Page 1

Jornada “Empreses Saludables”

La promoció de la salut a l’àmbit laboral


Guió Algunes dades L’entorn de treball determinant de la salut  l' importància de la promoció de la salut a l’entorn laboral PINSAP PAAS a l’entorn laboral Conclusions Un compromís pel 2013


The Burden of Disease and the Changing Task of Medicine David S. Jones, M.D., Ph.D., Scott H. Podolsky, M.D., and Jeremy A. Greene, M.D., Ph.D. N ENGL J MED 2012; 366:2333-2338June 21, 2012

3


The Global Burden of Disease: Spain

4


The Global Burden of Disease: Spain

5

Institute for Health Metrics ans Evaluation, 2012


Els problemes de salut cr貌nics comparteixen factors de risc comuns: tabac, alimentaci贸, sedentarisme, obesitat, alcohol


La dinàmica de la salut OMS, Otawa Charter 1986 “Promoció de la salut és el procés de capacitar a les persones per controlar i millorar la seva salut”

   

La salut és un determinant La salut és una inversió La salut és un recurs La salut és un dret humà

“La salut es crea en el context en que la gent viu, treballa, estudia, estima …” Cal començar treballant en els determinants socials de la salut

La salut és una força impulssora a les societats modernes A partir de Kickbusch, 2006 Dalhgren, Whitehead, 1991, mod per ASPB


Les condicions de treball es relacionen amb les malalties cardiovasculars i amb la salut mental

Informe de Salut,2011 9


La obesitat com epidèmia social

Special Article The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years 10and James H. Fowler, Ph.D. Nicholas A. Christakis, M.D., Ph.D., M.P.H., N Engl J Med 2007; 357:370-379July 26, 2007


Causes que actuen a nivell internacional, nacional, local, comunitario, organizacional e individual


Comunitat

(adaptat de Emmons, 2000)


Enfocament ecològic de les actuacions: prevenció de l’obesitat:PAAS LLeis & regulacions Programes preventius I assistencials

Polític

Lloc de feina Escola

Gran Petita

Comunitari

Organitzatiu

Actuacions territorials Salut als barris AMED PAFES

Estratègia OMS/UE PAAS NAOS Salut als barris Campanyes en mitjans

Familia Amics Companys de feina

Interpersonal

Revisió menús EpS a l’escola Salut i Escola Tallers a les escoles Actuacions en llocs de venda

Coneixements Actituds Creences

Intrapersonal

Actuacions des de Actuacions des de les consultes . les consultes, Fullets escoles, comunitat. Mitjans de Fullets comunicació

Adaptació pròpia sobre A Gielen 2005 sobre Emmons, 2000)


La millora de la salut de una població depèn de: • Fer de la salut el “negoci” de cadascun. La persona és la protagonista i es responsable de la seva pròpia salut  la majoria de les decisions no son racionals, sinó irracionals “pilot automàtic” (predictiblement irracionals)

+

• Fer de l’opció saludable l’opció més fàcil (des d’ arquitectura de l’elecció a regulacions) • Treballar per l’equitat • Garantir la sostenibilitat

A partir de Kickbusch, 2006


The Health Impact Pyramid, Dr.Thomas Frieden, CDC

16


La majoria dels determinants es troben fora del sistema sanitari Departaments “determinantsâ€? per a la salut D JustĂ­cia


Articulació de la salut en totes les polítiques D Justícia

PINSAP


El Pla Interdepartamental de salut pública Coordinat amb el Pla de salut de Catalunya, és l'eina de govern i el marc indicatiu de les accions de salut pública. Les seves propostes vinculen al govern.

