Page 1

Sendt ud til de danske medier d. 10. september, 2008

Lomborg i Mellemamerika Forud for de næste to års bølge af nationale valg besluttede 5 Mellemamerikanske lande sig for at sætte deres interne politiske uoverensstemmelser til side og benytte Lomborgs ”Copenhagen Consensus” til at enes om vejen frem. Heriblandt Danidas programsamarbejdsland Nicaragua. El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, 2-8. september, 2008: I et forsøg på at fremme den politiske dialog omkring vejen til at løse Mellemamerikas udfordringer inviterede det indflydelsesrige, regionale magasin ”Estrategia y Negocios” (Strategi og Business) Lomborgs ”Copenhagen Consensus” initiativ til regionen og samlede regionens politiske sider for at diskutere prioriteter i lyset af deres budget restriktioner. Lomborg var inviteret til hvert af de fem lande, hvor fora med indflydelsesrige meningsdannere og beslutningstagere mødtes på basis af neutral og faktuel information og debatterede prioriteter for deres respektive lande. Hvert land havde valgt 4 problemer ud med tilhørende 8 løsninger, som blev debatteret og prioriteret ud fra hvilket potentiale de mange deltagere tillagde dem. Der blev fremlagt data vedrørende økonomiske beregninger af løsningernes omkostninger og fordele, forud for deltagernes debat og prioriteringer. “Det særlige kendetegn ved denne tilgang er at analyserne afslører de reelle omkostninger og fordele ved specifikke løsninger til disse lands udfordringer, og tvinger beslutningstagerne til at tale åbent om prioritering i lyset af beregningerne”, udtaler Bjørn Lomborg i Nicaragua. ”Det har været fantastisk at se, hvordan denne tilgang kan nå på tværs af politiske skel og få fokus tilbage på, hvad der virker for hvert land”. Direktøren for magasinet “Estrategia y Negocios”, Carmen Irene Alas, kommenterede at, “hvem skulle have vidst for 20 år siden, da vores lande gennemlevede de værste krige, at vi i dag skulle se polariserede politiske fløje, erhvervslivet, ngo’er og repræsentanter for regeringerne sidde til bords sammen for gennem dialog at forsøge at nå konsensus på indenrigspolitiske områder?”. Vice-præsidenten i Danidas programsamarbejdsland, Nicaragua udtalte om Copenhagen Consensus tilgangen, at han “har en fornemmelse af, at dette forum er det første skridt i mod en dialog, som kan medføre en national konsensus og forståelse. Jeg mener, tilgangen er videnskabeligt bevist, og at den motiverer folk til at deltage. På trods af det korte arrangement, var metoden interesserende og imødekommende. Visse af løsningerne foreslået af eksperterne passer muligvis til vores lande, på trods af, at vi sandsynligvis må tilføje nogle problemer såsom energi, inflation og kommunikation. Alt i alt er det vigtige budskab i denne øvelse, at det ikke er problemerne vi skal fokusere på, men løsningerne”. Under møderne var der dialogborde, hvor indflydelsesrige opinionsdannere og beslutningstagere debatterede kvaliteten af løsningerne i den nationale kontekst. I El Salvador deltog blandt andre Manuel Enrique Hinds, tidligere finansminister, Miguel Angel Siman, Direktør for Central American Economic Integration Bank (BCIE), Yolanda Mayora, tidligere økonomiminister, Mauricio Choussy, Præsident Fitch Ratings, og repræsentanter for forksellige politiske partier såsom Gerson Martinez, COPENHAGEN CONSENSUS CENTER COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL • SOLBJERG PLADS 3 • 2000 FREDERIKSBERG • DENMARK +45 3815 2255 • INFO.CCC@CBS.DK • WWW.COPENHAGENCONSENSUS.COM


venstrefløjspartiet FMLN, Rene León, højrefløjspartiet Arena, og Hector Dada, CD. I Nicaragua deltog Antonio Lacayo, tidligere minister for Præsidentielle affærer, Antenor Rosales, Præsident for Central Banken, Florencia Castro, Senior Økonom i Verdensbanken, José Evenor Taboada, tidligere Præsident for Central Banken og Præsident for Consortium legal, og Silvio De Franco, tidligere uddannelsesminister i dialogbordene. I fredags i Guatemala deltog Edgar Heinemann, Fundesa, Eduardo Stein, Sylvia Gereda, Direktør El Periodico, Emmanuel Seidner, Vice Præsident CEAL, Fernando Paíz, Walmart Centralamerika, Roberto Gonzalez, Gran Alianza Nacional, og i dag sluttede turen I Costa Rica med deltagelse af Laura Chinchilla, Vice Præsident, Costa Rica, Luis Javier Castro, Præsident AED, Miguel Gutierrez Saxe, Estado Nación, Karla Gonzalez, Transportminister, Otto Guevara, “Movimiento Libertario”, Rodrigo Aguilar, arbejderbevægelsen Rerum Novarum. De debatterede udfordringer og løsninger drejede sig blandt andet om arbejdsløshed, infrastruktur, sundhed, kriminalitet, offentlig administration, fattigdom og miljø. I hvert land præsenterede Lomborg og chefen for INCAE Business School, Arturo Condo data om problemerne og løsningerne, hvorefter dialogbordene samlede stærke nationale kræfter i forsøget på at identificere de bedste løsninger til de konkrete nationale udfordringer. Resultaterne vil blive offentliggjort i en særlig udgave af “Estrategia y Negocios”, som vil give yderligere vejledning til regionens beslutningstagere om kvaliteten af de løsninger, de har til rådighed til at løse deres udfordringer, samt prioriteringen af disse. For yderligere information og kommentarer se hjemmesiderne www.estrategiaynegocios.net, www.copenhagenconsensus.com, www.incae.ac.cr, eller kontakt Copenhagen Consensus Center, Head of Communication, Tommy Petersen på tp.ccc@cbs.dk eller +4538152252, mobil +4551290131

2

PM 10.09.08  

El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, 2-8. september, 2008: I et forsøg på at fremme den politiske dialog omkring vejen t...