Page 1

Corbes còniques. C1- UD 09


Corbes tècniques

Corbes tècniques i corbes còniques •Corbes tècniques

Figures tancades

Ovals Ovoides Volutes

Corbes obertes

Espirals •Corbes còniques

Circumferència El·lipse Paràbola Hipèrbole


Corbes tècniques Corbes tècniques •Corbes tècniques

Figures tancades

Ovals Ovoides Volutes

Corbes obertes Espirals

•Corbes còniques

Circumferència El·lipse Paràbola Hipèrbole


Corbes tècniques Oval Figura plana, tancada, definida per una línia harmònica, formada per quatre arcs de circumferència iguals dos a dos, amb dos eixos de simetria. Es pot compàs.

dibuixar

amb


Corbes tècniques

Ovoide Figura plana, tancada, definida per una línia harmònica formada per quatre arcs de circumferència dos iguals i dos diferents, amb un eix de simetria. Es pot compàs.

dibuixar

amb


Corbes tècniques

Corba oberta plana definida per arcs de circumferència enllaçats..

Voluta


Corbes còniques

Corbes còniques •Corbes tècniques

Figures tancades

Ovals Ovoides Volutes

Corbes obertes Espirals •Corbes còniques

Circumferència El·lipse Paràbola Hipèrbole


Corbes còniques Origen de les còniques:

circumferència

són el resultat de seccionar un con per plans amb diferent inclinació

paràbola


Corbes còniques

El·lipse És el resultat de seccionar el con amb un pla π d’inclinació menor que la de la recta generatriu.


Corbes còniques

El·lipse Així mateix, és la figura obtinguda al seccionar un cilindre amb un pla oblic.


Corbes còniques

El·lipse Figura plana, tancada, definida per una línia harmònica amb dos eixos de simetria. No es pot dibuixar amb compàs.


Corbes còniques

El·lipse Lloc geomètric dels punts del pla, els radis vectors dels quals sumats donen un valor constant.

Rectes i punts notables: eix major, eix menor focus F1 i F2


Corbes i curiositats L’òrbita de la terra al voltant del Sol és una trajectòria el·líptica. El Sol ocupa un dels seus focus.


L’òrbita de la terra al voltant del Sol és una trajectòria el·líptica. El Sol ocupa un dels seus focus.

La Terra no gira vertical sinó amb una certa inclinació anomenada eclíptica


El canvi estacional és degut a l’eclíptica; els raigs arriben a la Terra amb més o menys inclinació. Això determina que penetrin millor a l’atmòsfera o que “rellisquin”. D’altra banda, als extrema del diàmetre major, les hores de llum o de foscor son més extremes.


C1- UD09. Corbes còniques

C1_UD09_ Corbes còniques_El·lipse  

Corbes còniques. C1-UD 09 Ovoides Volutes •Corbes tècniques •Corbes còniques Corbes obertes Ovals Figures tancades Espirals Ovoides Volutes...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you