És un mandat legal: compromís parlamentari per unanimitat i és el vehicle de l’estratègia de “Salut a totes les polítiques”

El Departament de Salut, a través de la Secretaria de Salut Pública i de la DGPR, té un paper de lideratge, actuant coordinadament amb el CatSalut El 20 de novembre de 2012 s’ha aprovat l’Acord de Govern per a la creació de la Comissió Interdepartamental per a l'elaboració del PINSAP. El 13.05.2013 s’ha constituït la CIS

19


Per què la promoció de la salut a les organitzacions? • Perquè les persones adultes passen aprox la meitat de vida “desperta” a l’entorn de feina • Perquè una bona salut es relaciona amb major productivitat i una millor qualitat de vida • Perquè la major part de les causes de morbimortalitat actual poden prevenir-se o retardar-se amb estratègies de promoció de la salut • Des de l’empresa es pot actuar tant en les condicions de treball com en estils de vida relacionats amb la salut


Promoció de la salut a l’entorn de treball • “Esforç conjunt d’empresari*s, treballador*s i societat per millorar la salut i el benestar de les persones al lloc de feina mitjançant activitats adreçades a millorar l’organització i les condicions de feina, promoure la participació activa i fomentar el desenvolupament individual.” The European Network for Workplace Health Promotion


Beneficis de la Promoció de la Salut a l’entorn laboral

Per a l'empresa

Per a l'empleat

un programa de seguretat i salut imatge positiva , bona gestió millora la moral del personal menor rotació de personal reducció de l'absentisme augment de la productivitat reducció d'atenció / costos d'assegurança de salut Reducció del el risc de multes i litigis

un ambient de treball segur i saludable, augment de l'autoestima millora de la moral augment de la satisfacció laboral augment d’ habilitats protecció de la salut millora de la salut personal familiar major sensació de benestar

WHO


Estratègia mundial OMS sobre dieta, activitat física i salut

ESTRATEGIA NAOS


Estratègies Globals d’Activitat Física per a la Salut


OBJECTIUS PAAS Sensibilitzar la població per tal que percebi com a assumibles opcions que promoguin la salut mitjançant la pràctica regular d’activitat física i l'alimentació saludable

Desenvolupar accions informatives i educatives així

com intervencions sobre l’entorn (facilitadores) que afavoreixin l’adquisició i el manteniment d’estils de vida saludables

Promoure acords i compromisos en els diferents àmbits (intersectorialitat) per potenciar estratègies de cooperació amb la finalitat de ser més eficients en la utilització dels recursos


OBJECTIUS PAAS Sensibilitzar la població per tal que percebi com a assumibles opcions que promoguin la salut mitjançant la pràctica regular d’activitat física i l'alimentació saludable

Desenvolupar accions informatives i educatives així

com intervencions sobre l’entorn (facilitadores) que afavoreixin l’adquisició i el manteniment d’estils de vida saludables

Promoure acords i compromisos en els diferents àmbits (intersectorialitat) per potenciar estratègies de cooperació amb la finalitat de ser més eficients en la utilització dels recursos


テ[bito educativo

テ[bito laboral

テ[bito comunitario

テ[bitosanitario

i


Àmbit educatiu

Àmbit laboral

Àmbit comunitari

Àmbit sanitari

i


Pob.adulta: PAFES: Desplegament AMED Promoció d’ús de les escales a l’entorn comunitari Recomanacions MEAB i Àpats saludables Activitats des dels centres de salut Activitats comunitàries (alimentació, activitat física, Estil de vida actiu, ...) Informació/Suport en compra saludable Desplegament de la Guia de l’empresa Saludable Campanya en mitjans de comunicació


32


33


34


35


PAAS a l’ àmbit laboral Projecte escales: A la feina fem salut. Pugem escales! Alimentació saludable a l’entorn laboral Guia de l’Empresa Saludable amb CCB

Projecte AMED: Acreditació per a restaurants promotors d’alimentació mediterrània www.amed.cat


Promoció de l’ ús de les escales • Bons motius: – accessible, gratis, no requereix equipament, sostenible

• Evidència d’ efectivitat: – més de 18 estudis a nivell internacional publicats, recomenat per la Community Guide

• Estudi al metro de Barcelona: – OR : entre 1,35 i 1,53

• Aplicació al Departament de Salut i edificis de la Generalitat • Disseny del pack escales • Aplicació a edificis sanitaris • Extensió a d’altres àmbits: Guia de l’empresa saludable, TMB


Estudi Escales metro, 2006 • Va incrementar el % de persones que van pujar per les escales en un 45%. • No es varen trobar diferències significatives entre els tres missatges. • En el període de seguiment sense missatges, pujar per les escales va augmentar un 27%

