Page 1

Prova Cangur-2013 Societat Catalana de Matemàtiques Filial de l’Institut d’Estudis Catalans

Instruccions per als centres participants sobre el desenvolupament de la prova i les gestions posteriors 0.- El responsable de la vostra zona us ha informat mitjançant correu electrònic quina és la seu-Cangur que teniu adjudicada. Podeu consultar també aquesta informació al web Cangur. 1.- L'horari oficial de celebració de la prova és el dia 21 de març de 10 h a 11.15 h. 2.- Des de mitja hora abans de la prova cal fer a la seu la recepció d'alumnes i la preparació d'aules i de material. Cal que algun representant del professorat de cada centre hi acudeixi abans que el grup d'alumnes per ajudar en aquestes tasques organitzatives. Us recordem que, tal com s'indica en les bases de funcionament del Cangur que vau acceptar en el moment de la inscripció del centre, els representants de tots els centres participants vetllaran pel correcte desenvolupament de la prova. Els correspon la tasca d’organització de les aules, vigilància, aclariment de dubtes, resolució d’incidents, etc. així com a partir de quin moment els alumnes poden sortir de l’aula i decidir quina és la millor manera per a lliurar els fulls de resposta. 3.- Només es processaran les respostes dels concursants inscrits, amb etiqueta i codi assignat per l’organització. Qualsevol paper de respostes amb l’etiqueta deteriorada o sense codis que coincideixin amb la nostra base de dades no podrà ser llegit. En cada seu hi haurà les instruccions per si s'hagués de substituir una etiqueta deteriorada per una altra, però en cap cas pot realitzar la prova Cangur un concursant no inscrit. 4.- Durant la celebració de la prova no es poden tenir calculadores ni telèfons mòbils. 5.- El professorat de cada centre recollirà els diplomes, pins i bolígrafs dels seus alumnes per repartir-los de la manera que cregui més convenient. En acabar la prova, el professorat recollirà els fulls de respostes, els classificarà, ordenarà i s'estendrà l'acta corresponent. 6.- La previsió de la comissió és que abans de Sant Jordi es facin públiques les classificacions provisionals Cangur 2013. Aprofitem per a agrair-vos novament la vostra col—laboració i el vostre suport sense el qual el Cangur no seria possible.

Molt cordialment, La Comissió Cangur Barcelona, 15 de febrer de 2013

cangur 2013  

cangur, cartell

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you