Page 1

DIBUIX TÈCNIC DE BATXILLERAT

C2 UD04 Fitxa didàctica 2/04a http://www.eartvic.net/sfarrej/materials/DT_Batx/C2/ CONCEPTES ESPECÍFICS DE LA UNITAT

POLIEDRES REGULARS:

PRISMES:

PIRÀMIDES:

FIGURES DE REVOLUCIÓ:

Definits per polígons regulars: mateixes cares i arestes d’igual mida.

Els prismes formen part dels poliedres irregulars; són cossos geomètrics limitats per un nombre finit de polígons generats per una recta que es desplaça en paral·lel de vèrtex a vèrtex d’un polígon que fa de base. Tenen dues cares iguals paral·leles i arestes paral·leles entre elles que les connecten pels vèrtex. Si les arestes són perpendiculars a la base parlarem de prismes rectes; en cas contrari de prismes oblics.

Definides per una base poligonal i arestes que surten de cada vèrtex del polígon i conflueixen en un vèrtex. .- Piràmides regulars i piràmides irregulars (en funció del polígon que fa de base). .- Piràmides rectes i piràmides obliqües (en funció de l’angle que formen les arestes respecte la base).

Definides per una recta que gira en torn d’un eix. .- Cilindres (recta paral·lela a l’eix) .- cilindres rectes .- cilindres oblics .- Cons (recta secant a l’eix) .- cons rectes .- cons oblics

Prisma recte i prisma oblic de bases triangulars.

Piràmide recta de base irregular.

Cilindre i con rectes.

Tetraedre (4) Hexaedre regular o cub (6) Octaedre (8) Dodecaedre (12) Icosàedre (20)

.- Identificació dels principals cossos geomètrics regulars; representació del cub i el tetraedre. .- Prismes i piràmides. .- Figures de revolució: cons i cilindres; rectes i oblics. .- Arestes vistes i ocultes: grafisme.

GLOSSARI: .- Cos de revolució: cos geomètric generat per la rotació d’una corba (cons i cilindres). .- Con (o cilindre) oblic: con (o cilindre) l’eix del qual forma un angle diferent de 90º amb la base base . Semi con seccionat per un pla oblic respecte a l’eix i que té per intersecció una el·lipse. .- Con (o cilindre) recte: con (o cilindre) amb l’eix perpendicular a la base. Semi con seccionat per un pla perpendicular a l’eix. .- Piràmide recta: piràmide de base regular , l’alçada de la qual és perpendicular al seu centre.

REPRESENTACIÓ DEL TETRAEDRE.

REPRESENTACIÓ DEL TETRAEDRE.

Tetraedre recolzat a terra amb un costat de la base paral·lel al pla vertical frontal de projecció.

Tetraedre recolzat a terra en una posició qualsevol respecte a plans verticals de projecció.

.- Piràmide: cos geomètric limitat per un nombre finit de polígons i generat per una recta que es desplaça de vèrtex a vèrtex d’un polígon que fa de base mantenint fix l’altre extrem. .- Poliedres : cossos geomètrics limitats per un nombre finit de polígons. .- Poliedres irregulars: cossos geomètrics amb cares i arestes diferents (prismes, piràmides i altres). .- Poliedres regulars: cossos geomètrics amb totes les cares són el mateix polígon regular (mateixes cares i arestes iguals). .- Prisma recte: prisma d’arestes perpendiculars a la base. .- Prisma: cos geomètric limitat per un nombre finit de polígons i generat per una recta que es desplaça en paral·lel de vèrtex a vèrtex d’un polígon que fa de base. .

Regla d’Or del dièdric clàssic Les projeccions en planta i alçat d’un punt qualsevol de l’espai han d’estar relacionades mitjançant una línia recta perpendicular a la línia de terra (LT). CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT: Exercicis de classe: ______________________ 40% UD .- Precisió i pulcritud en el traçat. 20% .- Correcta resolució enunciat. 60% .- Gestió del temps i entrega a termini. 20% Examen final UD: ________________________ 60% UD .- Precisió i pulcritud en el traçat. 20% .- Correcta resolució enunciat. 80%

MATERIAL DIDÀCTIC EMPRAT: PPoint C2_UD04a_Els cossos geomètrics. PPoint C2_UD04b_Representació de cossos geomètrics. Fites didàctiques 2/04a i 2/04b

Fitxa didàctica 2/04a Els cossos geomètrics. Representació en sistema dièdric. Curs:

Nom alumne/a:

C2 UD 04 Curs/ grup:


REPRESENTACIÓ DE PRISME I PIRÀMIDE

REPRESENTACIÓ DEL CILINDRE I CON

REPRESENTACIÓ DEL CUB

Prisma recte de base rectangular recolzat a terra i situat obliquament respecte als dos plans verticals de projecció.

Cilindre amb l’eix oblic respecte als plans verticals de projecció.

Cub recolzat a terra amb dues cares paral·leles al pla vertical de projecció; la diagonal del cub (no s’ha de confondre amb la diagonal de les cares) és una recta obliqua no projectada en VM.

Piràmide recta regular ,de base hexagonal, recolzada a terra i amb dos costats de la base paral·lels al pla de perfil.

Con tombat a terra amb l’eix paral·lel al pla frontal de projecció.

El mateix cub girat 45º respecte el pla vertical de projecció; la diagonal de la figura passa a ser una recta frontal i es projecta en VM.

Fitxa didàctica C2_UD04a_Els cossos geomètrics MODIFICADA  
Fitxa didàctica C2_UD04a_Els cossos geomètrics MODIFICADA  

Definits per polígons regulars: mateixes cares i arestes d’igual mida. GLOSSARI: .- Poliedres regulars: cossos geomètrics amb totes les care...