Page 1

Bragt I Jyllands-Posten 19. januar 2007

Debat: Gore og de kritiske spørgsmål Den tidligere amerikanske vicepræsident Al Gore ønskede ikke at møde Jyllands-Posten.

Af Flemming Rose og Bjørn Lomborg AL GORE rejser verden rundt og fortæller os, at vi bliver nødt til gennemgribende at ændre vor civilisation på grund af truslen fra den globale opvarmning. I dag er han i Danmark for at udbrede sit budskab. Men hvis vi skal kaste os ud i det dyreste politiske projekt nogen sinde, burde vi måske sikre os, at det hviler på et solidt grundlag. Det bør være baseret på uomtvistelige kendsgerninger, ikke blot de mest bekvemme. Det var baggrunden for, at Morgenavisen Jyllands-Posten forsøgte at få et interview i stand med Al Gore. Og i den forbindelse mente avisen, at det ville være oplagt at gennemføre interviewet sammen med Bjørn Lomborg, som er forfatter til bogen ”Verdens sande tilstand” og ophavsmand til et af de klareste kontrapunkter til Al Gores melodi. Interviewet havde været planlagt i månedsvis. Onsdag mente Al Gores litterære agent, at et møde mellem Al Gore og Bjørn Lomborg var fint. Alligevel meddelte han en time senere, at Bjørn Lomborgs tilstedeværelse var uønsket, fordi Bjørn Lomborg har været meget kritisk over for Al Gores budskab vedrørende den globale opvarmning og har sat spørgsmålstegn ved Al Gores upartiskhed. Ifølge agenten ville Al Gore kun have spørgsmål om sin bog og dokumentarfilm, og de skulle komme fra en journalist. Morgenavisen Jyllands-Posten accepterede disse betingelser på stedet. Ikke desto mindre modtog avisen en time senere en e-mail fra agenten, hvori denne meddelte, at interviewet var aflyst.

Hvad skete der egentlig? Ja, det kan man kun gisne om. Men hvis vi skal følge Al Gores opfordring til radikalt at ændre vor tilværelse, er prisen ikke ligegyldig.

Varmere og rigere Hvis vi langsomt sætter ind over for udledningen af drivhusgasser de næste 100 år, skønner FN faktisk, at vi kommer til at leve i en varmere, men umådeligt rigere verden. FN’s Klimapanel (IPCC) vurderer imidlertid, at hvis vi følger Al Gores vej frem mod et samfund, der er optaget af miljøet, får det store konsekvenser for verden, ikke mindst dens fattigste borgere. I 2100 vil gennemsnitsborgeren ifølge Al Gores model være blevet 30 pct. fattigere og derfor i mindre grad i stand til at klare mange af de problemer, vi bliver konfronteret med – klimaændringer eller ej. Svære spørgsmål trænger sig på. Er Al Gores verden prisen værd? Men kritiske spørgsmål er åbenbart udelukkede. Vi ville gerne have spurgt ham, hvorfor han kun taler om en stigning i havspejlet på 20 fod, svarende til godt seks meter. I sin film viser han skræmmende scener, hvor en stigning i verdenshavene på godt seks meter oversvømmer væsentlige dele af Florida, San Francisco, New York, Holland, Kolkata, Beijing og Shanghai.

COPENHAGEN CONSENSUS CENTER COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL • SOLBJERG PLADS 3 • 2000 FREDERIKSBERG • DENMARK +45 3815 2255 • INFO.CCC@CBS.DK • WWW.COPENHAGENCONSENSUS.COM


Ville et realistisk niveau ikke have været dramatisk nok? FN’s Klimapanel vurderer, at vandstanden i verdenshavene kun vil stige godt 30 centimeter i dette århundrede. Det er faktisk, hvad vandstanden er steget med over de seneste 150 år. Synes Al Gore virkelig, at det er udtryk for en velafbalanceret fremgangsmåde at overdrive den bedste videnskabelige viden, der findes, med en faktor på 20? Ifølge Al Gore vil den globale opvarmning føre til en stigning i antallet af malariatilfælde, og han bruger Nairobi som eksempel. Nairobi blev ifølge Al Gore grundlagt just dér, hvor der var for koldt til, at malaria ville forekomme. Men i takt med den globale opvarmning er malaria kommet til byen, fortæller han. Det er imidlertid stik imod resultatet af WHO’s undersøgelser. I dag betragtes Nairobi som en malariafri by, men i 1920’erne og 1930’erne, da temperaturen var lavere end i dag, var der med regelmæssige mellemrum malariaepidemier.

Isen på Antarktis Al Gores beretning er belejlig, men strider den ikke imod kendsgerningerne? For ham er Antarktis kanariefuglen i kulminen, men igen fortæller han ikke hele historien. Han viser os billeder af de 2 pct. af Antarktis, som er blevet meget varmere, og ignorerer de 98 pct., der mestendels er blevet koldere de seneste 35 år. FN-panelet anslår, at ismassen på Antarktis rent faktisk øges i dette århundrede. Ligeledes fremhæver Al Gore, at havisen på Den Nordlige Halvkugle er mindsket, men fortæller ikke, at havisen på Den Sydlige Halvkugle forøges. Burde vi ikke have de kendsgerninger med? Al Gore taler om, hvordan de højere temperaturer som følge af den globale opvarmning tager livet af mennesker. Specielt nævner han, hvordan hedebølgen i Europa i 2003 dræbte 35.000 mennesker. Han undlader imidlertid at nævne, at den globale opvarmning også betyder mindsket kulde, og at den redder liv. For Storbritanniens vedkommende anslås det, at 2.000 flere vil dø som resultat af den globale opvarmning. Samtidig vil 20.000 færre dø af kulde. Hvorfor fortæller Al Gore kun den ene side af historien? Al Gore er ude i et bestemt ærinde. Hvis han får det, som han vil have det, kunne vi ende med at vælge en fremtid, baseret på tvivlsomme påstande, der ifølge et FN-skøn kunne koste os 553 billioner dollars (3.200 billioner kroner) i dette århundrede. Det er ikke urimeligt at forvente af få svar på svære spørgsmål, før vi tager hans projekt alvorligt. Det er vigtigt, at vi træffer de rigtige beslutninger i kølvandet på de udfordringer, som den globale opvarmning byder os. Det gøres bedst ved at føre en åben debat, og vi inviterer ham hermed til at afsætte tid til at besvare vore spørgsmål: Vi er rede til at interviewe Dem når som helst, Al Gore - og hvor som helst.

Flemming Rose er kulturredaktør på Morgenavisen Jyllands-Posten. Bjørn Lomborg er adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København (CBS). Denne artikel blev bragt i går i den amerikanske avis The Wall Street Journal. Hvis vi skal følge Al Gores opfordring til radikalt at ændre vor tilværelse, er prisen ikke ligegyldig.

2

19. januar 2007  
19. januar 2007  

Hvad skete der egentlig? Ja, det kan man kun gisne om. Men hvis vi skal følge Al Gores opfordring til radikalt at ændre vor tilværelse, er p...