__MAIN_TEXT__

Page 1

[2013]


45,18

1

1 Centre Delàs (Justícia i Pau) Pere Ortega, “Les trampes del pressupost militar de l’any 2013”


Com fer objecció fiscal en 10 passes PAS NÚM. 1 Reunir la documentació necessària per complimentar la declaració: esborrany de la declaració; certificat d’ingressos i retencions de l’any 2012 que ha estat proporcionat per l’empresa on es treballa; rebut bancari amb la informació fiscal 2012, etc.. PAS NÚM. 2 NO confirmar la declaració ni per telèfon ni per Internet perquè aquestes vies no permeten fer l’objecció de consciència. Fer sempre la declaració de l’IRPF tant si s’hi està obligat com si no s’hi està.


PAS NÚM. 3 Omplir la declaració (a través de qualsevol mitjà electrònic o manual) fins a l’apartat de la quota líquida “Quota Resultant de l’Autoliquidació” CASELLA 741.


PAS NÚM. 4 Escollir una de les 2 opcions per calcular la quota que destinarem a fer objecció fiscal: a) Quota fixa de 84,00€, aquesta xifra ha estat escollida simbòlicament en protesta pels 84 països empobrits a causa del deute extern. b) Calcula 5,16% o el 7,60% de la quota líquida. Aquests percentatges es corresponen amb la despesa militar total de l’Estat per a l’any 2012 d’acord amb el criteri escollit, (despesa militar estricta o despesa militar + despesa de control social) PAS NÚM. 5 En l’apartat, “Càlcul del tribut i resultat de la declaracióretencions i demés pagaments a compte”, es dedueix la quantitat destinada a l’objecció fiscal. Aquesta quantitat es coŀloca en qualsevol de les caselles disponibles. CASELLES 742 a 752.


PAS NÚM.6 Per exemple a la CASELLA 752, s’introdueix el valor de l’objecció, per exemple 84,00 €.

Aquests passos són vàlids per qualsevol dels mètodes utilitzats per omplir la Declaració de la renda.


PAS NÚM. 7 Finalitzada la declaració, s’imprimeix normalment des del programa PADRE i a la casella 752, on hi hem anotat el valor de la nostra objecció s’anota a sobre del text explicatiu de la casella: “Per objecció fiscal a les despeses militars”.


PAS NÚM. 8 Acabada la declaració, es necessari ingressar la quantitat de l’objecció fiscal al compte corrent d’alguna entitat de caràcter solidari. Per exemple: La Coordinadora d’ONGD i altes Moviments Solidaris de Lleida C/C: 1491 0001 24 1008805127.

PAS NÚM. 9 A continuació, heu d’omplir la carta d’objector/a fiscal adreçada al ministre d’Hisenda, que s’adjuntarà a la declaració juntament amb el comprovant d’ingrés a l’entitat escollida. (Descarrega el model de carta)


PAS NÚM. 10 Finalment lliurar la declaració juntament amb la documentació a qualsevol delegació d’Hisenda o bé a l’oficina bancària on tinguis compte. En el cas de que diguin que només volen la declaració caldrà explicarlos que fem objecció fiscal.


Què em pot passar? En el pitjor dels casos, Hisenda envia una “declaració paraŀlela” és a dir la declaració corregida d’acord amb les dades d’Hisenda. A partir d’aquí es pot anar tan lluny com es vulgui:

Per a rebre més informació contacteu amb la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida al telèfon 973 268 278 o a l’adreça de correu: objecciofiscal@coordinadora-ongd-lleida.cat


Enllaços d’Interès: •

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida (web) “45 milions d’euros diaris per a estructura militar: t’expliquem com desarmar els teus impostos”

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida (web) “Rebobina: Frenant l’Armamentisme”

Centre Delàs (Justícia i Pau) Pere Ortega, “La despesa militar en Espanya 2012. Una possibilitat per a reduir la crisi”

Centre Delàs (Justícia i Pau) Pere Ortega, “Les trampes del pressupost militar de l’any 2013”

Grup Antimilitarista Tortuga, “Campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar 2013”


Profile for Coordinadora ONGD i aMS de Lleida

Objecció Fiscal, desarma els teus impostos (guia pràctica)  

Guia pràctica actualitzada (2013) on us resumim tot el que heu de saber per fer objecció fiscal a la despesa militar.

Objecció Fiscal, desarma els teus impostos (guia pràctica)  

Guia pràctica actualitzada (2013) on us resumim tot el que heu de saber per fer objecció fiscal a la despesa militar.

Advertisement