Page 1

Våren 2008

Et kundemagasin fra CopyCat-gruppen - www.copycat.no

I denne utgaven kan du blant annet lese om: Pulse Productions - salgsmateriell som selger, Ski og Trondheim - full produksjon i nye avdelinger, Aker Kværner - outsourcet produksjonen, Store formater - noe å tenke på.


Dig italt ry k k

k o pier i n g

p l a k at p ri n t

skann i ng

Pulse Productions:

Salgsmateriell som virk

Hos CopyCat får du utført dokument- og trykksakproduksjon på kortere tid og med flere valgmuligheter enn andre steder. Med topp moderne digital produksjonsteknologi tilbyr vi kundene våre produkter som man for få år siden ikke ville kunne produsert, eksempelvis med variable bilder eller i små opplag. Sentralt i filosofien er «umiddelbar trykkstart og levering». Det betyr at jobben påbegynnes med en gang filene er mottatt, og er ferdig til levering så raskt som teknologien tillater.

Ready to print utkommer 4 ganger årlig, og distribueres til eksisterende kunder og andre interessenter. Magasinet produserer på digitaltrykkutstyr hos CopyCat. Kopiering av innhold kun etter avtale. Ansvarlig utgiver: CopyCat AS ved Patrik Knutsson, patrik@copycat.no Magasinet er produsert i samarbeid med Troll i Ord AS, www.trolliord.no

Eiendomsmarkedet er turbulent, men det reduserer ikke kravene til salgsmateriellet. Snarere tvert i mot. Pulse Productions tilbyr kundene sine materiell som stiller i elitedivisjonen, uansett hvordan markedet svinger. Karin Reinholdt og Knut Erik Jakobsen

i Pulse Productions synes eiendomsmarkedet er et av de mest spennende markeder man kan arbeide i. Selskapet har satset mye på produksjon av salgsprospekter og annet salgsmateriell for eiendomsmarkedet, og produserer materiell som løfter salget. – Sammen med CopyCat har vi funnet frem til nye formater og omslag som vekker oppsikt. Det får vi god respons på fra kunder som Aktiv og Terra, sier de. Pulse Productions er i sterk vekst, og

dagens 25 ansatte vil øke utover i året. Selskapet har en egen grafisk avdeling,

Boligkjøperne besøker ofte flere visninger, og det er viktig å produsere salgsmateriell som fanger oppmerksomheten og presenterer salgsobjektet best mulig, forteller Karin Reinholdt og Knut Erik Jakobsen i Pulse Productions.

samtidig som arbeidsflyten mot eiendomsmeglerne er strømlinjeformet med tanke på mest mulig effektiv produksjon. Hva er de viktigste suksessfaktorene i dette markedet, innkjøpsansvarlig Knut Erik Jakobsen? - Først og fremst trygghet for at oppdraget utføres til rett tid. Visningsmateriellet må alltid være produsert og levert til visningen begynner, og ikke sjelden blir det en ekstravisning eller det kommer flere besøkende enn forutsatt. Derfor er vi avhengig av en leverandør som forstår spillereglene og har mennesker og utstyr som alltid kan levere. I tillegg er vi veldig


storformat

va ri a bel d ata

i n n bi n din g

dis t ribus j on

virkelig selger godt fornøyd med at CopyCat har bidratt til å løfte materiellet opp til det høyeste kvalitetsnivået man kan oppnå med digitaltrykkteknologi i dag, sier han. Et innblikk i en bunke salgsprospekter for Aktiv Eiendomsmegling forteller det meste om hva Karin Reinholdt og Knut Erik Jakobsen tenker på. Prospekter som formelig løfter boligen mot deg; med foliert (glanset) omslag, spennende formater

og en bildekvalitet som imponerer. Det er så man får lyst til å hente 10 millioner kroner opp av lomma og kjøpe ny eiendom her og nå. Og det er vel også meningen?

