Page 1

Et kundemagasin fra CopyCat-gruppen - www.copycat.no

Foto: Posten

Sommeren 2008

I denne utgaven kan du blant annet lese om: Produkter - teknisk dokumentasjon, brosjyrer og plakater Posten - imponerende perm til nye medarbeidere Lillestrøm - CopyCat i vekst


Dig italt ry k k

k opier i n g

p l a k atp r i n t

Teknisk dokumentasjon:

Hos CopyCat får du utført dokument- og trykksakproduksjon på kortere tid og med flere valgmuligheter enn andre steder. Med topp moderne digital produksjonsteknologi tilbyr vi kundene våre produkter som man for få år siden ikke ville kunne produsert, eksempelvis med variable bilder eller i små opplag. Sentralt i filosofien er «umiddelbar trykkstart og levering». Det betyr at jobben påbegynnes med en gang filene er mottatt, og er ferdig til levering så raskt som teknologien tillater.

Ready to print utkommer 4 ganger årlig, og distribueres til eksisterende kunder og andre interessenter. Magasinet produserer på digitaltrykkutstyr hos CopyCat. Kopiering av innhold kun etter avtale. Ansvarlig utgiver: CopyCat AS ved Patrik Knutsson, patrik@copycat.no Magasinet er produsert i samarbeid med Troll i Ord AS, www.trolliord.no

Når det virkelig gjelder Store dokumentasjoner, gjerne i ulike versjoner for ulike mottagere, med kart eller andre skisser i større format enn resten. Det er hverdagen for mange, enten det gjelder anbudsrunder, prosjektbeskrivelser, godkjenningsprosesser, fag­rapporter eller annet. Fellesnevneren er at det er høyt tidspress knyttet til oppdragene, og at det ofte medfører store konsekvenser for kunden om oppdraget ikke blir ferdig produsert i tide. CopyCat har lang erfaring med denne typen oppdrag, og mange av våre kunder benytter oss til nettopp dette. Neste gang løser vi ditt oppdrag!

skann iing ng


stor f ormat

va ri a b e l d ata

i n n b in din g

dist ribu sjon

Nye kopikatter

Saqib Rehman (23) har vært i full sving ved vår avdeling på Skøyen siden februar i år. Han er født i Pakistan og oppvokst i Oslo, og hadde grafisk erfaring også før han begynte hos CopyCat. – Jeg liker det høye tempoet og kontakten med kundene, sier han.

Marius Sjo (19) er i full sving ved vår avdeling på Lysaker. Han har også tidligere arbeidet litt ved avdelingen ved siden av skolegang, og håndterer ulike ferdiggjøringsoppgaver. – Det er morsomme oppgaver og et veldig ungdommelig og godt miljø i CopyCat, sier han.

Stine Merethe Mysen (23) begynte ved vår avdeling på Lillestrøm i juni. Hun har utdannele i grafisk formgivning fra Norges Kreative Fagskole, og vil bistå kundene med både grafisk design og produksjon.


Dig italt ry k k

k opier i n g

p l a k atp r i n t

skann iing ng


stor f ormat

va ri a b e l d ata

i n n b in din g

dist ribu sjon

2200 permer på en uke:

Storproduksjon for Posten – Jeg er veldig imponert over at CopyCat maktet å produsere 2200 nye permer på en uke. Og det med en imponerende grafisk fargekvalitet, sier kommunikasjons­rådgiver i Postens Distribusjonsnett, Kyrre Holstad.

Fornøyd. Kyrre Holstad i Posten (t.h.) ser mange fordeler ved å ha et grafisk senter i eget hus. – Vi har hatt en god dialog og fått gode råd underveis, sier han til Dino Beslic.

