Page 1

PRÀCTICA 3: determinar les ombres pròpies i les projectades sobre el PH i el PV.

DIBUIX TÈCNIC DE BATXILLERAT

C2 UD08 Fitxa didàctica 2/08b http://www.eartvic.net/sfarrej/materials/DT_Batx/C2/ CONCEPTES ESPECÍFICS DE LA UNITAT .- Concepte de raig de llum en dièdric. .- Anàlisi de l’ombra d’un punt. .- Anàlisi de l’ombra de figures polièdriques: ombra projectada a terra; ombra pròpia i ombra projectada. .- Anàlisi de l’ombra d’un cilindre; ombra projectada a terra i ombra projectada sobre un pla vertical. .- Ombra d’un conjunt de figures.

FONAMENTS El traçat d’ombres es fa a partir de la definició d’una llum representada per un raig que veiem en planta i alçat. Considerarem el raig procedent d’un focus de llum situat a l’infinit (projecció cilíndrica)

Determinar l’ombra d’un punt no és altra cosa que analitzar la trajectòria del punt projectat pel raig de llum des de la seva posició a l’espai fins que toca un pla que interromp la seva projecció.

En funció de la seva posició, l’obra pot projectar-se sobre un pla vertical.

MATERIAL DIDÀCTIC EMPRAT PPoint C2_UD08_ Ombres en dièdric. Fitxa didàctica 2/08a Fitxa didàctica 2/08b

Fitxa didàctica 2/08b Ombres en dièdric. Curs:

Nom alumne/a: .

C2 UD 08 Curs/ grup:


PRÀCTICA 1

PRÀCTICA 2

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT: Exercicis de classe: __________________________________________ 100% UD .- Precisió i pulcritud en el traçat. 30% .- Correcta resolució enunciat. 50% .- Gestió del temps i entrega a termini. 20% .

Fitxa didàctica C2_UD08b_Ombres en dièdric  
Fitxa didàctica C2_UD08b_Ombres en dièdric  

DIBUIX TÈCNIC DE BATXILLERAT C2 UD08 Fitxa didàctica 2/08b FONAMENTS El traçat d’ombres es fa a partir de la definició d’una llum representa...

Advertisement