Folie eller lakk? Foliering av trykksaker er relativt nytt, mens lakkering er en teknikk som har vært i bruk lenge. Det visuelle resultatet er i stor grad det samme, men foliering har den fordelen at det også kan utføres på små opplag. Lakkering skjer i offsettrykkmaskiner og krever at opplagene er så store at de kan trykkes i offset. Foliering har to hensikter; for det første gir det en glanset overflate med et mer eksklusivt preg. Det gjør at bildene fremheves, og teknikken benyttes derfor ofte i salgsfremmende brosjyrer. Det andre formålet er å beskytte trykksaken mot riper, fuktighet og annet. Foliering er derfor også å anbefale for trykksaker som vil oppleve hardhendt behandling, oppbevares utendørs eller i miljøer med svingende temperatur og luftfuktighet. Test foliering neste gang du produserer noe du er stolt av, så blir du positivt overrasket.

Personaliserte konvolut­ter Mange har etterspurt muligheten for å trykke konvolutter hos oss. Vi kan nå tilby C5- og C4-konvolutter i fullfarge med portomerke og variable data. Kontakt oss hvis du vil vite mer.


Dig italt ry k k

k o pier i n g

p l a k at p ri n t

skann i ng

N

Midt i l

Vi jobber for deg! Per Erik Ødegård og Kalle Solvang er klar for å produsere trykksaker for butikker og næringsliv i Ski.


storformat

va ri a bel d ata

i n n bi n din g

dis t ribus j on

Ny avdeling i Ski:

i lokalmarkedet Ski kommune i Akershus er et vekstområde, og i tilknytning til Ski sentrum ligger fem industriområder og et av landets største kjøpesentre. Midt i «smørøyet» ligger nå også en velutrustet CopyCat-butikk. Sentralt i CopyCats filosofi er å være til-

stede der markedet er. Da er det vanskelig å finne en bedre plassering enn Jernbaneveien 2 i Ski sentrum. Her passerer de fleste som skal inn og ut av sentrum, og et stort antall butikker og bedrifter ligger innenfor en radius på noen hundre meter. Innehaverne Per Erik Ødegård og Kalle Solvang legger heller ikke skjul på at de tror de vil treffe markedet godt herfra. – Vi kjenner lokalmarkedet godt, og mange har etterlyst et godt og lokalt tilbud av print- og dokumenttjenester. Vi er innstilt på å jobbe hardt for å tilfredsstille kvalitetskrav og leveringstider for kundene her, sier de. Med bakgrunn fra telekommunikasjon og grafisk produksjon er de vant med korte tidsfrister, moderne informasjonsteknologi og kravstore kunder. CopyCats ellevte avdeling er utstyrt for

å produsere det meste, fra visittkort til brosjyrer og plakater. To kraftige fargetrykkmaskiner sørger for at brosjyrer, flyveblader, butikkmateriell og annet kan produseres og leveres på dagen. En av markedets mest avanserte storformatskrivere sørger for at plakater i alle størrelser kan produseres på alt fra papir til vinyl og tekstiler. – Plakater selger! Vår oppfordring til butikkene i Ski er å utfordre oss på

plakatproduksjon. Da vil de erfare at vi kan bidra til å fornye salgsmateriellet og øke omsetningen for butikkene. Vi produserer det meste fra ferdige PDFdokumenter eller andre filformater, sier Kalle Solvang.

I Ski kommune i Akers­ hus finnes rester etter en av landets eldste boplasser; Stunner-funnet som skriver seg fra ca 7000 år før Kristus. I dag bor nærmere 30.000 mennesker i kommunen, og næringslivet er i vekst. Kommunen har tradisjonsrike miljøer innenfor hydraulikk og mekanisk industri, i tillegg til Norges Landbruks­ høgskole og tilhørende miljøer. I Ski sentrum finnes et av landets største kjøpesentre; Ski storsenter med 129 butikker. Senteret ble åpnet i 1995 og utvidet i 2003. Mer enn 1100 personer har sin daglige arbeidsplass tilknyttet senteret. CopyCat-avdelingen ligger på gateplan kun et steinkast fra senteret.


