Page 1


*Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicitare şi pentru modificările de program apărute ulterior.

Cosmina Pop - redactor unparintemaibun@yahoo.com Tel.: 0748 15 48 38 Anda Gavrilă - editor unparintemaibun@yahoo.com Tel.: 0754 96 48 52


4

www.unparintemaibun.ro

AJUTOR, COPILUL MEU VISEAZĂ SĂ FIE FOTBALIST!... Desigur, nu este nimic în neregulă cu ocupația de fotbalist. Exclamația de mai sus este menită doar să ilustreze panica pe care o trăiesc unii părinți atunci când își dau seama că fiul sau fiica lor visează la o meserie care nu este în concordanță nici cu abilitățile sale, nici cu interesele sau valorile personale, ci este doar „la modă” și „bănoasă”. Într-o primă fază, scopurile de carieră nerealiste pot părea amuzante și este bine să lăsăm copiii să viseze nestingheriți. Totuși, când se pune problema alegerii traseului educațional sau profesional viitor (de exemplu, la terminarea liceului), sau dacă performanțele școlare au deja de suferit de pe urma fixării unui orizont mult sub capacitatea copilului respectiv, lucrurile devin îngrijorătoare. Cei care de regulă se alarmează sunt părinții. Este de dorit ca părinții să încerce să le ofere copiilor cât mai multe informații corecte

cu privire la ocupații, dincolo de ceea ce se vede la televizor sau de judecăți pripite. O serie de informații pot fi la îndemâna părinților (cele referitoare la ocupațiile practicate de ei înșiși sau de cunoscuți), însă e posibil ca ei să simtă nevoia de resurse suplimentare pentru a-și lămuri copiii cu privire la alte ocupații. Părinții trebuie să știe că există surse de informații de calitate și corecte cu privire la ocupațiile de pe piața muncii din România. O astfel de sursă de încredere este site-ul CCPonline (www.ccponline.ro). Visele nu sunt dăunătoare, ele ne dau energie și avânt. Totuși, ca părinți, vă puteți ajuta copilul să își pună în concordanță cariera visată cu posibilitățile și cerințele existente în realitate. Psiholog Manuela Nedelcu Centrul de Consiliere și Orientare Profesională – S.C. Cognitrom S.R.L. Tel.: 0756 085 003


www.unparintemaibun.ro

5


6

www.unparintemaibun.ro


www.unparintemaibun.ro

7


www.unparintemaibun.ro

9

Copilul meu e pregătit pentru a merge la școală? Copilul dumneavoastră are peste 5 ani? Cu siguranță ați început să vă imaginați că merge la școală și vă întrebați dacă se va descurca sau dacă se va adapta ușor. Nu toți copiii se dezvoltă în același ritm, de aceea nu este suficient să aveți în vedere doar criteriul vârstei când luați decizia de a-l înscrie sau nu în clasa pregătitoare. Un copil este considerat pregătit atunci când competențele sale cognitive, sociale și emoționale sunt dezvoltate la un nivel suficient care să susțină învățarea și socializarea. Îndeplinirea activităților școlare presupune competențe cognitive care permit focalizarea pe sarcină, înțelegerea instrucțiunilor și reactualizarea informațiilor învățate, care nu pot fi realizate fără o dezvoltare optimă a atenției, memoriei sau limbajului. Competențele emoționale cuprind abilitatea de a înțelege emoțiile proprii și ale celorlalți și exprimarea emoțiilor în moduri care ajută la îndeplinirea scopurilor personale. Deficitele în această arie afectează performanța școlară, independent de competențele cognitive. Astfel, un copil care este predominant anxios va avea dificultăți de concentrare și de angajare în sarcini de învățare. Competențele sociale sunt comportamente învățate, conforme cu normele sociale, care îl ajută pe copil să interacționeze eficient cu copiii și adulții. Până la 5 ani, un copil ar trebui să știe să împărtășească obiecte, să ofere sau să ceară ajutor, să respecte regulile și să poarte o conversație. Pe lângă competențele menționate,

țineți cont și de cunoștințele emergente ale copilului, care constituie fundamentul achiziției cunoștințelor pe care le va dobândi în școală. În această categorie intră recunoașterea și copierea literelor și cifrelor, operarea cu relații de tip parteîntreg sau rezolvarea de probleme simple. Dacă doriți să aveți date obiective pe care să vă bazați decizia, vă recomandăm o evaluare a dezvoltării copilului.

