__MAIN_TEXT__

Page 1

Petri Laukkanen Ägare/VD

0709-545627 petri.laukkanen@pml.se

GENOM GRUP PARBET

E LÄR MAN AV

VARANDRA Det är inte ba ra i skolbänk en vi gillar g tillsammans rupparbete. A med andra är tt arbeta givande och ro ners tycker lig t. Vå ra samarbet precis som v sparti att kunska tänkande är p, hö g k v a litet och fra viktigt för a måttt jobbet som skolboksexem utförs ska bl pel. Genom g i et t riktigt rupparbete lä och utveckla r vi på PML ts på så sä os s a v andra tt ytterligare kunna presente . Vi är stolta ra våra sam öv er att arbetspartne rs.

Elisabeth Laukkanen Vice VD, kvalitets- och miljöansvarig

0735-026051 elisabeth.laukkanen@pml.se

Panu Laukkanen

Arbetsledare fjärrvärme

0735-026052 panu.laukkanen@pml.se

Ninni Laukkanen

Mats Hedengren

070-2660611 ninni.laukkanen@pml.se

0733-522169 mats.hedengren@pml.se

Administratör

Arbetsledare

Anders Larsson

Arbetsledare isolering, fjärrvärme och ekonomi

0735-026055 anders.larsson@pml.se

Håkan Arvidsson

Arbetsledare/Fjärrvärme/ Nybyggnation

0735-026050 hakan.arvidsson@pml.se

PML Svets & VVS AB Box 2019 • Sydhamnsvägen 44 • 151 02 Södertälje Tel: 08-554 433 30 • Fax: 08-550 402 46 • E-mail: info@pml.se www.pml.se

KUNSKAP GER FRAMGÅNG – DET VET VI OCKSÅ


Profile for Charlotta Wortzelius

Broschyr PML  

Broschyr PML

Broschyr PML  

Broschyr PML

Advertisement