Dig italt ry k k

k o pier i n g

p l a k at p ri n t

skann i ng

Outsourcet printshop på først

Her ved Aker Kværners hovedkontor på Fornebu kan medarbeiderne hente trykksaker og printet dokumentasjon, som før. Forskjellen er at produksjonen nå utføres av CopyCat på Lysaker.

Aker Kværner har hatt printshop i eget hus i mange år, men har nå overlatt tjenesten til CopyCat. – Det gjør at vi kan sitte på første rad i dette markedet, sier Morten Bendiksen i Aker Kværner Business Partner. Forbruket av print- og dokument-

tjenester i Aker Kværner-konsernet er enormt. Rundt 3500 medarbeidere hadde tidligere tilgang på produksjon av alt fra markedsmateriell til visittkort og dokumentasjoner i eget hus. Morten Bendiksen, Vice President for Real Estate & Facilities Management Europe, understreker at den interne printshop-tjenesten fungerte godt, men at det likevel var ønskelig å finne en mer kostnadseffektiv og fremtidsrettet løsning. - Prosessen med å outsource tjenesten var lang, og vi opplevde at CopyCat

var villig til å komme oss i møte på de områdene som var viktige for oss. Ikke minst gjelder det på sikkerhetsområdet, der vi har høy prioritet og beredskap med hensyn til industrispionasje. Konfidensiell informasjon skal rett og slett ikke komme på avveie, presiserer han. Kostnadsaspektet veide også høyt da Aker Kværner sist høst besluttet å flytte print- og dokumentproduksjonen ut av egen bedrift. – Nå vet vi at vi til enhver tid har markedets beste priser, og at vi ikke har faste kostnader relatert til denne produksjonen. Samtidig vet vi at vi sitter på første rad når det gjelder fremtidig

Fakta: Aker Kværner er en ledende tilbyder av tjenester innenfor ingeniørvirksomhet og konstruksjon, teknologi og integrerte løsninger. Produksjonen foregår innenfor områdene olje og gass, foredling og kjemikalier, gruvedrift og metallutvinning, samt kraftproduksjon. Årlig omsetter konsernet for rundt 50 milliarder kroner og rundt 24.000 mennesker i rundt 30 land har sin arbeidsplass i Aker Kværner. Mer informasjon på www.akerkvaerner.com


storformat

va ri a bel d ata

ørste rad produksjonsteknologi og tilgang på nye tjenester, legger han til. To av de tidligere Aker Kværner-ansatte arbeider i dag hos CopyCat på Lysaker. For brukerne er det lite som er endret,

for bestillingene kan fremdeles foretas direkte fra intranettet og de ferdige ordrene hentes i Facilities Managementavdelingen hos Aker Kværner på Fornebu. Den fysiske nærheten til CopyCats avdeling på Lysaker, samt større produksjonskapasitet enn tidligere, sørger for at leveringspresisjonen er fullt på høyde med tidligere. Etter to måneders drift kan Morten Bendiksen se at samarbeidet fungerer etter forutsetningene. – Kanskje er det tidlig å dra endelige konklusjoner, men så langt er vi fornøyd med hvordan CopyCat har løst oppgavene for oss, sier han.

Nå vet vi at vi kan utnytte markedets mest fremtidsrettede teknologi, sier Morten Bendiksen i Aker Kværner Business Partner.

i n n bi n din g

dis t ribus j on

Nye kopikatter Magnus Olaussen (31) styrket vår Skøyen-avdeling etter sommeren 2007, og håndterer alle oppdrags­ typer ved denne avdelingen. Han har seks års erfaring fra grafisk produksjon før det. – Miljøet er godt og kundene krevende. Bedre kan det ikke bli, sier han.

Rebecca Hegyessy (27) har arbeidet ved vår avdeling i Forskningsparken siden november. Hun jobbet tidligere ved et Xerox produksjons­sted hos en kunde, og har også erfaring med grafisk design. – Her er det varierte oppgaver, og jeg er glad for at jeg også kan fortsette å utføre grafisk design, sier hun.

Ole T. Lillejordet (22) har allerede ett års fartstid ved vår avdeling i Oslo sentrum. Han har mekanisk utdanning og har tidligere arbeidet i dataspill­ bransjen. – Jeg trives veldig godt med dokumentproduksjon, sier den blide karen fra Nesodden.

