Page 1

[2017]


47,84

1

1 Centre Delàs d’Estudis per la Pau informe “Frau, improvisació en la despesa militar. Anàlisi del pressupost de defensa espanyol l’any 2016”


Font: Centre DelĂ s.


Com fer objecció fiscal en 10 passes PAS NÚM. 1 NO confirmar la declaració ni per telèfon ni per Internet perquè aquestes vies no permeten fer l’objecció de consciència. Fer sempre la declaració de l’IRPF tant si s’hi està obligat com si no s’hi està. PAS NÚM. 2 Reunir la documentació necessària per complimentar la declaració: esborrany de la declaració; certificat d’ingressos i retencions de l’any 2016 que ha estat proporcionat per l’empresa on es treballa; rebut bancari amb la informació fiscal 2016, declaració de l’IRPF de l’any anterior, número de compte corrent (IBAN), etc.


PAS NÚM. 3 Entrar a l’aplicatiu Renta Web a la pàgina de la Agència Tributària en l’adreça electrònica www.aeat.es. Es clica a l’apartat Esborrany/Declaració (Renta Web) i es procedeix a omplir la declaració:


PAS NÚM. 4 S’omple la declaració fins arribar a l’apartat “Retencions i altres pagaments a compte” a la pàgina 33 de l’aplicatiu corresponent a la pàgina 16 (I) de la declaració:

PAS NÚM. 5 Escollir una de les 2 opcions per calcular la quota que destinarem a fer objecció fiscal: a) Quota fixa de 84,00€; aquesta xifra ha estat escollida simbòlicament en protesta pels 84


països empobrits a causa del deute extern. b) Calcula 4,00 % o el 9,62% de la quota líquida. Aquests percentatges es corresponen amb la despesa militar total de l’Estat per a l’any 2016 d’acord amb el criteri escollit, (despesa militar estricta = 376,10€ o despesa militar + despesa de control social = 904,73 €). PAS NÚM.6 Introduir el valor de l’objecció fiscal en la CASELLA NÚMERO 548, per exemple 84,00€. De forma automàtica el programa Renda Web té en compte aquesta deducció en el resultat de la declaració:

Aquestes passes són vàlides per qualsevol dels mètodes utilitzats per omplir la Declaració de la renda.


PAS NÚM. 7 Un cop acabada la declaració, el programa es connecta amb Hisenda per gravar la pre-declaració i genera un document pdf, amb un número de justificant. Aquesta es pot presentar directament a través de l’aplicatiu o de forma presencial a les oficines de l’AEAT o de les entitats coŀlaboradores (Bancs i Caixes) Aquesta còpia s’imprimeix des del mateix programa RENTA WEB però al ser la còpia per al declarant ja no cal ratllar sobre el text explicatiu de la casella i anotar al damunt: “Per a objecció fiscal a les despeses militars”, com fèiem abans. La còpia impresa només serveix com a resguard de la nostra declaració.


PAS NÚM. 8 Acabada la declaració, es necessari ingressar la quantitat de l’objecció fiscal al compte corrent d’alguna entitat de caràcter solidari. Per exemple: La Coordinadora d’ONGD i altes Moviments Solidaris de Lleida IBAN: ES20 1491 0001 24 1008805127.

PAS NÚM. 9 A continuació, heu d’omplir la carta d’objector/a fiscal adreçada al ministre d’Hisenda juntament amb el comprovant d’ingrés a l’entitat escollida. Descarrega el model de carta fent clic aquí


PAS NÚM. 10 Desprès anem a Hisenda, a la secció de Registre, i presentem (registrem) la carta instància justificant on posarem: 1) el número de referència de la còpia de la declaració (per poder-ho relacionar amb la nostra declaració) i 2) el rebut de la transferència bancària. Necessitarem dues còpies dels documents i al moment de registrar ens posaran un segell a la nostra còpia que guardarem en tot moment juntament amb la declaració.


Què em pot passar? En el pitjor dels casos, Hisenda envia una “declaració paraŀlela” és a dir la declaració corregida d’acord amb les dades d’Hisenda. A partir d’aquí es pot anar tan lluny com es vulgui:

Per a rebre més informació contacteu amb la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida al telèfon 973 268 278 o a l’adreça de correu: objecciofiscal@coordinadora-ongd-lleida.cat


Manual OF 2017  

Manual Objecció Fiscal a la Despesa Militar 2017 | Com fer objecció fiscal en 10 passes.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you