://www.gameninfo.nl/publiek/veelgestelde-vragen/resultaten/antwoord/?vraag=39227

Kijkwijzer1 (z.d.). Jeugdpeil gamen. Geraadpleegd op 29 maart 2017, via http://www.kijkwijzer.nl/upload/zijbalk2/73Jeugdjournaal Onderzoek.pdf

Kijkwijzer2. (z.d). Pegi uitgelegd - kijkwijzer. Geraadpleegd op 22 maart 2017, via http://www.kijkwijzer.nl/pegi18

Mijland, E., & Kisjes, H. (2010, 23 april). Gamende meiden, gamende jongens. Geraadpleegd op maart 28, 2017, via http://betergamen.blogspot.nl/2010/04/gamende-meiden-gamende-jongens.html

SLO. (2015, 20 januari). Engels in het basisonderwijs. Geraadpleegd op 29 maart 2017, via http://mvt.slo.nl/thema-overzicht/engels-in-het-basisonderwijs

26


Squla. (z.d.). Engels leren in quizzen en games. Geraadpleegd op 3 april 2017, via https://www.squla.nl/engels

Proos, M. (2017, 28 februari). Minecraft wereldwijd meer dan 120 miljoen keer verkocht. Geraadpleegd op 22 maart 2017, via http://www.eurogamer.nl/articles/2017-02-28- minecraft-wereldwijd-meer-dan-120-miljoenkeer-verkocht.html

Swart, C. d. (2014, 10 november). Engelse spelletjes in de klas- English games in class. Geraadpleegd op 22 maart 2017, via https://juffrouwengels.nl/engelse-spelletjes-in-de-klas/

Veugen, C. (2009, 1 september). World of Womencraft. Geraadpleegd op 29 maart 2017, via https://www.nemokennislink.nl/publicaties/world-of-womencraft

Vosmeer, M.S. (2010). Videogames en gender : over spelende meiden, sexy avatars en huiselijkheid op het scherm. Geraadpleegd op 29 maart 2017 via https://pure.uva.nl/ws/files/1042329/71964 06.pdf

27


Bijlagen Bijlage A - Enquête gamegedrag onder jongeren van 8 tot 12 jaar

Ik ben een... O Jongen 
O Meisje 
 Wat is je leeftijd? ........................................................................................................................................ .. 
 Heb je één van onderstaande apparaten waar je op kan gamen? Meerdere antwoorden mogelijk. o Xbox 
o Playstation
o Laptop en/of computer
o Mobiel
 o Anders, namelijk ....................................................................................................... o Nee Hoeveel uur besteed je gemiddeld aan gamen per dag? ........................................................................................................................................ .. 
 Welke games speel je zoal? .......................................................................................................................................... 
 Op welke leeftijd ben je met gamen begonnen? .......................................................................................................................................... En in welke groep zat je toen? .......................................................................................................................................... Speel je weleens games in het Engels? o Ja o Nee Begrijp je dat goed?

28


o Ja o Nee o Soms
10. Chat je ook in het Engels tijdens het gamen? o Ja o Nee Vind je Engels makkelijker, omdat de games ook Engels zijn? o Ja o Nee
 Waarom vind je dit? ……………………………………………………………………. Stel je hieronder voor in het Engels (naam, hobby’s, leeftijd, sport etc...) .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Hoe vaak per week heb je Engels les van jouw juf of meester? ..........................................................................................................................................

29


Bijlage B - Onderzoeksplan

Pleun

Onderzoeksplan

Marieke Coralie

Media Questions Edouard

Cindy

30


Inleiding In de course Media Questions doen wij onderzoek naar een onderwerp dat te maken heeft met internet, media en samenleving. Hierbij hebben wij ons de eerste twee weken van de course georiĂŤnteerd op een onderwerp dat ons interesseert of fascineert. Om tot een goede conclusie te komen, stellen wij een onderzoeksplan op die als het ware dient als onze eigen studiehandleiding voor de resterende weken. In het onderzoeksplan stellen wij een heldere planning op en leggen wij taken en afspraken binnen onze groep vast.

Onze hoofdvraag luidt: Leren jongeren beter Engels door het spelen van videogames? Hiervoor hebben wij vijf deelvragen op een rijtje gezet om uiteindelijk tot onze conclusie te kunnen komen. De deelvragen die wij gaan gebruiken zijn:

-

Gamen jongens en meiden evenveel?