Psiholog Larisa Calo Centrul de Evaluare și Intervenție pentru Copii și Adolescenți (CEICA), S.C. Cognitrom SRL 0745 808 216


10

www.unparintemaibun.ro

Februarie 2014 Secţia pentru copii

Sediul central, Calea Dorobanţilor nr. 104 4 februarie, ora 16.00:

Atelier de quilling

5 februarie, ora 16.00:

Ghiduşel cel isteţel

25 februarie:

Cenaclul literar “Traian Brad”

ora 16.00 - grupa mică ora 17.00 - grupa mare 27 ianuarie, ora 16.00:

Cerc de origami

În fiecare joi, ora 17.00:

Ora poveştilor

În fiecare vineri, ora 17.00:

Citesc o carte împreună cu copilul meu


www.unparintemaibun.ro

11

În ziua de Paşti de Elena Farago

Toţi copiii azi se îmbracă Cu ce au ei mai frumos Şi părinţii lor le cântă Învierea lui Christos.

Toţi copiii azi sunt darnici Căci ei ştiu că lui Christos, Îi sunt dragi numai copiii Cei cu sufletul milos.

Şi la masă ciocnesc astăzi Toţi copiii cei cuminţi, Ouă roşii şi pestriţe, Cu iubiţii lor părinţi.

Şi copiii buni la suflet, Azi cu bucurie dau, Cozonaci şi ouă roşii La copiii care n-au.

•  Caracatiţa are cel mai mare ochi din regnul animal, diametrul acestuia fiind de circa 40 de centimentri. Cu toate acestea puiul de caracatiţă nou-născut are doar dimensiunile unei muşte. •  Veninul anumitor specii de scorpioni poate ucide un câine în 7 minute şi un om în câteva ore. •  Lăcusta Weta Alpina se transformă iarna într-un ţurture de gheaţă, iar primăvara revine la viaţă ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

•  Peştii Piranha atacă şi prada în grup. Ei pot consuma în doar câteva secunde, până la schelet chiar şi animale mari. •  Pisicile de mare detectează o picătură de sânge de la 45 de metri distanţă.

tiaTi cA?

S

•  Peştii nu au pleoape, ei dorm cu ochii deschişi. •  Peştele cu cei mai mulţi dinţi, 9280, este Peştele Pisică. •  Rândunica de mare planează prin aer şi pâna la 200-300 de metri, la o înălţime de până la 5-6 metri.

•  În 24 de ore, plămânii sunt traversaţi de 10000 de litri de aer şi de 800 de litri de sânge. •  De-a lungul vieţii, omul se hrăneşte circa 4 ani.

•  Unghiile cresc în medie cu 0,5 mm pe săptămână. •  Firul de păr creşte cu circa 1,3 centimetri pe lună si are o durată de viaţă de aproximativ 3 ani. •  Nou-născutul, după câteva zile de la naştere, îşi va recunoaşte mama după miros.


