Page 1

PROVES EXTRAORDINÀRIES 1r,2n i 3r d'ESO. (Tots els grups) Dies 3 i 4 de setembre de 2013. Hora

Dimarts 3

Dimecres 4

8h15 a 9h15

Educació Física (3r d'ESO). Aula Pati

Educació Física (1r i 2n d'ESO). Aula Pati

9h15 a 10h15

Català. (tots els grups) Aules 2.4 i 2.5

Castellà. (tots els grups) Aules 2.4 i 2.5

10h15 a 11h15 Anglès.(tots els grups) Aules Anglès 1 i 2

Matemàtiques. (tots els grups) Aules 2.4 i 2.5

11h45 a 12h45 Socials. (tots els grups) Aules 2.4 i 2.5

Física i Química. Aula 2.4(2n i 3r d’ESO)

12h45 a 13h45 Tecnologia. (tots els grups) Aules 2.4 i 2.5

Música. ( 1r i 3r d’ESO) Aules 2.4 i 2.5

13h45 a 14h45 Dibuix.(2n i 3r d’ESO) Aula Dibuix 1

Biologia. Aula 2.5(1r i 3r d’ESO)

15h30 a 16h30 Educació Ciutadania (3rd’ESO) Aula 2.4

OPTATIVES 1r d’ESO.( de 15h30 a 16h30). Francés . Aula de francès Alemany. Aula d’anglès 2 Experimentem. Aula 1.4 Aprendre a Aprendre. Aula 1.6 Matemàtica quotidiana. Aula Info 2 2n d’ESO. ( de 15h30 a 16h30). Francés . Aula de francès Alemany. Aula d’anglès 2 Ecologia Urbana. Aula 1.5 Matem. amb ordinador. Aula Info 2 Pràctica i creació literària. Aula 2.4 3r d’ESO. ( de 15h30 a 16h30). Francés . Aula de francès Alemany. Aula d’anglès 2 Cultura clàssica. Aula 2.4 Geometria amb ordinador. Aula Dibuix 2 Empreneduria. Aula 1.6

Notes: a) Cada Seminari assignarà els professors que s'encarregaran del desenvolupament dels exàmens, correcció i assistència a la junta d’avaluació. b)S'indiquen les aules on es faran els exàmens. Si algun professor vol fer l’examen en un altre lloc que ho comuniqui a Prefectura d’Estudis i als alumnes afectats.


PROVES EXTRAORDINÀRIES 4t d'ESO (Tots els grups) Dies 3 i 4 de setembre de 2013. Hora

Dimarts 3

Dimecres 4

8h15 a 9h15

Educació Física . Aula Pati

Física i Química. Aula 2.6 Llatí. Aula 2.8

9h15 a 10h15

Català. Aula 2.6

Castellà. Aula 2.6

10h15 a 11h15 1r Llengua Estrangera Anglès. Aules Anglès 1 i 2

Matemàtiques. Aula 2.6

11h45 a 12h45 Socials. Aula 2.6

Biologia. Aula 2.6

12h45 a 13h45 Tecnologia. Aules 2.6

Música. Aula 2.6

13h45 a 14h45 Dibuix. Aula Dibuix1

Ética. Aula 2.6

15h30 a 16h30 Francès 2n llengua. Aula Francès Alemany 2n llengua. Aula Alemany Informàtica. Aula Informàtica 1 Notes: a) Cada Seminari assignarà els professors que s'encarregaran del desenvolupament dels exàmens, correcció i assistència a la junta d’avaluació. b)S'indiquen les aules on es faran els exàmens. Si algun professor vol fer l’examen en un altre lloc que ho comuniqui a Prefectura d’Estudis i als alumnes afectats.


PROVES EXTRAORDINÀRIES 1r BATXILLERAT. (Tots els grups) Dies 3 i 4 de setembre de 2013.

Hora

Dimarts 3

Dimecres 4

8h15 a 9h30

Educació Física. Aula Pati

Català

9h30 a 10h45

Castellà

Matemàtiques Francès 2n llengua Història de la Música Economia Grec

10h45 a 12h

Llatí Eco. Empresa Física Ciències de la Terra

Filosofia

12h a 13h15

Química Tecnologia Mates Socials Literatura Catalana

Biologia Dibuix. Aula Dibuix1 Història Literatura Universal

13h15 a 14h30 Anglès. Aules Anglès 1i 2 Francès Alemany

Ciències del Món Contemporani

Lloc: Sala d'actes Notes: a) Cada Seminari assignarà els professors que s'encarregaran del desenvolupament dels exàmens, correcció i assistència a la junta d’avaluació. b)Els exàmens estan posats a la Sala d'actes(menys el de Dibuix, Anglès i Ed.Física). Si algun professor vol fer l’examen en un altre lloc que ho comuniqui a Prefectura d’Estudis i als alumnes afectats.


Barcelona 19 de juny de 2013.

Prefectura d’Estudis

Proves extraordinàries SETEMBRE 2013  
Proves extraordinàries SETEMBRE 2013  
Advertisement