-

Vanaf welke leeftijd beginnen jongeren met gamen?

-

Welke games worden er voornamelijk gespeeld?

-

Hoeveel tijd besteden jongeren aan deze games?

-

Hoeveel uren besteden docenten gemiddeld aan Engelse les?

Wij plaatsen iedere deelvraag in een apart hoofdstuk, waarna we beginnen met een korte inleiding over dat onderwerp. Zodoende krijgt de lezer gelijk een goed beeld bij hetgeen wat wij willen vertellen over het deelonderwerp. Naarmate wij verder komen in het verslag zal het dan ook steeds duidelijker worden waar wij heen willen met ons verhaal. Een specifieke indeling van onze deelvragen is er niet bij, maar de vragen zullen netjes op elkaar overlopen zodat de lezer niet verveeld raakt door ons verhaal. Ook hebben wij voor ons onderzoek drie scholen benaderd om onze deelvragen te kunnen bevestigen. De scholen die ons hierbij geholpen hebben zijn:

-

John F. Kennedy school

-

OBS Dr. W. Dreeschool

31


Aanleiding Na flink wat brainstormen hebben wij ervoor gekozen om een onderwerp te kiezen met betrekking tot de jeugd van tegenwoordig. Over kinderen uit de zogenoemde net-generatie: zij zijn zeer vertrouwd met het internet en surfen regelmatig op het internet. Zij zijn opgegroeid in een wereld van informatiestromen, waarin telecommunicatie heel normaal is. Het gebruik van nieuwe media vormt een integraal onderdeel van hun leven. Ook games zijn heel erg populair onder deze jongeren en dat is iets waar wij ons vooral op willen richten. Het spelen van games is een vast onderdeel geworden van de tijd van veel jongeren. Het aantal gamers is dan ook bijzonder groot. Aangezien de voertaal in games vaak Engels is, zou je zeggen dat zij al aardig wat op steken van deze taal. En ook omdat de woorden en constructies een hele andere context krijgen, heel anders dan dat zij krijgen op school. Onderzoekers van de Karlstad University in Zweden hebben een relatie aangetoond tussen het spelen van games en schrijfvaardigheid in het Engels bij kinderen. Het lijkt er dus op dat Engelse vocabulaire van leerlingen die frequent gamen, groter is dan dat van kinderen die minder spelen, al geven onderzoekers wel aan dat dit onderzoek te klein is om casuaal verband vast te stellen. (Soeteman, K., 2016) Voor ons een goede mogelijkheid om dit verder uit te zoeken. De meerderheid van de onderzoeken tonen bijna alleen maar de negatieve effecten van gamen, maar wij zijn erg benieuwd naar de positieve effecten, met name de ontwikkeling van de Engelse taal wanneer je gamet. Een vraag die wij onszelf stellen is daarom ook: “leren jongeren beter Engels door (video)games?” Het spreken van de Engelse taal is tegenwoordig bijna vanzelfsprekend: er vanuitgaande dat de gemiddelde Nederlander de basis gewoon kan spreken. Heeft het spelen van videogames hier dan misschien een bijdrage aan geleverd of blijft het Engels in videogames slechts oppervlakkig? Omdat het onderwijs niet achter kan blijven, worden games tegenwoordig ook gebruikt in het onderwijs, met meer of minder succes. Je leert dingen, wat in een spelvorm wordt gegoten. Uit een onderzoek van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) is gebleken dat zowel leerlingen als docenten het gebruik van games als educatie als positief ervaren. (Weetwatzegamen, z.d.) Maar wat zijn de verschillen met het Engels leren op school en het leren in (video)games? En welke games worden er eigenlijk gespeeld? Op deze vragen gaan wij antwoord geven in ons onderzoeksplan. Om dit onderzoek goed uit te voeren betrekken wij hierbij kinderen tussen de 9 en 12 jaar. Wij gaan enquêtes en interviews afnemen en daarnaast hun gedrag observeren wat betreft gamen. Wij maken dus gebruik van de strategieën uit de methodenkaart die wij verder in dit onderzoeksplan uitgebreid beschrijven.

32


Hoofdvraag Leren jongeren beter Engels door videogames?

Deelvragen 

Gamen jongens en meiden evenveel?