12

www.unparintemaibun.ro

Legenda măcăleandrului Bunul Dumnezeu făcuse lumina, isprăvise cerul şi pământul, plantele şi animalele şi acum stătea în rai şi vopsea penele păsărilor şi împodobea făpturile. Din mâinile lui porneau fluturi, porumbei, răsăreau crini, trandafiri şi lăcrămioare. Spre seară, veni rândul să facă o păsărică sură. - Ţine minte - grăi Domnul cu bunătate - pe tine te cheamă „măcăleandru” (guşă roşie). Şi punând păsărica în palmă, o lăsă să zboare în lume. Măcăleandrul zbură voios să vadă pământul cu frumuseţile lui. În oglinda unui pârâiaş ce curgea printre flori, îşi văzu chipul şi băgă de seamă că e sur pe tot corpul. Nu avea nicio pană roşie, nici măcar pe guşă. Atunci se duse înapoi la Dumnezeu şi, zburând în jurul lui, spuse cu sfială: - Doamne, pentru ce să mă cheme măcăleandru (guşă roşie), când n-am nici o pană roşie? Dumnezeu îi spuse cu blândeţe: - Măcăleandru ţi-am pus numele şi aşa trebuie să te cheme! Poţi să-ţi câştigi singură pene roşii pe guşă. Pasărea începu să se gândească în ce fel ar putea să-şi facă penele roşii. Văzând o tufă de măceş îşi făcu cuibul între ramurile ghimpoase ale acestuia, sperând că poate vreo petală din florile lui i se va lipi pe guşă şi va rămâne acolo o pată roşie. Dar nu se întâmplă nimic. A trecut multă vreme şi păsărica a iubit cu foc, sperând că de para dragostei i se vor înroşi penele. A cântat cu foc, sperând că de focul cântecului i se vor înroşi penele. A luptat cu ardoare împotriva altor păsări, crezând că de vitejia ce-i ardea inima i se vor colora penele, dar n-a izbutit. N-a izbutit nici primul măcăleandru şi nici urmaşii lui. Povestea aceasta o ciripea puilor ei un măcăleandru ce-şi avea cuibul într-un măceş pe o colină din faţa oraşului Ierusalim. De-odată se opri, căci pe poarta Ierusalimului ieşea o mulţime de oameni ce înainta repede spre colina unde era cuibul ei. Erau călăreţi pe cai mândri, oşteni cu suliţe lungi, slujitori cu ciocane şi cuie, preoţi mândri şi judecători cu faţa aspră, femei care plângeau şi tot felul de oameni care strigau.


www.unparintemaibun.ro

13

Biata pasăre tremura de groază pe marginea cuibului. Dar uită de primejdia care o pândea pe ea şi pe puii ei, ce puteau fi călcaţi în picioare în orice moment, îngrozindu-se de ceea ce făcea mulţimea cu cei trei oameni care erau osândiţi. - Ce răi sunt oamenii! - îşi spuse ea. Nu-i destul că i-au bătut în cuie pe aceşti nenorociţi, dar pe capul celui din mijloc au mai pus şi o cunună de spini. Ghimpii i-au înţepat fruntea şi ţâşneşte sângele. Cât e de frumos omul acela şi ce blând se uită. Mi se rupe inima când îl văd cum se chinuie. - Dacă aş fi eu tare ca frate-meu vulturul - se gândi el - i-aş rupe cu ghearele piroanele din palme. Văzând cum curge sângele din fruntea răstignitului care avea o cunună de spini, măcăleandrul se hotărî să facă ceva pentru a-i uşura puţin suferinţa. Zbură drept la răstignit şi trase cu ciocul un spin ce i se înfipsese acestuia în frunte. Când spinul ieşi, din fruntea celui ce pătimea sări o picătură de sânge pe pieptul păsării şi se lăţi repede, încât toate penele de pe guşă i se înroşiră. Atunci răstignitul spuse: - Pentru mila ce porţi în suflet ai dobândit ceea ce neamul tău întreg a căutat să câştige, străduindu-se mereu, fără rezultat până acum. Când pasărea se întoarse la cuib, puii începură să strige: - Ţi-e guşa roşie! Penele de pe guşa ta sunt mai roşii decât floarea trandafirului! - E o picătură de sânge din fruntea sărmanului răstignit - răspunse ea - şi are să se spele îndată ce mă voi scălda în vreun izvor. Dar oricât s-a scăldat măcăleandrul, roşul de pe guşa lui nu s-a mai şters. Ba când îi crescură puii, se ivi culoarea roşie şi pe penele de pe guşa lor. De atunci, din ziua răstignirii Domnului, a căpătat măcăleandrul guşa roşie.

Începuturile vorbei „la Paştele Cailor” Tradiţia spune astfel: atunci când Maica Domnului l-a născut pe Mântuitorul Hristos, în ieslea grajdului, animalele au luat şi ele parte la măreţul eveniment. Se zice că pe cât de cuminţi erau boii şi oile, pe atât de gălăgioşi erau caii din grajd. Ca mâhnire a faptului că pruncul nu avea linişte, din pricina nechezatului cailor, Maica Domnului se zice că le-ar fi spus cuvântul ca să nu se sature de mâncare decât o dată în an, la Înălţare Domnului, când Fiul ei se va fi înălţat la Cer. În ziua în care caii „îşi prăznuiesc” Paştele, pentru un ceas, ei se satură de păscut iarba câmpului.