Alina Lapina (25) kommer fra Novosibirsk i Sibir, og ble med til Norge da ektemannen fikk tilbud om jobb i et norsk programvareselskap. Hun er siste tilvekst ved vår avdeling på Lys­aker, der hun etter hvert vil utføre alle typer opp­gaver. Fra tidligere har hun blant annet erfaring fra et russisk trykkeri og en bladredaksjon.

Mathias Aasheim (21) har ikke hatt rolige dager på jobb siden han begynte ved vår avdeling i Oslo sentrum høsten 2007. – Dette er den artigste jobben jeg har hatt, og jeg lærer noe nytt hver dag, sier han.

Johan Arctaedius (20) kommer fra Umeå i Sverige, og begynte ved vår avdeling i Posthuset i februar i år. Tidligere har han blant annet studert IT-fag. – Jeg liker å arbeide med teknologi, og trives også med den fantastiske utsikten fra denne avdelingen, sier Johan, i 20. etasje i Posthuset.

Max Calabrese (23) kommer fra Åre i Sverige, og begynte ved vår avdeling i Nydalen i januar. Han har blant annet kunstutdanning og litt erfaring fra dokumentproduksjon fra tidligere. – Det er mye å lære, og jeg trives veldig godt. Det beste er å arbeide med grafisk design, men jeg utfører alle typer oppdrag, sier vår nye mann i BIbygget.


Dig italt ry k k

k o pier i n g

p l a k at p ri n t

skann i ng

Satser for fullt i

Trondheim

I januar åpnet CopyCat sin første avdeling i Midt-Norge, nærmere bestemt midt i Trondheim sentrum. Dermed kan trøndersk næringsliv glede seg over bransjens raskeste og beste grafiske produksjon, i sitt eget nærmiljø. Sentralt plassert i Kongens gate 30

Hos CopyCat i Trondheim kan du få

i Trondheim ligger CopyCats første avdeling i Midt-Norge. Der møtes du av et sporty firemannsteam, som også er vant til sporty kunder. De siste årene har de nemlig arbeidet sammen i treningsbransjen. ”Mannsteam” er for øvrig en særdeles dårlig betegnelse, for CopyCats trønderteam består av tre damer og en mann. – Vi ser at dette er en bransje med høyt tempo og høye krav til nøyaktighet og levering. Det passer oss godt, og vi så at CopyCat har et gjennomarbeidet og fremtidsrettet konsept. Derfor valgte vi å satse for fullt i denne spennende bransjen, med topp moderne utstyr fra første dag, forteller Inger Hjelde Ekli.

utført så godt som alle typer oppdrag, med utgangspunkt i PDF- eller andre filformater. Sluttproduktet kan like gjerne være en brosjyre eller et hefte som en plakat eller visittkort. Blant produksjonsløsningene finner vi blant annet en av bransjens mest produktive og fleksible digitaltrykkmaskiner, som trykker i farger eller sort/hvitt, renskjærer og stifter i samme produksjonsløp. Maskinens evne til å kombinere ulike papirtyper i samme trykksak gjør det enkelt og kostnadseffektivt å produsere hefter med tykt omslag. I tillegg har avdelingen en mindre fargeproduksjonsmaskin og utstyr for produksjon av plakater med bredde opptil halvannen meter. – Vi produserer

plakater på alle typer medier, og kan levere det meste på dagen. Siden denne avdelingen ligger langt unna de andre, er den utstyrt med tanke på å håndtere alle typer oppdrag i eget hus, presiserer hun.


storformat

va ri a bel d ata

i n n bi n din g

dis t ribus j on

Sikkerhet i høysetet

– Moderne kjeltringer sniker seg ikke rundt natterstid med kubein i sekken. De arbeider i ro og fred fra en datamaskin, og utnytter alle svakheter som finnes i it-infrastrukturen. Det sier Rudi Baumgarten i Safety Computing (tidligere RBnet). Selskapet sørger for at filene du sender til CopyCat er like godt forvart som verdipapirene i Norges Bank. Om ikke bedre.

