Page 1

Modalitats de perspectiva. C4 - UD02 .

Cònica central (un punt de fuga) Cònica oblíqua (dos punts de fuga) Cònica de 3 punts de fuga


Aparició de tractats sobre l’art de la perspectiva.


C貌niques centrals

Anunciaci贸 Filippo Lippi


La flagelaci贸 de Crist. Piero della Francesca


Còniques oblíques


Còniques de tres punts de fuga

Vista d’ocell


Còniques de tres punts de fuga

Vista de gripau


Element en cònica frontal i element en cònica obliqua.


C4 - UD02. Modalitats de perspectiva.

C4_UD02b_Les modalitats de perspectiva  
C4_UD02b_Les modalitats de perspectiva  

Cònica central (un punt de fuga) Cònica oblíqua (dos punts de fuga) Cònica de 3 punts de fuga . Aparició de tractats sobre l’art de la persp...

Advertisement