Page 1

INSTITUT MENÉNDEZ Y PELAYO Estudi PISA 2012 (Reunió informativa per l’alumnat)

9 de maig de 2012


Programa per a l’Avaluació Internacional de l’Alumnat2


Índex de continguts Informació dels estudis PISA Aplicació de l’estudi PISA 2012 a Catalunya Informació d’enllaços

3


L’estudi PISA

Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE)

PISA

Estudi internacional comparatiu que avalua les competències de l’alumnat de 15 anys en Matemàtiques, Ciències i Comprensió lectora. El PISA no és una avaluació curricular i pretén avaluar les competències adquirides per l’alumnat al llarg de la seva vida.

4


Organització del PISA Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE)

Consorci internacional dirigit pel Consell Australià de Recerca Educativa (ACER)

Cooperació països participants: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE)

Empresa contractada mitjançant un concurs públic per a l’aplicació del PISA als centres de la mostra

5


Estudis PISA Àmbits avaluats PISA2000

PISA2003

PISA2006

PISA2009

PISA2012

PISA2015

Comprensió Lectora

Comprensió Lectora

Comprensió Lectora

Comprensió Lectora

Comprensió Lectora

Comprensió Lectora

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Ciències

Ciències

Ciències

Ciències

Ciències

Ciències

Catalunya participa amb una mostra pròpia des de l’estudi PISA 2003

6


Estudis PISA Àmbits opcionals PISA2000

PISA2003

Resolució de problemes

PISA2006

PISA2009

PISA2012

CBAS

ERA

CBA

PISA2015

Resolució de problemes Competència financera

7


Participació Nombre de països participants a les diferents edicions: PISA 2000: 43 països PISA 2003: 41 països PISA 2006: 57 països PISA 2009: 65 països PISA 2012: 70 països •L’Estat espanyol hi participa des del primer estudi PISA 2000. •Catalunya hi participa amb mostra pròpia des de l’estudi PISA 2003.

8


Països de l'OCDE (34): Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Corea, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estats Units, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Islàndia, Israel, Itàlia, Japó, Luxemburg, Mèxic, Noruega, Nova Zelanda, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Suècia, Suïssa, Turquia, Xile. Països associats (31): Albània, Argentina, Azerbaidjan, Brasil, Bulgària, Colòmbia, Croàcia, Dubai, Federació Russa, Hong Kong-Xina, Indonèsia, Jordània, Kazakhstan, Kirguizistan, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Macau-Xina, Montenegro, Panamà, Perú, Qatar, Romania, Sèrbia, Singapur, Tailàndia, Trinitat i Tobago, Tunísia, Uruguai, XinaTaipei, Xina-Xangai. Regions i comunitats autònomes (42): Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, Ceuta i Melilla, Galícia, La Rioja, Madrid, Múrcia, Navarra, Bèlgica (llengua francesa), Bèlgica (llengua alemanya), Finlàndia (llengua finlandesa), Finlàndia (llengua sueca), Regne Unit (Anglaterra), Regne Unit (Gal·les), 9 Regne Unit (Irlanda del Nord) i vint-i-una províncies d’Itàlia.


Mètode Mostra Països :

Disseny de la mostra:

Mínim de 150 escoles per cada país

1) Selecció aleatòria de centres

i un màxim de 35 alumnes per escola.

en funció de la mida i la titularitat. 2) Selecció aleatòria de 35 alumnes per centre.

Regions i CCAA:

3) Els centres amb menys de

Mínim de 51 escoles

35 alumnes de 15 anys,

i un màxim de 35 alumnes per escola.

hi participen tots.

10


Mètode Mostra de Catalunya (52 centres)

* Mostra catalana de l’Estat espanyol (24 centres)

* Mostra mínima de l’Estat espanyol (150 centres)

11


PISA 2012. Mètode Hi participarà alumnat de 15 anys de 70 països diferents i es procura que facin les proves en les mateixes condicions. L’alumnat completa una prova amb preguntes de matemàtiques, ciències i comprensió lectora (suport paper). En aquesta edició i per primera vegada, un grup més reduït d’alumnes participarà en una prova de competència financera. També hi ha proves amb suport digital. A més, després de la prova, l’alumnat respon un qüestionari amb preguntes de context personal, hàbits, actituds, participació i motivació. El director/a també se li demana que empleni un qüestionari de preguntes relacionades amb el seu centre. Totes les proves i els qüestionaris s’apliquen en català.