Posten skal frem. Det gamle slagordet

har større betydning enn noen gang, og Posten ansetter årlig rundt 2000 nye medarbeidere knyttet til produksjon, transport og distribusjon av brev og pakker. Samtlige nye sjåfører, bud og andre i Posten Distribusjon får en omfattende opplæringsperm på sin første arbeidsdag. Den produseres med CopyCats aller mest moderne produksjonsteknologi, og holder på alle måter det høyeste kvalitetsnivå man kan forvente. Kyrre Holstad er ansvarlig for de-

sign- og printdelen av prosjektet, og med CopyCats avdeling i eget hus, var det nærliggende å henvende seg dit for løpende produksjon av permene. Det angrer han ikke på. – Det gir store fordeler å ha trykkeriet i eget hus, blant annet for å se prøvetrykk underveis og for å ha en løpende dialog knyttet til papirvalg, permtyper, filinnstillinger, arbeidsflyt og andre forhold. Vi hadde en sluttdato da de første 2200 permene skulle være ferdig, og regnet oss bakover derfra til våre tidsfrister underveis. Når Dino, Johan og Atle hos CopyCat kunne produsere

hele opplaget på kun en uke, bidro det til verdifull fleksibilitet for oss tidligere i prosessen, sier han fornøyd. Dino Beslic, avdelingsleder ved Copy-

Cat Posthuset, innrømmer at det var en arbeidskrevende uke, men er godt fornøyd med sluttresultatet. – Det er ganske mye manuelt arbeid forbundet med en slik produksjon, ikke minst fordi skillearkene skal stanses og alt må sorteres og settes inn i permene manuelt. Det ble en del kveldsarbeid den aktuelle uka, men vi er glad for at Posten er fornøyd med resultatet, sier han. Oppdraget er i sin helhet produsert med Canons nyeste fargeproduksjonsutstyr, og bildekvaliteten er på det høyeste nivået man kan produsere i dag. Kyrre Holstad kan love at dette er en trykksak som virkelig blir brukt. – Permen er en viktig del av opplæringsprosessen for våre nyansatte, og vi har lagt ned mye arbeid i innholdet. Når vi nå produserer den med moderne produksjonsutstyr hos CopyCat, blir det enkelt for oss å oppdatere innholdet underveis.

Permen er utarbeidet i tre versjoner, og vi ser for oss fire oppdateringsrunder i året, sier han. Det neste opplaget, på 500 eksemplarer, er allerede satt i produksjon, for i Posten er stadig nye medarbeidere på vei inn. Posten produserer også en rekke andre trykksaker hos CopyCats avdeling i Posthuset. Plakater, bannere, roll-ups og andre trykksaker, og ikke minst et 18 meter høyt banner til åpningen av den nye distribusjonssentralen på Lørenskog, er produsert her.

Fakta om Posten Norge En av Norges største bed­ rifter med aktiviteter over hele landet. Konsernet omsatte i 2006 for 23,7 milliarder kroner, og virksom­ heten består av rundt 23.000 årsverk. Postens ambisjon er å utvikle virksom­ heten til å bli et ledende kommunika­ sjons- og logistikkonsern i Norden. Posten Norge er et aksjeselskap som eies 100 prosent av Staten ved Samferdsels­departementet.


Dig italt ry k k

Brosjyrer:

k opier i n g

p l a k atp r i n t

skann iing ng

Trykksaker som se Brosjyrer. Det er lett å la seg friste til

å trykke noen tusen eksemplarer hos et offsettrykkeri, og dermed få en lav produksjonskostnad per eksemplar. Så kan du lagre dem frem til du må kaste halvparten. På det tidspunktet har du sannsynligvis allerede sendt ut foreldede eksemplarer det siste året, og lagt ved et følgeskriv om at produkt x1 nå heter x2, går litt fortere og er grå istedenfor blå, slik den er i brosjyren. Neida, vi vet at det ikke alltid er slik, og noen ganger trenger man faktisk 4000 eksemplarer. Men vi tror også at du kjenner deg igjen i eksempelet. Det kastes nemlig noen tonn ubrukte brosjyrer hvert år her i landet. Alternativt kan du kan gjøre det på den