A. Puig


Efecte dels diferents missatges i del període de seguiment Variable

OR

95% CIs

Feu salut, pugeu per les escales

1.50***

1.27-1.78

Guanyeu salut i temps, pugeu per les escales

1.35***

1.13-1.60

Pugeu per les escales, amb 7 minuts al dia n’hi ha prou per fer salut

1.53***

1.30-1.81

Període de seguiment (sense missatge)

1.27***

1.10-1.48

* = p<.05

** = p<.01

*** = p<.001 A. Puig


Avaluació de l’ús de les escales al Departament de Salut 2006-8 100%

1era retolació

Canvi d’ instrument de mesura Trasllat d’unitats

90%

2ona retolació

80% 70% 60%

Ascensor Escales

50% 40% 30%

53

68

68 49

20%

39

10% 0%

26 set- 6 oct 06

25 oct-2 nov 06

30 maig -8 juny 07

Pre

Post

Seguiment als 7 mesos

25-nov-08

Pre

4-10 des 08

Post


Contingut de la carpeta


Acreditació d’establiments de restauració, promotors de l’alimentació mediterrània

… una garantia per menjar bé i sa, fora de casa


3 premisses amb evidència científica ho justifiquen...

1. L’alimentació i l’activitat física incideixen sobre la salut de les persones.

2. El patró alimentari de la mediterrània es

considera una proposta d’alimentació molt saludable.

3. El sector de la restauració és cada cop més important, en el model alimentari actual.


Freqüència amb que es menja o sopa en bars, cafeteries, restaurants, establiments fast food… entre la població adulta. Freqüència

n

%

Mai o menys d’un cop al mes

748

36.3

Més d’un cop al mes i menys d’un cop per setmana

564

27.4

Més d’una vegada per setmana

750

36.4

total

2062

100.0

ENCAT Enquesta Nutricional de Catalunya 2002-2003


finalitat Mantenir i fomentar el consum d’aliments i preparacions saludables propis de l’àrea mediterrània en l’àmbit de la restauració col·lectiva

Oferir informació sobre opcions d’oci actiu (passejos, circuits, recorreguts, etc.) al voltant de l’ establiment o en zones pròximes, i també sobre promoció d’hàbits saludables...

Dades actuals Amed: 246 establiments acreditats més de 41.000 comensals, a 78 municipis de Catalunya. (Restaurants, Menjadors laborals, Cadenes i Empreses de restauració, Centres de Salut, Albergs, Universitats, Museus, Centres de formació)


Criteris de caràcter alimentari  Utilitzar oli d’oliva habitualment (gira-sol alt oleic)  Donar prioritat a les verdures i els llegums (garantir un 25% en primers plats)  Garantir la presencia d’algun producte integral  Garantir un 50% de segons plats amb baix contingut de greix  Disposar d’una bona oferta de postres a base de fruita fresca (50%) i algun làctic descremat  Donar prioritat a preparacions gastronòmiques que no requereixin gaire adició de greix


www.amed.cat


Alimentació saludable a l’entorn laboral Recomanacions per a àpats saludables Recomanacions per a màquines expenedores d’aliments i de begudes


Guia de l’empresa saludable • Iniciativa de la Cambra de Comerç de Barcelona • Metodologia • Questionari d’avaluació • Propostes • Bones pràctiques


Campanyes en mitjans • Població adulta (30-70 anys) • Febrer 2010


Altres accions de promoció/prevenció • Vacunació de professionals • Ajuda per deixar de fumar /acomplir la normativa • Ajuda per reduir el consum d’alcohol i altres drogues • Promoció de la salut mental /control de l’estrés • etc


CONCLUSIONS És factible fer intervencions de promoció de la salut fàcilment acceptades i que requereixen una molt baixa inversió Es necessita fomentar la incorporació d’un estil de vida actiu en un entorn facilitador /promotor de la salut, amb accions sostenibles i adaptades a la cultura de l’organització FER SENZILLES LES ELECCIONS SALUDABLES


El que hem observat

240.000 2006-2010

Estalvi estimat 54 milions â&#x201A;Ź /any en despesa sanitĂ ria


CompromĂ­s 2013

100.000 2013

3 taularodona1ccabezas  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you