14

www.unparintemaibun.ro

Consultanţă în relaţii familiale la

Centrul Family First

Coachingul (ghidarea) este drumul parcurs de la starea actuală la cea dorită prin descoperirea abilităţilor şi metodelor de a le pune în valoare.

De ce să participi? • este o dezvoltare personală • este sigur şi uşor • este rapid şi eficient • este personalizat • presupune costuri minime • ai rezultate spectaculoase şi observabile • ai parte de o evaluare profesională.

Asigurăm: • confidenţialitate • profesionalism • personal calificat • abordare multidisciplinară • seriozitate • interes • confort psihologic • urmărirea rezultatelor

Dacă simţi că ţi se potriveşte aşteptăm să ne contactezi! Pe curând!


www.unparintemaibun.ro

15

www.ftk.ro / Cluj-Napoca / 0735 842 779


www.unparintemaibun.ro

Am un copac cu 4 crengi; Una înverzeşte; A doua rodeşte; A treia veştejeşte; A patra se usucă. (anul) Primăvara o vesteşte, Vara te umbreşte, Iarna te-ncălzeşte, Poftim de ghiceşte. (copacul)

Ea la zoo, E vedetă, Ţine loc De giruetă, Şi din Africa-i venită.

(girafa) Într-o scorbură uscată, Şade o căţea turbată. (sabia)

16


www.unparintemaibun.ro

17

ScufiŢa Verde A fost odată ca niciodată o fetiţă pe nume Ioana ce purta o scufie ca a Scufiţei Roşii, doar că a Ioanei era verde. Într-o zi de vară, Ioana a decis să meargă la bunica ei acasă să-i ducă prajiturele făcute de ea. Bunicuţa locuia singură într-o casă cu ferestre uriaşe. Deoarece Ioana n-o sunase pe Bunica s-o anunţe că vine în vizită, aceasta plecase la cumpărături. În timp ce Bunicuţa era plecată de acasă, un lup a intrat înăuntru. Vroia să fure tot ce putea, dar când a auzit-o pe Ioana la uşă, lupului i-au venit alte idei. A decis să se dea drept Bunicuţa. S-a îmbrăcat cu cămaşa ei de noapte şi s-a băgat sub pătură. Lupul auzise de povestea Scufiţei Roşii. Văzând că fetiţa purta o scufie verde s-a gândit că ea va spune: “O, ce urechi mari ai, Bunicuţo!” atunci când va intra în dormitor şi-l va vedea. Cu toate acestea, Ioana nu era Scufiţa Roşie. Ea intră în dormitor, se uită la personajul din pat şi întrebă răstit: - Unde e Bunicuţa? - Eu sunt Bunicuţa, şopti lupul încercând să-şi mascheze vocea. Nu m-am simţit bine dimineaţa asta, aşa că stau în pat. - Nuuuu, tu nu eşti Bunicuţa, Ioana spuse ferm. Eşti un lup! - De unde ai ştiut că nu sunt eu Bunicuţa? întrebă lupul. Această deghizare a pacălit-o pe o fetiţă de vârsta ta care era îmbrăcată în roşu. - Trebuie să crezi că sunt naivă, bine-nţeles că pot să fac diferenţa între bunica mea şi un lup, strigă Ioana, întorcându-se şi fugind mâncând pământul ca să scape de lup înainte ca acesta să-i facă rău. Scufiţa verde a găsit-o după un timp pe Bunicuţa la piaţă. - Ştiai că e un lup în casa ta? întrebă Ioana, prinzând-o pe Bunicuţă de mână ca să-i atragă atenţia. Era în patul tău, îmbrăcat cu cămaşa ta de noapte şi încerca să mă convingă că eşti tu, adăugă ea. - Glumeşti? spuse Bunicuţa încruntându-se. Să sunăm la poliţie. Aşa că Bunicuţa şi Ioana au sunat la 112 şi în scurt timp erau în maşina poliţiei, mergând spre casă. Lupul era încă înăuntru, împachetând lucrurile furate într-o faţă de pernă. Poliţia l-a arestat pe lup, acuzându-l de încălcarea proprietăţii, intrare prin efracţie, furt precum şi de faptul că s-a dat drept Bunicuţa. Ioana a primit un premiu de la poliţie pentru că a ajutat la capturarea lupului şi poliţia a angajat-o să predea cursuri femeilor care nu pot face diferenţa între un lup şi o persoană care te iubeşte.