smarte måten. Det betyr at du trykker et passende opplag for de neste tre månedene, for eksempel 100, 200 eller 300 stykker, så kan du oppdatere PDF-filen når det skjer endringer med produktene, og alltid ha oppdaterte brosjyrer tilgjengelig. Stykkprisen blir i noen tilfeller litt høyere enn med offsetmodellen, men prisen per brosjyre som blir sendt ut blir likevel lavere i mange tilfeller. Og verdien av å alltid levere oppdatert materiell til kundene dine, den må du ta med i regnestykket. På toppen av det hele slipper du å administrere et stort brosjyrelager, og du sparer miljøet betydelig. Denne tankegangen forstår stadig flere, og bedrifter i alle størrelser og bransjer overlater brosjyreproduksjonen til CopyCat. CopyCat produserer brosjyrer for

hundrevis av norske bedrifter, og leverer så små opplag som du ønsker. Leveringstiden er kortere, og vi veileder deg gjerne når det gjelder papirvalg, innbinding, omslag, format og annet. Kvaliteten fra våre moderne digitale produksjonsmaskiner står ikke tilbake for noe i bransjen, og du kan få lakkert (foliert) omslag og den type innbinding du ønsker. Resultatet er at du får brosjyrer som selger, ikke som støver ned.


stor f ormat

selger!

va ri a b e l d ata

i n n b in din g

dist ribu sjon


Dig italt ry k k

Drupa 2008 Drupa, verdens største messe for

grafisk produksjonsutstyr, arrangeres hvert fjerde år, og gikk på lufta i Düsseldorf i mai og juni i år. Mer enn 2000 utstillere presenterte nyheter innenfor grafisk programvare, utskriftsløsninger, ferdiggjøringsløsninger og trykkmaskiner, og alt mulig annet som har tilknytning til grafisk produksjon.

k opier i n g

p l a k atp r i n t

skann iing ng

Vi tester

ny teknologi

Totalt besøkte 391.000 mennesker

den gigantiske messen, inkludert to grupper med CopyCat-medarbeidere. Vurdering av nye produksjonsløsninger som kan bidra til høyere kvalitet, raskere levering og bedre arbeidsflyt er viktig for oss, og vi så nærmere på flere løsninger og systemer som vi vil ta i bruk i vår produksjon. Skal man trekke frem noen trender, må det være at digitaltrykk er en viktigere del av bransjen enn noen gang, for her kunne knapt snu seg uten å møte produksjonsutstyr som på sekunder kunne produsere ferdige trykksaker i høy kvalitet. Løsninger basert på inkjet (blekk) og UV-teknologi er utvilsomt i fremgang, likeledes skjer det mye innenfor utvikling av såkalt kjemisk tonerteknologi. Med ulike teknologier ble det vist digitaltrykkløsninger som produserer rundt 1000 fargesider i minuttet. Interessant i vårt marked er det også at produsentene har fokus på utvikling av ferdiggjøringsløsninger for små opplag. Vi ser tydelig at profesjonell innbinding blir like tilgjengelig og kostnadseffektivt for små opplag som for store produksjoner fremover. En gjennomgangsmelodi under mes-

sen var miljøvennlige løsninger. Det er gledelig å se at produsentene satser mye på å tilby toner, farge, papir, forbruksdeler og annet som er mer miljøvennlig enn tidligere. Og så er jo digitaltrykk miljøvennlig i seg selv, fordi man slipper å produsere flere eksemplarer enn man trenger. Messen bekreftet også at CopyCat ligger i forkant av utviklingen og har gjort riktige teknologivalg hele veien.