Rudi Baumgarten i Safety Computing sørger for at dataene dine ikke bare lagres sikkert, men også at all overføring foregår på en sikker måte.

Mange av CopyCats kunder produserer

konfidensielle dokumenter, og det er både i vår og din interesse at informasjonen ikke kommer på avveie. Ved å samarbeide med Safety Computing på Helsfyr oppnår CopyCat samme sikkerhetsnivå som Norges største banker og kreditt­institusjoner. Servere og lagringssystemer er fysisk plassert under bakkenivå, bak låste dører og tykke vegger, og med avanserte systemer for overvåking, kjøling og reservestrømforsyning. Her foretas sikkerhetskopiering hver time, og det er til enhver tid tilgang til tidligere sikkerhetskopierte versjoner av alle dokumenter. Det viktigste er kanskje likevel at filene håndteres uten at Internettets mange sikkerhetshull utgjør noen trussel.

Rudi Baumgarten forteller at all data­ overføring fra kundene til CopyCats produksjonsserver er kryptert og foregår i det som best kan beskrives som en «sikret tunnel». Videre foregår all trafikk mellom CopyCats avdelinger i egne soner, uten at filene er ute på det åpne Internettet. Når CopyCat valgte et samarbeid med Safety Computing, var det fordi de er et av få norske selskaper som er sertifisert i henhold til ISO-standarden BS7799, og i løpet av kort tid også etter 27001:2005. For deg som kunde betyr det at dokumenter eller innhold aldri kommer på avveie, og at vi heller aldri vil oppleve tap av dokumenter som følge av diskkrasj, innbrudd eller lignende.

Bruker du Internett Explorer versjon 7,

har du kanskje oppdaget at URL-feltet er grønt når du er innlogget på CopyCats nettkundesider, slik det kanskje også er i nettbanken din. Det er fordi vi har gjort disse viktige sikkerhetsgrepene, og derfor er kvalifisert for å benytte https-standarden for kommunikasjon.


Dig italt ry k k

Nye kopikatter

Anita Jansson (43) arbeidet tidligere ved Aker Kværners printshop, og kom inn i CopyCat i forbindelse med at vi overtok den grafiske produksjonen for selskapet. Hun arbeider primært med Aker Kværners oppdrag, og håndterer alle deler av de grafiske prosessene. – Det er morsomt å komme inn i et miljø som er ledende på dokumentproduksjon, sier hun.

k o pier i n g

p l a k at p ri n t

skann i ng

Stort

kraftig imponeren Enten du ønsker et spesielt bilde i spesielt format på veggen eller ferdig produserte messevegger, kan du trygt legge turen om Henrik Ibsens gate 90.

Tom Erik Andersen (24) kom inn i C­opyCat som følge av Aker Kværner-avtalen, og har vært her siden november. – Jeg liker å arbeide med denne typen produksjon. Her er også det mest moderne utstyret man kan finne i bransjen, sier Tom Erik.

Messevegger, store plakater eller det

helt spesielle bildet i stua eller på kontoret? CopyCats avdeling på Solli utfører det meste, ikke minst når sluttresultatet virkelig skal synes. Sentralt i produksjonen står en HP Designjet Z6100 med åtte farger og bredde på 1,52 meter. – Den produserer med høyeste kvalitet på alle typer medier, enten det er lerret, vinyl eller forskjellige papirtyper, forteller Inge Lamøy. I tillegg har avdelingen produksjonsutstyr for alle typer brosjyrer og hefter i sort/hvitt eller farger. Storformatskrivere er selvsagt viktig,

Per Åkesson (25) er nå på plass ved vår avdeling på Solli plass, etter ett års fartstid fra avdelingen på Lysaker. Per kommer opprinnelig fra Falkenberg i Sverige, og har bodd i Oslo siden 2001.

men like viktig er utstyr for skjæring, oppklebing, innramming og annen tilpasning av plakatene. Avdelingen på Solli plass har store monterings- og skjærebord, og også en spesiell plakatkniv for å skjære plakatene på langs. Ikke minst har de et eget skjærebord for kapaplater, slik at de kan levere kapaplater i alle formater inntil 1,4 x 3 meter. Inge forteller at etter­spørselen etter de største formatene er økende.