Povestea face parte din colecţia de Poveşti Terapeutice Nancy Davis Jucării Educaţionale www.jucariieducationale.ro 0721 542 276


18

www.unparintemaibun.ro

Surse de inspiraţie „Ştii tu ce înseamnă să fii copil? Înseamnă să crezi în dragoste, să crezi în frumuseţe, să crezi în credinţă. Înseamnă să fii atât de mic încât spiriduşii să ajungă să-ţi şoptească la ureche.” Francis Thompson „Ne îngrijorăm de ceea ce va deveni copilul nostru mâaine însă uităm de cine este el astăzi.” Stacia Tauscher „Ca să-l călăuzeşti pe copil pe calea pe care trebuie s-o urmeze, călătoreşte tu mai întâi pe ea.” Josh Billings „Cine are bani mulţi şi nu are copii, nu e bogat; cine are copii mulţi şi nu are bani, nu e sărac.” Proverb danez


20

www.unparintemaibun.ro

Încurajează-i pe cei mici să citească! Donează o carte pe care copilul tau a citit-o şi primeşti 15% reducere pentru una nouă în Diverta Hubertus. Cărţile donate vor ajunge la copiii cărora parinţii nu îşi pot permite să le cumpere o carte.


www.unparintemaibun.ro

SCREENINGUL OFTALMOLOGIC LA COPII

21

Un screening oftalmologic este esenţial pentru detectarea şi tratarea afecţiunilor de acest tip. Mai mult poate decât în orice altă ramură medicală, tratarea timpurie a problemelor oftalmologice este de cele mai multe ori singura metodă de recuperare. În oftalmologie, observarea vizuală a afecţiunilor ochiului este de cele mai multe ori târzie, tratamentul şi recuperarea fiind lungi şi dificile De ce este important screeningul oftalmologic precoce? La început, bebeluşul recunoaşte feţele familiare, apoi începe să înţeleagă cum să ajungă şi să prindă în mâini obiectele pe care le vede. Până la vârsta de patru ani va fi capabil să deseneze şi să numească o serie de forme, litere sau imagini. Însă pentru a face asta, copilul trebuie să fie capabil să vadă, 85% din procesul de învăţare al unui copil fiind determinat de abilitatea lui de a vedea. Copilul mic însă nu realizează că nu vede bine, pentru el lumea fiind aşa cum o percepe el. Bebeluşii cu tulburări de vedere vor învăţa „să vadă” într-un fel diferit de cel al copiilor cu vedere normală şi vor avea nevoie de îngrijire specială pentru a deprinde cum să mănânce, cum să se joace cu jucăriile sau cum să numească obiecte obişnuite, cum ar fi o minge, o carte sau un pantof. La şcoală, copilul va avea dificultate în a învăţa, iar ca adult îi va fi greu să deprindă diferite abilităţi la locul de muncă. De aceea, este foarte important ca evaluarea vederii să se facă încă de la vârste foarte mici. Motive pentru screeningul oftalmologic precoce: • copiii nu ne pot spune că nu vad bine şi în consecinţă se bazează pe adulţi în depistarea problemelor vizuale; • tulburările de vedere nu determină durere şi de cele mai multe ori părinţii nu realizează când copiii lor au dificultate în a vedea clar; • 1 din 20 de copii preşcolari pot suferi de tulburări vizuale care pot duce la modificări permanente ale vederii; • dacă aceste afecţiuni sunt depistate şi tratate precoce, în special până la vârsta de 5 ani, ele pot fi corectate; • în cazul în care examenul screening este pozitiv, medicul specialist oftalmolog va efectua un consult oftalmologic complet şi va determina dacă copilul are vreo problemă de vedere • ambliopia nu „va trece” odată cu creşterea copilului: netratată, copilul va deveni un adult cu vedere deficitară La ce vârstă este recomandat primul examen oftalmologic? Cu cât tulburările de vedere sunt depistate mai precoce, cu atât şansele de recuperare şi de a avea o vedere normală sporesc. Academia Americană de Oftalmologie şi Strabism recomandă examinarea oftalmologică a tuturor copiilor între 6 luni şi 1 an, apoi la 3 ani şi înainte de a merge la şcoală, la vârsta de 5 ani. Dacă unul din ochi transmite o imagine slabă sau diferită de celălalt ochi, celulele nervoase care deservesc ochiul respectiv se vor dezvolta suboptim. Creierul va ajunge să ignore imaginile trimise şi astfel să „excludă” ochiul mai slab, până când acesta nu mai este utilizat. Această afectare se numeşte ambliopie şi dacă nu este tratată, ochiul mai slab va vedea din ce în ce mai puţin. Copii trataţi până la 3 ani au cea mai bună şansă de recuperare a vederii. În jur de 6-7 ani, ochii copilului sunt dezvoltaţi aproape complet, astfel încât ambliopia va fi foarte dificil de tratat. Dacă un copil nu vede bine, lumea este un loc diferit, în care a trăi şi a învăţa este o provocare. Copilul nu stie dacă lumea lui este diferită, este de datoria părinţilor să ofere copiilor o lume perfectă!

