Page 1

El sistema cònic central. C4 - UD04 . Fonaments i elements de treball.


La Finestra de Dürer i la perspectiva empírica

A Albert Dürer se li atribueix el descobriment de la perspectiva empírica a través de la finestra que du el seu nom.


Elements de la finestra de Dürer

Els seus elements són un visor i un marc quadriculat que permet traspassar objectivament al paper allò que veiem.


La Perspectiva sistemàtica; la perspectiva clàssica Filippo Brunelleschi (1377 -1446)

Se li atribueix l’invent de la perspectiva clàssica o brunelleschiana. Aquest procediment permet fer la perspectiva objectiva d’allò que no es veu, però que coneixem perquè ho tenim representat en planta i alçat.


Elements de la perspectiva cònica


Anàlisi en dièdric


Obtenci贸 de la perspectiva


Punts de fuga de rectes planes


Variació de la perspectiva en funció de la posició de l’observador.


Angle visual i con visual


Paradoxa de la distĂ ncia


Principi de treball amb perspectiva cònica clàssica.

Resoldre la perspectiva és situar cada un dels punts que veu l’observador, mitjançant les seves coordenades. La planta dóna idea del desplaçament en sentit de les X (d’esquerra a dreta) i el lateral permet situar els punts a l’alçada que toca sobre l’eix de les Y (de baix a dalt). La perspectiva informacions.

recull

les

dues


Principis elementals a recordar: Les rectes paral·leles a l’espai formen famílies de rectes. Denominem recta mare d’una família de rectes de l’espai a la recta d’aquesta família que passa per l’ull de l’observador.


Principis elementals a recordar: Les rectes paral·leles al Pla del quadre es mantenen paral·leles en la perspectiva. Les rectes no paral·leles al PQ fuguen. Les famílies de rectes horitzontals tenen el punt de fuga sobre la línia de l’horitzó.


Principis elementals a recordar: En una perspectiva, el punt de fuga d’una família de rectes el determina la recta mare amb la seva intersecció amb el PQ.


Principis elementals a recordar: En una perspectiva, la mida aparent dels elements disminueix amb la distĂ ncia.


C4 - UD04. El sistema cònic central

C4_UD04_Sistema cònic central  

. Fonaments i elementsde treball. El sistema cònic central. C4 -UD04 La Finestrade Dürer i la perspectiva empírica A Albert Dürerse li atrib...