Page 1

George Dirven


Definitie boerenerf Onder een boerenerf verstaan we een al of niet omheind stuk grond met gebouwen en onbebouwde ruimte, die samen een eenheid vormen. De onbebouwde ruimten tussen en rondom de boerderij bestaan uit de tuin en de agrarische gebruiksruimte.


Inhoud presentatie

! "#


Het traditionele boerenerf

$

"% "

"

$$


Het traditionele boerenerf

&

!&

#


Het traditionele boerenerf

'

$


Het traditionele boerenerf

$

(

# )(

*

#


Het traditionele boerenerf De schuur

"# #+ ((

#

#+ (( #+ &


Het traditionele boerenerf Het bakhuis ‘bakest’

! (##

" !! ) !$

&

# )! !

! #

$ (!

,-" #

%"

# !" (#.

(#. # &!

)


Het traditionele boerenerf Varkens- en kippenhokken en biehal

/00 +

.

(

#

!

100! !2

%2% $#

"

$$ .


Het traditionele boerenerf De schaapskooi

+ & 34

$ ( )!(

(

& # ) 50

300#(!##+ & .

" #.


Het traditionele boerenerf De waterput

+

2

$(

"

#6 #&

! (! 7)&(" !

#


Het traditionele boerenerf privaat, secreet of huiske

8

&9 !

(#! #!:2 ;

6 $

8 &

8

$

#!

7

"

$ (

$ ;6 &"

(#!

+

$#+ && 7

(# 7

;6

&(


Het traditionele boerenerf Hooiberg, kapberg

<<

$

"

$

$


Het traditionele boerenerf Turfhuis, turfkooi

! !

! (

&$

&$ # &

"(#


Het traditionele boerenerf Manege , rosmolen

*

$ #

$ $

(! &

#" + "

#

2

#

&


Het traditionele boerenerf De onbebouwde ruimte - zanderf

%

$#

! &

%

.


Het traditionele boerenerf De onbebouwde ruimte - zanderf

%

$#

! &

%

.


Het traditionele boerenerf De onbebouwde ruimte - verharding

2 %

+ .

(

! #

&)%

"

#!

(


Het traditionele boerenerf De moestuin

2 2 30/ %( ! # 2

. 345,

6 30=/0"7


Het traditionele boerenerf De moestuin en boomgaard

*

# "

?&& #

)

"

#

)

#(

# "$

(

( & ("

( 2 &%

)!(>

$)

!

"

. $

.

.

! (#

$

$

"


Het traditionele boerenerf Heggen, hagen en siertuin

+

$$ )

2 2 $

$$ (

.

2 $ "

! $

$ )

+

. "


Het traditionele boerenerf Overige erfbeplanting

@

" A 2

A &(

( "

#$

# (# #+

"


Het traditionele boerenerf Bleekveld, de bleek

# !

$ $

$

(( &

$ #

&( .

$


Het traditionele boerenerf Waterkuil, groenkuil, plukselkuil

!( !

$

(! .

##

$

)


Hoe het boerenerf verdween @

( & #

$ = #

%# (# ( "

# $

+"

2 ! !& !

&

#

$

""

( &

(

$

#+

"


Het boerenerf in de toekomst Algemene uitgangspunten

$ 2

+

$ ! 2 ! 2 2 ! $

&

$ $

(


Het boerenerf in de toekomst De toegang tot het erf

( 2

( $ $ ! 2 ! $

B

$ ""

#"

!

# (

! &

! && !

!


Het boerenerf in de toekomst Het zanderf

B "

" $ 2 !

?

2 $

()

$

#&

! 2 !#

! )$ %

&& & $#

"

&(

! ! #


Het boerenerf in de toekomst Erfverharding

?

%2

(

&

$

2

2

!

&

+

"(

$

$

$ $

"

! ! #

#+ 2 $%

# ! ! #

# "&


Het boerenerf in de toekomst Leilinden

!

)$

?

$!

%"

&/91"

# !!

$

#%

!

$# %( $


Het boerenerf in de toekomst Notenboom

C

& ! & (

* $

"($$ #

+ $

""

& #

$%2

)

!$ &

"

# &


Het boerenerf in de toekomst Bleek

$ 30!

$ #+ & 2

$ % )" "

#($$ #


Het boerenerf in de toekomst Fruitbomen of boomgaard

#&

$# "

?&& )&

! #) # "

$

(!

"

D9," "

"

(

#+ & )$

"$ )& (" !&&


Het boerenerf in de toekomst Hagen

&& !! '

#

* (!

& #

$

&

+ $

$ &

#

$

$ "

$E0 3/0+"

(+ %

# #)

% $

$

! $

$


Het boerenerf in de toekomst Bloementuin F

"

#+

+ -0"/ 3

/2 $

& ?

# !

! (

? #+

! $G

$(#

$ (

!2


Het boerenerf in de toekomst Moestuin

)! 30=30" * ? #+

&

(

!( /& #

"

#%2

"

## )$ #

$


Het boerenerf in de toekomst Kippenhok

F&& ( %(

!"

(

!"

%

34/0 !)$

# +

#

"$

! &

"

"

&%(


Het boerenerf in de toekomst Bakhuis

" && ?#

!1=5") !

2 $ 1) -"

/- ,-"

(" $#

2 ! "

! (#G 2

2 !! )

)

!("


Het boerenerf in de toekomst Hooiberg of Hooimijt

3,

( H3E

@+

! 2 #

*

( << #

(

$

$ +

%2

" 2 D9E" &

"

#

!)

!

1-$


Het boerenerf in de toekomst Waterput en pomp

'( " @+

( 2

)$ " # $ $

# '( &(%

&(

$ " # $

2 ) 2

$(

"

#

#3 3) -"

) (

6 &

(7&(" !)"

&(# $


Het boerenerf in de toekomst Geriefbosje, vogelbosje

I ?

#+ &# $$

(# $

(!

"

2#" 2

)

$(

G +

# ! )"(#

(

!

)" $ #

# # (!

%

##

$)


Het boerenerf in de toekomst Erfovergang

$ $ (## #& " (

#+ & $

(

(!!

2 ! ()

$

%

++

(

%+

2


Het boerenerf in de toekomst Kuil #

3-")

39/"

&

@+

+

#+ ((

&

?

!! 2 !

"

J

"

&

#+

$ $

#+ 2

)% + $

!( .


Erf uit 1930


K

L # #

% & # " >

(( I

$#

> ((

" $# $

%2

G


Einde presentatie

Presentatie boerenerven het nut ging voor de sier lr  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you