12


PISA 2012. Mètode general Disseny i desenvolupament de les proves Tot i que la majoria de l’alumnat que fa les proves és de 4t d’ESO, també hi pot haver alumnat de 15 anys d’altres cursos inferiors. Prova cognitiva en paper de dues hores de durada (unes 60 preguntes): 35 alumnes fan les proves de matemàtiques, ciències i comprensió lectora. (2h) Mentrestant, 8 alumnes fan la prova de competència financera. (2h) A continuació, els 35 alumnes contesten el qüestionari d’opinió. (1/2h) Posteriorment , una submostra de 18 alumnes fan les proves en línia. (1h)

13


Avaluació de les Matemàtiques amb ordinador Exemples de competències Fer un gràfic a partir d’una taula de valors (un gràfic de sectors, un gràfic de barres, un gràfic de línies). Elaborar gràfics de funcions i utilitzar els gràfics per respondre preguntes sobre les funcions. Classificar informació i planificar estratègies de classificació eficients. Utilitzar calculadores de mà o en pantalla. Utilitzar instruments virtuals, com ara un regle o un cartabó en pantalla. Transformar imatges utilitzant una caixa de diàleg o el ratolí per rotar o traslladar una imatge.

Habilitats bàsiques Coneixement de maquinari bàsic: teclat i ratolí. Convencions essencials: fletxes per avançar i tecles específiques que cal prémer per executar ordres.

14


Competència científica Coneixement – continguts Sistemes físics Sistemes vius Sistemes de la Terra i de l’espai Sistemes tecnològics

Recerca científica Explicacions científiques

Competències – processos Identificar temes científics Explicar fenòmens científicament Utilitzar proves científiques

Contextos Personal Social Global

Salut Recursos naturals Medi ambient Riscos Fronteres de les ciències i de la tecnologia 15


Competència lectora Categories – processos Accés i recuperació de la informació Integració i interpretació de la informació Reflexió i avaluació

Contextos Personal Públic Educatiu Ocupacional

Format de text Continu Discontinu Mixt Múltiple

Tipus de text Descriptiu Narratiu Expositiu Argumentatiu Instructiu

16


Competència financera Coneixement – continguts Diners i transaccions Planificació i gestió de finances Risc i benefici Panorama financer

Competències – processos Identificar informació financera Analitzar informació en un context financer Avaluar aspectes financers Aplicar coneixement financer

Contextos Educació i treball Llar i família Personal Social 17


Competència en resolució de problemes Context Marc: tecnològic o no tecnològic Tema central: personal o social

Naturalesa de la situació-problema Situacions interactives Situacions estàtiques Problemes mal definits

Processos

Habilitats de raonament

Analitzar i comprendre Representar i formular Planificar i executar Supervisar i reflexionar

18


Mètode Qüestionari per a l’alumnat (30 minuts) Personal Família i llar Aprenentatge de matemàtiques Escola Experiència en resolució de problemes Familiaritat amb les TIC

Qüestionari per al centre – equip directiu (30 minuts) Estructura i organització del centre Professorat i alumnat Recursos del centre Clima escolar del centre Polítiques i pràctiques del centre Educació financera al centre

19


Resultats Alguns objectius de l’estudi: Obtenir un perfil dels coneixements i les habilitats de l’alumnat de 15 anys en matemàtiques, comprensió lectora, ciències i financera. Obtenir indicadors contextuals que relacionen els resultats amb algunes característiques dels sistemes educatius, els centres i l’alumnat. Avaluació de l’interès i la voluntat de l’alumnat per aprendre matemàtiques. Avaluació del coneixement i l’ús d’estratègies matemàtiques. Ser una font de coneixement útil per a la recerca i l’avaluació de polítiques educatives.

20


Resultats Informació L’OCDE elabora i publica els resultats internacionals. L’INEE elabora els informes referents als resultats de l’Estat espanyol. El CSASE elabora els informes dels resultats de Catalunya i envia a cada centre de la mostra els seus propis resultats, que és una informació per utilitzar a nivell intern.

21


Aplicació del PISA 2012 a Catalunya Informació A més dels exemples d’aquesta presentació… A la web del CSASE, hi ha altres exemples d’ítems alliberats de Matemàtiques. També n’hi ha de les altres àrees: Comprensió lectora Ciències L’OCDE té una plataforma amb els mateixos ítems en suport digital. Exemples d’ítems de la prova de lectura en línia (ERA – PISA 2009).

22


Enllaços web Projecte PISA (OECD) Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (Departament d’Ensenyament) - Informes PISA de l’alumnat de Catalunya: Quaderns d’Avaluació i Informes d’Avaluació. - Marcs conceptuals i ítems alliberats: Documents.

23


No tot el que compta es pot comptar i no tot el que es pot comptar, compta. (Albert Einsten, 1879 – 1955)

Gràcies per ser aquí i que us vagi bé!

24

informe pisa  
informe pisa  

informe pisa, document

Advertisement