– Vi produserer hele utstillings- og messe­vegger, og kan lage tøffe fotoplakater med blindrammer eller stålrammer etter definerte mål. I det hele tatt er det kun fantasien som begrenser, sier han og viser frem en plakat som er produsert på lerret før den er klebet opp på kapaplate. Strukturen i lerretet gir utvilsomt bildet et eksklusivt preg, samtidig som produksjonskostnadene er på et langt lavere nivå enn tilsvarende produkter tradisjonelt har kostet. Dette er rett og slett fotografisk kvalitet i storformat, med ”finish” og kvalitet som tåler profilering. Heller ikke holdbarheten er det noe å utsette på. – Utstyrsprodusentene garanterer mange års bruk, selv med direkte soleksponering. I praksis betyr det at disse bildene vil holde samme høye kvalitet gjennom hele levetiden, lover Inge Lamøy. Prøv selv, og vi lover at du blir imponert!


storformat

nde

va ri a bel d ata

i n n bi n din g

dis t ribus j on


Ready to print

Tjenester

Avdelingsoversikt Hos CopyCat får du alt på et sted, på 11 steder! Med avdelinger i Oslo, Akershus Buskerud og Trøndelag er du som bedriftskunde alltid prioritert og får beste service og kvalitet. CopyCat tilbyr «print on demand» tjenester, hvilket betyr umiddelbar trykkstart og levering! Velkommen som kunde... Lysaker

Skøyen

Sentrum

Fornebuveien 5 1366 Lysaker Tlf. 67 12 89 00 lysaker@copycat.no

Drammensveien 126a 0277 Oslo Tlf. 24 11 23 00 skoyen@copycat.no

Rådhusgaten 17 0158 Oslo Tlf. 22 33 77 00 sentrum@copycat.no

Posthuset

Nydalen

Forskningsparken

• Trykksaker • Print on demand • Digitaltrykk • Kopiering • Plakatprint • Plotting • Skanning • CD/DVD • Originalarbeid • Laminering • Oppklebing • Ferdiggjøring • Distribusjon

Du kan enten ringe oss på fellesnummer 08180 eller direkte til nærmeste avdelingen (se oversikt til venstre) eller se våre nettsider på www.copycat.no.

Biskop Gunnerus gate 14a 0185 Oslo Tlf. 22 41 69 30 posthuset@copycat.no

Sandakerveien 118 0486 Oslo Tlf. 22 18 01 20 nydalen@copycat.no

Gaustadalleén 21 0349 Oslo Tlf. 22 69 74 00 forskningsparken@copycat.no

Lillestrøm

Drammen

Solli

Avtalepris Stillverksveien 16 2004 Lillestrøm Tlf. 63 81 10 20 lillestrom@copycat.no

Engene 19 3015 Drammen Tlf. 32 83 60 70 drammen@copycat.no

Trondheim

Ski

Kongensgate 30 7012 Trondheim Tlf. 73 52 37 30 trondheim@copycat.no

Jernbaneveien 2 1400 Ski Tlf. 64 85 28 00 ski@copycat.no

Henrik Ibsens gate 90 0255 Oslo Tlf. 22 44 63 30 solli@copycat.no

Har din bedrift behov for trykksaker og kopiering, eller vurderes outsourcing? Send e-post til marked@copycat.no så kan vi tilby en avtalepris. Angi ca. årlig volum i sort/hvitt og farger. Vi garanterer reduserte kostnader og sikret kapasitet, med markedets beste service! CopyCat dokumentsymbol er et registrert varemerke som markedsføres og eies av CopyCat AS.

Ready to Print Nr. 5 Våren 2008  

Ready to Print: Et kundemagasin fra CopyCat

Ready to Print Nr. 5 Våren 2008  

Ready to Print: Et kundemagasin fra CopyCat