For produsentene er det viktig å kunne teste nye produksjons­ maskiner i reelle brukermiljøer, før de lanseres. Siden midten av mai har en ny digitaltrykkmaskin fra Xerox gått i testproduksjon hos CopyCats avdeling i Oslo sentrum. Stor og grå står den der, midt i pro-

duksjonslokalene, og kjøres hardt med et bredt utvalg av fargetrykksaker. Litt mer diskret enn de andre maskinene, uten logo eller typebetegnelse. Men i full drift, og det er også hele hensikten. Xerox er en ledende aktør innenfor dette feltet, og har igjen utviklet en fargeproduksjonsmaskin med høy hastighet, høy kvalitet og fleksible muligheter. Noe av det verste en produsent kan tenke seg, er at et produkt slippes ut i markedet før alle «barnesykdommer» er luket bort. Derfor er det viktig å gjennomføre pilot­ installasjoner i reelle produksjonsmiljøer før produktene er tilgjengelig for kunder og presse. Denne aktuelle maskinen ble formelt lansert for markedet under den grafiske messen Drupa i månedsskiftet mai/juni. Frem til 29. mai var den en hemmelig-

het med kodenavn, nå er den Xerox 700; en fargeproduksjonsmaskin med ny tonerteknologi, trykkvalitet i toppklasse og printing, stifting, bretting og hulling i

samme produksjonslinje. I første omgang skal den stå hos CopyCat i en avtalt testperiode, i full produksjon og med jevnlig rapportering til produsenten når det gjelder jobbtyper, kvalitet, feilmeldinger, servicebehov og andre erfaringer. Erik Rasmussen hos CopyCat sentrum

ser at den nye produksjonsmaskinen har mye å by på, og er stolt over å bli valgt som pilotkunde. – Med mange ulike oppdragstyper, kontinuerlig produksjon, høye leveringskrav og kvalitetsbevisste kunder, tror jeg vi er tilnærmet et perfekt «teststudio», sier han. Testpiloter. Espen Sætherbakken og Eirik Rasmussen hos CopyCat i sentrum.


stor f ormat

va ri a b e l d ata

i n n b in din g

dist ribu sjon

Vekst på Lillestrøm CopyCats avdeling på Lillestrøm går for fullt, ikke minst på grunn av nærheten til Norges Varemesse. Nylig ble staben utvidet, og på sikt er det behov for større lokaler.

To og et halvt år, og svært mange ar-

beidstimer, er gått siden Thomas Ligaarden og Geir Hammertoft startet CopyCats første franchiseavdeling. Modern­e produksjonsutstyr og høy servicegrad har gitt resultater, og i juni utvidet de staben med 50 prosent. Siste tilvekst er Stine Merethe Mysen, som også bidrar til å utvide tjenestespekteret. Hun har to års utdannelse innenfor grafisk design fra Norges Kreative Fagskole i Trondheim, og kan hjelpe kundene med formgivning av alt fra brosjyrer til messeplakater. Med andre ord, ingen grunn til å hyre inn kostbare reklamebyråer for å designe trykksakene. Lillestrøm-teamet håndterer oppdraget fra A til Å, og gjør det enkelt for kundene å se trykkprøver og diskutere oppdraget underveis. – Et annet viktig poeng er at vi kan lage et design som pas-

ser overens med produksjonsmaskinenes formater og egenskaper, slik at kvaliteten blir høy og produksjonen kostnadseffektiv, sier Thomas Ligaarden. Nærheten til Norges Varemesse har

gitt CopyCats Lillestrøm-avdeling kunder over hele landet, fra Kristiansand til Finnmark. Mange utstillere er dårlig forberedt, og kommer hit noen timer før messen åpner for å produsere plakater, brosjyrer og annet utstillingsmateriell. I tillegg produserer de mye for lokale aktører innenfor eiendom og finans, samt for forskningsmiljøene på Kjeller. Solid kundemasse og gode resultater gjør at trioen på Lillestrøm allerede har begynt å tenke på større produksjonslokaler. – Vi ønsker etter hvert en enda kraftigere

fargeproduksjonsmaskin, og bedre plass til håndtering av storformatproduksjonen. Men sentralt på Lillestrøm, det er det 100 prosent sikkert at det blir! sier Lillestrøm-teamet. Stine Merethe Mysen har styrket Lillestrømteamet og tilbyr også designtjenester.