Vanaf welke leeftijd beginnen jongeren met gamen?

Welke games worden er voornamelijk gespeeld?

Hoeveel tijd besteden jongeren aan gamen?

 Hoeveel uren besteden de docent aan Engelse les?

33


Innovatie-uitdaging Nederlanders spreken Engels, tenminste dat wordt van ons verwacht. Bij de meest simpele banen moet je soms al Engels kunnen spreken. In Nederland is ruim 22% van de bevolking allochtoon (CBS, 2017), mensen die niet altijd even goed Nederlands spreken en daarom snel naar het Engels grijpen om zichzelf verstaanbaar te maken. Overal komen we ze tegen, zelfs als kassamedewerker zal je ze tegen het lijf lopen. Maar niet alleen andere mensen willen van ons dat we Engels beheersen, we komen het ook tegen in shows op televisie en online. Engels is een groot deel geworden van ons dagelijks leven en dat maakt het belangrijk voor ons om het te leren. Maar wat is de beste manier om mensen Engels aan te leren? Wij onderzoeken zelf iets wat daar mogelijk een antwoord op kan geven, namelijk of kinderen beter Engels leren door games. Het onderzoek kan simpelweg twee antwoorden hebben, ja of nee, natuurlijk moeten deze onderbouwd en beargumenteerd worden, maar in het kort zijn dat de uitkomsten. Zo ja, kan dat dus betekenen dat we ons op school meer kunnen richten op het spelen van games. Tijdens school kan worden aangespoord om thuis games te spelen, dit kan uiteindelijk bijdragen aan het niveau Engels waar leerlingen over beschikken. Ook kunnen games tijdens school gespeeld worden als een leuke manier om Engels te verbeteren. Games hoeven niet de Engelse les te vervangen, helemaal niet, maar het kan dienen als een leuk en leerzaam hulpmiddel. Op sommige scholen worden games al gebruikt als een leerhulpmiddel. Meestal zijn deze speciaal voor school ontwikkeld,

34


Onderzoeksontwerp De methodenkaart is opgebouwd in drie lagen, die samen een set antwoorden vormen op drie basisvragen die je over onderzoek kan stellen. De nadruk an het onderzoek ligt bij dit onderzoeksplan op doen, dus veld, werkplaats lab en/of showroom. Op de vraag “gamen jongens en meisjes evenveel?” maken wij gebruik van bibliotheek en veld. We gaan ons hierbij oriënteren op de doelgroep en enquêtes afnemen bij ze om zo meer inzicht te krijgen. Om te bepalen op welke leeftijd zij beginnen met gamen en welke soorten games zij spelen, nemen wij een interview af en doen wij onderzoek op internet. Ook gaan wij observeren om te weten te komen hoeveel tijd deze jongeren besteden aan games. Om de verschillen te bepalen met het Engels leren op school en het leren in videogames maken wij gebruik van de strategie showroom.

Gamen jongens en meisjes evenveel?

Vanaf welke leeftijd beginnen jongeren met gamen?

Welke games worden er voornamelijk gespeeld?

Hoeveel tijd besteden jongeren aan deze games?

Hoeveel uur besteed de docent aan Engelse les?

35


Gamen jongens en meisjes evenveel?

Om hier antwoord op te krijgen, stellen wij een enquête op en laten deze rondgaan op de basisschool. We verdelen deze enquête over drie groepen: groep 4, groep 6, en groep 8. Hierbij krijgen wij inzicht in het gamegedrag van verschillende leeftijdscategorieën. Wij onderzoeken waar zij waarschijnlijk al langere tijd mee bezig zijn (best, good, bad practices)

Vanaf welke leeftijd beginnen jongeren met gamen?

Om erachter te komen hoe oud jongeren zijn wanneer ze beginnen met gamen, gaan wij hen persoonlijk benaderen. We stellen vragen door de kinderen uit groep 4, 6 en 8 vragen te stellen over hun gamegewoontes. Naast de persoonlijke benadering zijn wij ook van plan om de boeken in te duiken en zodoende data te verzamelen over deze gamegewoontes.

Welke games worden er voornamelijk gespeeld?

