Page 1


6ELWMEOEQM XVEHMWMSREP Â4VS HYOQEOERER HMHER Â&ELERWIQYPENE FIVOYEPMXMXMRKKM LEX Â&IVOLEWMEXHERWM M Â(MLEWMPOERHM-XEP Â4EWWMSRI

perniagaan keluarga Coppola adalah satu njang pembuatan dan Itali, dengan tradisi pa kanan berkualiti pengedaran produk ma sejak tahun 1908 Warisan kami bermula ola memulakan perdaapabila keluarga Copp wain di Mercato San gangan makanan dan tahun 1952, Ernesto Severino, Itali. Pada pengetinan dan Coppola memulakan Marzano di pasaran menjual tomato San eksport. rasi ketiga keluarga Hari ini, sebagai gene ruskan penyediaan Coppola, kami mene

i dan merupakan asas makanan Itali yang asl diet Mediterranean. alah dihasilkan di Itali, Semua produk kami ad bahan-bahan semudengan menggunakan ggi. lajadi dan berkualiti tin ik mengambil kira ba Masakan Itali yang ahan semulajadi dan aspek segar, bahan-b makanan tradisional trandisional . Produk kepada masakan Itali Itali kami adalah asas ikmati oleh keluarga sebenar yang akan din sebagai sebahagian dan rakan-rakan ng seimbang. daripada gaya hidup ya

463(3883-2-8%0-%


QIRK M]ERKHMLEWMPOERHIRKER 1EOERERXVEHMWMSREP-XEP YPENEH MHERFIVOYEPMXM KYREOERFELERFELERWIQ


8SQEXS

%8% 4%77

 -XEPMER

8SQEXS=IPPS[4IIPIH4PYQ 8SQEXS4IIPIH4PYQ 8SQEXS'LSTTIH 8SQEXS'LIVV] 8SQEXS7MIZIH

‰/E]EHIRKERP]GSTIRI

‰7YQFIVFEMOYRXYO:MXEQMR%HER' ‰7IFELEKMERHEVMTEHEE(E]

nyai yang mempu tu makanan sa h ing la nt sa pe an ak n yang Tomato merup upakan baha er m an n id da ks tio naan copene, an banyak kegu ya dengan Ly ka ng Ia ya r li. be Ita an akan sum dalam masak o juga merup at m rti to pe , se at ku al ng miner karotenoid ya C dan garam n da A in m ta baik untuk Vi Itali 100% tomato . m kaliu dibuat dengan i ak m as ka l m to h bo la n a yang te Tomato tin da latan. Merek ya Se ka li Ita ng ya di bagai jus yang ditanam n diproses se da lih pi di an ak jam. sepenuhnya lam masa 24 semulajadi da o at m to an deng

K 8MR

K &SXSP/EGE

K 8MR

K 8MR


/IOEGERK

8ERTEKEVEQ

/EGERK&SVPSXXM

/EGERK'ERRIPPMRM

/EGERK&YXXIV

/EGERK/YHE

0IRXMPW

‰/E]EHIRKERWIVEX ‰7YQFIVFEMOYRXYOTVSXIMR^EXFIWM HERQEKRIWMYQ

‰7IFELEK MERHEVMTEHEE(E]

aik untuk sumber b h la s. a d a t komplek Kekacang karbohidra n a d a t rr e ra it t Med protein, se kepada die sa a g h n a la y a li an Ita Mereka ad agi masak d penting b n a d at dan sala n k a e e p n p, sup su m ai la g a a d b n nya se digunaka mata-mata se ti a m ik , atau din h. ang muda mi hanya masakan y l Itali ka a n io is d air a tr g e dalam Kekacan asukkan k im d n a d direbus m. tanpa gara

K 8MR

K 8MR

K 8MR


‰/E]EHIRKERPIQEOXM HEOXITY

1MR]EO>EMXYR

 -XEPMER

‰1IRKYVERKOEROSPIWXIVSPXMHEOFEMO

‰1IQFERXYHEPEQTIRK LEHEQER

an merupak nean dan a rr ke o it ti d n e iet M gan a kaya den ng bagi d a Ia k . la a tu e u n b a rt b g kan te Tulan u mem yak masa tidak tep in k m a m tu le sa , salah rah. k jantung dalam da sihat untu dak baik ti l ro sida dan e st le lawan ko Itali dalam me % zaitun pada 100 ri a d t a u i diperb aitun kam Minyak z elatan. s di Itali S se ro ip d g yan

 -XEPMER)\XVE:MVKMR3PMZI3MP

QP &SXSP/EGE

P &SXSP/EGE


‰7YQFIVFEMOXIREKEGSQTPIOW YRXYOQIPITEWOEROEVFSLMHVEX

4EW XE

8VEJMPEXEMRFVSR^S

4SXSRKERTERNERK

‰1IRKERHYRKMRYXVMIRTIRXMRKWITIVXM TVSXIMR:MXEQMR&^EXFIWMHERRMEWMR ‰-RHI\KPMWIQMO +- ]ERKVIRHEL

lain akan Itali. Se ua jenis mas m ai se ny k pu tu un em juga m an pokok akan, pasta t as ra m Pasta merupak id m oh la rb da ka k naannya r baik untu be m su an daripada kegu ak up otein dan mer a vitamin dan pr silkan daripad ina kami diha ol m kompleks. se m ru ggi. gandum du otein yang tin Pasta 100% mempunyai pr menghasilkan ng ya ng a ya in ol sa m gandum se acuan gang ui al el dangan Itali m k uk bent sesuai untu hi ng ya n da Pasta kami di aa uk an perlahan pa ideal dan perm ringkan deng r ke tu di kosisten yang ks an te ak n a da a rasa udian, past an protein sert lk yang asli. Kem ka ge en m k ah untu suhu yang rend sional. di an tr li pasta Ita

KK  &IKFERXEP&IKHYPERK

K &IKXIRX

4SXSRKERTIRHIO 4SXSRKER/LEW

Potongan panjang: Candele, Linguine, Maccheroni Casarecci, Mafalde, Spaghetti, Tripoline Potongan pendek: Amore, Cavatelli, Elicoidali, Fusilli Casarecci, Fusillo, Gomiti Rigati, Orecchiette, Penne Candela, Penne Rigate, Pennette Rigate, Spiralini, Torchietti Potongan Khas: Calamarata, Conchiglioni, Lumaconi, Paccheri, Penne Napoletane, Tortiglie Napoletane


[[[GSTTSPEJSSHWGSQ

Coppola - Products brochure (Malaysian)  

Makanan tradisional Itali yang dihasilkan dengan menggunakan bahan-bahan semulajadi dan berkualiti