Page 1

ESPAI AMB BASES POLIÈDRIQUES. Dibuixa una perspectiva de l’espai donat amb els elements volumètrics que hi apareixen. DIBUIX TÈCNIC DE BATXILLERAT

C4 UD05 Fitxa didàctica 4/05a http://www.eartvic.net/sfarrej/materials/DT_Batx/C4/ PRINCIPIS ELEMENTALS A RECORDAR

1.

Les rectes paral·leles de l’espai formen N. (Observa al teu voltant i enumera tres famílies de rectes diferents)

2.

Denominem recta mare d’una família de rectes de l’espai a la recta d’aquesta família que passa per l’ull de l’observador.

3.

Les rectes paral·leles al Pla del quadre es mantenen paral·leles en la perspectiva.

4.

Les rectes no paral·leles al PQ fuguen totes a un mateix punt.

5.

Les famílies de rectes horitzontals tenen el punt de fuga sobre la línia de l’horitzó.

6.

En una perspectiva, el punt de fuga d’una família de rectes el determina la recta mare amb la seva intersecció amb el PQ.

7.

En una perspectiva, la mida aparent dels elements disminueix amb la distància.

El sistema cònic de representació pretén objectivar la impressió visual que un observador té d’un objecte que hi al seu davant. Considera que els eixos ordenadors dels elements de l’espai (x, y i z) estan disposats de manera que dos d’ells (x i z) formen un pla frontal respecte l’observador. El raig principal del con visual serà perpendicular a aquest pla; el Pla del Quadre serà paral·lel a ell. Això dona peu a la perspectiva cònica frontal, en la que només una de les tres famílies de rectes que determinen els eixos x, y i z, fuga. El seu punt de fuga serà el Punt de vista.

MATERIAL DIDÀCTIC EMPRAT Fitxes didàctiques 4/05a i 4/05b

Fitxa didàctica 4/05a Perspectiva brunelleschiana. Curs:

Nom alumne/a:

C4 UD 05 Curs/ grup:


ESPAI AMB BASES POLIÈDRIQUES OBLIQÜES. Dibuixa una perspectiva de l’espai donat amb els elements volumètrics que hi apareixen. Analitza els resultats.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT: Exercicis 4/05a : _____________________________________ 20% UD .- Assimilació dels conceptes de la unitat 60% .- Qualitat del dibuix . 20% Exercicis 4/05b : ______________________________________ 60% UD .- Assimilació dels conceptes de la unitat 60% .- Qualitat del dibuix . 20% Lliurament a termini: __________________________________ 20% UD

Fitxa didàctica C4_UD05a_Perspectiva brunelleschiana  

DIBUIX TÈCNIC DE BATXILLERAT C4 UD05 Fitxa didàctica 4/05a Això dona peu a la perspectiva cònica frontal, en la que només una de les tres fa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you