Dig italt ry k k

Plakater:

k opier i n g

p l a k atp r i n t

skann iing ng

Når du tenker stor Plakater. Storformat har vært et av

de største vekstområder i den grafiske bransjen de siste årene. Det er ikke rart, for kvaliteten og mulighetene er utvidet enormt på få år. CopyCat benytter markedets beste utskriftsløsninger for storformat, og har tilgang på alle typer materialer. Ved produksjon av storformat, er materialvalget svært viktig. Plassering, levetid, innramming, oppheng, motiv – disse og en rekke andre forhold påvirker hvilket materiale du bør bruke. Våre medarbeidere i de ulike avdelingene er eksperter på dette. Snakk med oss i forkant, så bidrar vi til at produktet ditt tjener formålet best mulig. Neste gang du skal produsere storfor-

matbilder, plakater, rollups, messemateriell, bannere, lysreklame, arkitekttegninger, prosjektoversikter eller noe annet i stort format, har du alt å vinne på å snakke med CopyCat.


stor f ormat

ort

va ri a b e l d ata

i n n b in din g

dist ribu sjon


Ready to print

Tjenester

Avdelingsoversikt Hos CopyCat får du alt på et sted, på 11 steder! Med avdelinger i Oslo, Akershus Buskerud og Trøndelag er du som bedriftskunde alltid prioritert og får beste service og kvalitet. CopyCat tilbyr «print on demand» tjenester, hvilket betyr umiddelbar trykkstart og levering! Velkommen som kunde... Lysaker

Skøyen

Sentrum

Fornebuveien 5 1366 Lysaker Tlf. 67 12 89 00 lysaker@copycat.no

Drammensveien 126a 0277 Oslo Tlf. 24 11 23 00 skoyen@copycat.no

Rådhusgaten 17 0158 Oslo Tlf. 22 33 77 00 sentrum@copycat.no

Posthuset

Nydalen

Forskningsparken

• Trykksaker • Print on demand • Digitaltrykk • Kopiering • Plakatprint • Plotting • Skanning • CD/DVD • Originalarbeid • Laminering • Oppklebing • Ferdiggjøring • Distribusjon

Du kan enten ringe oss på fellesnummer 08180 eller direkte til nærmeste avdelingen (se oversikt til venstre) eller se våre nettsider på www.copycat.no.

Biskop Gunnerus gate 14a 0185 Oslo Tlf. 22 41 69 30 posthuset@copycat.no

Sandakerveien 118 0486 Oslo Tlf. 22 18 01 20 nydalen@copycat.no

Gaustadalleén 21 0349 Oslo Tlf. 22 69 74 00 forskningsparken@copycat.no

Lillestrøm

Drammen

Solli

Avtalepris Stillverksveien 16 2004 Lillestrøm Tlf. 63 81 10 20 lillestrom@copycat.no

Engene 19 3015 Drammen Tlf. 32 83 60 70 drammen@copycat.no

Trondheim

Ski

Kongensgate 30 7012 Trondheim Tlf. 73 52 37 30 trondheim@copycat.no

Jernbaneveien 2 1400 Ski Tlf. 64 85 28 00 ski@copycat.no

Henrik Ibsens gate 90 0255 Oslo Tlf. 22 44 63 30 solli@copycat.no

Har din bedrift behov for trykksaker og kopiering, eller vurderes outsourcing? Send e-post til marked@copycat.no så kan vi tilby en avtalepris. Angi ca. årlig volum i sort/hvitt og farger. Vi garanterer reduserte kostnader og sikret kapasitet, med markedets beste service! CopyCat dokumentsymbol er et registrert varemerke som markedsføres og eies av CopyCat AS.

Ready to Print Nr. 6 Sommeren 2008  

Ready to Print: Et kundemagasin fra CopyCat

Ready to Print Nr. 6 Sommeren 2008  

Ready to Print: Et kundemagasin fra CopyCat