Page 1

CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE HUNEDOARA

Plan operaţional 2011­2012 Nr. Crt. 1.

2.

3.

Obiective strategice Identificarea problemelor cu  care se confruntă părinţii şi  educatoarele. Realizarea înscrierilor  părinţilor/familiilor,  întreţinătorilor legali, respectiv  a educatoarelor, în raport de  nevoile de consiliere. Proiectarea activităţii de  consiliere (tematica, graficul  activităţilor)

Activităţi propuse Aplicarea de  chestionare de  nevoi. Informarea educ.  în act. metodice­  cerc pedagogic,  comisii metodice. Întâlnire de lucru

DEZVOLTARE Întâlnire de lucru  PROFESIONALĂ­ Stabilirea  la CRED metodologiei de desfăşurare a  consilierii parentale,  săptămânal. Elaborarea unor  modele de planificare  calendaristică a tematicii de  abordat.

GRĂDINIŢA DUMBRAVA MINUNATĂ HUNEDOARA

                       Resurse

Indicatori  de  Modalităţi de  performanţă evaluare

Umane Echipa CRED Resp. Cerc  pedagogic Educatoar e Părinţi

Timp

Materiale

OCT. 2011

Chestionar de  nevoi Ghidul CRED Baze de date  copii

Nr. persoane  înscrise

Rezultate chestionare

Echipa CRED

OCT. 2011

Ghidul CRED Date  centralizate  chestionare

Documente specifice

Tematica adaptată  nevoilor reale

Echipa CRED Psiholog  şcolar Resp. Cerc  ped. Responsab ili comisii 

NOI. 2011

Scrisoare metodică Modul PRET­  Consilierea Ghid de  consiliere

Nr. participanţi Documente  specifice  elaborate

Feed­back din  partea  părinţilor

Pagină 1


CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE HUNEDOARA

4.

CONSILIERE PARENTALĂ­  Dezvoltarea competenţelor  parentale în domeniul  comunicării şi relaţionării cu  copilul, prin derularea  Programului parental pozitiv.

5.

Iniţierea unui parteneriat  educaţional, între CRED  Hunedoara şi Cred Brad

6.

Proiectarea şi desfăşurarea  activităţii Clubului de mămici,  pentru anul şcolar 2011­2012

7.

Configurarea unei pagini wiki  a proiectului

metodice Întâlnire de lucru  Prof.  la CRED psiholog  Iuga Nadia Psiholog  Niţă  Ramona Echipa  CRED Schimb de  Echipa  informaţii în format  CRED  electronic, prin  Hunedoara telefon Echipa  CRED  Brad

Întâlniri lunare

Echipa CRED  Hunedoara Echipa  CRED  Brad Parteneri  educaţiona li Postarea, de către  Echipa  fiecare partener, a  CRED 

GRĂDINIŢA DUMBRAVA MINUNATĂ HUNEDOARA

OCT. 2011

Material PPoint, editat  tematice Studiu de caz

Noi. 2011

Rapoarte privind  activitatea  CRED în anul  şcolar 2010­ 2011

Noi. 2011­ Aprilie  2012

Materiale tematice,  chestionare  tematice,  videoproiecto r, ecran de  proiecţie,  laptop

Noi. 2011­

Materiale tematice

Nr. participanţi

Aprecieri verbale

Identificarea punctelor tari, a  oportunităţilor ,  proiectarea  protocolului  de colaborare  şi a  proiectului Nr.  Feed­back din  participanţi partea  Documente  părinţilor specifice  elaborate

Nr. de  persoane ce 

Aprecieri verbale Pagină 2


CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE HUNEDOARA informaţiei specifice

8.

9.

Hunedoara Echipa CRED  Brad Derularea în paralel, a unei  Joc interactiv,  Echipa  cercetări metodico­ştiinţifice,  minidramatizare CRED  pe subiectul temei  Aplicare  Hunedoara Gestionarea   chestionar Echipa  Interpretare  CRED  comportamentelor nedorite comparativă a  Brad datelor Parteneri  educaţiona li Activitate comună, cu  Schimb de  Echipa  participarea părinţilor cuprinşi  impresii între  CRED  în programul celor două  părinţi şi membri  Hunedoara CRED­uri, evaluarea eficienţei  CRED Hunedoara,  Echipa  tematicii  de cercetare  respectiv Brad CRED  abordate Brad Parteneri  educaţiona li

Aprilie Poze 2012 Filmuleţe

accesează pagina wiki

Martie Materiale  2012 tematice,  chestionare  tematice

Rezultate chestionare

Feed­back din  partea  părinţilor

Aprilie Date  2012 statistice  comparative  ale  chestionarelo r

Rezultate tema de  cercetare

Feed­back din  partea  părinţilor şi a membrilor  CRED 

ECHIPA CRED: HUŢAN EMILIA GHIORGHIONI ELEONORA

GRĂDINIŢA DUMBRAVA MINUNATĂ HUNEDOARA

Pagină 3


CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE HUNEDOARA

GRĂDINIŢA DUMBRAVA MINUNATĂ HUNEDOARA

Pagină 4

Plan operational  

CRED Hunedoara

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you