Ook hier zullen wij onder andere enquêtes gebruiken om erachter te komen welke games nou het populairst zijn onder kinderen uit de groepen 4, 6 en 8. Met de uitkomsten van deze enquête stellen wij uiteindelijk een top 3 meest gespeelde games samen. Met deze top 3 zouden wij uiteindelijk verder kunnen gaan om meer richting onze hoofdvraag te neigen. Wij zouden namelijk uit de games woorden kunnen halen en hiermee een toetsje kunnen maken. Deze verdelen wij dan onder de groepen met leerlingen die wel gamen en leerlingen die dit niet doen. Met de resultaten zullen wij op die manier gelijk een beter beeld creëren bij onze hoofdvraag.

Hoeveel tijd besteden jongeren aan deze games?

Wij hebben als focus groep dus de groepen vier tot en met zes. Wij willen hen tijdens onderzoek gedeeltelijk observeren. Maar daarnaast ook vragen stellen om uiteindelijk tot een goed antwoorde te kunne komen voor de deelvraag.

Hoeveel uur besteed de gemiddelde docent aan Engelse les?

Het is het best om hier de docent van de groepen 4, 5 en 6 persoonlijk naar te vragen. Daarnaast gaan wij naar twee scholen, dus op beide scholen zullen wij hier naar moeten vragen. Daarnaast zouden wij graag een Engelse les bijwonen en observeren. Hoe gaat het er hier aan toe? Wat zijn de methodes? Snappen de kinderen het? Hier zullen wij dan uiteindelijk ook de kinderen nog eens naar moeten vragen. Want hoe denken zij over de Engelse lessen op school.

36


Planning Week 4

Wie doet wat Pleun Inleiding schrijven Coralie Innovatie Marieke Aanleiding schrijven

Wat moet af

Inleveren

Het onderzoeksplan en inleveren voor Feedbackversie feedback onderzoeksplan EnquĂŞte maken die we gaan afnemen op verschillende basisscholen

Cindy Het maken van de planning 5

Pleun Inleiding schrijven

Het definitieve onderzoeksplan inleveren

Coralie De innovatie verbeteren

EnquĂŞte afnemen Deelvraag 1 uitwerken

Definitieve versie onderzoeksplan

Marieke Aanleiding uitbreiden Cindy De planning verbeteren en deze verder uitwerken 6

Pleun Deelvraag 2 uitwerken

Deelvraag 2, 3, 4 en 5 uitwerken

Coralie Deelvraag 3 uitwerken Marieke Deelvraag 4 uitwerken Cindy Deelvraag 5 uitwerken 7

Pleun

De hoofdvraag uitwerken

Coralie Marieke Cindy 8

Pleun Coralie

Presenteren onderzoek en ontwerp Indien nodig uitloop Het verbeteren van de deelvragen en het onderzoek

Marieke Cindy

37

Research Paper inleveren voor feedback


Taakverdeling -

Eindredactie

➔ Pleun

-

Spellingscheck

➔ Marieke

-

APA-eindverantwoordelijke

➔ Coralie

-

Eindbaas

➔ Cindy

38


Groepsafspraken Regels van aan- en afwezigheid  Aanwezig zijn op de lessen en de afgesproken contacturen. 

Bij afwezigheid tijdig laten weten: WhatsApp telefoon

Herhaaldelijke afwezigheid leidt tot Procedure te vaak afwezig/niet genoeg doen. 

Na herhaaldelijk afwezig (niet gemeld) zijn zal je op de hoogte gebracht worden door de groep

Komt er geen verbetering zal je 1 tot 2 waarschuwingen krijgen van de groep

Nog geen verbetering. Mentor en begeleiding wordt op de hoogte gesteld.

Geen verbetering. Uitzetting groep!

Regels van deelname 

Per week kan het zijn dat je opdrachten verdeeld worden om thuis te maken. Dit moet iedereen uitvoeren. Na herhaaldelijk verzuim is de kans op uitzetting groep aanwezig.

Eenieder wordt verwacht betrokken bij de groep te zijn en zich in te spannen voor een zo optimaal mogelijk resultaat.

De wijze om elkaar aan te spreken 

Via telefoon

Via E-mail

Persoonlijk

39


Bronnenlijst CBS (22 Februari 2017). Bevolking; kerncijfers. Geraadpleegd op 15-3-2017 van http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37296ned&D1=2551&D2=0,10,20,30,40,50,(l-1)-l&VW=T

40

Research paper - Media Questions  
Research paper - Media Questions  
Advertisement