Drd. Marina Bulmaga -optometrist-


22

www.unparintemaibun.ro

10

lucruri interesante despre câini

1. Amprenta nasului unui câine este unică, precum amprenta degetului la om, şi ajută la identificarea acestora. 2. Amprentele nazale sunt folosite la identificarea câinilor, la fel cum cele digitale sunt folosite la oameni. 3. Anatomia câinilor este alcătuită din 321 de oase şi 42 de dinţi permanenţi. 4. Ca şi oamenii, câinii şi pisicile sunt fie dreptaci, fie stângaci. 5. Câinii au o vedere nocturnă mai bună decât oamenii datorită unei substanţe care reflectă lumina din spatele retinei. 6. Câinii nu percep noţiunea de timp. 7. Câinii percep mirosuri pe care le emană obiecte aflate la 15m sub pământ. 8. Câinii pot de fapt vedea în culori, doar că nu atât de vii pe cât oamenii. 9. Câinii pot percepe, în medie, doar 10 sunete. 10. Câinii trăiesc în medie 15 ani.


Mămici – Secrete Beauty

www.unparintemaibun.ro

23

De cele mai multe ori mamele tinere spun: “Eu nu ma machiez. Doar cand merg undeva (la nunta sau alt eveniment). Uneori nu reuşesc sa imi curaţ bine tenul dimineaţa, nu mai zic de machiaj.” In criza de timp, mamicile nu mai folosesc toate produsele necesare… şi ritualul lor de beauty se reduce la citeva mişcari simple cu doar o singura mana, in cateva minute.))) Vă prezentăm o listă mică, dar importantă, pe care voi, mămicilor, o puteţi îndeplini intr-un timp scurt: Corecţia sprancenelor. Da, sprancenele sunt foarte importante! Chiar daca nu te machiezi, trebuie sa ştii ca sprancenele participa activ la mimica feţei. Intretinerea formei corecte nu îti ia mult timp: câteva secunde pe zi pentru a înlatura firele in plus. Sau poţi merge la un specialist care îţi va face nişte sprâncene perfecte in 30 min. Gel anticearcan si concealer. Este bogat in componente active, cu efect corector asupra cearcanilor şi pungilor de sub ochi (un minut dimineaţa si seara). BB Cream. Asigură acoperire aproape ca şi un fond de ten, ascunzând acneea, porii dilataţi, ridurile fine şi petele de culoare neuniforme, dar făra a dauna pielii. Imbunătaţeşte conditia pielii, lasand-o să respire. Se aplică în câteva secunde cu doua degete. Persoanele cu ten gras vor avea nevoie de o pudră minerala sau de orez. Ruj cremă. Textura cremoasă, care asigură o aplicare sigură şi placută, protejează buzele împotriva factorilor externi, le hidratează şi, datorită acestui produs, arată mai pline. Rujul crema nu se strânge urat pe buze. In comparatie cu luciul, este mai rezistent. Cristalele lichide pentru păr. Un ser care va proteja vârfurile fragile ale părului, prevenind despicarea lor şi aspectul inestetic. Se aplică pe părul umed(după care se usucă) şi dimineaţa pe vârfuri (pe părul uscat).

Cu drag, Beauty ID MAKE UP Studio.

Curs de baza pentru incepatori Include 23 tehnici, 35 zile Diploma acreditata Pret: 1750 RON

Curs de automachiaj Pret: 675 RON

0758373852

beautyidstudio@gmail.com


Brosura un parinte mai bun cluj7(1)